Format Penyediaan Buku Skrap

Buku skrap yang disediakan hendaklah mengikut format seperti berikut : 1. Kulit - Tajuk - Nama kumpulan dan ahli (1 kumpulan = 4 orang murid) - Kelas 2. Kandungan - Tajuk kandungan dan nombor muka surat 3. Isi - Keratan gambar dari majalah / surat khabar / internet - Ulasan / penerangan berkaitan tajuk atau gambar 4. Penutup / kesimpulan berkaitan tajuk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful