PRESENTER: LATIFAH BT ABDUL LATIF NURUL AIN BT MOHD FARAH DINA BT ROSLI

whether through direct ownership or through a single purpose company whose principal asset comprise real estate. REITs merupakan salah satu alat pelaburan yang mana sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan asetnya dilaburkan dalam hartanah.Menurut Suruhanjaya Sekuriti REIT adalah : ³An investment vehicle that proposes to invest at least 50% of its total assets in real estate.´ ` Ini bermakna. Berlandaskan syariah ` .SPV) yang mana aset utamanya terdiri daripada hartanah. sama ada melalui pemilikan langsungatau melalui syarikat bertujuan khas (special purpose vehicle.

.

Perbezaanya : Penasihat Syariah Sekatan Sewa Kewangan Pelaburan Takaful .Stuktur i-reits sama dengan reits konvensional.

JIKA TERDAPAT PENDAPATAN YANG BERUNSUSRKAN RIBA GHARAR DAN MAISIR < 20%( SURUHANJAYA SEKURITI) .` ` ` BERLANDASKAN SYARIAH PELABURAN DI TEMPAT PATUH SYARIAH HASIL PENDAPATAN(SEWA.DIVIDEN DLL) MESTILAH HALAL.

AQAR KPJ REITS(340 JUTA) AL HADHARAH BOUSTED REITS(220 JUTA) AMANAH HARTANAH BUMIPUTRA(1 BILION) . AL.1. 2. 3.

` ` - INFLASI adalah kenaikan tingkat harga barang kerana perkembangan ekonomi yang terlalu pesat sehingga menyebabkan perbelanjaan agregat > permintaan barang. Krisis kewangan 2008( SUBPRIME) BERMULA DI USA LENDING>DEPOSIT MORTGAGE CRISIS .

` ` ` ` ` TINGKAT HARGA HARTANAH TERLALU TINGGI PRODUK HARTANAH TIDAK TERJUAL DAN TERSEWA SEPERTI BANGUNAN.PREMISPREMIS KOMERSIAL DAN PERUMAHAN PELABURAN AKAN RUGI KERNA PELABUR DAN PENGUSAHA AKAN MENANGGUNG KOSKOS NYATA DAN TERSEMBUNYI KADAR FAEDAH YANG TINGGI PENARIKAN DIRI PELABUR KERANA TIDAK MAMPU TANGGUNG KOS (NAKHEEL ptd) .

` ` ` ` PELABUR LEBIH BERMINAT DENGAN PRODUK ISLAM MUDAH TUNAI YANG TERJAMIN ADA JAMINAN SEPERTI KONSEP µTAWARRUQ¶ PERLINDUNGAN DARIPADA TAKAFUL ATAU RETAKAFUL DAN REINSURANS .

` ` ` SISTEM µOPEN MARKET¶ SANDARAN TERHADAP USD NEGARA PENGIMPORT UTAMA BARANGAN MALAYSIA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful