Anda di halaman 1dari 18

BUKU SUMBER

SAINS SUKAN

2.6.2 Sendi Berdasarkan Struktur

Struktur Contoh Sendi

‘Bony fusion” Sebahagia n darip ada tengkorak,


Penukaran bentuk tulang artikul ke garisan epifiseal
tulang keras.

Sendi ‘ fibrous’
Tulang artikulasi berada dala m Sutur antara tulang-tulang tengkorak
kedudukan rapat.
Terikat ole h lapisan nip is tisu-tisu Antara gig i dengan maksila dan
penghubung berfib er. mandible
Terikat ole h lig amen. Antara tibia dengan fibula

Sendi ‘cartila gin ous’


Hujung tula ng dihubung dengan Simfisis pubis lengkungan pelvis
kartilej.
Cakera fibrokartilej sebagai Antara tulang vetebra
penghubung

Sendi ‘sinovial’ Sendi lesung


Kaviti sendi mengandungi cecair x Sendi bahu, sendi pinggul
sinovial yang membantu melincirkan
pergerakan sendi. Sendi engsel
x Sendi siku dan lu tut

Sendi kondil
x Sendi di pergelangan tangan
dan pergela ngan kaki
x Sendi antara metakarpal dan
metatarsal

Sendi pangsi/paksi
x Sendi antara ulna dan radius
x Sendi antara atlas dan tengkorak

Sendi gelungsur
x Sendi antara tulang tarsal
x antara tulang karpal
x sendi antara klavikel dan
sternum
x antara kartilej tulang rusuk
kedua hin gga ketuju h dan
sternum

Sendi pelana
x Sendi pada bahagian bawah ibu
jari tangan

57
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

Fungsi Struktur Contoh Sendi Contoh Pergerakan


1. Tidak bergerak Sendi ‘ fibrous’ Sutur antara tulang- Tiada pergerakan
(synarthroses) Sendi ‘cartila gin ous’ tulang tengkorak, sendi
antara gig i dengan
maksila dan mandibel,
kartilej epifiseal dan
garisan epifiseal
2. Gerakan terhad Sendi ‘ fibrous’ Artikukasi distal antara Pergerakan yang terhad
(amphiarthroses) Sendi ‘cartila gin ous’ tibia dengan fibula,
simfisis pubis, dan
artikula si antara tula ng
vertebra( di cakera
intervertebra
3. Gerakan bebas Sendi ‘sinovial’ Sendi lesung
(diarthroses) x Sendi bahu, sendi ƒ Rotasi
pinggul ƒ sirkumduksi

Sendi engsel
x Sendi siku dan lu tut ƒ fleksi
ƒ ekstensi
ƒ hiperekstensi
ƒ abduksi
ƒ adduksi
Sendi kondil
x Sendi di pergelangan ƒ semua
tangan dan pergerakan
pergela ngan kaki bersudut:-
x Sendi antara fleksi, ekstensi,
metakarpal dan abduksi,
metatarsal adduksi dan
sirkumduksi
Sendi pangsi/paksi
x Sendi antara ulna
ƒ pronasi dan
dan radiu s
supinasi
x Sendi antara atlas ƒ rotasi
dan tengkorak

Sendi gelungsur Pergerakan adala h


x Sendi antara tulang secara mendatar ke
tarsal hadapan atau ke
x antara tulang karpal belakang dan ke kiri
x sendi antara klavikel atau ke kanan,
dan sternum contoh pergerakan
x antara kartilej tulang klavikel dan
rusuk kedua hin gga sternum apabila kita
ketujuh dan sternum memeluk tubuh

ƒ fleksi
Sendi pelana ƒ ekstensi
x Sendi pada bahagian ƒ abduksi
bawah ibu jari tangan ƒ adduksi
ƒ sirkumduksi

58
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

2.6.3 Jenis-jenis pergerakan

Jenis Penerangan Contoh

1. Gerakan linear Pergerakan adalah secara Pergerakan klavikel dan sternum


(Gelungsur) mendatar ke hadapan atau ke apabila kita memeluk tubuh
belakang dan ke kiri atau ke
kanan

2. Gerakan Bersudut Pergerakan bersudut antara x Pergerakan pada sendi


batang tulang dengan bahu
permukaan artikular x Pergerakan pada sendi
ƒ fleksi siku
ƒ ekstensi x Pergerakan pada sendi
ƒ hiperekstensi pinggul
ƒ abduksi
ƒ adduksi

Pergerakan pada sendi


sinovial di mana hujung distal
tulang membuat bulatan
tanpa memutarkan batang
tulang
ƒ sirkumduksi

3. Putaran Batang tula ng berpusin g Sendi antara dua vertebra


secara menegak pada paksi servikal yang pertama yang
longitudin al membenarkan kepala berpusing
ƒ rotasi
ƒ supinasi
ƒ pronasi

4. Pergerakan ƒ inversi Rujuk muka surat 132 dan 133


khusus ƒ eversi
ƒ dorsifle ksi
ƒ plantar fleksi
ƒ elevasi
ƒ depresi
ƒ pronasi
ƒ supinasi

Peringatan : Sila rujuk rajah jenis pergerakan di muka surat


132 dan 133.

59
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

Rajah 2.6 Model ringkas pergerakan artikular

(a) Kedudukan awal


pensel bersudut tepat dengan permukaan

(b) Pergerakan mengelungsur


Pensel kekal tegak tetapi mata pensel
bergerak keluar dari titik asal

(c) Pergerakan bersudut


Mata pensel tidak bergerak tetapi kedudukan batang
pensil berubah secara relatif kepada permukaan

(d) Sirkumduksi
Mata pensel tidak bergerak. Batang pensel yang
di pegang daripada 90 0 membentuk satu bula tan.

(e) Putaran
Batang pensil berpusing secara menegak pada satu titik

Sumber: Martini, F .H. (2001), F undamentals of Anatomy and Physi ology,


5d ed. Prentice H all

60
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

Unit 3 – Sistem Otot Rangka

3.1 Pengenalan

3.1.1 Komponen sistem otot rangka:

(i) Fiber otot


x Fiber otot adalah sel-sel otot
x Diameternya boleh mencapai sehingga 100mm
dan panjangnya 30-40cm
x Setiap fiber berjalur dan mengandungi banyak
nukleus

(ii) Tisu penghubung


x Endomisium
Setiap fiber otot dilitupi selaput tisu
penghubung halus yang dikenali sebagai
endomisium
x Perimisium
Perimisium adalah membran berserat yang
menyaluti beberapa fiber otot bagi membentuk
berkas fiber otot yang dikenali sebagai fasikel
x Epimisium
Keseluruhan badan otot yang terdiri daripada
fasikel-fasikel ini disaluti tisu penghubung kasar
yang dikenali sebagai epimisium
x Tendon
Pada penghujung otot epimisium bersatu untuk
membentuk tendon yang melekatkan otot
secara tidak langsung kepada tulang. Kartilej
atau tisu-tisu penghubung yang lain.

(iii) Tendon
x Tisu fiber kolagen yang melekatkan otot
kepada tulang
x Tendon tidak begitu kenyal
x Ia menghasilkan daya ketegangan yang tinggi

61
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

3.1.2 Fungsi Otot

(i) Menghasilkan pergerakan

Penguncupan otot rangka menghasilkan


pergerakan seperti berjalan dan menulis.

(ii) Mengekalkan postur

Otot memberi bentuk pada manusia menyokong


tubuh badan dan mengekalkan postur.

(iii) Menstabilkan sendi

Selain menarik tulang-tulang untuk menghasilkan


pergerakan, otot-otot juga membantu menstabil-
kan sendi-sendi rangka.

(iv) Menghasilkan haba

Sel-sel badan menghasilkan haba sebagai aktiviti


sampingan otot. Haba penting bagi mengekalkan
suhu normal badan. Otot rangka menghasilkan
kebanyakan haba pada badan memandangkan
40% jisim badan terdiri daripada otot rangka.

62
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

3.2 Jenis-Jenis Otot

Terdapat tiga jenis otot iaitu otot rangka, kardiak dan licin.
Otot-otot ini dapat dibezakan berdasarkan lokasi, struktur dan
fungsinya.

Jadual 2.2 Membanding otot rangka dengan otot-otot lain

Ciri Otot rangka Otot kardiak Otot licin

Lokasi

Lekat pada tula ng atau Dindin g ja ntung Dindin g organ viseral


kulit (beberapa otot muka) seperti dinding perut

Struktur

Berbentuk satu selin der Sel-sel yang Unisel, fusiform, tidak


yang panja ng, setiap sel bercabang-cabang, berja lur
mempunyai banyak unisel dan berjalu r
nukleus dan berjalu r

Regulasi
penguncupan

Terkawal melalui kawala n Luar kawala n, jantung Luar kawala n, sistem


sistem saraf kecuali ada perentak, sistem saraf mengawal,
pergerakan saraf kawal, hormon- hormon, kimia dan
hormon regangan

Kelajuan
Penguncupan

Perlahan ke cepat Perlahan Sangat perlahan

Penguncupan Tiada Ada Terdapat pada


Beritma sebahagian otot-otot
tersebut
Sumber : Marieb, N.M. (1997), Essentials of H uman Anatomy and Physi ology,
5 th ed.,Cummings Publishing Company Inc., C alifornia.

63
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

3.3 Ciri-ciri otot rangka

3.3.1 Kebolehujaan (irritability/excitability)

x Kemampuan otot bergerak balas pada rangsangan


dengan mudah dan cepat.

3.3.2 Kebolehkuncupan (contractibility)

x Kemampuan otot untuk memendek apabila menerima


rangsangan.

3.3.3 Kebolehpanjangan (extensibility)

x Kemampuan otot untuk memanjang melebihi panjang


asal.

3.3.4 Kebolehanjalan (elasticity)

x Kemampuan otot untuk kembali semula kepada


panjang asal selepas memendek atau memanjang.

64
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

3.4 Otot-otot rangka yang utama

3.4.1 Otot rangka

Rajah 2.7 Otot Rangka


Otot manusia pandangan hadapan(anterior) Otot manusia pandangan belakang(posterior)

Temporalis

zygomaticus frontalis

Masseter Orbicularis oculi


Orbicularis oris
Trapezius
Sternocleidomastoid
Deltoid
Pectoralis major Deltoid
External
Intercostals Tricep brachii
Latissimus dorsi
Biceps brachii Extensor carpi
radialis
Rectus abdominis Flexor carpi
External Oblique
Flexor carpi
3.5 Pelekatan otot Gluteus medius radialis
radialis Ex tensor
Gluteus maximus carpi
Extensor
Adductors digitorum
Adductor
Longus
sartorius
Rectus femoris Semitendinosus
Vastus muscles
Biceps femoris
Semime mbranosus Hamstring group

Peroneus longus

Tibialis anterior Gastrocnemius

Rectus femoris
Vastus muscle Quadriceps Group

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Essentials of H uman Anatomy and Physi ology,
5 th ed.,Cummings Publishing Company Inc., California.

3.5 Lekatan otot

Setiap otot rangka dilekatkan pada sekurang-kurangnya dua


tempat di tulang atau tisu-tisu penghubung yang lain.

x Pelekatan proksimal

Tempat pelekatan otot pada tulang yang kurang


bergerak.

65
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

x Pelekatan distal

Tempat pelekatan otot pada tulang yang boleh bergerak.


Apabila sesuatu otot menguncup tulang yang terdapat
pelekatan distal otot ini akan bergerak ke arah tulang
yang mempunyai pelekatan proksimal.

Jadual 2.3 Nama otot utama, lokasi dan pelekatan otot

Lekatan
Nama Otot Lokasi Otot Lekatan Distal
Proksimal

1. Leher
x Sternocleidomastoid x Leher x Sternum, klavikel x Mastoid di
tulang temporal

2. Belakang tubuh
x Trapezius x Belakang leher x Tulang osip ital, x Klavikel,
x Latissimus dorsi dan bahagia n serviks dan skapula
atas belakang semua toraks x Hujung
badan x Bahagia n bawah proksimal
x Bahagia n bawah vertebra, iliak
belakang badan

3. Bahu
x deltoid x Bahagia n atas x Klavikel, skapula x Bahagia n
bahu tengah humerus

4. Lengan
x Bisep brakii x Anterior lengan x Skapula x Proksimal
x Trisep brakii atas x Skapula radiu s
x Posterior dan proksimal x Olekranon
humerus humerus proses di uln a

5. Depan tubuh
x Pektoralis major x Bahagia n atas x Klavikel, sternum, x Proksimal
x Rektus abdominis dada tulang rusuk humerus
x Ekstemal oblik x Bahagia n tengah x Pubis x Sternum dan
x Ekstemal interkostal abdomen x Tulang rusuk ke 8 tulang rusuk ke-
x Dindin g, lateral x Bahagia n bawah 5 hingga ke-7
abdomen tulang rusuk x Iliak
x Superfisia l x Bahagia n atas
antara tulang tulang rusuk
rusuk

66
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

Lekatan
Nama Otot Lokasi Otot Lekatan Distal
Proksimal

6. Pinggul
x Gluteal maksimus x Punggung x Sakrum, ilium x Proksimal femur

7. Paha
x Sartorius x Anterior paha x Spina iliu m x Proksimal tibia
x Kuadriseps x Superfisia l, x Bahagia n atas x Patella
ƒ Rektus femoris anterio r paha pelvik x Patella
ƒ Vastus lateralis x Lateral paha x Bahagia n atas x Patella
ƒ Vastus medialis x Medial paha femur x Patella
ƒ Vastus x Intermedial paha x Medial femur x Lateral fibula
intermediu s x Posterior paha x Anterior dan x Medial tibia
x Hamstring x Posterior paha lateral femur x Medial tibia
ƒ Bisep femoris x Posterior paha x Bahagia n atas x Posterior
ƒ Semitendinosus femur kalkanus
ƒ Semi mem- x Bahagia n atas
branosus femur
x Bahagia n atas
femur
x Lateral dan
medial femur

8. Kaki
x Kalkanus
x Gastroknemius x Betis x Distal femur dan
x Soleus fibula

67
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

3.6 Interaksi otot-otot dalam pergerakan rangka

3.6.1 Saling tindakan otot-otot


(i) Agonis
x Otot-otot penggerak utama (prime movers)
x Otot-otot utama menguncup untuk meng-
hasilkan pergerakan khusus
x Tindakan agonis menghasilkan lebih daya
untuk pergerakan khusus
(ii) Antagonis
x Otot-otot yang bertindak berlawanan dengan
otot pengerak utama
x Tindakan berlaku secara serentak dengan otot
Biseps brakii agonis
Keterangan gambarajah:
Brakialis x Gerakan fleksi lengan
Brakioradia lis x Otot biseps brakii akan
menguncup –agonis
Triseps brakii
x Otot triseps brakii akan
Fleksi mengendur - antagonis

(iii) Sinergis
x Otot-otot yang membantu otot-otot penggerak
utama
x Sinergis menambah daya pada pelekatan otot
x Sinergis juga menstabilkan sendi di mana otot-
otot itu melekat

Biseps brakii Keterangan gambarajah:


(agonis)
Brakialis x Otot-otot brakioradialis, biseps
(agonis)
brakii dan brakialis bertindak
sebagai sinergis untuk
Triseps brakii Brakioradialis membengkok sendi siku.
(antagonis)
(sinergis)

68
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

3.7 Penguncupan otot rangka

3.7.1 Jenis-jenis penguncupan otot

Otot tidak semestinya memendek apabila menguncup.


Sebaliknya apa yang umumnya berlaku pada semua
bentuk ialah pembentukan daya hasil daripada interaksi
filamen-filamen aktin dan miosin dalam usaha kedua-
duanya untuk menggelungsur melepasi kedudukan
masing-masing dalam fiber otot.

(i) Penguncupan isometrik (penguncupan statik)

Penguncupan yang menghasilkan daya tetapi tidak


mengubah panjang fiber otot semasa mengatasi
rintangan yang statik.

(ii) Penguncupan Isotonik

Bentuk penguncupan di mana fiber-fiber otot memendek


bagi menghasilkan daya mengatasi rintangan yang
bergerak.

Penguncupan isotonik boleh berlaku secara konsentrik


atau esentrik. Penguncupan konsentrik melibatkan
pemendekan fiber-fiber otot.

(iii) Penguncupan Isokinetik

Bagi penguncupan isokinetik, fiber-fiber otot menguncup


pada kelajuan yang tetap mengatasi rintangan yang
berubah-ubah. Peralatan khusus diperlukan untuk
menghasilkan penguncupan jenis ini kerana rintangan
maksimum diperlukan bagi semua julat pergerakan.

3.7.2 Contoh-contoh pergerakan yang melibatkan setiap jenis


penguncupan otot rangka

Penguncupan isometrik
Contoh : Menolak dinding dengan kedudukan siku
bengkok. Dinding tidak bergerak tetapi otot-
otot trisep tidak dapat memendek untuk
meluruskan siku. Penguncupan otot trisep
berlaku secara isometrik.

69
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

Penguncupan Isotonik
Contoh : Penguncupan bisep semasa mengangkat
‘dumbell’. Penguncupan esentrik melibatkan
pemanjangan fiber otot.

Penguncupan Isokinetik
Contoh : Pengunaan mesin “multi-gym’.

3.7.3 Halaju Penguncupan

Otot-otot rangka manusia terdiri dari gabungan fiber


sentak cepat (fiber putih) dan fiber sentak lambat (fiber
merah). Bagaimanapun peratusan kedua-dua jenis fiber
otot adalah berbeza dari otot ke otot.

Fiber sentak lambat digunakan untuk penguncupan yang


perlahan dan kekal (sustain). Fiber-fiber sentak lambat
banyak didapati pada otot-otot postur.

Fiber sentak cepat digunakan untuk penguncupan yang


pantas. Bagaimanapun penguncupan jenis ini tidak dapat
bertahan lama.

Walaupun kesemua fiber otot boleh menguncup dalam


kedua-dua keadaan aerobik dan anaerobik. Sebahagian
darinya lebih sesuai untuk menguncup secara anaerobik.

Jenis fiber Deskripsi

Sentak cepat
ƒ Keupayaan anaerobik yang tinggi
ƒ Digunakan dalam acara pecutan/eksplo sif (acara
berin tensiti tinggi, berja ngka masa pendek)

Sentak lambat
ƒ Keupayaan aerobik yang tinggi
ƒ Digunakan dalam acara-acara bersifat daya tahan (ja ngka
masa yang lama)

70
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

Unit 4 – Sistem Saraf

Sistem saraf bertanggungjawab mengintergrasi dan mengawal semua


fungsi sistem badan. Sistem ini berkebolehan untuk menerima dan
bertindak balas terhadap impuls dari persekitaran dan internal serta
menghantar impuls ke sistem saraf pusat. Impuls saraf dihantar dari
satu neuron ke neuron yang lain dalam perjalanannya ke sistem saraf
pusat.

4.1 Klasifikasi sistem saraf


Sistem saraf boleh dibahagi kepada dua bahagian berdasarkan
struktur dan fungsinya. Bagi klasifikasi struktural sistem saraf
terbahagi kepada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi.

Sistem saraf pusat mengandungi otak dan saraf tunjang.


Sistem saraf periferi pula terdiri daripada saraf kranial, saraf
spinal dan ganglia.

Klasifikasi fungsional pula hanya melibatkan sistem saraf


periferi. Klasifikasi ini membahagikan sistem saraf periferi
kepada sistem sensori atau aferen dan sistem motor atau
eferen.
Sistem motor atau eferen ini pula terbahagi kepada sistem saraf
somatik dan sistem saraf autonomik

Sistem saraf

Sistem saraf pusat Sistem saraf periferi

otak Saraf tunjang Sistem sensori Sistem motor


( Sistem aferen ) ( Sistem eferen )

Sistem saraf Sistem saraf


somatik autonomik

71
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

4.1.1 Sistem saraf pusat

Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang


yang terletak pada kaviti dorsal badan. Sistem ini
berperanan sebagai pusat intergrasi dan kawalan sistem
saraf.

4.1.2 Sistem saraf periferi

Sistem ini terdiri dari saraf-saraf unjuran dari otak dan


saraf tunjang. Saraf-saraf sensori (aferen) membawa
impuls dari reseptor sensori pelbagai bahagian tubuh ke
sistem saraf pusat sementara saraf motor (eferen)
membawa impuls dari sistem saraf pusat ke organ-organ,
otot-otot dan kelenjar untuk menghasilkan sesuatu
perlakuan.

Sistem saraf periferi boleh diklasifikasikan kepada sistem


saraf somatik dan sistem saraf autonomik. Sistem saraf
somatik membolehkan kawalan otot-otot rangka. Sistem
saraf autonomik mengawal atur aktiviti-aktiviti otot-otot
kardiak dan licin serta kelenjar yang di luar kawalan.

Rajah 2.8 Arka Refleks

Neuron aferen

Afektor

Sinaps

Neuron eferon
Reseptor

Sumber: Hall, S.H.(2003), Basic Bi omechanics, 4th ed. , McGraw Hill

72
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

4.2 Fungsi sistem saraf

4.2.1 Mengintergrasikan rangsangan yang diterima.

4.2.2 Menterjemah rangsangan.

4.2.3 Mencetuskan pergerakan motor.

4.2.4 Menyimpan maklumat.

4.2.5 Menjana pemikiran dan idea.

4.3 Struktur Neuron

Neuron atau sel-sel saraf menghantar impuls-impuls saraf dari


satu bahagian tubuh ke bahagian lain tubuh melalui unjuran
protoplasma yang panjang. Walaupun neuron-neuron terdapat
dalam pelbagai bentuk dan saiz, kesemua neuron mempunyai
badan sel, akson dan dendrit.

Rajah 2.9 Struktur Neuron

Nukleus pada badan sel

Selaput mielin

Neurilemma
(selaput schwan)

Sel schwan
Akson diliputi selaput
Mielin dan neurilemma

Nodus Ranvier

Terminal akson

Sumber : Marieb, N.M. (1997), Ess enti als of Human Anatomy and Physiolog y, Califor nia

73
BUKU SUMBER
SAINS SUKAN

(i) Dendrit

Ia adalah fiber-fiber halus bercabang-cabang yang


mengunjur dari badan sel. Ia berfungsi membawa
impuls-impuls saraf ke badan sel.

(ii) Akson

Ia adalah satu fiber panjang yang membawa impuls saraf


keluar dari badan sel. Akson disaluti dengan bahan putih
dan berlemak yang dikenali sebagai mielin. Mielin
melindungi dan menebat fiber-fiber serta meningkatkan
kadar transmisi impuls saraf.

(iii) Badan sel

Ia mengandungi nukleus dan ia adalah pusat metabolik


sel.

4.4 Sinaps dan transmisi impuls

4.4.1 Sinaps ialah tempat pertemuan khusus antara neuron


transmisi dan neuron penerimaan. Sinaps berperanan
dalam mengaturkan fungsi tisu dengan menyediakan
laluan-laluan tertentu bagi pemindahan pelbagai
maklumat saraf.

74