Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KUALA LUMPUR,

JABATAN TENAGA MANUSIA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA.


INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE KUALA LUMPUR,
MANPOWER DEPARTMENT, MINISTRY OF HUMAN RESOURCES.

BORANG PERMOHONAN KURSUS SEPARUH MASA


PART-TIME COURSE APPLICATION FORM

A. KURSUS DIPOHON / COURSE APPLIED

1. NAMA KURSUS :
COURSE TITLE

B. BUTIR-BUTIR PERIBADI / PERSONAL IDENTIFICATION

1. NAMA : 2. NO. K/P (LAMA) :


NAME I/C NO.(OLD)
NO.K/P (BARU) :
I/C NO. (NEW)

3. JANTINA : Lelaki 4. KEWARGANEGARAAN : Malaysia


SEX Male CITIZENSHIP Malaysian

Perempuan Lain-lain
Female Others

5. ALAMAT SURAT
MENYURAT :
POSTAL ADDRESS

6. POSKOD : 7. TELEFON :
POSTCODE TELEPHONE

C. JAWATAN / POST

1. JAWATAN SEKARANG :
POST HELD

2. NAMA MAJIKAN :
EMPLOYER NAME

3. ALAMAT MAJIKAN :
EMPLOYER ADDRESS

4. POSKOD : 5. TELEFON : SAMB.


POSTCODE TELEPHONE EXT.

6. NO.FAX :
FAX NO.

D. LATARBELAKANG PELAJARAN / EDUCATIONAL BACKGROUND

1. KELULUSAN KEMAHIRAN / VOKASIONAL : SKM Tahap : ( ) Lain-lain ( )


SKILL/VOCATIONAL QUALIFICATION Others

2. MEMILIKI BUKU LOG YANG LENGKAP : Ya Tidak


(Diisi oleh peserta yang memohon kursus Pendawai PW2 dan PW4)

Saya mengaku bahawa butir-butir di atas adalah benar


I declare that all the above particulars are true.

Tarikh / Date : Tandatangan pemohon / Applicant’s signature :

E. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT / FOR OFFICE USE

Catatan :
Tarikh Terima :

Unit Perhubungan Industri (UPI)


Institut Latihan Perindustrian, Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur
Tel : 03-79817495/6 (ext : 1016) Fax : 03-79816649
Email : upp@ilpkl.gov.my