PRESENTER: LATIFAH BT ABDUL LATIF NURUL AIN BT MOHD FARAH DINA BT ROSLI

whether through direct ownership or through a single purpose company whose principal asset comprise real estate.´ ` Ini bermakna.Menurut Suruhanjaya Sekuriti REIT adalah : ³An investment vehicle that proposes to invest at least 50% of its total assets in real estate.SPV) yang mana aset utamanya terdiri daripada hartanah. Berlandaskan syariah ` . sama ada melalui pemilikan langsungatau melalui syarikat bertujuan khas (special purpose vehicle. REITs merupakan salah satu alat pelaburan yang mana sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan asetnya dilaburkan dalam hartanah.

.

Stuktur i-reits sama dengan reits konvensional. Perbezaanya : Penasihat Syariah Sekatan Sewa Kewangan Pelaburan Takaful .

` ` ` BERLANDASKAN SYARIAH PELABURAN DI TEMPAT PATUH SYARIAH HASIL PENDAPATAN(SEWA. JIKA TERDAPAT PENDAPATAN YANG BERUNSUSRKAN RIBA GHARAR DAN MAISIR < 20%( SURUHANJAYA SEKURITI) .DIVIDEN DLL) MESTILAH HALAL.

1. 3. 2. AL.AQAR KPJ REITS(340 JUTA) AL HADHARAH BOUSTED REITS(220 JUTA) AMANAH HARTANAH BUMIPUTRA(1 BILION) .

Krisis kewangan 2008( SUBPRIME) BERMULA DI USA LENDING>DEPOSIT MORTGAGE CRISIS .` ` - INFLASI adalah kenaikan tingkat harga barang kerana perkembangan ekonomi yang terlalu pesat sehingga menyebabkan perbelanjaan agregat > permintaan barang.

PREMISPREMIS KOMERSIAL DAN PERUMAHAN PELABURAN AKAN RUGI KERNA PELABUR DAN PENGUSAHA AKAN MENANGGUNG KOSKOS NYATA DAN TERSEMBUNYI KADAR FAEDAH YANG TINGGI PENARIKAN DIRI PELABUR KERANA TIDAK MAMPU TANGGUNG KOS (NAKHEEL ptd) .` ` ` ` ` TINGKAT HARGA HARTANAH TERLALU TINGGI PRODUK HARTANAH TIDAK TERJUAL DAN TERSEWA SEPERTI BANGUNAN.

` ` ` ` PELABUR LEBIH BERMINAT DENGAN PRODUK ISLAM MUDAH TUNAI YANG TERJAMIN ADA JAMINAN SEPERTI KONSEP µTAWARRUQ¶ PERLINDUNGAN DARIPADA TAKAFUL ATAU RETAKAFUL DAN REINSURANS .

` ` ` SISTEM µOPEN MARKET¶ SANDARAN TERHADAP USD NEGARA PENGIMPORT UTAMA BARANGAN MALAYSIA .