Anda di halaman 1dari 44

FORMAT

PENULISAN
PERANCANGAN
STRATEGIK
TAHUN 2006 - 2010
Mengapa perlu format
1. Garis panduan yang
standard
2. Mudah untuk dirujuk dan
digunakan
3. Pengurusan yang berfokus
dan bersistematik
4. Dokumen strategik selama
5 tahun (2006-2010)
Asas Penulisan
1. Gunakan font – “Arial”
2. Saiz font – 12
3. 1.5 spacing
4. Saiz kertas A 4
5. Paparan kertas “potrait”
6. Ada kandungan dan muka
surat
7. Ada Lampiran
Muka Hadapan

Sekolah Menengah Kebangsaan Strategik


11000 Balik Pulau
Pulau Pinang.

PERANCANGAN STRATEGIK
AKADEMIK
TAHUN 2006- 2010
Muka Hadapan

Sekolah Menengah Kebangsaan


Strategik
11000 Balik Pulau
Pulau Pinang.

PERANCANGAN STRATEGIK
AKADEMIK
TAHUN 2006- 2010
PERANCANGAN STRATEGIK
KAWALAN
KAWALAN PELAN
&& PELAKSANAAN
TAKTIKAL
PENILAIAN
PENILAIAN & OPERASI
TOWS
TOWSMATRIKS
MATRIKS

ISU STRATEGI
ISU
STRATEGIK
STRATEGIK
PRA
PRA
PERANCANGAN
PERANCANGAN
(MANDAT)
(MANDAT)
MATLAMAT
STRATEGIK
ANALISIS

MISI SWOT
VISI
Format Penulisan
1. Pra Perancangan
1.1 Aluan Pengetua
1.2 Jawatankuasa PS
1.3 Carta Organisasi Sekolah
1.4 Rasional PS
1.5 Matlamat PS
1.6 Piagam Pelanggan
1.7 Moto,Slogan,Logo,Warna
1.8 Sejarah/latar belakang sekolah
Aluan Pengetua

Panduan Penulisan
 Futuristic
 Berlandaskan pendidikan bertaraf dunia
 Membawa mandat “gambar besar”
 Optimistik (berfikiran positif)
Jawatankuasa PS
Panduan
 Pengerusi (Pengetua)
 Naib Pengerusi (PK Pentadbiran)
 Setiausaha
 AJK

Bilangan JK Perancangan Strategik:


10 orang
Format Penulisan
2. Visi Sekolah

2.1 Ringkas dan jelas – maksima


20 perkataan

2.2 Menetapkan jangka masa


untuk dicapai

2.3 Menyatakan “what an


organization wants to be”
Format Penulisan
3. Misi Sekolah
3.1 Deklarasi organisasi mencapai visi

3.2 Menjelaskan persoalan “bagaimana”

3.3 Menjelaskan aktiviti-aktiviti

3.4 Mendifinisikan tugas/peranan/


fungsi organisasi

3.5 Maksima 8 misi


Format Penulisan
4. Environmental Scanning/SWOT
(Berunsurkan PODC/PDCA)
4.1 Fokus SWOT
~Bidang/Sumber di bawah
kawalan
1. Kekuatan (S)
2. Kelemahan (W)

~Bidang/Sumber di luar
kawalan
1. Peluang (O)
2. Ancaman (T)
Format Penulisan
4. Analisis Persekitaran
/ Analisis SWOT
~ Fokus SWOT dan strategi
1. Pengurusan
2. Guru
3. Murid
4. Fizikal
5. Permaufakatan
Format Penulisan
4. Environmental Scanning/SWOT
(Berunsurkan PODC/PDCA)
4.2 Analisis Data
~ Peperiksaan
~ Guru dan staf sokongan
~ Murid
~ Kemudahan dan fasiliti
4.3 Analisis pesekitaran luaran
~ Ekonomi
~ Politik
~ Sosial
~ Teknologi
Format Penulisan
5. Matlamat Strategik
~ Menjelaskan apa yang patut
dilakukan untuk mencapai visi
~ Berasaskan peranan organisasi
~ Garispanduan terperinci organisasi
masa hadapan

Contoh:
~ Memastikan kualiti pengajaran
di tahap optima dengan menggunakan
sumber-sumber yang ada secara
maksima
Format Penulisan
6. Strategi
~ Cara bagaimana objektif jangka panjang
akan dapat dicapai
~ Cara merealisasikan visi & misi
~ Cara melaksanakan perancangan
dengan berkesan
~ Bersifat “action oriented”

Contoh:
~ Menyediakan peralatan dan kemudahan
yang mencukupi serta bersesuaian kepada
guru untuk menambah kecekapan kerja
Format Penulisan
7. Plan Strategik

7.1 Keputusan Peperiksaan


UPSR/PMR/SPM/STPM
Tahun 2003-2005
7.2 Unjuran berstrategik
Peperiksaan Awam tahun
2006-2010.TOV 2005
7.4 Unjuran berstrategik PKSR/PKSM
2006-2010
7.5 Terjemah dalam bentuk
jadual dan carta yang mudah
difahami /jelas
Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005
TAHUN BM BM BI MT SC % Lulus
(P) (K) Keseluruhan GPS
2003

2004

2005
Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005
90
80
70
60 BM(K)
50 BM(P)
40 BI
30 SC
20 MT
10
0
2003 2004 2005
Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005
100
90
80
70 BM(K)
60 BM(P)
50 BI
40 SC
30 MT
20
10
0
2003 2004 2005
Format Penulisan
Keputusan UPSR 2003 - 2005

2005

MT
SC
2004 BI
BM(P)
BM(K)

2003

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Format Penulisan
Unjuran Matematik UPSR 2006 - 2010
100
90
80
70
60
50 MT
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Format Penulisan
Unjuran Matematik Tingkatan 1-3 TAHUN 2006 - 2010
100
90
80
70
60 MT T1
50 MT T2
40 MT T3
30
20
10
0
2004 2006 2008 2010 2012
Format Penulisan
Unjuran Matematik UPSR 2006 - 2010
90
80
70
60
50
40 MT
30
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010
Format Penulisan
Unjuran Matematik TING:1 - 3 TAHUN 2006 - 2010
90
80
70
60
50 MT T1
40 MT T2
30 MT T3
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010
Format Penulisan
Unjuran PMR 2006 - 2010
SUBJEK TOV 2006 2007 2008 2009 2010

% GP % GP % GP % GP % GPM % GP
MP MP MP MP P MP
B.MELAYU 1

B.MELAYU 2

B.INGGERIS

MATEMATIK

SAINS

SEJARAH

GEOGRAFI

PEN.ISLAM

KEM.HIDUP
Format Penulisan
Unjuran Prestasi PMR 2006 - 2010

TAHUN % GPS 9A 8A 7A 6A 5A

2006

2007

2008

2009

2010
Format Penulisan

8. Pelan Tindakan

1. Pelan Taktikal

2. Pelan Operasi

3. Pelan Kontigensi
Format Penulisan
Pelan Taktikal
Nyatakan:
Nama unit/Panatia
Visi Sekolah
Misi unit
Objektif
Sasaran
Strategi
Aktiviti/Program
Tarikh mula dan Tarikh akhir
Kos operasi
Tanggungjawab
Indikator kejayaan
Format Penulisan
Panitia/Unit:……………………………….
Visi Sekolah:……………………………….
Misi Panitia/Unit:…………………………
Objektif:…………………………………….
Sasaran:……………………………………

STRATEGI AKTIVITI TANGGUNG KOS TARIKH TARIKH PELAN INDIKATOR


JAWAB MULA AKHIR KONTIGENSI KEJAYAAN
Format Penulisan
Pelan Operasi
Nama Program/Aktiviti:…………………………………………
Objektif Program:………………………………………………..

Proses Aliran Kerja:

LANGKAH PROSES TEMPOH T/JAWAB CATATAN


KERJA
Format Penulisan
9. Pelaksanaan
Sediakan carta gantt 2006

PELAN TINDAKAN CATATAN


J F MA MJ J O S O N D
Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan
Strategi Kali 1 /
Membuat Visi dan Misi
/
Membuat SWOT Analisis
/
Membuat Pelan Tindakan
/
Menyediakan Buku PSA 2006-2010
/
Format Penulisan
10. Penilaian/Kawalan
10.1 Audit Kualiti dalaman
~ Audit kepatuhan
~ Audit kecukupan
~ Audit dokumentasi
10.2 PKB JPN Kedah
10.3 Laporan bertulis
~ Instrumen PKB JPN Kedah
~ RPS (Rancangan Pemajuan Sekolah)
~ Laporan Analisis Peperiksaan
10.4 Kajian R&D
Kajian Tindakan
Format Penulisan
11. Lampiran

Semua dokumen kurikulum yang

berkaitan dan bersesuaian


Contoh:
Kertas kerja program
Borang pemantauan
Borang pemarkahan
Analisis SWOT/TOWS Matriks
RUMUSAN

Vision without action is merely a dream

Action without vision is just passing


the time

Vision with action can change the world

Joe Barker (2002)


KESIMPULAN
• Perancangan strategik sekolah yang berkesan
merupakan proses manusia dan bukan proses
kertas

• Proses pembelajaran perlu dilakukan secara refleksi


dan tidak terlalu formal

•Perlukan sikap keterbukaan


•Menerima hakikat bahawa organisasi mempunyai
sumber terhad
SOALAN BENGKEL

 Sediakan langkah – langkah strategik


dalam proses pembinaan dan
pentebarluasan Perancangan Strategik
bagi organisasi anda

 Sediakan satu format yang sesuai dan


strategik untuk mengawal, menilai dan
membuat penambahbaikan untuk satu
aktiviti peningkatan akademik
LANGKAH UTK PENYEBARLUASAN

 Mesyuarat pengurusan – dedah konsep /


tugasan
 Tubuhkan JKPS – Lantik SU
 Bengkel Hands on / kursus – Bagi Tempoh
 Tindakan Pelaksanaan PS oleh panitia
 Serahan bahan / dokumen
 Serah kpd SUPS
 Mesyuarat Penilaian / Pemurnian supaya
SMART
 Mesyuarat Audit
Gred Purata Mata Pelajaran
(GPMP/GPS)
PMR
Nilai Gred Mata Pelajaran (Sains)
GRED NGMP BIL NGMP x GPMP
PELAJAR BIL
(X) (Y) PELAJAR
(XY)
A 1 20 20 GPMP Sains

B 2 26 52 Jumlah XY
C 3 18 54 Jumlah Calon
D 4 12 48 194 = 2.43
E 5 4 20 80
JUMLAH 80 194 GPMP Sc 2.43
Gred Purata Tahun/Sekolah
(GPT/GPS)
PMR
ContohGred Purata Tahun/Sekolah
BIL SUBJEK BIL PELAJAR A B C D E GPMP

1 BAHASA MELAYU 80 30 10 24 14 2 2.35

2 BAHASA INGGERIS 80 42 13 17 2 6 1.96

3 MATHEMATICS 80 8 28 19 4 21 3.03

4 SCIENCE 80 20 26 18 12 4 2.43

5 SEJARAH 80 15 35 20 7 3 2.35

JUMLAH 12.11

GPT/GPS PMR = Jumlah GPMP PMR 2.42


Jumlah Subjek
Gred Purata Sekolah (PKBS)
TINGKATAN GPT
1 2.25
2 2.24
3 2.26
4 2.00
5 2.20
6 2.08
JUMLAH 13.11
GPS dalam Ujian Jumlah Gred Purata Tahun
Dalaman Jumlah Tahun/Tingkatan 13.11
6
= 2.99
Skor Sekolah
Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKBS

Skor 4 : GPS 1.00 hingga 2.00

Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00

Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00

Skor 1: GPS 4.01 hingga 5.00


PERANCANGAN STRATEGIK PENINGKATAN
AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI KEDAH
TAHUN 2006-2010

Data Luaran 5. 6.
Sekolah: Memproses Menjana Menyediakan Plan
• Politik Data, analisis Strategi Tindakan
• Sosial data dan (Taktikal,Operasi,
• Ekonomi maklumat Kontinjensi)
1. KESEDIAAN SEKOLAH

• Teknologi
• Perundangan

P 4. 7.
Melaksanakan
S 2. 3. Visi,
Plan Operasi
Mengumpul Menganalisis Misi,
P data dan
Dan
Data maklumat
A Matlamat
8.
Kawal Selia
Data Dalaman
Sekolah: Mendokumen
• Kemudahan Asas data 9.
• Keperluan Asas 10.
• Sumber Manusia dan Penilaian dan
Penambah
• Kewangan Analisis
maklumat
• Budaya Sekolah baikkan Kelompangan