SLIP PENGESAHAN PENERIMAAN BORANG PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN

Nama & Alamat Pemohon ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

FAIL RUJUKAN: TARIKH TERIMA:

KAUNTER BAYARAN: Pejabat Majlis Daerah Tanjong Malim, Peti Surat 59, Behrang 2020, 35900 Tanjong Malim

BORANG PERMOHONAN LESEN PERNIAGAAN
Gambar

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. Fail Rujukan :…………………………………………………… Resit Bayaran Borang :…………………………………………………… Resit Bayaran Proses :…………………………………………………… ________________________________________________________________ UNTUK DIISI OLEH PEMOHON (A) MAKLUMAT PERIBADI
Nama Alamat No. K/P Bangsa Tempat Lahir :………………………………………………… ............................... :…………………………………………………................................ :………………………… Warna :................................... Jantina :................................... Tarikh Lahir :.................................... :.................................... :.................................... :.................................... :....................................

Taraf Perkahwinan :................................... Pendapatan
(Bujang/Kahwin/Janda/Duda)

Jawatan/Pekerjaan :.................................. No. Telefon

(B) BUTIR – BUTIR PERNIAGAAN
Nama Kedai/Syarikat :…………………………………………………………..

Alamat Premis Perniagaan :…………………………………………………………. Jenis Perniagaan Luas Tapak Perniagaan Masa Perniagaan Jumlah Bilik (Hotel) :…………………………………………………………. :…………………………………………………………. :…………………………………………………………. :………………………………………………………….

Jumlah Kerusi (Gunting Rambut) :……………………………………………….. Jenis Aktiviti Penjaja (Statik/Bergerak/Sementara):…………………………………………………………. Pemilik Premis/Tanah : Milik Sendiri Sewa

Tempoh Perniagaan (Bagi Perniagaan Sementara) :.........................................

(C) BUTIR-BUTIR PAPAN IKLAN/KAIN RENTANG/BANTING
Jenis Iklan Nama Papan Iklan Berlampu Tidak Berlampu Ukuran (M) Panjang Lebar Bilangan

(Lampirkan Visual Iklan Anda)

(D) PENGAKUAN PEMOHON
Saya akui semua maklumat yang diberikan adalah benar dan jika didapati palsu, makaYDP boleh membatalkan permohonan ini dan membatalkan lesen yang telah dikeluarkan kepada saya. Saya sahkan benar dan saya akan mematuhi syarat – syarat dan kehendak – kehendak yang berkaitan dengan pengeluaran lesen. Jika saya gagal berbuat demikian, maka tindakan undang – undang ke atas saya boleh diambil. Tarikh : Tandantangan Pemohon

___________________

(E)

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Tarikh :

Tandatangan Pegawai yang Menerima

___________________

Panduan Permohonan Lesen Perniagaan. 1.0 1.1       Langkah Pertama Sudahkah anda tentukan jenis perniagaan anda :Penjaja Perniagaan Tred (Berisiko / Tidak Berisiko) Lesen Perniagaan Sementara (Ekspo dll) Pasar Malam / Pasar Lambak Iklan Proses tukar nama pelesen/tukar alamat premis perniagaan/tukar jenis perniagaan/tambah jenis perniagaan/batal jenis perniagaan. Langkah Kedua Dapatkan borang permohonan (Internet/Manual) dan isi semua maklumat dengan lengkap dan kepilkan bersama : -

2.0 2.1

a) b) c) d) e)

Salinan Kad Pengenalan 2 Keping Gambar Pemohon (Saiz Pasport) Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (SSM) Gambar Hadapan / Belakang Premis Visual Iklan (Penggunaan Bahasa Malaysia hendaklah diutamakan dengan saiz tulisan yang lebih besar daripada lain – lain bahasa). f) Salinan hakmilik tanah. Jika sewa, kepilkan salinan surat perjanjian sewa berserta ’stamping’. g) Salinan cukai tasiran yang terkini. (Sekiranya terdapat tunggakan cukai, sila jelaskan bayaran tungakan tersebut terlebih dahulu). h) Surat Sokongan daripada Ketua Jabatan sekiranya pemohon adalah kakitangan kerajaan i) Pelan lokasi & pelan lantai premis. j) Surat kelulusan Jabatan Luar :i. Salinan surat kelulusan dari Jabatan Alam Sekitar (JAS) sekiranya memproses/ menyimpan / mengeluarkan bahan berbahaya ii. Salinan surat Kelulusan Kementerian Dalam Negeri (KDN) sekiranya menjalankan aktiviti percetakan iii. Salinan surat kelulusan Jabatan Pendidikan sekiranya mengadakan pusat mengajar / tusyen / tadika. iv. Salinan surat kelulusan Jabatan Kebajikan Masyarakat sekiranya menjalankan aktiviti Taska v. Surat kelulusan FINAS, KPDN & HEP sekiranya menjalankan aktiviti pusat video / VCD vi. Surat kelulusan Polis sekiranya menjalankan aktiviti menjual / membeli barang – barang lusuh / hiburan / bahan letupan. vii. Surat kelulusan Pejabat Daerah sekiranya menjalankan aktiviti menjual / menyimpan / mengedar minuman keras. viii. Surat kelulusan Jabatan Bomba sekiranya menjalankan aktiviti / menyimpan bahan – bahan yang mudah terbakar / bahaya. k) Lesen perniagaan anda akan diproses dalam tempoh 1 hari bagi perniagaan yang tidak berisiko, dan dalam tempoh 14 hari bagi perniagaan yang berisiko. 2.2. Kemukakan pemohonan anda yang telah LENGKAP ke Bahagian Pelesenan dengan bayaran proses lesen RM 10.00 dan bayaran borang lesen RM 1.00.

2.3. Dapatkan Slip Penerimaan Permohonan Lesen Perniagaan. 2.4. Pemeriksaan premis akan dibuat oleh pegawai pelesenan bagi memastikan syarat-syarat lesen perniagaan yang diberi dipatuhi. 3. Peruntukan undang-undang 3.1. Yang Dipertua MDTM boleh memberi, membatalkan atau menolak lesen anda tanpa memberi apa-apa sebab mengikut Seksyen 107(1) Akta Kerajaan Tempatan 1976. Lesen yang dikeluarkan adalah tertakluk kepada peruntukkan undang-undang iaitu: a. Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred Perniagaan dan Perindustrian (MDTM) 1989. b. Undang-Undang Kecil Penjaja (MDTM) 1984. c. Undang-Undang Kecil Iklan (MDTM) 1984. d. Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDTM)1983. e. Undand-Undang Kecil Pelesenan, Tred Perniagaan dan Perindustrian (MDTM) (pindaan) 2007. f. Undang-Undang Kecil Pasar (MDTM) 2007.

3.2.

.

”BOLEHKAN KAMI BANTU ANDA MEMOHON LESEN

BAHAGIAN PELESENAN, MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM, PETI SURAT 59, BANDAR BEHRANG 2020, PERAK DARUL RIDZUAN. TEL : 05-4563445/05-4563410/054563420 FAKS : 05-4563430/054563440 LAMAN WEB : www.mdtm.gov.my