Anda di halaman 1dari 1

NILAI

baik hati
berdikari
hemah tinggi
hormat menghormati
kasih sayang
keadilan
kebebasan
keberanian
kebersihan fizikal dan mental
kejujuran
kerajinan
kerjasama
kesedaran
kesyukuran
rasional
semangat bermasyarakat

KREATIF
•Menjana idea
•Menghubung kaitkan
•Membuat inferens
•Meramalkan
•Membuat hipotesis
•Mensintesiskan
•Mengitlak
•Membuat gambaran mental
•Menganologikan
•Mereka cipta

KRITIS
•Mencirikan
•Membandingkan & Membezakan
•Mengumpul & mengelaskan
•Membuat urutan
•Menyusun mengikut urutan
•Menganalisis
•Mengesan kecondongan
•Menilai
•Membuat keputusan