ISU:KEMALANGAN JALAN RAYA

com.my .STATISTIK KADAR KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA Lihat Statistik kes kemalangan yang terkumpul oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya http://www.JKJR.

Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat dalam mengelakkan kes kemalangan daripada terus meningkat (4 m) i) ii) 2. (4m) i) ii) iii) iv) 3.Soalan Latihan 1. (2m) . Nyatakan 4 sebab berlakunya kemalangan jalan raya. Nyatakan 2 cara bagaimana masyarakat dapat mengurangkan masalah kemalangan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful