ISU:KEMALANGAN JALAN RAYA

STATISTIK KADAR KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA Lihat Statistik kes kemalangan yang terkumpul oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya http://www.com.my .JKJR.

Soalan Latihan 1. (4m) i) ii) iii) iv) 3. (2m) . Nyatakan 2 cara bagaimana masyarakat dapat mengurangkan masalah kemalangan ini. Nyatakan 4 sebab berlakunya kemalangan jalan raya. Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat dalam mengelakkan kes kemalangan daripada terus meningkat (4 m) i) ii) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful