BPPM LAPORAN PERMOHONAN SAMBUNGAN BANTUAN PINJAMAN PELAJARAN MARA UNTUK PELAJAR AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND 1.

Nama Alamat Semasa

BUTIR-BUTIR PELAJAR
: : :

No Telefon / Handphone Emel No. Kad Pengenalan No. ID Universiti No. Akaun MARA No. Pasport (contoh: A 111222) Jenis Bantuan * SPC/SPT

: : : : : : :

2.
Kursus

BUTIR-BUTIR PENGAJIAN
: : : : :

Tahun (seperti Tahun 1 / 2 & seterusnya) Universiti Bulan / Tahun Mula Pengajian

Bulan / Tahun Dijangka Tamat Pengajian Asal

LATARBELAKANG AKADEMIK i) Prestasi Subjek Unit Kredit Keputusan Catatan Tahun Pengajian Year 1 (02/07-12/07) Year 2 (02/08-12/08) Year 3 (02/09 – 12/09) . i) BUTIR-BUTIR PINJAMAN Jumlah Pinjaman Asal Tempoh : : ii) Pinjaman Tambahan (jika pernah diluluskan) Pertama Tempoh Kedua : Tempoh : *Kosongkan (untuk dipenuhi oleh Pegawai MARA) 4.3.

2 semester atau seterusnya.Year 4 (02/10 – 02/11) ii) Ringkasan Prestasi Akademik Bilangan Subjek Purata % Markah Sesi / Semester Year 1 (02/07– 12/07) Year 2 (02/08 – 12/08) Year 3 (02/09 – 12/09) Year 4 (02/10 – 02/11) Ambil Lulus Gagal Tangguh ii) iii) iv) v) Bil. Unit/kredit/subjek yang disyaratkan : ___kredit point ___kredit point ___kredit point ___semester Mulai Semester 1 sesi 20__ Hingga Semester 2 sesi 20__ Baki bil. Unit/kredit/subjek yang terkumpul Tempoh perlanjutan yang dipohon* : : *Nyatakan samada 1 semester. Jika tempoh yang diperlukan melebihi 2 semester. . sila kemukakan perancangan seterusnya melalui lampiran. Unit/kredit/subjek yang diperlukan : Bil.

PERANCANGAN PENGAJIAN SEMESTER Kod Subjek 1 Nama Subjek TAHUN 2011 Unit/Kredit Status Subjek Wajib Mengulang SEMESTER Kod Subjek 2 Nama Subjek TAHUN 2011 Unit/Kredit Status Subjek Wajib Mengulang 6. ANGGARAN KOS TAMBAHAN UNTUK SAMBUNG TAJAAN Butiran Yuran Pengajian Elaun Sara Hidup (AUD1200 sebulan) Insurans Dll (jika ada) Jumlah AUD RM 7.5. LATAR BELAKANG KELUARGA .

Tarikh . ………………………… Tandatangan Pelajar ……………………….Butiran Nama Pekerjaan Pendapatan (RM) Tanggungan Bapa Ibu Saya memohon agar dapat dipertimbangkan permohonan perlanjutan bantuan pinjaman MARA untuk sambungan pengajian atas sebab-sebab berikut (justifikasi tambahan).

* Surat/dokumen sokongan yang berkaitan.file (Nama pemohon. Melalui: Pengarah MARA Australia.com dalam format zip. Pastikan semua dokumen lengkap dan emel ke nik050610@yahoo. Salinan –salinan keputusan peperiksaan setiap semester yang telah saudara/i duduki. Alamatkan kepada Pengarah Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA.CHECKLIST Sila lampirkan bersama : Surat rasmi untuk permohonan sambungan/pemulihan tajaan dll.667 ANZAC PARADE (CNR. *Penting.zip) TERIMA KASIH PUAN NIK NORAIZAH HASSAN PENGARAH MARA AUSTRALIA CONSULATE OF MALAYSIA SHOP 4 & 5.* Surat pengesahan pendaftaran kursus semester tambahan. 665 . berserta alasan kukuh. Kuala Lumpur.* Struktur yuran pengajian dari universiti.* Surat sokongan daripada Penasihat Akademik/Fakulti. SHEPHERD ST) MAROUBRA 2035 NSW AUSTRALIA TEL: 02-93492633 FAKS: 02-93498622 MOB: 0423015516 EMAIL: nik050610@yahoo.* Makluman: Keputusan permohonan adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bahagian Penganjuran Pelajaran (JK3P) di peringkat Ibu Pejabat MARA.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful