Anda di halaman 1dari 29

Nama Bayi Islami A-Z

No.  Nama A-Z  Artinya


1  Amin  Pemengang Amanat
2  Anis  Ramah tamah dalam pergaulan
3  Amanullah  Keamanan dari Allah
4  Akram  Lebih Mulia
5  Ahmad  Terpuji
6  Ad-ham  (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno
7  Aslam  (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam
8  Arsalan  Nama seorang tokoh Islam
9  Aiman  Kanan
10  Arhab  Memanjakan
11  As'ad  Bahagia
12  Adib  Beradab
13  Addar Quthni  Seorang imam perawi hadist
14  Attirmidzi  Imam perawi hadist
15  Aththobarani  Imam perawi hadist
16  Al Baihaqi  Imam perawi hadist
17  Annasai  Imam perawi hadist
18  Asyraf  Lebih mulia
19  Amir  Penguasa - pemimpin
20  Anas  Mesra - periang
21  Althaf  Lebih lembut
22  Amjad  Lebih mulia
23  Ahnaf  Lebih suci (Lurus)
24  Anwar  Lebih bersinar
25  Arhab  Lebih lebar dan luas
26  Azhar  Lebih cerah
27  Aufa  Lebih tepat
28  Anjab  Lebih utama dan bernilai
29  Akhdan  Sahabat
30  Akmal  Lebih lengkap (sempurna)
31  Abrar  Golongan yang berbuat kebajikan
32  Aflah  Lebih sukses
33  Anshar  Kaum Anshar sahabat Nabi saw
34  Amrullah  Perintah Allah
35  Asad  Singa
36  Afdhol  Lebih Utama
37  'Aashim  Menjauhi maksiat
38  'Aamir  Memakmurkan
39  'Atiq  (1) Ka'bah (2) yang dimerdekakan
40  'Adli  Adil
41  'Arif  Arif bijaksana
42  'Adnan  Nama orang dahulu
43  'Aali  Tinggi
44  'Adil  Adil
45  'Abduh  Hamba-Nya
46  'Azzan  Nama orang Dahulu
47  'Azzam  Kebulatan tekad
48  'Azmi  Keteguhan hati
49  Athallah  Karunia Allah
50  'Aqil  Yang baik budi
51  'Aun  Pertolongan
52  'Aafi  Yang mengampuni
53  'Aathif  Belas kasih
54  Alauddin  Kemulian agama
55  'Aakif  Beritikaf
56  'Aqib  Balasan yang baik
57  'Afif  Punya harga diri
58  'Aatik  (1) Pemurah (2) Yang murni
59  'Alim  Berilmu
60  'Abid  Beribadah
61  'Abbad  Tekun beribadah
62  'Ariq  (1) baik Budi (2) Mulia asalnya
63  Antar  Berani dalam peperangan
64  Basil  (1) Singa (2) Pemberani
65  Badar  Bulan Purnama
66  Badruddin  Bulan purnama agama
67  Bariq  Bercahaya - kemilau
68  Bassam  Selalu senyum
69  Basim  Tersenyum
70  Basyir  Pemberi kabar gembira
71  Bahauddin  Keindahan agama
72  Bahir  Elok
73  Badri  Mempercepat jalannya
74  Bahi  Indah
75  Burhan  Dalil - Bukti - Cahaya
76  Bakri  Pagi-pagi benar
77  Baqir  Pembelah
78  Burhanuddin  Dalil (cahaya) agama
79  Bakir  Pagi-pagi benar
80  Bariz  Menonjol
81  Bisyir  Berita gembira
82  Banan  Ujung jari
83  Badil  Pengganti
84  Baliq  Fasih
85  Budair  Berjalan cepat
86  Buraid  Dingin
87  Bukhori  Imam perawi hadist
88  Badruttamam  Bulan purnama
89  Badruzzaman  Bulan purnama bagi jaman
90  Dzakwan  Harum semerbak
91  Dziyab  (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan
92  Dziban  Penghalau
93  Dzulfiqar  Nama Pedang Rasulullah saw
94  Dhafir  Menang
95  Dhahir  Yang membantu
96  Dhiaulhaq  Sinar (cahaya) hak
97  Dhia  Sinar - cahaya
98  Dhamir  Yang langsing
99  Dhaifullah  Tamu Allah
100  Faiz  Menang
101  Falah  Sukses - beruntung - jaya
102  Falih  Yang sukses
103  Fakhri  Kebanggaan
104  Farid  (1) Tunggal (2) Permata yang mahal
105  Fauzan  Kemenangan
106  Faisal  Pemisah antara hak dan batil
107  Fuad  Benak - jantung hati
108  Fuhaid  Harimau
109  Fahim  Memahami
110  Faraj  (1) Kelonggaran (2) Pelepasan
111  Fauhad  Anak kecil yang gemuk
112  Fagih  Ahli fiqih
113  Faris  Penunggang kuda
114  Faruq  Pembeda antara hak dan batil
115  Farhan  Bergembira
116  Fadhil  Mulia
117  Fauzi  Kemenangan
118  Fahd  Harimau
119  Faiq  Yang mengungguli
120  Fakhir  (1) Kebesaran. (2) Yang baik
121  Fathi  Pembuka
122  Fahmi  Pemahaman
123  Fikri  Pemikiran
124  Furqon  Pembeda hak dengan batil
125  Fakhruddin  Kebanggaan agama
126  Fadhlurrahman  (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman
127  Fajari  Waktu fajar
128  Fadholi  Kelebihan - keutamaan
129  Ghufron  Pengampunan
130  Ghozi  Prajurit dimedan perang
131  Ghalib  Menang
132  Ghonim  Yang mendapat keuntungan
133  Ghassan  Nama suku arab
134  Hatim  Murni
135  Hazim  Orang yang teliti
136  Hamdi  Pujian
137  Haidar  Singa
138  Hafidh  (1) Pemelihara (2) Penghafal
139  Husam  Pedang yang tajam
140  Hanif  Muslim yang teguh - lurus
141  Hamid  Yang memuji
142  Hamdan  Yang memuji
143  Hassan  Bagus
144  Hammadi  Pemuji
145  Hamdun  Pujian
146  Hibban  Ibnu Hibban Pewari Hadist
147  Husni  Indah
148  Helmi  Sabar dan berakal
149  Hanafi  Pengikut Imam Abu Hanifah
150  Hanbali  Pengikut Imam Ahmad bin Hambal
151  Hasyim  (1) Pemurah (2) Pemecah sesuatu
152  Hawari  Pengikut setia
153  Hilal  Bulan sabit
154  Hadi  Penunjuk jalan
155  Hani'  Yang mengucapkan selamat
156  Hammam  Yang mempunyai kemauan keras
157  Hisyam  Kemurahan
158  Humam  (1) Maharaja (2) Singa
159  Hajid  Yang Shalat tahajjud
160  Hibatullah  Anugrah Allah
161  Hamdan  Penetap disuatu tempat
162  Hauzan  Mahluk Manusia
163  Huwaidi  Kembali kepada yang hak
164  Habibi  Kesayanganku
165  'Izzuddin  Kemuliaan agama
166  'Ismat  Kekuatan menjauhi maksiat
167  'Irfan  Pengetahuan
168  'Imran  Nama ayahanda Maryam as
169  'Isom  Maksum
170  'Imaduddin  Tiang agama
171  Ihsan  Kebaikan
172  Imam  Pemimpin
173  Iqbal  Pujangga Muslim
174  Ikhlas  Ikhlas
175  Iyad  Gunung yang sukar didaki
176  Iman  Keimanan
177  Ilham  Isyarat yang baik
178  Irsyad  Petunjuk
179  Ijlal  Terhormat - Mulia
180  Isyraf  Pengawasan
181  Jamil  Indah
182  Jamal  Keindahan
183  Jauhar  Permata
184  Jamaluddin  Keindahan agama
185  Jihad  Perjuangan
186  Junaid  Tentara
187  Jubair  Nama Ulama Besar
188  Jalal  Keagungan
189  Jawahir  Permata-permata
190  Jiyad  Yang Baik
191  Juhair  Suara Nyaring - Lantang
192  Jasim  Badan - Fisik
193  Jibril  Malaikat Jibril
194  Jawad  Pemurah
195  Jam'an  Dua pasukan
196  Jarullah  Tetangga Allah
197  Jubran  Nama Sastrawan
198  Jasir  Keberanian
199  Jaiz  Boleh
200  Jadid  Baru
201  Jamhari  Kelompok manusia
202  Jundi  Prajurit
203  Kamal  Kesempurnaan
204  Kamaluddin  Kesempurnaan agama
205  Kamil  Sempurna
206  Kadhim  Menahan Diri
207  Khairuddin  Kebaikan Agama
208  Khairullah  Kebaikan (dari) Allah
209  Khalis  Murni
210  Khattab  Ahli pidato
211  Khatib  Orang yang berkhotbah
212  Khaldun  Nama seorang ahli sejarah
213  Khairi  Kebaikan
214  Khalil  Kesayangan
215  Khabir  Yang mengetahui dengan sebenarnya
216  Khozin  (1) Penyimpan harta (2) Bendahara
217  Khosyi'  Orang yang khusyu' dalam shalat
218  Khodhi'  Orang yang rendah hati
219  Khidhir  Orang shaleh kawan nabi Musa as
220  Khalaf  (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama
221  Khairon  Kebaikan
222  Labib  Sehat akal dan cerdik
223  Luthfi  Lembut
224  Luqman  Nama orang yang bijaksana
225  Lami'  Mengkilat
226  Luqmanul hakim  Luqman yang bijaksana
227  Maajid  Mulia
228  Ma'mun  Aman
229  Muhyiddin  Yang menghidupkan agama
230  Mar'ie  Terpelihara
231  Masyhur  Kesohor
232  Majdi  Kemuliaan
233  Mukhtar  Terpilih
234  Mas'ud  Bahagia
235  Murtadho  Diridhoi
236  Marwan  (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah
237  Mustafa  Pilihan
238  Maalik  Yang memiliki
239  Mubarak  Yang diberkahi
240  Mujahid  Pejuang
241  Majduddin  Kemuliaan agama
242  Mahbub  Disukai - Dicintai
243  Muhsin  Yang berbuat kebaikan
244  Mahmud  Terpuji
245  Mursyid  Pemberi petunjuk jalan
246  Muslim  Seorang Muslim
247  Mu'min  Seorang yang beriman
248  Muammar  Berumur panjang
249  Mahrus  Yang dijaga
250  Mudrik  Berakal - Memahami
251  Ma'ruf  (1) Kebaikan (2) Yang dikenal
252  Mundzir  Pemberi peringatan
253  Mustajab  Terkabul do'anya
254  Marzuq  Yang diberi rezeki
255  Muin  Penolong
256  Maliki  Penganut mazhab Imam Malik
257  Mansur  Yang dimenangkan
258  Munadi  Yang berseru
259  Murfid  Penolong
260  Mahir  Pandai - Cakap
261  Miftah  Kunci
262  Munir  Bersinar
263  Munawir  Yang ikut latihan militer
264  Munawwir  Pemutih dengan kapur
265  Mufrih  Penggembira
266  Mu'tashim  Terpelihara dari dosa
267  Mukarrom  Yang Mulia
268  Mus'ad  Yang dibahagiakan
269  Mahdi  Yang mendapat Hidayah
270  Mushoddaq  Dapat dipercaya
271  Mushoddiq  Yang mempercayai
272  Muhtarom  Yang terhormat (di hormati)
273  Muhajir  Yang berhijrah
274  Misbah  Pelita - Lampu
275  Misbahuddin  Pelita agama
276  Muntashir  Yang menang
277  Muflih  Yang sukses - Jaya
278  Mushlih  Yang memperbaiki
279  Mu'afa  Yang selamat - sehat
280  Mukhlis  Yang Ikhlas
281  Mukhlas  Yang Ikhlas
282  Munif  Tinggi Kedudukannya - Menonjol
283  Marjan  Batu permata marjan
284  Ma'shum  Terhindar dari dosa
285  Maimun  Yang diberkahi
286  Mustaqim  Lurus
287  Marsa  Pelabuhan
288  Musyif  Pengawas
289  Makarim  Bersifat mulia
290  Muthliq  Pemberi sesuatu
291  Mamduh  Yang dipuji
292  Mazru'i  Yang ditanami
293  Mubasysyir  Pemberi kabar gembira
294  Mastur  Tertutup - dirahasiakan
295  Musyaffa'  Memperoleh syafa'at
296  Mudhoffar  Yang dimenangkan
297  Muthohhar  yang disucikan
298  Masy'al  Tempat menyalakan Api
299  Ma'lum  Yang diketahui
300  Ma'mur  Makmur
301  Muzakki  (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang  Membersihkan diri
302  Murad  Kemauan
303  Mahfudh  Terpeliharan - terjaga
304  Mukhbit  Tunduk patuh
305  Muqsith  Berbuat adil
306  Mutawakkil  Yang bertawakal
307  Mutawalli  Yang menangani jabatan atau urusan
308  Mahasin  Kebaikan- kebaikan
309  Muti'  yang selalu taat
310  Mufid  Memberi manfaat
311  Manaf  Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya 
312  Munib  Yang berinabah (kembali) kejalan Allah
313  Muwaffaq  yang mendapat Taufiq (restu)
314  Mustaghfirin  Orang-orang yang beristighfar
315  Musaid  Pembantu - Penolong
316  Nashir  Penolong
317  Nashiruddin  Penolong Agama
318  Nashrullah  Kemenangan dari Allah
319  Nail  Yang suka memberi
320  Nu'man  Kenikmatan
321  Nuruddin  Cahaya Agama
322  Nadhir  Indah - elok
323  Naufal  Dermawan
324  Nadi  Tempat pertemuan
325  Naji  (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat
326  Naif  (1) Berkedudukan (2)Menonjol
327  Nashif  (1) Adil (2)Insaf (3) Pelayan
328  Nizar  (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi
329  Na'im  Kenikmatan
330  Nuri  Bercahaya
331  Nabih  Cerdik - Mulia
332  Nabil  Cerdik - Mahir
333  Najmi  Bintang
334  Nadhmi  Teratur (disiplin)
335  Nasih  Setia - Loyal - Ikhlas
336  Nadir  Jarang
337  Nawwaf  Yang menonjolkan
338  Nadim  Teman minum
339  Nashir  Pembela
340  Nafil  Tambahan
341  Nazih  Bersih dari noda cacat
342  Nidham  Peraturan
343  Najib  Mulia - Utama -bernilai
344  Nadhim  Pengatur
345  Nasim  Angin Sepai - sepoi
346  Nawwar  Pemberi cahaya
347  Nafis  Berharga
348  Nabhan  Mulia - terkenal
349  Najmuddin  Bintang agama
350  Nadhif  Bersih
351  Nahid  Anak dalam masa puber
352  Qosim  Ganteng - Yang membagi
353  Qoid  Pemimpin
354  Qutub  (1) Nama Pemimpin (2) Kutub
355  Qani'  Puas
356  Qosiim  (1) Yang molek (2) Bahagian
357  Quraisy  Suku bangsa arab asal Rasulullah saw
358  Rajih  Timbangan yang mantap
359  Rafi'  Tinggi
360  Rahmatullah  Rahmat Allah
361  Rusydi  Penunjuk jalan lurus
362  Ridhwan  Keridhoan Allah
363  Rifqi  Kawan pendamping
364  Riyadh  Taman
365  Rasyid  Mendapat petunjuk
366  Rosyid  Memberi petunjuk
367  Roja'  Harapan
368  Raihan  Tumbuhan yang harum
369  Rahmi  Belas kasih
370  Rosyad  Petunjuk jalan lurus
371  Rafid  (1) Penolong (2) Pengawal
372  Rizqullah  Rizki dari Allah
373  Ramadhan  Bulan ramadhan
374  Rafii'  Tinggi derajatnya
375  Ridho  Keridhoan
376  Rajab  Bulan rajab
377  Roid  Pemimpin
378  Rozin  Serius dalam prilaku
379  Robii'  Musim semi
380  Rabbani  Karena Allah semata-mata
381  Rahid  Lembut
382  Rofiq  Kawan akrab
383  Rafif  Berahlak baik
384  Rosyiq  Bentuk tubuh yang indah
385  Rodhi  Merasa ridho
386  Roji  Berpengharapan
387  Robih  Beruntung
388  Sulthan  (1) Sultan (2) Bukti yang kuat
389  Sabiq  (1) Yang mengalahkan (2)Yang mendahului
390  Sami  Tinggi kedudukannya
391  Samir  Teman ngobrol
392  Surur  Kegembiraan
393  Sa'di  Bahagia
394  Sufyan  Nama tokoh Ulama
395  Saif  Pedang
396  Salam  Keselamatan - keamanan
397  Sa'ud  Bahagia
398  Said  Bahagia
399  Salim  Selamat
400  Sunni  Penganut ajaran sunah nabi saw
401  Siraj  Lampu - Pelita
402  Sirajuddin  Pelita agama
403  Suud  Bahagia
404  Sa'dun  Bahagia
405  Samih  Lemah lembut - Toleran
406  Saifuddin  Pedang agama
407  Saiful Islam  Pedang Islam
408  Samah  Toleransi
409  Sadad  Bertindak tepat
410  Sunbul  (1) Tangkai (2) Nama Binatang
411  Sayid  Tuan - Kepala kaum
412  Samhari  Lembing yang keras
413  Sadid  Benar - tepat
414  Sajid  Orang yang bersujud
415  Satir  Orang yang menutupi Aib dan dosa
416  Sahar  Akhir malam sebelum fajar
417  Syarif  Mulia
418  Syauqi  Rinduku
419  Syafiq  Belas Kasih
420  Syahir  Kesohor
421  Syukri  Bersyukur
422  Syakir  Bersyukur
423  Sya'ban  Bulan Sya'ban
424  Syahid  Mati Syahid 
425  Syafi'  Memberi syafa'at
426  Syakib  Nama Tokoh Muslim
427  Syarifuddin  Kemuliaan Agama
428  Syadi  Pandai bersyair dan bernyanyi
429  Syahin  Burung yang panjang sayapnya
430  Syammas  Pelayan ibadah
431  Syabibi  Berusia antara 15 dan 30 tahun
432  Syamil  Menyeluruh
433  Syamlan  Memilih kurma yang masak
434  Syihab  Pecahan bintang - meteor
435  Syarahil   Nama khabilah
436  Syaiban  Mendung bersalju
437  Syuja'  Pemberani
438  Syaraf  Kemuliaan
439  Syafii  Penganut Imam syafii
440  Syafi  Penyembuh
441  Syarbini  (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar
442  Syuruq  Terbitnya matahari
443  Syamsulhadi  Matahari petunjuk
444  Syamsuddin  Matahari Agama
445  Syihabuddin  Pecahan Bintang (meteor) agama
446  Shodiq  Benar - Jujur
447  Shabri  Sabar
448  Shabur  Penyabar
449  Shobir  Penyabar
450  Shidqi  Benar - jujur
451  Shiddiq  Membenarkan
452  Shaleh  Baik
453  Shalah  Perbaikan - kebaikan
454  Shalahuddin  Kebaikan agama
455  Shobhi  Pagi hari
456  Shofwan  (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas
457  Shaddam  Benturan
458  Shorim  (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa
459  Shafar  Bulan Safar
460  Shoib  Tepat mengenai sasaran
461  Shohib  Teman
462  Shabban  Pembuat sabun
463  Shofi  Jernih
464  Tajuddin  Mahkota agama
465  Taqiuddin  Takwa dalam agama
466  Taufiq  Taufiq limpahan Allah
467  Tamim  Orang yang kuat
468  Taisir  Kemudahan
469  Tauhid  Kemurnian Iman (keesaan Allah)
470  Taqi  Bertakwa
471  Tahsin  Perbaikan
472  Tamam  Sempurna
473  Taufiq Alhakim  Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana)
474  Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih
475  Thoriq  Orang yang mengetuk malam hari
476  Thalal  Keindahan - keadaan yang baik
477  Thilal  (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik
478  Thalib  (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari
479  Thaha  Dua huruf permulaan surat
480  Thomi  Tinggi
481  Thahir  Bersih - Suci
482  Thoyyib  Baik
483  Thufail  Lembut - Halus
484  Tsabit  Yang tetap
485  Tsawab  Pahala
486  Tsauban  Kembali berkumpul
487  Tsamud  Kaum nabi Shaleh as
488  Tsaqib  Jitu
489  'Ubaid  Hamba
490  ' Uwamir  Nama Orang dahulu
491  'Ushaim  Memelihara dari keburukan
492  'Umair  Nama orang dahulu
493  'Ulwan  Tinggi
494  'Umron  (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk
495  'Ujab  Keajaiban
496  Wajih  Orang yang berkedudukan
497  Wail  Yang kembali (berlindung) Kepada Allah
498  Waliuddin  Penolong (pembela) Agama
499  Washif  Punya Sifat tertentu
500  Wahid  Sendirian
501  Wisam  (1) Bintang Kehormatan (2) Medali
502  Wafi  Sempurna
503  Wajdi  Cinta - Gembira - Kaya - Kuasa 
504  Washil  Menyambung hubungan kekeluargaan
505  Wasim  Rupawan
506  Wafir  Lengkap - banyak kebaikannya
507  Wahib  Banyak memberi
508  Yaasiin  Ayat pertama surat yaasiin
509  Yazid  Bertambah - Lebih
510  Yaasir  Orang yang mudah
511  Yasykur  Bersyukur
512  Yusron  Kemudahaan
513  Zaki  (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih
514  Zuhair  (1) bercahaya (2)Keindahaan
515  Zufar  (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah
516  Zahid  (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
517  Ziyad  Suatu kelebihan
518  Zahir  (1) Cemerlang (2) Warna cerah
519  Zahran  (1) Bunga (2) Keindahan
520  Zamir  Anak kecil yang cantik
521  Zumar  Anak kecil yang cantik
522  Zain  Bagus
523  Zainuddin  Kebagusan Agama
524  Zainulabidin  Kebagusan para penyembah Allah
525  Zainularifin  Kebagusan orang-orang arif
526  Zainulmuttaqin  Kebagusan orang-orang bertakwa
527  Zaqhlul  Nama tokoh Mesir
528  Zaidan  Tambahan - Kelebihan
529  Zuhdi  (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia
530  Zaidun  Tambahan - Kelebihan

http://haryantotips.blogspot.com
Informasi tentang Kanker Ganas
ani Umayyah
sihkan diri

Anda mungkin juga menyukai