Anda di halaman 1dari 8

SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA

Batu 21, Jalan Air Hitam,


Kulai, Johor

NOTA SERAH TUGAS

EN AZMAN BIN SAFII


PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA,
KULAI, JOHOR.

KEPADA

EN MASA’UD BIN BAHAROM


PENOLONG KANAN KOKURIKULUM BARU
SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA,
KULAI, JOHOR.
SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA
Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor
Tel : 07-6631387

1. SURAT PENYERAHAN DAN AKAUN TERIMA SURAT SERAH TUGAS

a) Adalah saya AZMAN BIN SAFII yang memegang jawatan Penolong Kanan
Kokurikulum, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor dan telah
menjalankan tugas mulai 1 Januari 2003, bersama-sama ii menyerahkan Nota
Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Kementerian Peajaran Malaysia melalui
surat Bil.KP(PP)5090/70954(45) bertarikh 17 April 1997.

Diserahkan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan : .................................. Tandatangan : ..............................

Nama : AZMAN BIN SAFII Nama :

b) Adalah saya MASA’UD BIN BAHAROM yang mengambilalih tugas jawatan


Penolong Kanan Kokurikulum, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai,
Johor mulai 1 Ogos 2006 mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah
Tugas.

Diserahkan oleh: Disaksikan oleh:

Tandatangan : .................................. Tandatangan : ..............................


Nama : MASA’UD BIN BAHAROM Nama :
(Pegawai yang mengambilalih tugas)

I1. SENARAI TUGAS JAWATAN

BIDANG TUGAS

1. Menjalankan tugas-tugas Pengetua/Guru Besar semasa ketiadaan Pengetua/Guru


Besar, Guru Penolong Kanan I dan Guru Penolong Kanan II.

2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua/Guru Besar.

3. Bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek


pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang.

4. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.

5. Membantu Pengetua/Guru Besar di dalam semua aspek perancangan dan


pengurusan sekolah termasuk sidang petang.

SENARAI TUGAS

1. Persatuan Dan Kelab

1.1 Merancang kegiatan persatuan dan kelab


1.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab
1.3 Menyelia kegiatan persatuan dan kelab
1.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah

2. Pasukan Pakaian Seragam

2.1 Merancang kegiatan pasukan pakaian seragam


2.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan pasukan pakaian seragam
2.3 Menyelia kegiatan pasukan pakaian seragam
2.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti pasukan pakaian seragam di dalam dan di luar
sekolah.

3. Kelab Sukan Dan Permainan

3.1 Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan


3.2 Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan
3.3 Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan
3.4 Menyelaras aktiviti-aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar
sekolah.

4. Pentadbiran

4.1 Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana


mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan
Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11,
Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.

4.2 Menyusun, menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum


sekolah

4.3 Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum

4.4 Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum


telah diambil.

4.5 Membantu di dalam segala jenis penerbitan sekolah dalam hal kokurikulum.

4.6 Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah dengan


mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957.

4.7 Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (saperti Hari


Kokurikulum Sekolah).

4.8 Menyelaras pembahagian murid-murid ke dalam kegiatan kokurikulum serta


meningkatkan tahap pencapaian.

4.9 Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum.

4.10 Memastikan rekod dan data kokurikulum disenggarakan dan dihantar


sesalinan ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Pejabat Pendidikan Johor..

4.11 Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang
berhubung dengan kokurikulum.

4.12 Mengenalpasti guru-guru dan murid-murid yang berpotensi dalam kegiatan


kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka.

4.13 Menyelaras pungutan, pembayaran dan tuntutan Skim Takaful Malaysia


Berhad

4.14 Merancang aktiviti kokurikulum untuk murid-murid selepas peperiksaan dan


semasa cuti sekolah.

5. Tugas-Tugas Lain

5.1 Menganggotai Jawatankuasa-Jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua


dari masa ke semasa.

5.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh


Pengetua dari masa ke semasa.
III. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI

Rujukan fail,
Tugas-tugas Tindakan
Kedudukan pegawai,
Bil yang belum susulan yang Catatan
sekarang jabatan yang
selesai diperlukan
berkaitan
1 Perkhemahan Agihan tugas Mengadakan Fail: Sila rujuk
Perdana dan mesyuarat Fail kertaskerja
mesyuarat penyelarasan Perkhemahan program
penyelarasan kali kedua Perkhemahan.
kali pertama perlu Pegawai:
telah dilaksanakan. En Abd
dijalankan. Halim bin
Abd Rahman

En Mohan a/l
Damodaran
2 Penilaian Taklimat Guru-guru Fail:
Kokurikulum kepada guru- penasihat
guru telah perlu segara Fail
dilaksanakan. mengambil Penilaian
dokumen Kokurikulum
Guru-guru penilaian
penasihat kokurikulum Pegawai:
telah diminta daripada PK
mengambil Kokurikulum En Abd
dokumen Halim bin
penilaian Abd Rahman
kokurikulum
En Mohan a/l
Damodaran

Pn Ho Tok
Lee

IV. SENARAI HARTA BENDA/ PERALATAN PEJABAT

Tarikh Tarikh
Bil. Jenis Harta Benda/Peralatan Lokasi
Ambil Pulang
1 Buku Rekod Persediaan 1.1.2006 4.8.2006 Pejabat
Mengajar
2 Buku Panduan Tugas Guru 1.1.2003 4.8.2003 Pejabat
3 Buku Program Rangkaian 1.1.2006 4.8.2006 Pejabat
Saghabat Pengetua
4 Buku Panduan Pengurusan 1.1.2006 4.8.2006 Pejabat
Sekolah Ke Arah Pendidikan
Cemerlang
5 Meja Guru 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
6 Kerusi Executive 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
7 Kerusi Guru 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
8 Meja Komputer 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
9 Komputer 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
10 Printer 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
11 Almari Besi 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
12 Rak Buku Kayu 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
13 Kabinet Fail 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
14 Whiteboard Besar 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
15 Whiteboard Sederhana 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
16 Whiteboard Kecil 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
17 Kipas Siling 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
18 Aircond 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
19 Lampu 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
20 Set Kunci Pejabat 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
21 Set Kunci Pejabat 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
22 30 Kasut Kawat Drill 1.1.2003 4.8.2006 Stor Koku
Asrama
23 30 Kasut Kawat Spike 1.1.2003 4.8.2006 Stor Koku
Asrama
24 30 Beret 1.1.2004 4.8.2006 Stor Koku
Asrama
25 30 Jambul Beret 1.1.2004 4.8.2006 Stor Koku
Asrama
26 Sijil-sijil Sekolah 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
27 4 Jilid Fail Induk 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
28 7 Fail Unit Beruniform 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
29 23 Fail Persatuan dan Kelab 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
30 1 Fail Minit Mesyuarat 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
31 1 Fail Kawat Kaki 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
32 1 Fail Perkhemahan Perdana 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
33 13 Fail Sukan dan Permainan 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
34 Fail-Fail Program Kokurikulum 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
35 1 Fail Pemantauan 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum Hari Sabtu Kokurikulum
36 1 Fail Pemantauan 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
kokurikulum Hari Rabu Kokurikulum
37 1 Fail Kebenaran Ibu bapa 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
38 1 Fail Iklan Pembekal dan 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Katalog Sebutharga Kokurikulum
39 Fail Pemantauan Guru 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
40 Kertas-kertas Sijil 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
41 Borang-Borang Pengurusan 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum Kokurikulum
42 Buku Panduan Pengurusan 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
kokurikulum Kokurikulum
43 Masten Perkhemahan (Periuk) 1.1.2005 4.8.2006 Stor Koku
44 30 Kayu Gajet 1.1.2006 4.8.2006 Stor
Kokurikulum
45 2 Vocable 1.1.2005 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
46 4 Set papan karom 2004 4.8.2006 Stor
Kokurikulum
47 10 Set Catur 2006 4.8.2006 Bilik APD
(Kelab Catur)
48 Kain Satin Hiasan Tiang 2004 4.8.2006 Stor
Astaka Kokurikulum
49 2 Hailer 1.1.2003 4.8.2006 Stor
Kokurikulum
50 1 Carta ABM Kokurikulum 1.1.2006 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
51 Buku Panduan Perkhemahan 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
52 20 Kasut Spike Olahraga 1.1.2005 4.8.2006 Galeri
Warisan (En
A. Hamid)
53 10 Fail Klip Keras 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
54 3 FRS Two Way Radio 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
55 2 Album Gambar Besar (Hard 2004 4.8.2006 Bilik PK
Cover berserta kotak) Kokurikulum
56 1 Tikar Pelastik 1.1.2003 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum
57 2 Bendera Sekolah 1.1.2006 4.8.2006 Bilik PK
Kokurikulum

V. KEDUDUKAN KEWANGAN /AKAUN DAN LAIN-LAIN

Jumlah
Baki
Bayaran
No Terimaan Bayaran Masih
Tarikh Butir-Butir Sehingga
Resit (RM) (RM) Ada
Tarikh
(RM)
(RM)
03/01/06 Baki tahun lalu 144.95
24/03/06 Peruntukan JPNJ 6,000.00 6,144.95
24/03/06 En Azman bin K23/06 600.00 600.00 5,544.95
Safii
24/03/06 Kedai Buku dan K36/06 369.00 969.00 5,175.95
Ajensi Budaya
24/03/06 Azman bin Safii K68/06 2,500.00 3,469.00 2,675.95
24/03/06 PWR K69/06 100.00 3,569.00 2,575.95
03/05/06 PWR K73/06 5.10 3,574.10 2,570.85
06/06/06 Galeri Buku SBC K118/06 300.80 3,874.10 2,270.05
Sdn Bhd
12/07/06 Azmi bin Yusof K152/06 300.00 4,174.90 1,970.05
(Kelab
Bolasepak)
12/07/06 Tuan Mohd Nor K153/06 300.00 4,474.90 1,670.05
bin Raja Omar
(Kelab Silat)
12/07/06 Kedai Buku dan K156/06 251.00 4,725.90 1,419.05
Agensi Budaya