Anda di halaman 1dari 66

PERTUMBUHAN DAN

PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK

20 April 2012 1
TUTORIAL 2:

PENGENALAN KEPADA KONSEP


PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
KANAK-KANAK.

PENGARUH BAKA (NATURE).

PERSEKITARAN (NURTURE).

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 2


Pengertian pertumbuhan
perubahan fizikal seseorang seperti pertambahan
saiz, tinggi dan berat.

Pengertian perkembangan
Jumlah proses perubahan yang mana individu
menyesuaikan diri terhadap persekitaran.

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 3


PERTUM
BUHAN
• Satu proses perubahan yang bersifat kuantitatif.
• perubahan dari segi saiz dan struktur, cth: aspek fizikal serta
mental dan akan mencapai puncaknya sebaik sahaja
seseorang individu itu mencapai kematangan.
• Perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat kepada
satu peringkat yang lain dan dari semasa ke semasa (Atan
Long, 1978).
• Perkembangan seseorang individu dalam bentuk saiz badan
cth: perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar.
• Proses pertumbuhan boleh memperlihatkan perubahan dari
aspek jasmani, mental, social dan emosi.
• Pertumbuhan lebih dipengaruhi oleh baka.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 4
CIRI-CIRI
PERTUMBUHAN
 Pertumbuhan manusia dapat dilihat dan diukur
melalui peredaran masa dan bersifat kuantitatif
 Kadar kecepatan pertumbuhan berbeza antara
seorang individu dengan individu yang lain
 Anggota yang berlainan mengalami kadar
pertumbuhan yang berlainan

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 5


 Ia merupakan satu proses perubahan yang
berlaku dalam berbagai sifat seperti saiz, tinggi
dan struktur
 Perubahan berlaku secara peringkat demi
peringkat
 Corak pertumbuhan adalah unik tetapi pada
asasnya adalah sama
 Pertumbuhan juga ditentukan oleh baka
 Pertumbuhan juga bergantung kepada
kematangan

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 6


Proses
Pertumbuhan
Jasmani Mental Emosi Rohani
Perubahan Keupayaan Wujud Mula
kuantiti dan untuk banyak jenis berinteraksi
saiz memikirkan emosi. dengan lebih
Berat badan banyak Gembira, ramai orang
meningkat perkara suka, duka, luar.
Bilangan gigi Contoh: marah. Rakan sebaya,
bertambah fikirkan jiran, guru.
tentang
makan,
minum,
bermain,
20 April 2012 tidur. Tutorial 2 (PRA3101) 7
PERKEMBA
NGAN
• Perkembangan adalah perubahan yang bersifat
kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik
dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial,
menurut Crow dan Crow (1983).
• Perkembangan dipengaruhi oleh baka &
persekitaran.
• Perkembangan adalah bersifat berterusan,
bermula dari lahir hinggalah mati.
• Perkembangan adalah satu proses individu
mencapai kematangan.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 8
• Karl E. Garrison; perkembangan terhasil drp
tindakan yang saling berkait antara perkembangan
jasmani dan pembelajaran.
• Menurut Atan Long;
- Perkembangan ialah perubahan kualitatif.
- Tidak boleh diukur secara kuantitatif
- Perubahan jelas dilihat berlaku kerana sifat
baru berlainan daripada peringkat yang lebih
awal.

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 9


Proses Perkembangan
(Perubahan secara kualiti)
Jasmani Mental Emosi Rohani
Kemahiran Kemahiran Dapat Lebih banyak
mengguna menggunakan mengawal kawan.
anggota badan bahasa perasaan. Belajar
meningkat. meningkat. Dapat berkawan.
Berjalan, Dapat membuat menguasai Dapat
berlari, soalan maths. perasaan. membezakan
bermain, Dapat Tidak menangis peranan jantina.
berenang. mengingati apabila di Mempelajari
untuk masa marah. tentang disiplin
yang lama. kumpulan.
Contoh: Membuat kerja-
Berbual, kerja kasar
mengira, seperti
menyanyi, ingat berkebun.
nombor telefon. Menghormati
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101)
kawan. 10
Perbezaan antara Pertumbuhan &
Aspek
Perkembangan.
Proses Pertumbuhan Proses Perkembangan
(Perubahan kuantitatif) (Perubahan kualitatif)
Jasmani Tinggi, saiz, berat dan bilangan Bertambah kemahiran
gigi bertambah menggunakan anggota seperti
mengangkat, brjalan, berlari
dan melompat.
Mental Berkembangnya keupayaan Berkembangnya kemahiran
memikirkan tentang banyak menggunakan perkataan,
perkara bahasa, angka, pemikiran,
penaakulan, pembentukan
konsep dan ingatan.
Sosial Mula berinteraksi dengan ahli- Menyedari perbezaan antara
ahli bukan keluarga seperti lelaki dan perempuan serta
jiran, rakan sebaya dan guru. peranannya, kepentingan,
disiplin, kumpulan serta
penyesuaian dengan rakan
sebaya.
Emosi Tumbuhnya perasaan suka, Berupaya menguasai perasaan
duka, marah, sayang dan dan mengawal perasaan ketika
20 April 2012 sebagainya. Tutorial 2 (PRA3101) marah atau cemburu. 11
KONSEP PERKEMBANGAN
AWAL KANAK-KANAK.
• Perkembangan ialah perubahan yang bersifat
kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak
dapat diukur secara kuantiti tetapi ternyata
berlaku dan ditunjukkan oleh perbezaan sifat
terkini berbanding dulu.
• Bermula dari lahir dan berakhir dengan
kematian.

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 12


Perkembangan
Kanak-kanak
• Perubahan kualitatif yang dialami oleh kanak-
kanak secara menyeluruh dalam aspek-aspek
fizikal, kognitif, bahasa, emosi, sosial dan moral
dan kerohanian. Perubahan berlaku hasil daripada
kematangan, pembelajaran dan kematangan.
• Contoh : Kebolehan kanak-kanak menggunakan
pensel dengan betul pada umur 5 tahun.

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 13


Ciri-ciri
Perkembangan.
• Satu bidang yang bersifat multidimensi dan
kumulatif.
• Perubahan dari segi kemahiran dan kebolehan.
• Membawa perubahan kearah sifat-sifat yang
sejagat / aturan semulajadi.
• Berterusan sepanjang hayat.
• Berperingkat-menurut arah yang dijangkakan.
• Dipengaruhi baka dan persekitaran.
• Perbezaan individu.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 14
Peringkat-
Peringkat
Perkembangan
Pra Lahir
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 15
Embrio berusia 2 minggu

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 16


Embrio
berusia
5 minggu

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 17


Embrio berusia 8 minggu

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 18


Embrio
berusia
11 minggu

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 19


Fetus berusia tiga bulan

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 20


Bayi telah membesar
sepenuhnya

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 21


Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi
Perkembangan Dan
Pertumbuhan Dari Pra
Lahir Hingga Lahir

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 22


Baka Atau
Keturunan
 Ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa
kepada anak-anak
 Ciri-ciri seperti : warna kulit, saiz fizikal, warna
mata dan lain-lain.
 Diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada
anak-anak.
 Boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental
 Menetapkan had keupayaan, kemampuan mental
kita sama ada pandai atau tak pandai.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 23
Faktor yang
mempengaruhi kebakaan
Kromosom
mengandungi butir-butir halus yang menentukan
kesemua sifat jasmani.
Gen
agen perkembangan yang mengasaskan baka atau sifat
yang diwarisi dari satu keturunan ke satu keturunan.
Kelenjar
melalui sistem kelenjar, hormon dapat dikeluarkan bagi
tujuan melicinkan proses pertumbuhan tubuh
Hormon
melancarkan proses pertumbuhan tubuh dan sesetengah
hormon juga membolehkan tingkah laku seseorang
berubah.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 24
kromosom

bahan kimia heliks dubel bergelung panjang dan nipis


terdapat dalam nukleus setiap sel.
mengandungi 46 kromosom (23 lelaki dan 23 perempuan)
Ovum perempuan mengeluarkan kromosom jenis XX
manakala sperma lelaki jenis X dan Y.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 25
gen
butir-butir halus dan
bilangannya adalah di antara
30000 hingga 40000.
mengandungi sejenis struktur
protein (DNA)
Bentuknya berbelit dan boleh
membawa informasi genetik
dan sifat

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 26


kelenjar

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 27


PERSEKITARAN
Pengertian persekitaran
perkara-perkara yang ada di sekeliling seseorang
seperti kemudahan pembelajaran, suasana kehidupan
kekeluargaan, budaya masyarakat, rakan sebaya,
iklim, keadaan makanan dan minuman, dan taraf
kesihatan.

Faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan:


sebelum lahir.
selepas lahir.

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 28


Faktor yang Mempangaruhi
Perkembangan Manusia
Faktor Endogen (dlm individu) Faktor Eksogen (luar individu)

• Baka • Pemakanan
• Pemakanan • Keluarga
• Kesihatan ibu • Rakan sebaya
• Dadah dan alkohol
• Sekolah
• Merokok
• Umur ibu • Tempat tinggal
• Emosi ibu • Persekitaran dunia
• Kesan x-ray • Pusat ibadat
• Faktor Rh darah • Media elektronik dan
• Teratogen dan penyakit ibu sebaran am
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 29
Aspek Perkembangan
Kanak-kanak.
• Perkembangan Fizikal
– kebolehan mengawal moto kasar (badan, tangan, kaki, kepala), moto
halus ( jejari, mata) dan koordinasi anggota badan (koordinasi mata-
tangan
• Perkembangan Kognitif.
– Keupayaan kanak-kanak mengumpul ilmu pengetahuan serta maklumat
dan menggunakananya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi.
• Perkembangan Bahasa
– Keupayaan berhubung atau berkomunikasi kehendaknya samada
melalui bahasa isyarat atau bahasa lisan.
• Perkembangan Sosio-Emosi
– Melibatkan 2 aspek iaitu sosial dan emosi. Keupayaan kanak-kanak
bergaul, berinteraksi dan meluahkan berbagai perasaan apabila
berinteraksi dengan kawan-kawan atau orang dewasa.
• AprilPerkembangan
20 2012 Moral dan Kerohanian.
Tutorial 2 (PRA3101) 30
Aspek
Perkembanga
n
Perkembangan Fizikal
• Motor Kasar dan Motor Halus
 Kemahiran motor kasar adalah kawalan pada tingkah
laku. Ia memerlukan bantuan banyak otot. contohnya,
merangkak, berdiri, berjalan.

prasekolah
Perkembangan Motor Kasar dan
Motor Halus
Kanak-kanak
Umur Perkembangan Motor Kasar
1-4B Mengangkat dagu dan dada apabila meniarap. Duduk
dengan bantuan.
5 – 12B Boleh merangkak. Duduk atas kerusi byi dan
memegang objek. Berdiri dengan bimbingan dan mula
berjalan dengan di papah.
1 – 2T Berdiri sendirian tanpa bantuan. Mula berjalan dengan
mahir. Memanjat tangga. Naik kereta tolak.
3 –5T Berlari laju tanpa jatuh. Menendang bola. Berjalan
dalam garis lurus. Menunggang basikal roda tiga
Menaiki alat memanjat
prasekolah
Perkembangan Motor Halus
• Pergerakan yang memerlukan sedikit otot yang
tertentu seperti jari.
• Motor halus memainkan peranan untuk membuka
jalan baru dalam penerokaan persekitaran (Piaget).
Contoh; menggenggam objek – bayi dapat belajar
ciri-ciri yang ada dalam objek.
• Motor halus melibatkan koordinasi kawalan tangan
dan penglihatan.

prasekolah
Perkembangan Motor Halus
Umur Perkembangan Motor Halus
1 bulan Menghisap jari
3 bulan Mencapai objek depan mata
1 tahun Memegang objek besar – menggunakan ibu jari dan jari
telunjuk.
2-3 tahun Menangkap bola besar. Melukis dengan krayon. Melukis
orang tidak lengkap
3-4 tahun Baling bola sambil bergerak. Menyambut bola dengan
tangan dengan bantuan badan. Melukis gambar manusia
lengkap.
5-6 tahun Kanak-kanak dapat memegang pensil. Meniru lukisan
segi empat. Dapat mewarna dalam garisan.
prasekolah
Perkembangan Kognitif
Teori Piaget.
• Perkembangan kognitif adalah interaksi antara baka
dan persekitaran.
• Perkembangann kognitif mengawal emosi, sosial dan
moral.
• Pemikiran manusia sentiasa berubah.
• Perubahan pemikiran manusia dipengaruhi
kematangan, aktiviti, pengalaman, sosial dan
keseimbangan.
• Piaget membahagikan empat tahap perkembangan.
prasekolah
Empat Tahap Perkembangan
Kognitif.
Tahap Perkembangan
Sensori • Pemikiran terhad kepada skema. Terbina konsep kewujudan
Motor objek. Contoh- Bayi enam bulan memahami sesuatu objek,
0-2 tahun walaupun objek tidak kelihatan. Mula menggunakan imitasi,
memori dan pemikiran.

Praoperasi • Boleh mengguna simbol untuk mewakili objek. Libatkan diri


2-7 tahun dalam aktiviti penyelesaian masalah. Pemikiran dibatasi
keegoan
Operasi • Pemikiran secara logik dan deduktif. Pemikkiran kurang
konkrit 7-11 dibatasi keegoan.
tahun

Operasi • Pemikiran abstrak dan berfikir secara sistematik. Mampu


formal 11- menggunakan konsep.
15 tahun
prasekolah
Teori Vygotsky
• Interaksi dengan orang lain membantu perkembangan
pemikiran.
• Kanak-kanak yang menguasai bahasa dapat berinteraksi
dan pertukaran idea.
• Orang dewasa dan rakan sebaya memain peranan
penting dalam pemindahan budaya.
• Kanak-kanak belajar dengan melibatkan diri dengan
aktiviti.
• Perkembangan kognitif berkait rapat dengan input
orang lain.

prasekolah
Teori Behaviourisme Dalam
Perkembangann Bahasa.
• Dengan bahasa manusia membuat refleksi.
• Percakapan kendiri / bisik-bisik membantu pemikiran
atau tindakan.
• Bisik-bisik tanpa hala adalah permulaan percakapan
dalaman (Vygotsky).

prasekolah
Perkembangan Emosi
• Teori Freud
Perkembangan diri individu dibahagi kepada lima peringkat.

1. Peringkat Oral. (0-18 bulan)


- Mulut dan bibir zon yang aktif.
- Menyusu merupakan punca keseronokan dan kepuasan
kanak-kanak.
- Keperluan fisiologi dipenuhi dengan kasih sayang.
- Bayi yang tidak dapat kepuasan mulut dan bibir berlaku
kesan negatif apabila dewasa.

prasekolah
2. Peringkat Anal (2-4 tahun)

• Dubur adalah zon paling aktif.


• Kanak-kanak dilatih buang air secara langsung /
tidak langsung.
• Kanak-kanak merasa puas apabila dapat buang
air.
• Kanak-kanak belajar merasai bebas, berkuasa
dan berautonomi.
• Kanak-kanak yang terlalu dikawal akan bersikap
negatif.

prasekolah
3. Peringkat Falik (3-5 tahun)

• Peringkat paling kritikal dalam pembentukan


sahsiah.
• Kanak-kanak mula merasa alat jantina punca
keseronokan.
• Kanak-kanak lelaki berahi pada ibunya dan
perempuan berahi pada bapanya.
• Kanak-kanak mula meneroka alat jantina dari segi
persamaan dan perbezaan dengan kanak-kanak
lain.
• Kanak-kanak mula berkhayal mengenai seks.
prasekolah
4. Peringkat Latensi (5-11 tahun)

• Kanak-kanak cenderung bergaul dengan kanak-


kanak lain.
• Kanak-kanak memerendam kehendak seksual.
• Kanak-kanak lelaki berkawan dengan kanak-
kanak lelaki.
• Kanak-kanak perlu diberi peluang bergaul bagi
memenuhi keperluan sosial. Kanak-kanak
mementingkan kawan.

prasekolah
4. Peringkat Genital (12-18 tahun).

• Kanak-kanak lekas mencapai akhir baligh.


• Khayalan dan fantasi wujud semula.
• Timbul keinginan mengguna alat jantina dengan
rakan berlainan jantina.
• Tidak mahu dilayan seperti kanak-kanak.
• Kasih sayang dan bekerja boleh memberi
kepuasan.

prasekolah
Teori Erikson
• Perkembangan kendiri dipengaruhi oleh baka dan
persekitaran sosial.
• Ada lapan peringkat perkembangan sahsiah.

1. Percaya lawan tidak percaya (0-18 bulan)


- Bayi perlu diberi layanan baik, makanan cukup ,
kemesraan dan keselamatan.
- Jika dipenuhi bayi menjadi seorang yang
dipercayai dan optimis.
- Jika tidak bayi tidak mempercayai orang lain.
prasekolah
2. Autonomi lawan malu/ragu.
(18 bulan- 3 tahun)

- Kanak-kanak belajar mengawal membuang najis.


- Kanak-kanak yang diberi pujian berasa dia cekap.
- Ibu bapa yang kritik menjadikan kanak-kanak
ragu-ragu.

prasekolah
3. Inisiatif lawan Rasa Bersalah
(3 – 6 tahun)

• Kanak-kanak mempunyai potensi membuat


aktiviti dengan usaha sendiri.
• Berinteraksi dengan orang lain dan keluarga
• Bekerjasama dengan kanak-kanak lain dalam
permainan
• Jika ibu bapa selalu memarahi semasa mereka
membuat aktiviti, kanak-kanak-kanak akan rasa
bersalah dan hilang inisiatif

prasekolah
5. Kerajinan lawan rasa kekurangan
(6 – 11tahun)

• Kanak-kanak telah menguasai kemahiran sosial


• Mereka dapat memahami keadaan formal dan
mengikut peraturan
• Jika ibu bapa memberi galakan, mereka akan
menjadi tekun dan cekap
• Tanpa motivasi kanak-kanak akan menjadi rendah
diri, tidak yakin dan tidak berdikari.

prasekolah
6. Identiti lawan kekeliruan (11 – 20 tahun)
• Telah masuk peringkat remaja
• Mereka ada identiti sendiri
• Mereka matang dalam seks
• Mereka selalu persoalkan siapa mereka
• Perubahan hormon menyebabkan mereka keliru
dengan peranannya
• Mereka mendekati orang yang suka dengar
cakapnya iaitu rakan sebaya
• Ibu bapa perlu membantu anak mencari identiti
yang positif
• Ibu bapa mesti menjadi orang yang mudah
didekati, tempat mengadu dan rol model
prasekolah
7. Generativiti lawan Keraguan Kendiri
(40 – 60tahun)
• Emosi dan kedudukan individu mantap
• Mereka yang berjaya menunjukkan sikap
bertimbang rasa, bertanggungjawab dan prihatin
• Mereka yang gagal bersikap mementingkan diri,
jiwa kosong dan kelam kabut
• Di peringkat ini individu perlu dibentuk supaya
bertanggungjawab, jujur, amanah dan menerapkan
nilai murni yang lain.

prasekolah
8. Kesepaduan lawan Putus Asas (60 tahun ke atas)

• Individu suka muhasabah dan menilai kembali apa


yang telah dilakukan.
• Menjadi orang berjaya jika ketujuh-tujuh peringkat
dilalui dengan positif
• Individu mencapai kesepaduan jika berjaya mengatasi
konflik di peringkat awal
• Seseorang yang gagal akan menyesal, rasa bersalah
dan putus asa tentang peluang yang terlepas atau
gagal mengatasi masalah.

prasekolah
Hirarki Keperluan Maslow

Estetik

Keperluan Mengetahui

Sempurna Kendiri

Penghargaan Kendiri

Keperluan Kasih Sayang

Keperluan Keselamatan

Keperluan fisiologi

prasekolah
Hierarki Keperluan
Maslow
1. Keperluan Fisiologi
• Keperluan makanan, minuman, tidur, rehat, pembuangan
kotoran dan seks.
• Makanan perlu untuk tenaga dan pergerakan.
• Tidur dan rehat perlu utnuk menghilangkan kepenatan.
2. Keperluan Keselamatan
• Kanak-kanak perlukan keselamatan untuk mengelakkan
ketakutan.

prasekolah
3. Keperluan Kasih Sayang

• Kanak-kanak yang diberi kasih sayang yang sempurna


bermotivasi tinggi.

4. Keperluan Penghargaan Diri


• Pelajar yang mempunayi penghargaan diri yang sihat, aras
motivasi tinggi.
• Galakkan kerjasama pelajar.

5. Keperluan Kesempurnaan Kendiri.


 Sediakan peluang kepada pelajar mengikut potensi mereka.
• Aktiviti yang disediakan sepatutnya mencabar dan
menarik.

prasekolah
6. Keperluan Mengetahui
• Keperluan menyusun analisis, membuat sintesis
dan penilaian.

7. Keperluan Estetik
• Memahami keindahan dan kecantikan.

prasekolah
Konsep Kendiri
• Penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri dari segi sosial,
emosi dan tingkah laku.
• Konsep kendiri meliputi penghargaan kendiri dan imej
kendiri.

a. Konsep Kendiri Positif.


• Individu sedar dan berpuas hati dengan dirinya.
• Dapat mengatasi masalaha dengan penuh yakin.
• Bertindak dengan penuh rasional.
• Bersifat terbuka.
• Menghormati orang lain.

prasekolah
b. Kendiri Negatif
• Seseorang yang melihat dirinya gagal tidak
lengkap dan kecewa.
• Tidak yakin pada diri dan takut disingkirkan.
• Dia membesar secara negatif.
• Ibu bapa, rakan sebaya yang menentukan kendiri
negatif.
• Helah bela diri digunakan untuk mengatasi
masalah peribadi.

prasekolah
PERKEMBANGAN
SOSIAL
1. Teori Bandura
• Menggabungkan teori peneguhan behavioris dengan psikologi
kognitif dalam pembelajaran.
• Pembelajaran melalui pemerhatian.
• Manusia sentiasa mengalami pengalaman baru.
• Manusia boleh mengawal tingkah laku dirinya dan tingkah laku
orang lain.

2. Teori Erikson
• Manusia dapat mengatasi kesulitan dari semasa ke semasa pada
peringkat perkembangan yang tertentu.
• Kepercayaan yang diberikan memudahkan individu mengatasi
masalah dalam hidup.
• Tingkah laku kanak-kanak yang sentiasa diterima menyebabkan dia
merasa yakin.
• Kanak-kanak perlu didorong untuk mencuba sesuatu yang baru.
prasekolah
3. Vygotsky
• Kanak-kanak dibentuk oleh ejen sosial seperti orang
dewasa, rakan sebaya dan guru.
• Pemindahan budaya cara hidup diterapkan melalui intarksi
sosial.
• Interaksi sosial menggalakkan kanak-kanak berfikir.
• Perkembangan kognitif individu berlaku dalam konteks
sosial.
• ZPD boleh dikuasai secara individu atau dengan bantuan
atau bimbingan oarang lain.

prasekolah
TEORI
PERKEMBANGAN
Oleh:
ARNOLD GESELL
ROBERT HAVIGHURST

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 59


TEORI PERKEMBANGAN
ARNOLD GESELL
- Baka sebagai faktor utama, mempengaruhi
perkembangan diri seseorang individu, kalau
baik bakanya, baiklah individu yang akan
terhasil.
- Kelancaran proses perkembangan individu
dipengaruhi oleh kematangan fizikalnya.
- Beliau menghasilkan jadual perkembangan
tingkah laku (1925).

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 60


Peringkat Ciri-ciri perkembangan tingkah laku

Pertama 1 bulan – tangisan yang berbeza untuk kehendak berlainan.


( Sejak lahir – 1 tahun ) 4 bulan – pergerakan mata mengikut objek
6 bulan – boleh menggenggam objek
7 bulan – duduk dan merangkak
1 tahun – berdiri dengan berpaut pada kerusi

Kedua Jalan bertatih


( 1-2 thn ) Faham istilah “jangan”
Boleh berjalan ( 2 tahun )

Ketiga Boleh makan sendiri dan boleh berlari


( 2-3 thn ) Bercakap dengan ayat yang mudah

Keempat Menunggang basikal beroda tiga


( 3-4 thn ) Menuruti arahan yang mudah daripada Ibu bapa
Kelima Mula bergaul, banyak bertanya, dan bersedia ke kelas
( 4-5 thn ) prasekolah
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 61
TEORI TUGAS
PERKEMBANGAN
(ROBERT
HAVIGHHURST)
• Alam sekitar mempengaruhi perkembangan
individu
• Tugas Perkembangan – jangkaan Ibu bapa dan
masyarakat tentang tingkah laku atau
kemahiran yang sepatutnya dikuasai oleh
seseorang pada peringkat umur tertentu.
• Berikut merupakan Jadual Tugas
perkembangan individu yang merangkumi 10
peringkat usia
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 62
Peringkat Hidup Tugas Perkembangan

Bayi-awal kanak- - Bayi menjalin hubungan kasih sayang dgn ibu bapa.
kanak - Sistem deria- persepsi- fungsi motor beransur-ansur
( lahir-2 tahun ) matang, mencapai kecerdasan deria, memahami sifat objek.

‘Toddlerhood’ atau - Pergerakan yang pelbagai,bermain fantasi /seorang.


Pertengahan kanak- - Berkomunikasi dalam bahasa mudah; bercakap seorang dan
kanak ( 2-3 tahun ) mula mengawal pergerakan diri.

Prasekolah - Belajar peranan mengikut jantina.


( 4-6 tahun ) - Bermain dgn rakan di luar.
- Perkembangan moral.
- Wujud teori kendiri.
- Mula bermain dalam kumpulan.

Sekolah Rendah - Mula menguasai „3M‟ – pr. Operasi konkrit.


( 6-12 tahun ) - Kemahiran permainan & kemahiran hidup seperti berjual
beli, mula menilai diri sendiri dan orang lain, suka bersahabat
& jadi ahli sesuatu kelab permainan.

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 63


Awal Remaja - Kematangan fizikal, peringkat operasi formal,
( 12-18 tahun ) - mula pandai mengawal emosi dan
- membentuk kumpulan rakan sebaya; tertari pada lain jantina.
Akhir Remaja - Cuba memperolehi otonomi dari ibubapa, mula
( 18-22 tahun ) membentuk identiti; mematuhi nilai moral
masyarakat dan mula memilih kerjaya yang sesuai.

Awal Dewasa -Keintiman dalam pergaulan, berkahwin, mendidik anak/ generasi


( 22-34 tahun ) baru.
-memantapkan profesyen serta wujud lifestyle sendiri.
Pertengahan - Berkemahiran dalam pekerjaan dan menjadi ketua,
Dewasa - memupuk kebahagiaan dalam r.tangga, mengasihi keluarga dan
( 34-60 tahun ) mengumpul harta.
- terlibat dalam kerja amal.

Akhir Dewasa - Bersara, lebih menumpukan masa kepada kerja amal dan ibadat.
( 60-75 tahun ) - menjalani kehidupan hari tua, mensyukuri nikmat dan takdir
Tuhan; berfikir tentang kematian.

Tua ( 75 – -Menangani masalah kesihatan, mengenang zaman


meninggal dunia ) silam dan menanti saat kematian.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 64
RUJUKAN
• (2008), HBEF2103 Psikologi Pendidikan, Kuala Lumpur: Open Universiti
Malaysia (OUM).
• 4 ASPEK PENTING PERKEMBANGAN MENYELURUH KANAK-
KANAK at Panduan Penubuhan & Perniagaan Perkhidmatan TASKA.htm
• firstedition.com.my/psikologi kanak-kanak.htm

20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 65


SEKIAN,
TERIMA
KASIH.
20 April 2012 Tutorial 2 (PRA3101) 66