PENGURUSAN KESELAMATAN DOKUMEN

DISEDIAKAN OLEH JK KISSM MAKTAB PERGURUAN TEKNIK KUALA LUMPUR

Maklumat Rasmi
Pengetahuan mengenai perkara rasmi,walau bagaimana sekalipun diperolehi termasuk: jenis atau kandungan apa-apa apadokumen rasmi. Jenis,kegunaan dan komposisi bahan

Maklumat Rasmi
kaedahkaedah-kaedah,cara menghasilkan serta teknik-teknik dan proses yang teknikakan digunakan untuk pengeluaran proses saintifik terutama berkenaan dengan pembuatan senjata dan kelengkapan butirbutir-butir kegiatan rasmi yang diperolehi secara lisan

RAHSIA RASMI
APA-APA SURATAN YANG DINYATAKAN DIDALAM JADUAL DAN APA-APA MAKLUMAT DAN BAHAN-BAHAN BERHUBUNG DENGANNYA DAN TERMASUK APA-APA SURATAN RASMI,MAKLUMAT DAN BAHANBAHAN LAIN SEBAGAIMANA YANAG BOLEH DIKELASKAN RAHSIA BESAR,RAHSIA,SULIT DAN TERHAD MENGIKUT MANA YANG BERKENAAN OLEH SEORANG MENTERI, MENTERI BESAR,KETUA MENTERI ATAU MANAMANA PEGAWAI AWAM YANG DILANTIK MENGIKUT SEKSYEN 2B

MAKLUMAT RASMI ATAU BAHANBAHAN-BAHAN SEBAGAI RAHSIA BESAR.SULIT ATAU TERHAD MENGIKUT MANA YANG BERKENAAN .MENTERI BESAR.SEKSYEN 2B MENTERI.KETUA MENTERI BOLEH MELANTIK MANAMANAMANA PEGAWAI AWAM MELALUI SATU PERLAKUAN DI BAWAH TANDATANGANNYA UNTUK MENGELAS APA-APA SURATAN APARASMI.RAHSIA.

DISALI N.TRENGKAS.BERTAIP.BERSTENSIL DAN BERCETAK JUGA DRAF DAN BUANGAN PERKARA ITU .³APA-APA JENIS MAKLUMAT YANG TERCATAT BERKENAAN DENGAN PERKARA-PERKARA RASMI TERMASUK: ³PERKARA YANG BERTULIS.

JALUR SUARA DAN RAKAMAN PELAN.PROSES PLAT DAN LAIN-LAIN ALAT .HURUF CETAK ATUR.NEGATIF FOTO.FOTO SALINAN.FILEM.BLOK LITOGRAFFER.PELAN CETAK.FOTOGRAF.PETA DAN ANEKA JENIS CARTA HURUF CETAK.LUKISAN.STENSIL.ACUAN.GAMBARAJAH.PELAN LAKAR.

BAHAN ATAU MAKLUMAT TERSEBUT TERHENTI MENJADI RAHSIA RASMI .KETUA MENTERI ATAU PEGAWAI YANG DIPERTANGGUNGKAN BOLEH PADA BILA-BILA MASA MENGELAS BILASEMUA APA-APA SURATAN YANG APADINYATAKAN DALAM JADUAL DAN DI LUAR JADUAL.SEKSYEN 2C MENTERI.SURATAN.MENTERI BESAR.

keputusan dan pertimbangan jemaah menteri dan jawatankuasa jemaah menteri suratan.rekod. .KANDUNGAN JADUAL suratan.keputusan dan pertimbangan majlis mesyuarat kerajaan negeri dan jawatankuasa majlis mesyuarat kerajaan negeri.rekod.

.pertahanan dan hubungan antarabangsa.KANDUNGAN JADUAL suratsurat-surat berkaitan dengan keselamatan dalam negeri.

MEMBERI PERLINDUNGAN SECUKUPNYA TERHADAP SURATAN DAN MAKLUMAT RASMI KERAJAAN DARI: ‡DAPAT DIKETAHUI ATAU DILIHAT OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK MENGETAHUI ATAU MELIHAT ‡KEBOCORAN .

‡KECURIAN ‡KEBAKARAN .

KESELAMATAN PERIBADI UNDANG-UNDANG ‡ AKTA RAHSIA RASMI 1972 ‡ AKUAN PENJAWAT AWAM ‡ LANGKAH BERJAGA-JAGA .

semua pegawai wajib tandatangan akta c.penjara seumur hidup/ denda RM20. perlindungan rahsia kerajaan b. ingkar .000 .Akta Rahsia Rasmi 1972 a.

SERTAKAN: .KEHILANGAN HENDAKLAH CARI DENGAN SEGERA LAPORKAN KEPADA KETUA JAB. LAPORKAN KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN DALAM MASA 24 JAM.

KEHILANGAN TAKSIRAN BAHAYA DARI SEGI KESELAMATAN PANDANGAN KETUA JABATAN SYOR KETUA JABATAN PEGAWAI KESELAMATAN: TAKSIRAN RISIKO DARI SEGI KESELAMATAN .

KEHILANGAN TINDAKAN MENYELAMAT DAN PEMBETULAN LAPORAN KEPADA POLIS JIKA TERDAPAT SALAH LAKU ATAU JENAYAH .

PENYIMPANAN TEMPAT MENYIMPAN MEMBAWA PULANG PENGHANTARAN BORANG JADUAL SISTEM DUA LAP SURAT BEG BERKUNCI UTUSAN SELAMAT .

PELEPASAN PERKARA TERPERINGKAT KE NEGARA LAIN-TIDAK LAINDIBENARKAN TANPA IZIN KEPADA ORANG AWAM SIARAN AKHBAR-TIDAK DIBENARKAN .

PEMUSNAHAN MINTA KEBENARAN PEMULA CATATAN DALAM BUKU DAFTAR RUJUK PIHAK TERTENTU MENGIKUT PROSUDER TERTENTU .

PETI KESELAMATAN JENISJENIS-JENIS PETI KESELAMATAN BILIK KEBAL ATAU BILIK KEBAL YANG DIUBAHSUAI PETI BESI KABINET KELULI ALMARI KELULI PETI YANG DIBUAT BAGI TUJUAN KHAS PETI ATAU BEG BERKUNCI .

warna kuning berpalang merah pada kulit depan Rahsia .warna merah jambu berpalang merah pada kulit depan Sulit .Warna Kulit Fail Rahsia Besar .warna putih .warna hijau Terhad .

MAKLUMAT RASMI DAN BAHAN-BAHAN RASMI BAHANYANG JIKA DIDEDAH TANPA KEBENARAN AKAN MENYEBABKAN KEROSAKAN YANG AMAT BESAR KEPADA MALAYSIA.RAHSIA BESAR DOKUMEN RASMI. .

CONTOH Rahsia Besar kertas Jemaah Menteri gerakan barisan peperangan hubungan perdagangan luar negara perisikan negara .

MAKLUMAT RASMI DAN BAHAN-BAHAN RASMI BAHANYANG JIKA DIDEDAHKAN TANPA KEBENARAN AKAN MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN NEGARA MENYEBABKAN KEROSAKAN BESAR KEPADA KEPENTINGAN ATAU MARTABAT MALAYSIA ATAU MEMBERI KEUNTUNGAN BESAR KEPADA SESEBUAH KUASA ASING .RAHSIA DOKUMEN RASMI.

CONTOH RAHSIA maklumat perwakilan negara pemasangan tentera pertubuhan subversif dasar antara jabatan .

TETAPI MEMUDARATKAN KEPENTINGAN ATAU MARTABAT MALAYSIA ATAU KEGIATAN KERAJAAN ATAU ORANG PERSEORANGAN ATAU AKAN MENYEBABKAN KEADAAN MEMALUKAN ATAU KESUSAHAN. .MAKLUMAT RASMI DAN BAHAN-BAHAN RASMI BAHANYANG JIKA DIDEDAHKAN TANPA KEBENARAN WALAUPUN TIDAK MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN NEGARA.SULIT DOKUMEN RASMI.

CONTOH SULIT laporan perisikan biasa teknik latihan tentera maklumat kewangan .

MAKLUMAT RASMI SELAIN DARIPADA YANG DIPERINGKATKAN RAHSIA BESAR.TERHAD DOKUMEN RASMI. .RAHSIA ATAU SULIT TETAPI PERLU DIBERI TAHAP PERLINDUNGAN.

CONTOH TERHAD buku arahan jabatan perintah / arahan biasa dokumen bekalan barang tentera / polis .

ANCAMAN KEPADA KESELAMATAN SUBVERSIF .KEGIATAN MEMPEROLEHI PERKARA TERPERINGKAT SECARA TERSEMBUNYI BERTUJUAN MEMUDARATKAN KESELAMATAN DAN KEPENTINGAN NEGARA .KEGIATAN YANG DIJALANKAN OLEH PERTUBUHAN/PERSEORANGAN TIDAK SAMPAI KEPADA PEPERANGAN ESPIONAJ .

LAT ARBELAKANG KELUARGA .SEX.SUKA MANUSIAMENUNJUKMENUNJUK-NUNJUK.KELAKUAN.TIDAK CERMAT BILA BERCAKAP DAN KETAGIH DADAH/ARAK PEMASARANPEMASARAN.ANCAMAN KEPADA KESELAMATAN SABOTAJSABOTAJ.CUAI MEMATUHI ARAHAN.KERANA HUTANG.PERBUATAN BERTUJUAN MENYEBABKAN KEROSAKAN FIZIKAL KELEMAHAN MANUSIA.RASUAH.

Dokumen Terperingkat Yang Tidak Kekal Terjilid C. Lukisan.Negatif Foto dan Gambarfoto D. Warna kulit fail . Dokumen Terperingkat Yang Kekal Terjilid B.Tekapan.Tanda Keselamatan A.

CaraCara-cara memusnahkan perkara terperingkat Guna mesin perincih serta dibakar bawah penyeliaan buangan terperingkat juga dibuat demikian rujuk ketua pengarah Arkib Negara .

Kehilangan Dokumen Terperingkat laporan pada KJ siasatan dalam masa 24 jam pengirim dokumen diberitahu segera ..

Dikunci / dtunggu 2. Simpan dalam peti besi / keluli .Dokumen terperingkat yang ditinggalkan 1.

SEKSYEN 17A MANAMANA-MANA ORANG YANG DITUDUH DENGAN APA-APA APAKESALAHAN DI BAWAH AKTA INI TIDAKLAH BOLEH DISABITKAN JIKA DIA MEMBUKTIKAN YANG DIA MELAKUKAN MANA-MANA MANAPERKARA ITU DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMINYA ATAU DENGAN KUASA SEPATUTNYA .

MAKA KESALAHANNYA BOLEH DIHUKUM DENGAN PENJARA SELAMA TEMPOH TIDAK KURANG DARIPADA SATU TAHUN TETAPI TIDAK LEBIH DARI TUJUH TAHUN .SEKSYEN 8(2)-PENALTI 8(2)JIKA SESEORANG MENERIMA ATAU MEMBERI SESUATU RAHSIA RASMI DAN BERSALAHAN DENGAN AKTA INI.

Kesimpulan: Di akhir sesi ini anda akan dapat: memahami kaedah kawalan rahsia kerajaan supaya maklumat tidak terlepas kepada pihak yang tidak bertanggunjawab .

SOALAN ESEI .Disember 98: DokumenDokumen-dokumen terperingkat ³Rahsia Besar´ atau ³Rahsia´ tidak sekali-kali sekaliboleh dibawa balik ke rumah oleh pegawaipegawai-pegawai. A)Dalam keadaan bagaimana peraturan ini boleh dikecualikan B)Jelaskan pihak manakah yang boleh memberi kebenaran secara bertulis untuk tujuan tersebut C)Jelaskan cara-cara memusnahkan caradokumen terperingkat.

JAWAPAN A)A)-jika ianya dikehendaki untuk rujukan rasmi di tempat-tempat lain tempat-jika ada sebab-sebab yang terkecuali sebabuntuk berbuat demikian sama ada sekali-sekala atau amalan biasa sekaliB)Pihak yang boleh memberi kebenaran bertulis: -Ketua Setiausaha Kementerian -Setiausaha Kerajaan Negeri -Ketua Jabatan bagi dokumen terperingkat `Sulit¶ dan `Terhad¶ .

Abunya hendaklah dihancurkan sehingga tidak dikenali lagi.JAWAPAN C) Dokumen terperingkat termasuk barangan terperingkat yang hendak dimusnahkan hendaklah terlebih dahulu dikoyak kecil-kecil atau diricih dengan kecilpenggunaan mesin pericih dan dibakar mengikut peraturan-peraturan yang peraturanselamat di bawah penyeliaan penjawat awam yang mengendalikan dokumen tersebut. .

B)Nyatakan bagaimana cara-cara caradokumen terperingkat patut dimusnahkan SOALAN ESEI .Jul 93 dan 94: A)Sekiranya suatu dokumen terperingkat didapati hilang di sesebuah jabatan.apakah peraturan-perturan peraturanyang perlu diambil oleh pihak yang berkenaan mengenai perkara tersebut.

JAWAPAN A-hendaklah mencarinya dengan segera Laporan juga hendaklah dibuat kepada Pegawai Keselamatan Jabatan dan Ketua Jabatan -mereka seterusnya akan menyiasat dan mengemukakan laporan yang mengandungi pandangan dan taksiran bahaya terhadap keselamatan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam tempoh 24 jam .

pemula dokumen tersebut hendaklah dimaklumkan agar taksiran risiko terhadap keselamatan dapat dibuat dan tindakan menyelamat serta pembetulan keadaan dapat diambil. B-buangan terperingkat hendaklah diberi perlindungan keselamatan yang sepatutnya sehingga ianya dimusnahkan. .JAWAPAN A-sekiranya kehilangan disahkan.

Beliau telah diarahkan oleh ketuanya supaya menghadiri satu mesyuarat dengan segera.Zahari seorang Penolong Pengarah sedang mengambil tindakan terhadap sebuah fail terperingkat di biliknya. Zahari hendaklah Jawapan: memberi fail terperingkat itu kepada Ketua Pembantu Tadbir untuk disimpan selamat. .En.SOALAN OBJEKTIF En.

. Nombor itu hendaklah dicatatkan Jawapan: di bahagian tengah sebelah atas setiap muka surat dan nombor muka surat berikutnya di catatkan di penjuru kanan sebelah bawah setiap muka surat.SOALAN OBJEKTIF Setiap muka dokumen terperingkat yang mengandungi lebih daripada satu muka hendaklah diberikan nombor muka surat.

SOALAN OBJEKTIF Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan menentukan bahawa fail-fail failtertentu diberi pengelasan keselamatan. Peringkat pengelasan ialah Jawapan: -terhad -sulit -rahsia -rahsia besar .

Kementerian Dalam Negeri bercadang untuk mengadakan perbincangan bagi membincangkan kegiatan anasir subversif yang menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Oleh kerana persidangan ini dijangka meliputi perbincangan serta tayangan filem dan dokumen melibatkan perkara terperingkat nyatakan pihak manakah yang perlu dirujuk oelh KDN. Jawapan: Pegawai Keselamatan Kerajaan SOALAN OBJEKTIF .