ISU:KEMALANGAN JALAN RAYA

JKJR.STATISTIK KADAR KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA Lihat Statistik kes kemalangan yang terkumpul oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya http://www.my .com.

Nyatakan 4 sebab berlakunya kemalangan jalan raya. Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat dalam mengelakkan kes kemalangan daripada terus meningkat (4 m) i) ii) 2.Soalan Latihan 1. Nyatakan 2 cara bagaimana masyarakat dapat mengurangkan masalah kemalangan ini. (2m) . (4m) i) ii) iii) iv) 3.