BPPM LAPORAN PERMOHONAN SAMBUNGAN BANTUAN PINJAMAN PELAJARAN MARA UNTUK PELAJAR AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND 1.

Nama Alamat Semasa

BUTIR-BUTIR PELAJAR
: : :

No Telefon / Handphone Emel No. Kad Pengenalan No. ID Universiti No. Akaun MARA No. Pasport (contoh: A 111222) Jenis Bantuan * SPC/SPT

: : : : : : :

2.
Kursus

BUTIR-BUTIR PENGAJIAN
: : : : :

Tahun (seperti Tahun 1 / 2 & seterusnya) Universiti Bulan / Tahun Mula Pengajian

Bulan / Tahun Dijangka Tamat Pengajian Asal

LATARBELAKANG AKADEMIK i) Prestasi Subjek Unit Kredit Keputusan Catatan Tahun Pengajian Year 1 (02/07-12/07) Year 2 (02/08-12/08) Year 3 (02/09 – 12/09) .3. i) BUTIR-BUTIR PINJAMAN Jumlah Pinjaman Asal Tempoh : : ii) Pinjaman Tambahan (jika pernah diluluskan) Pertama Tempoh Kedua : Tempoh : *Kosongkan (untuk dipenuhi oleh Pegawai MARA) 4.

Jika tempoh yang diperlukan melebihi 2 semester. Unit/kredit/subjek yang disyaratkan : ___kredit point ___kredit point ___kredit point ___semester Mulai Semester 1 sesi 20__ Hingga Semester 2 sesi 20__ Baki bil. . sila kemukakan perancangan seterusnya melalui lampiran. Unit/kredit/subjek yang diperlukan : Bil. Unit/kredit/subjek yang terkumpul Tempoh perlanjutan yang dipohon* : : *Nyatakan samada 1 semester. 2 semester atau seterusnya.Year 4 (02/10 – 02/11) ii) Ringkasan Prestasi Akademik Bilangan Subjek Purata % Markah Sesi / Semester Year 1 (02/07– 12/07) Year 2 (02/08 – 12/08) Year 3 (02/09 – 12/09) Year 4 (02/10 – 02/11) Ambil Lulus Gagal Tangguh ii) iii) iv) v) Bil.

LATAR BELAKANG KELUARGA . ANGGARAN KOS TAMBAHAN UNTUK SAMBUNG TAJAAN Butiran Yuran Pengajian Elaun Sara Hidup (AUD1200 sebulan) Insurans Dll (jika ada) Jumlah AUD RM 7.5. PERANCANGAN PENGAJIAN SEMESTER Kod Subjek 1 Nama Subjek TAHUN 2011 Unit/Kredit Status Subjek Wajib Mengulang SEMESTER Kod Subjek 2 Nama Subjek TAHUN 2011 Unit/Kredit Status Subjek Wajib Mengulang 6.

Butiran Nama Pekerjaan Pendapatan (RM) Tanggungan Bapa Ibu Saya memohon agar dapat dipertimbangkan permohonan perlanjutan bantuan pinjaman MARA untuk sambungan pengajian atas sebab-sebab berikut (justifikasi tambahan). Tarikh . ………………………… Tandatangan Pelajar ……………………….

SHEPHERD ST) MAROUBRA 2035 NSW AUSTRALIA TEL: 02-93492633 FAKS: 02-93498622 MOB: 0423015516 EMAIL: nik050610@yahoo. Alamatkan kepada Pengarah Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA.* Makluman: Keputusan permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bahagian Penganjuran Pelajaran (JK3P) di peringkat Ibu Pejabat MARA. Pastikan semua dokumen lengkap dan emel ke nik050610@yahoo.CHECKLIST Sila lampirkan bersama : Surat rasmi untuk permohonan sambungan/pemulihan tajaan dll. Melalui: Pengarah MARA Australia.com dalam format zip.* Struktur yuran pengajian dari universiti.* Surat/dokumen sokongan yang berkaitan.* Surat sokongan daripada Penasihat Akademik/Fakulti. berserta alasan kukuh.* Surat pengesahan pendaftaran kursus semester tambahan. Kuala Lumpur.zip) TERIMA KASIH PUAN NIK NORAIZAH HASSAN PENGARAH MARA AUSTRALIA CONSULATE OF MALAYSIA SHOP 4 & 5. *Penting. Salinan –salinan keputusan peperiksaan setiap semester yang telah saudara/i duduki.com .file (Nama pemohon.667 ANZAC PARADE (CNR. 665 .