P. 1
Kerjaya_Pegawai_Perubatan

Kerjaya_Pegawai_Perubatan

|Views: 1,064|Likes:
Dipublikasikan oleh Khairul Nizam

More info:

Published by: Khairul Nizam on Apr 12, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

Sections

  • PENGENALAN
  • BAB 1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN
  • BAB 3 SYARAT PERKHIDMATAN
  • BAB 4 PELUANG KERJAYA DI KKM
  • BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN
  • BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF
  • GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA
  • RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT

Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

PEMBANGUNAN KERJAYA

Cetakan Pertama : Disember 2006 Cetakan Kedua : Jun 2007

© Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, keizinan bertulis daripada Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara,

sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain kecuali dengan

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62590 W. P. Putrajaya. Tel : + 603-8883 2786 www.moh.gov.my

Aras 9 dan 10, Blok E7, Kompleks E,

Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Sumber Manusia,

Kandungan
Pengenalan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Proses Lantikan Syarat Perkhidmatan 1 2 3 6 9 13 15 21 24 30 35 36

Peluang Kerjaya di KKM

Senarai Hospital Latihan Siswazah bagi Pegawai Perubatan Bayaran Insentif dan Kemudahan Lain Pengiraan Emolumen dan Elaun Pegawai Perubatan / Pakar

Permohonan Mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan Gambar rajah Tempoh Pra-Warta

Bidang Sub-Kepakaran yang Ditawarkan dan Diiktiraf Rajah Anggaran Peluang Kenaikan Pangkat

. Ia selaras dengan hasrat Kementerian untuk membangunkan modal insan dalam mempertingkat kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia. Sukacita dimaklumkan juga bahawa Kementerian mengalu-alukan apa-apa teguran dan pandangan daripada para pembaca dengan maksud menambah baik kandungan buku ini. mampu berdaya saing. HASSAN Setiausaha Bahagian (Sumber Manusia) Kementerian Kesihatan Malaysia Disember 2006 Selamat Maju Jaya. berbudaya kerja cemerlang. SALAM SEJAHTERA Walau bagaimanapun. berintegriti serta mempunyai nilai moral dan etika yang utuh dapat dibentuk seiring dengan aspirasi kerajaan dan Kementerian. Buku ini menerangkan dengan ringkas dan padat serta memudahkan pemahaman mengenai syarat skim perkhidmatan dan peluang kerjaya Pegawai Perubatan di sektor awam terutama kepada bakal graduan bidang perubatan dan pegawai perubatan yang sedang berkhidmat. Akhir kata.Buku Pembangunan Kerjaya Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan yang pertama seumpamanya dikeluarkan oleh Bahagian Sumber Manusia. peranan dan tanggungjawab anggota sebagai seorang Pegawai Perubatan. Pegawai Perubatan yang berkhidmat di sektor awam masih perlu menjalani kursus orientasi dan induksi yang telah disusun oleh pihak pengurusan sumber manusia di peringkat Ibu Pejabat Kementerian dan Negeri untuk memperkemas dan memantapkan lagi pemahaman mengenai fungsi. isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini terhad sekadar untuk memberi kefahaman secara mudah dan tidak boleh digunakan bagi apa-apa tujuan lain khususnya yang membawa implikasi undang-undang. SABARIAH BT. Adalah menjadi harapan agar buku ini akan berguna sebagai panduan dalam merancang kerjaya Pegawai Perubatan dan segala kekaburan mengenai peluang kerjaya akan dapat dielakkan di samping dapat mempercepat urusan yang dilaksanakan terhadap sesuatu perkara berkaitan perkhidmatan. dengan terbitnya buku ini diharapkan Pegawai Perubatan yang berpengetahuan.

mudah capai. Peranan Pegawai berkenaan kesihatan sentiasa menjadi fokus utama kerajaan untuk program berkaitan dengan kesihatan dan perubatan agar rakyat mempunyai apabila rakyat mula menyedari akan kepentingan penjagaan kesihatan dan isu PENGENALAN peranan penting dalam merancang. berdedikasi. baik dan berkualiti. Pegawai Perubatan yang yang berkualiti. Pegawai Perubatan memainkan kemudahan kesihatan yang berkesan. komited dan amanah dalam melaksanakan tugas dan (KKM) memerlukan lebih ramai Pegawai Perubatan yang kompeten.PEMBANGUNAN KERJAYA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan merupakan tulang belakang kepada perkhidmatan kesihatan dan perubatan di negara ini. saksama dan bertaraf dunia. tanggungjawab akan memastikan rakyat menikmati perkhidmatan kesihatan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 1 . Sehubungan itu. melaksana dan menilai semula aktiviti dan Perubatan semakin penting dalam era pembangunan negara dan dunia hari ini memakmurkan negara. dinamik. Kementerian Kesihatan Malaysia sanggup menerima cabaran dan bersedia untuk berkhidmat kepada negara untuk menyertai sektor perkhidmatan awam.

Pegawai Perubatan turut terlibat melaksanakan aktiviti pengawalan penyakit. mortem. Pegawai Perubatan juga menjadi penyumbang kepada penghasilan institusi penyelidikan KKM.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan bertanggungjawab menjalankan tugas pencegahan perkhidmatan kesihatan di hospital. menjalankan postdalam pembangunan kesihatan keluarga dan masyarakat di samping TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERUBATAN BAB 1 penyakit dan rawatan perubatan kepada orang ramai yang memerlukan pemeriksaan ke atas ibu-ibu mengandung dan menyambut kelahiran bayi. Pegawai Perubatan juga bertanggungjawab menjalankan melaksanakan diagnosis perubatan dan pembedahan. pemantauan kesihatan dan menjadi anggota penting dalam program peningkatan kesejahteraan kesihatan rakyat. sistem dan teknologi perubatan melalui hasil penyelidikan yang dijalankan di 2 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . klinik kesihatan dan institusi kesihatan di bawah KKM. mengurangkan beban kesakitan pesakit dan tugas lain yang menuntut profesionalisma seorang Pegawai Perubatan.

Lulus Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia termasuk Ujian Lisan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan lain yang setaraf dan 1971 dan memenuhi kriteria di bawah Medical Regulations para 12 (1) (aa) serta berdaftar dengan MMC. U47. dan dan U53. calon mestilah terdiri daripada: i. ii. Rakyat Malaysia. iv. U43. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada masa iklan tawaran SYARAT LANTIKAN PROSES LANTIKAN BAB 2 iii. dikeluarkan. Mempunyai ijazah perubatan daripada universiti yang diiktiraf oleh Calon yang dilantik di bawah Seksyen 12 (1) (a) (ii) Akta Perubatan Calon juga boleh dilantik di atas gred jawatan yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman kerja (multiple entry). Untuk menjadi seorang Pegawai Perubatan. vi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A. Kerajaan dan berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). v. diiktiraf. U41. U51 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 3 .

gov.my). Perubatan dari Bahagian Sumber Manusia. Borang SPA 8 (RM3 atau melalui laman web: http://www.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A B. TATACARA PELANTIKAN (iii) (iv) Bahagian Sumber Manusia akan mengemukakan permohonan tersebut SPA 8 tanpa melalui Bahagian Sumber Manusia. dan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) untuk diproses. Pelajar yang mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perubatan sama ada daripada universiti tempatan dan luar negara (MBBS/MD/MBBChB) perlu mendapatkan satu set borang permohonan jawatan sebagai Pegawai (i) Borang Biodata ( BMD). Borang Pendaftaran dengan Majlis Perubatan Malaysia. yang mengandungi perkara berikut: (ii) Borang Tapisan Keselamatan.spa. Permohonan juga boleh dibuat secara terus kepada SPA melalui laman web atau Borang 4 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

Penempatan pegawai selepas tamat Latihan Siswazah juga kesihatan atau di ibu pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia berdasarkan keperluan dan kekosongan jawatan. Pegawai Perubatan Siswazah (Houseman) yang baru dilantik ke perkhidmatan awam akan dibayar gaji Gred U41 (P1T6) – RM2. Pembedahan.137.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. Obstetrik & Ginekologi (O&G). Pediatrik dan Kesihatan Primer di klinik kesihatan selama tempoh tersebut. Pegawai Perubatan perlu menjalani Latihan Siswazah selama satu tahun Malaya. klinik P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 5 . LATIHAN PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH di hospital KKM atau hospital universiti seperti Pusat Perubatan Universiti Malaysia. bergantung kepada kepentingan perkhidmatan di mana-mana hospital. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan Hospital Universiti Sains sebulan. Pegawai Perubatan perlu menjalani disiplin wajib seperti Perubatan.) D. PENEMPATAN PEGAWAI PERUBATAN Pegawai Perubatan perlu mengikuti perkhidmatan wajib selama 3 tahun dengan kerajaan selepas menamatkan Latihan Siswazah.73 (Rujuk Lampiran 1 untuk Senarai Hospital Latihan Siswazah.

iv. U51 atau U53 berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dilantik oleh mereka.63 RM7. Elaun Imbuhan Tetap Perumahan antara RM210 – RM900.92 RM5. iii.41 B.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A A.46 GAJI DAN EMOLUMEN SYARAT PERKHIDMATAN BAB 3 iii. Pegawai Perubatan boleh dilantik atas mana-mana gred sama ada U41. akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i.439. U43. ii. U47. Selain gaji pokok di atas.028. v.033.547. Gred U41 U43 U47 U51 U53 Minimum RM2.90 (P1T1) RM4.49 RM6.458. U47/48. ii.258. U51/52 dan U53/54. Elaun Keraian atas kadar RM400 hingga RM800.09 (P1T1) RM7. RM4. Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal atas kadar RM500.54 (P1T1) Maksimum RM5.431.466. Pegawai Perubatan yang dilantik akan menerima gaji pokok sebulan mengikut gred seperti berikut: i.39 (P1T6) RM3.992.31 (P1T1) RM5. 6 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . semua Pegawai Perubatan di atas gred U41 akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: Bayaran Imbuhan Tetap Khidmat Awam Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Bayaran Imbuhan Perkhidmatan Kritikal RM300 RM210 RM500 ELAUN / IMBUHAN TETAP Bagi Pegawai Perubatan gred U43/44.317.

iii.500. Bayaran Penyenggaraan Rumah pada kadar RM166. Elaun Keraian antara RM2. Sebuah kereta rasmi dan kemudahan petrol. Elaun Perudara (Sabah dan Sarawak) sebanyak RM30 sehari. Pegawai Perubatan yang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam juga dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Full Paying Patient (FPP)***. (Rujuk Lampiran 2 dan 2A bagi emolumen dan kategori Bayaran Insentif mengikut gred serta jumlah pendapatan kasar minimum yang diperoleh oleh pegawai. Sarawak atas kadar peratusan 12. bulanan. Bayaran Insentif Wilayah* bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan vii. Bayaran Jawatan JUSA / Khas antara RM810 hingga RM2.250. ii.5 hingga 25 peratus daripada gaji Sarawak atas kadar 10 peratus daripada gaji bulanan. Bayaran Insentif Pakar atas kadar antara RM910 hingga RM2. v. v. iv.000. vi. C. Locum (Berkuatkuasa mulai 1 Disember 2006) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 7 . Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa atas kadar antara RM50 hingga RM170 sekali on call. vi. Insentif Khas antara RM400 hingga RM1. Bayaran Pembantu Rumah pada kadar RM500.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan Gred JUSA / Khas C dan ke atas akan menerima imbuhan bulanan seperti berikut: i. Insentif yang dimaksudkan adalah seperti berikut: i. sebulan.) viii.150 hingga RM4. ii. iv.200 IMBUHAN / INSENTIF KHAS akan menerima insentif mengikut gred dan jawatan selain daripada yang iii. Bayaran Insentif Pedalaman bagi Pegawai Perubatan di Sabah dan Bayaran Klinik Selepas Waktu Pejabat atas kadar RM30 sejam**.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A D.000 xii. bayaran dan kemudahan kerana menghadiri perbicaraan kes di mahkamah xiii. menghadiri peperiksaan dll. Cuti kerana berkursus h. Elaun kerana berkursus d. Cuti sakit dan cuti sakit lanjutan g.000) iv.000 – RM200. Cuti tanpa gaji d. Cuti tanpa rekod (perayaan.000-RM200.) x. Pegawai Perubatan layak untuk menerima pelbagai kemudahan selama berkhidmat dalam perkhidmatan awam seperti berikut: i. Elaun kerana bertugas b. Pinjaman perumahan @ 4% faedah (RM120. Elaun bertugas di seberang laut ix. KEMUDAHAN LAIN Kemudahan perubatan percuma untuk pegawai dan keluarga serta ibu bapa ii. Kemudahan Pengurusan Jenazah Anggota sejumlah RM1. Cuti bersalin maksimum selama 60 hari f. Keahlian dalam kelab rekreasi xi. Kelayakan cuti a. Cuti tahunan 30 – 35 hari setahun b. Ex . Cuti separuh gaji c. Elaun dalam perkhidmatan a. Cuti mengerjakan haji selama 40 hari e. Skim berpencen atau KWSP vii. Elaun. Peluang melanjutkan pelajaran viii.000) vi. Kuarters iii. kemudahan dan bayaran semasa bertukar atau berpindah rumah dalam negeri c.gratia *** ** * KKM akan melaksanakan FPP dalam masa terdekat Sila rujuk Lampiran 2 para 8 Tertakluk kepada pertimbangan KKM 8 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Elaun.000) v. Pinjaman komputer (Maksimum RM5. gantian. Pinjaman kereta @ 4% faedah (RM27.

Jabatan Kesihatan Negeri iii. perubatan sakit puan dan sebagainya. Pegawai Perubatan Pakar berkhidmat di hospital kecuali bagi Pakar Perubatan Keluarga. iaitu Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah. Pegawai Perubatan Pentadbir menjalankan tugas pentadbiran dan Pejabat Kesihatan Daerah. JENIS PENGKHUSUSAN PELUANG KERJAYA DI KKM BAB 4 Sebagai contoh kepakaran dalam perubatan keluarga. Pegawai Perubatan Klinikal klinikal dan bertugas di Ibu Pejabat. Pegawai Perubatan Pakar Klinikal dalam pelbagai disiplin A.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Pegawai Perubatan di KKM berpeluang memajukan kerjayanya menjurus kepada 3 bidang utama iaitu: i. kardiologi. perubatan umum. mata. ortopedik. bedah umum. Pegawai Perubatan Klinikal merupakan Pegawai Perubatan yang merawat pesakit di klinik kesihatan dan hospital serta tidak menjalankan tugas pentadbiran. radiologi. di klinik kesihatan serta Pakar Kesihatan Awam di Ibu Pejabat KKM. tiada mempunyai kepakaran dan tugas utamanya adalah untuk P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 9 . Pegawai Perubatan Pentadbir ii.

PENTADBIRAN PEGAWAI PERUBATAN KLINIKAL Selaras dengan dasar KKM yang menggalakkan ‘learning organisation’. Penempatan sementara (attachment) di institusi perubatan antara 10 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . iii. dan ii. bangsa. iv. Pegawai Perubatan berpeluang mengikuti: PELUANG MENGIKUTI LATIHAN peningkatan kualiti perkhidmatan dan kompetensi kakitangan dan pegawai i. Latihan Sarjana kepakaran dan sub-kepakaran di dalam dan luar negara. Latihan dan kursus jangka pendek sama ada di dalam atau luar negara.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta pengkhususan kemajuan kerjaya Pegawai Perubatan adalah seperti berikut : MBSS / MD / MBBChB LATIHAN SISWAZAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR PERUBATAN B. Persidangan dan sebagainya sama ada di dalam atau luar negara. kesihatan.

(universiti tempatan) atau 18 bulan (universiti luar negara) pegawai dikehendaki Pegawai Perubatan Pakar di KKM. Tempoh ikatan / kontrak dengan Kerajaan bagi Kursus Sarjana Sub-kepakaran yang ditawarkan dan syarat kemasukan. Kepakaran adalah selama 7 tahun dan Sub-kepakaran adalah selama 2 tahun. untuk memohon diwartakan sebagai seorang Setelah menamatkan kepakaran asas dan latihan selama 6 bulan iii. Prestasi yang memuaskan a. Sah dalam perkhidmatan (1 hingga 3 tahun) Syarat asas untuk mengikuti Kursus Sarjana Kepakaran dan ii.) (Rujuk Lampiran 4 bagi proses perwartaan. Sub-kepakaran tertakluk kepada: b.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Prosedur Permohonan i.) (Rujuk Lampiran 3 dan 3A untuk Program Sarjana Kepakaran dan P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 11 .

perkhidmatan kesihatan. berkemahiran tinggi dan sedia kepada rakyat adalah yang terbaik. Namun yang demikian. Prestasi yang memuaskan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Berdasarkan kekosongan jawatan Disokong oleh Ketua Jabatan PELUANG KENAIKAN PANGKAT pangkat bagi Pegawai Perubatan khususnya bagi Pegawai Perubatan Pakar. Kementerian telah membina pelbagai prasarana dan kemudahan kesihatan yang serba lengkap dengan teknologi Pegawai Perubatan yang komited. Kementerian sentiasa berusaha untuk menambah baik peluang kenaikan kepada syarat skim perkhidmatan Pegawai Perubatan iaitu: i. cekap.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A C. pelaksanaan urusan kenaikan pangkat masih tertakluk ( Rujuk Lampiran 5 untuk Rajah Peluang Kenaikan Pangkat. Kementerian memerlukan berkhidmat tanpa mengira masa atau tempat demi merealisasikan hasrat kerajaan yang ingin memastikan kualiti penyampaian perkhidmatan kesihatan 12 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . ii. iii.) PENUTUP Skim perkhidmatan Pegawai Perubatan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa dengan menilai secara berterusan insentif dan elaun sedia ada dan mewujudkan insentif serta elaun baru bagi menarik lebih ramai doktor untuk perubatan terkini bagi memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Oleh yang demikian. iv.

Negeri Kedah Pulau Pinang Perak Perlis Nama Hospital ii. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 13 .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A SENARAI HOSPITAL LATIHAN SISWAZAH BAGI PEGAWAI PERUBATAN (HOUSEMAN-SHIP) LAMPIRAN 1 i. Hospital Sultanah Bahiyah Hospital Sultan Abdul Halim Hospital Pulau Pinang Hospital Seberang Jaya Hospital Tuanku Fauziah v. vi. Wilayah Persekutuan Selangor Negeri Sembilan Melaka Johor Hospital Ipoh Hospital Taiping Hospital Teluk Intan Hospital Sri Manjung Hospital Kuala Lumpur Hospital Putrajaya Hospital Tengku Ampuan Rahimah Hospital Selayang Hospital Kajang Hospital Tuanku Jaafar Hospital Tuanku Ampuan Najihah Hospital Sultanah Aminah Hospital Batu Pahat Hospital Sultanah Fatimah. vii. Muar Hospital Melaka ix. viii. iv. iii.

xi. xiv.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A x. xv. Terengganu Kelantan Sarawak Sabah Pusat Pengajian Tinggi Hospital Tengku Ampuan Afzan Hospital Sultan Ahmad Shah. Hospital Umum Sarawak Hospital Sibu Hospital Queen Elizabeth Hospital Tawau Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Hospital Universiti Sains Malaysia Pusat Perubatan Universiti Malaya 14 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Temerloh Hospital Raja Perempuan Zainab II Hospital Sultanah Nur Zahirah Nama Hospital xiii. Negeri Pahang xii.

360 1.920 1. Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Awam Pegawai Pergigian.760 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 15 . dan b) RM500. > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 2. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 2004 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1. Pengajar (Jururawat) dan Jurutera dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal sebanyak 5% daripada gaji pokok.120 1.440 1.040 1. Pegawai Farmasi.00 sebulan di Semenanjung. Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal LAMPIRAN 2 Perubatan dibayar Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal seperti berikut: a) RM500.00 sebulan atau 10% daripada gaji pokok mengikut mana yang lebih tinggi di Sabah dan Sarawak.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BAYARAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN LAIN 1. Pegawai Penyelidik.

400 2. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutan ‘Masters In Hospital Administration’ dan menjalankan kerja pentadbiran hospital. Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994.700 1.200 1.540 1.680 1. Insentif ini dibayar kepada Pegawai Perubatan yang mempunyai kelayakan ijazah lanjutandalam bidang kepakaran klinikal yang diiktiraf dan telah diwartakan sebagai pakar. JUSA / Khas U53/54 U51/52 U47/48 U43/44 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 2.300 16 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .800 > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 1.190 4. JUSA / Khas U47/48 U43/44 U53/54 U51/52 U41 Gred Kadar Sebulan (RM) 1. Bayaran Insentif Pakar > Tarikh kuatkuasa mulai 1 November 2002 Bayaran Insentif Pakar dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Tahun 1990.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 3.400 1.260 910 980 1.

00 100.Hari bekerja penuh dan hari separuh .00 Pegawai Latihan Siswazah yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam secara berterusan pada: 90.00 110.00 Tugasan Atas Panggilan Pasif Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama lebih 4 jam pada: Pegawai Perubatan yang diarah bersedia di rumah dan dipanggil bertugas selama kurang daripada 4 jam atau tidak dipanggil bertugas pada .00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 17 . Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa dibayar kepada Pegawai Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa mengikut kadar berikut: Kadar Semasa (RM/semalam) Tugas Atas Panggilan Aktif Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan tugas di luar waktu bekerja biasa melebihi 16 jam sehari secara berterusan pada: a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 150.00 55.Hari cuti mingguan & hari cuti am a) Hari bekerja penuh dan hari separuh b) Hari cuti mingguan & hari cuti am 100.00 > - Tarikh kuatkuasa 1 Jun 2005 Hari bekerja penuh dan hari separuh Hari cuti mingguan & hari cuti am 50.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 5.00 170.

63 . Elaun Perumahan Wilayah Pegawai juga layak dibayar Elaun Perumahan Wilayah jika diarahkan bertugas di wilayah yang berlainan daripada wilayah ini di mana pegawai berasal.RM2.000 Kadar > 18 Berkuatkuasa mulai November 2002 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .5 15 17.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 6.66 dan ke atas RM2.67 Peratusan daripada Gaji yang Diterima 12.RM1. iii. iv.65 RM1.RM1.RM930 RM250 .62 dan ke bawah 7.300 .RM871.839.RM2.839.427. vi.68 . Bayaran Insentif Wilayah Bayaran Insentif Wilayah dilaksanakan mengikut syarat kelayakan yang ditetapkan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 1987.RM1.RM4.84 . U41 U43/44 U47/48 U51/52 U53/54 JUSA C .427.852.5 25 20 RM623. Pegawai yang menerima elaun ini tidak dibayar Elaun Perumahan dan kadarnya (mengikut lokasi penempatan) adalah seperti berikut:Gred i.RM930 RM700 . Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) RM4.130 RM700 .5 22.RM1. v.06 RM623. iaitu bagi pegawai yang bertugas di wilayah baru yang berlainan daripada wilayah di mana pegawai berasal.07 .300 RM1.852. ii.130 RM900 .A RM250 .83 RM871.

(v) klinik desa. adalah dikekalkan dengan pindaan. Kemudahan asas yang kurang sempurna. iaitu diberi kepada anggota yang berkhidmat di kawasan terpencil dengan memenuhi dua daripada syarat berikut:a) Kesukaran perhubungan pengangkutan: (i) tiada kemudahan alat perhubungan seperti telefon dan ‘wireless’. Bayaran Insentif Pedalaman Pekeliling Perkhidmatan Bil 9/1991 (Lampiran D6. dan (iv) mengambil masa perjalanan yang panjang. (ii) terpaksa berjalan kaki atau menggunakan pelbagai kaedah pengangkutan untuk dihubungi seperti kenderaan bermotor dan perahu. M/S 1337) Bayaran Insentif Pedalaman dengan kadar 10% daripada gaji bulanan yang diperuntukkan dalam perenggan 3. (iii) elektrik (sekurang-kurangnya 12 jam sehari).3 Lampiran ‘C’. b) c) Senarai kawasan pedalaman seperti Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. (i) (ii) (iii) tidak mempunyai kemudahan sosial: masjid. iaitu (i) (ii) bekalan air bersih. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 19 . dewan orang ramai. rumah kediaman yang sesuai (rumah papan yang mempunyai ruang dapur/tamu/bilik tidur). (iv) pusat bekalan (provisions centres). dan tempat riadah.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 8. PP Bil 9 Tahun 1980. 2 Tahun 2000 bagi Sarawak. 1 Tahun 2000 Sabah dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. dan (vi) sekolah rendah. (iii) tiada kemudahan pengangkutan biasa.

Laporan ringkas pakar iii.00 petang (Syif 2) petang – 10.00 1.00 malam (Syif 2) 9.00 malam (Syif 1) 8.00 2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 9.00 malam (Syif 3) i.00 malam – 12. Bayaran Menyediakan Laporan Perubatan RM40 RM80 RM200 – RM1. Laporan lengkap pakar 10.00 Hari Kelepasan Am dan Hari Rehat Sabtu pagi – 1.00 6.00 tengah hari (Syif 1) tengahari – 2. Laporan ringkas ii.00 sejam berkuatkuasa mulai 1 September 2002.00 petang (Rehat) petang – 6.000 20 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . tertakluk kepada jadual bertugas seperti berikut: Hari Bekerja Biasa 4.00 petang – 8. Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat (Jabatan Kecemasan Hospital) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat dibayar kepada Pegawai Perubatan yang bertugas di Jabatan Kecemasan di hospital Kerajaan yang disenaraikan di Lampiran 1 dengan kadar RM30.

00 RM500.00 RM5.658.00 RM700.00 RM210.592.31 RM700.00 RM1.39 Elaun Perumahan Elaun Kritikal Elaun Kesihatan Awam RM210.00 JUMLAH RM1.200.028.00* RM500.232.09 RM500.31 RM1.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN / PAKAR Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 - LAMPIRAN 2A Gaji (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM5.258.54 RM700.00 RM500.00* RM4.00 RM1.700.768.440.760.508.431.00 RM500.00 RM9.258.09 RM800.90 RM4.00 RM4.54 RM1.00 RM210.09 PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN (Kelulusan Sarjana / Diploma Kesihatan Awam) U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Emolumen Elaun Khidmat Awam RM300.992.39 RM500.90 RM1.00 RM600.431.300.00 RM500.54 RM550.00 RM400.00 RM900.31 RM600.00 RM3.39 RM1.09 RM1.028.00 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 21 .00 RM2.00 RM550.00 RM8.00 RM800.538.218.00 RM9.120.458.992.00 - U53/54 Imbuhan Tetap Keraian Elaun Kritikal Elaun Perumahan Elaun Pakar * * Untuk pegawai U41 yang telah diwartakan sebagai pakar sahaja TOTAL RM4.541.00 RM500.00 RM500.31 RM1.00 RM700.360.90 RM400.00 RM4.54 RM8.00 RM900.00 RM4.800.90 RM7.881.00 RM7.39 - RM3.00 RM5.00 RM500.00 RM2.400.258.458.00 RM210.040.00 RM2.00 RM5.

00 RM2.00 RM500.00 Elaun Perumahan Elaun Kritikal RM400.00 RM2.31 RM1.67 RM1.200.00 RM1.39 RM910.00 RM500.00 RM1.09 RM7.39 RM210.00 RM800.54 RM1.400.300.00 RM700.00 RM500.000.540.00 RM500.458.00 RM500.371.400.052.00 RM166.00 RM2.028.00 RM2.93 RM19.00 RM8.992.00 RM166.66 RM16.09 EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED ‘KHAS’ C.650.766.00 RM2.064.67 JUMLAH RM14.00 RM600.431.00 RM700.00 RM7.00 RM5.260.00 JUMLAH Elaun Pentadbiran Hospital RM4.90 RM980.00 Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara Tahunan RM810.33 22 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .118.00 RM900.00 RM500.54 RM550.322.190.00 RM3.378.400.258.133.00 RM7.595.998.67 RM2.000.00 RM1.180.00 RM166.600.150.00 RM2.26 RM1.90 RM4.000.300.31 RM600.00 RM500. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Pakar RM6.00 RM210.66 RM3.99 Elaun Perumahan Elaun Insentif Khas Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Untuk Gred Khas Dan Jawatan JUSA RM400.00 RM8.00 RM2.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN ( Kelulusan Sarjana / Diploma Pentadbiran Hospital ) Emolumen U41 U43/44 U47/48 Gred U51/52 U53/54 Gaji Pokok (minimum) Elaun Khidmat Awam RM300.00 RM4.00 RM5.00 RM500.

00 RM500.595.00 RM1.766.250.32 P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 23 .00 RM500.00 RM166.67 RM1.66 RM14.00 RM166.00 RM12.00 RM500. B & A Emolumen C Gred B A Gaji Pokok (minimum) Elaun Keraian Elaun Insentif Khas Elaun Perumahan Elaun Pembantu Rumah Elaun Tetap Jawatan JUSA Elaun Penyelenggaraan Rumah (Bayaran secara tahunan) JUMLAH RM2.562.00 RM166.064.66 RM7.66 RM750.00 RM500.000.00 RM6.630.92 RM18.99 RM7.00 RM2.050.00 RM2.00 RM1.00 RM1.500.00 RM1.000.183.300.000.600.500.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A PENGIRAAN EMOLUMEN DAN ELAUN PEGAWAI PERUBATAN GRED JUSA C.26 RM3.66 RM4.500.

Pembedahan. Perubatan Keluarga. Pembedahan. Pembedahan Neuro O&G. Perubatan Psikologi. Psikiatri. Perubatan Keluarga. Otorinolaringologi. Oftalmologi. Psikiatri. Anesteiologi. Perubatan Umum. Otorinolaringologi. Ortopedik. Ortopedik. Perubatan Rehabilitasi O&G. Perubatan Komuniti Kesihatan Awam BIDANG PENGKHUSUSAN PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SARJANA PERUBATAN LAMPIRAN 3 UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 24 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Perubatan Umum. Patologi. Perubatan Keluarga. Ortopedik. Radiologi. Kesihatan Awam. Radiologi. Pediatrik. Patologi. Radiologi. Perubatan Umum. Pembedahan. Otorinolaringologi. Patologi. Pediatrik. Pediatrik. Perubatan Komuniti. Perubatan Kecemasan. Oftalmologi.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Permohonan dipelawa daripada calon KKM yang berjawatan tetap untuk mengikuti Program Pengajian Sarjana Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dalam bidang pengkhususan berikut: IPTA O&G. Surgeri Plastik. Oftalmologi. Anestesiologi. Perubatan Sukan. Anestesiologi.

B. Telah berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC). terakhir berturut-turut tidak kurang daripada 85%. dan Mempunyai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Bagi tiga (3) tahun P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 25 .Ch. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan di negara ini tidak hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua (2) tahun iklan. 8. 3. M. 9.B. 2. Berumur tidak melebihi 46 tahun pada tarikh pendaftaran.O di luar negara 10. 4. menarik diri atau menolak tawaran kursus Bagi pegawai perubatan yang telah menjalani H. Bebas daripada tindakan tatatertib. 7. M. universiti yang diiktiraf.. 6. iklan.B. Mempunyai pengalaman klinikal sekurang-kurangnya satu (1) tahun Telah disahkan dalam jawatan pada tarikh atau sebelum tarikh tutup kurang dari tiga (3) tahun pada tarikh atau sebelum tarikh tutup iklan. Sarjana Perubatan.S.B. selepas pendaftaran dengan MMC pada atau sebelum tarikh tutup Tidak pernah gagal kursus.D atau yang setaraf dengannya dari selepas pendaftaran penuh.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A KELAYAKAN MASUK 1. 5. M.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A CARTA ALIRAN PROSES PEMILIHAN CALON SARJANA PERUBATAN DI IPTA SESI 2006-2007 Internet Permohonan Memproses Permohonan (BPL KKM) Tak Layak Permohonan Gagal Semakan Status (JPA) Senarai Calon Layak ke JPT Temuduga Lulus IPTA Kemukakan Senarai Pendek Gagal Permohonan GAGAL Layak (A) 26 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (A) Proses Penyelarasan Pemilihan Calon untuk Mengikuti Program Tidak Berjaya Permohonan GAGAL Berjaya Mesyuarat Pre-Council Mengesahkan Calon yang Berjaya Mesyuarat Penempatan Calon Sistem Terbuka Senarai Calon Berjaya Diperakukan Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) dan Ketua Setiausaha (KSU) KKM Tawaran kepada Calon yang Berjaya P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 27 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A (B) Calon Menerima Tawaran Menolak Tawaran Tidak dibenarkan memohon untuk tempoh dua (2) tahun daripada tarikh penolakan tawaran Menerima Tawaran Semakan Dokumen dan Borang oleh BPL dan JPA Tidak Lengkap Lengkap Tidak boleh mendaftar Catatan: 1. Pendaftaran Calon di IPTA 2. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan : KKM berhak menentukan penempatan latihan bagi calon sistem terbuka 28 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

APLIKASI DALAM TALIAN Wajib memohon melalui aplikasi dalam talian http://www. 4.mohe. mendapatkan Nombor Unik ID dengan mengkreditkan terus ke Akaun UPU-14100-29-83030691-5 di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran tambahan RM0. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 29 . sila menghubungi JPT di talian: 03-88835801 atau emel: upu@mohe.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 1.00 untuk 5.gov.my Bermula pada awal bulan Oktober setiap tahun. 2. perkhidmatan bank. atau http://emoe. Pembayaran hendaklah dibuat atas Nama dan Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai aplikasi dalam talian. Resit akan dikeluarkan oleh pihak BSN bersama Pemohon dikehendaki membayar wang proses RM25.60 sebagai bayaran KP Pemohon.gov.my Pemohon yang mempunyai MyKad sahaja boleh memohon. dengan Nombor Unik ID. permohonan yang tidak lengkap atau tidak Akhir OKTOBER setiap tahun memenuhi syarat kelayakan masuk tidak akan dipertimbangkan. 3.my TARIKH TUTUP PERMOHONAN: Sebarang kelewatan.gov.

Gastroenterologi. Hematologi & Onkologi. Pembedahan Kepala & Leher. Hepatologi 2 Pediatrik 3 Pembedahan 4 5 6 Ortopedik O&G THT Ortopedik Pediatrik. Penyakit Berjangkit Kardiologi. Pembedahan Hepatobiliari. Penyakit Berjangkit. Pembedahan Mikro & Tangan. Perubatan Respiratori. Spine Orthopedic. Uro-Gynaecology Otologi / Skull Base. Pembedahan Kololektal. Clinical Genetics. Neonatologi. Dermatologi. THT Pediatrik 30 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . Respiratori. Hepatologi. Bedah Kardiotorasik. Pembedahan Vaskular Gynae-Oncology. Reumatologi. Oncology Orthopedic Bedah Plastik. Joint Arthroplasty. Neurologi. Kardiologi. Nefrologi. Pediatrik Komuniti. Perubatan Reproduktif. Endokrinologi. Geriatrik. Bedah Urologi. Maternal Foetal Medicine. Bedah Pediatrik. Dermatologi. Gastroenterologi. Hematologi. Neurosurgeri. Ortopedik Sukan.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BIDANG SUB-KEPAKARAN YANG DITAWARKAN DAN DIIKTIRAF Bil 1 Bidang Sub Kepakaran LAMPIRAN 3A Perubatan Umum Neurologi. Nefrologi. Adolescent Medicine.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A 7 Oftalmologi Cornea. Pain Management 8 9 10 11 Bius / Anestesia Psikologi Radioterapi Radiologi Child Psychiatry. Medico Legal. Epidemiologi Klinikal P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 31 . Neuroanaesthesia dan Trauma. Hematologi. Forensic Psychiatry 12 13 14 13 Patologi Forensik Perubatan Keluarga Pengurusan Kesihatan Radiologi Intervensional. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Ekonomi Komuniti. Perancangan Kesihatan. Anestasia Pediatrik. Vitreo-Retinal Surgery. Liason Psychiatry. Radiologi Muskuloskeletal Hispatologi. Pembedahan Oculoplasty Cardiac Anaesthesia. Radiologi Pediatrik. Community Psychiatry. Analisis Polisi Kesihatan & Pembangunan. Psikiatri Komuniti & Rehabilitasi Geriatrik Komuniti. Oftalmologi Pediatrik. Intensive Care. Glaucoma. Neuro Psychiatry. Mikrobiologi Geriatrik Komuniti. Patologi Kimia.

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Carta Aliran Permohonan Program Sub-Kepakaran Berdaftar dengan ‘Fellow-ship Board’ Menjalani latihan dalam negara 1-2 tahun Mendapatkan tempat di luar negara Nama dikemukakan oleh ‘Fellow-ship Board’ Bahagian Perkembangan Perubatan KKM Senarai nama yang terpilih dikemukakan ke BPL Perakuan dan pengesahan kepada Ketua Setiausaha dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) KKM (A) 32 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat Kelulusan Sementara CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP Surat Tawaran Sementara dikeluarkan oleh BPL Calon mengemukakan dokumen ke BPL BPL panjangkan ke JPA untuk semakan JPA mengeluarkan surat kelulusan CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP BPL menerima kelulusan. rekod dan maklumkan kepada calon (A) P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 33 . catat.

5.Cuti Belajar Bergaji Penuh . 3. CTG TIDAK BOLEH digunakan untuk program ini.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A Catatan: • • • • • Calon WAJIB mengikuti Kursus BTN sebelum ke luar negara.Bahagian Pengurusan Latihan. Calon TIDAK BOLEH ke luar negara sebelum mendapat kelulusan JPA Permohonan untuk ke luar negara hendaklah dipohon sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum tarikh memulakan latihan di luar negara.Cuti Tanpa Gaji . dan KKM (BPL). Hanya calon yang disenaraikan sahaja yang layak mendapat CBBP dengan HLP atau CBBP tanpa HLP sesuai dengan jumlah slot dan Nota: 2. 1. KKM 34 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A . HLP CBBP BTN CTG BPL .Hadiah Latihan Persekutuan . pertimbangan KKM. 4.Biro Tatanegara .

Ketua Pengarah Kesihatan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang pegawai perubatan sebagai pakar. dengan jayanya. jika memiliki kriteria yang berikut: i. Memiliki lulusan sarjana.K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A GAMBAR RAJAH TEMPOH PRA-WARTA Tarikh Lapor Diri Tarikh Lulus Pra-warta bermula LAMPIRAN 4 Tarikh Warta Satu (1) tahun latihan lanjutan Enam (6) bulan pra-warta Di Kementerian Kesihatan Malaysia. tarikh mula dibayar Elaun Pakar akan dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta bagi kelulusan Sarjana dan MRCP/MRCOG/MRCPH. Setelah pegawai diwartakan sebagai pakar. ii. Telah melalui tempoh pra-warta minimum selama enam (6) bulan. dan Boleh berfungsi sebagai pakar secara berdikari. iii. Jika dilanjutkan tempoh pra-warta. pembayaran elaun pakar tetap dikebelakangkan enam (6) bulan dari tarikh warta. P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 35 . MRCP/MRCOG/MRCPH atau yang setaraf dengannya.

U52 PAKAR / PAKAR PERUNDING .U44 PAKAR KESIHATAN AWAM .U48 PAKAR KESIHATAN AWAM .U41 3 tahun (Khidmat Wajib) * PEGAWAI PERUBATAN .U52 * PEGAWAI PERUBATAN U48 / 52 / 54 / JUSA 3 – 4 tahun Latihan Sub-Kepakaran PAKAR .K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A RAJAH ANGGARAN PELUANG KENAIKAN PANGKAT MBBS / MD / MBB ChB LAMPIRAN 5 5 – 6 tahun 1 tahun LATIHAN SISWAZAH .U54 / KHAS 36 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .U48 4 tahun * PROGRAM SARJANA .U41 PEGAWAI PERUBATAN .U44 PAKAR KLINIKAL .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 37 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 38 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA P E M B A N G U N A N K E R J AYA P E G AWA I P E R U B ATA N 39 .

K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A NOTA 40 K E M E N T E R I A N K E S I H ATA N M A L AY S I A .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->