Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN

TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
S.K. KAMPUNG TITINGAN
TAWAU

2 0 0 8

TAHUN 3

Disediakan oleh :
Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan
SK. Kampung Titingan
Tawau.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG TITINGAN TAWAU

TAHUN 3
2 0 0 8
S E M E S T E R 1

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
1 (a) Alatan kebersihan diri (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
i. Menjaga alatan i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
kebersihan diri. @ Skip berterusan 3-4 minit (c) Manipulasi Alatan
ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
2 (a) Alatan kebersihan diri (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
i. Menjaga alatan i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
kebersihan diri. @ Skip berterusan 3-4 minit
ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Kehormatan diri (b) Kelenturan (a) Lokomotor
3 i. Memelihara kehormatan i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
diri melalui : @ Meleding berpasangan
@ Penjagaan organ ii. Aspek-aspek keselamatan
seksual
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Kehormatan diri (c) Kordinasi (b) Bukan Lokomotor
4 i. Memelihara kehormatan i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
diri melalui : @ Lambung pundi kacang
@ Penjagaan organ dan kawal dengan tangan
seksual ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(b) Kehormatan diri (d) Imbangan (a) Lokomotor
5 i. Memelihara kehormatan i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
diri melalui : @ Berdiri sambil mengangkat (c) Manipulasi Alatan
@ Penjagaan organ lutut dan depa tangan
seksual ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
6 (b) Kehormatan diri (e) Ketangkasan (a) Lokomotor
i. Memelihara kehormatan i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
diri melalui : @ Cuit ekor (c) Manipulasi Alatan
@ Cara berpakaian ii. Aspek-aspek keselamatan

RPT/PJK/T3/1
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Kehormatan diri (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
7 i. Memelihara kehormatan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
diri melalui : Pendidikan Pendidikan
@ Cara berpakaian @ Tema 6 : @ Tema 6 :
Kesedaran aliran Kesedaran aliran
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Kehormatan diri (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
i. Memelihara kehormatan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
diri melalui : Pendidikan Pendidikan
8 @ Cara berpakaian @ Tema 6 : @ Tema 7 :
Kesedaran aliran Kesedaran perkaitan
ii. Aspek-aspek keselamatan dengan orang lain
ii. Aspek-aspek keselamatan

Ujian Bulan Februari*


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Kehormatan diri (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
i. Memelihara kehormatan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
9 diri melalui : Pendidikan Pendidikan
@ Sikap dan tutur kata @ Tema 7 : @ Tema 7 :
Kesedaran perkaitan Kesedaran perkaitan
dengan orang lain dengan orang lain
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Kehormatan diri (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
10 i. Memelihara kehormatan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
diri melalui : Pendidikan Pendidikan
@ Sikap dan tutur kata @ Tema 8 : @ Tema 8 :
Kesedaran ritma Kesedaran ritma
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Kehormatan diri (a) Gimnastik Pendidikan (a) Gimnastik Pendidikan
11 ii. Kesedaran dan i. Tema Gimnastik i. Tema Gimnastik
tanggungjawab menjaga Pendidikan Pendidikan
tubuh badan. @ Tema 8 : @ Tema 8 :
Kesedaran ritma Kesedaran ritma
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Kesihatan Diri 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
12 (b) Kehormatan diri (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
ii. Kesedaran dan i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
tanggungjawab menjaga @ Skip berterusan 3-4
tubuh badan. minit
RPT/PJK/T3/2
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
13 (a) Memahami nilai : (b) Kelenturan (a) Lokomotor
i. Tolong menolong i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
ii. Bekerjasama @ Meleding berpasangan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
14 (a) Memahami nilai : (c) Kordinasi (b) Bukan Lokomotor
i. Tolong menolong i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
ii. Bekerjasama @ Baling dan tangkap bola
berpasangan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami nilai : (d) Imbangan (a) Lokomotor
15 iii. Toleransi i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
@ Berdiri sambil (c) Manipulasi Alatan
mengangkat lutut depa
tangan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
2. Perasaan 2. Rekreasi dan kesenggangan 2. Rekreasi dan kesenggangan
(a) Memahami nilai : (a) Imbangan (a) Imbangan
iii. Toleransi i. Pengenalan asas i. Pemilihan tempat
perkhemahan
@ Jenis khemah
16 @ Peralatan perkhemahan
@ Pengurusan tempat
perkhemahan
ii. Aspek-aspek keselamatan

Ujian Bulan April*


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 3.KESUKANAN ) (TP: 3.KESUKANAN )
2. Perasaan 1. Keselamatan 1. Keselamatan
17 (a) Memahami nilai : (a) Keselamatan semasa (a) Keselamatan semasa
iv. Hormat menghormati beraktiviti di tempat beraktiviti di tempat
permainan permainan
@ Padang permainan @ Taman kanak-kanak
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
2. Perasaan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
(a) Memahami nilai : (a) Lokomotor (a) Lokomotor
iv. Hormat menghormati (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
18 (c) Manipulasi Alatan

Peperiksaan Semester 1*

RPT/PJK/T3/3
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:2.GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
19 (a) Merancang waktu makan (a) Lokomotor (a) Lokomotor
harian (c) Manipulasi Alatan (b) Bukan Lokomotor
i. Sarapan (c) Manipulasi Alatan
ii. Minum pagi
PK PJ PJ
(TP:2.GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
20 (a) Merancang waktu makan (b) Bukan Lokomotor (a) Lokomotor
harian (c) Manipulasi Alatan (b) Bukan Lokomotor
iii. Makan tengahari (c) Manipulasi Alatan

CATATAN :

Murid-murid Tahap 1 TIDAK terlibat dengan ujian kecergasan


(SEGAK).

* Tarikh ujian / peperiksaan diadakan tertakluk kepada sebarang


perubahan.

Disediakan oleh
Badan Panitia,
Pendidikan Jasmani & Kesihatan,
SK. Kampung Titingan, Tawau,
Tahun 2008.

RPT/PJK/T3/4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG TITINGAN TAWAU

TAHUN 3
2 0 0 8
S E M E S T E R 2

MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3


PK PJ PJ
(TP:2.GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
21 (a) Merancang waktu makan (a) Lokomotor (a) Lokomotor
harian (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
iv. Minum petang (c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
PK PJ PJ
(TP:2.GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Merancang waktu makan (a) Daya Tahan Kardiovaskular (a) Lokomotor
22 harian i. Aktiviti : (b) Bukan Lokomotor
iii. Makan tengahari @ Galop berterusan 3-4 (c) Manipulasi Alatan
minit
ii. Aspek-aspek keselemtan
PK PJ PJ
(TP:2.GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Merancang waktu makan (b) Kelenturan (a) Lokomotor
23 harian i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
iii. Makan tengahari @ Membelakang
iv. Makan malam berpasangan sambil
meyentuh jari tangan
kawan
PK PJ PJ
(TP:2.GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
1. Pemakanan 1. Kecergasan Fizikal 1. Pergerakan Asas
(a) Merancang waktu makan (c) Koordinasi (b) Bukan Lokomotor
24 harian i. Aktiviti : (c) Manipulasi Alatan
iii. Makan tengahari @ Baling dan tangkap bola
iv. Makan malam berpasangan
@ Lambung dan pukul
bola dengan tangan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 1.KECERGASAN )
3. Kekeluargaan 1. Kecergasan Fizikal 1. Kecergasan Fizikal
(a) Keluarga sendiri (d) Imbangan (e) Ketangkasan
i. Aktiviti : i. Aktiviti :
25 @ Berdiri sambil @ Lompat dan tukar arah
mengangkat lutut dan @ Lari dan tukar arah
depa tangan
@ Meniti di atas kayu kecil
atau kayu
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(a) Keluarga sendiri. (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
26 i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
@ Tema 11 : @ Tema 11 :
Orientasi ruang Orientasi ruang
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan

RPT/PJK/T3/5
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(a) Keluarga sendiri. (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
27 i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
@ Tema 12 : @ Tema 12 :
Gabungan bentuk dan Gabungan bentuk dan
daya dalam pergerakan daya dalam pergerakan
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Salasilah keluarga. (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
28 i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
@ Tema 13 : @ Tema 13 :
Penaikkan dari lantai Penaikkan dari lantai
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Salasilah keluarga. (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
29 @ Tema 14 : @ Tema 14 :
Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan

Ujian Bulan Ogos*


PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 2. Pendidikan Pergerakan 2. Pendidikan Pergerakan
(b) Salasilah keluarga. (b) Pergerakan Kreatif (b) Pergerakan Kreatif
30 i. Tema Pergerakan Kreatif i. Tema Pergerakan Kreatif
@ Tema 15 : @ Tema 15 :
Formasi-formasi dalam Formasi-formasi dalam
kumpulan kumpulan
ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
31 (b) Salasilah keluarga. (a) Lokomotor (a) Lokomotor
(b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
(c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Pergerakan Asas 3. Rekreasi dan Kesenggangan
32 (c) Kepentingan hubungan (a) Lokomotor (b) Kesenggangan
kekeluargaan. (b) Bukan Lokomotor i. Contoh aktiviti
(c) Manipulasi Alatan ii. Faedah bersenggang

RPT/PJK/T3/6
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2.KEMAHIRAN ) (TP: 2.KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 3. Rekreasi dan Kesenggangan 3. Rekreasi dan Kesenggangan
(c) Kepentingan hubungan (b) Kesenggangan (b) Kesenggangan
33 kekeluargaan. iii. Perasaan yang dialami v. Masa bersenggang
ketka bersenggang vi. Aspek-aspek keselamatan
iv. Tempat bersenggang

PK PJ PJ
(TP:1.KESIHATAN DIRI & KELUARGA) (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
3. Kekeluargaan 1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
34 (c) Kepentingan hubungan (a) Lokomotor (a) Lokomotor
kekeluargaan. (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
(c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 3.KESUKANAN ) (TP: 3.KESUKANAN )
2. Penyalahgunaan bahan 2. Pengurusan 2. Pengurusan
35 (a) Rokok dan alkohol : (b) Kesenggangan (b) Kesenggangan
i. Kesan merokok i. Pengurusan diri dari segi i. Pengurusan diri dari segi
ii. Kesan alkohol @ masa @ masa
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 3.KESUKANAN ) (TP: 3.KESUKANAN )
2. Penyalahgunaan bahan 3. Isu-isu Pendidikan Jasmani & 4. Etika dalam sukan
36 (b) Pengambilan dadah : Sukan (a) Semangat kesukanan
i. Kesan (a) Sosio budaya
i. Pakaian
ii. Latihan
PK PJ PJ
(TP:2. GAYA HIDUP SIHAT & SELAMAT) (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 1.KECERGASAN )
2. Penyalahgunaan bahan 1. Kecergasan Fizikal 1. Kecergasan Fizikal
(b) Pengambilan dadah : (a) Daya Tahan Kardiovaskular (b) Kelenturan
37 i. Pencegahan i. Aktiviti : i. Aktiviti :
@ Galop berterusan 3-4 @ Membelakang
minit berpasangan sambil
menyentuh jari tangan
kawan
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 1.KECERGASAN )
PERSEKITARAN)
1. Kecergasan Fizikal 1. Kecergasan Fizikal
1. Keselamatan (c) Kordinasi (d) Imbangan
(a) Keselamatan diri i. Aktiviti : i. Aktiviti :
i. Berhati-hati dengan orang @ Baling dan tangkap bola @ Berdiri sambil mengangkat
38 yang tidak dikenali. berpasangan lutut dan depa tangan
ii. Tidak berada di tempat @ Lambung dan pukul @ Meniti di atas kayu kecil
sunyi seorang diri. bola dengan tangan atau tali
iii. Hubungi guru atau
penjaga jika mensyaki
seseorang atau
menghadapi masalah.

RPT/PJK/T3/7
MINGGU WAKTU 1 WAKTU 2 WAKTU 3
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 1.KECERGASAN ) (TP: 1.KECERGASAN )
PERSEKITARAN)
1. Kecergasan Fizikal 1. Kecergasan Fizikal
1. Keselamatan (e) Ketangkasan (e) Ketangkasan
(a) Keselamatan diri i. Aktiviti : i. Aktiviti :
i. Berhati-hati dengan orang @ Lompat dan tukar arah @ Lompat dan tukar arah
39 yang tidak dikenali. @ Lari dan tukar arah @ Lari dan tukar arah
ii. Tidak berada di tempat ii. Aspek-aspek keselamatan ii. Aspek-aspek keselamatan
sunyi seorang diri.
iii. Hubungi guru atau
penjaga jika mensyaki
seseorang atau
menghadapi masalah.
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 3. KESUKANAN ) (TP: 3. KESUKANAN )
PERSEKITARAN)
2. Pengurusan 2. Pengurusan
1. Keselamatan (a) Pengurusan diri (a) Pengurusan diri
40 (b) Keselamatan di sekolah dan i. Kesesuaian pakaian i. Kesesuaian pakaian
tempat permainan ii. Kebersihan pakaian ii. Kebersihan pakaian
i. Kawasan atau tempat
berbahaya.
ii. Alatan berbahaya.
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
PERSEKITARAN)
1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
1. Keselamatan (a) Lokomotor (a) Lokomotor
(c) Kemalangan di tempat kerja (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
41 i. di kawasan pertanian (c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan
ii. di bengkel
iii. di kawasan binaan
Peperiksaan Semester 2*
PK PJ PJ
(TP:3. KEBERSIHAN & KESELAMATAN (TP: 2. KEMAHIRAN ) (TP: 2. KEMAHIRAN )
PERSEKITARAN)
1. Pergerakan Asas 1. Pergerakan Asas
1. Keselamatan (a) Lokomotor (a) Lokomotor
42 (d) Alatan keselamatan (b) Bukan Lokomotor (b) Bukan Lokomotor
(c) Manipulasi Alatan (c) Manipulasi Alatan

CATATAN :

Murid-murid Tahap 1 TIDAK terlibat dengan ujian kecergasan


(SEGAK).

* Tarikh ujian / peperiksaan diadakan tertakluk kepada sebarang


perubahan.

Disediakan oleh
Badan Panitia,
Pendidikan Jasmani & Kesihatan,
SK. Kampung Titingan, Tawau,
Tahun 2008.

RPT/PJK/T3/8

Anda mungkin juga menyukai