Anda di halaman 1dari 15

VISI

BULAN SABIT MERAH SK PENAGA JAYA SENTIASA MENJADI PERTUBUHAN

YANG MEMPERKEMBANGKAN POTENSI AHLI KE ARAH KECEMERLANGAN

MISI

MELAKSANAKAN PENGURUSAN PERSATUAN SECARA PROFESIONAL DAN

DINAMIK DENGAN MELAHIRKAN AHLI YANG PENYAYANG DAN PRIHATIN

BERTERASKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KE ARAH MENCAPAI

WAWASAN SERTA ASPIRASI NEGARA

OBJEKTIF PENUBUHAN

1. Memupuk semangat setia,berdikari,berdisplin,sedia memberi khidmat pada bila-bila masa dan dimana-
mana jua serta mempunyai daya kreativiti yang tinggi.
2. Mempelajari cara yang betul untuk memberi bantuan kecemasan.
3. Melatih ahlinya agar sentiasa peka dan bersikap bertimbang rasa terhadap orang lain.
4. Memupuk keyakinan diri dalam kalangan ahli.
CARTA ORGANISASI

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA


SK PENAGA JAYA

PENAUNG
En Mohd Amin bin Yahaya
Guru Besar SK Penaga Jaya

PENASIHAT
En Rosli b Ahmad
Penolong Kanan Ko-kurikulum

GURU PENASIHAT
Pn Roszaini bt Abdul Razak
En Abdul Hadi b Abd Rahman
En. Mazlan b Baharom
Pn Fatimah bt Hashim
Pn Najmulizzah bt Mat Salleh
Pn Umi Kalsom bt Ariffin

PENGERUSI
Luqman Hakim b Awang Kecik
TIMBALAN PENGERUSI
Nur Shamimi bt Abdul Rahim

SETIAUSAHA
Siti Umairah bt Muhamad Yusop

PENOLONG SETIAUSAHA
Nur Farah Hanim b Md Fauzi

BENDAHARI
Siti Nur Fatihah bt Roshimy

JAWATAN KUASA KERJA


Faizatul Farhana bt Salleh

Nurul Nabila b Azmi


Muhd Hafiz b Sabri

Affa Danial b Anuar Kamsani

M Irfan b.Rosewan

Noor Sakinah bt M Khairi


PERANCANGAN TAHUNAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH.

BULAN MINGGU AKTIVITI

JANUARI 4 · Perlantikan AJK


· Menyusun aktiviti sepanjang tahun
2 · Kawad kaki
FEBRUARI
4 · Penerangan mengenai buku log penasihat PBSM
2 · Pengenalan pertolongan cemas oleh guru penasihat PBSM
MAC
3 · Ceramah pertolongan cemas oleh Guru Penasihat
2 · Aktiviti kraftangan
APRIL
4 · latihan balutan
MEI 4 · Ceramah Teori dan Praktikal pertolongan cemas
· Kawad kaki
JUN
· Kuiz pertolongan cemas
· Kawad kaki
JULAI 2
· Ceramah Teori dan Praktikal pertolongan cemas
2 · Aktiviti memasak
OGOS
4 · Kuiz pertolongan cemas
· Kawad kaki
SEPTEMBER 2 · Ceramah pertolongan cemas
· Ceramah Teori dan Praktikal pertolongan cemas
OKTOBER 3 · Jamuan Akhir Tahun PBSM

PENUTUP

Perancangan tahunan Persatuan Bulan Sabit Merah SK Penaga Jaya telah dirancang

dengan begitu teliti dalam usaha memperikan imput yang semaksima mungkin kepada ahli-ahli

persatuan yang bagi menambah dan meningkatkan ilmu dan kemahiran di dalam bidang yang

diceburi khususnya kemahiran pertolongan cemas dan bantu mula.

Adalah diharapkan agar segala perancangan yang telah disusun atur bagi segala

program dan aktiviti persatuan dapat dilaksanakan dalam usaha untuk memperkembangkan

potensi para pelajar semaksima mungkin dalam usaha untuk melahirkan para pelajar yang

cemerlang, gemilang dan terbilang agar dapat memberikan sumbangan kepada agama, bangsa

dan Negara.
SEKOLAH KEBANGSAAN PENAGA JAYA
13100 PENAGA, PULAU PINANG.
SEKOLAH KEBANGSAAN PENAGA JAYA
13100 PENAGA, PULAU PINANG.
PELAN TAKTIKAL
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
SMK SUNGAI LIMAU
SESI 2010

Teras 1 : Membina Negara Bangsa


Fokus : Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional

Teras 2 : Membangunkan Modal Insan


Fokus : a) Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan ketrerampilan
b) Memantapkan program kokurikulum dan sukan

Kos / Indikator
Bil
Program / Projek Tanggungjawab Tempoh Sumber Output Prestasi Sasaran

1 Program Latihan Guru-guru Sepanjang RM100.00 Pelajar berkawad Ahli-ahli memperoleh Semua ahli
penasihat tahun kaki asas dan pengetahuan dan membantu BSMM
a) kawad kaki BSMM berpengetahuan pelajar yang cedera di bilik
b) pertolongan cemas pertolongan kecemasan.
c) ujian bertulis cemas
Kursus pertolongan Guru-guru Mengikut RM50.00 Guru boleh Guru dapat menyampaikan Guru
cemas dan kawad kaki penasihat takwim membalut ikatan pengetahuan dan kemahiran penasihat
BSMM BSMM simpulan dan kepada pelajar dan rakan BSMM
2
cabang berkawad kaki sejawat.
Yan

Perkhemahan Perdana Guru-guru Mei @ Jun RM300.00 Ahli bersedia Ahli memperoleh ilmu dalam Pemimpin dan
Unit Uniform penasihat mewakili sekolah bidang pengurusan unit J/Kuasa ahli
BSMM ke perkhemahan uniform BSMM
3
Unit peringkat
Cabang Yan

Petugas Bantu Mula Guru-guru Tarikh RM 100.00 Bantuan awal Pelajar dapat memberi Ahli BSMM
(setiap aktiviti dan penasihat Kejohanan dapat diberikan bantuan awal kepada atlet
program sekolah) BSMM Olahraga kepada para atlet yang cedera
4
yang tercedera

Perkhemahan Belia Guru Penasihat Ditentukan RM 300.00 Ahli dapat Ahli dapat memindahkan Pemimpim
Peringkat Cabang Yan BSMM sekolah J/kuasa menyediakan diri pengalaman dan pengetahuan dan ahli yang
dan Cabang Yan Cabang dengan ilmu yang diperolehi kepada ahli- terpilih
5
Yan pertolongan ahli yang lain.
cemas
PELAN OPERASI

Nama Projek : PROGRAM LATIHAN MINGGUAN

Objektif :  Melatih ahli dengan sukatan pelajaran yang


ditetapkan dalam unit BSMM
 Mendedahkan ahli dengan realiti sebenar selaku
kesinambungan pembelajaran dalam bidang bilik
darjah
 Memastikan ahli mengambil bahagian dan dapat
mencapai tahap maksimum markah penilaian
kokurikulum

Tempoh : Januari – Oktober 2010


Kumpulan Sasaran : Semua ahli BSMM
Guru Terlibat : Guru Penasihat BSMM sekolah

Proses Kerja : • Menetap dan mengadakan AJK kokurikulum


• Menyusun jadual , peraturan ,aktiviti latihan dan
bilangan latihan tahunan
• Surat makluman jadual perjumpaan mingguan
• Penyediaan peralatan dan kemudahan latihan
• Mengenal pasti dan memilih peserta serta
kebenaran waris ( jika terlibat pertandingan luar )
• Memastikan disiplin dan kawalan keselamatan
semasa latihan
• Memastikan rekod kehadiran dan penilaian akhir
• Menyediakan post mortem, penilaian dan
dokumentasi selepas penyertaan aktiviti luar.

Kekangan : 1. Minat ahli masih tidak menyeluruh


2. Kemudahan tempat dan peralatan masih terhad
3. Keupayaan dan sistem perhubungan ahli terhad
4. Peruntukan kewangan terhad
Pemantauan : 1 Penolong Kanan Kokurikulum
2. Setiausaha Kokurikulum dan sukan
3. Guru Penasihat BSMM

Penilaian : 1. Disiplin , sahsiah ,penyertaan dan penglibatan


ahli
2. Minat , semangat dan kehadiran ahli
3. Kecekapan pengurusan dan galakan guru
Pencapaian ,potensi dan bakat ahli
Penambahbaikan : Kecekapan dan kelancaran pengurusan jurulatih,
kehadiran, pencapaian dan penglibatan ahli, dan bakat ahli
akan direkod selepas perjumpaan mingguan
Nama Projek : PERKHEMAHAN PERDANA UNIT UNIFORM
Objektif :  Mendedahkan pelajar tentang realiti sebenar
kehidupan,survival dan semangat jati diri.
 Menanamkan semangat berpasukan,berdisiplin
dan ketabahan.
 Pelajar dapat menonjolkan bakat dan potensi
diri dalam kepimpinan .

Tempoh : Mei 2010 ( Awal Cuti Pertengahan Tahun )


Kumpulan Sasaran : Semua pemimpin dan 20 orang ahli BSMM
Guru Terlibat : Setiausaha kokurikulum
Guru Penasihat BSMM sekolah
Proses Kerja : • Bentuk AJK pengurusan perkhemahan .
• AJK bermesyuarat bagi menyusun tugas, syarat ,
jadual , peraturan dan aktiviti perkhemahan ,
peralatan dan kaedah perlaksanaan
• Memilih peserta dan kebenaran waris
• Melaksanakan perkhemahan dan kawalan
• post mortem, penilaian dan dokumentasi

Kekangan : 1. Minat ahli masih tidak menyeluruh


2. Kemudahan dan peralatan masih terhad
3. Keupayaan kewangan pelajar rendah
4. Peruntukan kewangan terhad

Pemantauan : 1. Penolong Kanan Kokurikulum


2. Setiausaha Kokurikulum & AJK penganjur
3. Guru Disiplin
4. Guru Penasihat BSMM sekolah

Penilaian : 1. Disiplin , sahsiah dan penglibatan ahli


1. Minat , daya tahan dan kehadiran ahli
2. Kecekapan pengurusan dan galakan guru
3. Potensi dan bakat kepimpinan murid

Penambahbaikan : Kecekapan dan kelancaran pengurusan AJK , pencapaian


dan penglibatan ahli, pengesanan potensi , daya tahan
dan bakat kepimpinan ahli akan dilakukan selepas kursus
Nama Projek : PERKHEMAHAN BELIA BSMM CABANG YAN

Objektif :  Mendedahkan pelajar tentang realiti sebenar


kehidupan,survival dan semangat jati diri.
 Menanamkan semangat berpasukan,berdisiplin
dan ketabahan.
 Pelajar dapat menonjolkan bakat dan potensi
diri dalam kepimpinan .

Tempoh : Akan ditetapkan pada Mesyuarat BSMM Cabang Yan


Kumpulan Sasaran : Semua pemimpin pelajar BSMM ( 10 orang )
Guru Terlibat : Jawatan Kuasa BSMM Cabang Yan
Guru Penasihat BSMM sekolah

Proses Kerja : • Bentuk AJK pengurusan perkhemahan .


• AJK bermesyuarat bagi menyusun tugas, syarat ,
jadual , peraturan dan aktiviti perkhemahan ,
peralatan dan kaedah perlaksanaan
• Memilih peserta dan kebenaran waris
• Melaksanakan perkhemahan dan kawalan
• post mortem, penilaian dan dokumentasi

Kekangan : 1. Pemilihan tempat berdasarkan kekosongan aktiviti


2. Kemudahan dan peralatan masih terhad
3. Keupayaan kewangan pelajar rendah
4. Peruntukan kewangan terhad

Pemantauan : 1. Jawatan Kuasa BSMM peringkat Cabang Yan


4. Guru Penasihat BSMM sekolah

Penilaian : 1. Disiplin , sahsiah dan penglibatan ahli


4. Minat , daya tahan dan kehadiran ahli
5. Kecekapan pengurusan dan galakan guru
6. Potensi dan bakat kepimpinan murid

Penambahbaikan : Kecekapan dan kelancaran pengurusan AJK , pencapaian


dan penglibatan ahli, pengesanan potensi , daya tahan
dan bakat kepimpinan ahli akan dilakukan selepas kursus
Nama Projek : PETUGAS BANTU MULA ( KECEMASAN )

Objektif :  Melatih ahli mengendalikan mangsa/pesakit


dalam waktu kecemasan sebelum kedatangan
paramedik
 Ahli dapat mempraktikkan segala ilmu dan
pengetahuan dalam pertolongan cemas
 Melatih ahli agar dapat memberikan
pertolongan tanpa mengira masa dan tempat

Tempoh : Setiap program dan aktiviti sekolah


Kumpulan Sasaran : Ahli BSMM sekolah
Guru Terlibat : P. K Ko Kurikulum
Guru Penasihat BSMM

Proses Kerja : • Bentuk AJK di kalangan ahli BSMM


• AJK penganjur menyediakan jadual aktiviti atau
program yang hendak dilaksanakan
• Menetapkan jadual bertugas bagi setiap ahli BSMM
• Melaksanakan tugas semasa aktiviti atau program
dijalankan
• post mortem, penilaian dan dokumentasi

Kekangan : 1. Penglibatan pelajar masih tidak menyeluruh


2. Kemudahan peralatan terhad

Pemantauan : 1 Penolong Kanan Kokurikulum


2. Setiausaha Kokurikulum & AJK penganjur
3.Guru Penasihat BSMM

Penilaian : 1. Disiplin , sahsiah dan penglibatan murid


7. Minat dan kehadiran murid
8. Kecekapan pengurusan dan galakan guru
9. Potensi dan bakat kepimpinan murid

Penambahbaikan : Kecekapan dan kelancaran pengurusan AJK , pencapaian


dan penglibatan murid, pengesanan potensi dan bakat
kepimpinan murid akan dilakukan selepas kursus
ANGGARAN BELANJAWAN 2010
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
SMK SUNGAI LIMAU

PENDAPATAN PERBELANJAAN

BUTIRAN RM SEN BUTIRAN RM SEN

1. Program Latihan ( mingguan ) 100 00

2. Kursus Pertolongan Cemas Dan 50 00


Kawad Kaki

3. Perkhemahan Perdana Unit Uniform 300 00


SMK Sungai Limau

4. Petugas Bantu Mula ( setiap aktiviti 100 00


dan program sekolah )

5. Perkhemahan Belia Bulan Sabit 300 00


Merah Malaysia Cabang Yan

JUMLAH JUMLAH 850 00


PENUTUP

Pelan Taktikal dan Operasi Persatuan Bulan Sabit Merah SMK Sungai

Limau telah dirancang dengan begitu teliti dan mendalam dalam usaha

memperikan imput yang semaksima mungkin kepada ahli-ahli persatuan yang

bagi menambah dan meningkatkan ilmu dan kemahiran di dalam bidang yang

diceburi khususnya kemahiran pertolongan cemas dan bantu mula.

Adalah diharapkan agar segala perancangan yang telah disusun atur

bagi segala program dan aktiviti persatuan dapat dilaksanakan dalam usaha

untuk memperkembangkan potensi para pelajar semaksima mungkin dalam

usaha untuk melahirkan para pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang

agar dapat memberikan sumbangan kepada agama, bangsa dan Negara.