Anda di halaman 1dari 6

SMK SULTANAH BAHIYAH: MODUL PERSATUAN PANDU PUTERI

AKTIVITI 4 : PERSETIAAN PANDU PUTERI/ UNDANG-UNDANG KEPANDUAN/


HORMAT DAN COGAN KATA PANDU PUTERI

Masa : 2 jam

Objektif :

1. Mengetahui dan mengamalkan Persetiaan Pandu Puteri


2. Mengetahui undang-undang kepanduan
3. Mengetahui Cogan Kata dan Lambang Pandu Puteri
4. Mengetahui dan mengamalkan Tabik Hormat dan isyarat Pandu Puteri

Bahan :

i. Buku Log
ii. Buku Log Kemajuan

Prosedur:

1. Menulis persetiaan, undang-undang, cogan kata di dalam buku log.


2. Menunjuk cara isyarat-isyarat wisel, tangan dan berjabat tangan.
3. Melukis lambang Pandu Puteri Dunia dan lambang Pandu Puteri Malaysia.

Rumusan
i. Persetiaan, undang-undang , hormat dan cogan kata merupakan asas
kepanduan.
ii. Setiap ahli baru perlu mempelajari dan mengamalkan asas kepanduan
ini.
SMK SULTANAH BAHIYAH: MODUL PERSATUAN PANDU PUTERI

AKTIVITI 5 : ISTIADAT BENDERA/ MEMBENTUK LADAM KUDA/ARAHAN UNTUK


ISTIADAT MENGAMBIL KEDATANGAN.

Masa : 2 jam

Objektif :

1. Meningkatkan kemahiran komunikasi kepanduan.


2. Mengetahui istiadat bendera iaitu membentuk ladam kuda, pasukan
panji-panji dan mengibarkan bendera.
3. Mengenal pasti arahan-arahan untuk membentuk ladam kuda.

Bahan :
i. Bendera
ii. Tali bendera

Prosedur
1. Pasukan membilang 1 hingga 8 berulang-ulang hingga habis.
2. Pasukan membentuk 10 kumpulan dan dibahagikan kepada 2
kumpulan.
3. Kapten memberi arahan untuk membentuk ladam kuda.
4. Ahli pasukan menaik dan mengibarkan bendera.
5. Pasukanmemberi hormat bendera.
6. Istiadat menurunkan dan melipat bendera.

Rumusan

i. Istiadat bendera merupakan istiadat rasmi pelantikan ahli baru.


ii. Membentuk ladam kuda penting untuk mengambil kedatangan atau
memberi apa-apa pengumuman penting.
SMK SULTANAH BAHIYAH: MODUL PERSATUAN PANDU PUTERI

AKTIVITI 6 : PERTOLONGAN CEMAS

Masa : 2 jam

Objektif :

1. Melengkapkan diri ahli dengan kemahiran asas pertolongan cemas.


2. Mengetahui cara-cara rawatan kecemasan sementara sebelum dibawa
ke pusat rawatan.
3. Mengenal pasti jenis-jenis anduh.

Bahan :

i. Kain anduh
ii. “Bandage”

Prosedur

1. Tunjuk cara anduh tapak tangan seperti gambar


2. Tunjuk cara anduh siku seperti gambar
3. Tunjuk cara dukung tangan menggunakan baju dan anduh seperti
gambar
4. Tunjuk cara anduh tangan seperti gambar
5. Tunjuk cara anduh lengan seperti gambar
6. Tunjuk cara anduh kepala seperti gambar
7. Tunjuk cara balutan kaki menggunakan anduh seperti gambar
8. Tunjuk cara balutan lutut menggunakan “bandage” seperti gambar
9. Tunjuk cara balutan kaki menggunakan “bandage” seperti gambar
10. Tunjuk cara balutan tangan menggunakan “bandage” seperti gambar
11. Tunjuk cara balutan kepala menggunakan “bandage” seperti gambar

Rumusan

i. Ahli pandu perlu dilengkapkan dengan asas-asas pertolongan cemas


untuk membantu orang lain.

ii. Asas pertolongan cemas ini boleh digunakan dalam kehidupan


seharian.
SMK SULTANAH BAHIYAH: MODUL PERSATUAN PANDU PUTERI

AKTIVITI 7: GEJET

Masa : 2 jam

Objektif :
1. Melengkapkan diri ahli dengan kemahiran asas membina gejet.
2. Menguji daya fikir dan daya kreativiti seseorang ahli Pandu Puteri.
3. Memupuk semangat kerjasama antara ahli pasukan.
4. Mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan ahli yang menyertai
perkhemahan.

Bahan :
i. Buluh vi. Zink
ii. Ranting kayu vii. Tali
iii. Papan viii. Plastik
iv. Kayu ix. Bahan-bahan lain yang perlu
v. Daun kayu

Prosedur:

1. Membina gajet papan kenyataan seperti gambar


2. Mencipta gejet penyapu seperti gambar
3. Mencipta tempat meletak peralatan tajam seperti gambar
4. Mencipta tempat letak kasut seperti gambar
5. Mencipta gejet ampaian seperti gambar
6. Mencipta gejet penyimpan perkakas dapur seperti gambar
7. Mencipta gejet penyepit kayu seperti gambar
8. Mencipta gejet dapur bertiang seperti gambar
9. Mencipta gejet masak air seperti gambar
10. Gejet menyimpan alat mandian seperti gambar
11. Gejet tempat ubat nyamuk dan penyangkut lilin seperti gambar
12. Gejet kerusi dan meja

Rumusan

i. Ahli pandu perlu dilengkapkan dengan asas-asas gejet untuk


memudahkan kehidupan semasa aktiviti perkhemahan.

ii. Gejet juga dapat menerapkan daya kreativiti ahli pandu puteri.
SMK SULTANAH BAHIYAH: MODUL PERSATUAN PANDU PUTERI

AKTIVITI 8: KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI - Komunikasi Wisel


- Komunikasi Isyarat Sulit
Masa : 2 jam
Objektif :
1. Melengkapkan diri ahli dengan kemahiran berkomunikasi.
2. Mengetahui arahan yang diterima melalui bunyi wisel tertentu.
3. Mengetahui maksud komunikasi isyarat sulit ketika melakukan aktiviti
hutan.

Bahan :
Bahan maujud yang terdapat di sekitar tempat aktiviti seperti batu, kayu,
ranting kayu, pokok kecil, daun, garisan di atas tanah.

Prosedur
1. Buat tanda ikut arah batu kecil seperti gambar
2. Buat tanda ikut jalan ini seperti gambar
3. Buat tanda ada berita beberapa langkah di hadapan seperti gambar
4. Buat tanda jangan ikut jalan ini seperti gambar
5. Buat tanda tunggu di sini seperti gambar
6. Buat tanda ada bahaya seperti gambar
7. Buat tanda ikut kiri seperti gambar
8. Buat tanda jalan terus seperti gambar
9. Buat tanda ada air bersih ikut anak panah seperti gambar
10. Buat tanda ikut arah kayu yang dipatahkan seperti gambar
11. Buat tanda kami sudah pulang seperti gambar
12. Buat tanda ada perkhemahan seperti gambar
13. Buat tanda kamu berpecah: tiga ke kiri dan tiga ke kanan seperti
gambar
14. Buat tanda ada binatang bahaya seperti gambar
15. Buat tanda ikut ke kanan seperti gambar

Rumusan

i. Ahli pandu perlu dilengkapi dengan pengetahuan isyarat-isyarat


komunikasi untuk memudahkan aktiviti supaya tidak sesat dan
menyenangkan ahli lain menjejakinya.
SMK SULTANAH BAHIYAH: MODUL PERSATUAN PANDU PUTERI

ii. Isyarat-isyarat ini juga boleh digunakan dalam aktiviti kehidupan


seharian.