ISU:KEMALANGAN JALAN RAYA

JKJR.my .STATISTIK KADAR KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA Lihat Statistik kes kemalangan yang terkumpul oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya http://www.com.

Nyatakan 4 sebab berlakunya kemalangan jalan raya. (2m) .Soalan Latihan 1. Nyatakan 2 cara bagaimana masyarakat dapat mengurangkan masalah kemalangan ini. (4m) i) ii) iii) iv) 3. Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat dalam mengelakkan kes kemalangan daripada terus meningkat (4 m) i) ii) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful