portfolio bha (bentuk kerja kursus) 1. Pendahuluan 2. Objektif BIG 2011 3. Ahli Kumpulan 4. Aktiviti hari 1 5.

Akt hari 2 6. Akt hari 3 7. Akt hari 4 Refleksi: 1. Refleksi Solat/Moral 2. Refleksi Malaysia Cergas 3. Refleksi Akt. LDK 4. Refleksi Kembara 5. Refleksi Air 6. Refleksi Mlm Kebudayaan 7. Refleksi Keseluruhan Lampiran: apa2 ja yg berkaitan

Antara objektif yang hendak dicapai dalam program tersebut ialah; 1. Melahirkan insan guru yang berbudi perkerti mulia selaras dengan Falsafah Pendidikan Guru. 2. Memiliki kemahiran, ketahanan fizikal, mental dan semangat juang yang tinggi. 3. Menguasai kemahiran interpersonal dan intrapersonal. 4. Menguasai kemahiran menguruskan diri, kumpulan dan masa denga...n berkesan 5. Membimbing dan menjalankan penilaian berterusan terhadap personaliti dan sahsiah guru pelatih sehingga mereka tamat di semester akhir pengajian mereka. 6. Agar menjadi agen perubahan dan kemajuan yang progresif dan dinamik ke arah membina generasi yang berilmu dalam hala tuju negara menuju wawasan 2020 serta pendidikan bertaraf dunia.