Anda di halaman 1dari 1

POST-MORTEM UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) 2010

Nama Sekolah :__________________________________________________

Subjek :__________________________________________________

Jum Bilangan A+B+C Bilangan D+E GPMP


Calon A % B % C % Bil % D % E % Bil %

2010

2009
Beza
(09-10)
Target
Qnet
2010

ANALISIS PENCAPAIAN

A. Kekuatan

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

B. Kelemahan

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

C. Cadangan

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

PPDAG/2010

Anda mungkin juga menyukai