KARYA PELUKIS NEGARA SELEPAS MERDEKA Bil 1 Nama Syed Ahmad Jamal Tahun 1961 Tajuk Tulisan Jenis

Catan minyak 2 Abdul Latif Muhidin 1964 Kesepian Catan minyak 3 Yong Mun Sen 1960 Rumah ditepi laut 4 Georgette Chen 1960 Ibu dan anak ( Catan mother child ) 5 Mazli Mat Som 1961 Menanti nelayan 6 7 Mohd Hussein Enas Syed Ahmad Jamal 1958 1963 Potret diri Perhubungan Catan minyak Pastel Catan minyak 8 Syed Ahmad Jamal 1959 Umpan Catan minyak 9 Abd Latif Muhidin 1966 Pemandangan satu 10 Syed Ahmad Jamal 1978 Catan minyak cat 223 x 223 cm cat 122 x 152 cm cat 98 x 75 cm 44 x 33.5 cm cat 76 x 122 cm cat 76 x 92 cm and minyak atap Catan cat air 46.7 x 62.1 cm cat 64 x 8 cm cat 61 x 90 cm Ukuran cat 34 x 34 cm

Gunung Ledang Catan minyak

11

Abdullah Arif

1960

Bumi bahagia

Catan cat air 36.4 x 54.1 cm

12

Khaw Sia

1958

Menyeberang sungai

Catan cat air -

13

Cheong Sow Pieng

1959

Kehidupan Tropika Tropical Life ) (

Catan cat air 88.9 x 45.6 cm

14

Lai Fong Moi

1959

Pagi

hari

di Catan

cat 100.6 x 52.9

6 cm kulit Catan minyak cat 81.1 .4 cm 25 Yeoh Jin Leng 1963 Rice Field Catan minyak 26 Ibrahim Hussein 1969 Sick Politician Catan minyak 27 Ismail Zain 1968 Perempuan mengharungi sungai selepas Rombrandt Catan minyak 28 Joseph Tan 1968 Leave me in My Arcyic Paint 203.8 x 102 cm cat 151 x 151 cm cat 122 x 91. udara air 137 x 122 cm 19 Zulkifli Buyong 1967 Burning Arts Pastel 57.2 x 71.kampung 15 Cheong Sou Pieng 1963 Sepanjang pantai 16 Nik Zainal Abidin 1959 Wayang Kelantan 17 Ismai Mustam 1961 minyak Chinese Ink cm 37.8 x 45.7 cm cat 122 x 61 cm Hang Tuah and Catan Hang Jebat minyak dan 18 Patrick Ng Kah Onn 1958 Semangat bumi.7 cm cat 100 x 100.3 cm cat 82.6 x 106.7 x 99.5 cm 20 Mohd Enas Hoessein 1959 Admonition - - 21 Mohd Enas Hoessein 1959 Gadis Melayu Catan minyak cat 41 x 31 cm 22 Mohd Salehuddin 1959 Membeli-belah di kampung Catn minyak Pastel Catan minyak cat 90 x 70 cm 23 24 Mazli Mat Som Abdullah Mohaidin 1963 Latif 1964 Yati Pago-pago 62 x 46.

2 x 266 cm 35 Awang Ahmad Damek 1991 Offering Arcylic paint 180 x 77 cm and college 36 Rafiee Ghani 1993 Room of flower Catan satu minyak of Catan minyak cat 101 x 92 cm 37 Ahmad Mohd Nor Azahari 1987 Potret Malaya Yusof cat 162 x 88 cm 38 Harun Mokhtar 1987 µKoleksi-2000¶ / Arcylic paint ( 2000 ) Collection 172 x 242 cm 39 Md Sani Md Dom 1989 Kampung Dasar Catan cat air 53 X 72 cm Sebak 40 Khalil Ibrahim 1993 Highland 1 Catan cat air 54 x 74 cm .Batik 29 Amron Omar 1980 Bersilat dua and college Catan minyak cm cat 164 x 182 cm cat 244 x 306 cm 143 x 143 cm 30 Anuar Rashid 1978 Kelahiran Indera Putra Catan minyak 31 Hashim Hassan 1987 Intruder Acrylic paint 32 Ahmad Khalid Yusuf 1971 Alif Ba Ta Acrylic paint 167.6 x 127 cm 33 34 Dzulkifli Buyung Dzulkifli Dahlan 1962 1973 Murid sekolah Kedai-kedai Pastel Cacrylic paint 157.