Anda di halaman 1dari 11

ADAB HAMLAH AL-QURAN

Adab dengan Al-Quran


IKHLAS Wajib mengagungkan dan menjaga Al-Quran. Membersih mulut sebelum membaca. Membaca dalam keadaan suci. Tayammum ketika ketiadaan air. Tempat bersih dan terpilih. Menghadap Qiblat dan kedudukan ketika membaca. Isti·azah.

khusyu· dan meneliti makna. Mengulangi ayat tertentu. Menangis ketika bacaan. Tartil. Memohon apabila melalui ayat rahmat dan berlindung apabila menemui ayat azab. - Menghormati Al-Quran. - Tidak harus membaca dengan bahasa ¶Ajam.

- Bacaan dengan qira·at tujuh. - Berkekalan dengan satu qira·at selama kalam ada hubungan. - Bacaan mengikut tertib mashaf. - Bacaan melalui mashaf lebih baik. - Bacaan secara berkumpul atau tadarus (serentak) - Bacaan bergilir-gilir.

- Mengangkat suara dan merahsiakan bacaan. - Memperelok suara bacaan. - Mulai bacaan atau berhenti pada kalam yang ada hubungan.

ADAB DENGAN MUALLIM


- Perkara pertama yang patut diniatkan oleh muqri dan qari ialah mencapai keredhaan Allah. - Belajar dengan guru yang sempurna keahliannya, ternyata keimanannya, diyakini ilmunya dan masyhur penjagaannya. - Menjauhi sifat benci kepada muallimnya. - Berakhlak baik dengan gurunya. - Menjauhi sifat bermegah-megah. - Sentiasa mendengar nasihat gurunya dan menerima segala teguran dengan hati yang terbuka. - Berusaha memperbaiki kelemahan diri.

Samb« - Seelok-eloknya murid yang datang kepada muallimnya. - Berlembut dengan orang yang mengajar di depannya. - Menjaga anggota badannya daripada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. - Merendah diri kepada gurunya walaupun guru tersebut lebih muda daripadanya. - Memandang gurunya dengan pandangan yang hormat dan percaya dengan kepakarannya. - Amat dituntut supaya tidak membaca di depan muallimnya ketika kesibukan hatinya,ketika dia jemu, tidak tenang, terkejut, dukacita, mengantuk dan perkara yang boleh menghalangnya memberikan penumpuan. - Bersabar dengan muallim dan keburukan perangainya.

ADAB DENGAN SAHABAT


- Merendahkan suara. - Menghormati sahabat sepertimana menghormati muallimnya. - Menjauhkan perasaan benci-membenci antara sahabat. - Mendahulukan sahabat yang datang awal untuk menemui gurunya. - Menjaga akhlaknya dengan sahabat

ADAB DENGAN DIRINYA


- Menjaga tingkah laku dan sentiasa berakhlak terpuji. - Menjauhi diri daripada perkara yang ditegah oleh Al-Quran sebagai memuliakannya. - Terpelihara daripada pekerjaan yang hina. - Menjauhi dari menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mencari sara hidup. - Memperbanyakkan bacaan Al-Quran. - Menjaga Al-Quran daripada terdedah kepada lupa. - Sentiasa khusyu·, tenang dan bertatatertib.

ADAB DENGAN TEMPAT


- Disunatkan bacaan di tempat bersih dan terpilih. - Sekumpulan ulama· menggalakkan bacaan di dalam masjid. - Golongan salaf berselisih tentang makruhnya membaca di bilik mandi. - Membaca di tengah jalan (semasa berjalan) mengikut pendapat terpilih ia adalah harus dan tidak makruh. Ini sekiranya ia tidak leka.

RUJUKAN
Terjemahan Ustaz Ismail Mahmood. (1989) Adab-adab berkaitan dengan Al-Quran. Selangor Darul Ehsan. Al-Rahmaniah Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia.