RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN DUA SEMESTER SATU. . M.

BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P

1

MENGGAMBAR Tajuk: Aktiviti:

MENGGAMBAR ARAS 1 MEMAHAMI DAN MENGETAHUI KONSEP GURISAN MENYEDARI WUJUDNYA RUPA ASAS GEOMETRI PERSEKITARAN. -MENDAPAT IDEA/KONSEP AWAL MENGENAI TEKNIK GURISAN . PELAJAR DAPAT MENGHASILKAN GAMBAR DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK GURISAN MENINGKATKAN KEFAHAMAN MURID TERHADAP KEINDAHAN ALAM SEKITAR MENINGKATKAN DAYA IMAGINASI MURID PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KBKK BANDING BEZA

( GURISAN ) -

ARAS 2 MENGENALPASTI ALAT, BAHAN, TEKNIK DAN PROSES MENGGAMBAR. .ARAS 3 - MENGHASILKAN GAMBAR YANG BERKUALITI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK GURISAN MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL KERJA SENDIRI

-

-

M.

BIDANG / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

STRATEGI P&P

23

MEMBUAT CORAK & REKAAN. TAJUK: SAPU TANGAN AKTIVITI: CORAK SAPUTANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK GARISAN DAN GURISAN

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN ARAS 1

-MEMAHAMI KONSEP GARISAN DAN GURISAN -MENGGUNAKAN IDEA SUSUNAN GARISAN DAN GURISAN UNTUK MEMBUAT CORAK TERANCANG/ TIDAK TERANCANG YANG LEBIH MENARIK. -

KBKK -BANDING BEZA

-

MEMAHAMI RUPA GEOMETRI DAN ORGANIK MENGETAHUI KONSEP DAN TEKNIK GARISAN DAN GURISAN

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

ARAS 2 -MENGGUNAKAN MOTIF ORGANIK DAN GEOMETRI UNTUK MENGHASILKAN CORAK TERANCANG / TIDAK TERANCANG. -

(GARISAN & GURISAN ) MINGGU KE 3 AKTIVITI CORAK SAPUTANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK GARISAN DAN GURISAN

BANDING BEZA . -MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMILIH DAN MENGGUNKAN ALAT DAN BAHAN UNTUK MEMBUAT TOPENG. -MEMILIH BAHAN YANG SESUAI UNTUK MENGHASILKAN TOPENG MUKA.MENGGUNAKAN PINGGAN KERTAS UNTUK MEMBENTUK TOPENG MUKA BERBENTUK BUAH-BUAHAN . ARAS 2 . TAJUK: TOPENG MUKA AKTIVITI: MENGHASILKAN TOPENG MUKA DENGAN MENGGUNAKAN PINGGAN KERTAS MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN ARAS 1 -MENGENALI JENIS-JENIS BUAHBUAHAN TEMPATAN.M.MENJANA IDEA.MENGGUNAKAN PELBAGAI BAHAN UNTUK MENGHIAS PERMUKAAN TOPENG MUKA ARAS 3 -MURID MENGHASILKAN TOPENG MUKA -MURID DAPAT MENYANYIKAN LAGU BERTEMAKAN BUAH-BUAHAN TEMPATAN -MENGETAHUI BAGAIMANA MENGGUNAKAN BAHAN – BAHAN TERPAKAI UNTUK KERJA – KERJA SENI. TKP -LOGIK MATEMATIK . BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P 3 MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN. KBKK .

-MURID DAPAT MENGGABUNGJALIN BAHAN-BAHAN YANG LAIN -MENIGKATKAN KEMAHIRAN MEMILIH DAN MENGGUNAKAN BAHAN UNTUK MEMBUAT RANTAI YANG MENARIK. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P 4 MENGENAL KRAF TRADISIONAL TAJUK: RANTAI MANIK AKTIVITI: MEMBUAT RANTAI DENGAN MENGGUNAKAN MANIK DAN BAHAN TERBUANG ( HIASAN DIRI ).M. -MENINGKATKAN KEMAHIRAN KOORDINASI MOTOR HALUS -PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KONSTRUKTIVISME KBKK -KREATIF . -MURID DAPAT MENGENALPASTI PELBAGAI SAIZ DAN BENTUK RANTAI -MURID MEMHAMI BAHAWA RANTAI ADALAH PERHIASAN DIRI ARAS 2 -MENGGUNAKANMANIK DAN LAINLAIN BAHAN ASAS UNTUK MENGHASILKAN RANTAI ARAS 3. -MURID DAPAT MENGHASILKAN PELBAGAI SAIZ DAN BENTUK RANTAI -MURID DAPAT MEMPERAGAKAN RANTAI -MENGETAHUI BAGAIMANA MENGGUNAKAN MANIK UNTUK MENGHASILKAN RANTAI YANG MENARIK . MENGENAL KRAF TRADISIONAL ARAS 1 -MENGENAL BAHAN BAHAN YANG SESUAI UNTUK MEMBUAT RANTAI.

-PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KBKK . BAHAN DAN TEKNIK . MENGUMPUL HASIL KERJA. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KBKK -KREATIF -MEMBUAT GAMBARAN MENTAL . MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL KERJA SENDIRI. MELUKIS DAN MEWARNA BERDASARKAN PEMERHATIAN . ARAS 1 -MENCORAK DENGAN MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT. TAJUK: AKTIVITI: MENGGAMBAR ARAS 1 MENYEDARI WUJUDNYA RUPA FIZIKAL DI PERSEKITARAN .M. ARAS 2 MENGHASILKAN GAMBAR DENGAN MENGGUNAKAN PELBAGAI BAHAN SERTA TEKNIK SETELAH MEMBUAT PEMERHATIAN. -MENGHASILKAN REKAAN CORAK YANG MENARIK DARIPADA CAPAN. ARAS 2 -MENGOLAH BAHAN ALAM DAN KUTIPAN YANG BOLEH DIJADIKAN -MEMAHAMI DAN DAPAT MENYENARAIKAN BAHAN ALAM YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI CAPAN.BANDING BEZA . TAJUK: AKTIVITI MEMBUAT CORAK & REKAAN. - 6 MEMBUAT CORAK & REKAAN. MEMBANDING BEZA HASIL LUKISAN . BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P 5 MENGGAMBAR.MENILAI ( LUKISAN ) KONSTRUKTIVISME TKP -VERBAL LINGUISTIK.

ARAS 2 .MENYUSUN MENGENAL KRAF TRADISIONAL ARAS 1 -MENGENAL MOTIF KRAF TRADISIONAL YAGN SESUAI. -MENGHIAS REKAAN DENGAN TEKNIK TAMPALAN SUPAYA CIPTAAN LEBIH MENARIK.MENCANTUM . BIDANG / TAJUK ( CAPAN ) HASIL PEMBELAJARAN MOTIF DALAM PENGHASILAN CORAK SECARA KREATIF. PEMBELAJARAN MASTERI KBKK -MENJANA IDEA.MEMOTONG .MENAMPAL .MENGHIAS . -MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL KERJA SENDIRI. TAJUK: AKTIVITI ( ORIGAMI ) -MEMAHAMI KONSEP ORIGAMI. -MEMBUAT REKAAN SECARA LIPATAN DAN GUNTINGAN. -MENGENAL DAN MENEROKA BAHAN ASAS DAN BAHAN GANTIAN SERTA SIFATNYA UNTUK MENGHASILKAN KRAF. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN ARAS 1 -MEMILIH BAHAN YANG SESUAI UNTUK MENGHASILKAN BINAAN MUDAH. -MENGHASILKAN ANYAMAN MUDAH BERDASARKAN BAHAN ASAS DAN BAHAN GANTIAN. .-MENGGUNAKAN BAHAN SESUAI UNTUK MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BERDASARKAN KEMAHIRAN: .M. -MENGUMPUL HASIL KERJA SENDIRI. PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL KBKK -MENJANA IDEA IKUT URUTAN TKP -KINESTETIK -VISUAL RUANG 8 & 9 MENGENAL KRAF TRADISIONAL TAJUK: AKTIVITI ( ANYAMAN ) -MEMAHAMI KONSEP ASAS MEMBUAT ANYAMAN. OBJEKTIF STRATEGI P&P KONSTRUKTIVISME TKP -VERBAL LINGUISTIK 7 MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN.

KONSTRUKVISME TKP -VISUAL LINGUISTIK KBKK -KREATIF -ANALISA -BANDING BEZA. ARAS 2 -MENGHASILKAN GAMBAR DNGAN MEMANIPULASI BAHAN YANG BERASASKAN AIR. ARAS 1 . BAHAN DAN TEKNIK – REKNIK DALAM ASAS MENGGAMBAR BERDASARKAN BEBERAPA EKSPERIMEN. -MEMBUAT GAMBAR DENGAN OLAHAN JALINAN SECARA GOSOKAN. -MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL -MEMAHAMI KONSEP GOSOKAN. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P -IKUT URUTAN -GAMBARAN MENTAL TKP - INTRAPERSO NAL KONSTRUKVISME 10 MENGGAMBAR TAJUK: AKTIVITI (GOSOKAN ) -MENGETAHUI DAN MENGENAL PASTI ALAT . MENGGAMBAR. PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL. -MENGENAL PASTI BENTUK GEOMETRIDAN MENYENARAIKAN BENTUK – BENTUK GEOMETRI DI PERSEKITARAN. ARAS 3 -MENGHASILKAN GAMBAR DENGAN MENGGUNAKAN PELBAGAI BAHAN SERTA TEKNIK SETELAH MEMBUAT PEMERHATIAN. MINYAK DAN BAHAN KERING.M.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMILIH DAN MENGGUNAKAN ALAT DAN BAHAN UNTUK MEMBUAT GELANG ATAU RANTAI TANGAN YANG MENARIK. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KERJA SENDIRI. BAHAN DAN TEKNIK. TAJUK: AKTIVITI ( LIPATAN DAN GUNTINGAN ) 12 & 13 MEMBENTUK & MEMBUAT BINAAN.M.MENAMPAL . PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KONSTRUKTIVISME KBKK -KREATIF . MEMBUAT CORAK DAN REKAAN. TAJUK: AKTIVITI ARAS 2 ( HIASAN DIRI ) -MENGGUNAKAN BAHAN KUTIPAN DAN OBJEK ALAM YANG SESUAI UNTUK MMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BERDASARKAN KEMAHIRAN : . -MENGUMPUL HASIL KERJA. OBJEKTIF STRATEGI P&P 11 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN.MEMOTONG . -MENGAWAL DAN MELATIH MOTOR HALUS MENERUSI KEGIATAN LIPATAN DAN GUNTINGAN. KONSTRUKTIVISME KBKK -BANDING BEZA -MENJANA IDEA.MENYUSUN ARAS 1 -MEMILIH BAAHAN YANG SESUAI UNTUK MENGHASILKAN BINAAN MUDAH.MENGHIAS .MENCANTUM . -MENGHASILKAN CORAK BERPUSAT DAN BERULANG MELALUI PELBAGAI LIPATAN DAN GUNTINGAN. ARAS 1 -MENCORAK DENGN MEGGUNAKAN PELBAGAI ALAT . -MENGETAHUI BAGAIMANA MENGGUNAKAN MANIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA – KERJA SENI .

PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KONSTRUKTIVISME KBKK . PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL KONSTRUKVISME TKP -VISUAL LINGUISTIK KBKK -KREATIF . -MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENYUSUN BAHAN KUTIPAN UNTUK MEMBUAT GAMBAR. MENYEDARI PERLUNYA IMBANGAN DALAM PENYEDIAAN RANGKA WAU. BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P 14 & 15 MENGENAL KRAF TRADISIONAL. MENGHASILKAN CORAK BERTIMBAL YANG MUDAH UNTUK HIASAN WAU MENGHARGAI HASIL KERJA MELALUI PUISI. - (WAU ) MEMBUAT RANGKA WAU DENGAN BAHAN YANG SESUAI. ARAS 2 -MENGHASILKAN GAMBAR DENGAN MENGGUNAKAN DAN PELBAGAI BAHAN SERTA TEKNIK MEMBUAT PEMERHATIAN -MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL KERJA SENDIRI. TAJUK: AKTIVITI (KOLAJ ) MENGGAMBAR ARAS 1 -MENGTAHUI DAN MENGENAL PASTI ALAT. ARAS 1 -MENGENAL MOTIF KRAF TRADISIONAL YANG SESUAI. ARAS 2 -MENGGUNAKAN BAHAN ASAS DAN BAHAN GANTIAN UNTUK MENGHASILKAN KRAF MUDAH.BAHAN DAN TEKNIK DALAM ASAS MENGGAMBAR BERDASARKAN BEBERAPA EKSPERIMEN.M. -MENYESUAIKAN BAHAN DENGAN RUPA OBJEK DALAM MENGGUBAH SECARA KOLAJ. TAJUK: AKTIVITI MENGENAL KRAF TRADISIONAL. -MEMPERKEMBANGKAN DAYA KREATIVITI DALAM MEMBUAT HASIL KERJA.KREATIF 16 & 17 MENGGAMBAR. -MENGENAL DAN MENEROKA BAHAN ASAS DAN BAHAN GANTIAN SERTA SIFATNYA UNTUK MENGHASILKAN KRAF.

-MENYATA DAN MEMPAMERKAN HASIL KERJA SENDIRI.MENGOLAH BAHAN ALAM DAN KUTIPAN YANG BOLEH DIJADIKAN MOTIF DALAM PENGHASILAN CORAK SECARA KREATIF.M. . BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P -ANALISA -BANDING BEZA 18 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN. BOLEH MENGHARGAI HASIL KERJA SENDIRI DAN RAKAN SEBAYA. MENINGKATKAN KEMAHIRAN PENGGUNAAN BAHAN YANG BERLAINAN DALAM MEMBUAT GAMBAR MENGGUNAKAN IDEA YANG DIPEROLEHI DARI PENEROAN DALAM MEMBUAT CORAK.-MENGUMPUL HASIL KERJA. KBKK -BNDING BEZA PEMBELAJARAN KONSTEKSTUAL . ARAS 3 . MEMAHAMI RUANG LATAR DAN RUANG RUPA. TAJUK: AKTIVITI (RESIS ) MEMBUAT CORAK & REKAAN ARAS 1 -MENGENALI DAN MELUKIS CORAK DENGAN MENGGUNAKAN MOTIF RUPA ORGANIK DAN GEOMETRI. - - - MENGGUNAKAN CARA RESIS DALAM CORAK DAN REKAAN. ARAS 2 -MENCORAK DENGAN MENGGUNAKAN ALAT – ALAT ‘BAHAN ‘ DAN TEKNIK . .

MENCANTUM .M. -MEMPERTINGKATKAN KEMAHIRAN MEMILIH DAN MENGGUNAKAN ALAT.TEKNIK YANG SESUAI SUPAYA LEBIH MENARIK TKP -VISUAL RUANG -KINESTETIK -INTERPERSONAL KBKK --MENJANA IDEA PEMBELAJARAN KONSTEKTUAL .MEMOTONG .TEKNIK SERTA PROSES MENGHASILKAN SEBUAH MODEL KENDERAAN. BAHAN.MENYUSUN OBJEKTIF STRATEGI P&P (MODEL KENDERAAN) -MEMBINA MODEL KENDERAAN . ARAS 1 -MEMILIH BAHAN YANG SESUAI UNTUK MENGHASILKAN BINAAN MUDAH. TAJUK: AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN MEMBUAT & MEMBENTUK BINAAN. -MENGHIAS MODEL KENDERAAN DENGAN ALAT. ARAS 2 -MENGGUNAKAN BAHAN KUTIPAN DAN OBJEK DALAM YANG SESUAI UNTUK MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN BERDASARKAN KEMAHIRAN : . 19 & 20 BIDANG / TAJUK MEMBUAT & MEMBENTUK BINAAN.MENAMPAL MENGHIAS . BAHAN.

menghasilkan gambar buah-buahan tempatan. c. Teknik: Resis Aras 1: i) mengetahui dan mengenalpasti alat. Hasil Pembelajaran Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Aras 3: i) murid mewarnakan gambar menggunakan teknik resis (warna air). bahan dan teknik asas. Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Strategi P & P TKP: • • • • verbal linguistic logic matematik visual ruang naturalis 23 – 24 Membuat Corak dan Rekaan Tajuk: Membuat corak kertas pembalut hadiah. menghasilkan corak kertas pembalut hadiah dengan teknik capan. ii) mengumpulkan gambar buahbuahan tempatan.RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2 Minggu 21 – 22 Bidang Menggambar Tajuk: Membuat gambar buah-buahan tempatan. b. menggunakan kreativiti TKP: • • • • verbal linguistic intra personal visual ruang ICT . Aras 2: i) menghasilkan gambar buahbuahan dari pelbagai saiz dan rupa dengan menggunakan krayon. b. Teknik: Capan Aras 1: i) mengetahui dan mengenalpasti alat. bahan dan teknik dalam asas menggambar. murid dapat menggunakan teknik resis dalam menggambar. ii) menggumpulkan contohcontoh kertas pembalut hadiah dan pamerkan. murid dapat menggunakan warna dalam menggambar.

mempelajari cara membuat rantai leher dengan teknik origami. Aras 3: i) mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak secara kreatif. (rantai leher). b. Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. ii) menyatakan dan mempamerkan hasil kerja (Apresiasi Seni). ii) memperlihatkan contohcontoh rantai leher yang telah dihasilkan. 26 – 27 Membentuk dan membuat Binaan. menggunakan bahan-bahan kutipan dalam menghasilkan rantai leher. TKP: • • verbal linguistic kontekstual KBKK: • mengenalpasti . iii) mengumpulkan hasil kerja. Teknik: Origami Aras1: i) memilih dan mengenalpasti bahan yang sesuai untuk menghasilkan rantai.mewarn Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Strategi P & P Aras 2: i) mencorak dengan membuat ukiran pada bahan-bahan yang diperlukan. Tajuk: membuat hiasan diri.

Minggu Bidang Hasil Pembelajaran Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat:c. i) menggunakan bahan-bahan kutipan yang sesuai untuk membentuk dan membuat rantai leher berdasarkan kemahiran. menyusun d. Strategi P & P Aras 2. menggunakan bahan hasil kerja dalam kehidupan seharian. memotong b. menghias Aras 3: i) menghasilkan rantai yang berfungsi dengan teknik origami. . a. menggulung c.

ii) menerangkan motif yang sesuai .Minggu 28. contoh: mata bilis. 29 – 30 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Hiasan Dinding. menghasilkan hiasan dinding berbentuk anyaman. Strategi P & P TKP: • • • verbal linguistic logic matematik kontekstual KBKK: • menganalpasti dan meneroka. Teknik: Anyaman. ii) mengenal dan meneroka bahan gentian serta sifatnya. . Hasil Pembelajaran Aras 1: i) mengenal motif kraf tradisional. mempelajari teknik anyaman dengan menggunakan bahan-bahan gantian. b. iii) menunjukkan hasil-hasil anyaman yang menarik. Aras 3: i) menghasilkan kraf tradisional mudah dengan hiasan Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. Aras 2: i) menggunakan bahan gantian untuk menghasilkan kraf mudah.

c. TKP: • • • • • verbal linguistic kontekstual intra-personal naturalis kinestetik KBKK: • mengenalpasti . ii) memastikan kolaj dihasilkan dengan teliti dan kemas. ii) menunjukkan contoh-contoh gambar haiwan berwarna yang menarik. iii) menggumpul dan mempamerkan hasil kerja. ii) membuat pernyataan tentang hasil kerja. Strategi P & P Aras 1: i) mengenalpasti bahan-bahan.bermotifkan fauna secara kreatif.. Teknik: Kolaj Hasil Pembelajaran Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. menghasilkan gambar haiwan melalui teknik kolaj. Aras 2: i) melengkapkan gambar dengan teknik kolaj. menghargai hasil kerja masing-masing. Minggu 31 – 32 Bidang Menggambar Tajuk: Menghasilkan gambar haiwan. b. mempelajari teknik kolaj dengan menggunakan bahan-bahan yang pelbagai.alat dan teknik dalam menggambar haiwan.

Strategi P & P Aras 1: i) menerangkan penggunaan pelbagai jenis garisan untuk menghasilkan corak secara terancang. ii) menyata dan mempamerkan hasil kerja sendiri. Minggu 33 – 34 Bidang Corak dan Rekaan Tajuk: Menghasilkan corak bentuk geometri. b. menghasilkan corak geomatri melalui teknik garisan dan gurisan. Teknik: Garisan dan gurisan. mempelajari teknik garisan dan gurisan. ii) mengenal bahan dan teknik dengan menggunakan motif geometri. Hasil Pembelajaran Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat:a.Aras 3: i) menghasilkan gambar dengan menggunakan bahan yang sesuai serta teknik setelah membuat pemerhatian. Aras 2: i) mewarnakan latar belakang corak dengan warna yang TKP: • • • • • • KBKK: verbal linguistic logic matematik intra-personal naturalis kontekstual visual ruang . menggunakan kreativiti dalam penghasilan seni. c. iii) mengumpulkan hasil kerja.

ii) mempamerkan hasil kerja sendiri. Aras 2: i) menggunakan bahan yang sesuai untuk membuat binaan berdasarkan Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat:a. 36 – 37 Bidang Membentuk dan membuat Binaan. menggunakan hasil kerja dalam kehidupan seharian. menghasilkan sebuah kotak pencil yang mudah. Teknik: Model Hasil Pembelajaran Aras 1: i) mengenalpasti bahan dan alatan yang sesuai untuk menghasilkan binaan. ii) mewarnakan keseluruhan kertas kali ke-2.sesuai. iii) menghasilkan corak geometri dengan teknik garisan dan gurisan. b. Aras 3: i) menggunakan kreativiti untuk mencantikkan corak (pembingkaian). • mencirikan Minggu 35. ii) menunjukkan bekas-bekas binaan yang telah dihasilkan sebagai contoh. Tajuk: Membentuk bekas pencil. Strategi P & P TKP: • • • • verbal linguistic kontekstual logic matematik visual ruang .

ii) meneroka bahan asas dan bahan gentian serta sifatnya dalam hasilan kraf. Hasil Pembelajaran Objektif Pada akhir pembelajaran murid dapat:- Strategi P & P Aras 1: i) mengenalpasti alat dan bahanbahan untuk menghasilkan pasu hiasan. menghias e. menghasilkan sebuah pasu hiasan dengan teknik luakan dan picitan. ii) membuat pameran dan persembahan hasil kerja. Teknik: Luakan dan picitan. TKP: • • • • verbal linguistic kontekstual visual ruang naturalis . KBKK: • mencirikan Minggu 38. mencantum c. reka letak Aras 3: i) menghasilkan bekas pencil dengan menggunakan kertas tebal dan mencorakkan mengikut kreativiti. b. menghasilkan corak pada pasu hiasan secara kreatif. 39 – 40 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Tajuk: Menghasilkan Pasu hiasan. menyusun f. iii) mengumpulkan hasil kerja. menampal d. a.a. memotong b.

ii) membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri.Aras 2: i) menggunakan bahan gentian (plastersin) untuk menghasilkan pasu. iii) mengumpulkan hasil kerja. . KBKK: • membuat pilihan Aras 3: i) menghasilkan pasu dengan membuat hiasan corak flora secara kreatif.