PRESENTER: LATIFAH BT ABDUL LATIF NURUL AIN BT MOHD FARAH DINA BT ROSLI

Berlandaskan syariah ` .Menurut Suruhanjaya Sekuriti REIT adalah : ³An investment vehicle that proposes to invest at least 50% of its total assets in real estate.SPV) yang mana aset utamanya terdiri daripada hartanah. REITs merupakan salah satu alat pelaburan yang mana sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan asetnya dilaburkan dalam hartanah. sama ada melalui pemilikan langsungatau melalui syarikat bertujuan khas (special purpose vehicle.´ ` Ini bermakna. whether through direct ownership or through a single purpose company whose principal asset comprise real estate.

.

Perbezaanya : Penasihat Syariah Sekatan Sewa Kewangan Pelaburan Takaful .Stuktur i-reits sama dengan reits konvensional.

` ` ` BERLANDASKAN SYARIAH PELABURAN DI TEMPAT PATUH SYARIAH HASIL PENDAPATAN(SEWA.DIVIDEN DLL) MESTILAH HALAL. JIKA TERDAPAT PENDAPATAN YANG BERUNSUSRKAN RIBA GHARAR DAN MAISIR < 20%( SURUHANJAYA SEKURITI) .

2.AQAR KPJ REITS(340 JUTA) AL HADHARAH BOUSTED REITS(220 JUTA) AMANAH HARTANAH BUMIPUTRA(1 BILION) .1. AL. 3.

Krisis kewangan 2008( SUBPRIME) BERMULA DI USA LENDING>DEPOSIT MORTGAGE CRISIS .` ` - INFLASI adalah kenaikan tingkat harga barang kerana perkembangan ekonomi yang terlalu pesat sehingga menyebabkan perbelanjaan agregat > permintaan barang.

` ` ` ` ` TINGKAT HARGA HARTANAH TERLALU TINGGI PRODUK HARTANAH TIDAK TERJUAL DAN TERSEWA SEPERTI BANGUNAN.PREMISPREMIS KOMERSIAL DAN PERUMAHAN PELABURAN AKAN RUGI KERNA PELABUR DAN PENGUSAHA AKAN MENANGGUNG KOSKOS NYATA DAN TERSEMBUNYI KADAR FAEDAH YANG TINGGI PENARIKAN DIRI PELABUR KERANA TIDAK MAMPU TANGGUNG KOS (NAKHEEL ptd) .

` ` ` ` PELABUR LEBIH BERMINAT DENGAN PRODUK ISLAM MUDAH TUNAI YANG TERJAMIN ADA JAMINAN SEPERTI KONSEP µTAWARRUQ¶ PERLINDUNGAN DARIPADA TAKAFUL ATAU RETAKAFUL DAN REINSURANS .

` ` ` SISTEM µOPEN MARKET¶ SANDARAN TERHADAP USD NEGARA PENGIMPORT UTAMA BARANGAN MALAYSIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful