Anda di halaman 1dari 80

Bab 1 Manusia Perlu Bersyukur

1.      Manusia Perlu Bersyukur

1.1.   Intisari ayat

1.1.1.      Allah beri peringatan kepada musyrikin Mekah mengambil iktibar terhadap


kaum dahulu yang dibinasakan Allah kerana tidak bersyukur nikmat-Nya, bahkan
melakukan kemungkaran dan kekufuran. Mereka menerima azab yang pedih.

1.2.    Mensyukuri nikmat Allah

1.2.1.      Allah menyediakan pelbagai kemudahan dan nikmat tidak terhingga.

1.2.2.      Nikmat kurniaan Allah:

1.2.2.1. iman

1.2.2.2. Islam

1.2.2.3. kesihatan tubuh badan

1.2.2.4. akal fikiran

1.2.3.      Cara bersyukur dengan nikmat-Nya

Hati
Sentiasa ingat Allah Merendah diri terhadap kekuasaan-Nya
Lidah
Ucap Baca al-Quran, zikir, tasbih
Alhamdulillah
Anggota badan
Guna nikmat ke arah kebaikan

1.3.   Kemusnahan kaum ‘Ad, Thamud, Lut

1.3.1.      Kaum Ad : Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi
mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hus a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah
dengan puting beliung memusnahkan diri dan harta
1.3.2.      Kaum Tahmud : Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka
angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan
dengan halilintar dan gempa bumi

1.3.3.      Kaum Lut : hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan
homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri mereka

1.4.    Manusia sebagai khalifah Allah

1.4.1.      tugas manusia sebagai khalifah

1.4.1.1. beribadat kepada-Nya

1.4.1.2. menegakkan agamaa

1.4.1.3. amar makruf nahi mungkar

1.4.1.4. membangun dan mengurus alam dengan baik berdasar syariat

1.5.   Pengajaran ayat

1.5.1.      Allah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkar

1.5.2.      manusia mesti bersyukur nikmat Allah

1.5.3.      orang tidak brsyukur diazab Allah

Bab 2 Rasul Penyampai Wahyu

2.      Rasul Penyampai Wahyu

2.1.   Intisari ayat

Nabi Muhammad manusia biasa dilantik dan diutuskan Allah untuk pimpin manusia ke
arah kebenaran. Baginda bkn malaikat atau anak Tuhan tetapi manusia biasa yang tidak
ada kuasa terhadap khazanah Allah dan juga tidak tahu perkara ghaib.

2.2.   Peranan rasul

2.2.1.      membetulkan akidah daripada kesesatan kepada beriman kepada Allah


2.2.2.      mengajar cara beribadat dengan betul

2.2.3.      mendidik manusia berakhlak mulia

2.2.4.      memberitahu tentang perkara ghaib

2.3.   Perkara ghaib

2.3.1.      prkara ghaib hanya diketahui Allah seperti tarikh kiamat, penentuan rezeki,
ajal dan maut seseorang

2.3.2.      perkara yang tlh berlaku seperti kisah Nabi dan kemusnahan umat yang
menderhaka kepada Allah

2.3.3.      perkara yang wujud tetapi tidak dapat dilihat dengan pancaindera seperti
malaikat, syaitan, jin, syurga dan neraka

2.3.4.      perkara yang akn berlaku seperti kemunculan Nabi Isa a.s., dajjal, Yakjuj
dan Makjuj

2.3.5.      perkara yang diketahui melalui ilmu dan kajian seperti petroleum, emas,
dan jenis tumbuhan yang bleh jadi ubat

2.4.   Hikmah kewujudan perkara ghaib

2.4.1.      sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah

2.4.2.      untuk menggalakkan manusia membuat kajian dan penyelidikan

2.4.3.      dapat meningkatkan keimanan kepada Allah

2.4.4.      supaya manusia sentiasa fikir kebesaran Allah

2.5.   Tugas manusia

2.5.1.      mengikut ajaran Nabi s.a.w. untuk dapat kebahagiaan hidup dunia dan
akhirat

2.5.2.      berusaha dan ikhtiar teroka khazanah Allah sama ada di lautan, daratan,
angkasa untuk kepentingan hidup

2.5.3.      mencari kurniaan Allah di samping tidak lupa tuntutan kehidupan dunia


 

2.6.   Wahyu Allah

2.6.1.      wahyu adlh pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan keyakinan


bahawa wahyu itu semata-mata daripada Allah melalui perantaraan atau
sebaliknya

2.6.2.      cara wahyu diturunkan:

2.6.2.1.malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi tanpa disedari

2.6.2.2.malaikat menjelmakan diri sebagai lelaki     

2.6.2.3.malaikat menampakkan diri yang sebenar

2.6.2.4.wahyu didengar oleh Rasullulah s.a.w. seperti bunyi loceng dan


sebagainya

2.7.   Pengajaran ayat

2.7.1.      para rasul adlh penyampai wahyu Allah kepada manusia

2.7.2.      nabi dan rasul dilantik Allah dalam kalangan manusia

2.7.3.      kita hendaklah berfikir berdasarkan wahyu untuk kebahagiaan hidup di


dunia dan akhirat

Bab 3 Larangan Mempersendakan Agama

3.      Larangan Mempersendakan Agama

3.1.   Intisari ayat

3.1.1.      terdpt beberapa gol manusia mempermain dan mempersenda agama

3.1.2.      mereka tertipu dengan keseronokan dan keindahan hidup dunia dan


mengutamakan dunia daripada laksanakan perintah Allah

3.1.3.      gol ini akn dapat azab

 
3.2.   Huraian ayat

3.2.1.      mempermain/mempersenda meliputi tindakan lisan atau perbuatan yang


merendahkan martabat Islam

3.2.2.      perbuatan mempersenda agama

3.2.2.1.bangga melanggar perintah Allah

3.2.2.2.hina gol brtaqwa

3.2.2.3.menyanjung maksiat

3.2.2.4.melanggar syariat seperti tidak solat, puasa, bayar zakat

3.2.3.      golongan mempersenda agama

3.2.3.1.musyrikin: menyekutukan Allah dan nenentang agama tauhid

3.2.3.2.munafik : menyembunyi kekufuran, menzahirkan keislaman

3.2.3.3.murtad: keluar agama Islam

3.2.3.4.‘Asi: melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah

3.2.4.      akibat mempersenda agama

3.2.4.1.akidah rosak

3.2.4.2.mendapat balasan azab di akhirat

3.2.4.3.jiwa menjadi resah gelisah

3.2.4.4.segala kebaikan menjadi sia2

3.3.   Tuntutan memelihara agama

3.3.1.      melaksanakan perintah Allah dan menjahi larangan-Nya

3.3.2.      melakukan amal solah dan berakhlak mulia

3.3.3.      menentang kemungkaran

3.3.4.      melahir nilai keislaman dalam masyarakat

 
3.4.    Akibat tidak memelihara agama

3.4.1.      umat Islam mundur dan ketinggalan

3.4.2.      Islam dihina dan dipermain oleh pihak lain

3.4.3.      maksiat berleluasa

3.4.4.      umat Islam tidak dihormati dan disisih

3.5.    Harta kekayaan dan pangkat sebagai ujian

3.5.1.      harta dan kekayaan kurniaan Allah yang kadang-kadang dijadikan ukuran


taraf seseorang

3.5.2.      Islam menggalakkan mencari harta kekayaan asalkan harta tersebut halal


dan berdasarkan prinsip Islam

3.5.3.      umat Islam hendaklah jadikan harta sebagai alat kebahagiaan dunia dan
akhirat

3.6.    Pengajaran ayat

3.6.1.      umat Islam wajib menjaga kesucian agama setiap masa

3.6.2.      Islam bukan satu alat kepentingan peribadi

3.6.3.      orang yang mempersenda aagama akn dapat azab dan seksaan pedih di
akhirat

Bab 4 Hidayat Milik Allah

4.      Hidayat Milik Allah

4.1.   Intisari Ayat

4.1.1.      Allah brkuasa beri hidayat kepada siapa yang dikehendaki dengan


melapangkn dadanya. Orang yang tidak dapat hidayah berasa sempit dada krna
balsan Allah kepada orang yang mendrhaka.
 

4.2.   Hidayat Milik Allah

4.2.1.      hidayat adalah cahaya petunjuk Allah ke arh jalan benar dan diredai

4.2.2.      sorg yang dapat hidayat berubah tingkah laku dari kufur kepada beriman
kepada Allah

4.2.3.      contohnya pristiwa Umar Al_khattab

4.2.4.      jika dia tidak dikehendaki oleh Allah mnuju jalan yang benar, dia tetap sesat
wlw dapat seruan dan ajaran Islam seperti yang berlaku kepada Abu Jahal

4.2.5.      kepentingan hidayat:

4.2.5.1. pembimbing kebenaran  dan amalan mndaptkan keredaan Allah

4.2.5.2. supaya tindakn yang dilakukn tidak bertentangan dengan ajaran Islam

4.2.5.3.supaya amal ibadat dan kebaikan dapat pahala dan berkat

4.3.   Manusia Tidak Berkuasa Beri Hidayat

4.3.1.      hanya Allah yang brkuasa beri hidayat. Mnusia kena usaha dptkannya
dengan syarat kena benar2 beriman kepada Allah

4.3.2.      maksud kelapangan dada adalah cahaya Ilahi yang diletakkan dalam


seseorang hingga jd lapang dada

4.3.3.      tanda orang memiliki kelapangan dada

4.3.3.1.jiwa cenderung kepada akhirat

4.3.3.2.selalu siap sedia hadapi mati

4.3.3.3.jauhkan diri dari tipu daya dunia

4.3.4.      kelebihan dapat hidayat

4.3.4.1.mnikmati kmanisan iman

4.3.4.2.matlamat hidup jelas

4.3.4.3.pegangan akidah dan hidup menepati syariat


4.3.4.4.rajin usaha peroleh kejayaan hidup dunia dan akhirat

4.4.   Cara Memperoleh Hidayat

4.4.1.      sentiasa zikir ingat kebesaran dan kekuasaan Allah

4.4.2.      bertaubat mohon ampun

4.4.3.      amal akhlak mulia dan mnjauhi kemungkaran

4.4.4.      sentiasa doa mohon hidayat

4.5.   Kewajipan Berdakwah

4.5.1.      tugas brdakwah tugas seluruh umat

4.5.2.      sampaikan dakwah ikut keupayaan

4.5.3.      tujuan dakwah

4.5.3.1.memelihara maruah dan kesucian agama

4.5.3.2.menarik orang kafir peluk Islam

4.5.3.3.mncegah kemungkaran dan tegakkan keadilan

4.5.3.4.tingkatkan martabat agama dan umat

4.5.4.      berdakwah kena cara betul dan brhikmah supaya tarik minat kafir

4.5.5.      dakwah dengan cara ini beri peluang mereka fikir tentang kbenaran Islam

4.6.   Kesan Hidayat Allah

4.6.1.      merubah seseorang tidak beriman kepada beriman

4.6.2.      peningkatan dalam bribadat sama ada fardhu ain atau kifayah

4.6.3.      mengamalkan perbuatan baik dan tinggal mungkar

4.6.4.      gembira dan tenang jlnkan perintah Allah


 

4.7.   Pengajaran Ayat

4.7.1.      hanya Allah yang brkuasa beri hidayat

4.7.2.      orang yang dapat hidayat berubah dari tidak beriman kepada beriman

4.7.3.      kita hndaklh brdoa pohon hidayah Allah kerna hidayah nikmat terbesar
kepada manusia

Bab 5 Akidah Teras Kehidupan

5.      Akidah Teras Kehidupan

5.1.   Intisari Ayat

5.1.1.      umat Islam hendaklah tunaikan solat dan ibadat lain sebagai 1 cara untuk
mentaati printah Allah

5.1.2.      umat Islam hndaklah serahkan segala urusan hidup kepada Allah

5.1.3.      setiap mnusia brtggungjwb atas prbuatan yang dilakukannya

5.1.4.      Allah akn balas prbuatan tersebut dengan adil di akhirat

5.2.   Huraian Ayat

5.2.1.      nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung

5.2.2.      cara memelihara nikmat iman dan Islam

5.2.2.1. sentiasa berdoa kepada Allah

5.2.2.2.melakukan ibadat semata2 untuk mndapatkan keredaan Allah

5.3.   Matlamat Hidup Mukmin

5.3.1.      menyerah diri dan menyembuh Allah


5.3.2.      bertawakal, serah urusan hidup hanya kepada allah

5.3.3.      melaksanakan tgungjwb brlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada


Allah

5.3.4.      berazam untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dan


akhirat

5.3.5.      menegakkan syiar Islam di muka bumi

5.4.   Islam Agama Yang Lurus

5.4.1.      risalah para rasul tujuannya sama iaitu bimbing manusia ke jalan yang
lurus

5.4.2.      semua ajaran Islam menekankan prinsip hidup brteraskan akidah tauhid


iaitu hablun minallah wa hablun minannas

5.4.3.      hablun minallah ialah hubungan dengan Allah seperti solat, puasa, haji

5.4.4.      hablun minannas ialah hubungan baik sesama mnusia seperti jual beli,
amalan berjiran, berkomunikasi

5.4.5.      Islam agama universal dan sesuai bagi semua bangsa, tidak kira warna
kulit dan keturunan

5.5.   Tugas Dan Tanggungjwb Manusia Dalam 3 Bidang Utama

5.5.1.      setiap orang Islam diberi tggungjwb ikut kmampuan masing-masing

5.5.2.      tggungjwb manusia

5.5.2.1.Al-Ibadah

5.5.2.1.1.      manusia hndaklah abdikan diri kepada Allah dengan tunai


ibadat khusus seperti solat atw ibadat umum seperti mempelajari ilmu

5.5.2.2.Al-Khilafah

5.5.2.2.1.      membina kekuasaan di muka bumi untuk jalankan perintah


Allah dan mentadbir kerajaan dengan berteraskan pengabdian diri
kepada Allah

5.5.2.3.Al-imarah
5.5.2.3.1.      bina prasarana dalam pelbagai bidang pembangunan
spiritual dan material untuk bentuk negara maju dan makmur

5.5.3.      tanggungjwb manusia

5.5.3.1.laksana amar makruf nahi mungkar

5.5.3.2.memelihara dan memulihara alam

5.5.3.3.melaksanakan segala syariat Allah

5.5.3.4.mengadakan pembangunan berlandaskan syariat

5.6.   Pengajaran Ayat

5.6.1.      hanya Islam agama yang benar dan diredhai Allah

5.6.2.      manusia brtggungjwb atas semua perbuatannya di dunia

5.6.3.      matlamat hidup orang Islam adalah brteraskan syariat Allah

Bab 6 Ciri-Ciri Mukmin Berjaya

6.      Ciri-Ciri Mukmin Berjaya

6.1.   Intisari Ayat

6.1.1.      Allah janjikan kemenangan kepada orang yang tunaikan solat dengan


khusyuk, menjauhi daripada perbuatan sia-sia , mengeluarkn zakat, jaga
kehormatan diri, bersifat amanah, menepati janji

6.1.2.      golongan ini pewaris syurga Firdaus dan kekal di dlmnya untuk selamanya

6.1.3.      Islam menyeru umat mencapai kejayaan (aal-Falah) dunia dan akhirat

6.2.   Huraian Ayat

6.2.1.      ciri-ciri mukmin berjaya

6.2.1.1.beriman kepada Allah


6.2.1.2.solat dengan khusyuk

6.2.1.3.menjauhi perkara keji dan sia-sia

6.2.1.4.keluarkan zakat

6.2.1.5.jaga kehormatan diri

6.2.1.6.tunai amanah dan janji

6.2.1.7.jaga waktu solat

6.3.   Khusyuk Dalam Solat

6.3.1.      khusuk dalam solat ialah tunduk dan rendah diri dengan tumpukan fikiran,
hati dan angota ketika solat semata-mata kerana Allah

6.3.2.      cara khusyuk dalam solat

6.3.2.1.mangagungkan kebesaran dan kemuliaan Allah

6.3.2.2.memahami maksud ayat dan lafaz

6.3.2.3.menumpukan pandangan ke tempat sujud

6.3.2.4.tidak bergerak atau berpaling ke kiri dan ke kanan

6.3.2.5.menunaikan solat dengan ikhlas

6.3.2.6.solat dengan tidak tergesa-gesa

6.4.   Mengeluarkan Zakat

6.4.1.      peranan zakat dalam masyarakat

6.4.1.1.membangunkan ekonomi

6.4.1.2.memberi biasiswa kepada pelajar

6.4.1.3.membantu fakir miskin yang hidup dalam kedaifan

6.4.1.4.memberi latihan kemahiran kepada para penerima zakat

 
6.5.   Menjaga Kehormatan Diri

6.5.1.      menjaga kehormatan diri adalah memelihara maruah diri daripada


perbuatan yang dilarang Islam

6.5.2.      cara jaga maruah diri

6.5.2.1.tutup aurat dengan sempurna

6.5.2.2.jauhi zina dan pergaulan babas

6.5.2.3.hindar diri daripada terlibat dengan perkara keji seperti rasuah,


penyelewengan dan penipuan

6.5.2.4.amal akhlak mulia

6.6.   Memelihara Amanah Dan Menepati Janji

6.6.1.      orang yang mengkhianati janji termasuk dalam golongan munafik

6.6.2.      tanda-tanda munafik

6.6.2.1.bercakap bohong

6.6.2.2.mungkir janji

6.6.2.3.pecah amanah

6.6.2.4.melampaui batas ketika bertengkar

6.7.   Menjaga Waktu Solat

6.7.1.      cara menjaga waktu solat

6.7.1.1.kerjakan solat apabila masuk waktu

6.7.1.2.menjaga segala rukun qalbi (hati), qauli (perkataan) dan fikli


(perbuatan)

6.7.1.3.bersungguh-sungguh tunaikan solat

6.8.   Pengajaran Ayat
6.8.1.      solat hendaklah ditunaikan dengan khusyuk dan ikhlas kerana solat tiang
agama

6.8.2.      umat Islam hendaklah menjaga maruah dan kehormatan diri setiap masa

6.8.3.      menunaikan janji dan amanah merupakan sifat yang mencerminkan


peribadi Muslim

Bab 7 Nasihat Luqman Al-Hakim

7.      Nasihat Luqman Al-Hakim

7.1.   Intisari Ayat

7.1.1.      Luqman menasihati anaknya supaya bersyukur kepada Allah, tidak


mensyirikkan Allah, berbakti kepada kedua ibu bapa, mendirikan solat, melakukan
kebaikan dan meninggalkan kejahatan, tidak bersikap sombong dan bersopan
ketika berjln. Segala amalan baik dan jahat akan dibalas di akhirat kelak

7.2.   Huraian Ayat

7.2.1.      Luqman ialah hamba Allah yang solah lagi bertaqwa

7.2.2.      beliau dianugerahkan pengetahuan, kebijaksanaan, kefahaman agama


yang mendalam, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi

7.2.3.      beliau digelar Al-Hakim kerana kata-kata hikmat beliau. Kisahnya menjadi


pengajaran dan teladan kepada manusia

7.2.4.      nasihat Luqman kepada anaknya

7.2.4.1.jgn meakukan syirik

7.2.4.2.berbuat baik kepada kedua ibu bapa

7.2.4.3.bersabar terhadap bala bencana

7.2.4.4.jgn bersombong

7.2.4.5.melakukan kebaikan dan cegah kemungkaran

7.2.4.6.menunaikan solat
 

7.3.   Tidak Melakukan Syirik

7.3.1.      syirik ialah menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain
sama ada dari segi zat, sifat atau perbuatan-Nya

7.3.2.      syirik termasuk dosa besar. Orang yang syirik terbatal iman, ibadat tidak
diterima dan mendapat balasan neraka

7.3.3.      bahagian syirik

7.3.3.1.syirik jali: syirik terang-terangan seperti sembah berhala, sembah


pokok dan puja kubur

7.3.3.2.syirik khafi: syirik tersembunyi (tidak nampak) seperti percaya kepada


azimat, tangkal, riak dan takbur

7.4.   Berbuat Baik Kepada Ibu Bapa

7.4.1.      sebab anak perlu berbakti kepada ibu bapa

7.4.1.1.ibu bersusah payah mengandungkan anaknya

7.4.1.2.ibu bapa menjaga anaknya hingga dewasa dengan penuh kasih


sayang

7.4.1.3.bapa cari nafkah untuk anak

7.4.1.4.sanggup bersusah payah demi kebaikan anak

7.4.2.       contoh beradab dengan ibu bapa

7.4.2.1.merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka

7.4.2.2.dengar nasihat mereka

7.4.2.3.mematuhi perintah mereka yang tidak bertentangan dengan ajaran


Islam

7.4.2.4.sentiasa menggembirakan mereka

7.4.3.      orang yang buat baik kepada ibu bapa akan dapat balasan baik di dunia
dan di akhirat manakala orang derhaka akan dapat azab di akhirat

 
7.5.   Menunaikan Kebaikan

7.5.1.      setiap mukmin bertanggungjawab menyeru orang lain kepada kebaikan


dan meninggalkan kemungkaran

7.5.2.      bersyukur dan berterima kasih adalah amalan mulia dan kita hendaklah
berterima kasih kepada Allah dan manusia

7.6.   Tegahan Bersifat Sombong

7.6.1.      Islam perintahkan kita tegur sapa dan tunjuk wajah manis serta lihat muka
ketika berbicara dengan orang lain

7.6.2.      kita erlu berbicara dengan lembut dan berhemah agar pendengar


memahami jelas dan menerima dengan hati terbuka

7.7.   Sabar Menghadapi Bencana

7.7.1.      kepentingan sabar

7.7.1.1.memperoleh kejayan kerana tidak berputus asa

7.7.1.2.reda hadapi dugaan dan ujian Allah

7.7.1.3.melakukan pekerjaan dengan cermat dan bersungguh-sungguh

7.7.1.4.tidak mudah dihasut syaitan

7.8.   Pengajaran Ayat

7.8.1.      Allah jadikan kisah Luqman sebagai panduan hidup bagi seluruh umat
manusia

7.8.2.      Islam memberi penghormatan tinggi kepada kedua ibu bapa

7.8.3.      umat Islam hendaklah beradab sopan dan berbudi bahasa dalam


pergaulan

Bab 8 Makanan Yang Baik

 
8.      Makanan Yang Baik

8.1.   Intisari Hadis

8.1.1.      Allah perintahkan orang beriman makan makanan baik dan halal

8.1.2.      orang Islam dilarang makan makanan haram kerana datangkan kesan


buruk

8.2.   Huraian Hadis

8.2.1.      makanan yang sedap dan lazat tidak semestinya halal kerana halalnya
sesuatu makanan bergantung kepada cara pemerolehan dan penghasilan

8.2.2.      Kebaikan Makanan Halal

8.2.2.1.menjaga kesihatan badan

8.2.2.2.memelihara kewarasan akal

8.2.2.3.mendpt keberkatan dan keredaan Allah

8.2.2.4.mempengaruhi perangai dan tingkah laku seseorang

8.2.3.      Ciri-Ciri Makanan Halal

8.2.3.1.tidak memudarat kesihatan dan kewarasan akal

8.2.3.2.disembelih dengan nama Allah

8.2.3.3.diperbuat daripada bahan halal

8.2.3.4.diusahakan oleh orang islam

8.3.   Hikmah Pilih Makanan Dan Minuman Yang Baik

8.3.1.      menjaga kesihatan badan supaya sentiasa sihat dan cergas

8.3.2.      memelihara kewarasan akal

8.3.3.      mendapat pahala kerana ikut sunnah


8.3.4.      doa termakbul

8.4.   Hubungan Makanan, Minuman Dan Pakaian Dengan Ibadat

8.4.1.      kita hendaklah prihatin tentukan makanan, minuman dan pakaian agar dan
langgar batasan syarak

8.4.2.      Islam suruh umat tutup aurat

8.4.3.      semua berkai rapat dengan ibadat yang kita lakukan

8.4.4.      punca doa sesorg tidak makbul kerana pengambilan makanan dan


minuman yang haram serta berpakaian yang tidak tutup aurat

8.5.   Rukhsah Makan Dan Minum Yang Haram

8.5.1.      Syarat Diharuskan Makan Dan Minum Yang Haram:

8.5.1.1.hanya terdapat makanan dan minuman yang haram

8.5.1.2.makan dan minum sekadar menyelamatkan nyawa

8.5.1.3.makan atau minum bukan untuk kenyang

8.5.2.      Hikmah Diharuskan Makan Makanan Haram Ketika Darurat

8.5.2.1.dapat jaga nyawa sebagai sesuatu yang berharga

8.5.2.2.memberi kelonggaran kepada umat Islam untuk menyelamatkan


nyawa ketika darurat

8.5.2.3.bukti Islam tidak membebankan bahkan memudahkan umat

8.6.   Pengajaran Hadis

8.6.1.      umat Islam mestilah prihatin terhadap pengambilan makanan, minuman


dan cara berpakaian seharian supaya tidak langgar hukum Allah

8.6.2.      Allah tidak terima doa hamba-Nya yang ambil dan minum yang haram

8.6.3.      kita wajib pakai pakaian yang bersih, sesuai dan tutup aurat
8.6.4.      orang Islam wajib memelihara diri dan keluarganya daripada terjerumus ke
lembah kebinasaan

Bab 9 Perpaduan Teras Kemajuan

9.      Perpaduan Teras Kemajuan

9.1.   Intisari Hadis

9.1.1.      umat Islam dilarang bersikap yang membawa kepada perpecahan seperti


hasad dengki, menipu, benci-membenci, berpaling muka dan berjual beli atas
jualan orang lain

9.2.   Huraian Hadis

9.2.1.      Antara Sikap Mazmumah

9.2.1.1.dengki (Al-Hasad)

9.2.1.2.menipu (An-Najasyu)

9.2.1.3.benci-membenci (Al-Ghadab)

9.2.1.4.berpaling muka

9.2.1.5.jual beli atas jualan orang lain

9.2.2.      Sebab Larangan Dalam Hadis

9.2.2.1.bagi mewujudkan suasana muhibah, kasih syang dan harmoni dalam


masyarakat

9.2.2.2.untuk semai ikatan persaudaraan yang kuat dan kukuh dalam umat
Islam

9.2.2.3.bagi menghalang perpecahan dalam masyarakat

9.3.   Dengki
9.3.1.      dengki ialah perasaan kurang senang atau gelisah melihat kelebihan yang
ada pada orang lain dan berharap kelebihan itu hilang padanya

9.3.2.      Keburukan Dengki

9.3.2.1.menghilangkan amal kebajikan yang dilakukan

9.3.2.2.menimbulkan pergaduhan

9.3.2.3.menyebabkan jiwa dan perasaan seseorang tidak tenteram

9.4.   Menipu

9.4.1.      perbuatan sama ada melalui tutur kata aatu tingkah laku berkaitan dengan
muamalat yang dijalankan secara tidak jujur seperti pembeli menawarkan harga
yang tinggi pada sesuatu barang sedangkan dia tidak mahu beli

9.4.2.      perbuatan menipu bertujuan menyusahkan orang lain

9.5.   Benci-Membenci Dan Berpaling Muka

9.5.1.      perasaan marah atau tidak menyenangi orang lain

9.5.2.      lahir dari sikap sombong dan angkuh

9.5.3.      orang yang bersifat ini sering gelisah, tidak tenteram dan marah kepada
orang lain

9.6.   Jual Beli Di Atas Jualan Orang Lain

9.6.1.      membatalkan jualan atau pembelian orang lain untuk kepentingan diri

9.6.2.      perbuatan ini menyebabkan timbul perasaan marah di kalangan penjal dan


pembeli yang terlibat

9.6.3.      Jual Beli Atas Jualan Orang Lain Dalam Beberapa Situasi

9.6.3.1.penjual menawarkan kepada pembeli harga yang lebih murah atau


barang yang lebih baik sedangkan pembeli sedang berurusan dengan penjual
yang lain

9.6.3.2.pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi kepada penjual


sedangkan ketika itu penjual sedang berurusan dengan pembeli lain
 

9.7.   Perpaduan Teras Kejayaan

9.7.1.      Langkah2 Memupuk Ke Arah Perpaduan

9.7.1.1.memupuk kasih sayang antara anggota masyarakat

9.7.1.2.amal sikap tolong-menolong dan saling bekerjasama

9.7.1.3.memelihara hak orang lain dengan menghormati maruah dan budaya


mereka

9.7.1.4.saling ziarah-menziarahi

9.7.2.      Ciri-Ciri Perpaduan Dalam Islam

9.7.2.1.berteras keimanan kepada Allah

9.7.2.2.pengamalan akhlak yang mulia

9.7.2.3.bertujuan ke arah kebaikan bersama

9.8.   Pengajaran Hadis

9.8.1.      semua umat Islam adalah bersaudara

9.8.2.      perpaduan sangat penting untuk kemajuan dan kestabilan negara

9.8.3.      kita hendaklah menjauhi perasaan hasad kerana hal ini boleh memecah-
belah umat Islam 

Bab 10 Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

10.  Perkara-Perkara Yang Membatalkan Iman

10.1.                    Pengertian Iman

10.1.1.  iman dari segi bahasa bererti percaya. Menurut istilah ahli sunnah wal
jamaah ialah membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan
anggota
10.1.2.  Kepentingan Dan Keperluan Iman Dalam Kehidupan

10.1.2.1.        membentuk keperibadian Muslim sejati

10.1.2.2.        berani tegakkan kebenaran

10.1.2.3.        sabar dan reda menghadapi rintangan dan dugaan

10.1.2.4.        pencetus semangat jihad

10.2.                    Perkara Yang Membatalkan Iman

10.2.1.  syirik

10.2.2.  kufur

10.2.3.  riddah

10.2.4.  khurafat

10.2.5.  sihir

10.2.6.  nifak

10.3.                    Syirik

10.3.1.  syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan
perbuatan-Nya

10.3.2.  syirik boleh berlaku melalui pemujaan, penyembahan atau permintaan


kepada sesuatu selain dari Allah

10.3.3.  bahagian syirik

10.3.3.1.        syirik jali: perlakuan syirik terang-terangan seperti sembah


berhala, bulan dan sebagainya

10.3.3.2.        syirik khafi: tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam


niat atau syirik secara sembunyi seperti percaya kepada tangkal, riak, ujub,
takbur

10.4.                    Kufur
10.4.1.  kufur bererti tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang
disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

10.4.2.  orang yang melakukannya adalah kafir

10.4.3.  Bahagian Kufur

10.4.3.1.        kufur hakikat: ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak


syariat yang dibawa Rasulullah. Contoh: tidak mengakui adanya balasan di
akhirat, tolak hukum yang ada dalam al-Quran dan menyatakan solat
membuang masa

10.4.3.2.        kufur nikmat: mengingkari pencipta atau Allah sebagai pemberi


nikmat kepada maknusia dan makhluk ciptaan-Nya seperti guna nikmat ke
jalan maksiat, tidak keluarkan zakat/sedekah dan sebagainya

10.4.4.  Faktor2 Kufur

10.4.4.1.        pegangan agama lemah

10.4.4.2.        terpengaruh dengan hawa nafsu tg ingin keseronokan dan


kebebasan

10.4.4.3.        terlalu mengejar kesenangan dunia hingga ketepikan agama

10.4.4.4.        kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan


perbuatan kufur untuk memenuhi keperluan hidup

10.5.                    Riddah

10.5.1.  riddah bererti berpaling atau keluar daripada agama Islam. Orang yang
keluar agama Islam dihukum murtad

10.5.2.  Murtad Boleh Berlaku Dalam 3 Perkara:

10.5.2.1.        iktikad (hati): berniat hendak keluar Islam

10.5.2.2.        perkataan: mengisytihar keluar Islam

10.5.2.3.        perbuatan: menganut agama selain Islam

10.5.3.  Faktor Riddah:

10.5.3.1.        lemah pegangan agama

10.5.3.2.        jahil tentang akidah dan hukum-hakam Islam


10.5.3.3.        terpengaruh dengan tawaran kebendaan

10.5.3.4.        tidak bimbingan memahami Islam

10.5.4.  Kesan Riddah

10.5.4.1.        perkahwinan terbatal

10.5.4.2.        haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Islam

10.5.4.3.        hartanya haram dipusakai oleh ahli waris beragama Islam

10.5.4.4.        menjadi penghuni neraka selama-lamanya

10.5.5.  Cara Menangani Orang Murtad

10.5.5.1.        memberi nasihat supaya bertaubat dan kembali kepada Islam

10.5.5.2.        memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan


muallaf

10.5.5.3.        melaksanakan hukum hudud (bunuh)

10.5.6.  Hikmah Hukuman Bunuh Kepada Orang Murtad

10.5.6.1.        memberi amaran bahawa Islam tidak boleh dipermainkan

10.5.6.2.        menghindar masyarakat Islam daripada huru-hara dan berpecah-


belah

10.5.6.3.        menghalang perbuatan yang mencemarkan kesucian Islam dan


perkara-perkara yang memburukkannya

10.6.                    Khurafat

10.6.1.  khurafat ialah kepercayaan karut yang bertentangan dengan konsep tauhid


dan syariat Islam

10.6.2.  Contoh Perbuatan Khurafat

10.6.2.1.        mempercayai azimat atau tangkal boleh memberi kesan kepada


pemakainya

10.6.2.2.        membuang anjak bagi menghalau hantu

10.6.2.3.        mempercayai suara burung hantu boleh membawa tuah atau sial


10.6.2.4.        mempercayai kubur yang dianggap keramat

10.6.3.  Faktor Khurafat Masih Berterusan

10.6.3.1.        iman kurang matap terhadap Allah

10.6.3.2.        terpengaruh dengan masyarakat yang biasa amalkan khurafat

10.6.3.3.        ambil langkah mudah cepat kaya

10.6.3.4.        wujud tempat pemujaan khurafat

10.6.4.  Cara Mengatasi Khurafat

10.6.4.1.        menggiatkan usaha dakwah dan majlis ilmu

10.6.4.2.        mengenakan hukuman berat terhadap pihak yang terlibat

10.6.4.3.        memberi kesedaran tentang keburukan khurafat

10.6.4.4.        mengawasi dan menghapuskan tempat yang dianggap keramat

10.6.5.  Kesan Buruk Khurafat

10.6.5.1.        menyebabkan syirik dan  terbatal iman

10.6.5.2.        membazir masa, tenaga, harta

10.6.5.3.        masyarakat mundur dengan khayalan sia-sia

10.6.5.4.        menyekat akal berfikir logik dan sistematik

10.7.                    Sihir

10.7.1.  sihir ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus  melalui pertolongan


makhluk ghaib iaitu dengan bantuan jin dan syaitan

10.7.2.  sihir bertujuan memudarat dan mengelirukan manusia

10.7.3.  Akibat Sihir

10.7.3.1.        merosakkan akidah dan membatalkan iman

10.7.3.2.        memecah belah masyarakat dan menimbulkan fitnah

10.7.3.3.        pengamal sihir takbur dan berani berlaku zalim


10.7.3.4.        membazir wang, masa, tenaga

10.8.                    Nifak

10.8.1.  nifak bererti berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur


kepada Allah

10.8.2.  orang yang melakukannya digelar munafik

10.8.3.  Ciri-Ciri Munafik

10.8.3.1.        bercakap bohong

10.8.3.2.        khianat apabila diberi amanah

10.8.3.3.        mungkir janji

10.8.3.4.        melampaui batas apabila bertengkar

10.8.4.  Akibat Buruk Munafik

10.8.4.1.        menghilangkan sikap percaya-mempercayai

10.8.4.2.        melemahkan perpaduan masyarakat

10.8.4.3.        menghancurkan kekuatan umat Islam

10.8.4.4.        menghalang usaha pembangunan masyarakat Islam

Bab 11 Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah

11.  Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kemurkaan Allah

11.1.                    Dosa-dosa besar

11.1.1.  Pengertian Dosa

11.1.1.1.        Dosa ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah


S.W.T. dan meninggalkan suruhan-Nya.
11.1.1.2.        Orang yang akil baligh yang melanggar hukum Allah digelar ‘Asi.

11.1.1.3.        Dua Jenis Dosa:

11.1.1.3.1.  Dosa besar:kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di


dunia dan di akhirat seperti minum arak, berzina, membunuh

11.1.1.3.2.  dosa kecil: kesalahan yang tidak diberikan peruntukan


hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat seperti bercakap
yang sia-sia

11.1.1.4.        Faktor Manusia Melakukan Dosa

11.1.1.4.1.  terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat

11.1.1.4.2.  ingin kehidupan bebas tanpa batasan agama

11.1.1.4.3.  angkuh dan saombong kerana harta dan pangkat yang


dimiliki

11.1.1.4.4.  memandang ringan dengan peringatan azab di akhirat

11.1.2.  Dosa-Dosa Besar Yang Mesti Dihindari

11.1.2.1.        Menghina Dan Menderhaka Ibu Bapa

11.1.2.1.1.  Antara Perbuatan Menderhaka Kepada Ibu Bapa

11.1.2.1.1.1.                    melawan percakapan mereka

11.1.2.1.1.2.                    meniggikan suara ketika bercakap

11.1.2.1.1.3.                    tidak dengar nasihat dan teguran mereka

11.1.2.1.1.4.                    melayan mereka dengan kasar

11.1.2.2.        Menipu Dan Berbohong

11.1.2.2.1.  menipu ialah melakukan helah untuk kepentingan diri sendiri


dan memudaratkan orang lain
11.1.2.2.2.  berbohong ialah tidak jujur atau memalsukan sesuatu
maklumat

11.1.2.2.3.  menipu boleh terjadi melalui kata-kata dan perbuatan seperti


memalsukan dokumen

11.1.2.3.        Mencuri Dan Merompak

11.1.2.3.1.  mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi


yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin. Hukuman hududnya
dipotong tangan

11.1.2.3.2.  merompak ialah mengambil hak orang lain secara kekerasan


yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin

11.1.2.3.3.  Kesan Perbuatan Mencuri Dan Merompak

11.1.2.3.3.1.                    masyarakat hidup tidak aman dan tenteram

11.1.2.3.3.2.                    dipandang hina oleh orang

11.1.2.3.3.3.                    dipulau dan disisihkan masyarakat

11.1.2.3.3.4.                    timbul pergaduhan dan permusuhan

11.1.2.3.3.5.                    negara tidak aman dan tenteram

11.1.2.4.        Riba

11.1.2.4.1.  riba ialah faedah, lebihan atau pertambahan bayaran dalam


proses pertukaran barang, wang, hutang-piutang dan sebagainya

11.1.2.4.2.  Jenis2 Riba

11.1.2.4.2.1.                    riba Al-fadl: pertambahan berlaku kerana


pertukaran barang yang sama jenis seperti pertukaran beras
dengan beras

11.1.2.4.2.2.                    riba an-nasiah: pertambahan yang berlaku


kerana menangguhkan tempoh bayaran

11.1.2.4.3.  Hikmah Pengharaman Riba

11.1.2.4.3.1.                    membanteras kezaliman dan penindasan


sesama manusia
11.1.2.4.3.2.                    mewujudkan kestabilan ekonomi

11.1.2.4.3.3.                    melahirkan sikap bantu-membantu dan tolong


menolong

11.1.2.4.3.4.                    mencegah sifat pentingkan diri sendiri

11.1.2.5.        Makan Harta Anak Yatim

11.1.2.5.1.  anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum


umur baligh

11.1.2.5.2.  menjaga harta anak yatim adalah amanah dari Allah

11.1.2.5.3.  Sebab Dilarang Makan Harta Anak Yatim

11.1.2.5.3.1.                    anak yatim akan kehilangan punca pendapatan


apabila dewasa

11.1.2.5.3.2.                    mengelakkan anak yatim hidup terbiar kerana


tiada harta

11.1.2.5.3.3.                    mengelakkan berlakunya permusuhan yang


memeutuskan silaturahim

11.1.2.5.3.4.                    mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris


harta

11.1.2.6.        Lari Dari Medan Perang

11.1.2.6.1.  perang jihad ialah peperangan antara orang Islam dengan


kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam

11.1.2.6.2.  setiap rakyat yang baligh dan berakalserta berkeupayaan


menyertai jihad wajib mempertahankan kesucian Islam

11.1.2.6.3.  orang yang lari dari medan perang adalah berdosa besar

11.1.2.6.4.  Akibat Lari Dari Medan Perang

11.1.2.6.4.1.                    dipandang hina

11.1.2.6.4.2.                    umat Islam ditindas

11.1.2.6.4.3.                    balasan neraka
11.1.2.6.4.4.                    merendah martabat agama dan umat

11.1.2.7.        Mengumpat Dan Memfitnah

11.1.2.7.1.  mengumpat bererti mengata atau menceritakan keburukan


seseorang semasa ketiadaannya dan boleh menimbulkan kemarahan
apabila dia mendengarnya

11.1.2.7.2.  memfitnah ialah melemparkan tuduhan kepada seseorang


tanpa bukti

11.1.2.7.3.  Sebab Mengumpat Dan Memfitnah

11.1.2.7.3.1.                    ingin lihat orang menderita dan susah

11.1.2.7.3.2.                    tidak mahu mengakui kelebihan orang

11.1.2.7.3.3.                    takut persaingan hidup

11.1.2.7.3.4.                    sikap buruk sangka terhadap orang

11.1.2.7.4.  Akibat Mengumpat Dan Memfitnah

11.1.2.7.4.1.                    dibenci dan dipandang hina

11.1.2.7.4.2.                    berlaku pergaduhan dan permusuhan

11.1.2.7.4.3.                    masyarakat Islam mundur

11.1.2.7.4.4.                    hidup menderita dunia dan akhirat

11.1.2.7.5.  Cara Mengatasinya

11.1.2.7.5.1.                    menyemai kasih sayang sesama Islam

11.1.2.7.5.2.                    reda dengan ketentuan Allah

11.1.2.7.5.3.                    sentiasa muhasabah diri

11.1.2.7.5.4.                    meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan


dan beramal soleh

11.2.                    Dosa-Dosa Besar Yang Membawa Kehancuran Umat


 

11.2.1.  Minum Arak Dan Menagih Dadah

11.2.1.1.        arak ialah minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada


buah yang diperam

11.2.1.2.        Faktor Minum Arak

11.2.1.2.1.  arak mudah didapati

11.2.1.2.2.  terpengaruh dengan rakan yang liar

11.2.1.2.3.  tiada penguatkuasaan undang-undang

11.2.1.3.        dadah pula ialah sejenis bahan yang mengkhayalkan dan


menghilangkan daya fikir seseorang

11.2.1.4.        hukuman hudud terhadap peminum arak ialah disebat 40X

11.2.1.5.        Hikmah Pengharaman Arak Dan Dadah

11.2.1.5.1.  menjaga kewarasan akal fikiran

11.2.1.5.2.  elak berlaku pergaduhan dan permusuhan

11.2.1.5.3.  kekalkan kesihatan fizikal dan mental

11.2.1.5.4.  mengelak penyakit berbahaya seperti AIDS dan sebagainya

11.2.1.6.        Langkah Pencegahan

11.2.1.6.1.  menagmbil tindakan undang-undang terhadap pihak terlibat

11.2.1.6.2.  iba bapa hendaklah prihatin dengan kehidupan anak-anak

11.2.1.6.3.  kempen tentang bahaya arak dan dadah

11.2.1.6.4.  amal gaya hidup sihat dengan adakan aktiviti


kemasyarakatan, riadah dan sebagainya

11.2.1.7.        Kesan Minum Arak Dan Menagih Dadah

11.2.1.7.1.  Terhadap Individu

11.2.1.7.1.1.                    membazir wang, masa, harta

11.2.1.7.1.2.                    menjatuhkan maruah diri dan keluarga


11.2.1.7.1.3.                    terdedah kepada jenayah

11.2.1.7.1.4.                    lalai daripada mengingati allah

11.2.1.7.2.  Terhadap Negara Dan Masyarakat

11.2.1.7.2.1.                    menjadi mundur dan tidak tenteram

11.2.1.7.2.2.                    banyak wang negara dihabiskan bagi sediakan


pusat pemulihan

11.2.1.7.2.3.                    hilang tenaga kerja yang boleh membangunkan


masyarakat

11.2.1.7.2.4.                    terdedah kepada penjajahan dan penindasan


kuasa asing

11.2.2.  Zina

11.2.2.1.        zina ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan


perempuan tanpa ikatan yang sah

11.2.2.2.        Faktor Zina

11.2.2.2.1.  kurang pendidikan agama

11.2.2.2.2.  pergaulan bebas lelaki dan perempuan

11.2.2.2.3.  mengunjungi tempat maksiat

11.2.2.2.4.  membaca dan menonton bahan lucah

11.2.2.3.        Kesan Zina

11.2.2.3.1.  menjatuhkan maruah diri dan keluarga

11.2.2.3.2.  mendapat kemurkaan Allah dan mengundang bala

11.2.2.3.3.  penyakit berbahaya seperti AIDS, siflis dan sebagainya

11.2.2.3.4.  lahir generasi keluarga yang tidak jelas keturunannya

11.2.2.4.        Hukuman Penzina

11.2.2.4.1.  penzina yang berkahwin dengan cara sah (muhsin) direjam


hingga mati
11.2.2.4.2.  penzina yang belum berkahwin disebat 100X sebatan

11.2.3.  Menuduh Zina (Qazaf)

11.2.3.1.        menuduh seseorang yang baik berzina tanpa 4 orang saksi yang


adil

11.2.3.2.        hukumannya 80X sebatan

11.2.3.3.        Syarat Dikenakan Hukuman Kepada Penuduh Zina:

11.2.3.3.1.  berakal

11.2.3.3.2.  baligh

11.2.3.3.3.  atas kemahuan sendiri (tidak dipaksa)

11.2.3.3.4.  mengetahui haramnya qazaf

11.2.3.3.5.  bukan bapa atau datuk kepada yang dituduh

11.2.4.  Liwat Dan Musahaqah

11.2.4.1.        liwat ialah hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki


(homoseks/gay)

11.2.4.2.        musahaqah ialah hubungan antara perempuan dengan


perempuan (lesbian)

11.2.4.3.        Faktor Berlakunya Liwat Dan Musahaqah

11.2.4.3.1.  terpengaruh dengan budaya liar

11.2.4.3.2.  membaca dan melihat bahan lucah

11.2.4.3.3.  tiada undang-undang tegas

11.2.4.3.4.  kurang didikan dan pengetahuan agama

11.2.4.4.        Akibat Liwat Dan Musahaqah

11.2.4.4.1.  institusi perkahwinan runtuh

11.2.4.4.2.  dijangkiti penyakit seperti AIDS dan siflis


11.2.4.4.3.  dapat balsan azab di akhirat

11.2.4.4.4.  maruah diri, masyarakat, agama tercemar

11.2.5.  Membunuh Diri

11.2.5.1.        melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad


sendiri

11.2.5.2.        Punca Bunuh Diri

11.2.5.2.1.  kecewa dengan rahmat Allah

11.2.5.2.2.  anggap bahawa bunuh diri jalan penyelesaian terhadap


masalah

11.2.5.2.3.  tidak sanggup menghadapi kegagalan hidup

11.2.5.3.        Cara Mengatasi Bunuh Diri

11.2.5.3.1.  hendaklah yakin dengan rahmat Allah

11.2.5.3.2.  berusaha memajukan diri dengan syariat Islam

11.2.5.3.3.  memberi pendidikan agama sejak kecil

11.2.5.3.4.  mengingati bahawa dunia adalah sementara, akhirat adalah


kekal abadi

Bab 12 Tuntutan Taubat

12.  Tuntutan Taubat

12.1.                    taubat ertinya kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal


melanggar perintah-Nya.

12.2.                    Syarat-syarat Taubat

12.2.1.  menyesal terhadap maksiat yang dilakukan

12.2.2.  berhenti melakukan perbuatan tersebut dengan segera


12.2.3.  berazam tidak akan ulang perbuatan tersebut

12.2.4.  memohon maaf jika kesalahan tersebut berkaitan manusia

12.3.                    Hikmah Taubat

12.3.1.  memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah

12.3.2.  memberi ketenangan hati kepada Muslim yang bertaubat

12.3.3.  mendapat keampuan serta petunjuk Allah

Bab 13 Lambaian Kaabah

13.  Lambaian Kaabah

13.1.                    Kewajipan Haji Dan Umrah

13.1.1.  Pengertian Haji Dan Umrah

13.1.1.1.        haji dari segi bahasa bermaksud mengunjungi tempat yang mulia.

13.1.1.2.        dari segi istilah syarak haji bermaksud mengunjungi Baitullah


Haram di Makkah kerana mengerjakan ibadat tertentu dengan syarat-syarat
tertentu

13.1.1.3.        umrah dari segi bahasa ialah ziarah

13.1.1.4.        umrah dari segi istilah syarak ialah menziarahi Baitullah kerana


mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat
tertentu

13.1.2.  Upah Haji

13.1.2.1.        upah haji bermaksud melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain
13.1.2.2.        hukumnya harus sekiranya seseorang memenuhi syarat-syarat
wajib menunaikan haji tetapi tidak dapat mengerjakannya kerana sebab-
sebab tertentu

13.1.2.3.        Sebab Diharus Upah Haji

13.1.2.3.1.  meninggal dunia

13.1.2.3.2.  tidak berkeupayaan fizikal seperti uzur, terlalu tua dan sakit


yang tiada harapan untuk sembuh

13.1.2.4.        Hikmah Upah Haji

13.1.2.4.1.  memberi peluang kepada orang sakit atau orang tua yang


terlalu uzur menyempurnakan haji

13.1.2.4.2.  anak atau ahli keluarga dapat berbakti kepada ibu bapa atau
saudara maranya

13.1.2.4.3.  orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain


mengerjakan haji bagi pihaknya

13.1.3.  Hikmah Haji

13.1.3.1.        Terhadap Individu

13.1.3.1.1.  menghapuskan dosa-dosa kecil

13.1.3.1.2.  membersihkan jiwa dari maksiat

13.1.3.1.3.  meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah

13.1.3.1.4.  malatih diri bersifat sabar

13.1.3.2.        Terhadap Masyarakat

13.1.3.2.1.  dapat saling berkenalan sesama umat Islam

13.1.3.2.2.  membantu mempertingkat ekonomi umat Islam

13.1.3.2.3.  menjalinkan silaturahim dan membentuk perpaduan di


kalangan umat

13.1.3.2.4.  menyatukan umat tanpa kira bangsa dari seluruh dunia

 
13.2.                    Cara Menyempurnakan Ibadat Haji Dan Umrah

13.2.1.  Syarat-Syarat Haji

13.2.1.1.        Syarat-Syarat Mewajibkan Haji

13.2.1.1.1.  Islam

13.2.1.1.2.  baligh

13.2.1.1.3.  berakal

13.2.1.1.4.  berkuasa

13.2.1.1.5.  merdeka

13.2.1.2.        Maksud Berkuasa (Istita’ah)

13.2.1.2.1.  sihat tubuh badan

13.2.1.2.2.  cukup perbelanjaan pergi dan balik

13.2.1.2.3.  mempunyai nafkah yang mencukupi untuk tanggungan yang


ditinggalkan

13.2.1.2.4.  mempunyai kenderaan pergi balik

13.2.1.2.5.  terjamin keselamatan pergi balik

13.2.1.2.6.  ada kesempatan masa

13.2.1.2.7.  mendapat izin daripada suami bagi isteri dan ditemani 2


orang mahram

13.2.2.  Rukun Haji

13.2.2.1.        rukun haji ialah amalan yang mesti dilakukan dalam haji, jika
tertinggal, haji tidak sah dan wajib diulang pada masa akan datang

13.2.2.2.        Rukun-Rukun Haji

13.2.2.2.1.  Niat Ihram: niat haji di miqat setelah memakai ihram


13.2.2.2.2.  Wukuf Di Padang Arafah: berada di Padang Arafah
walaupun hanya sekejap antara gelincir matahari 9 Zulhijah hingga terbit
fajar pada 10 Zulhijah

13.2.2.2.3.  Tawaf: mengelilingi Kaabah 7X dengan syarat-syarat tertentu


untuk beribadat kepada Allah.

13.2.2.2.3.1.                    Jenis Tawaf

13.2.2.2.3.1.1.  Tawaf Qudum: tawaf selamat datang. Sunat


kepada yang baru sampai

13.2.2.2.3.1.2.  Tawah Ifadah: tawaf rukun yang wajib kepada


jemaah haji

13.2.2.2.3.1.3.  Tawaf Wadak: tawaf selamat tinggal. Sunat


dilakukan oleh jemaah haji yang hendak meninggalkan
Makkah

13.2.2.2.3.1.4.  Tawaf Sunat: tawaf yang boleh dilakukan bila-


bila masa

13.2.2.2.3.2.                    Syarat-Syarat Tawaf

13.2.2.2.3.2.1.  tutup aurat

13.2.2.2.3.2.2.  suci dari hadas besar

13.2.2.2.3.2.3.  7X, dimulakan di penjuru hajarul aswad

13.2.2.2.3.2.4.  menjadikan Baitullah di sebelah kiri

13.2.2.2.3.2.5.  dilakukan di dalam Masjidil Haram

13.2.2.2.4.  Sai: berjalan berulang alik dari bukit Safa ke Marwah 7X


selepas tawaf

13.2.2.2.4.1.                    Syarat-Syarat Sai

13.2.2.2.4.1.1.  dimulakan dari Safa dan disudahi di Marwah

13.2.2.2.4.1.2.  dilakukan 7X dengan yakin

13.2.2.2.4.1.3.  dilakukan selepas tawaf rukun

13.2.2.2.4.1.4.  dilakukan dengan perjalanan biasa, bukan


menonggeng kepala atau melintang

13.2.2.2.4.1.5.  niat sai ketika di Bukit Safa


13.2.2.2.5.  Bercukur: bercukur atau bergunting rambut sekurang-
kurangnya 3 helai rambut

13.2.2.2.6.  Tertib: melakukan rukun-rukun ikut susunan

13.2.3.  Hikmah Rukun Haji

13.2.3.1.        Niat

13.2.3.1.1.  dapat tumpukan sepenuh perhatian kepada Allah

13.2.3.2.        Wukuf

13.2.3.2.1.  mengingati semula peristiwa pertemuan Nabi Adam dengan


Hawa

13.2.3.2.2.  menimbulkan keinsafan bahawa semua manusia sama di sisi


Allah

13.2.3.2.3.  mengngatkan kita pada perhimpunan agung di Padang


Mahsyar

13.2.3.3.        Tawaf

13.2.3.3.1.  memantapkan keimanan kepada Allah dan menumpukan


perhatian terhadap keagungan-Nya

13.2.3.4.        Sai

13.2.3.4.1.  mendidik manusia supaya tabah dan cekal dalam melakukan


sesuatu pekerjaan

13.2.3.4.2.  mengambil iktibar peristiwa Siti Hajar cari air untuk anaknya

13.2.3.5.        Bercukur

13.2.3.5.1.  sebagai simbol membersihkan diri daripada segala sifat


tercela

13.2.3.5.2.  menghapuskan dosa

13.2.3.6.        Tertib

13.2.3.6.1.  mendidik umat berdisiplin dalam setiap pekerjaan

 
13.3.                    Wajib Haji Dan Umrah

13.3.1.  Wajib Haji

13.3.1.1.        Wajib haji ialah amalan yang wajib dilakukan oleh jemaah haji.
Jika tertinggal salah satu, haji tetap sah tetapi dikenakan dam/denda

13.3.1.2.        perkara wajib haji

13.3.1.2.1.  Berniat Di Mikat

13.3.1.2.1.1.                    Mikat ialah sempadan tempat atau masa yang


ditentukan untuk berniat ihram atau umrah

13.3.1.2.1.1.1.  Mikat terbahagi kepada 2

13.3.1.2.1.1.1.1.        Mikat Zamani: sempadan masa bagi


jemaah haji memulakan niat ihram. Mikat ini bermula dari
bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar kedua pada hari
ke10 bulan Zulhijah

13.3.1.2.1.1.1.2.        Mikat Makani: sempadan tempat bagi


jemaah haji memulakan niat

13.3.1.2.2.  Bermalam Di Muzdalifah

13.3.1.2.2.1.                    Muzdalifah ialah tempat antara Arafah dengan


Mina. Jemaah haji mesti berada di Muzdalifah selepas separuh
mlm ke10 Zulhijah

13.3.1.2.3.  Melontar Jamratul Aqabah

13.3.1.2.3.1.                    waktu melontar ialah selepas tengah mlm pada


10 Zulhijah dan berlanjutan sehingga terbenam matahari 13
Zulhijah

13.3.1.2.4.  Bermalam Di Mina

13.3.1.2.4.1.                    bermalam di Mina pada hari Tasyrik 11, 12, 13


Zulhijah

13.3.1.2.5.  Melontar Ketiga-3 Jamrah

13.3.1.2.5.1.                    melontar di Jamratul Ula, Jamratul wusta dan


jamratul Aqabah guna 7 biji anak batu setiap jamrah

13.3.1.2.6.  Meninggalkan Perkara-Perkara Yang Dilarang Semasa


Ihram
 

13.3.2.  Sunat Haji

13.3.2.1.        mandi sunat ketika hendak niat ihram

13.3.2.2.        solat 2 rakaat sebelum niat ihram

13.3.2.3.        memakai pakaian ihram berwarna putih

13.3.2.4.        memotong kuku

13.3.2.5.        memperbanyak ucapan talbiah

13.3.2.6.        bermalam di Mina pada malam hari

13.3.2.7.        berturut-turut 7 pusingan tawaf

13.3.2.8.        memperbanyak bacaan tahmid, zikir dan doa

13.3.2.9.        keluar ke tempat sai melalui pintu Safa

13.3.3.  Perkara Yang Dilarang Ketika Ihram

13.3.3.1.        memakai pakaian berjahit bagi lelaki

13.3.3.2.        memakai wangi-wangian

13.3.3.3.        memotong kuku

13.3.3.4.        memotong rambut atau menghilangkan bulu pada anggota badan

13.3.3.5.        menutup kepala bagi lelaki

13.3.3.6.        menutup muka dan 2 tapak tangan bagi wanita

13.3.3.7.        memakai minyak rambut

13.3.3.8.        bernikah atau menikahkan

13.3.4.  Hikmah Larangan Haji

13.3.4.1.        manusia adalah sama sahaja di sisi Allah


13.3.4.2.        menguji keimanan dan kesabaran manusia dalam melakukan
ibadat kepada Allah

13.3.4.3.        jemaah haji dapat memberikan tumpuan dan perhatian kepada


ibadat yang dilakukan

13.3.4.4.        jemaah haji dapat melupakan perkara dunia semasa beribadat

13.3.4.5.        melatih umat Islam supaya lebih berdisiplin

13.4.                    Cara Mengerjakan Haji Dan Jenis Dam

13.4.1.  Cara Mengerjakan Haji

Cara Pengertian Kebaikan


Haji ifrad Mengerjakan haji dan umrah         cara yang lebih afdal
secara berasingan sama ada umrah
dahulu atau haji dahulu, kemudian         tidak dikenakan dam
umrah
        jemaah haji mengambil masa
yang panjang untuk mengerjakan
haji
Haji Mengerjakan umrah dahulu pada         boleh meninggalkan ihram
tamattuk bulan haji diikuti dengan umrah
mengerjakan haji
        dikenakan dam

        jemaah haji ada kelapangan


dan keselesaan
Haji qiran Mengerjakan haji dan umrah         mengambil masa singkat
secara serentak
        dikenakan dam

        memberi kemudahan dan


kesenangan kepada jemaah haji

13.4.2.  Dam

13.4.2.1.        dam dari segi bahasa ialah darah. Dari segi ibadat haji ialah
denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang melakukan perkara-perkara
berikut:

13.4.2.1.1.  melakukan kesalahan semasa mengerjakan haji atau umrah


13.4.2.1.2.  meninggalkan perkara wajib haji atau umrah

13.4.2.1.3.  melakukan perkara yang dilarang semasa ihram

13.4.2.2.        Jenis-Jenis Dam

13.4.2.2.1.  Tertib: dam dibayar ikut susunan

13.4.2.2.2.  Takdil: dam dibayar ikut nilai harga dam

13.4.2.2.3.  Takdir: dam dibayar ikut kadar yang ditentukan ikut


kemampuan

13.4.2.2.4.  Takhyir: dibolehkan memilih mana-mana jenis dam yang


ditetapkan oleh syarak

13.4.2.3.        Kesalahan Dan Jenis Dam

Jenis dam Kesalahan Dam


Tertib dan         bersetubuh sebelum         sembelih seekor unta, jika
takdil tahalul awal bagi haji tidak mampu

        dikepung atau ditahan         sembelih seekor lembu, jika


sebelum masuk Makkah tidak mampu
setelah niat ihram
        sembelih 7 ekor kambing, jika
tidak mampu

        membeli makanan dengan


nilai seekor unta, jika tidak
mampu

        berpuasa ikut jumlah bilangan


cupak makanan nilai seekor unta,
jika tidak mampu

        menyembelih seekor kambing,


jika tidak mampu

        membeli makanan yang sama


nilainya, jika tidak mampu

        berpuasa ikut jumlah bilangan


cupak makanan yang dibeli
dengan nilai seekor kambing
Tertib dan         melakukan haji tamattuk         menyembelih seekor kambing,
takdir dan haji qiran jika tidak mampu

        tidak wukuf di Arafah         berpuasa 10 hari iaitu 3 hari di


Makkah dan 7 hari setelah kembali
        tidak melakukan perkara ke tanah air
wajib haji

        tidak melakukan tawaf


Widak
Takhyir         memburu dan mengusir         sembelih binatang yang sama
dan takdil binatang buruan dengan binatang yang diburu

        memotong, menebang,         memberi sedekah makanan


atau mencabut pokok di tanah mengikut nilai binatang yang
haram yang tumbuh sendiri disembelih

        berpuasa ikut bilangan cupak


makanan yang boleh dibeli dengan
nilai binatang sembelihan
Takhyir         mencabut mana-mana         boleh pilih:
dan takdir bulu atau memotong rambut
        menyembelih seekor kambing
        memotong kuku atau

        memakai pakaian yang         bersedekah kepada enam


dilarang semasa ihram orang fakir miskin dengan 2 cupak
seseorang atau
        memakai minyak rambut
        berpuasa 3 hari
        memakai bau-bauan

        melakukan perkara yang


mendorong kepada
persetubuhan

        bersetubuh kali kedua

        bersetubuh selepas tahalul


pertama

13.4.2.4.        Hikmah Dam

13.4.2.4.1.  jemaah haji dapat menunaikan haji dengan teratur


13.4.2.4.2.  bersungguh-sungguh-sungguh menumpukan perhatian
semasa ibadat haji

13.4.2.4.3.  sentiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadat haji

13.4.2.4.4.  manusia bertanggungjawab atas kesalahannya

Bab 14 Sembelihan

14.  Sembelihan

14.1.                    Pengertian Sembelihan

14.1.1.  menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara


memutuskan urat halkum dan merih dengan menggunakan alat yang tajam dengan
niat kerana Allah

14.1.2.  sembelihan wajib dengan tujuan dimakan dagingnya

14.2.                    Rukun Sembelihan

14.2.1.  Penyembelih

14.2.1.1.        Islam

14.2.1.2.        tidak dalam ihram haji atau umrah

14.2.2.  Binatang Yang Disembelih

14.2.2.1.        halal dimakan

14.2.2.2.        mati dengan sekali sembelihan ( putus urat halkum dan urat


merih)

14.2.3.  Alat Sembelihan

14.2.3.1.        benda yang tajam kecuali gigi, tulang, kuku, rambut, tali

14.2.4.  bagi orang Islam yang berada di negeri ahli kitab, mereka diharuskan
makan daging sembelihan ahli kitab

14.3.                    Syarat Sah Sembelihan


14.3.1.  niat sembelih kerana Allah

14.3.2.  memutuskan urat halkum dan urat merih

14.3.3.  menggunakan alat-alat sembelihan tajam selain tulang, gigi, rambut

14.3.4.  menyembelih binatang yang halal dimakan dan masih hidup

14.3.5.  binatang yang disembelih mati dengan sekali sembelihan

14.3.6.  disembelih orang Islam atau ahli kitab

14.3.7.  tidak dilakukan semasa berada dalam ihram haji atau umrah

14.4.                    Perkara-Perkara Sunat Sembelihan

14.4.1.  menyebut nama Allah

14.4.2.  menggunakan alat sembelihan yang tajam

14.4.3.  melakukan sembelihan di siang hari

14.4.4.  memutuskan kedua-dua urat yang terletak di kiri dan di kanan leher supaya
lebih cepat mati

14.4.5.  menghadapkan binatang ke arah kiblat dengan membaringkannya ke


sebelah ke sebelah rusuk kiri

14.5.                    Perkara-Perkara Makruh Sembelihan

14.5.1.  alat sembelihan yang tumpul

14.5.2.  menampakkan alat sembelihan kepada kepada binatang sembelihan

14.5.3.  melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih

14.5.4.  tidak menghadap kiblat

14.5.5.  tidak membaca basmalah

14.5.6.  mematahkan leher binatang sembelihan sebelum nyawanya hilang

 
14.6.                    Hikmah Sembelihan

14.6.1.  boleh mematikan binatang dengan cara cepat dan selamat

14.6.2.  memastikan daging yang dimakan bersih dan bermutu

14.6.3.  sembelihan dengan nama Allah untuk memelihara akidah

14.6.4.  membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram

14.6.5.  dapat mengeluarkan semua darah binatang dengan cepat dan


membersihkan daging daripada darah yang mengalir bagi menghindari penyakit

Bab 15 Korban Amalan Mulia

15.  Korban Amalan Mulia

15.1.                    Pengertian Korban

15.1.1.  menyembelih binatang ternakan  (Al-an’am) yang dilakukan pada hari


Aidiladha atau hari Tasyrik dengan tujuan beribadat kepada Allah

15.1.2.  hukumnya sunat muakkad bagi yang mampu dan wajib bagi yang bernazar

15.1.3.  waktu menyembelih adalah lepas naik matahari pada pada hari raya korban
dan berakhir apabila terbenam matahari pada hari 13 Zulhijah.

15.2.                    Sunat-Sunat Korban

15.2.1.  membaca basmalah atau bertakbir.

15.2.2.  Membaca selawat kepada Nabi Muhammad s.a.w.

15.2.3.  Menghadap binatang ke arah kiblat.

15.2.4.  memilih binatang yang gemuk.

15.2.5.  menyembelih sendiri bagi lelaki

15.3.                    Syarat-Syarat Sah Korban

15.3.1.  mengorbankan binatang yang cukup umur


15.3.2.  melakukan sembelihan pada waktu korban

15.3.3.  sembelihan oleh orang Islam

15.3.4.  mengorbankan binatang yang sihat dan tidak cacat

15.3.5.  niat korban kerana Allah

15.3.6.  binatang ternakan halal dimakan

15.4.                    Binatang Yang Dijadikan Korban

15.4.1.  biri2 atau kibas berumur 1 tahun atau lebih

15.4.2.  kambing, sapi, lembu, kerbau berumur 2 tahun atau lebih

15.4.3.  unta berumur 5 tahun atau lebih

15.5.                    Pengagihan Daging Korban

15.5.1.  daging hendaklah dibahagikan kepada orang Islam terutamanya fakir


miskin setempat

15.5.2.  sebahagiannya boleh dimakan oleh orang yang berkorban

15.5.3.  daging korban haram diberikan pada orang kafir

15.5.4.  Cara Pengagihan Daging Korban Yang Sebaik-Baiknya:

15.5.4.1.        1/3 disedekah kepada fakir miskin

15.5.4.2.        1/3 untuk orang ramai

15.5.4.3.        1/3 dimakan oleh orang yang berkorban

15.6.                    Hikmah Berkorban

15.6.1.  mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail

15.6.2.  menimbulkan rasa kesyukuran atas nikmat Allah

15.6.3.  memupuk perasaan muhibbah dan silaturahim


15.6.4.  fakir miskin berpeluang bersama-sama menikmati daging korban

Bab 16 Akikah

16.  Akikah

16.1.                    Pengertian Akikah

16.1.1.  menyembelih binatang ternakan yang dilakukan ketika mencukur rambut


bayi yang lahir sebagai tanda kesyukuran kepada Allah

16.1.2.  hukumnya sunat muakkad dan wajib jika bernazar

16.1.3.  Sebaik-Baik Akikah:

16.1.3.1.        2 ekor kambing untuk bayi lelaki

16.1.3.2.        1 ekor kambing untuk bayi perempuan

16.1.4.  akikah afdal dilakukan pada hari ke 7 tapi boleh dikemudiankan asalkan


belum baligh. Jika sudah baligh boleh melakukan akikah untuk diri sendiri

16.2.                    Syarat-Syarat Akikah

16.2.1.  niat akikah ketika menyembelih

16.2.2.  menyembelih binatang ternakan yang halal dan tidak cacat

16.2.3.  menyembelih binatang yang cukup umur

16.2.4.  memenuhi syarat-syarat sembelihan

16.3.                    Daging Sembelihan Akikah

16.3.1.  tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin

16.3.2.  sunat dimasak manis dan dibuat jamuan

16.3.3.  sunat tidak mematah-matahkan tulang akikah


16.3.4.  mencukur rambut bayi selepas penyembelihan binatang akikah

16.3.5.  dilakukan hari ke7 kelahiran bayi

16.4.                    Hikmah Akikah

16.4.1.  tanda kesyukuran kepada Allah atas kurniaan zuriat

16.4.2.  mengeratkan silaturahim di kalangan masyarakat

16.4.3.  mendekatkan bayi yang baru lahir dengan penghayatan Islam

16.4.4.  menghebahkan kepada anggota masyarakat tentang anugerah yang


dikurniakan Allah

Bab 17 Jual Beli dan Sewa

17.  Jual Beli dan Sewa

17.1.                    Pengertian Jual Beli

17.1.1.  jual beli (Al-Bai’) ialah menukarkan barang dengan barang ikut cara yang
tertentu

17.1.2.  hukum jual beli adalah harus

17.2.                    Rukun Jual Beli

17.2.1.  Penjual Dan Pembeli

17.2.1.1.        mukallaf

17.2.1.2.        kemahuan sendiri

17.2.1.3.        merdeka

17.2.1.4.        bukan golongan yang ditahan hartanya (bankrap)

17.2.1.5.        beragama Islam
17.2.2.  Barang

17.2.2.1.        bersih dan suci

17.2.2.2.        berfaedah

17.2.2.3.        kepunyaan penjual atau wakilnya

17.2.2.4.        tahu jenis, kadar dan sifat barang jualan

17.2.3.  Harga

17.2.3.1.        bersih

17.2.3.2.        milik pembeli

17.2.3.3.        tahu jenis mata wang yang digunakan

17.2.4.  Ijab Dan Kabul

17.2.4.1.        tidak diselangi dengan perbuatan lain

17.2.4.2.        bersamaan ijab dan kabul walaupun berlainan lafaz

17.2.4.3.        tidak boleh dihadkan masa

17.2.4.4.        tidak boleh ditaklikkan

17.3.                    Jenis-Jenis Jual Beli

17.3.1.  Jual Beli Yang Dilarang Dan Tidak Sah

17.3.1.1.        haram menjual atau memperdagagangkan benda yang disimpan


bagi tujuan maksiat seperti menjual patung berhala, babi, arak dan
sebagainya

17.3.1.2.        tidak dimiliki dengan sempurna seperti menjual burung2 di udara


atau ikan di laut

17.3.1.3.        menjual buah yang masih muda dan belum nyata masaknya

17.3.1.4.        menjual daging dengan daging

17.3.1.5.        menjual suatu barang dengan bersyarat

17.3.2.  Jual Beli Yang Dilarang Tetapi Sah


17.3.2.1.        membeli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain
daripada membeli barang tersebut

17.3.2.2.        membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun


masih dalam tempoh pilihannya

17.3.2.3.        menipu semasa menjual sama ada melalui sukatan, timbangan


dan sebagainya

17.3.2.4.        membeli barang supaya orang lain tidak dapat menjualnya


(monopoli)

17.3.2.5.        berjual beli barang yang halal tetapi digunakan untuk maksiat

17.4.                    Sewa

17.4.1.  sewa (Al-Ijarah) adalah satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah
dari suatu barang yang diterima dengan bayaran yang sesuai mengikut perjanjian
yang ditentukan

17.4.2.  hukumnya harus

17.4.3.  Rukun Sewa

17.4.3.1.        Penyewa

17.4.3.1.1.  akil baligh

17.4.3.1.2.  kemahuan sendiri

17.4.3.1.3.  kedua-duanya tidak bersifat membazir

17.4.3.2.        Bayaran Sewa

17.4.3.2.1.  dengan wang

17.4.3.2.2.  wang bayaran dikeahui oleh kedua-dua pihak dari segi kadar,


jenis dan sifatnya

17.4.3.3.        Manfaat

17.4.3.3.1.  berharga

17.4.3.3.2.  diketahui kadar dan jangka masa

17.4.3.3.3.  dapat diberikan oleh yang mengambil upah


17.4.3.4.        Syarat Sah Sewa

17.4.3.4.1.  kedua-dua pihak bersetuju mengadakan kontrak sewa

17.4.3.4.2.  barang yang diberi sewa dapat memberi manfaat

17.4.3.4.3.  manfaat yang tercatat dalam kontrak boleh digunakan

17.4.3.4.4.  barang sewaan bukan menjadi kewajipan kepada penyewa


seperti menyewakan rumah kepada isteri

17.4.3.5.        Tamat Kontrak Sewa

17.4.3.5.1.  barang yang disewa hilang, rosak, atau musnah

17.4.3.5.2.  batal kontrak

17.4.3.5.3.  tamat tempoh

17.4.3.5.4.  tidak menepati syarat-syarat kontrak

Bab 18 Gadaian dan Syarikat

18.  Gadaian dan Syarikat

18.1.                    Gadaian (Ar-rahn)

18.1.1.  gadaian bererti menahan sesuatu. Menurut istilah syarak adalah sesuatu


barangan yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman

18.1.2.  Rukun Gadaian

18.1.2.1.        penggadai

18.1.2.2.        pemegang gadai

18.1.2.3.        barang yang digadaikan

18.1.2.4.        ijab dan kabul

18.1.2.5.        barang yang diberikan kepada penggadai

18.1.3.  Syarat Sah Gadaian


18.1.3.1.        harta yang digadai boleh dijual beli

18.1.3.2.        penggadai dan pemegang gadai akil

18.1.3.3.        gadaian dengan kerelaan sendiri

18.1.3.4.        barang gadaian kepunyaan sendiri

18.1.3.5.        tidak boleh merugikan penggadai dan orang yang menerima


gadaian

18.1.4.  Perkara-Perkara Yang Membatalkan Gadaian

18.1.4.1.        barang yang digadai diserah semula kepada pengadai

18.1.4.2.        penggadai telah membayar semua hutangnya

18.1.4.3.        barang yang digadai terpaksa dijual atas perintah mahkamah

18.1.4.4.        pemegang gadai membatalkan gadaian

18.1.4.5.        penggadai meninggal dunia

18.1.4.6.        barang yang digadai rosak

18.1.4.7.        barang yang digadai telah disewa dan disedekahkan kepada


orang lain

18.1.5.  Hikmah Gadaian

18.1.5.1.        memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan

18.1.5.2.        memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang

18.1.5.3.        peluang kepada umat Islam mengembangkan ekonomi

18.1.5.4.        melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang sesama


umat

18.1.5.5.        memudahkan seseorang mendapatkan modal bagi memulakan


perniagaan

18.1.6.  Perbezaan Antara Gadaian Secara Islam Dengan Gadaian Secara


Konvensional

Gadaian secara Islam Gadaian secara konvensional


        barang gadaian tetap         barang yang digadai akan lupus jika tidak
menjadi hak pemilik asal ditebus dalam tempoh bayaran

        perlu membayar barang         perlu membayar nilai barang gadaian


dan upah termasuk faedah

        membantu meringankan         membebankan kerana membayar faedah dan


kesusahan terdapat unsur riba dan gharar

18.2.                    Syarikat (As-syarikah)

18.2.1.  syarikat dari segi bahasa ialah bercampur atau berkongsi

18.2.2.  dari segi istilah adalah perkongsian terhadap sesuatu yang dilaksanakan


antara dua pihak

18.2.3.  penubuhan syarikat diharuskan

18.2.4.  Rukun Syarikat

18.2.4.1.        Ahli Syarikat

18.2.4.1.1.  berakal, baligh, merdeka dan dengan kemahuan sendiri

18.2.4.2.        Modal

18.2.4.2.1.  harta dan kepakaran

18.2.4.3.        Lafaz Akad

18.2.4.3.1.  mengandung erti izin untuk membelanjakan harta syarikat

18.2.5.  Perkara Yang Membatalkan Syarikat

18.2.5.1.        salah seorang rakan kongsi membatalkan syarikat

18.2.5.2.        kematian salah seorang rakan kongsi

18.2.5.3.        salah seorang rakan kongsi murtad

18.2.5.4.        hilang kelayakan seperti gila

18.2.5.5.        salah seorang rakan kongsi membatalkan penyertaan

18.2.6.  Hikmah Syarikat

18.2.6.1.        salah satu cara untuk memajukan ekonomi negara


18.2.6.2.        dapat mengadakan perniagaan yang lebih besar

18.2.6.3.        mengeratkan silaturahim antara ahli syarikat

18.2.6.4.        dapat membimbing masyarakat untuk hidup bekerjasama antara


satu dengan yang lain

Bab 19 Hutang, Insurans Dan Saham

19.  Hutang, Insurans Dan Saham

19.1.                    Hutang (Al-Qaradh)

19.1.1.  hutang adalah memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada


seseorang. Barang atau manfaat perlu dikembalikan dengan syarat orang yang
berhutang membayar dengan jumlah yang sama

19.1.2.  hukum memberi hutang asalnya sunat tetapi menjadi wajib dalam keadaan
tertentu. Membayar hutang adalah wajib

19.1.3.  Rukun Berhutang

19.1.3.1.        penerima dan pemberi hutang. Kedua-duanya mesti mengadakan


saksi atau perjanjian bertulis

19.1.3.2.        barang yang diberi hutang adalah milik pemberi hutang


sepenuhnya

19.1.3.3.        sighah iaitu akad pemberian hutang

19.1.4.  Hikmah Diharuskan Berhutang

19.1.4.1.        membantu golongan yang susah

19.1.4.2.        orang miskin berpeluang membaiki taraf eknomi mereka

19.1.4.3.        mengelakkan berlakunya penindasan terhadap golongan miskin

19.1.4.4.        mengelakkan sikap malas dan suka meminta-minta

19.2.                    Insurans (At-Takaful)

19.2.1.  insurans bererti faedah yang diperoleh apabila satu kumpulan berikrar


untuk menggembleng tenaga serta mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama
dan tolong-menolong apabila ditimpa musibah
19.2.2.  amalan insurans diharuskan

19.2.3.  Jenis-Jenis Insurans

19.2.3.1.        insurans hayat atau nyawa: memberi perlindungan risiko ke atas


kematian dan hilang upaya

19.2.3.2.        insurans am: memberi perlindungan kepada mereka yang


menghadapi kerugian pendapatan dan harta

19.2.4.  Prinsip2 Insurans

19.2.4.1.        tiada unsur ketidakpastian (gharar) pada bayaran sumbangan dan


manfaat

19.2.4.2.        pemegang polisi saling bekerjasama bagi mengadakan manfaat


bersama

19.2.4.3.        merupakan satu perjanjian bantu-membantu dalam kalangan


pemegang polisi

19.2.4.4.        bertujuan memberi keuntungan yang saksama di kalangan ahli

19.2.4.5.        menjamin dan melindungi antara satu dengan yang lain daripada


kehilangan atau kerugian

19.2.5.  Tujuan Diharuskan Insurans

19.2.5.1.        mendapatkan segala kemudahan perlindungan berupa manfaat,


pampasan, atau ganti rugi apabila berlaku musibah

19.2.5.2.        membantu pihak yang ditimpa musibah yang memerlukan


sejumlah manfaat keuntungan sebagai pampasan

19.2.5.3.        dapat menampung kos pembaikan kenderaan yang rosak apabila


terlibat dalam kemalangan

19.3.                    Saham (As-Sahmu)

19.3.1.  saham adalah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat
pemilikan

19.3.2.  3 Sumber Modal Yang Boleh Didapati

19.3.2.1.        pemegang saham

19.3.2.2.        pinjaman
19.3.2.3.        kadar tertentu daripada keuntungan syarikat

19.3.3.  pemegang saham adalah pemilik bersama bagi sesuatu syarikat

19.3.4.  Antara Syarat-Syarat Saham Yang Diharuskan

19.3.4.1.        saham bebas dari unsur riba

19.3.4.2.        tiada unsur perjudian atau terlibat dengan perkara haram

19.3.4.3.        tidak mempunyai unsur spekulasi

19.3.4.4.        saham bukan dari jenis yang dilaburkan dalam akaun simpanan


tetap atau simpanan dalam bank konvensional

Bab 20 Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin

20.  Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin

20.1.                    Pengenalan Ringkas Khulafa Ar-Rasyidin

20.1.1.  khalifah ialah orang yang memegang jawatan sebagai ketua negara Islam

20.1.2.  tempoh pemerintahan 29 tahun (11-41 H)

20.1.3.  Khulafa Ar-Rasyidin ialah gelaran kepada 4 sahabat yang memegang


jawatan dalam negara selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. iaitu:

20.1.3.1.        khalifah Abu Bakar

20.1.3.2.        khalifah Umar Al-khattab

20.1.3.3.        khalifah Usman bin Affan

20.1.3.4.        khalifah Ali bin Abi Talib

20.2.                    Khalifah Abu Bakar (11-13H/ 632-634M)

20.2.1.  Riwayat Hidup

20.2.1.1.        nama sebenar Abdullah bin Abi Quhafah


20.2.1.2.        lahir 2 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.

20.2.1.3.        keturunan Bani Tamim

20.2.1.4.        digelar As-Siddiq kerana mengakui kebenaran Nabi Muhammad


s.a.w. dalam peristiwa Israk dan Mikraj

20.2.1.5.        orang pertama memeluk Islam

20.2.1.6.        seseorang yang jujur, pekerti baik dan perangai yang terpuji

20.2.1.7.        wafat 23 jamadilakhir tahun 13 Hijrah dan dimakamkan di Madinah


berhampiran dengan makam Rasulullah

20.2.2.  Pelantikan Menjadi Khalifah

20.2.2.1.        Rasulullah s.a.w. tidak menetapkan seseorang sebagai pengganti


selepas kewafatan baginda. Oleh itu, berlaku perselisihan antara golongan
Ansar dengan Muhajirin di Saqifah Bani Saidah

20.2.2.2.        Abu Bakar mencadangkan Umar Al-Khattab atau Ubaidah sebagai


pengganti selepasnya

20.2.2.3.        kedua-duanya membantah lalu mereka berjabat tangan dengan


Abu Bakar dan terus memberi bai’ah melantik Abu Bakar sebagai khalifah

20.3.                    Khalifah Umar Bin Al-Khattab (13-23H/ 634-644M)

20.3.1.  Riwayat Hidup

20.3.1.1.        nama sebenar Umar bin Al-Khattab bin Naufal

20.3.1.2.        lahir 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah s.a.w.

20.3.1.3.        berketurunan Bani A’dy

20.3.1.4.        digelar Al-faruk bermaksud “Pemisah antara kebenaran dengan


kebatilan”

20.3.1.5.        terkenal sebagai seorang yang berani, tegas dan berterus-terang

20.3.1.6.        memeluk Islam tahun ke6 selepas kerasulan Nabi Muhammad


s.a.w.

20.3.1.7.        wafat akhir bulan Zulhijah tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun


setelah memerintah selama lebih kurang 10 tahun
20.3.2.  Pelantikan Menjadi Khalifah

20.3.2.1.        Umar menjadi khalifah melalui wasiat yang dibuat oleh Abu Bakar
bagi mengelakkan perpecahan umat Islam

20.3.2.2.        wasiat tersebut ditulis oleh Usman bin Affan

20.3.2.3.        pelantikan Umar dipersetujui oleh seluruh umat Islam

20.4.                    Khalifah Usman Bin Affan

20.4.1.  Riwayat Hidup

20.4.1.1.        dilahirkan 5 tahun selepas kelahiran Rasulullah

20.4.1.2.        berketurunan Bani Umaiyah

20.4.1.3.        sejak kecil terkenal dengan peribadi mulia, lemah lembut,


hartawan, dermawan dan memiliki semangat jihad yang tinggi

20.4.1.4.        digelar Zunnurain kerana mengahwini 2 orang puteri Rasulullah

20.4.1.5.        wafat pada 18 Zulhijah tahun 35 Hijrah ketika berumur 80 tahun


kerana dibunuh oleh pemberontak

20.4.2.  Pelantikan Sebagai Khalifah

20.4.2.1.        semasa khalifah Umar sakit, beliau mencadangkan 6 orang


sahabat sebagai pengganti beliau iaitu Usman, Ali bin Abi Talib, Talhah bin
Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas dan Abdul Rahman bin
Auf

20.4.2.2.        Talhah, Zubair, Saad dan Abdul Rahman menarik diri

20.4.2.3.        berdasarkan pendapat para sahabat dan orang ramai, Abdul


Rahman bin Auf mengisytiharkan Usman bin Affan sebagai khalifah

20.5.                    Khalifah Ali Bin Abi Talib

20.5.1.  Riwayat Hidup

20.5.1.1.        nama penuh: Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim

20.5.1.2.        lahir tahun ke10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.


20.5.1.3.        bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan
mendalam

20.5.1.4.        kanak-kanak pertama peluk Islam

20.5.1.5.        wafat 40 Hijrah setelah memerintah kira-kira 5 tahun

20.5.2.  Pelantikan Sebagai Khalifah

20.5.2.1.        beliau menerima jawatan khalifah atas desakan orang ramai bagi


mententeramkan pergolakan akibat pembunuhan khalifah Usman

20.5.2.2.        keluarga Umaiyah tidak setuju dengan pelantikan tersebut


termasuk Muawiyah bin Abi Sufian

20.6.                    Dasar Pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin

20.6.1.  undang-undang dan perlembagaan negara berasaskan al-Quran dan


sunnah

20.6.2.  khalifah berkuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan ahli syura


dan ijtihad

20.6.3.  khalifah bertanggungjawab menegakkan kebenaran dan memerintah


dengan adil

20.6.4.  khalifah adalah ketua negara

20.6.5.  gabenor dan pegawai dilantik berdasarkan kecekapan dan kewibawaan

20.6.6.  pemimpin dan rakyat bertanggungjawab membangun dan memajukan


negara

20.6.7.  rakyat wajib taat pemerintah yang taat perintah Allah

20.7.                    Pembaharuan Dalam Pentadbiran Negara

20.7.1.  Majlis Syura

20.7.1.1.        ahli syura dikenal sebagai ahli ‘Al-Hallu Wal-Aqdu” yang


bermaksud pandai menghurai dan membuat keputusan

20.7.1.2.        fungsi Majlis Syura pada zaman Rasulullah s.a.w. amat terhad


kerana keputusan yang dibuat Rasulullah s.a.w. adalah daripada wahyu
kecuali beberapa perkara yang memerlukan pandangan sahabat
20.7.1.3.        pada zaman khalifah Umar, satu Majlis Syura khas ditubuhkan
yang bertanggungjawab menentukan pelantikan khalifah. Majlis ini terdiri
daripada sahabat Rasulullah s.a.w.

20.7.2.  Pentadbiran Wilayah

20.7.2.1.        Umar telah mewujudkan jawatan gabenor bagi setiap wilayah


Islam yang baru dibuka

20.7.2.2.        gabenor bertanggungjawab memerintah dengan adil

20.7.2.3.        jawatan baru diperkenalkan bagi memantapkan pentadbiran


negara seperti ketua setiausaha, pegawai polis, ketua hakim, dan pegawai
cukai

20.8.                    Polisi Pentadbiran Khulafa Ar-Rasyidin

20.8.1.  Polisi Khalifah Abu Bakar

20.8.1.1.        memerangi golongan murtad iaitu golongan yang terpengaruh


dengan nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat

20.8.1.2.        menggerakkan tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi


penduduk Ghassan yang membunuh utusan Rasulullah s.a.w.

20.8.1.3.        melantik khalifah selepasnya bagi memelihara perpaduan supaya


tidak timbul perselisihan untuk melantik khalifah selepas beliau meninggal
dunia

20.8.2.  Polisi Khalifah Umar

20.8.2.1.        beliau menyusun semula pentadbiran tanah yang dikuasai oleh


tentera Islam

20.8.2.2.        tidak membenarkan sahabat keluar atau meninggalkan kota


Madinah kecuali mendapat keizinan khalifah

20.8.3.  Polisi Khalifah Usman

20.8.3.1.        memberi peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin berjihad


demi menyebarkan agama dan memperluas pengaruh Islam

20.8.3.2.        para sahabat tidak dilarang meninggalkan kota Madinah

20.8.3.3.        melonggarkan syarat penggunaan harta Baitulmal

20.8.3.4.        menetapkan al-Quran dibaca menggunakan lahjah Quraisy


20.8.3.5.        melantik gabenor dalam kalangan Bani Umaiyah tapi masih
mengira kelayakan dan kepimpinan

20.8.4.  Polisi Khalifah Ali

20.8.4.1.        menukarkan pegawai yang berketurunan Umaiyah yang dilantik


pada zaman khalifah Usman

20.8.4.2.        meneruskan Majlis Syura walaupun mendapat tentangan daripada


golongan Khawarij

20.9.                    Sumbangan Dan Jasa Khulafa Ar-Rasyidin

Khalifah Sumbangan
Abu Bakar As-siddiq         memerangi golongan murtad, nabi
palsu dan golongan yang enggan bayar
zakat

        membebaskan negeri di bawah


pengaruh Rom dan Parsi

        mengumpulkan tulisan al-Quran


Umar bin Al-Khattab         menyusun harta dan kekayaan
untuk pertahanan negara

        menyusun undang-undang tanah


negara

        perkenal kalendar tahun Hijrah

        menubuh pasukan polis dan tentera


Usman bin Affan         menyumbang harta dan kekayaan
untuk pertahanan negara

        mengumpul dan membukukan al-


Quran dalam satu naskhah

        membesarkan angkatan tentera laut


dan darat
Ali bin Abi Talib         menerima jawatan khalifah ketika
negara dalam kekecohan dan tidak
tenteram

 
20.10.                Kemajuan Sosial, Ekonomi Dan Perluasan Kawasan

20.10.1.                      Kemajuan Sosial

20.10.1.1.    Penduduk: terdapat 3 golongan

20.10.1.1.1.          masyarakat Islam di Semenanjung tanah Arab yang


memeluk Islam sejak zaman Rasulullah s.a.w.

20.10.1.1.2.          masyarakat Islam yang berada di luar tanah Arab

20.10.1.1.3.          golongan kafir zimmi

20.10.1.2.    Pendidikan

20.10.1.2.1.          para khalifah amat ambil berat hal ehwal pendidikan


rakyat

20.10.1.2.2.          selain memberi bantuan pembelajaran, mereka melantik


tenaga pengajar

20.10.1.3.    Kebajikan Sosial

20.10.1.3.1.          kebajikan Islam dan kafir dipelihara

20.10.1.3.2.          1 pasukan khas ditubuh untuk jaga keselamatan negara

20.10.1.3.3.          pelbagai kemudahan disedia untuk kesenangan rakyat

20.10.2.                      Kemajuan Ekonomi

20.10.2.1.    bermula zaman khalifah Umar hingga awal pemerintahan Usman


kesan daripada perluasan kuasa

20.10.2.2.    negara memiliki banyak kawasan pertanian dan sumber ekonomi


yang mantap

20.10.2.3.    pengurusan Baitulmal dikemaskinikan

20.10.2.4.    undang-undang tanah negara diperkenal

20.10.3.                      Perluasan Kawasan

20.10.3.1.    wilayah Islam semakin uas kesan kejayaan tentera Islam


20.10.3.2.    pengaruh dan wilayah Islam semakin tersebar

20.11.                Kesan Positif Kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin

20.11.1.                      corak pemerintahan: pemimpin negara merupakan ketua agama


yang mendaulatkan Islam

20.11.2.                      sifat kepimpinan: pemimpin dipilih daripada mereka yang berakhlak


dan berwawasan

20.11.3.                      pertahanan: pertahanan diberi keutamaan bagi memastikan negara


bebas daripada serangan luar

20.11.4.                      Ekonomi: dasar ekonomi digubal secara adil

20.11.5.                      Sosial: ilmu pengetahuan diberikan perhatian yang penting sama


ada ilmu akli ataupun nakli. Rakyat dilayan sama rata.

20.12.                Akibat Membelakangkan Kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin

20.12.1.                      ketua negara Islam selepas Khulafa Ar-Rasyidin dilantik secara


warisan

20.12.2.                      negara Islam terdedah kepada fitnah dan peperangan sesama


sendiri

20.12.3.                      orang munafik berpeluang memecah belah umat

20.12.4.                      timbul perpecahan aliran akidah seperti ahli sunnah dan syiah

20.13.                Iktibar Daripada Sejarah Pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin

Aspek akidah         kehidupan berpandukan akidah


yang benar

        berpegang teguh kepada Islam

        berusaha meningkatkan tahap


keimanan kepada Allah

        mementingkan ilmu pengetahuan


Aspek syariat         hidup berlandaskan syariat Islam

        sanggup berjihad dan


mengorbankan nyawa dan harta demi
memperoleh keredaan Allah

        membangunkan ekonomi untuk


perluasan dakwah dan kemajuan negara

        semua lapisan mendapat perhatian


Aspek akhlak         digelar Qudwatun Hasanah kerana
merealisasikan tuntutan al-Quran
melalui perkataan dan perbuatan dalam
kehidupan seharian

        rakyat diberi kebebasan untuk amal


agama masing-masing

Bab 21 Kerajaan Bani Umaiyah

21.  Kerajaan Bani Umaiyah

21.1.                    Penubuhan Kerajaan Bani Umaiyah

21.1.1.  selepas kemangkatan Ali bin Abi Talib 14 Hijrah, penduduk Kufah melantik
Hasan bin Ali sebagai pengganti ayahandanya

21.1.2.  walaubagaimanapun, beliau terpaksa menyerahkan jawatan tersebut


kepada Muawiyah bin Abu Sufian kerana tidak dapat menyelesaikan huru-hara dan
pertumpahan darah yang berlaku dalam negara

21.1.3.  Penyerahan Dibuat Dengan Syarat-Syarat :

21.1.3.1.        Muawiyah mesti memerintah berdasar al-Quran dan as-sunnah

21.1.3.2.        sentiasa menghormati dan memualiakan keluarga Nabi


Muhammad s.a.w.

21.1.3.3.        pemilihan jawatan khalifah selepasnya mestilah berdasarkan


Majlis Syura
21.1.4.  Peringkat Pemerintahan

21.1.4.1.        zaman kelahirannya bermula dengan  pemerintahan Muawiyah bin


Abi Sufian (40-60H) dan berakhir dengan pemerintahan Yazid (64H)

21.1.4.2.        zaman pemerintahan keturunan Marwan bin Al-Hakam yang


dikenal sebagai ‘zaman kemajuan’ (65-86H) hingga zaman kejatuhannya
(127-132H)

21.1.4.3.        diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dahlil hingga pemerintahan


Hisyam (137-399H)

21.2.                    Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah Kepada Tamadun Islam

21.2.1.  Perkembangan Ketenteraan

21.2.1.1.        Muawiyah sangat mengambil berat tentang pertahanan negara.


Beliau mengemaskini angkatan tentera dengan meniru corak gerakan tentera
daripada Parsi

21.2.1.2.        Beliau Membahagikan Tentera Kepada Lima Bahagian

21.2.1.2.1.  pasukan teras diletakkan di tengah-tengah (Qalbu Al-Jaisy)

21.2.1.2.2.  sayap kanan (Al-Maimunah)

21.2.1.2.3.  sayap kiri (Al-Maisarah)

21.2.1.2.4.  pasukan hadapan (Al-Muqaddimah)

21.2.1.2.5.   barisan belakang (Safah Al-Jaisy)

21.2.1.3.        kerajaan turut tubuhkan angkatan perang yang teratur dan


dilengkapi dengan peralatan moden dan canggih

21.2.2.  Perkembangan Pendidikan

21.2.2.1.        khalifah sangat ambil berat terhadap perkembangan ilmu


pengetahuan

21.2.2.2.        khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz
merupakan ulama yang alim dalam bidang al-Quran, tafsir, hadis dan nahu
yang menjadi tumpuan utama pendidikan pada ketika itu
21.2.2.3.        Kota Basrah menjadi terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu.
Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan bahasa rasmi kerajaan

21.2.2.4.        disiplin ilmu yang kekenal sebagai ‘At-Tadwin’ wujud kesan


daripada kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan

21.2.3.  Ekonomi

21.2.3.1.        kekuatan ekonomi negara bergantung kepada pertanian dan


perdagangan

21.2.3.2.        Hasil Negara:

21.2.3.2.1.  kharaj

21.2.3.2.2.  jizyah

21.2.3.2.3.  zakat

21.2.3.2.4.  usyur

21.2.3.2.5.  fai

21.2.3.2.6.  ghanimah

21.2.3.3.        Faktor Kegemilangan Tamadun Islam

21.2.3.3.1.  kecekapan dan kebijaksanaan khalifah

21.2.3.3.2.  penguasaan ilmu pengetahuan

21.2.3.3.3.  ekonomi yang stabil

21.2.3.3.4.  kekuatan tentera

21.3.                    Faktor Kejatuhan

21.3.1.  sikap beberapa orang pemerintah yang mengabaikan ajaran Islam

21.3.2.  pemilihan pemerintah tidak dilakukan melalui majlis Syura

21.3.3.  pemerintah bersikap tidak adil dan membezakan orang Arab dengan bukan
Arab
21.3.4.  pemerintah yang dilantik tidak berkelayakan

Bab 22 Imam Abu Hanifah r.h.

22.  Imam Abu Hanifah r.h.

22.1.                    Riwayat Hidup

22.1.1.  nama sebenar Nukman bin Thabit

22.1.2.  lahir di Kufah tahun 80 Hijrah (699M)

22.1.3.  berketurunan Parsi dan anak kepada seorang peniaga kain

22.1.4.  beliau salah seorang ulama Islam terkenal dan pengasas Mazhab Hanafi

22.1.5.  Beliau Digelar Abu Hanifah Kerana:

22.1.5.1.        sentiasa bawa ke mana saja tintanya (pen) untuk mencatat ilmu

22.1.5.2.        salah seorang anaknya bernama Hanifah

22.1.5.3.        Hanifah juga bermaksud cenderung kepada agama

22.1.6.  beliau seorang yang berakhlak mulia, pemurah, ikhlas, berani, suka


memberi nasihat, rajin berusaha dan bercita-cita tinggi

22.1.7.  beliau seorang yang berani dan tegas dalam mempertahan agama

22.1.8.  Ujian Yang Dihadapai Daripada Pemerintah:

22.1.8.1.        dihukum penjara

22.1.8.2.        disebat kerana tolak jawatan kadi di Kufah

22.1.9.  Meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi
ketika usia 70 tahun

22.2.                    Pendidikan

22.2.1.  beliau berpeluang menuntut ilmu sejak kecil hingga ke peringkat tertinggi


22.2.2.  beliau belajar pelbagai ilmu terutama undang-undang Islam

22.2.3.  berguru dengan beberapa orang ulama yang hidup sezaman dengannya

22.2.4.  guru yang paling banyak memberi sumbangan ialah Imam Hammad bin Ali
Sulaiman selama 18 tahun

22.2.5.  pernah berguru dengan sahabat Nabi Muhammad s.a.w.: Anas bin Malik,
Abdullah bin Abi Aufa, dan Abdullah bin Abi Al-Hasan

22.3.                    Sumbangan Kepada Tamadun Islam

22.3.1.  masanya banyak dihabiskan untuk memberi pengajaran di masjid

22.3.2.  berfikiran kritis dan terbuka dalam menyelesaikan masalah fikah

22.3.3.  ulama pertama menyusun kitab fikah ikut bab dan fasal dengan tersusun

22.3.4.  kitab karangan beliau yang terkenal: Al-Fikah Al-Akbar dan Kitab Faraid

22.3.5.  seorang yang amat teliti dalam tentukan hukum ikut martabat hadis

22.4.                    Pengaruh Mazhab Abu Hanifah

22.4.1.  aliran mazhab dikenali sebagai aliran mazhab Hanafi

22.4.2.  mazhab ini berpengaruh di Ira dan mazhab rasmi kerajaan Uthmaniah

22.4.3.  muridnya yang terkenal sebagai tokoh ulama turut menyebarkan ilmu


melalui kuliah dan penulisan khususnya dalam bidang fikah dan perundangan
Islam 

Bab 23 Imam Malik r.h.

23.  Imam Malik r.h.

23.1.                    Riwayat Hidup

23.1.1.  nama sebenar beliau ialah Malik bin Anas bin Amir Al-Harith
23.1.2.  dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijrah bersamaan 713 Masihi

23.1.3.  berketurunan Arab yang terhormat dan berasal daripada keluarga yang


susah

23.1.4.  mempunyai pandangan yang bernas, berpendirian teguh, bijaksana, cerdas


dan kuat ingatan

23.1.5.  seorang yang berbudi bahasa, lemah lembut, dan suka menziarahi orang
sakit

23.1.6.  beliau tidak pernah menunggang kuda di Madinah kerana menghormati


bumi yang ada jasad Rasulullah s.a.w.

23.1.7.  meninggal dunia pada 10 Rabiulawal 179 M ketika usia 86 tahun

23.2.                    Pendidikan

23.2.1.  banyak mendampingi ulama sejak kecil

23.2.2.  boleh hafal hadis Rasulullah s.a.w. sejak kecil

23.2.3.  guru pertama ialah Abdul Rahman bin Harman iaitu ulama besar Madinah

23.2.4.  beliau pernah belajar daripada 900 orang guru dari kalangan tabiin dan
tabi’tabiian

23.3.                    Imam Malik Sebagai Guru

23.3.1.  mempunyai tahap keilmuan yang tinggi

23.3.2.  mula mengajar ketika berusia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik

23.3.3.  kebanyakan majlis pengajian dilakukan di Masjid nabawi

23.3.4.  beliau sanggup bersusah payah memberi kefahaman kepada anak


muridnya tentang sesuatu ilmu

23.4.                    Sumbangan

23.4.1.  sumbangan beliau yang terbesar ialah kitab Al-Muattok


23.4.2.  beliau pengasas mazhab Maliki

23.4.3.  banyak kumpul dan analisis hadis-hadis

23.4.4.  menghasilkan beberapa buah buku agama yang tinggi nilainya yang


terdapat di pusat-pusat pengajian tinggi sebagai rujukan kepada pelajar Islam

Bab 24 Imam As-Syafie rh

24.  Imam As-Syafie R.H.

24.1.                    Riwayat Hidup

24.1.1.  nama sebenar ialah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas ra. bin Usman bin
syafie’ bin As-Sa’ib

24.1.2.  beliau sama keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w. di sblh datuknya


Abdul Manaf

24.1.3.  lahir di Ghazzah, Palestin tahun 150 H (767M)

24.1.4.  bapanya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan

24.1.5.  biliau digelar ‘As-Syafie’ sempena nama datuknya Syafie bin Sa’ib

24.1.6.  seorang yang kuat ingatan, terang hati, rajin dan peribadinya yang sangat
tinggi

24.1.7.  beliau meninggal dunia pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah (820M) di Mesir

24.2.                    Pendidikan

24.2.1.  imam As-Syafie mula belajar Al-Quran ketika berusia 5 tahun dan dapat
hafaz al-Quran ketika usia 9 tahun

24.2.2.  ketika usia 12 tahun, beliau hafal kitab Al-Muattok, karangan Imam Malik

24.2.3.  beliau banyak menghabiskan masa remajanya dengan menghadiri kelas-


kelas pengajian agama di Masjidil Haram

24.2.4.  beliau belajar dengan beberapa tokoh ulama hadis yang masyur seperti
imam Malik bin Anas dan Ibrahim bin Abi Yahya As-Sami
24.2.5.  beliau juga mengembara ke Iraq, Parsi, Palestin dan Yaman untuk
menuntut ilmu

24.3.                    Sumbangan

24.3.1.  mengasas kaedah tertentu dalam mensabitkan hukum

24.3.2.  tidak terima kaedah istihsan

24.3.3.  mempersempitkan penggunaan akal dalam mensabitkan sesuatu

24.3.4.  berijtihad mengikut tempat dan suasana

24.3.5.  berhujah dengan golongan antihadis. Perdebatan ini disebutkan dalam


kitab Ar-Risalah

24.3.6.  beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan khususnya dalam


masalah ibadat

24.3.7.  pengasas mazhab Syafie

Bab 25 Imam Ahmad bin Hanbal rh

25.  Imam Ahmad bin Hanbal rh

25.1.                    Riwayat Hidup

25.1.1.  nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

25.1.2.  beliau satu keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w. di sebelah


neneknya.

25.1.3.  imam Ahmad lahir di Baghdad pada bulan Rabiulawal tahun 164Hijrah


(780M)

25.1.4.  beliau lahir dalam keadaan yatim serta miskin. Bapanya hanya


meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang kecil

25.1.5.  beliau mengambil upah jual kain dan membawa barang-barang di jalanan


untuk menyara hidup

25.1.6.  beliau seorang yang sangat mementingkan kebersihan dan kekemasan


25.1.7.  beliau tidak sombong dan bongkak. Beliau mengasihi seseorang kerana
Allah

25.1.8.  beliau seorang yang bertaqwa, baik hati, kurang makan dan minum serta
banyak melakukan ibadat

25.1.9.  Antara Ibadatnya:

25.1.9.1.        baca 1/7 al-Quran pada setiap hari

25.1.9.2.        menghafaz lebih daripada 700000 hadis

25.1.9.3.        khatam al-Quran sekali seminggu

25.1.9.4.        mengerjakan solat sunat hingga 300 rakaat setiap hari

25.1.10.                      beliau meninggal dunia pada tahun 855 M di Baghdad ketika


berusia 77 tahun

25.2.                    Pendidikan

25.2.1.  sejak kecil beliau menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu dan
rajin belajar

25.2.2.  beliau akan membawa alat tulis dan kertas untuk menulis sesuatu yang
berfaedah ke mana-mana saja beliau pergi

25.2.3.  sebahagian besar hidupnya adalah untuk mencari ilmu

25.2.4.  beliau mengembara ke beberapa buah negeri untuk menuntut ilmu seperti


Kufah, Basrah, Syam, dan Yaman

25.2.5.  guru beliau yang masyhur ialah Imam As-Syafie, Sufian bin Uyainah dan
Yahya bin Said

25.2.6.  Cara Imam Ahmad Mengihtinbatkan Hukum

25.2.6.1.        berpegang teguh dengan hadis yang sahih saja dan menolak


hadis dhaif

25.2.6.2.        amat berhati-hati memilih hadis yang berhubung kait dengan


masalah halal dan haram sama ada dari segi matan atau sanadnya

25.3.                    Sumbangan
25.3.1.  imam Ahmad bin Hanbal memberikan sumbangan yang besar dalam
bidang hadis dan perundangan Islam

25.3.2.  Beliau Meninggalkan Beberapa Kitab Yang Mashyur Dan Menjadi


Rujukan Hingga Ke Hari Ini:

25.3.2.1.        kitab Al-Musnad- mengandungi 40000 hadis

25.3.2.2.        Tafsir al-Quran

25.3.2.3.        An-Nasakh wal Mansukh

25.3.2.4.        kitab At-Tarikh

25.3.2.5.        kitab Al-Ilah

25.3.3.  beliau adalah pengasas mazhab Hanbali

Bab 26 Imam Al-Bukhari rh

26.  Imam Al-Bukhari rh

26.1.                    Riwayat Hidup

26.1.1.  nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail

26.1.2.  lahir hari Jumaat, 13 Syawal tahun 194 Hijrah (810M)

26.1.3.  kedua ibu bapanya orang yang soleh

26.1.4.  gelaran ‘Al-Bukhari’ adalah diambil sempena nama tempat kelahirannya

26.1.5.  beliau terkena penyakit mata semasa kecil hingga menjadi buta. Berkat doa
ibunya, akhirnya beliau dapat melihat semula

26.1.6.  beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah bersamaan 870 Masihi
ketika usia 62 tahun

26.2.                    Pendidikan

26.2.1.  beliau mendapat pendidikan yang baik sejak kecil daripada ibunya sendiri
26.2.2.  beliau seorang yang tekun dan gigih mencari ilmu dan sangat menghormati
hadis

26.2.3.  ketika umur 11 tahun, beliau telah membetulkan kesilapan gurunya yang


mengajar hadis. Ketika itu, beliau telah pun menghafaz al-Quran

26.2.4.  ketika usia 16 tahun, beliau telah menghafal kitab-kitab yang ditulis oleh
Ibnu Mubarak dan Waqi’

26.2.5.  beliau mula tulis kitab mengenai hadis daripada para sahabat dan perawi-
perawi hadis ketika berumur 18 tahun

26.2.6.  Imam Al-Bukhari merantau selama 16 tahun untuk menuntut dan mencari


ilmu pengetahuan

26.2.7.  beliau mengarang kitab Sahih Al-Bukhari

26.2.8.  Beliau Mensyaratkan Hadis Sahih Dengan Syarat:

26.2.8.1.        sanadnya mestilah bersambung terus dengan Rasulullah s.a.w.

26.2.8.2.        perawinya mestilah orang Islam, bersifat thiqah serta  mempunyai


ngatan dan akal yang kuat

26.3.                    Sumbangan

26.3.1.  kitab sahih Al-Bukhari adalah sumbangan beliau yang terbesar

26.3.2.  kitab ini disusun setelah beliau benar-benar mendalami bidang hadis

26.3.3.  beliau telah berjaya mengumpulkan 600000 hadis dalam kitab sahih Al-
Bukhari

26.3.4.  Keistimewan  Sahih Al-Bukhari:

26.3.4.1.        himpunan hadis-hadis nabi yang paling sistematik dan penting


sebagai rujukan umat Islam selepas kitab al-Quran

26.3.4.2.        Imam Al-Bukhari ambil masa selama 16 tahun dalam usahanya


menyelidik, mengumpul, menapis dan menyusun hadis-hadis untuk dimuatkan
dalam kitab ini

26.3.5.  beliau seorang mujtahid dan ijtihadnya tidak cenderung kepada mana-


mana mazhab fikah

Bab 27 Imam Al-Ghazali rh


 

27.  Imam Al-Ghazali r.h.

27.1.                    Riwayat Hidup

27.1.1.   Nama sebenar beliau ialah Abu Hamad bin Ahmad Al-Ghazani At-Tusi.

27.1.2.   Dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi.

27.1.3.  Dikenal sebagai'Al-Gazali bersempena dengan nama kampung


kelahirannya,Ghazalah

27.1.4.  Asal daripada keluarga miskin.Bapanya seorang yang soleh dan bekerja


sebagai pemintal bulu kambing.Beliau ingin melihat anaknya menjadi alim dan
soleh

27.1.5.  Beliau seorang yang bijaksana,kuat ingatan,berpegang teguh kepada


syariat Islam,tekun belajar dan bijak berhujah

27.1.6.  Beliau kuat beribadat,warak,zuhud,dan tidak menyukai kemewahan

27.1.7.  Digelar ‘Hujjatul Islam’ kerana kecekapan,kemasyhuran dan kekuatannya


membela Islam

27.1.8.  Imam Al Ghazali adalah seorang ulama,ahli fikir, dan ahli falsafah Islam
yang terkemuka

27.1.9.  Meninggal dunia di Tus pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah
bersamaan 1111(M)

27.2.                    Pendidikan

27.2.1.  Pada peringkat awalnya beliau mendapat pendidikan secara percuma


daripada beberapa orang guru kerana kemiskinannya

27.2.2.  Beliau belajar di sekolah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam Al-
Mulk di Tus

27.2.3.  Beliau melanjutkan pelajaran dari Tus ke Jarjan dan Naisabur

27.2.4.  Beliau belajar pelbagai bidang ilmu fikah,ilmu kalam dan ilmu falsafah
daripada Imam Al-Harmain di Naisabar

27.2.5.  Beliau belajar tasawuf daripada beberapa orang guru


27.2.6.  Beliau dilantik sebagai tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiah di
Baghdad

27.2.7.  Kegigihan Menuntut Ilmu

27.2.7.1.        Tabah dan bersemangat kuat untuk menuntut ilmu

27.2.7.2.        Berjaya menghafaz Al-Quran dalam usia yang muda

27.2.7.3.        berusaha mempelajari dan menguasai beberapa bahasa seperti


bahasa Arab dan Parsi

27.2.7.4.        menguasai ilmu al-Quran, hadis, mantik, usuluddin, tasawuf dan


falsafah

27.2.7.5.        sanggup mengembara untuk mendapatkan ilmu

27.3.                    Sumbangan

27.3.1.  penasihat agung kepada Perdana Menteri Nizam Al-Mulk

27.3.2.  menjadi tenaga pengajar kanan di universiti Nizamiah di Baghdad dan


Naisabur

27.3.3.  menyokong fahaman Al-Isyairah atau dikenal sebagai mazhab ahli sunnah


waljamaaah

27.3.4.  menolak fahaman ahli falsafah yang meresap dalam ilmu kalam

27.3.5.  pelopor kepada golongan sufi

27.3.6.  Menghasilkan Buku:

27.3.6.1.        Ihya Ulumuddin

27.3.6.2.        Al-Munkaz minal Dhalal

27.3.6.3.        Tuhafutul falsafah

27.3.6.4.        Al-Wajiz

Bab 28 Akal Cahaya Kehidupan

28.  Akal Cahaya Kehidupan

 
28.1.                    Nikmat Akal

28.1.1.  manusia dijadiakan Allah dengan sebaik-baik kejadian yang dilengkapi


dengan akal fikiran

28.1.2.  akal dapat bezakan antara manusia dengan haiwan

28.1.3.  manusia hendaklah berfikir berasaskan al-Quran dan as-sunnah kerana hal


ini dapat bezakan antara yang benar dengan yang batil

28.1.4.  Islam menggalakkan umatnya selalu berfikir kerana berfikir dapat


memantapkan iman

28.2.                    Adab Berfikir

28.2.1.  berfikir hendaklah berdasarkan wahyu dan syariat Islam

28.2.2.  berfikir menggunakan akal fikiran supaya dapat bezakan antara baik


dengan yang buruk

28.2.3.  berfikir berdasar bukti kajian saintifik yang dapat meneroka bidang-bidang


ilmu praktikal

28.2.4.  berfikir berpandukan maklumat dan fakta yang benar dan tepat

28.2.5.  bermatlamat jelas supaya berfikir lebih berfokus dan terancang

28.3.                    Cara Berfikir Dalam Islam

28.3.1.  mengetahui perkara yang difikirkan serta tujuan berfikir

28.3.2.  mengetahui batasan dan kemampuan akal

28.3.3.  mengetahui cara untuk mencapai matlamat

28.3.4.  mengetahui risiko yang akan berlaku

28.4.                    Hikmah Berfikir

28.4.1.  memantapkan iman yang boleh menjadikan seseorang itu cemerlang hidup


dunia dan akhirat
28.4.2.  menginsafi kebesaran dan kekuasaan Allah melalui ciptaan-Nya

28.4.3.  dihormati dan disanjungi oleh masyarakat

28.4.4.  melahirkan masyarakat yang berdaya maju dan proaktif