BORANG

BE
1
NAMA:

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA BORANG NYATA ORANG PERSEORANGAN (PEMASTAUTIN TIDAK MENJALANKAN PERNIAGAAN) DI BAWAH SEKSYEN 77 AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

TAHUN TAKSIRAN

2010

NOTE: READ DISCLAIMER AT LAST PAGE PRIOR TO USAGE OF THIS FORM. THIS IS NOT AN OFFICIAL FORM.

MOHAMMAD KAMAL

2 3 7

NO RUJUKAN CUKAI:

NO KAD PENGENALAN:

NO PASSPORT:

BAHAGIAN A:

MAKLUMAT INDIVIDU
1 = LELAKI

A2 A3 A5

JANTINA: STATUS: ( Pada 31-12-2010 ) JENIS TAKSIRAN:

1
PEREMPUAN 1 = BUJANG

2=

2 3

KAHWIN

2=

3 = JANDA / DUDA

4 = MATI

1 = BERSAMA ATAS NAMA SUAMI = BERSAMA ATAS NAMA ISTERI

2

3 = BERASINGAN 4 = DIRI SENDIRI; SUAMI / ISTERI TIADA PUNCA PENDAPATAN

BAHAGIAN B:

MAKLUMAT SUAMI/ISTERI

B1 B2 B3 B7

NAMA SUAMI / ISTERI:

FAUZIAH AGOS

NO RUJUKAN CUKAI:

NO KAD PENGENALAN:

NO PASSPORT:

BAHAGIAN C:

PENDAPATAN BERKANUN DAN JUMLAH PENDAPATAN

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Penggajian Dividen Faedah dan diskaun Sewa, royalti dan premium Pencen, anuiti dan bayaran berkala lain Apa-apa perolehan atau keuntungan lain PENDAPATAN AGREGAT ( C1 hingga C6 )

90,000.00 3,000.00

93,000.00

00 0.500.00 89.00 500.000.500.TOLAK: Derma dan Hadiah C8 C8A C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 Hadiah wang kepada Kerajaan/Kerajaan Tempatan Hadiah wang kepada institusi atau organisasi diluluskan Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan yang diluluskan Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projek berkepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan Hadiah artifak.00 TERHAD 3.00 TERHAD 300.00 0. suami / isteri atau anak Pemeriksaan perubatan penuh atas diri sendiri. suami / isteri atau anak Pembelian komputer peribadi untuk individu (potongan dibenarkan sekali dalam setiap 3 tahun) Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (Jumlah simpanan dalam tahun 2010 tolak jumlah pengeluaran dalam tahun 2010) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 TERHAD 1.00 TERHAD 5.( C8 hingga C15 ) ] (Isi “0” jika nilai negatif) 3000 Terhad kpd 7% drpd C7 3.000.000.00 Pembelian buku/majalah/jurnal/penerbitan (selain surat khabar atau bahan bacaan terlarang) untuk diri sendiri.00 TERHAD 5.000.000.00 89.000.00 .00 BAHAGIAN D: D1 D2 D3 D4 D5 Individu dan saudara tanggungan Perbelanjaan perubatan ibu bapa ke atas penyakit yang disahkan oleh pengamal perubatan Peralatan sokongan asas untuk kegunaan sendiri.000.000.00 3. industri. suami / isteri.000. kewangan Islam.000.000.000. perakaunan. saintifik atau teknologi maklumat ii) peringkat sarjana & doktor falsafah : sebarang bidang atau kursus pengajian Perbelanjaan perubatan bagi penyakit yang sukar diubati atas diri sendiri.00 9.00 TERHAD 3. suami / isteri atau anak 500. manuskrip atau lukisan Hadiah wang untuk kemudahan perpustakaan atau kepada perpustakaan Hadiah wang atau sumbangan manfaat bagi menyediakan kemudahan di tempat awam untuk orang yang kurang upaya Hadiah wang atau kos peralatan perubatan kepada mana-mana badan rawatan kesihatan Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri JUMLAH PENDAPATAN (SENDIRI) [ C7 . anak atau ibu bapa yang kurang upaya Individu yang kurang upaya Yuran pendidikan (sendiri) : i) peringkat selain sarjana & doktor falsafah : bidang undang-undang. teknikal. vokasional.000.00 6.00 D6 D7 D8 D8A D8B D8C TERHAD 5.00 JUMLAH PENDAPATAN YANG DIPINDAHKAN DARI SUAMI / ISTERI BAGI TAKSIRAN BERSAMA JUMLAH PENDAPATAN YANG DISATUKAN ( C16 + C17 ) PELEPASAN 9.00 1.00 TERHAD 5.

00 2.00 = x 4.00 BAHAGIAN E: E1 E2 E2A E2B E3 PENDAPATAN BERCUKAI [ ( C16 .D9 D10 D11 Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri Suami / Isteri yang kurang upaya Anak 100% Bilangan Kadar Kelayakan 50% Bilangan x 500.000.00 2.000.00 0.000.00 0.bawah umur 18 thn Anak .000.00 0.00 50.00 0.000.420.00 0 0 0 0 x 500.00 6.000.000.000.00 x 1.00 15.00 ) daripada 350.000.00 350.00 0.00 0.00 D11A D11B Anak .500.420.umur 18 thn dan ke atas yang masih belajar 6 x 1.00 = D11C Anak kurang upaya x 5. pas lawatan (kerja sementara) atau pas kerja Jumlah rebat ( E4 hingga E7 ) (Terhad kepada E3) JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN ( E3 – E8 ) 2.00 Atas Kadar (%) 3.00 24.000.00 0.000.00 6.500.00 .00 = x 2.00 3.000.00 = 0.00 = TERHAD 3.00 19 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Rebat cukai individu (jika E1 tidak melebihi RM35000) Rebat cukai suami / isteri (jika E1 tidak melebihi RM35000 dan D9 dituntut) Zakat atau fitrah Fi/Levi yang dibayar oleh pemegang pas penggajian.00 = 0.500.D14) ] (Isi “0” jika nilai negatif) 65.000.945.000.000.00 0.00 PENGIRAAN CUKAI PENDAPATAN (Rujuk jadual kadar cukai yang disediakan) Cukai ke atas yang pertama Cukai ke atas baki JUMLAH CUKAI PENDAPATAN ( E2a + E2b ) TOLAK: Rebat Cukai (Pendapatan bercukai kurang RM35.00 = x 2.500.500.475.000.00 = 0 0 0 x 4.000.00 = 6.00 TERHAD 3.00 = x 9.00 5.D14 ) atau ( C18 .00 4.00 0.00 D12 D13 D14 Insurans nyawa dan KWSP Insurans pendidikan dan perubatan Jumlah pelepasan ( D1 hingga D13 ) CUKAI KENA DIBAYAR TERHAD 7.

00 0. USE AT OWN DISCRETION.420.00 DISCLAIMER: THIS FORM IS FOR PERSONAL USE AND FOR GUIDE AND ESTIMATION PURPOSES ONLY.420.F1 ) 4.00 F2 F3 F4 Ansuran/Potongan Cukai Berjadual (PCB) yang telah dibayar untuk pendapatan tahun 2010 .TOLAK: E10 E11 E12 E13 E14 E15 Tolakan cukai seksyen 110 Akta Cukai Pendapatan 1967 / seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen) Tolakan cukai seksyen 110 (lain-lain) Pelepasan cukai seksyen 132 Pelepasan cukai seksyen 133 CUKAI KENA DIBAYAR [ E9 . . THE AUTHOR DOES NOT GUARANTEES THE ACCURACY AND CORRECTNESS OF THE CALCULATIONS CONTAINED HEREIN AND DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY AGAINST ANY ISSUES.00 BAHAGIAN F: F1 Cukai kena dibayar (dari E14) TOLAK: 4.0 .SENDIRI dan SUAMI / ISTERI bagi taksiran bersama Baki cukai kena dibayar ( F1 .00 0.AH30012009 Rev 2. LOSSES OR DAMAGES THAT MAY ARISE FROM THE USAGE OF THIS FORM.420.F2 ) ATAU : Cukai terlebih bayar ( F2 .( E10 + E11 + E12 + E13 ) ] ATAU : CUKAI DIBAYAR BALIK [ ( E10 + E11 + E12 + E13 ) – E9 ] KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2010 4.

.

terhad pada satu unit rumah kediaman.000.000.00 6. Faedah Pinjaman Perumahan Amaun potongan yang tidak melebihi RM10. Relief on Broadband Subscription Fees 5.00 7. Potongan faedah diberikan selama 3 tahun berturut-turut dari tahun pertama faedah pinjaman perumahan dibayar.000. Pertambahan Personal Relief 3. pembayar cukai adalah warganegara Malaysia dan pemastautin. iii. dan iv. Special Tax Rate for Knowledge Workers of Iskandar Malaysia who apply to work from 24 oct 2009 onwards.000.00 500.00 bagi setiap tahun asas diberikan ke atas faedah pinjaman perumahan untuk rumah kediaman yang dibeli daripada pemaju atau pihak ketiga tertakluk kepada syarat-syarat berikut: i. 6.000 2.000. Pertambahan Relief kpd EPF & Tabung Insurans 4.00 TT 2010 26% 9. ii. perjanjian jual beli disempurnakan dalam tempoh 10 Mac 2009 dan 31 Disember 2010.00 nil 10.000.00 nil Fixed at 15% of Chargeable Income Normal : Maximum Chargeable Inc . Kadar Cukai dikurangkan bagi Chargeable Income >100. TT 2009 27% 8.TAMBAHAN RELIEF BAGI TAHUN TAKSIRAN 2010 1. tidak menghasilkan sebarang pendapatan.

2011 & 2012 xed at 15% of Chargeable Income ormal : Maximum Chargeable Income is 26% .NOTES Paid into annuity scheme TT 2010.

000 berikutnya 250.500 2.475 26.500 pertama B C D E F G H I J K 2.000 berikutnya 50.001 .050 1.001 .000 10.000 pertama 100.20.001 .475 … .000 Lebih 250.200 14.000 100.500 berikutnya 5.000 pertama 20.000 berikutnya 70.275 7.001 .001 .501 .000 5.5.800 7.000 20.000 pertama setiap ringgit berikutnya Kadar % Cukai RM 0 0 1 3 3 7 13 19 24 26 26 26 25 25 150 175 300 475 1.950 3.000 35.001 .000 27.000 150.000 53.0 2501 5001 10001 20001 35001 50001 70001 100001 150001 250001 Kategori Pengiraan Cukai Pendapatan Pendapatan Bercukai RM A 0 .000 50.000 berikutnya 10.475 13.70.000 pertama 30.000 pertama 15.475 3.000 pertama 50.100.000 berikutnya 150.50.10.150.000 berikutnya 100.000 pertama 15.000 pertama 5.35.000 berikutnya 20.2.000 berikutnya 35.000 70.250.000 2.001 .000 pertama 10.001 .525 1.

Use at your own discretion.hasil.blogspot. 3.guide and estimation only.com/ . however this form is made simplified with the main intention being for personal usage .'borang' 4. Details of the itemized sub-sections can be referred from 'Buku Panduan Cukai Pendapatan Orang Perseorangan' which is available at LHDN website: http://www. This is not an official form and cannot substitute the official form from Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) 2. This form was made by referring to the official form obtained from the LHDN official website. author disclaims any responsibility or liability from the usage of this form .my/ --.org. hence the format which may appear similar.AH - http://attahun.NOTES : 1.

'borang' the usage of this . hence the e main intention being kai Pendapatan Orang my/ --.a Hasil Dalam Negeri fficial website.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful