Anda di halaman 1dari 31

PESTA PANTUN

. 1.0 PENDAHULUAN

Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman.


Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi
muda, pihak Kementerian Pendidikan telah memperkenal pertandingan ini
pada tahun 1989. Secara tidak langsung, para pelajar dapat menghayati
dan berfikiran kritis
dalam hal ini.

2.0 OBJEKTIF

2.1 Pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan


semaksimum mungkin
2.2 Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran berbahasa
dalam menjawab pantun.
2.3 Pelajar membina keyakinan diri dalam pertandingan

3.0 PENGELOLAAN

Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN

4.0 JENIS PERTANDINGAN

Kalah mati

5.0 PENYERTAAN/ PENDAFTARAN

5.1 Pendaftaran peserta- 5 orang


5.2 Bilangan guru - 2 guru pengiring
5.3 Pertandingan terbuka kepada semua murid TINGKATAN SATU
hingga TINGKATAN LIMA sekolah bantuan kerajaan di Malaysia
tidak termasuk MRSM.
5.4 Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar satu pasukan untuk
pertandingan tersebut.
5.5 Sebuah sekolah hanya boleh diwakili oleh murid yang sedang
belajar di sekolah tersebut.

6.0 PELAKSANAAN PERTANDINGAN.

6.1 Syarat-Syarat Pertandingan

6.1.1 Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun
empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris
maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “abab”.
6.1.2 Pesta pantun ini disertai oleh lima pemantun,tiga pemantun
mengambil bahagian dan dua orang pemantun simpanan.

6.1.3 Pertandingan ini dijalankan secara kalah mati.

6.1.4 Pasukan yang memperoleh markah yang tertinggi dikira sebagai


pemenang. Walau bagaimanapun ketua hakim berhak berbincang
dalam kalangan hakim untuk menentukan pemenang berdasarkan
sistem juri sekiranya terdapat pemberian markah antara hakim tidak
seimbang.

6.1.5 Jika berlaku seri, pasukan yang mendapat markah isi terbanyak dikira
sebagai pemenang.

6.1.6. Jika masih berlaku seri, markah bahagian bahasa diambil kira.

6.1.7 Masa menjual dan membeli pantun dikira berdasarkan arahan


jurupantun.

6.1.8 Masa dikira mulai daripada pengerusi mengarahkan penjualan pantun


ialah 15 saat untuk pusingan pertama. Manakala dalam pusingan
kedua masa untuk mereka cipta dan menjual pantun bagi tema
spontan ialah 60 saat.

6.1.9 .Masa untuk membeli pantun ialah 60 saat untuk ketiga-tiga pusingan.

6.1.10 Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat masa untuk jualan bagi
pusingan pertama dan ketiga. Setiap pemantun dibenarkan menjual
tiga rangkap pantun dan membeli tiga rangkap pantun.

6.2 FORMAT PERTANDINGAN

6.2.1 Pertandingan Pusingan Pertama – Tema diberi awal

A 1 MENJUAL 15 SAAT
MEMBELI 60 SAAT

1 A MENJUAL 15 SAAT
MEMBELI 60 SAAT

B 2 MENJUAL 15 SAAT
MEMBELI 60 SAAT

2 B MENJUAL 15 SAAT
MEMBELI 60 SAAT

C 3 MENJUAL 15 SAAT
MEMBELI 60 SAAT

3 C MENJUAL 15 SAAT
MEMBELI 60 SAAT

6.2.3 Format Pusingan Kedua- (SPONTAN- Tema diundi )

A 2 MENJUAL 60 SAAT
2 A MEMBELI 60 SAAT

B 3 MENJUAL 60 SAAT
3 B MEMBELI 60 SAAT

C 1 MENJUAL 60 SAAT
1 1 C MEMBELI 60 SAAT

6.2.4 Format Pusingan Ketiga (SPONTAN- TEMA DISEDIAKAN OLEH PENJUAL


PANTUN)

A 3 (MENJUAL- 15 SAAT)
3 A (MEMBELI 60 SAAT)

B 1 (MENJUAL – 15 SAAT)
1 B (MEMBELI – 60 SAAT)

C 3 (MENJUAL – 15 SAAT)
3 C (MEMBELI – 60 SAAT)

Nota: TEMA PANTUN:

a. Tema pantun disediakan oleh pemantun untuk dijual kepada pasukan lawan.
b. Pantun yang dijual mestilah mempunyai nilai murni dan bermesej positif.
c. Pemantun tidak boleh menjual pantun yang berbentuk kuiz / teka - teki
d. Tema pantun dalam pusingan ketiga ini mestilah tidak menyentuh perkara-perkara
yang sensitif seperti agama, fahaman politik, kaum dan menyentuh peribadi individu.
e. Dalam pusingan ketiga, penjual pantun hendaklah menyebut tema terlebih dahulu
sebelum menjual pantunnya.
6.3 PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN

 Isi - 20 markah
 Bahasa - 20 markah
 Persembahan - 10 markah

 Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang


hakim

 Bahagian isi - 2 orang hakim


 Bahagian Bahasa - 2 orang hakim
 Bah. Persembahan - 1 orang hakim
 Pemantun tidak dibenarkan berbincang antara anggota kumpulan.
Sekiranya berlaku perbincangan,sebanyak 50 markah daripada
jumlah markah keseluruhan perlu dipotong.

 Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan


pasukannya semasa menyampaikan pantun dengan syarat tidak
mengganggu pihak lawan.

 Keputusan hakim adalah muktamad

6.3 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA

(Menghakimi Isi - Ketepatan soalan/belian/jawapan - Jelas dan sesuai


dengan tema (10/20)

ISI - JUMLAH MARKAH (10/20)

i. Ketepatan soalan/jawapan - jelas dan sesuai dengan tema

ii. Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas

iii. Jika lebih daripada satu soalan, markah tidak akan diberikan.

iv Jualan pantun yang merupakan pernyataan dan bukan berbentuk


soalan, markah tidak akan diberikan.

v. Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang


markah.
vi. Pantun yang berupa pelarian , yakni yang tidak menjawab soalan tidak
diberikan markah.
6.5 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA

(Menghakimi isi- Padat & jitu serta bernilai susila – 10/20 markah)

ISI - Jumlah Markah (10/20 )

Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:-

i. Padat dan jitu - 5 markah


ii. Mempunyai nilai susila - 5 markah

Padat dan jitu bermaksud:


 Pemilihan kosa kata yang indah
 Tanpa kesalahan bahasa
 Susunan kosa kata yang betul

Mempunyai nilai susila:-

Pantun sarat dengan nilai-nilai murni dan dapat dijadikan panduan/pedoman


dalam kehidupan seharian

6.6 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM KETIGA

Menghakimi Bahasa - Pola Rima & Suku kata (10/ 20 )

1. Pola Rima `abab’

 Rima di hujung baris - 3 markah


 Rima di tengah - 2 markah

2. Suku kata dalam baris

 8 hingga 12 suku kata - 5 markah

6.7 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 4 :

Menghakimi bahasa – pembayang dan maksud serta tautannya ( 10 / 20 )

Pembayang maksud- ( 6 markah )

a) Terdapat tautan / kesinambungan dengan baris pertama dengan


baris kedua.

 Pembayang maksud mestilah berkaitan dengan keindahan


alam semesta atau unsur semula jadi atau kerenah
manusia.
 Pembayang maksud mestilah mempunyai cerita yang jelas
dan berkaitan.
 Pembayang maksud tidak mengandungi maksud kiasan
seperti metafora, personifikasi, simile dan seumpamanya.

Tautan pembayang dengan maksud- ( 4 markah )

 ( Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris


maksud ).

6.8 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 5 :

Menghakimi persembahan – gerak fizikal, intonasi, jeda, kelancaran dan sebutan


baku. (10 markah)

a) Gerak-geri yang seimbang dengan pantun ( 3 markah )

 ( Gerak-geri tangan, jelingan dan senyuman. Jika terdapat


aksi yang berlebihan, tiada markah yang diberikan ).

b) Intonasi dan jeda ( 3 markah )

 ( Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada


setiap baris ).

 Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan


pembayang maksud pantun.

c) Kelancaran ( 2 markah )

( Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan ).

d) Sebutan baku dan jelas ( 2 markah )


BORANG PEMARKAHAN HAKIM PESTA PANTUN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH
PERINGKAT KEBANGSAAN 2008

NAMA HAKIM

1 2 3 4 5 ……………………………………………………
(Nama hakim)

NEGERI :____________________________________

NAMA PEMANTUN: Pusingan


Jumlah
1 2 3

1.

2.

3.

Jumlah
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN
PERINGKAT KEBANGSAAN 2008

NEGERI:…………………………………………………………………..

HAKIM 1 2 3 4 5 JUMLAH

PESERTA
A

PESERTA
B

PESERTA
C

JUMLAH

KEPUTUSAN PERTANDINGAN
PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN
2008
NEGERI:……………………………………………………………….

JUMLAH
HAKIM 1 2 4 4 5

PESERTA

PESERTA

2
PESERTA

JUMLAH
PANDUAN UNTUK HAKIM
BIL JENIS KESALAHAN HURAIAN DAN MARKAH DITOLAK

Bukan pantun jual / pantun pernyataan Tolak semua markah isi : Hakim 1 dan Hakim 2 ( 0 markah )
1 Cuma intonasi dinaikkan pada baris keempat atau Contoh:
cara berpantun seolah - olah bertanya Burung merbuk riang bersenda,
Bersenda riang di pohon turi;
sayang remaja wawasan tiada
ibunda tercinta menghilang diri ?

Tolak markah isi


2 Dua soalan dalam satu pantun Hakim 1 : tolak 10 markah
Hakim 2 : tolak 10 markah
Contoh:
Ilmu dituai buahnya di mana?
Pabila dituai murnikah hasilnya?

3 Lari tidak menepati tema


Tolak 20 markah isi
Hakim 1 dan hakim 2

4 Tidak baku Tolak 2 markah persembahan.


( Hakim 5 )

Tolak 20 markah isi


5 Pantun jual berbentuk kuiz Hakim 1 dan hakim 2
Contoh:
Angin teknologi menghembus maju
Pusat cyber dibina bila

6 Perbincangan sesama sendiri/ memberi nota Tolak 40 markah ( markah isi dan bahasa )
semasa menjual dan menjawab Hakim 1, hakim 2 ( isi )
Hakim 3 dan Hakim 4 ( bahasa )

7 Tergagap / tersekat-sekat Tolak 2 markah persembahan


Hakim 5 : hakim persembahan sahaja
Tergagap / tersekat sekali : 1 markah
Tergagap / tersekat 2 kali & lebih : 2 markah

Pantun ciplak ( pantun jual atau pantun beli ) sama Ciplak sebaris - tolak 5 markah ( Hakim 4 )
8 ada: Ciplak dua baris – tolak 10 markah ( Hakim 4)
 Pantun lama atau Contoh:
 Diambil daripada pihak lawan- sebaris atau dua Buah cempedak di luar pagar
baris penuh. Bunga melur cantik di taman
 Mengulang pantunnya sendiri atau pantun cantik di rimba
pasukannya- sebaris atau dua baris penuh. cantik di tanjung
 Peribahasa

9 Pantun tercemar / tidak bermoral Tolak 20 markah bahasa : Hakim 3 dan Hakim 4
Contoh:
sayang puteri termenung di pangkin,
budak kecil bermain di taman;
gejala dadah kian menular,
mengapa renaja tampak keliru.
Pantun jawapan pelarian Tolak 20 markah isi : Hakim 1 dan Hakim2
Tidak menjawab soalan yang diberi. Contoh: jawapan disedia berasaskan tema
10 Pemantun mesti memahami soalan dan mengambil 1. Budaya ilmu amalan mulia
sebahagian soalan yang dijual sebagai asas darjat insan kan kekal berzaman
jawapan. 2. manfaat ilmu bersinar indah
insan kreatif memimpin pertiwi
3. manfaat ilmu bersinar indah
kukuhkan iman hadapi dugaan

11
Pihak lawan mesti membeli pantun berasaskan tema Hakim 1( isi ) : memberi 5 markah
walaupun pantun jual gagal dilafazkan dalam tempoh Hakim 2 ( isi ): memberi 5 markah
yang ditetapkan. Hakim 3 ( bahasa ) : memberi markah per 10
Hakim 4 ( bahasa ) : memberi markah per 10
Hakim 5 ( persembahan ): markah per 10

RAGAM BAHASA DALAM PANTUN

JENIS HURAIAN DAN CONTOH


Perbandingan secara langsung
 bahtera merdeka berlayar sudah
 gedung ilmu
 warga emas memimpin waktu
METAFORA Contoh maksud pantun
Bunga ilmu mekar mewangi,
bagaimana harumnya majukan bangsa?
Contoh maksud pantun
Lautan ilmu diharung sudah,
mengapa lemas di jagat raya?
Perbandingan secara tidak langsung
( bagai, bak, seperti, umpama, macam, laksana dll )
 gigih pak tua bak semarak api
 laksana helang di angkasa raya
Contoh pantun
Rangkaian satelit bak cendawan tumbuh,
SIMILE Nilaian kudus dirakam bagaimana.
Contoh pantun
Andai masa bak mata pedang,
mengapa dibiar menikam diri?
Unsur perorangan. Memberi sifat manusia kepada benda – benda bukan
manusia
PERSONIFIKASI  Tampak rembulan tersenyum padaku
 alam terbakar menangis hiba
 hembusan sang bayu menyapa puteri
Pembalikan susunan kata – kata
 jiwa pak tua teguhnya masih
INVERSI  remaja kini ditegur jangan
 ilmu dituai buahnya di mana?
 kasih beralih dibelai bagaimana?
Kiasan yang melampau dan berlebih – lebihan
 gerak remaja memukau ummah
 hilang duniaku sekelip mata
 penjara rumah berabad sudah
HIPERBOLA  kasih ibu melaut saujana
Contoh pantun ( tema : tanggungjawab remaja )
Gunung terbeban dipikul remaja
kenapa bimbang dipikul gelombang?
Pengulangan kata sebagai penegas; anafora, reponsi, epifora
Contoh pantun
REPETISI Orang di Jawa menanam kapas,
Orang di Eropah menanam anggur;
Jangan tertawa pelepah di atas,
melihat pelepah di bawah yang gugur.

ASONANSI Perulangan huruf vocal


ALITERASI Perulangan huruf konsonan
PROFESIONAL HAKIM PANTUN

CONTOH PANTUN JUAL

Juntai cendana sisian keledang,


kelapa berjajar luas terperi;
andai masa bak mata pedang,
mengapa dibiar menikam diri.

HAKIM BIDANG TUGAS MARKAH DINILAI


Hakim 1 Menilai soalan baris 3 dan 4 Jelas dan Tepat
10 markah 10 MARKAH
Menilai soalan baris 3 dan 4 Andai masa bak mata pedang
Menilai jawapan baris 3 dan 4 Mengapa dibiar menikam diri

Hakim 2 juntai cendana sisian keledang, Pemilihan kata di baris pembayang


10 markah kelapa berjajar luas terperi;
andai masa bak mata pedang,
tidak tepat
Nilai susila kurang menarik
Pemilihan kata dan nilai susila mengapa dibiar menikam diri.
PEMILIHAN DIKSI – 3
NILAI SUSILA -3

Menilai pola rima dan suku kata


Hakim 3 Juntai cendana sisian keledang, Rima tengah : 2
10 markah kelapa berjajar luas terperi;
andai masa bak mata pedang,
Rima hujung : 3
Suku kata : 5
Menilai pola rima dan suku mengapa dibiar menikam diri.
kata JUMLAH : 10 MARKAH
Hubungan baris 1 & 2
Hakim 4 Juntai cendana sisian keledang
10 markah Kelapa berjajar luas terperi
( 2 markah )
Pembayang maksud dan Ada cerita
maksud serta tautannya TIADA tautan
Tiada kiasan
juntai cendana sisian keledang – b1
andai masa bak mata pedang - b3
kelapa berjajar luas terperi - b2 4 markah
mengapa dibiar menikam diri - b4

( 2 markah )
PEMBAYANG KURANG
MENGGAMBARKAN MAKSUD

Hakim 5
Gerak fizikal : 3 Berasaskan pemerhatian atau
10 markah Intonasi :3 ketelitian hakim
Gerak fizikal : 3 Kelancaran : 2
Intonasi :3 Sebutan baku : 2
Kelancaran : 2
Sebutan baku: 2
HAKIM 1
MENILAI SOALAN BERASASKAN TEMA
10 MARKAH

Fokus Hakim 1 ( hakim isi ): pantun soal


 baris ketiga dan keempat.
 peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru soalan
yang sama atau hampir sama ( peserta kurang kreatif ). Markah tidak lebih
daripada 3 markah
 peserta tidak meniru jawapan pasukan lawan
 pantun yang dijual mesti berasaskan tema. 0 markah tidak berasaskan tema.
 Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’

Contoh – contoh soalan pantun

Redup nyaman di kala senja,


undan di sawah terbang ke hilir;
hidup setaman tidak bersapa,
sahutan muhibah mengapa dipinggir? ( Tema : Amalan kejiranan )

9-10 Hidup setaman tiada bersapa,


SOALAN YANG JELAS Sahutan muhibah mengapa dipinggir ?
7-8 Hidup setaman tiada bersapa,
SOALAN YANG Dijurang sengketa mengapa terjadi?
MASIH BAIK ( tiada bersapa seolah – olah ada sengketa )
5-6 Hidup setaman tiada bersapa,
SOALAN SEDERHANA Tika bertemu mengapa membisu?
( tidak bersapa = membisu )
3-4
SOALAN Hidup setaman tiada bersapa,
LEMAH Bolehkah jiran usahakan damai?
Soalan : menunjukkan sudah ada jawapan
1-2 Hidup setaman tiada bersapa,
SOALAN SANGAT Mengapakah sukan menjadi lesu.
LEMAH
0 Mengapa setaman tiada bersapa ?,
DUA SOALAN Tercuitkah hati ingin berdamai?
0 Hidup setaman tiada bersapa,
SOALAN PERNYATAAN Tika bertemu juga bermesra?
0 Budaya ilmu digarap indah,
PANTUN KUIZ Siapa ilmuan paling tersohor?
HAKIM 1
MENILAI JAWAPAN BERASASKAN TEMA

10 MARKAH

Fokus Hakim 1( Hakim Isi ): pantun soal


 Menilai baris ketiga dan baris keempat.
 Jawapan dalam bahagian maksud pantun beli / pantun jawapan boleh mengandungi kata / frasa yang
terdapat dalam bahagian maksud (soalan) pantun jual.
 Peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama (
peserta kurang kreatif ). Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah
 Peserta menjawab soalan yang dijual sahaja.
 Hakim berhak memberikan markah antara 3-4 markah sahaja sekiranya jawapan nafi diberikan
dengan alasan ( Contohnya, “takkan” ).
 Hakim berhak memberikan markah 0 sekiranya jawapan nafi diberikan tanpa alasan (Contohnya,
“takkan”).
 0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian.
 Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’
 0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa.

Contoh – contoh pantun jawapan


Duduk di dapur membakar bahulu,
untuk dibuat hidangan kenduri; Pantun jual
kawan ketawa ramai selalu, ( Tema: amalan kejiranan )
bila susah mengapa sendiri?

Berjaja meriah di pekan sari,


sirih dijual, serapah dibaca; Pantun beli
tika susah pasti sendiri, ( Tema: amalan kejiranan )
rakan ketawa tak sanggup berkorban.

9-10 Tika susah pasti sendiri,


BAIK Boleh mengenal intan dan kaca.
Jelas
( simbol / metafora / simile / yang jelas )
7-8 Tika susah pasti sendiri,
masih baik Barulah kenal budi sahabat.
5-6
sederhana Tika susah pasti sendiri,
Tidak dapat membuat Sahabat sejati dicari masih.
( baru hendak mencari rakan )
perbandingan

3-4
lemah Tika susah pasti sendiri,
Usah dikenang rakan ketawa.
1-2 Tika susah pasti sendiri,
sangat lemah ibu menangis duduk di rumah.

0 ( PELARIAN ) Adat dunia begitu lumrahnya,


 Tidak menjawab soalan Jangan kecewa kuatkan semangat
 Jawapan pelarian ATAU
 Jawapan sudah sedia
Ketawa dan tangis seiring masa,
berasaskan tema
tautan kasih hanya di jiwa.
PANTUN JAWAPAN PELARIAN

CONTOH – CONTOH PANTUN PENJELASAN JAWAPAN PANTUN


serindit berkidung di pohon sena,
di ranting tinggi tiadakan gayat;
Sirih gaharu dijaga cermat, berbuah ilmu serata buana,
dibungkus rapi kain berwarna; menjadi panduan sepanjang hayat.
berjerih guru menyemai maklumat, ATAU
ilmu dituai, buahnya di mana. ilmu dituai, ada tempatnya
berbuah ilmu, serata buana

1. sebaris soalan diambil dijadikan jawapan


2. jawapan pengukuh
Hakim 1 : boleh memberi 9 @ 10 markah

Contoh jawapan pelarian:


jawapan tuan bicaranya mudah,
kiranya kita ada pertemuan
Pantun jual yang sama
ilmu dituai, buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab
soalan
 Hakim 1 (isi) memberi 0 markah
 Hakim 2 (isi) memberi 0 markah

Contoh jawapan pelarian:


soalan tuan tidak kugundah,
yakinkan diri kuatkan iman
Pantun jual yang sama
ilmu dituai, buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab
soalan
 Hakim 1 (isi) memberi 0 markah
 Hakim 2 (isi) memberi 0 markah

Tema : kecemerlangan ilmu Tema : kecemerlangan ilmu

Contoh jawapan pelarian:


Pantun jual yang sama budaya ilmu kian bercambah,
ilmu dituai, buahnya di mana? ilmuan tersohor daulatkan nusa

 pelarian yang jelas kerana tidak menjawab


soalan
 jawapan disediakan lebih awal berasaskan
tema
 Hakim 1 (isi) memberi 0 markah
 Hakim 2 (isi) memberi 0 markah

Tema : kecemerlangan ilmu Contoh jawapan


Takkan remaja akhlaknya suram
Pantun ijual bimbingan agama tersemat di kalbu
Akhlak remaja muramnya sudah
mampukah remaja mengharung zaman Dianggap tidak menjawab soalan
Soalan bertanya mampu atau tidak
HAKIM 2 : 10 markah
Pemilihan kata / Diksi dan Nilai Susila
Padat dan jitu : 5 markah mempunyai nilai susila : 5 markah

Fokus Hakim 2 ( hakim isi ):


 Menilai pemilihan kata/frasa dan nilai susila pada
keseluruhan baris.
 Pemilihan kata yang betul, tepat, indah dan berfungsi.
 Pemilihan kata yang tidak berulang - ulang
 Peserta tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris
pembayang atau baris maksud.
 Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan
ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi, hakim
berhak memberikan 2 markah sahaja bagi markah padat dan jitu.

CONTOH PEMBERIAN MARKAH

CONTOH - CONTOH PANTUN PADAT & JITU NILAI SUSILA


5 markah 5 markah
jangan diusik kerbau jalang Kata / frasa Mempunyai
yang digunakan nilai,yang
jika digesel rebah juga;
tepat menggambarkan
kalau nasib memang malang, mood pantun
sudah jatuh ditimpa tangga.
4 – 5 MARKAH 4 – 5 MARKAH

jangan dihalau kerbau jalang, Kata / frasa Nilai estetika


yang berulang. yang agak
jika ditanduk jatuhlah juga;
Kata tidak longgar
kalau nasib sudahlah malang, tepat
walaupun jatuh masih berbangga 3 MARKAH 3 MARKAH

jangan dibaling kerbau jalang, Kata / frasa Tidak mempunyai


yang tidak nilai estetika
ke hujung tanjung mengutip pegaga
tepat dengan
kalau nasib sudahlah malang, mood pantun
walaupun jatuh bangunlah juga
2 MARKAH 2 MARKAH
jangan dibaling kerbau jalang Kata yang Tidak mempunyai
tidak tepat nilai estetika
di pagi hari, dinginlah juga;
Kata/frasa Tiada kaitan
kalau nasib sudahlah malang yang dianggap antara baris –
duduk di anjung makanlah juga tidak logik
1 MARKAH 1 MARKAH
CONTOH PEMBERIAN MARKAH
BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK

CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI


DI PUSINGAN 2 DAN KE- 3

PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3


Peserta 1 Peserta 1 Peserta 1
bunga melur indah di laman bunga melur di tepi perigi di tepi perigi merimbun melur
dipetik dara, di kala pagi daunnya gugur sepah merata tempat pipit bermain riang

Hakim 4: menilai seperti biasa Hakim 4 : memberi 2 markah Hakim 4:memberi 2 markah
( hubungan baris 1 dan 2 ) ( markah padat dan jitu ) ( markah padat dan jitu)

CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK PEMBAYANG


RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN

PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3


Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3
bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman
tempat puteri berhibur hati daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang
merata

Hakim 4: menilai seperti biasa Hakim 4 : memberi 2 markah Hakim 4 : memberi 2 markah
( markah padat dan jitu ) ( markah padat dan jitu ) ( markah padat dan jitu )
HAKIM 3 : 10 markah
POLA RIMA DAN SUKU KATA
Rima tengah : 2 markah
Rima hujung : 3 markah
Suku kata : 5 markah
( 8 suku kata hingga 12 suku kata )

FOKUS HAKIM 3:
 10 markah ( rima tengah 2 markah, rima hujung 3 markah )
 Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi
 Rima hujung berasaskan suku kata.
 Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata )
 Lebih daripada 12 suku kata :3 markah sahaja
 Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja
 Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja

Contoh – contoh pantun

Pulau karang jauh berjajar,


buih membusa di tepi – tepinya; rima tengah : 2 markah
kalau kurang menaruh sabar, rima akhir : 1 markah
boleh binasa semua jadinya. suku kata : 5 markah Jumlah markah : 8

Bayu berlalu di teluk tenang,


Menerpa lembayung mengorak tingkah; rima tengah : 2 markah
Ilmu baru setampuk pinang, rima akhir : 3 markah
Kenapa gunung hendak dilangkah? suku kata : 5 markah Jumlah markah : 10

Burung kedidi hinggap di dahan,


Turun ke tanahdi pinggir kota; rima tengah : 2 markah
Rosakkah budi runtunan kemajuan, rima akhir : 2 markah
Musnahkah maruah kerana harta? suku kata : 5 markah Jumlah markah : 9

Pulau di balik Pulau Gosong,


Pandang di Jawa diranggungkan; rima tengah : 1 markah
Jangan kata terdorong – dorong, rima akhir : 2 markah
Badan dan nyawa menanggungkan. suku kata : 5 markah Jumlah markah : 8

Laksana teruna putera di Johor,


Bijak membilang ayam betina; rima tengah : 0 markah
Jasad menangis di pintu kubur, rima akhir : 1 markah
Hendak kembali ke alam dunia. suku kata : 5 markah Jumlah markah : 6
Contoh pemberian markah rima tengah dan rima akhir

SKALA PANGKAL TENGAH AKHIR


Markah Bunyi Bunyi Bunyi
Terbaik : 5 rang lar,
5 markah rima Tidak diambil kira sa nya;
rang lar,
sa nya.
2 markah 3 markah
Baik :3 lu lang,
3 markah rima Tidak diambil kira bung sah;
ru lang,
bung mah.
1 markah 2 markah
Sederhana 2 di rang,
2 markah rima Tidak diambil kira mah ti;
gi yang,
lah li.
1 markah 1 markah

Suku kata : antara 8-12 suku kata : layak mendapat 5 markah


Sekiranya, pemantun mengungkapkan rima syair ( rima akhir),
Hakim 3 TIDAK MEMBERIKAN SEBARANG MARKAH UNTUK RIMA
HAKIM 4 : ( 10 markah )
PEMBAYANG MAKSUD ( 6 MARKAH )
KESESUAIAN DENGAN MAKSUD ( 4 MARKAH )

FOKUS HAKIM 4:
 10 markah sahaja.
 Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita, bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah
 Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah
 Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah
 Ada cerita, bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah
 Ada cerita, MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah
 Ada cerita, TIADA tautan , tiada kiasan : 2 markah
 Ada cerita< TIADA tautan, ADA kiasan : 1 – 2 markah
 TIADA cerita, TIADA tautan, ADA kiasan : 1 markah

1. HUBUNGAN BARIS 1 dan BARIS 2 ( ada cerita , bertautan dan tiada kiasan : 6 MARKAH

Baik
(5 – 6 markah) Pergi menebang si pohon sena,
Ada cerita, buat pangkin di rumpun rendang;
bertautan dan
tiada kiasan
Sederhana
(3 – 4 markah ) 1. Pergi menebang si pohon sena,
Ada cerita, jangan lupa membawa parang
masih ada tautan
dan tiada kiasan 2 Pergi menebang si pohon sena,
si pohon sena di hujung kampung (mengulang frasa : si pohon sena)

Lemah
( 2 markah) Pergi menebang si pohon sena,
Ada cerita, sayang petani pergi ke bendang;
tiada tautan,
tiada kiasan
Lemah
(1 – 2 markah) Pergi menebang si pohon sena,
Ada cerita, bayu menyapa di waktu petang;
tiada tautan
,ada kiasan
Amat lemah
1 markah Mentari pagi menyapa sena,
Tiada cerita,’ bayu berlalu membelai kalbu
Tiada tautan,
Ada kiasan
CONTOH PEMBERIAN MARKAH
BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK

CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI


DI PUSINGAN 2 DAN KE- 3

PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3


Peserta 1 Peserta 1 Peserta 1
bunga melur indah di laman bunga melur di tepi perigi di tepi perigi merimbun melur
dipetik dara, di kala pagi daunnya gugur sepah merata tempat pipit bermain riang

Hakim 4: menilai seperti biasa Hakim 4 : memberi 2 markah Hakim 4:memberi 2 markah
( hubungan baris 1 dan 2 ) ( markah padat dan jitu ) ( markah padat dan jitu)

CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK PEMBAYANG


RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN

PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 PUSINGAN 3


Peserta 1 Peserta 2 Peserta 3
bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman
tempat puteri berhibur hati daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang
merata

Hakim 4: menilai seperti biasa Hakim 4 : memberi 2 markah Hakim 4 : memberi 2 markah
( markah padat dan jitu ) ( markah padat dan jitu ) ( markah padat dan jitu )
2.Hubungan PEMBAYANG MAKSUD dan kaitannya dengan MAKSUD ( 4 MARKAH)

Melati berserak tiada berguna,


bunga hiasan tiada pengganti;
pasti terjebak dadah durjana,
takwa dan iman tiada di hati.

4  berserak tiada berguna – baris 1


baik  terjebak dadah durjana – baris 3
*ada kaitan  hiasan tiada pengganti - baris 2
 iman tiada di hati - baris 4
 dihias serasi – baris 1
3  mengganti tradisi - baris 3
masih baik  lelawang madah terakhir – baris 2
*ada kaitan  pawang di era mutakhir - baris 4
 kenyalang sayup riang – baris 1 ( berasa gembira )
2  hidup dirintang reba - baris 3 ( berasa hiba )
sederhana  tampak berwarna kelabu – baris 2
kurang berkait  Akhlak memikat kalbu - baris 4

 terbilang melenggok seroja – baris 1


1  dijulang wawasan dipuja - baris 3
lemah  temu diruah redah - baris 2
 tercetuskah sudah - baris 4
1  sayang puteri duduk termenung – baris 1
lemah  kalau ilmu penuh setanjung - baris 3
 selepas puas tertidur lena - baris 2
 kalah dek petua lama - baris 4

Pantun dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian

Jangan diusik kerbau jalang,


Jika digesel rebah juga; contoh pantun Johor dan Melaka
kalau nasib memang malang, jalang menggambarkan malang
kalau jatuh ditimpa tangga. rebah menggambarkan jatuh

hilir berderap mudik berderap,


patah galah di dalam perahu; dinilai sangat beruntung, tetapi tiada berguna
sungguh laksana bunga dedap,
cantik merah tiada berbau patah galah dalam perahu
menggambarkan keadaan yang
tidak menguntungkan =
cantik merah tiada berbau
HAKIM 5 : 10 MARKAH
GERAK FIZIKAL ( 3 markah ),
INTONASI ( 3 markah )
KELANCARAN ( 2 markah ),
BAKU ( 2 markah )

FOKUS HAKIM 5:
 10 markah sahaja.
 Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah
 Intonasi : 3 markah
 Kelancaran : 2 markah
 Sebutan baku : 2 markah
 Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang
 lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun
 Berkeyakinan / kelihatan tenang, jeda yang sesuai setiap baris / sekata.

INTONASI / JEDA
SKALA GERAK – GERI 3 markah
3 markah KELANCARAN
2 markah
BAKU – 2 markah
 Menghayati pantun yang  Jeda yang sesuai setiap
diucap baris/sekata
BAIK  Gerak geri tangan yang  Intonasi berasaskan ‘mood’ diksi
3 markah seimbang pantun
 Jelingan dan senyuman yang  Berkeyakinan
sesuai dengan diksi.
 Berkeyakinan
 gerak- geri tangan yang dibuat  intonasi suara yang melandai /
SEDERHANA – buat sama
2 markah  jelingan yang berlebihan /  hentian jeda agak perlahan atau
menghala setempat agak cepat
 senyuman yang seakan – akan  ada yang tersekat – sekat.
dibuat – buat  Tidak yakin

 Gerak – geri tangan  Tidak bijak mengawal intonasi
LEMAH berlebihan / kelihatan kaku.  Hentian jeda yang tidak kena
1 markah  Tampak agak tertekan. pada tempatnya
 Kurang yakin  Tersekat – sekat dan tergagap –
gagap.
 Suara: antara dengar dengan
tidak.
BORANG PENGHAKIMAN
( HAKIM PERTAMA – ISI : 10 MARKAH )
PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008

TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________

SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun 1 Pemantun 2 Pemantun 3


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1:
P2:
P3:
JUMLAH BESAR

LWN
SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun A Pemantun B Pemantun C


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1:
P2:
P3:
JUMLAH BESAR

Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________

FOKUS HAKIM 1:

 10 MARKAH sahaja.
 Menilai baris ketiga dan keempat.
 Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan lawan tidak
mengulang / meniru jawapan yang sama (peserta kurang kreatif) Markah diberi tidak
lebih daripada 2 markah.
 Pemantun MESTI fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang dijual sahaja.
 0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian.
 Pemantun prihatin ‘bentuk dan aras soalan’.
 0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa.
 Pantun jawapan berbentuk nafi dengan alasan : 3 – 4 markah
 Pantunjawapan berbentuk nafi tanpa alasan : 0 markah
BORANG PENGHAKIMAN
( HAKIM KEDUA – ISI : 10 MARKAH )
PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008

TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________

SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun 1 Pemantun 2 Pemantun 3


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12

P2: 13 16 17 20 21 24

P3: 25 28 29 32 33 36

JUMLAH BESAR

LWN
SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun A Pemantun B Pemantun C


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 3 2 7 6 11 10

P2: 23 22 15 14 19 18

P3: 31 30 35 34 27 26

JUMLAH BESAR

Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________

FOKUS HAKIM 2:

 10 MARKAH ( padat dan jitu : 5 markah, nilai susila : 5 markah )


 Menilai pemilihan kata/frasa serta nilai susila pada keseluruhan baris
 Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris
maksud.
 Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan
memperlihatkan pemantun ketandusan diksi, hakim berhak memberikan 2 markah
sahaja bagi markah padat dan jitu.
BORANG PENGHAKIMAN
( HAKIM KETIGA – BAHASA : 10 MARKAH )
PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008

TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________

SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun 1 Pemantun 2 Pemantun 3


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12

P2: 13 16 17 20 21 24

P3: 25 28 29 32 33 36

JUMLAH BESAR

VS
SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun A Pemantun B Pemantun C


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 3 2 7 6 11 10

P2: 23 22 15 14 19 18

P3: 31 30 35 34 27 26

JUMLAH BESAR

Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________

FOKUS HAKIM 3:
 10 markah ( rima tengah 2 markah, rima hujung 3 markah )
 Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi
 Rima hujung berasaskan suku kata.
 Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata )
 Lebih daripada 12 suku kata :3 markah suku kata sahaja.
 Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja
 Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja
BORANG PENGHAKIMAN
( HAKIM KEEMPAT – KEINDAHAN BAHASA : 10 MARKAH )
PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008

TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________

SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun 1 Pemantun 2 Pemantun 3


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12

P2: 13 16 17 20 21 24

P3: 25 28 29 32 33 36

JUMLAH BESAR

VS
SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun A Pemantun B Pemantun C


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 3 2 7 6 11 10

P2: 23 22 15 14 19 18

P3: 31 30 35 34 27 26

JUMLAH BESAR

Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________

FOKUS HAKIM 4:
 10 markah sahaja.
 Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita, bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah
 Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah
 Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah
 Ada cerita, bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah
 Ada cerita, MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah
 Ada cerita, TIADA tautan , tiada kiasan : 2 markah
 Ada cerita< TIADA tautan, ADA kiasan : 1 – 2 markah
 TIADA cerita, TIADA tautan, ADA kiasan : 1 markah
BORANG PENGHAKIMAN
( HAKIM KELIMA – PERSEMBAHAN : 10 MARKAH )
PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008

TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________

SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun 1 Pemantun 2 Pemantun 3


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 1 4 5 8 9 12

P2: 13 16 17 20 21 24

P3: 25 28 29 32 33 36

JUMLAH BESAR

LWN
SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________

Pemantun A Pemantun B Pemantun C


TEMA JUMLAH
SESI MENILAI PEMANTUN JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI
P1: 3 2 7 6 11 10

P2: 23 22 15 14 19 18

P3: 31 30 35 34 27 26

JUMLAH BESAR

Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________

FOKUS HAKIM 5:
 10 markah sahaja.
 Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah
 Intonasi : 3 markah
 Kelancaran : 2 markah
 Sebutan baku : 2 markah
 Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang
 lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun
 Berkeyakinan / kelihatan tenang, jeda yang sesuai setiap baris / sekata.
CADANGAN TEMA PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN

1. Kebersihan makanan
2. Memperkasa Wawasan Remaja
3. Manfaat ICT
4. Majlis Harga
5. Rukunegara
6. Amalan Budi Bahasa
7. Sekolahku Duniaku
8. Pelajar Bestari Negara Lestari
9. Modal Insan
10. Masyarakat Hadhari
11. Malaysiaku Gemilang
12. Faedah Kokurikulum
13. Malaysiaku Indah
14. Memperkasa Bahasa
15. Pendidikan Percuma
16. Kepentingan IT
17. Manfaat Litar Tertutup
18. Sayangi Keluarga
19. Cintai Alam Sekitar
20. Semangat Kejiranan
21. Semangat Perpaduan
22. Budaya Membaca
23. Gaya Hidup Sihat
24. Pendidikan Cemerlang
25. Kepimpinan Melalui Teladan
26. Akhlak Mulia
27. Ibu Mithali
28. Keselamatan Jalan Raya
29. Malaysia Cergas
30. Permainan Tradisional
31. Pakaian Tradisional
32. Batik Malaysia
33. Makanan Tradisional
34. Sayangi Warga Emas
35. Industri Tani
36. Perubatan Tradisional
37. Jati Diri
38. Pemimpin Mithali
39. Belia Jaya
40. Kebersihan Diri
41. Alam Sekitar
42. Bekerja Lima Hari
43. Sekolah Satu Sesi
44. Makanan Seimbang
45. Dunia Tanpa Sempadan
46. Pemikiran Kritis
47. Kecemerlangan Sukan Negara
48. Di Mana Bumi Dipijak, Di situ Langit Dijunjung
49. Bahasa Jiwa Bangsa
50. Budaya Keusahawanan