P. 1
pidato seren sumeren

pidato seren sumeren

|Views: 388|Likes:
Dipublikasikan oleh Haidar Fauzi

More info:

Published by: Haidar Fauzi on Apr 07, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

Assalamu alaikum warohtulallohi wabarokatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wanastaiunuhu wanastagfiruh wanaudubillahi mingsururi angfusina waming sayyiati amalina mayyah

dillah palamudilalah wamayyudlil palahadialah.Allohumma zamaa zamaa rokhmah walikoana likoarohmah watafarrokuna tafarokarrohmah amm ba du. Bapak Camat kersamanah atanapi nu ngakilana anu ku sim kuring dipihormat, kapala sakolah anu bade ngemban tugas di SMPN 2 kersamanah anu ku simkuring dipihormat, bapa Asep anu sim kuring di pihormat, komite SMPN 2 Kersamanah anu sim kuring di pihormat, Bapa ibu rombongan ti leles tilu anu sim kuring di pihormat oge warga SMPN 2 Kersamanah anu ku sim kuring dipihormat. Langkung ti payun manga urang sami-sami manjatkeun do a ka Allah SWT anu mana mantena maparinan pirang-pirang nikmat nu teu kinteun ageungna tug dugi urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina ieu patempatan anu mugi aya dina rohmah, magfiroh Allah SWT. Teu hilap solawat sinareung salam urang curahlimpahkeun ka junjunan alam habibana wanabiyyana Muhammad saw. Ka kulalwargana, sohabatna, tabiin tabiit, tug dugi ka urang sadayana salaku umat mantena. Hadirin anu sim kuring dipihormat, upami dititenan urang teu tiasa nampik kana takdir malar tina kahayang, sok sanajan urang ngaraos, sono, pogot, betah tur tumaninnah dina ngajalankeun hiji hal. Nanging urang kudu yakin kana titis tulis ti ajali, guratan ti nu maha kawasa. Sapertos karandapan ku urang ayeuna, asa cik keneh urang sasarengan ngabaladah ieu sakola sareng bapa Asep, nanging nyakitu urang teu malar kana katangtuan ti Allah subhanahuatala, komo nu ngaranan jabatan kapala sakola teu tiasa digaduh-gaduh, urang teu ngabogaan kakawasaan, teu gaduh delegation of authority kanggo ngalanggeungkeunana.Saur ibu tea mah abdi diangkat ka ieu tempat teu aya nu ngagerakan iwal Allah anu ngagerakan.Saur paripaos mah urang ngajalankeun sagala hal tos diatur skenariona ku Allah. Sim kuring masih keneh emut basa dua minggon sateuacana aya palatikan, sim kuring teu tiasa mondok margi numutkeun rumor anu baris ngagentos Bapa nyatana ibu enok, sim kuring ngaraos genok tur olohok ngadangu isu-isu nu teu matok. Nanging sim kuring asa ka landongan ngadangu cariosan wawakil ti Leles tilu perkawis ibu anu matak haru, sim kuring ngarasa bungah, Alhamdulillah nu ngagentos bapa teh pangeursa ibu yayah anu someah turta nyaah jeung balabah ka anak buah. Mugia ibu betah turta tiasa ngemban tugas dina raraga ngaheuyeuk dayeuh ngolah SMPN 2 Kersamanah langkung ngaronjat dina sagala bidangna. Amin ya robbal alamin.Sim kuring moal panjang lebar dina sumanggeung di ieu patempatan nu intina mah sim kuring ngarous bingah ku kasupingan ibu yayah di SMPN 2 Kersamanah, oge sanes teu sono dalah di kumaha bilih tatamu angkatna ti leles tilu angkat bada subuh dugi ka ieu patempatana qobla sebeh. Hapunteun anu kasuhun bilih aya cariosan anu teu sapagodos sareng manah hadirin. Anu teu terakhir sim ngagaduhan pantun anu unggelna kieu, Ibu ti SMP Leles Tilu, Ka smpn 2 Kersamanah Sok sanaos ibu ngaraos hanjelu, mugia didieu kaubaran manah Billahi fi sabilil haq wassalamu alaikum wr.Wb.

bismiillahirohmanirrohim. bapak ibu rombongan ti leles tilu anu ku sim kuring dipihormat. komite SMPN 2 Kersamanah anu sim kuring dipihormat. Bapak ibu anu sim kuring dipihormat. Bapa camat kersamanah atanapi nu ngawakilan anu ku sim kuring dipihormat.Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka bapa anu parantos nyambut ibu di SMPN 2 kersamanah. mugia ku aosan ayat-ayat suci al-Qur an nembe aya barokahna wabilkhusus kanu maoskeunana umumna kangge urang anu ngadangukeunana.Assalamu alaiku wr. Hadirin anu ku sim kuring dipihormat. Kangge kasempetan kahiji waktos miwah kasepetan disanggakaeun ka Bapak atanapi Ibu wawakil ti SMP Leles tilu kangge ngungkapkeun pamaksadanana.Waktos miwah kasempetan ka ibu dihaturanan naek ka ieu podium. 5. . mangga acara ieu urang buka ku aosan basmallah. anu nincak acara salajeungna nyaeta pembacaan ayat suci al-Qur an anu baris digalindengkeun ku Bapa Wawan Setiawan Anwar. Salajeungna waktos sareng kasempetan disayogikeun kangge Bapak wawakil ti SMP 2 Kersamanah kangge nampi ka sumpingan ibu di SMPN 2 Kersamanah. Pembukaan Sambutan Seren sumeren doa Mushopahah dilajeungkeun ramah tamah Supados teu nyangkolong kana waktos. waktos miwah tempat disanggakeun. Ngahaturkeun nuhun ka bapa nu parantos maparinan sambutan dina ieu kasempetan salajeungna acara poko mangrupi seren sumeren. bapak miwah ibu uleman anu ku sim kuring dipihormat. ka pangersa Bapa Wawan waktos miwah kasempetan disayogikeun. sim kuring ngadeg di payunen bapak ibu ngagaduhan pancen kangge ngatur laku panjajap acara dina raraga seren sumeren Ibu Yayah ti SMP Leles Tilu ka SMP 2 kersamanah.Ag. Salajeungna prakata ti Ibu yayah salaku Kapala SMPN 2 Kersamanah. Manga urang sami-sami manjatkeun puji ka illahi robbi.Kangge bapak atanapi wawakil ti leles tilu manga nyanggakeun. Alhamdulilllahi robbil alamain wassholatu wassalamu ala sayyidin mursalin waala alihi wasohbihi ajmain. S.wb. nu nyurahkeun mangpirang-pirang rohmat tug dugi ka urang sadayana tiasa silaturahmi sareng hadirin.Subhanallohi maha benar Allah dengan segala firmannya. aya sababaraha acara anu baris ku urang kapayunan diantawisna: 1. .Ka wawakil ti SMPN 2 Kersamanah mangga nyanggakeun.Sim kuring ngahaturkeun nuhun ka bapa atanapi ibu mugia aya manfaatna kangge urang sadayana. 3. 2. Teu hilap solawat sinareung salam urang curahlimpahkeun ka nabi Muhammad Saw. Acara anu ka dua nyaeta sambutan ti bapa Camata kecamatan Kersamanah. 4. oge bapa ibu warga SMPN 2 Kersamanah anu sim kuring dipihormat.

Anu terakhir sambutan ti Komite SMPN 2 Kersamanah.Waktos miwah kasempetan manga disayogikeun. . Acara nu kaopat pembacaan doa anu bade didugikeun ku .

dengan mengirimkan burung ababil. Pada waktu itu Abrahah berkenderaan gajah. gabenor dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman. beserta keluarganya.Oleh kerana pasukan itu mempergunakan gajah. Hadirin yang berbagahagia! Izinkanlah kami berdiri dihadapan Bapak. seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. mereka sudah dihancurkan oleh Allah s. tabiit. sedang tahun terjadinya peristiwa ini disebut Tahun Gajah.. siswa siswi SMPN 2 kersamanah yang kami banggakan. Ibu kepala SMPN 2 Kersamanah yang kami hormati. di SMPN 2 Kersamanah. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah.Allohumma zamaa zamaa rokhmah walikoana likoarohmah watafarrokuna tafarokarrohmah amm ba du.w.Bapak. bapaknya yang bernama Abdullah meninggal 7 bulan sebelum dia lahir. tabiit tabiin hingga kepada kita yang masih setia mengikuti ajarannya. suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya.. Berkah.perkenankan kami menyampaikan rangkaian acara peringatan Maulid nabi Muhammad saw 1432 H. Bayi itu yatim. ibu. kerana pada tahun itu. di kota Mekah. kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentera orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abrahah.Belum lagi maksud mereka tercapai. rnaka orang Arab menamakan bala tentera itu pasukan bergajah. Di kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya. dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'abah. . dan karuniaNya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan memperingati maulid nabi Muhammad saw. Sebelum menginjak acara yang pertama.t. lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad. tak lupa shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjunan kita habibana wanabiyyana Muhammad saw. 1432 H. kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571M. shabatnya. serta rekan rekan! Tiada lain kami diberikan tugas untuk mengatur jalannya acara ini. Menurut penanggalan para ahli.Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muththalib dengan penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'abah. ibu guru beserta staf yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat illahi robbi atas Rahmat.Assalamu alaikum warohtulallohi wabarokatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wanastaiunuhu wanastagfiruh wanaudubillahi mingsururi angfusina waming sayyiati amalina mayyah dillah palamudilalah wamayyudlil palahadialah. tabiin.

shodakollohuladzim. marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim.Ag yang telah memimpin doa. kepada ibu kepala SMPN 2 Kersamanah kami persilahkan. Untuk mengawali acara kita kali ini. S. S. untuk itu kepada belaiu kami persilahkan.Ag. Waktu dan tempat kami persilahkan. dan acara terakhir doa. Terima kasih kepada Bapak Hidayat.Ag. kemudian sambutan yang akan disampaikan ibu kepala sekolah. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu kepala Sekolah. S. Hadirin sekalian.Acara pertama pembukaan.wb. yaitu ceramah yang akan di sampaikan oleh ustadz Wawan Setiawan Anwar. S. Selanjutnya sambutan. alhamulillahirrobbil alamamin. semoga dengan pembacaan ayat suci tadi memberikan manfaat khususnya bagi yang membacakan umumnya kepada kita yang mendengarkannya. Hadirin yang berbahagia. S. selanjutnya acara inti berupa ceramah tentang mauled yang akan disampaikan yang terhormat ustadz Wawawan Setiawan Anwar. Selanjutnya pembacaan ayat suci alQur an dan sekaligus pembacaan shlawat yang akan dikumandangkan oleh Ibu Rina.Wasssalamu alaikum wr. kini tibalah saatnya kita pada acara initi. terima kasih kepada ibu yang telah memberikan sambutannya.Ag yang telah memberikan cermahnya. tibalah saatnya kita sampai pada penghujung acara ini yaitu penutup berupa doa yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayat. kami ucapkan terima kasih kepada ustadz Wawan Setiawan Anwar. Hadirin yang berbahagia acara demi acaratelah kita lalui dan waktu jualah yang memisahkan kita begitu pun acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah.Ag. untuk itu kepada belaiu kami persilahkan. Dzadzakallohu khoeron katsirah. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->