ISU:KEMALANGAN JALAN RAYA

STATISTIK KADAR KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA Lihat Statistik kes kemalangan yang terkumpul oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya http://www.com.JKJR.my .

(2m) . Nyatakan 2 cara bagaimana masyarakat dapat mengurangkan masalah kemalangan ini.Soalan Latihan 1. Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh masyarakat dalam mengelakkan kes kemalangan daripada terus meningkat (4 m) i) ii) 2. (4m) i) ii) iii) iv) 3. Nyatakan 4 sebab berlakunya kemalangan jalan raya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful