Format Penyediaan Buku Skrap

Buku skrap yang disediakan hendaklah mengikut format seperti berikut : 1. Kulit - Tajuk - Nama kumpulan dan ahli (1 kumpulan = 4 orang murid) - Kelas 2. Kandungan - Tajuk kandungan dan nombor muka surat 3. Isi - Keratan gambar dari majalah / surat khabar / internet - Ulasan / penerangan berkaitan tajuk atau gambar 4. Penutup / kesimpulan berkaitan tajuk

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.