Anda di halaman 1dari 8

PPBPSH-

PEMANTAUAN PRASEKOLAH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

(MAKLUMAT PRASEKOLAH)

Arahan :
PPBPSH –A Perlu dilengkapkan oleh Pentadbir Sekolah

Sektor Pengurusan Prasekolah,


Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 3, Blok E2, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya
No. Tel : 03-8884 9585
No. Faks : 03-8884 9553

1
PPBPSH-
A

PEMANTAUAN PRASEKOLAH
BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
TAHUN ________

MAKLUMAT PRASEKOLAH

Nama dan
Alamat
1
Sekolah

Negeri: ________________________ PPD: __________________________


2
Parlimen : ______________________ DUN : _________________________

3 Kod Sekolah :

4 Gred Sekolah: 1=A 2=B 3 = SKM

Kategori Sekolah 1 = Kerajaan 2 = Bantuan Kerajaan


5

Jenis Sekolah: 1 = SK 2 = SJKC 3 = SJKT 4 = SKPK 5 = SABK


6
6 = IPG 7 = Lain-lain …………………………………………

Lokasi Sekolah: 1 = Bandar 2 = Luar Bandar 3 = Pedalaman


7
4 = Pulau

Lokasi Kelas 1 = Dalam Kawasan Sekolah


8
2 = Luar Kawasan Sekolah:
(Nyatakan ………………………….…………………….. )

2
PPBPSH-
A

9 No. Telefon :

10 No. Faks :

11 Alamat e-mel :

12 Nama Guru Besar: Gred Jawatan :

Jenis Premis Prasekolah: 1 = Binaan Baru 2 = Kelas Ubah Suai


13
3 = Binaan Baru dan Kelas Ubah Suai

Alat Pemadam Api : 1 = Ada dan berfungsi


14
2 = Ada tetapi tidak berfungsi
3 = Tiada

15 Bekalan Elektrik: 1 = Ada 2 = Tiada

Sumber Bekalan Elektrik : 1 = Talian Elektrik


2 = Jenerator
16
3 = Tenaga solar
4 = Lain-lain : (Nyatakan: ……………………………)

Sumber Bekalan Air : 1 = Air paip


17 2 = Air hujan
3 = Lain-lain: (Nyatakan:………………………..)

18

Kelas dan Tahun Prasekolah Mula Beroperasi

CATATAN
TAHUN
KELAS NAMA KELAS (Jika Ada) (BIASA /
OPERASI
INTEGRASI)
1

3
PPBPSH-
A

19 Masa Prasekolah Beroperasi : Mula Tamat

20 Maklumat Guru Prasekolah Bilangan

20.1 Guru opsyen prasekolah yang ada di sekolah

20.2 Guru opsyen prasekolah yang mengajar kelas prasekolah

20.3 Guru bukan opsyen prasekolah yang mengajar kelas


prasekolah

Nyatakan opsyen: ………………………………………………….

………………………………………………...

20.4 Kelayakan Akademik Guru yang Mengajar Kelas Prasekolah

Tandakan () pada ruangan yang berkenaan

KELULUSAN KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4


Ph.D
Sarjana
Sarjana Muda
Diploma
STPM
SPM

20.5 Kelayakan Ikhtisas Guru di Kelas Prasekolah

Tandakan () pada ruangan yang berkenaan

KELAYAKAN KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4

4
PPBPSH-
A

Ijazah Pendidikan
Dip. Pendidikan
Dip. Perguruan
Sijil Perguruan

5
PPBPSH-
A

20.6 Kursus Prasekolah yang Pernah Dihadiri

BIL NAMA GURU KURSUS YANG PERNAH DIHADIRI

21 Bilangan Murid di Kelas Prasekolah:

KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH


PRASEKOLAH
Melay Lain Lain-
Bumiputra Cina India Melayu Bumiputra Cina India
u -lain lain

Kelas 1

Kelas 2

Kelas 3

Kelas 4

Kelas 5

JUMLAH

6
PPBPSH-
A

Cadangan / Catatan Tambahan:

Tandatangan

Tandatangan :

Nama Pentadbir Sekolah :

Jawatan :

Tarikh :

Cop Sekolah :

Maklumat prasekolah telah diisi dengan lengkap.

Tandatangan :

Nama Pegawai Pemantau :

Alamat Tempat Bertugas :

7
PPBPSH-
A

Tarikh Pemantauan :

Anda mungkin juga menyukai