Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH

TEMA : DIRI SAYA

SUBTEMA : KEBERSIHAN DIRI

TUNJANG / STANDARD
MASA STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN / BAHAN
KANDUNGAN
- Perhimpunan pagi : murid member salam dan ucapan selamat
pagi.murid membaca al-fatihah dan doa belajar Buku kedatangan
30 minit - Tunjang BM murid
RUTIN / PERBUALAN (BM 1.1.7 mendengar arahan dan memberi respon)
PAGI (BM 2.2.7 Bersoaljawab secara bersopan) Kesepaduan PFK
Aktiviti :
-guru meminta murid-murid berada dalam kumpulan. Guru
bertanyakan isi pelajaran semalam dan murid menjawab
-guru membacakan buku besar kepada murid.

40 minit Tunjang Fizikal dan (K.T.I 2.4.5 Membuat -murid membuat - Kain ekor
Permainan Luar Kesihatan pergeraka bebas pergerakan mengikut - Speaker
(K.T.I Menunjukkan mengikut muzik ) rentak muzik
- Laptop
apresiasi muzik)
-permainan cabut ekor
naga

-guru menunjukkan
cara permainan

-murid paling banyak


mencabut ekor, dikira
pemenang

30 minit Tunjang Sains dan (S.T 2.3.3) - Guru - Lembaran kerja


AWAL SAINS Teknologi – Awal Membanding dan menggunakan - Boneka
Sains mengumpulkan objek- boneka untuk
S.T 2.3 Membanding objek mengikut satu menerangkan
dan mengelaskan ciri konsep saiz
objek a. saiz (besar dan - Murid mencari
kecil, panjang dan objek satu cirri
pendek) di dalam kelas
b. Tekstur (licin dan - Murid membuat
kasar) lembaran kerja
c. berat (berat dan dalam
ringan) kumpulan

30 minit Tunjang Fizikal dan (K.T.I. 2.1.12 - Guru memain - Lembaran kerja
MODUL BERTEMA Estetika – Kreativiti Menyanyi dengan peranan
FIZIKAL DAN (K.T.I 2.1 Mengambil persaan dan ekspresi dengan
ESTETIKA - bahagian dalam menggunakan
KREATIVITI aktiviti nyanyian ) (K.T.I 2.4.5 Membuat topeng
(K.T.I 2.4 pergerakan bebas - Murid menyanyi
Menunjukkan mengikut muzik) lagu kucing dan
apresiasi muzik) tikus dengan
bantuan guru
- Murid membuat
topeng
- Murid menyanyi
dengan
gerakan
REHAT DAN PENGURUSAN DIRI

(BI 1.2.7 ) Listen to - the teacher


30 minit Tunjang Komunikasi and identify common show the lettet
MODUL TERAS Bahasa Inggeris (B.I objects in the “D”
BAHASA INGGERIS 1.2) Listen to and environment - Show word that
start with ‘ D’
understand meaning (B.I 1.2.6) Listen to
- Student try to
of simple words and responn verbally
search what is
to greeting the meaning of
(BI 4.2.4) Write simple the words
words in neat,legible - Teachers expl
print

30 minit Tunjang Komunikasi – (B.M 1.1.7 ) - Guru


MODUL TERAS Bahasa Malaysia Mendengar arahan menggunakan
BAHASA MALAYSIA B.M 1.1 Mendengar dan memberi respon kad imbas
dengan penuh bergambar dan
perhatian ( B.M 2.2.7) kad imbas suku
B.M 2.2 Bersoaljawab Bersoaljawab secara kata untuk
melalui rangsangan bersopan mengajar
yang diberi (B.M 3.5.3) membatangkan
B.M 3.5 Membaca Membatangkan dua suku kata
perkataan suku kata untuk - Murid diberikan
B.M 4.2 Menguasai menjadi perkataan lembaran kerja
kemahiran menulis (B.M 4.2.6) Menyalin
perkataan dengan
cara yang betul

10 minit - Bersoaljawab dengan murid mengenai pembelajaran pada hari ini


AKTIVITI PENUTUP - Murid member salam dan bersalam dengan guru
- Guru member pesanan kepada murid