SENARAI FORMAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) 2011 BANTUAN PERSEKOLAHAN, KPM DASAR SEDIA ADA BIL

.
1.

NAMA FORMAT
Anggaran Belanja Mengurus 2011 Dasar Sedia Ada Bantuan Persekolahan (OA 40000)

M/S
3

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

ABM-7 BP DSA 2011 BSSK

OBJEK SEBAGAI 41000 BIL.
1. Biasiswa Biasiswa Sukan 4 DSA2011-41(BS) BSSK

NAMA FORMAT

M/S

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

ONE-OFF BIL.
1.

NAMA FORMAT
Anggaran Belanja Mengurus 2011 One-Off Bantuan Persekolahan (OA 40000)

M/S
6

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

ABM-7 BP ONE-OFF 2011 BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN

OBJEK SEBAGAI 41000 BIL.
1.

NAMA FORMAT
Skim Bantuan Tuisyen (SBT) Bagi Operasi & Tuisyen Bagi Bantuan Makanan

M/S

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

7 8

OO2011-41(SBT-1) OO2011-41(SBT-2) OO2011-41(PKSBP) OO2011-41(EMK) OO2011-41(EPU)

BPK, BPI (SABK) (SABK), Semua JPN BPK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK BPK BSSK

2. 3. 4.

Program Pelajar Projek Khas SBP (PKSBP) 9 Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) Elaun Pra Universiti (EPU) 10 11

OBJEK SEBAGAI 42000 BIL.
1.

NAMA FORMAT
Bantuan Makanan Asrama (BMA) Bagi Asrama Sedia Ada Bagi Asrama Baru

M/S

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

12 13

OO2011-42(BMA-1) OO2011-42(BMA-2)

BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

2.

Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Bagi Kelas Prasekolah Sedia Ada Bagi Kelas Prasekolah Baru Bagi Sekolah Rendah Sedia Ada Bagi Sekolah Rendah Baru Bagi Sekolah Menengah Sedia Ada

14 15 16 17 18

OO2011-42(PCGP-1) OO2011-42(PCGP-2) OO2011-42(PCGR-1) OO2011-42(PCGR-2) OO2011-42(PCGM-1)

BPK, BPK, BPK, BPK,

BPI BPI BPI BPI

(SABK), (SABK), (SABK), (SABK),

BPG, Semua JPN BPG, Semua JPN Semua JPN Semua JPN

BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

Bagi Sekolah Menengah Baru

19

OO2011-42(PCGM-2) (i)

BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

BIL.
3. 4.

NAMA FORMAT
Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bagi Kelas Prasekolah Sedia Ada Bagi Kelas Prasekolah Baru Yuran Khas Sekolah (YKS) Bagi Sekolah Rendah Sedia Ada Bagi Sekolah Rendah Baru Bagi Sekolah Menengah Sedia Ada Bagi Sekolah Menengah Baru

M/S
20

INDEKS FORMAT
OO2011-42(RMT)

BHG. / JABATAN TERLIBAT
BPK, BPI (SABK), Semua JPN

21 22

OO2011-42(BMP-1) OO2011-42(BMP-2)

BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN

5.

23 24 25 26

OO2011-42(YKSR-1) BPK, BPI (SABK), Semua JPN OO2011-42(YKSR-2) BPK, BPI (SABK), Semua JPN OO2011-42(YKSM-1) OO2011-42(YKSM-2) BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

6.

Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bagi Kelas Prasekolah Sedia Ada 27 Bagi Kelas Prasekolah Baru 28 Bagi Sekolah Rendah Sedia Ada 29 Bagi Sekolah Rendah Baru 30 Bagi Sekolah Menengah Sedia Ada Bagi Sekolah Menengah Baru Bagi Sekolah Pendidikan Khas Sedia Ada Bagi Sekolah Pendidikan Khas Baru 31 32 33 34

OO2011-42(BKKP-1) OO2011-42(BKKP-2) OO2011-42(BKKR-1) OO2011-42(BKKR-2) OO2011-42(BKKM-1) OO2011-42(BKKM-2)

BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN BPI (SABK), Semua JPN BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

OO2011-42(BKKK-1) BPK OO2011-42(BKKK-2) BPK BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN Semua JPN

7.

Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform (BPS) 35 OO2011-42(BPS)

8. 9.

Pengangkutan Murid (PM)

36

OO2011-42(PM) OO2011-42(BJK)

Bantuan Jaket Keselamatan Murid (BJK) 37

RUJUKAN BIL.
1. 2.

NAMA FORMAT
Jadual Bilangan Hari Dan Kelayakan Kadar Tuntutan BMA Tahun 2011 LAMPIRAN A

INDEKS FORMAT

Kadar Pemberian Bantuan Geran Per Kapita (PCG) LAMPIRAN B

( ii )

3888 8872 03 . BKK ] BIL. 1.8884 7698 (Tel) 03 . 2. PCG (PRASEKOLAH & RENDAH). NAMA PEGAWAI Pn. Rugayah binti Deraman JAWATAN KPSU PSU NO.8884 7690 PE UNIT BANTUAN 2 [ BMA. BMP.8884 7697 03 . Nurulzuhrah binti Mohd Jamid En. PCG (MENENGAH). EMK. NAMA PEGAWAI Pn. Mohd. 1. 1.SENARAI PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI: CAWANGAN BANTUAN. Nor Zarina binti Razak JAWATAN KPSU PSU NO. 2. NAMA PEGAWAI En.8884 7695 03 . EPU. 2. SBT. 2. TELEFON 03 . NAMA PEGAWAI Pn. SPK. SSENI). SSUKAN.8884 7611 (Faks) TSUB PA UNIT BANTUAN 1 [ RMT. BJK ] BIL. BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIAN BIL. Ahmad 'Afifi bin Hussain Pn. 3. BPS. Ibrahim bin Mamat En. Nurhazwan bin Rostam Pn. Nor Syamsida binti Cik Nor Azira binti Sabu Pn.8884 7643 PE UNIT BANTUAN 3 [ BIASISWA. PM ] BIL. TELEFON 03 .8884 7627 013 . TELEFON 03 . SMTV. Zailan binti Mohd Yusuf Cik Sharifah Roslina binti Syed JAWATAN NO. YKS.442 5934 03 .8882 1461 012 . 1.8884 7616 PE 1 . PCG (SBP. 3.8884 7630 03 . Siti Aisyah binti Abdul Aziz JAWATAN KPSU PSU NO. TELEFON 03 . 3.

DERMASISWA DAN BANTUAN PELAJARAN BIASISWA Biasiswa Sukan PERBELANJAAN PERUNTUKAN SEBENAR ASAL TAHUN TAHUN 2009 2010 b (RM) c (RM) ANGGARAN DIPOHON TAHUN 2011 SEKOLAH / MURID SEDIA ADA d (RM) SEKOLAH / MURID BARU e (RM) JUMLAH DIPOHON f=d+e (RM) ANGGARAN BEZA ANGGARAN TAHUN DISYORKAN 2011 DENGAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 g (RM) h=g-c (RM) i = h% (%) 3 .ABM-7 BP DSA 2011 ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2011 DASAR SEDIA ADA BANTUAN PERSEKOLAHAN (OA 40000) BHGN/JPN : OBJEK AM / SEBAGAI BUTIRAN PERBELANJAAN/AKTIVITI PERUNTUKAN TERMASUK TAMBAHAN TAHUN 2009 a (RM) 40000 41000 PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP BIASISWA.

DSA2011-41(BS) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 BIASISWA SUKAN [ DASAR SEDIA ADA ] NAMA PTJ : BIL NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK TERTANGGUN G BARU JUMLAH MURID a ANGGARAN KEPERLUAN (RM) b = a x RM70 x 12 bulan JUMLAH KADAR: RM70 sebulan bagi setiap murid untuk 12 bulan Kelayakan Murid (i) Murid Tingkatan 1 hingga 5 (ii) Murid yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam sukan tertentu dengan sekurangkurangnya telah mewakili negeri di peringkat kejohanan MSSM (iii) Tidak menerima sebarang biasiswa daripada agensi kerajaan dan bukan kerajaan (iv) Keutamaan diberi kepada murid yang terlibat dalam program Sukan Teras Prestasi Tinggi dan lain-lain jenis sukan yang diputuskan oleh KPM 4 .

DERMASISWA DAN BANTUAN PELAJARAN SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) Skim Bantuan Tuisyen (Operasi & Tuisyen) Skim Bantuan Tuisyen (Bantuan Makanan) PROGRAM PELAJAR PROJEK KHAS SBP (PKSBP) ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) ELAUN PRA UNIVERSITI (EPU) 42000 PEMBERIAN DALAM NEGERI BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) Asrama Harian SBP Sekolah Sukan Sekolah Seni Sekolah Teknik Sekolah Khas SABK (Rendah) SABK (Menengah) BANTUAN PER KAPITA (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) Rendah Menengah BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) Prasekolah Rendah Menengah SBP Sekolah Sukan Sekolah Seni Sekolah Teknik Sekolah Pendidikan Khas SABK (Rendah) SABK (Menengah) BANTUAN PAKAIAN SERAGAM PASUKAN BERUNIFORM (BPS) Rendah Menengah PENGANGKUTAN MURID (PM) JAKET KESELAMATAN MURID (BJK) PROGRAM SUSU SEKOLAH (PSS) PERBELANJA PERUNTUKAN AN SEBENAR ASAL TAHUN TAHUN 2009 2010 b (RM) c (RM) ANGGARAN DIPOHON TAHUN 2011 SEKOLAH / MURID SEDIA ADA d (RM) SEKOLAH / MURID BARU e (RM) JUMLAH DIPOHON f=d+e (RM) ANGGARA BEZA ANGGARAN N TAHUN 2011 DENGAN DISYORKA TAHUN 2010 N TAHUN 2011 g h=g-c i = h% (RM) (RM) (%) - 6 .ABM-7 BP ONE-OFF 2011 ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2011 ONE .OFF BANTUAN PERSEKOLAHAN (OA 40000) BHGN/JPN : OBJEK AM / SEBAGAI BUTIRAN PERBELANJAAN/AKTIVITI PERUNTUKAN TERMASUK TAMBAHAN TAHUN 2009 a (RM) 40000 41000 PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP BIASISWA.

OO2011-41(SBT-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) BAGI OPERASI DAN TUISYEN [ ONE OFF ] NAMA PTJ: BIL DAERA BIL H SEKOLAH KOD PTJ: BIL MURID LAYAK DARJAH 4 5 6 ANGGARAN KEPERLUAN (RM) OPERASI TUISYEN JUMLAH (RM) KADAR: Operasi & Tuisyen Tuisyen : RM10.00 x maksimum 4 mata pelajaran x 9 bulan untuk seorang murid setahun Operasi : RM20.00 seorang murid setahun Kelayakan murid: (i) Murid Darjah 4-6 (ii) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga: Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah (iii) Prestasi akademik Gred C dan ke bawah bagi mana-mana mata pelajaran Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris/ Matematik/ Sains 7 .

05 seorang x maksimum 72 kali Kelayakan murid: (i) Murid Darjah 4-6 (ii) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga : Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah (iii) Prestasi akademik Gred C dan ke bawah bagi mana-mana mata pelajaran Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris/ Matematik/ Sains 8 .OO2011-41(SBT-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) BAGI BANTUAN MAKANAN [ ONE OFF ] NAMA PTJ: BIL DAERAH BIL SEKOLAH KOD PTJ: BIL MURID LAYAK DARJAH 4 5 6 ANGGARAN KEPERLUAN (RM) BANTUAN MAKANAN (RM) JUMLAH (RM) KADAR: Bantuan Makanan Semenanjung : RM 1. Sabah & Labuan : RM2.80 seorang x maksimum 72 kali Sarawak.

OO2011-41(PKSBP) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 PROJEK KHAS SEKOLAH BERASRAMA PENUH [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL NAMA SEKOLAH 1 BIL MURID LAYAK TINGKATAN 2 3 4 KOD PTJ : JUMLAH ANGGARAN MURID KEPERLUAN (RM) 5 JUMLAH KADAR: (i) Tingkatan 1: RM750 setahun (ii) Tingkatan 2: RM300 setahun (iii) Tingkatan 3: RM350 setahun (iv) Tingkatan 4: RM500 setahun (v) Tingkatan 5: RM450 setahun bagi seorang murid bagi seorang murid bagi seorang murid bagi seorang murid bagi seorang murid Kelayakan Murid (i) Murid Tingkatan 1 hingga 5 yang bersekolah di Sekolah Berasrama Penuh sahaja (ii) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga : Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah 9 .

10 .OO2011-41(EMK) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL NEGERI BIL SEKOLAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK JUMLAH SEKOLAH KELAS ALIRAN MURID PENDIDIK INTEGRA PERDAN AN KHAS SI A ANGGARAN KEPERLUAN (RM) JUMLAH KADAR: RM150 sebulan bagi setiap murid untuk 12 bulan Kelayakan Murid (i) Semua murid pemegang kad OKU di Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan.

10 .OO2011-41(EMK) erajaan.

OO2011-41(EPU) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 ELAUN PRA UNIVERSITI (EPU) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK TING. Kelayakan Murid (i) Murid tingkatan 6 di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar.000 bagi setiap murid setahun. 6 RENDAH ATAS JUMLAH MURID ANGGARAN KEPERLUAN (RM) JUMLAH KADAR: RM1. 6 TING. 11 .

OO2011-41(EPU) r Penawar. 11 .

6 Tahun 2002 ruj.540. PENGHUNI JUMLAH TUNTUTAN BMA (KONTRAK 2) (RM) h=exfxg 348.436. Surat Pekeliling Kewangan Bil.00 f 130 130 g 180 100 JUMLAH TUNTTUTAN JUMLAH TUNTUTAN KONTRAK SEDIA ADA + KONTRAK BARU (RM) Kadar Tuntutan : Seperti di Lampiran A.OO2011-42(BMA-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BAGI ASRAMA SEDIA ADA [ ONE .00 Rujukan : 1.00 170. HARI LAYAK BIL.2 (8) bertarikh 9 Januari 2004 12 .00 1. PENGHUNI JUMLAH TUNTUTAN BMA (KONTRAK 1) (RM) d=axbxc 308.90 01/06/2011 31/05/2013 13. 6 Tahun 2002 .3001/06/200931/05/2011 12. DAERAH NAMA SEKOLAH BERASRAMA KONTRAK SEDIA ADA DALAM TAHUN 2011 NILAI KONTRAK SEHARI (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SMK ABC SMK DEF 14.00 JUMLAH TUNTUTAN BMA (RM) i=d + h) 657.00 150.660.Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 2.300.300. HARI LAYAK BIL.880. KP. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.10 01/06/2011 31/05/2013 TARIKH KONTRAK MULA TAMAT BIL.00 280 977.00 KOD PTJ : KONTRAK BARU DALAM TAHUN 2011 (PEMBAHARUAN KONTRAK) ANGGARAN NILAI KONTRAK SEHARI (RM) e 14.720.880.00 320.OFF ] NAMA PTJ : BIL.5001/06/200931/05/2011 b 120 120 c 180 100 TARIKH KONTRAK MULA TAMAT BIL.1600/H/2004/Jld. 280 458.840.000.

6.535.OO2011-42(BMA-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BAGI ASRAMA BARU [ ONE .2 (8) bertarikh 9 Januari 2004 13 .1600/H/2004/Jld. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2002 ruj. 6 Tahun 2002 .2011 14.2011 1.00 Kadar Tuntutan : Seperti di Lampiran A.00 BIL. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Rujukan : 1.90 01/06/2011 31/05/2013 13.10 01/06/2011 31/05/2013 TARIKH KONTRAK MULA TAMAT (RM) b 181 181 c 150 100 d=axbxc 404.6.00 237.645. BIL. DAERAH NAMA SEKOLAH BERASRAMA TARIKH MULA DIBUKA KOD PTJ : KONTRAK BARU DALAM TAHUN 2011 (ASRAMA BARU DIBUKA) ANGGARAN NILAI KONTRAK SEHARI (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SMK GHI SMK JKL 1.OFF ] NAMA PTJ : BIL. JUMLAH HARI PENGHUNI TUNTUTAN LAYAK BMA JUMLAH TUNTUTAN 250 641. KP.110.Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 2.

5 Tahun 2002 .OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KOD PTJ : BIL.OO2011-42(PCGP-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA PRASEKOLAH BAGI KELAS PRASEKOLAH SEDIA ADA [ ONE .00 seorang murid setahun.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah 14 . MURID PRASEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a b = a x RM100 JUMLAH TUNTUTAN Kadar Tuntutan: RM100. Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.

Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah 15 .500.00 2.00 10.00 seorang murid setahun. 5 Tahun 2002 .000. JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a SK ABC SK DEF SK GHI JUMLAH TUNTUTAN 1 2 1 25 50 25 100 b = a x RM100 2.00 5.000.500.OO2011-42(PCGP-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA PRASEKOLAH BAGI KELAS PRASEKOLAH BARU [ ONE .OFF ] NAMA PTJ : NAMA SEKOLAH BILANGAN KOD PTJ : BIL.00 KELAS MURID PRASEKOLAH PRASEKOLAH Kadar Tuntutan: RM100.

KP.Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah. 2003.1573/17/Jld. KP. Feb.1573/17/Jld.OO2011-42(PCGR-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH RENDAH BAGI SEKOLAH RENDAH SEDIA ADA [ ONE . Surat Pekeliling Kewangan Bil.OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH / ASRAMA BIL. 5 Tahun 2006 . Tambahan Pertama Kepada SPK Bil. 5 Tahun 2002 ruj. Murid x Kadar Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN - Kadar Tuntutan: Rujukan : 1. 2005.16(56) bertarikh 23 Apr. 3. Seperti di2.15(16) bertarikh 10 Lampiran B. 5 Tahun 2002 . 4. 5 Tahun 2002 ruj. MURID RENDAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil. Surat Pekeliling Kewangan Bil.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah. 16 . Tambahan Kedua Kepada SPK Bil.

2005. 3.OFF ] NAMA PTJ : BIL. Rujukan : 1. 5 Tahun 2002 ruj. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 ruj. 4. Surat Pekeliling Kewangan Bil.16(56) bertarikh 23 Apr.1573/17/Jld. KP. Murid x Kadar 1 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama 2 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN - Kadar Tuntutan: Seperti di Lampiran B.Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah. 5 Tahun 2002 . Tambahan Kedua Kepada SPK Bil. MURID RENDAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil. 17 . Tambahan Pertama Kepada SPK Bil.15(16) bertarikh 10 Feb. 5 Tahun 2006 .Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah.OO2011-42(PCGR-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH RENDAH BAGI SEKOLAH RENDAH BARU [ ONE . 2003. KP.1573/17/Jld. 2. NAMA SEKOLAH / ASRAMA BIL.

MURID MENENGAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil.16(56) bertarikh 23 April 2005. 2. KP. 5 Tahun 2002 ruj. KP.1573/17/Jld. 4. 5 Tahun 2002 ruj.1573/17/Jld. Tambahan Kedua Kepada SPK Bil. Murid x Kadar Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN - Kadar Tuntutan: Seperti di Lampiran B. 5 Tahun 2002 . Rujukan : 1.OO2011-42(PCGM-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH MENENGAH BAGI SEKOLAH MENENGAH SEDIA ADA [ ONE .Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah.15(16) bertarikh 10 Feb.OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH / ASRAMA BIL. 2003. 5 Tahun 2002 ruj. KP. Tambahan Ketiga Kepada SPK Bil. Tambahan Pertama Kepada SPK Bil. 18 .16(67) bertarikh 18 Julai 2005. 3. Surat Pekeliling Kewangan Bil.1573/17/Jld.

2003. 5 Tahun 2002 ruj.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah. 5 Tahun 2002 ruj.16(67) bertarikh 18 Julai 2005. 2. 3. 5 Tahun 2002 ruj. 4. MURID MENENGAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil. Tambahan Pertama Kepada SPK Bil.1573/17/Jld. Rujukan : 1. 5 Tahun 2002 . KP.1573/17/Jld. - 19 .16(56) bertarikh 23 April 2005.1573/17/Jld. Murid x Kadar 1 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama 2 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN Kadar Tuntutan: Seperti di Lampiran B. KP. BILANGAN SEKOLAH / ASRAMA BIL. Surat Pekeliling Kewangan Bil.OO2011-42(PCGM-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH MENENGAH BAGI SEKOLAH MENENGAH BARU [ ONE .OFF ] NAMA PTJ : BIL. Tambahan Kedua Kepada SPK Bil. Tambahan Ketiga Kepada SPK Bil. KP.15(16) bertarikh 10 Feb.

Sabah & Labuan : RM2.05 seorang x 190 hari Kelayakan murid: (i) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga: Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah 20 .80 seorang x 190 hari Sarawak.OO2011-42(RMT) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) [ ONE -OFF ] NAMA PTJ: KOD PTJ: BIL DAERAH BIL SEKOLAH BIL MURID ANGGARAN LAYAK KEPERLUAN (RM) JUMLAH (RM) KADAR: Semenanjung : RM1.

MURID PRASEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN BMP (RM) a (RM) b = a x RM1.50 sehari seorang murid untuk 200 hari setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2002 .50 X 200 hari JUMLAH TUNTUTAN 0 - Kadar Tuntutan: RM1.OO2011-42(BMP-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BAGI KELAS PRASEKOLAH SEDIA ADA [ ONE .Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 21 .OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH BILANGAN KELAS KOD PTJ : BIL.

000.50 x 200 hari 15.500.500.50 sehari seorang murid untuk 200 hari setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.OO2011-42(BMP-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BAGI KELAS PRASEKOLAH BARU [ ONE . KELAS MURID PRASEKOLAH PRASEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN BMP (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SK GHI SJKC JKL 01/01/2011 01/01/2011 2 1 50 25 (RM) b = a x RM1. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH KELAS BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL. BIL.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 Kadar Tuntutan: RM1.00 JUMLAH TUNTUTAN 3 75 22.00 7.Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 22 . 6 Tahun 2002 .

MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) b = a x RM4.OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH KOD PTJ : BIL.50 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 3 Tahun 2008 .Peruntukan Yuran Khas Sekolah 23 .OO2011-42(YKSR-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH RENDAH SEDIA ADA [ ONE .50 (RM) a JUMLAH KEPERLUAN 0 - Kadar Tuntutan: RM4.

00 JUMLAH KEPERLUAN 225 1.012.OFF ] NAMA PTJ : BIL. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.50 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.50 562.Peruntukan Yuran Khas Sekolah 24 .OO2011-42(YKSR-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH RENDAH BARU [ ONE . MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SK JKL SJKC MNO 01/01/2011 01/01/2011 125 100 (RM) b = a x RM4. 3 Tahun 2008 .50 450.50 Kadar Tuntutan: RM4.

OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH KOD PTJ : BIL.00 JUMLAH KEPERLUAN 0 - Kadar Tuntutan: RM9.00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) a (RM) b = a x RM9.Peruntukan Yuran Khas Sekolah 25 . 3 Tahun 2008 .OO2011-42(YKSM-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH MENENGAH SEDIA ADA [ ONE .

OO2011-42(YKSM-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH MENENGAH BARU [ ONE .00 JUMLAH KEPERLUAN 225 2.00 1. 3 Tahun 2008 .00 900.00 Kadar Tuntutan: RM9.025. MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SMK JKL SMK MNO 01/01/2011 01/01/2011 125 100 (RM) b = a x RM9. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.Peruntukan Yuran Khas Sekolah 26 .125.

OO2011-42(BKKP-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI KELAS PRASEKOLAH SEDIA ADA [ ONE .00 seorang murid setahun 27 .OFF ] NAMA PTJ : KOD PTJ : BIL SEKOLAH BIL KELAS BIL. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a b = a x RM25 - JUMLAH KEPERLUAN - Kadar Tuntutan: Kadar Tuntutan: RM25.

OO2011-42(BKKP-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI KELAS PRASEKOLAH BARU [ ONE .800. DAERAH NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL.OFF ] NAMA PTJ : BIL.000.00 1.00 1.500. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a 1 2 3 JOHOR BAHRU SK ABC SJKC DEF SK GHI 125 70 180 b = a x RM25 1.00 JUMLAH KEPERLUAN Kadar Tuntutan: RM25.00 seorang murid setahun 375 4.300.00 28 .

000. 2 Tahun 2006 .OFF ] NAMA PTJ : BIL. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) Mengikut kohort enrolmen 1 2 3 JOHOR BAHRU SK ABC SJKC DEF SK GHI 125 70 180 1.800.000.300.00 JUMLAH KEPERLUAN Kadar Tuntutan: Enrolmen Murid di Sekolah 1 .100 murid 101 . DAERAH NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL.00 1.150 murid Kadar RM500.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 29 .00 sebuah sekolah RM1.50 murid 51 .00 seorang murid atas Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.500.00 1.00 sebuah sekolah 375 4.00 sebuah sekolah RM1.00 151 murid dan ke RM10.OO2011-42(BKKR-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH RENDAH SEDIA ADA [ ONE .500.

00 JUMLAH KEPERLUAN 225 2.50 murid 51 .00 sebuah sekolah RM1. 2 Tahun 2006 .00 sebuah sekolah RM1.00 Kadar Tuntutan: Enrolmen Murid di Sekolah 1 .000. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.500.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 30 .500.150 murid 151 murid dan ke Kadar RM500.100 murid 101 .00 1.OO2011-42(BKKR-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH RENDAH BARU [ ONE .000. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) Mengikut kohort enrolmen 1 2 JOHOR BAHRU SK JKL SJKC MNO 01/01/2011 01/01/2011 125 100 1.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 seorang murid Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.00 sebuah sekolah RM10.500.

00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.OFF ] NAMA PTJ : KOD PTJ : BIL SEKOLAH BIL.00 489 725.00 Kadar Tuntutan: RM12.707. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a b = a x RM12.OO2011-42(BKKM-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH MENENGAH SEDIA ADA [ ONE .Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 31 .600 8. 2 Tahun 2006 .200.

400.OFF ] NAMA PTJ : BIL.500.00 1.00 1.500.00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a 1 2 3 4 Sepang SMK JKL SMK MNO SMK XYZ SMK PQR 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 125 100 125 100 (RM) b = a x RM12. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.200.00 1.00 Hulu Langat JUMLAH KEPERLUAN 450 5.OO2011-42(BKKM-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH MENENGAH BARU [ ONE .200.00 Kadar Tuntutan: RM12.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 32 .00 1. 2 Tahun 2006 .

KHAS SEK. 2 Tahun 2006 .000.000.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 33 . REN. JENIS SEKOLAH KOD PTJ : BIL.OO2011-42(BKKK-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS SEDIA ADA [ ONE .000.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 sebuah sekolah setahun RM10.00 Kadar Tuntutan: Jenis Sekolah Sek.00 180. PEND. Men.000 (Menengah) a 1 2 SEK.000 (Rendah) atau b = a x RM10.000. MEN. Pendidikan Khas Sek. SEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) (RM) b = a x RM5. Pendidikan Khas Kadar RM5. KHAS JUMLAH TUNTUTAN 28 4 32 140. PEN.00 40.000.00 sebuah sekolah setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. Ren.

00 10.00 sebuah sekolah setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2 Tahun 2006 . Pendidikan Khas 34 .000 (Menengah) a 1 2 SKPK ABC SMPK DEF JUMLAH TUNTUTAN 01/01/2011 01/01/2011 5.000.00 Kadar Tuntutan: Kadar RM5. Pendidikan Khas Sek. Men.00 sebuah sekolah setahun RM10.000.00 15.000.000.000 (Rendah) atau b = a x RM10.OFF ] NAMA PTJ : BIL. NAMA SEKOLAH KOD PTJ : TARIKH SEKOLAH DIBUKA JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) b = a x RM5.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah Jenis Sekolah Sek.000. Ren.OO2011-42(BKKK-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS BARU [ ONE .

Kelayakan Murid (i) Murid Tahun 4 hingga 6 dan Tingkatan 1 hingga 5 (ii) Pendapatan ibu dan bapa / penjaga RM1.OO2011-42(BPS) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN PAKAIAN SERAGAM PASUKAN BERUNIFORM (BPS) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL DAERAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK BIL JUMLA SEKOLAH BEKALA GANTIA GANTIA H N BARU N 2009 N 2010 MURID ANGGARAN KEPERLUAN (RM) JUMLAH KADAR: Maksimum RM100 seorang murid.00 dan ke bawah sebulan (iii) Murid layak diberi bantuan sekali dalam tempoh 2 tahun (iv) Penggantian disebabkan pertukaran saiz atau rosak akan dipertimbangkan berdasarkan peruntukan 35 .000.

OO2011-42(BPS) n saiz atau rosak akan dipertimbangkan berdasarkan peruntukan 35 .

NAMA SEKOLAH BIL. MURID TUJUAN PENGANGKUTAN MURID KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN (TUNJUK PENGIRAAN) (RM) (RM) JUSTIFIKASI JUMLAH TUNTUTAN - 36 .OO2011-42(PM) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 PENGANGKUTAN MURID (PM) [ ONE .OFF ] NAMA PTJ : BIL.

OO2011-42(BJK) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN JAKET KESELAMATAN MURID (BJK) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL DAERAH BIL SEKOLAH BIL MURID LAYAK BEKALAN BARU KOD PTJ : JUMLA ANGGARA H N GANTIAN MURID KEPERLUA N JUMLAH KADAR: RM60 seunit jaket untuk seorang murid. Kelayakan Murid (i) Murid menggunakan pengangkutan air ke sekolah (ii) Penggantian jaket disebabkan pertukaran saiz atau rosak 37 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful