Anda di halaman 1dari 12

TAHAP 1

D U A
I
S T A R I K H
E A A
M H B
B T U U
S E B U L A N
R J
U
H A R I N
S O
E N A M
D I B
L A P A N O
R R
E M P A T
A B
L
P E T A N G
M

MENEGAK MELINTANG

1. bulan di akhir tahun 1. selepas nombor satu

3. bentuk nombor ini seperti cangkul 2. 28/29/30/31 hari

4. 2011 4. berada disebelah kanan helaian buku latihan

5. wednesday 6. 7______ dalam seminggu

7. hari diadakan perhimpunan sekolah 8. six

9. 10______ asas(0…9) 11. nombornya sama seperti cermin mata

10. gandaan nombor 12.

13. terdapat bulan dan bintang 14. waktu yang sesuai untuk bermain bola
TAHAP 2

S M
P I R A M I D
S J E S A H A D
C E C A I R A D N
G R A U G M
I A K U B O I D
L T K U B U S A U L
U I U L I
W A N G J A O
S A U S U K A T N
P U R A T AA K
U
S I L I N D E R

MENEGAK MELINTANG

1. panjang x lebar 2. Ringgit Malaysia, Yen, Dolar

3. sama sisi @sama kaki@tidak sama sisi/kaki 4. isipadu

5. ukuran panjang kilometer 6. terdapat 6 segiempat sama

7. seperti telur 8. pembahagian yang sama rata

9. berbentuk bola 10. Monumen firaun di Mesir

11. berkaitan dengan jam 13. cuti hujung minggu

12. salah satu contoh kubus 15. bentuknya seperti buku, pintu, peti ais

14. digit 18. berkaitan dengan berat

16. tiada sisi rata 20. tin minuman

17. juta

19. berkaitan dengan jarak dan panjang


TEKA SILANG KATA MATEMATIK
TAHAP 1

NAMA KUMPULAN:__________________________________

4 5

6 7 9

10

11

12 13

14
PEMBAYANG SILANG KATA
TAHAP 1

MENEGAK MELINTANG

1. bulan di akhir tahun 1. selepas nombor satu

3. bentuk nombor ini seperti cangkul 2. 28/29/30/31 hari

4. 2011 4. berada disebelah kanan helaian buku latihan

5. wednesday 6. 7______ dalam seminggu

7. hari diadakan perhimpunan sekolah 8. six

9. 10______ asas(0…9) 11. nombornya sama seperti cermin mata

10. gandaan nombor 12.

13. terdapat bulan dan bintang 14. waktu yang sesuai untuk bermain bola
TEKA SILANG KATA MATEMATIK
TAHAP 2

NAMA KUMPULAN:__________________________________

9 11

10 12

3 5 13 14

17

15 16

1 6 7

18 19

20
PEMBAYANG SILANG KATA
TAHAP 2

MENEGAK MELINTANG

1. panjang x lebar 2. Ringgit Malaysia, Yen, Dolar

3. sama sisi @sama kaki@tidak sama sisi/kaki 4. isipadu

5. ukuran panjang kilometer 6. terdapat 6 segiempat sama

7. seperti telur 8. pembahagian yang sama rata

9. berbentuk bola 10. Monumen firaun di Mesir

11. berkaitan dengan jam 13. cuti hujung minggu

12. salah satu contoh kubus 15. bentuknya seperti buku, pintu, peti ais

14. digit 18. berkaitan dengan berat

16. tiada sisi rata 20. tin minuman

17. juta

19. berkaitan dengan jarak dan panjang


TEKA SILANG KATA MATEMATIK
TAHAP 1

NAMA KUMPULAN:__________________________________

R A A C B N N O I P L Z J U K H W E U Z
U I A D U A P U L U H E M P A T S C N M
K O N W C E X H M E W H R M U C H A B C

D F H G X H J D U A R A T U S K A Z J N
G D A C G A S V C N A A S N J B T C N B
A A R X A I A G J A V R A K R G A G U E

C R U A H E T A M B A H V E B F H Z G U
A A N F U R Z M H X N A G A A A W C E C
A B M A R V F U A E Z G X U R E X A C A
M N U T M Y U I U L J W G E I M E X A W

H Y I L L K I O S A A T F R I B U I R S
K X K A N O K V S X E Y A F O R W S F E
U S I F I R M H E H M H S B H I U G I N

Z S F B C A M G K U H U S I O S E I F Z
C W U S G A G Z S A S U T Z A U U Z I C
E C E C B W A Z G M A J F C F K I F G I

C M I N G G U N B N B I A H X I A A C U
H N C H B B E B M J H B G K A M A L A M
C S G C X T F H Z W N M B A C I N B G Z
F T A H U N L O M P A T X B P J K E K S
PEMBAYANG SILANG KATA
TAHAP 1

1. mata wang Malaysia

2. aiskrim

3. 2+2+2 = 3x2 = 6

4. 7 hari

5. berlaku 4 tahun sekali

6. waktu tidur

7. nilai duit syiling

8. pulang sekolah

9. ____ jam sehari semalam

10. 101 + 99 =

11. waktu pergi sekolah

12. jarum panjang dan halus

13. simbol ‘+’

14. times tables

15. 4683. nilai tempat


TEKA SILANG KATA MATEMATIK
TAHAP 1

NAMA KUMPULAN:__________________________________

R A A C B N N O I P L Z J U K H W E U Z
U I A D U A P U L U H E M P A T S C N M
K O N W C E X H M E W H R M U C H A B C

D F H G X H J D U A R A T U S K A Z J N
G D A C G A S V C N A A S N J B T C N B
A A R X A I A G J A V R A K R G A G U E

C R U A H E T A M B A H V E B F H Z G U
A A N F U R Z M H X N A G A A A W C E C
A B M A R V F U A E Z G X U R E X A C A
M N U T M Y U I U L J W G E I M E X A W

H Y I L L K I O S A A T F R I B U I R S
K X K A N O K V S X E Y A F O R W S F E
U S I F I R M H E H M H S B H I U G I N

Z S F B C A M G K U H U S I O S E I F Z
C W U S G A G Z S A S U T Z A U U Z I C
E C E C B W A Z G M A J F C F K I F G I

C M I N G G U N B N B I A H X I A A C U
H N C H B B E B M J H B G K A M A L A M
C S G C X T F H Z W N M B A C I N B G Z
F T A H U N L O M P A T X B P J K E K S
TEKA SILANG KATA MATEMATIK
TAHAP 2

NAMA KUMPULAN:__________________________________

P S J H U M E O K U J I X L F A O H N P
M Z A F L P E R I M E T E R U L Z O H K
A M S S H C A C O P Z A L I J K K M P J

J X I C U E N A M P U L U H S A A T E A
M A L S M S Z C S S A I P M F I H U N I
I J X P I N D O N E S I A H P A I E I P

C F A J H P A N J A N G E C J S G N M U
O S G K X K A J Z E U J R A E M S A B S
Z A L O I S E D O K R E R K U A H M A E
T F E G S R P R U O T R X A I R G M N D

J U T A U H E S L E A O I P U G L I G I
N I A U N D N I M B Z I B K L O A N C M
M K F G N K H O M U M K S J O L X I T A

T B A I L R L A M D O L A R Z I M T I R
K J L G M I G F L U M J F J O K A B N I
B I A Z K T Z B J F K B N A E R M S O P

S X P S I K U T A M U F K A N D R T M O
H G J L A P U L U H R I B U P S X P H A
M K U B O I D H E S U T I M E T K R A O
P L A J I R E A W A N G K E R T A S K I
PEMBAYANG SILANG KATA
TAHAP 2

1. mata wang Singapura

2. topi harijadi

3. bentuk buku

4. nilai RM1, RM5, RM10,….

5. million

6. sama seperti batang penyapu

7. berada di padang pasir Mesir

8. alat yang berkaitan dengan berat

9. Negara yang menggunakan mata wang Rupiah

10. ukur keliling

11. data yang mewakili sesuatu digambarkan dalam bentuk ________

12. bersamaan dengan 100 tahun

13. 3581378 . nilai tempat nombor bergaris

14. volume of liquid

15. 360 saat = ? minit

16. alat untuk mengukur permukaan yang tidak rata

17. lebar x ? = luas

18. unit bagi jarak perjalanan

19. berat sesuatu bahan

20. 1 minit bersamaan dengan ------------- saat


TEKA SILANG KATA MATEMATIK
TAHAP 2

NAMA KUMPULAN:__________________________________

P S J H U M E O K U J I X L F A O H N P
M Z A F L P E R I M E T E R U L Z O H K
A M S S H C A C O P Z A L I J K K M P J

J X I C U E N A M P U L U H S A A T E A
M A L S M S Z C S S A I P M F I H U N I
I J X P I N D O N E S I A H P A I E I P

C F A J H P A N J A N G E C J S G N M U
O S G K X K A J Z E U J R A E M S A B S
Z A L O I S E D O K R E R K U A H M A E
T F E G S R P R U O T R X A I R G M N D

J U T A U H E S L E A O I P U G L I G I
N I A U N D N I M B Z I B K L O A N C M
M K F G N K H O M U M K S J O L X I T A

T B A I L R L A M D O L A R Z I M T I R
K J L G M I G F L U M J F J O K A B N I
B I A Z K T Z B J F K B N A E R M S O P

S X P S I K U T A M U F K A N D R T M O
H G J L A P U L U H R I B U P S X P H A
M K U B O I D H E S U T I M E T K R A O
P L A J I R E A W A N G K E R T A S K I