SELAMAT DATANG

KE PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SAINS SUKAN
• Mengapa? meningkatkan pengetahuan dan amalan • Asas Pertimbangan Lebih tinggi daripada PJ dan rendah daripada Diploma/Ijazah

SAINS SUKAN
 gerak  

laku manusia prestasi lakuan motor teori dan amali

KELULUSAN JKP DUA SEKOLAH SUKAN NEGARA

PELAKSANAAN

TINGKATAN 4 & 5 40 MIN X 4 WAKTU SPM

GERAN PER KAPITA RM20.00 /SEORANG

MATLAMAT SAINS SUKAN
MELAHIRKAN MURID YANG MENGUASAI PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN ASAS SAINS SUKAN MELALUI AMALAN TEORI DAN PRAKTIS DALAM BIDANG SUKAN SERTA MEMUPUK DAN MENINGKATKAN PENGHAYATAN NILAI SEBAGAI PERSEDIAAN DI BIDANG KERJAYA.

ORGANISASI KANDUNGAN

Empat tunjang utama pembelajaran Sains Sukan ialah: 1. 2. 3. 4. Pengenalan Sains Sukan Anatomi dan Fisiologi Persediaan Fizikal Lakuan Motor dan Biomekanik

SAINS SUKAN
Perincian Kurikulum • Bidang/Unit Pembelajaran - tajuk, subtajuk • Hasil Pembelajaran - mengandungi 3 aras • Cadangan Aktiviti – mengikut kesesuaian

BAHAN KURIKULUM SAIN SUKAN 1. Sukatan Pelajaran Sains Sukan 2. Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sukan Tingkatan 4 & 5 4. Buku Sumber Sains sukan Tingkatan 4 & 5 6. Buku Teks

PERLUASAN SAINS SUKAN
Pelunjuran Bilangan Sekolah Sains Sukan

Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bil. Sekolah 2 buah 4 buah 42 buah 121 buah 177 buah 222 buah 272 buah 322 buah

Bil. Murid 164 orang 431 orang 1,544 orang 5,099 orang 9,088 orang 11,088 orang 12,088 orang 13,088 orang

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SAINS SUKAN A. 15 ORANG MURID. B. 2 ORANG GURU TERLATIH SAINS SUKAN. C. PEPERIKSAAN SPM

Peperiksaan SPM
•Kertas 1 – objektif 40 soalan •Kertas 2 – Bahagian A(Struktur) 40 markah - Bahagian B (Esei) 20 markah

KERTAS 1 • Masa – 1 jam 15 minit • Jumlah soalan – 40 • Objektif – aneka pilihan & aneka gabungan/pelengkap • Konstruk – pengetahuan, kefahaman dan aplikasi • Aras kesukaran – rendah, sederhana, tinggi • Pecahan soalan mengikut aras – mengikut ratio 5:3:2 – 50% aras rendah, 30% aras sederhana dan 20% aras tinggi

KERTAS 2
• Masa – 2 jam 30 minit • Jumlah soalan – 10 struktur dan 4 esei • Struktur – perlu jawab semua • Esei – ada 4 soalan pilihan, perlu jawab 2 • Jumlah markah – 40 markah (struktur), 20 markah (esei) • Konstruk – Struktur :pengetahuan, kefahaman, aplikasi dan sintesis - Esei :kefahaman, aplikasi, sintesis • Aras kesukaran – , sederhana, tinggi • Pecahan soalan mengikut tunjang – Struktur: soalan 1 dan 2 – tunjang 1 soalan 3, 4, 5 – tunjang 2 soalan 6,7,8 – tunjang 3 soalan 9 & 10 – tunjang 4 Esei: setiap tunjang 1 soalan

KEPUTUSAN SPM
TAHUN CALON DAFTAR LULUS %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

162 ORANG 151 ORANG 1,097 ORANG 3,065 ORANG 4,766ORANG 5281 ORANG 7851 ORANG

132 ORANG 142 ORANG 845 ORANG 2,651 ORANG 4,032ORANG 4616 ORANG 6995 ORANG

81.5 % 94.0 % 77.0 % 86.5 % 84.6 % 87.4 % 89.1 %

PENGEMBANGAN KURIKULUM
TEORI ICT Sains Sukan P&P SAINS SUKAN Amali Kendalian Sekolah

Makmal Khas

KURSUS-KURSUS IPT
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Institut Perguruan UiTM UPM UPSI UM UKM UTM