Anda di halaman 1dari 6

Soalan 1 hingga 7

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1. Emak _____________ kulit buah oren itu dengan pisau yang tajam sebelum
menghidangkannya kepada kami.
A. mengopek
B. mengupas
C. memotong
D. menghiris

2. Para peserta perkhemahan itu____________________ di tanah lapang itu untuk


mendengar arahan daripada pihak penganjur.
A. berkumpul
B. berbaris
C. berlonggok
D. bertemu

3. Rancangan itu dapat dilaksanakan ___________________kerjasama semua pihak


terlibat.
A. Kerana
B. Sebab
C. Atas
D. Akibat

4. Orang ramai dilarang untuk mandi manda di kawasan tasik berpasir ___________ itu
kerana dikhuatiri akan terperosok ke dalamnya.
A. jerlus
B. lembut
C. lembik
D. licin
5. Penduduk kampung itu sudah______________ untuk mengadakan gotong-royong
membina jambatan tersebut.
A. sehaluan
B. sejalan
C. sepadu
D. sepakat

6. Dalam keadaan dadanya yang _______________selepas menyelamatkan diri daipada


anjing itu, Harun tidak dapat menceritakan keadaan sebenar yang berlaku di dalam
belukar tersebut.
A. detup-detap
B. kempas-kempis
C. kembang-kuncup
D. huru-hara

7. Orang ramai _________ke dewan itu untuk menyaksikan kehebatan kereta buatan
tempatan yang dipamerkan di dewan itu.
A. berderet-deret
B. berhimpit-himpit
C. berduyun-duyun
D. bersama-sama.

( smk dato haji talib karim)

Ujian formatif 3
Soalan 1 hingga 7

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1. Sebagai rakyat Negara ini, kita mestilah ___________kepada negara seperti kata pepatah,
di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.
1. patuh
2. setia
3. jujur
4. hormat

2. ____________ cat dinding yang bertaburan menyebabkan bilik itu kelihatan kotor dan
usang.
A. Keruping
B. Kematu
C. Kelupas
D. Serabut

3. Para peserta yang mewakili negara dinasihatkan agar mematuhi _____________ sebagai
menjaga maruah negara.
A. tatatertib
B. tatacara
C. tatanegara
D. tataadab

4. Kita perlu membaca ___________buku tersebut untuk mengetahui isi dan tujuan buku itu
diterbitkan.
A. pratayang
B. pratonton
C. prabaca
D. prakata
5. Kedua-dua syarikat yang disampaikan _____________ untuk membina kilang di kawasan
perindustrian.
A. usaha sama
B. anak syarikat
C. syarikat kembar
D. perkongsian sama

6. Segala maklumat yang disampaikan _____________untuk rujukan pada masa akan


datang.
A. dicatat kamu
B. dicatatkan oleh kamu
C. kamu catat
D. kamu mencatat

7. Badan bukan kerajaan mengadakan kempen untuk ________________ orang ramai


menyertai kegiatan sukarela.
A. mendorong
B. memaksa
C. menggalakan
D. menggesa
( jab.pel.selangor.kem elit pmr 2007 )
Soalan 1 hingga 7

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1. Dia ________ keputusan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun yang lalu.

A. mendapatkan
B. mendapati
C. memperolehi
D. memperoleh

2. Emak rindu ________ kakak yang telah lama tidak pulang ke kampong.
A. kepada
B. akan
C. terhadap
D. pada

3. Gadis jelita itu malu _____________disapa oleh pemuda yang kacak itu.

A. apabila
B. bila
C. ketika
D. sewaktu

4. Usaha untuk _______________ dan menghapuskan kumpulan-kumpulan samseng


perlu dilakukan dengan lebih giat untuk menyelesaikan masalah gangsterisme dalam
kalangan pelajar sekolah.

A. membaiki
B. memulihkan
C. membanteras
D. memusnahkan
5. ____________sewajarnya member perhatian terhadap masalah yang berkaitan dengan
perkembangan mutu sukan negara.

A. Kementerian Pertanian
B. Kementerian Pendidikan
C. Kementerian Penerangan
D. Kementerian Belia dan Sukan

6. Ular sawa yang telah _____________seekor pelanduk itu telah Berjaya ditangkap oleh
pemburu itu.

A. menggigit
B. membaham
C. melulur
D. menerkam

7. Beberapa orang pelajar telah memecahkan tingkap kelas 3 Bestari dengan


____________ beberapa ketul batu yang besar.

A. melontari
B. mencampak
C. membaling
D. meletakkan

bahasa melayu kertas sampel 6

Anda mungkin juga menyukai