Anda di halaman 1dari 5

FAKULTI PENDIDIKAN / FACULTY OF EDUCATION

1.0 Program Yang Ditawarkan

• (PhD) Doktor Falsafah Pendidikan (Tesis)

2.0 Bidang Pengkhususan

Modul pengajian ditawarkan mengikut keperluan dan kepakaran yang


terdapat di kalangan tenaga akademik. Modul-modul berkenaan adalah
seperti berikut:

• Kurikulum dan Pedagogi


• Pendidikan Bahasa Melayu
• Pendidikan Islam
• Pengajarn Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
• Pendidikan Matematik
• Pendidikan Komputer
• Pendidikan Sains
• Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan
• Pengukuran dan Penilaian
• Pengurusan Sukan
• Pentadbiran Pendidikan
• Psikologi Pendidikan
• Psikologi Sosial dalam Pendidikan
• Sosiologi Pendidikan
• Pendidikan Bahasa Arab
• Pendidikan Ekonomi
• Pendidikan Sastera
• Pendidikan Sejarah
• Sumber dan Teknologi Maklumat
• Bimbingan dan Kaunseling
• Pendidikan Prasekolah
• Pendidikan Khas
• Pendidikan Teknik dan Vokasional
• Pendidikan Dewasa dan Perkembangan Profesional

3.0 Syarat Kelayakan

3.1 Calon yang hendak mengikuti Program Doktor Falsafah Pendidikan


Fakulti Pendidikan di dalam mana-mana program di atas mestilah
mempunyai sekurang-kurangnya salah satu dari kelayakan berikut:

• Ijazah Sarjana Pendidikan dari Universiti Kebangsaan


Malaysia; atau
• Ijazah Sarjana dalam bidang Pendidikan dari mana-mana
institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat UKM; atau
• Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah Sarjana Pendidikan
dan mempunyai kelayakan lain atau pengalaman yang diiktiraf
oleh Senat; dan
• Calon perlu mengemukakan Cadangan Proposal Penyelidikan
berserta dengan borang permohonan*
* Maklumat keperluan tambahan wajib bersama permohonan
4.0 Yuran Pengajian

Anggaran Yuran (RM):


• (PhD) Doktor Falsafah Pendidikan RM 35,000

# Bayaran yuran boleh dibuat secara berperingkat-peringkat mengikut


semester

5.0 Tempoh Pengajian

Tempoh Pengajian:
• (PhD) Doktor Falsafah Pendidikan 8 Semester (4
Tahun)

6.0 Pusat Pengajian

Tempat Kuliah
• (PhD) Doktor Falsafah Pendidikan Bangi & Pusat
Kuliah Yang
Terpilih

7.0 Mod Pengajian


• (PhD) Doktor Falsafah Pendidikan Blended
Learning

8.0 Perlaksanaan Program PhD Pendidikan Mod Blended Learning

Kaedah Blended Learning terbahagi kepada 3 iaitu secara Perkuliahan,


Bersemuka (Konsultasi) dan e-Learning (Atas Talian)

i) Perkuliahan
Syarahan dan kuliah kepada pelajar sebanyak 6 jam/kursus bagi kerja
kursus. Kuliah diadakan pada hujung minggu pada semester 1 dan 2.
Antara 3 kursus yang akan dikuliahkan adalah seperti berikut:
1) Kaedah Penyelidikan I
2) Kaedah penyelidikan II
3) Penulisan Akademik II

ii) Bersemuka
Perjumpaan secara bersemuka dengan pelajar adalah bersifat konsultasi
(bukan syarahan). Perjumpaan dengan penyelia dilakukan sekali setiap
semester di pusat-pusat pembelajaran yang telah dikenalpasti.

iii) e-Learning
Sistem e-Learning yang kan digunakan ialah Sistem Pembelajaran
Interaktif (SPIN). Sistem ini membolehkan pelajar mendapatkan bahan
pengajaran (struktur kursus, nota, tugasan), berinteraksi dengan
pensyarah/penyelia (forum, chats, muat turun nota & tugasan), secara
individu dan berkelompok. Modul ini dibina oleh semua pensyarah kursus dan
dipersetujui oleh badan penilai program fakulti.

Mod Pengajaran Secara Blended Learning ini adalah terdiri daripada:

i) Konsultasi secara intensif


ii) Penyeliaan di Pusat Klien
iii) Pembelajaran secara atas talian yang diintegrasikan dengan perjumpaan
bersemuka (face to face interaction)
iv) Seminar, kolokium dan lawatan sambil belajar

9.0 Struktur Program PhD Pendidikan Secara Blended Learning &


Jangka Masa Pengajian

Program ini dilaksanakan secara Eksekutif dalam tempoh pengajian selama 4


tahun bersamaan dengan 8 semester. Sebarang perlanjutan tempoh pengajian
akan dikenakan yuran tambahan.

i) Struktur jam Blended learning secara kerja kursus adalah seperti contoh
berikut:

Mod Pembelajaran Masa: Masa: Jam/semester

Bersemuka dengan pensyarah (kuliah) 6 jam / per kursus


1) Kaedah Penyelidikan I
2) Kaedah Penyelidikan II
3) Penulisan Akademik II
Atas talian
Interaksi dengan pensyarah 24 jam
Pembelajaran Kendiri 18 jam
Jumlah 48 jam

ii) Struktur Blended Learning adalah seperti berikut:

Mod Penyeliaan Kaedah

Bersemuka dengan penyelia UKM Sekali per semester di tempat pelajar

Klokium Setahun sekali di UKM/fakulti

Pembentangan Kertas Cadangan Berdasarkan cadangan Fakulti


(Proposal Defense)

iii) Jadual dan struktur pembahagian kursus mengikut semester adalah seperti
berikut:

Semester Aktiviti

1 Kerja Kursus (Kaedah Penyelidikan I &


II)

2 Kerja Kursus (Penulisan Akademik II)

3 Kertas Proposal & Pembentangan


(Proposal Defense)

4 Penyediaan Tesis (Pengumpulan Data)

5 Penyediaan Tesis (Pengumpulan Data)

6 Penyediaan Tesis (Penulisan)


7 Penyediaan Tesis (Penulisan/ Final
Draf)

8 Viva

10.0 Struktur Yuran Pengajian Program Siswazah Fakulti Pendidikan

Program PhD Pendidikan

Semester Yuran (RM)


1 4,500.00
2 4,500.00
3 4,500.00
4 4,500.00
5 4,500.00
6 4,500.00
7 4,500.00
8 3,500.00
Jumlah 35,000.00

* Pembayaran boleh dibayar secara ansuran. Semasa pendaftaran setiap


semester pelajar dikehendaki membayar sekurang-kurangnya 50%
daripada keseluruhan yuran per semester & 50% lagi boleh dibayar secara
ansuran 2 kali sebelum peperiksaan akhir semester.

11.0 Maklumat Pinjaman & Tajaan

i) PTPTN (www.ptptn.gov.my)
ii) Pengeluaran KWSP
iii) Yayasan Negeri
iv) Pusat Zakat
v) Pinjaman Peribadi (Bank Rakyat, CIMB dll)

12.0 Maklumat Am Mengenai Program

Bahagian Pemasaran
En Shamsul Adzhar Mat Baki 03-8921 5642
s_adzhar@ukm.my
Cik Raja Nur Aina Raja Hussain Shah 03-8921 5898
rajaaina@ukm.my

Unit Kemasukan
Puan Mazuna Jamaluddin 03-8921 5609
mazuna@ukm.my

Unit Program
Puan Noor Suzilawati Desa 03-8921 3375
ziqin@ukm.my

www.ukm.my/kembangan