SENARAI FORMAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) 2011 BANTUAN PERSEKOLAHAN, KPM DASAR SEDIA ADA BIL

.
1.

NAMA FORMAT
Anggaran Belanja Mengurus 2011 Dasar Sedia Ada Bantuan Persekolahan (OA 40000)

M/S
3

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

ABM-7 BP DSA 2011 BSSK

OBJEK SEBAGAI 41000 BIL.
1. Biasiswa Biasiswa Sukan 4 DSA2011-41(BS) BSSK

NAMA FORMAT

M/S

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

ONE-OFF BIL.
1.

NAMA FORMAT
Anggaran Belanja Mengurus 2011 One-Off Bantuan Persekolahan (OA 40000)

M/S
6

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

ABM-7 BP ONE-OFF 2011 BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN

OBJEK SEBAGAI 41000 BIL.
1.

NAMA FORMAT
Skim Bantuan Tuisyen (SBT) Bagi Operasi & Tuisyen Bagi Bantuan Makanan

M/S

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

7 8

OO2011-41(SBT-1) OO2011-41(SBT-2) OO2011-41(PKSBP) OO2011-41(EMK) OO2011-41(EPU)

BPK, BPI (SABK) (SABK), Semua JPN BPK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK BPK BSSK

2. 3. 4.

Program Pelajar Projek Khas SBP (PKSBP) 9 Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK) Elaun Pra Universiti (EPU) 10 11

OBJEK SEBAGAI 42000 BIL.
1.

NAMA FORMAT
Bantuan Makanan Asrama (BMA) Bagi Asrama Sedia Ada Bagi Asrama Baru

M/S

INDEKS FORMAT

BHG. / JABATAN TERLIBAT

12 13

OO2011-42(BMA-1) OO2011-42(BMA-2)

BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

2.

Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Bagi Kelas Prasekolah Sedia Ada Bagi Kelas Prasekolah Baru Bagi Sekolah Rendah Sedia Ada Bagi Sekolah Rendah Baru Bagi Sekolah Menengah Sedia Ada

14 15 16 17 18

OO2011-42(PCGP-1) OO2011-42(PCGP-2) OO2011-42(PCGR-1) OO2011-42(PCGR-2) OO2011-42(PCGM-1)

BPK, BPK, BPK, BPK,

BPI BPI BPI BPI

(SABK), (SABK), (SABK), (SABK),

BPG, Semua JPN BPG, Semua JPN Semua JPN Semua JPN

BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

Bagi Sekolah Menengah Baru

19

OO2011-42(PCGM-2) (i)

BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

BIL.
3. 4.

NAMA FORMAT
Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bagi Kelas Prasekolah Sedia Ada Bagi Kelas Prasekolah Baru Yuran Khas Sekolah (YKS) Bagi Sekolah Rendah Sedia Ada Bagi Sekolah Rendah Baru Bagi Sekolah Menengah Sedia Ada Bagi Sekolah Menengah Baru

M/S
20

INDEKS FORMAT
OO2011-42(RMT)

BHG. / JABATAN TERLIBAT
BPK, BPI (SABK), Semua JPN

21 22

OO2011-42(BMP-1) OO2011-42(BMP-2)

BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN

5.

23 24 25 26

OO2011-42(YKSR-1) BPK, BPI (SABK), Semua JPN OO2011-42(YKSR-2) BPK, BPI (SABK), Semua JPN OO2011-42(YKSM-1) OO2011-42(YKSM-2) BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

6.

Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bagi Kelas Prasekolah Sedia Ada 27 Bagi Kelas Prasekolah Baru 28 Bagi Sekolah Rendah Sedia Ada 29 Bagi Sekolah Rendah Baru 30 Bagi Sekolah Menengah Sedia Ada Bagi Sekolah Menengah Baru Bagi Sekolah Pendidikan Khas Sedia Ada Bagi Sekolah Pendidikan Khas Baru 31 32 33 34

OO2011-42(BKKP-1) OO2011-42(BKKP-2) OO2011-42(BKKR-1) OO2011-42(BKKR-2) OO2011-42(BKKM-1) OO2011-42(BKKM-2)

BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN BPK, BPI (SABK), BPG, Semua JPN BPI (SABK), Semua JPN BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN

OO2011-42(BKKK-1) BPK OO2011-42(BKKK-2) BPK BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN BPSBPSK, BPTV, BPK, BSSK, BPI (SABK), Semua JPN Semua JPN

7.

Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Beruniform (BPS) 35 OO2011-42(BPS)

8. 9.

Pengangkutan Murid (PM)

36

OO2011-42(PM) OO2011-42(BJK)

Bantuan Jaket Keselamatan Murid (BJK) 37

RUJUKAN BIL.
1. 2.

NAMA FORMAT
Jadual Bilangan Hari Dan Kelayakan Kadar Tuntutan BMA Tahun 2011 LAMPIRAN A

INDEKS FORMAT

Kadar Pemberian Bantuan Geran Per Kapita (PCG) LAMPIRAN B

( ii )

PCG (MENENGAH). NAMA PEGAWAI Pn. NAMA PEGAWAI En. SSENI). BMP. 1. Ahmad 'Afifi bin Hussain Pn.3888 8872 03 . Siti Aisyah binti Abdul Aziz JAWATAN KPSU PSU NO. 3. Nor Syamsida binti Cik Nor Azira binti Sabu Pn. Nurulzuhrah binti Mohd Jamid En.8884 7643 PE UNIT BANTUAN 3 [ BIASISWA.8884 7695 03 . YKS. 3.8884 7698 (Tel) 03 . Ibrahim bin Mamat En. 1. NAMA PEGAWAI Pn.442 5934 03 .8884 7611 (Faks) TSUB PA UNIT BANTUAN 1 [ RMT. 1. TELEFON 03 .8884 7627 013 . Zailan binti Mohd Yusuf Cik Sharifah Roslina binti Syed JAWATAN NO. 2. PM ] BIL. 2. BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEJABAT TIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIAN BIL. Nurhazwan bin Rostam Pn. BKK ] BIL. PCG (SBP.8882 1461 012 . EPU. 2.8884 7616 PE 1 . EMK. SMTV. 2. BJK ] BIL.SENARAI PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI: CAWANGAN BANTUAN. NAMA PEGAWAI Pn. SBT. BPS. 3. PCG (PRASEKOLAH & RENDAH). Mohd. SSUKAN.8884 7697 03 . TELEFON 03 .8884 7690 PE UNIT BANTUAN 2 [ BMA. 1. TELEFON 03 . SPK. Nor Zarina binti Razak JAWATAN KPSU PSU NO.8884 7630 03 . TELEFON 03 . Rugayah binti Deraman JAWATAN KPSU PSU NO.

DERMASISWA DAN BANTUAN PELAJARAN BIASISWA Biasiswa Sukan PERBELANJAAN PERUNTUKAN SEBENAR ASAL TAHUN TAHUN 2009 2010 b (RM) c (RM) ANGGARAN DIPOHON TAHUN 2011 SEKOLAH / MURID SEDIA ADA d (RM) SEKOLAH / MURID BARU e (RM) JUMLAH DIPOHON f=d+e (RM) ANGGARAN BEZA ANGGARAN TAHUN DISYORKAN 2011 DENGAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 g (RM) h=g-c (RM) i = h% (%) 3 .ABM-7 BP DSA 2011 ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2011 DASAR SEDIA ADA BANTUAN PERSEKOLAHAN (OA 40000) BHGN/JPN : OBJEK AM / SEBAGAI BUTIRAN PERBELANJAAN/AKTIVITI PERUNTUKAN TERMASUK TAMBAHAN TAHUN 2009 a (RM) 40000 41000 PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP BIASISWA.

DSA2011-41(BS) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 BIASISWA SUKAN [ DASAR SEDIA ADA ] NAMA PTJ : BIL NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK TERTANGGUN G BARU JUMLAH MURID a ANGGARAN KEPERLUAN (RM) b = a x RM70 x 12 bulan JUMLAH KADAR: RM70 sebulan bagi setiap murid untuk 12 bulan Kelayakan Murid (i) Murid Tingkatan 1 hingga 5 (ii) Murid yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam sukan tertentu dengan sekurangkurangnya telah mewakili negeri di peringkat kejohanan MSSM (iii) Tidak menerima sebarang biasiswa daripada agensi kerajaan dan bukan kerajaan (iv) Keutamaan diberi kepada murid yang terlibat dalam program Sukan Teras Prestasi Tinggi dan lain-lain jenis sukan yang diputuskan oleh KPM 4 .

DERMASISWA DAN BANTUAN PELAJARAN SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) Skim Bantuan Tuisyen (Operasi & Tuisyen) Skim Bantuan Tuisyen (Bantuan Makanan) PROGRAM PELAJAR PROJEK KHAS SBP (PKSBP) ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) ELAUN PRA UNIVERSITI (EPU) 42000 PEMBERIAN DALAM NEGERI BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) Asrama Harian SBP Sekolah Sukan Sekolah Seni Sekolah Teknik Sekolah Khas SABK (Rendah) SABK (Menengah) BANTUAN PER KAPITA (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) Rendah Menengah BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) Prasekolah Rendah Menengah SBP Sekolah Sukan Sekolah Seni Sekolah Teknik Sekolah Pendidikan Khas SABK (Rendah) SABK (Menengah) BANTUAN PAKAIAN SERAGAM PASUKAN BERUNIFORM (BPS) Rendah Menengah PENGANGKUTAN MURID (PM) JAKET KESELAMATAN MURID (BJK) PROGRAM SUSU SEKOLAH (PSS) PERBELANJA PERUNTUKAN AN SEBENAR ASAL TAHUN TAHUN 2009 2010 b (RM) c (RM) ANGGARAN DIPOHON TAHUN 2011 SEKOLAH / MURID SEDIA ADA d (RM) SEKOLAH / MURID BARU e (RM) JUMLAH DIPOHON f=d+e (RM) ANGGARA BEZA ANGGARAN N TAHUN 2011 DENGAN DISYORKA TAHUN 2010 N TAHUN 2011 g h=g-c i = h% (RM) (RM) (%) - 6 .OFF BANTUAN PERSEKOLAHAN (OA 40000) BHGN/JPN : OBJEK AM / SEBAGAI BUTIRAN PERBELANJAAN/AKTIVITI PERUNTUKAN TERMASUK TAMBAHAN TAHUN 2009 a (RM) 40000 41000 PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP BIASISWA.ABM-7 BP ONE-OFF 2011 ANGGARAN BELANJA MENGURUS 2011 ONE .

00 seorang murid setahun Kelayakan murid: (i) Murid Darjah 4-6 (ii) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga: Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah (iii) Prestasi akademik Gred C dan ke bawah bagi mana-mana mata pelajaran Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris/ Matematik/ Sains 7 .OO2011-41(SBT-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) BAGI OPERASI DAN TUISYEN [ ONE OFF ] NAMA PTJ: BIL DAERA BIL H SEKOLAH KOD PTJ: BIL MURID LAYAK DARJAH 4 5 6 ANGGARAN KEPERLUAN (RM) OPERASI TUISYEN JUMLAH (RM) KADAR: Operasi & Tuisyen Tuisyen : RM10.00 x maksimum 4 mata pelajaran x 9 bulan untuk seorang murid setahun Operasi : RM20.

80 seorang x maksimum 72 kali Sarawak.OO2011-41(SBT-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 SKIM BANTUAN TUISYEN (SBT) BAGI BANTUAN MAKANAN [ ONE OFF ] NAMA PTJ: BIL DAERAH BIL SEKOLAH KOD PTJ: BIL MURID LAYAK DARJAH 4 5 6 ANGGARAN KEPERLUAN (RM) BANTUAN MAKANAN (RM) JUMLAH (RM) KADAR: Bantuan Makanan Semenanjung : RM 1. Sabah & Labuan : RM2.05 seorang x maksimum 72 kali Kelayakan murid: (i) Murid Darjah 4-6 (ii) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga : Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah (iii) Prestasi akademik Gred C dan ke bawah bagi mana-mana mata pelajaran Bahasa Melayu/ Bahasa Inggeris/ Matematik/ Sains 8 .

OO2011-41(PKSBP) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 PROJEK KHAS SEKOLAH BERASRAMA PENUH [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL NAMA SEKOLAH 1 BIL MURID LAYAK TINGKATAN 2 3 4 KOD PTJ : JUMLAH ANGGARAN MURID KEPERLUAN (RM) 5 JUMLAH KADAR: (i) Tingkatan 1: RM750 setahun (ii) Tingkatan 2: RM300 setahun (iii) Tingkatan 3: RM350 setahun (iv) Tingkatan 4: RM500 setahun (v) Tingkatan 5: RM450 setahun bagi seorang murid bagi seorang murid bagi seorang murid bagi seorang murid bagi seorang murid Kelayakan Murid (i) Murid Tingkatan 1 hingga 5 yang bersekolah di Sekolah Berasrama Penuh sahaja (ii) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga : Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah 9 .

10 .OO2011-41(EMK) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL NEGERI BIL SEKOLAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK JUMLAH SEKOLAH KELAS ALIRAN MURID PENDIDIK INTEGRA PERDAN AN KHAS SI A ANGGARAN KEPERLUAN (RM) JUMLAH KADAR: RM150 sebulan bagi setiap murid untuk 12 bulan Kelayakan Murid (i) Semua murid pemegang kad OKU di Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan.

OO2011-41(EMK) erajaan. 10 .

000 bagi setiap murid setahun. 6 RENDAH ATAS JUMLAH MURID ANGGARAN KEPERLUAN (RM) JUMLAH KADAR: RM1.OO2011-41(EPU) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 41000 ELAUN PRA UNIVERSITI (EPU) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK TING. 6 TING. Kelayakan Murid (i) Murid tingkatan 6 di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Bandar Penawar. 11 .

OO2011-41(EPU) r Penawar. 11 .

PENGHUNI JUMLAH TUNTUTAN BMA (KONTRAK 1) (RM) d=axbxc 308.300. 6 Tahun 2002 ruj.436.00 320.Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 2.880.00 150.840.5001/06/200931/05/2011 b 120 120 c 180 100 TARIKH KONTRAK MULA TAMAT BIL. 280 458.880.00 JUMLAH TUNTUTAN BMA (RM) i=d + h) 657.OFF ] NAMA PTJ : BIL. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. DAERAH NAMA SEKOLAH BERASRAMA KONTRAK SEDIA ADA DALAM TAHUN 2011 NILAI KONTRAK SEHARI (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SMK ABC SMK DEF 14. PENGHUNI JUMLAH TUNTUTAN BMA (KONTRAK 2) (RM) h=exfxg 348.720.660.1600/H/2004/Jld.3001/06/200931/05/2011 12. Surat Pekeliling Kewangan Bil.90 01/06/2011 31/05/2013 13.2 (8) bertarikh 9 Januari 2004 12 .00 Rujukan : 1.000.10 01/06/2011 31/05/2013 TARIKH KONTRAK MULA TAMAT BIL. HARI LAYAK BIL.00 KOD PTJ : KONTRAK BARU DALAM TAHUN 2011 (PEMBAHARUAN KONTRAK) ANGGARAN NILAI KONTRAK SEHARI (RM) e 14.00 f 130 130 g 180 100 JUMLAH TUNTTUTAN JUMLAH TUNTUTAN KONTRAK SEDIA ADA + KONTRAK BARU (RM) Kadar Tuntutan : Seperti di Lampiran A.00 170. 6 Tahun 2002 .300.OO2011-42(BMA-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BAGI ASRAMA SEDIA ADA [ ONE . KP. HARI LAYAK BIL.00 1.00 280 977.540.

OO2011-42(BMA-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BAGI ASRAMA BARU [ ONE .2 (8) bertarikh 9 Januari 2004 13 .10 01/06/2011 31/05/2013 TARIKH KONTRAK MULA TAMAT (RM) b 181 181 c 150 100 d=axbxc 404.90 01/06/2011 31/05/2013 13.00 BIL. Surat Pekeliling Kewangan Bil.2011 1.110. 6 Tahun 2002 ruj.1600/H/2004/Jld.6.OFF ] NAMA PTJ : BIL. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.6.00 237. KP.Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 2.535. JUMLAH HARI PENGHUNI TUNTUTAN LAYAK BMA JUMLAH TUNTUTAN 250 641. BIL. DAERAH NAMA SEKOLAH BERASRAMA TARIKH MULA DIBUKA KOD PTJ : KONTRAK BARU DALAM TAHUN 2011 (ASRAMA BARU DIBUKA) ANGGARAN NILAI KONTRAK SEHARI (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SMK GHI SMK JKL 1. 6 Tahun 2002 .2011 14.645. Rujukan : 1.00 Kadar Tuntutan : Seperti di Lampiran A.

OO2011-42(PCGP-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA PRASEKOLAH BAGI KELAS PRASEKOLAH SEDIA ADA [ ONE . MURID PRASEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a b = a x RM100 JUMLAH TUNTUTAN Kadar Tuntutan: RM100.OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KOD PTJ : BIL.00 seorang murid setahun. 5 Tahun 2002 .Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah 14 . Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.

000.00 seorang murid setahun.500.00 10. 5 Tahun 2002 .00 5.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah 15 .000. Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.00 KELAS MURID PRASEKOLAH PRASEKOLAH Kadar Tuntutan: RM100.500.OFF ] NAMA PTJ : NAMA SEKOLAH BILANGAN KOD PTJ : BIL. JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a SK ABC SK DEF SK GHI JUMLAH TUNTUTAN 1 2 1 25 50 25 100 b = a x RM100 2.00 2.OO2011-42(PCGP-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA PRASEKOLAH BAGI KELAS PRASEKOLAH BARU [ ONE .

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 ruj. 2003. 5 Tahun 2006 .OO2011-42(PCGR-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH RENDAH BAGI SEKOLAH RENDAH SEDIA ADA [ ONE .15(16) bertarikh 10 Lampiran B. Surat Pekeliling Kewangan Bil.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah. KP. MURID RENDAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil. 16 . Seperti di2. KP.OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH / ASRAMA BIL. Tambahan Kedua Kepada SPK Bil. Feb. Tambahan Pertama Kepada SPK Bil. 2005. 3. 4. 5 Tahun 2002 .16(56) bertarikh 23 Apr.1573/17/Jld.Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah. Murid x Kadar Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN - Kadar Tuntutan: Rujukan : 1. 5 Tahun 2002 ruj.1573/17/Jld.

Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4. Murid x Kadar 1 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama 2 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN - Kadar Tuntutan: Seperti di Lampiran B. Tambahan Kedua Kepada SPK Bil. 5 Tahun 2002 ruj. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Rujukan : 1.1573/17/Jld.16(56) bertarikh 23 Apr. KP.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah. 5 Tahun 2002 . Tambahan Pertama Kepada SPK Bil.1573/17/Jld. 2005. 2. MURID RENDAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil. 3. 17 . KP.Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah. 5 Tahun 2002 ruj.OO2011-42(PCGR-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH RENDAH BAGI SEKOLAH RENDAH BARU [ ONE . 2003.OFF ] NAMA PTJ : BIL. NAMA SEKOLAH / ASRAMA BIL.15(16) bertarikh 10 Feb. 5 Tahun 2006 .

Tambahan Ketiga Kepada SPK Bil.16(56) bertarikh 23 April 2005. 5 Tahun 2002 . Rujukan : 1.OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH / ASRAMA BIL. 5 Tahun 2002 ruj. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Tambahan Kedua Kepada SPK Bil. KP.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah. 4. 5 Tahun 2002 ruj. KP. Tambahan Pertama Kepada SPK Bil. 2.15(16) bertarikh 10 Feb.1573/17/Jld. 2003. 5 Tahun 2002 ruj.1573/17/Jld. 18 .1573/17/Jld. Murid x Kadar Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN - Kadar Tuntutan: Seperti di Lampiran B. MURID MENENGAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil. 3.16(67) bertarikh 18 Julai 2005.OO2011-42(PCGM-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH MENENGAH BAGI SEKOLAH MENENGAH SEDIA ADA [ ONE . KP.

1573/17/Jld. 5 Tahun 2002 ruj. 5 Tahun 2002 ruj. Rujukan : 1. KP. - 19 . Tambahan Kedua Kepada SPK Bil. Murid x Kadar 1 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama 2 Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah LPBT / LPK Asrama JUMLAH TUNTUTAN Kadar Tuntutan: Seperti di Lampiran B. Tambahan Ketiga Kepada SPK Bil. Surat Pekeliling Kewangan Bil.Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah. Tambahan Pertama Kepada SPK Bil.1573/17/Jld. 2. 2003. MURID MENENGAH / ASRAMA MATAPELAJARAN / BUKAN MATAPELAJARAN KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN PCG (RM) a = Bil.OO2011-42(PCGM-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN GERAN PERKAPITA SEKOLAH MENENGAH BAGI SEKOLAH MENENGAH BARU [ ONE . 5 Tahun 2002 . 4. 5 Tahun 2002 ruj. 3. KP.15(16) bertarikh 10 Feb. KP.16(67) bertarikh 18 Julai 2005.OFF ] NAMA PTJ : BIL.16(56) bertarikh 23 April 2005. BILANGAN SEKOLAH / ASRAMA BIL.1573/17/Jld.

05 seorang x 190 hari Kelayakan murid: (i) Pendapatan Ibu dan Bapa / Penjaga: Semenanjung RM 720 sebulan dan ke bawah Sarawak RM830 sebulan dan ke bawah Sabah & Labuan RM960 sebulan dan ke bawah 20 .OO2011-42(RMT) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) [ ONE -OFF ] NAMA PTJ: KOD PTJ: BIL DAERAH BIL SEKOLAH BIL MURID ANGGARAN LAYAK KEPERLUAN (RM) JUMLAH (RM) KADAR: Semenanjung : RM1. Sabah & Labuan : RM2.80 seorang x 190 hari Sarawak.

OO2011-42(BMP-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BAGI KELAS PRASEKOLAH SEDIA ADA [ ONE . MURID PRASEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN BMP (RM) a (RM) b = a x RM1. 6 Tahun 2002 .50 X 200 hari JUMLAH TUNTUTAN 0 - Kadar Tuntutan: RM1.50 sehari seorang murid untuk 200 hari setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 21 .OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH BILANGAN KELAS KOD PTJ : BIL.

00 JUMLAH TUNTUTAN 3 75 22.Pemberian Bantuan Makanan Pelajar 22 . DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH KELAS BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.500.00 Kadar Tuntutan: RM1.OO2011-42(BMP-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BAGI KELAS PRASEKOLAH BARU [ ONE . KELAS MURID PRASEKOLAH PRASEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN BMP (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SK GHI SJKC JKL 01/01/2011 01/01/2011 2 1 50 25 (RM) b = a x RM1.50 sehari seorang murid untuk 200 hari setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.00 7.OFF ] NAMA PTJ : BIL.000.500.50 x 200 hari 15. 6 Tahun 2002 . BIL.

Peruntukan Yuran Khas Sekolah 23 .OO2011-42(YKSR-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH RENDAH SEDIA ADA [ ONE .OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH KOD PTJ : BIL. 3 Tahun 2008 . MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) b = a x RM4.50 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.50 (RM) a JUMLAH KEPERLUAN 0 - Kadar Tuntutan: RM4.

00 JUMLAH KEPERLUAN 225 1.OO2011-42(YKSR-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH RENDAH BARU [ ONE . DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.Peruntukan Yuran Khas Sekolah 24 .50 562.OFF ] NAMA PTJ : BIL.012.50 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SK JKL SJKC MNO 01/01/2011 01/01/2011 125 100 (RM) b = a x RM4. 3 Tahun 2008 .50 Kadar Tuntutan: RM4.50 450.

00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) a (RM) b = a x RM9.OFF ] NAMA PTJ : BILANGAN SEKOLAH KOD PTJ : BIL.Peruntukan Yuran Khas Sekolah 25 . 3 Tahun 2008 .00 JUMLAH KEPERLUAN 0 - Kadar Tuntutan: RM9.OO2011-42(YKSM-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH MENENGAH SEDIA ADA [ ONE .

Peruntukan Yuran Khas Sekolah 26 .00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.00 1.125. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 900.OO2011-42(YKSM-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) BAGI SEKOLAH MENENGAH BARU [ ONE .025.00 JUMLAH KEPERLUAN 225 2. 3 Tahun 2008 .00 Kadar Tuntutan: RM9. MURID JUMLAH TUNTUTAN YKS (RM) a 1 2 JOHOR BAHRU SMK JKL SMK MNO 01/01/2011 01/01/2011 125 100 (RM) b = a x RM9.

MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a b = a x RM25 - JUMLAH KEPERLUAN - Kadar Tuntutan: Kadar Tuntutan: RM25.00 seorang murid setahun 27 .OO2011-42(BKKP-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI KELAS PRASEKOLAH SEDIA ADA [ ONE .OFF ] NAMA PTJ : KOD PTJ : BIL SEKOLAH BIL KELAS BIL.

00 JUMLAH KEPERLUAN Kadar Tuntutan: RM25. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a 1 2 3 JOHOR BAHRU SK ABC SJKC DEF SK GHI 125 70 180 b = a x RM25 1.00 28 .OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 1.00 1. DAERAH NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL.OO2011-42(BKKP-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI KELAS PRASEKOLAH BARU [ ONE .500.300.000.800.00 seorang murid setahun 375 4.

2 Tahun 2006 .Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 29 . DAERAH NAMA SEKOLAH KOD PTJ : BIL.100 murid 101 .500.150 murid Kadar RM500.300.00 sebuah sekolah 375 4.00 sebuah sekolah RM1.000.00 1.OFF ] NAMA PTJ : BIL.000.00 1.500.00 seorang murid atas Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.800. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) Mengikut kohort enrolmen 1 2 3 JOHOR BAHRU SK ABC SJKC DEF SK GHI 125 70 180 1.00 sebuah sekolah RM1.50 murid 51 .00 151 murid dan ke RM10.OO2011-42(BKKR-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH RENDAH SEDIA ADA [ ONE .00 JUMLAH KEPERLUAN Kadar Tuntutan: Enrolmen Murid di Sekolah 1 .

MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) Mengikut kohort enrolmen 1 2 JOHOR BAHRU SK JKL SJKC MNO 01/01/2011 01/01/2011 125 100 1.500.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 30 .500.00 seorang murid Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.50 murid 51 . 2 Tahun 2006 .00 JUMLAH KEPERLUAN 225 2.100 murid 101 .00 sebuah sekolah RM1.150 murid 151 murid dan ke Kadar RM500.00 1.00 Kadar Tuntutan: Enrolmen Murid di Sekolah 1 .OO2011-42(BKKR-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH RENDAH BARU [ ONE .500.000.00 sebuah sekolah RM10.000.00 sebuah sekolah RM1. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.OFF ] NAMA PTJ : BIL.

707.200.00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2 Tahun 2006 .00 Kadar Tuntutan: RM12.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 31 .OO2011-42(BKKM-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH MENENGAH SEDIA ADA [ ONE .OFF ] NAMA PTJ : KOD PTJ : BIL SEKOLAH BIL.600 8. MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a b = a x RM12.00 489 725.

00 seorang murid setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.500.00 1.00 Hulu Langat JUMLAH KEPERLUAN 450 5.400.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 32 . MURID JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) a 1 2 3 4 Sepang SMK JKL SMK MNO SMK XYZ SMK PQR 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 01/01/2011 125 100 125 100 (RM) b = a x RM12.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 1.00 Kadar Tuntutan: RM12.200.00 1.OO2011-42(BKKM-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH MENENGAH BARU [ ONE . 2 Tahun 2006 .00 1.200. DAERAH NAMA SEKOLAH TARIKH SEKOLAH BARU AKAN DIBUKA KOD PTJ : BIL.500.

000 (Rendah) atau b = a x RM10. 2 Tahun 2006 .000.000. Pendidikan Khas Kadar RM5.00 Kadar Tuntutan: Jenis Sekolah Sek.00 40.00 sebuah sekolah setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. MEN. Ren.000. Pendidikan Khas Sek.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah 33 . KHAS SEK.OO2011-42(BKKK-1) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS SEDIA ADA [ ONE .000 (Menengah) a 1 2 SEK. SEKOLAH JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) (RM) b = a x RM5. REN. JENIS SEKOLAH KOD PTJ : BIL. PEND.00 sebuah sekolah setahun RM10.000.000. Men. KHAS JUMLAH TUNTUTAN 28 4 32 140.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 180. PEN.

Pendidikan Khas Sek.000.000.OFF ] NAMA PTJ : BIL.00 sebuah sekolah setahun Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil.000 (Menengah) a 1 2 SKPK ABC SMPK DEF JUMLAH TUNTUTAN 01/01/2011 01/01/2011 5.Kadar Baru Peruntukan Kokurikulum Kepada Sekolah Jenis Sekolah Sek.000. NAMA SEKOLAH KOD PTJ : TARIKH SEKOLAH DIBUKA JUMLAH TUNTUTAN BKK (RM) b = a x RM5.00 10.000.000.00 Kadar Tuntutan: Kadar RM5. 2 Tahun 2006 .000 (Rendah) atau b = a x RM10. Men. Ren. Pendidikan Khas 34 .00 sebuah sekolah setahun RM10.00 15.OO2011-42(BKKK-2) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS BARU [ ONE .

Kelayakan Murid (i) Murid Tahun 4 hingga 6 dan Tingkatan 1 hingga 5 (ii) Pendapatan ibu dan bapa / penjaga RM1.00 dan ke bawah sebulan (iii) Murid layak diberi bantuan sekali dalam tempoh 2 tahun (iv) Penggantian disebabkan pertukaran saiz atau rosak akan dipertimbangkan berdasarkan peruntukan 35 .OO2011-42(BPS) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN PAKAIAN SERAGAM PASUKAN BERUNIFORM (BPS) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL DAERAH KOD PTJ : BIL MURID LAYAK BIL JUMLA SEKOLAH BEKALA GANTIA GANTIA H N BARU N 2009 N 2010 MURID ANGGARAN KEPERLUAN (RM) JUMLAH KADAR: Maksimum RM100 seorang murid.000.

OO2011-42(BPS) n saiz atau rosak akan dipertimbangkan berdasarkan peruntukan 35 .

NAMA SEKOLAH BIL.OO2011-42(PM) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 PENGANGKUTAN MURID (PM) [ ONE . MURID TUJUAN PENGANGKUTAN MURID KOD PTJ : JUMLAH TUNTUTAN (TUNJUK PENGIRAAN) (RM) (RM) JUSTIFIKASI JUMLAH TUNTUTAN - 36 .OFF ] NAMA PTJ : BIL.

OO2011-42(BJK) ANGGARAN KEPERLUAN ABM 2011 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 42000 BANTUAN JAKET KESELAMATAN MURID (BJK) [ ONE OFF ] NAMA PTJ : BIL DAERAH BIL SEKOLAH BIL MURID LAYAK BEKALAN BARU KOD PTJ : JUMLA ANGGARA H N GANTIAN MURID KEPERLUA N JUMLAH KADAR: RM60 seunit jaket untuk seorang murid. Kelayakan Murid (i) Murid menggunakan pengangkutan air ke sekolah (ii) Penggantian jaket disebabkan pertukaran saiz atau rosak 37 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful