Anda di halaman 1dari 28

hari: isnin

Masa : 8.20-7.40
Kelas :2
tarikh: 28.3.2011

Mata pelajaran: tilawah alquran


Bidang: tilawah
Tajuk: Perpaduan asas kesejahteraan

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan tentang konsep perpaduan dalam islam
2.menjelaskan tentang kepentingan perpaduan dalam hidup masyarakat yang berbilang
kaum, agama dan warna kulit
3.menyatakan kesan tidak menjaga keharmonian dan perpaduan dalam masyarakat

aktiviti:
1.guru memberikan nota terlebih dahulu kepada pelajar
2.diskusi dan pertanyaan dijalankan antara guru dengan pelajar

nilai
-kerjasama
-berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

refleksi
pada hari ini pengajaran dan pembelajaran di kelas ini telah berjaya melihat kemampuan
pelajar menjelaskan tentang pentingnya serta kesan perpaduan dalam kehidupan. hanya
saja pelajar masih belum memikirkan betapa pentingnya menjaga keharmonian dan
perpaduan bermula dari kelas bilik darjah terlebih dulu.

hari: iSNin
Masa : 9.40-8.20
Kelas :3
tarikh: 28. 3. 2011

mata pelajaran: pendidikan islam


bidang: hadis
tajuk:ihsan terhadap binatang

hasil pengajaran dan pembelajaran:

pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar telah dapat :


1.menjelaskan maksud ihsan secara global

2.menjelaskan bagaimana berlaku ihsan terhadap binatang


3.menguraikan bagaimana mengaplikasikan ihsan dalam kehidupan seharian

aktiviti :
1. setiap pelajar diberikan nota untuk disalin terlebih dulu.
2. setiap pelajar dikehendaki menyenaraikan bagaimana cara untuk menyembelih
binatang dengan benar dalam kertas kosong masing-masing.
3.guru menjelaskan jawaban yang betul.
4. 20 minit terakhir pelajar dikehendaki menghafal ayat hafazan yang diberikan.

nilai
ihsan terhadap setiap makhluk ciptaan allah swt
-saling mengasihani antara sesama manusia

refleksi
pada hari ini pengajaran dan pembelajaran telah dapat dijalankan dengan baik disurau.
separuh masa pertama digunakan untuk menulis nota , manakala 20 menit terakhir
digunakan untuk menghafal ayat hafazan.
akan tetapi kurang dari 15 orang saja yang fokus dengan aktiviti yang dijalankan guru.

hari: isnin
Masa : 12.10-10.50
Kelas :2
tarikh : 28. 3. 2011

Mata pelajaran:pendidikan islam


Bidang:aqidah
Tajuk: allah maha esa dan
allah bersifat maha al-rahman

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud allah maha esa dan allah maha al-rahman
2.menjelaskan tentang bagaimana sifat keesaan allah itu pada zat, sifat dan perbuatannya
3. menjelaskan tentang allah maha al-rahman dalam kehidupan manusia

aktiviti
1.guru menjelaskan tajuk ini dengan kaidah ceramah
2. guru mengadakan sesi soal jawab dengan pelajar

nilai
-yakin dan percaya denga keesaan allah
-mencintai allah melebihi cintanya kepada diri sendiri
refleksi
pada hari ini pengajaran dan pembelajaran terkesan menarik kerana banyak pertanyaan
diajukan oleh pelajar yang ingin mengenal akan kewujudan allah
hanya sebilangan pelajar yang masih tidak fokus terutama kelas 2 5

hari: ISNIN
Masa : 12.50-12.10
Kelas :1

Mata pelajaran:PENDIDIKAN iSLAM


Bidang:TILAWAH AL-QURAN
Tajuk:BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan MAKSUD BERBUDI DAN BERBAKTI

2. MENGHURAIKAN TENTANG BERBUDI KEPADA ORANG TUA, JIRAN,


SAUDARA DAN MASYARAKAT KAMPUNG
3.MENYEBUT TENTANG KESAN TIDAK BERBUDI DAN DERHAKA KEPADA
ORANG TUA DAN GURU

AKTIVITI:
1.PARA PELAJAR MENYALIN NOTA YANG DIBERIKAN
2. SESI SOAL JAWAB ANTARA GURU DENGAN MURID
3.PARA PELAJAR MEMBUAT LATIHAN YANG DIBERIKAN

NILAI
-HORMAT KEPADA GURU DAN ORANG YANG LEBIH TUA
-BERSIKAP SOPAN SANTUN

REFLEKSI:
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERJALAN SEPERTI
BIASA...

HARI: SELASA
JAM : 9.00-7.40
KELAS : 2 1
TARIKH: 29. 1. 2011
Mata pelajaran:pendidikan Islam
Bidang:SIRAH
Tajuk:KHALIFAH UTHMAN bIN afan
Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran
pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan latar belakang hidup usman bin afan
2.menghuraikan tentang sumbangan usman dalam bidang politik, ekonomi dan
perkembangan islam
3. menjelaskan sifat-sifat mulia usman bin afan yang harus dicontohi

aktiviti
1.guru mengarahkan pelajar untuk menyalin nota dalam lembaran fotostat yang telah
diberikan
2.guru melakukan sesi soal jawab dengan pelajar
3.guru mengumpulkan nota para pelajar yang telah siap menyalin untuk disemak

nilai
1.mencontohi sifat dermawan yang ditunjukkan oleh usman bin afan
2.ikhlas dalam melakukan setiap kebaikan

refleksi
pada hari ini pengajaran dan pembelajaran telah berjaya mencapai objektifnya iaitu
menyiapkan nota yang diberikan dengan baik dan sempurna.

hari: SELASA
Masa : 10.20-9.40
Kelas :1
TARIKH: 29.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:TILAWAH
Tajuk:MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan PERISTIWA KETAATAN MALAIKAT DAN KEDERHAKAAN IBLIS
2.MENGHURAIKAN CARA SYAITAN MENIPU MANUSIA
3.MENYATAKAN CARA MANUSIA UNTUK MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH
DAN BERTAUBAT

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-BERTAUBAT ATAS KESALAHAN YANG PERNAH DILAKUKAN
-MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH DENGAN CARA BER ISTIGHFAR

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: SELASA
Masa : 11.30-10.50
Kelas: 3
TARIKH: 29.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:AQIDAH
Tajuk:MEYAKINI HARI KEBANGKITAN

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.MENJELASKAN TENTANG BUKTI ALLAH BERKUASA MEMBANGKITKAN
MANUSIA SELEPAS MATI
2.MENGHURAIKAN CARA-CARA BERSYUKUR TERHADAP NIKMAT KURNIAAN
ALLAH
3.MENYEBUT PERBEZAAN ORANG BERSYUKUR DENGAN ORANG YANG TIDAK
BERSYUKUR

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-BERAMAL SALEH SEBAGAI BEKAL DI HARI AKHIRAT
-PATUH DAN TAAT PADA PERINTAH ALLAH

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP.
KEMUDIAN BANYAK PELAJAR YANG TIDAK MEMBAWA BUKU NOTA
hari: SELASA
Masa : 12.50-12.10
Kelas :2
TARIKH: 29.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:AQIDAH
Tajuk:ALLAH BERSIFAT AL RAHIM

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud allah swt bersifat al rahim
2.menyebut tanda-tanda allah bersifat al rahim
3.menjelaskan tentang kesan beriman kepada sifat allah yang al rahim
4.menjelaskan ciri-ciri yang bertentangan dengan konsep al rahim

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-bersikap penyayang terhadap sesiapapun walau dengan binatang dan tumbuhan
-menyayangi kedua orang tua

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: rabu
Masa : 9.40-8.20
Kelas :1
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: tilawah al quran
Tajuk:ilmu pengetahuan asas kejayaan

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan kewajiban menuntut ilmu
2.menyebut ciri-ciri ilmu yang bermanfaat
3.menjelaskan tentang faeah dan kesan orang yang berilmu
AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-sabar dan tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan
-menghormati guru dan mengikuti nasihat guru

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG tidak membawa buku nota.

hari: rabu
Masa : 10.20-9.40
Kelas :2
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:ibadah
Tajuk: puasa menjana keperibadian muslim

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menjelaskan tentang pengertian puasa
2.menghuraikan tentang golongan yang harus berbuka puasa.
3.menyebut tentang syarat dan rukun puasa
4.memperincikan masalah yang berkaitan dengan puasa

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-menghayati mesej yang disampaikan dari ibadah puasa
-memahami perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
mencapai sasaran karena waktu yang singkat. namun demikian para pelajar telah dapat
mempelajari beberapa meej penting dari ibadah puasa misalnya perkara makruh yang
dapat mengurangkan pahala puasa yang sering tidak disedari

hari: rabu
Masa : 12.50-12.10
Kelas :2
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:sirah
Tajuk:saidina Ali bin abi talib

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menjelaskan biodata saidina ali bin abi talib
2.menghuraikan sifat mulia saidina ali
3.menyebut keunggulan saidina ali
4.menyatakan pengorbanan dan sumbangan saidina ali terhadap islam

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-mencontohi sifat berani saidina ali
-sanggup berkorban demi agama dan negara

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah dapat
menyelesaikan salah satu tajuk penting dalam bahagian sirah. selain itu, pengajaran hari
ini telah menunjukkan bahawa pelajar kelas 2 ,masih banyak yang belum kenal dengan
tokoh yang terkenal ini.

hari: rabu
Masa : 2.10-1.30
Kelas :3
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: tilawah al quran
Tajuk: Menunaikan kewajiban solat jumaat

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud intisari ayat surah al-jumu'ah
2.menjelaskan tentang kewajiban solat jumaat, hubungan solat dengan aktiviti seharian
3.menyatakan kepentingan solat jumaat dalam pembangunan umat
AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-tidak melalaikan kewajiban solat jumaat
-taat kepada perintah allah

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: khamis
Masa : 8.20-7.40
Kelas : 1
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: adab
Tajuk: adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menjelaskan konsep menjaga fitrah lelaki dan perempuan
2.menyebut akibat menyalahi fitrah
3.menyatakan tentang adab dan faktor menyalahi fitrah

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-menjaga adab sopan dalam tingkah laku
-memuliakan rakan dan kawan

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah
mendapat perhatian yang baik daripada pelajar terutama pelajar perempuan. mereka
ingin lebih tahu tentang adab dan fitrah yang sering menjadi kesalahan dalam pergaulan
eharian. contohnya masalah pakaian, tutur kata, dan penampilan diri

hari: khamis
Masa : 9.00-8.20
Kelas : 2
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:Aqidah
Tajuk:ALLAH BERSIFAT AL rahman

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud allah swt bersifat al rahman
2.menyebut tanda-tanda allah bersifat al rahman
3.menjelaskan tentang kesan beriman kepada sifat allah yang al rahman
4.menjelaskan ciri-ciri yang bertentangan dengan konsep al rahman

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-bersikap penyayang terhadap sesiapapun walau dengan binatang dan tumbuhan
-menyayangi kedua orang tua

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: khamis
Masa : 12.10-11.30
Kelas : 3
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:AQIDAH
Tajuk:beriman kepada qadak dan qadar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan konsep qadak dan qadar dengan benar
2.menjelaskan konsep ikhtiar, tawakal dan af'alul ibad
3.menyebut hikmat beriman kepada qadak dan qadar

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-menerima segala ketentuan allah dengan reda.
-beramal soleh

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah
mendapat respon yang amat baik daripada pelajar. 90 persen mereka telah menulis nota
dengan sempurna.

hari: khamis
Masa : 12.50-12.10
Kelas :2
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:aqidah
Tajuk:allah bersifat al wahid, al rahman, dan al rahim

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menyatakan maksud allah swt bersifat al wahid, al rahman dan al rahim
2.menyebut tanda-tanda allah bersifat al wahid, al rahman dan al rahim
3.menjelaskan tentang kesan beriman kepada sifat allah yang tiga tersebut
4.menjelaskan ciri-ciri yang bertentangan dengan konsep al wahid, al rahman dan al
rahim

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-mengamalkan sifat al rahman dan al rahim dalam kehidupan
-

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah dapat
menyelesaikan tiga tajuk dalam satu waktu iaitu dengan cara tugasan dibahagikan kepada
3 kelompok. kemudian kelompok yang pertama yang telah siap boleh menyalin nota
kelompok yang lain pula.

hari: jumaat
Masa : 8.20-7.40
Kelas : 3
TARIKH: 1. april .2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: sirah
Tajuk: piagam madinah

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menjelaskan maksud piagam madinah
2. menyatakan tentang isi kandungan piagam
3. menghuraikan latar belakang piagam madinah

aktiviti
1.pelajar menyalin nota yang diberikan oleh guru.
2. pelajar membuat latihan yang diberikan guru untuk melihat kemampuan pelajar dalam
memahami cerita piagam madinah

nilai
-kerjasama
-berakhlak mulia seperti baginda rasul

refleksi
pengajaran dan pembelajaran pada hari ini telah dapat melihat pemahaman pelajar kelas
ini yang belum mengenal sejarah perjanjian piagam madinah

hari: jumaat
Masa : 9.00-8.20
Kelas : 2
TARIKH: 1.april. 2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: ulang kaji pelajaran
Tajuk: semua tajuk pelajaran yang telah diajar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.membuat persediaan untuk menghadapi ujian bulanan 2 (UB2)
2. Bertanya kepada guru tentang tajuk yang tidak difahami

aktiviti :
.1pelajar membaca setiap tajuk yang akan dijangka keluar dalam soalan UB2.
2. PELAJAR dan guru bersama berbincang berkenaan teknik menjawab soalan

nilai
-kerjasama
-jujur terhadap diri sendiri

refleksi
pengajaran dan pembelajaran hari ini telah dapat berbincang bersama pelajar mengenai
tajuk yang sukar dipahami dan dipelajari.

hari: jumaat
Masa : 10.20-9.40
Kelas : 2
TARIKH: 1.april. 2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: ulang kaji pelajaran
Tajuk: semua tajuk pelajaran yang telah diajar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.membuat persediaan untuk menghadapi ujian bulanan 2 (UB2)
2. Bertanya kepada guru tentang tajuk yang tidak difahami
3. menyiapkan nota yang belum siap.

aktiviti :
.1pelajar membaca setiap tajuk yang akan dijangka keluar dalam soalan UB2.
2. PELAJAR dan guru bersama berbincang berkenaan teknik menjawab soalan
3.pelajar yang belum menyalin nota yang ketinggalan menggunakan waktu ini menulis
nota yang ketinggalan.

nilai
-kerjasama
-jujur terhadap diri sendiri

refleksi
pengajaran dan pembelajaran hari ini telah dapat berbincang bersama pelajar mengenai
tajuk yang sukar dipahami dan dipelajari sekaligus menyiapkan nota yang ketinggalan
oleh sebahagian pelajar.

hari: jumaat
Masa : 11.30-10.50
Kelas : 1
TARIKH: 1.april. 2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: ulang kaji pelajaran
Tajuk: semua tajuk pelajaran yang telah diajar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.membuat persediaan untuk menghadapi ujian bulanan 2 (UB2)
2. Bertanya kepada guru tentang tajuk yang tidak difahami

aktiviti :
.1pelajar membaca setiap tajuk yang akan dijangka keluar dalam soalan UB2.
2. PELAJAR dan guru bersama berbincang berkenaan teknik menjawab soalan

nilai
-kerjasama
-jujur terhadap diri sendiri

refleksi
pengajaran dan pembelajaran hari ini telah dapat berbincang bersama pelajar mengenai
tajuk yang sukar dipahami dan dipelajari

12.APRIL 2011

hari: iSNin
Masa : 9.40-8.20
Kelas :3
tarikh: 4 april 2011

mata pelajaran: pendidikan islam


bidang: Ujian KAFA
tajuk:WUDUK

hasil pengajaran dan pembelajaran:

pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar telah dapat :


1.menjelaskan maksud WUDUK
2.MENERANGKAN PERKARA -PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDUK
3.MENJELASKAN TENTANG TATACARA BERWUDUK

AKTIVITI

1.GURU MENGARAHKAN PELAJAR UNTUK MEMPERAGAKAN TATACARA


MENGAMBIL WUDUK YANG BENAR DAN SEMPURNA
2.SETIAP PELAJAR MEMPERAGAKAN BAGAIMANA CARA MELAKUKAN SOLAT
DENGAN BENAR BERMULA DARI MENGATUR SAF, KEMUDIAN RUKUN SERTA
PERKARA SUNAT DALAM SOLAT.
3. GURU MENERANGKAN BEBERAPA KESALAHAN PENTING YANG SERING
DILAKUKAN OLEH PELAJAR KETIKA SOLAT

NILAI
-DAPAT MENCONTOHI SIFAT SOLAT NABI YANG BENAR
-MENGAMBIL BERAT TENTANG PERKARA-PERKARA SUNAT DALAM SOLAT

REFLEKSI
PAADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TELAH MENGENAL
PASTI BANYAK KESALAHAN PELAJAR DALAM BERWUDUK DAN TATACARA
MENGATUR SAF SOLAT YANG
BENAR.SECARA KESELURUHAN AMALI PADA HARI INI BERJAYA

hari: isnin
Masa : 12.10-10.50
Kelas :2
tarikh : 28. 3. 2011

Mata pelajaran:pendidikan islam


Bidang:aqidah
Tajuk: allah maha esa dan
allah bersifat maha al-rahman

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud allah maha esa dan allah maha al-rahman
2.menjelaskan tentang bagaimana sifat keesaan allah itu pada zat, sifat dan perbuatannya
3. menjelaskan tentang allah maha al-rahman dalam kehidupan manusia

aktiviti
1.guru menjelaskan tajuk ini dengan kaidah ceramah
2. guru mengadakan sesi soal jawab dengan pelajar

nilai
-yakin dan percaya denga keesaan allah
-mencintai allah melebihi cintanya kepada diri sendiri

refleksi
pada hari ini pengajaran dan pembelajaran terkesan menarik kerana banyak pertanyaan
diajukan oleh pelajar yang ingin mengenal akan kewujudan allah
hanya sebilangan pelajar yang masih tidak fokus terutama kelas 2 5

hari: ISNIN
Masa : 12.50-12.10
Kelas :1

Mata pelajaran:PENDIDIKAN iSLAM


Bidang:TILAWAH AL-QURAN
Tajuk:BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan MAKSUD BERBUDI DAN BERBAKTI

2. MENGHURAIKAN TENTANG BERBUDI KEPADA ORANG TUA, JIRAN,


SAUDARA DAN MASYARAKAT KAMPUNG
3.MENYEBUT TENTANG KESAN TIDAK BERBUDI DAN DERHAKA KEPADA
ORANG TUA DAN GURU

AKTIVITI:
1.PARA PELAJAR MENYALIN NOTA YANG DIBERIKAN
2. SESI SOAL JAWAB ANTARA GURU DENGAN MURID
3.PARA PELAJAR MEMBUAT LATIHAN YANG DIBERIKAN

NILAI
-HORMAT KEPADA GURU DAN ORANG YANG LEBIH TUA
-BERSIKAP SOPAN SANTUN

REFLEKSI:
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERJALAN SEPERTI
BIASA...

HARI: SELASA
JAM : 9.00-7.40
KELAS : 2 1
TARIKH: 29. 1. 2011
Mata pelajaran:pendidikan Islam
Bidang:SIRAH
Tajuk:KHALIFAH UTHMAN bIN afan

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan latar belakang hidup usman bin afan
2.menghuraikan tentang sumbangan usman dalam bidang politik, ekonomi dan
perkembangan islam
3. menjelaskan sifat-sifat mulia usman bin afan yang harus dicontohi

aktiviti
1.guru mengarahkan pelajar untuk menyalin nota dalam lembaran fotostat yang telah
diberikan
2.guru melakukan sesi soal jawab dengan pelajar
3.guru mengumpulkan nota para pelajar yang telah siap menyalin untuk disemak

nilai
1.mencontohi sifat dermawan yang ditunjukkan oleh usman bin afan
2.ikhlas dalam melakukan setiap kebaikan

refleksi
pada hari ini pengajaran dan pembelajaran telah berjaya mencapai objektifnya iaitu
menyiapkan nota yang diberikan dengan baik dan sempurna.

hari: SELASA
Masa : 10.20-9.40
Kelas :1
TARIKH: 29.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:TILAWAH
Tajuk:MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan PERISTIWA KETAATAN MALAIKAT DAN KEDERHAKAAN IBLIS
2.MENGHURAIKAN CARA SYAITAN MENIPU MANUSIA
3.MENYATAKAN CARA MANUSIA UNTUK MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH
DAN BERTAUBAT

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-BERTAUBAT ATAS KESALAHAN YANG PERNAH DILAKUKAN
-MEMOHON AMPUN KEPADA ALLAH DENGAN CARA BER ISTIGHFAR

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: SELASA
Masa : 11.30-10.50
Kelas: 3
TARIKH: 29.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:AQIDAH
Tajuk:MEYAKINI HARI KEBANGKITAN

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.MENJELASKAN TENTANG BUKTI ALLAH BERKUASA MEMBANGKITKAN
MANUSIA SELEPAS MATI
2.MENGHURAIKAN CARA-CARA BERSYUKUR TERHADAP NIKMAT KURNIAAN
ALLAH
3.MENYEBUT PERBEZAAN ORANG BERSYUKUR DENGAN ORANG YANG TIDAK
BERSYUKUR

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-BERAMAL SALEH SEBAGAI BEKAL DI HARI AKHIRAT
-PATUH DAN TAAT PADA PERINTAH ALLAH

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP.
KEMUDIAN BANYAK PELAJAR YANG TIDAK MEMBAWA BUKU NOTA

hari: SELASA
Masa : 12.50-12.10
Kelas :2
TARIKH: 29.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:AQIDAH
Tajuk:ALLAH BERSIFAT AL RAHIM

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud allah swt bersifat al rahim
2.menyebut tanda-tanda allah bersifat al rahim
3.menjelaskan tentang kesan beriman kepada sifat allah yang al rahim
4.menjelaskan ciri-ciri yang bertentangan dengan konsep al rahim

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-bersikap penyayang terhadap sesiapapun walau dengan binatang dan tumbuhan
-menyayangi kedua orang tua

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: rabu
Masa : 9.40-8.20
Kelas :1
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: tilawah al quran
Tajuk:ilmu pengetahuan asas kejayaan

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan kewajiban menuntut ilmu
2.menyebut ciri-ciri ilmu yang bermanfaat
3.menjelaskan tentang faeah dan kesan orang yang berilmu

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-sabar dan tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan
-menghormati guru dan mengikuti nasihat guru

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG tidak membawa buku nota.

hari: rabu
Masa : 10.20-9.40
Kelas :2
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:ibadah
Tajuk: puasa menjana keperibadian muslim

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menjelaskan tentang pengertian puasa
2.menghuraikan tentang golongan yang harus berbuka puasa.
3.menyebut tentang syarat dan rukun puasa
4.memperincikan masalah yang berkaitan dengan puasa

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-menghayati mesej yang disampaikan dari ibadah puasa
-memahami perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
mencapai sasaran karena waktu yang singkat. namun demikian para pelajar telah dapat
mempelajari beberapa meej penting dari ibadah puasa misalnya perkara makruh yang
dapat mengurangkan pahala puasa yang sering tidak disedari

hari: rabu
Masa : 12.50-12.10
Kelas :2
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:sirah
Tajuk:saidina Ali bin abi talib

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menjelaskan biodata saidina ali bin abi talib
2.menghuraikan sifat mulia saidina ali
3.menyebut keunggulan saidina ali
4.menyatakan pengorbanan dan sumbangan saidina ali terhadap islam

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-mencontohi sifat berani saidina ali
-sanggup berkorban demi agama dan negara

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah dapat
menyelesaikan salah satu tajuk penting dalam bahagian sirah. selain itu, pengajaran hari
ini telah menunjukkan bahawa pelajar kelas 2 ,masih banyak yang belum kenal dengan
tokoh yang terkenal ini.

hari: rabu
Masa : 2.10-1.30
Kelas :3
TARIKH: 30.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: tilawah al quran
Tajuk: Menunaikan kewajiban solat jumaat

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud intisari ayat surah al-jumu'ah
2.menjelaskan tentang kewajiban solat jumaat, hubungan solat dengan aktiviti seharian
3.menyatakan kepentingan solat jumaat dalam pembangunan umat

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-tidak melalaikan kewajiban solat jumaat
-taat kepada perintah allah

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: khamis
Masa : 8.20-7.40
Kelas : 1
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: adab
Tajuk: adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menjelaskan konsep menjaga fitrah lelaki dan perempuan
2.menyebut akibat menyalahi fitrah
3.menyatakan tentang adab dan faktor menyalahi fitrah

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-menjaga adab sopan dalam tingkah laku
-memuliakan rakan dan kawan

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah
mendapat perhatian yang baik daripada pelajar terutama pelajar perempuan. mereka
ingin lebih tahu tentang adab dan fitrah yang sering menjadi kesalahan dalam pergaulan
eharian. contohnya masalah pakaian, tutur kata, dan penampilan diri

hari: khamis
Masa : 9.00-8.20
Kelas : 2
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:Aqidah
Tajuk:ALLAH BERSIFAT AL rahman

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan maksud allah swt bersifat al rahman
2.menyebut tanda-tanda allah bersifat al rahman
3.menjelaskan tentang kesan beriman kepada sifat allah yang al rahman
4.menjelaskan ciri-ciri yang bertentangan dengan konsep al rahman

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-bersikap penyayang terhadap sesiapapun walau dengan binatang dan tumbuhan
-menyayangi kedua orang tua

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI KURANG
BERJAYA KERANA PELAJAR TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEPENUHNYA
APABILA GURU MENGAJAR. HAL INI DISEBABKAN OLEH FAKTOR BEBERAPA
PELAJAR YANG MEMPENGARUHI RAKAN YANG LAIN UNTUK BERCAKAP

hari: khamis
Masa : 12.10-11.30
Kelas : 3
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:AQIDAH
Tajuk:beriman kepada qadak dan qadar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.menyatakan konsep qadak dan qadar dengan benar
2.menjelaskan konsep ikhtiar, tawakal dan af'alul ibad
3.menyebut hikmat beriman kepada qadak dan qadar

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-menerima segala ketentuan allah dengan reda.
-beramal soleh

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah
mendapat respon yang amat baik daripada pelajar. 90 persen mereka telah menulis nota
dengan sempurna.

hari: khamis
Masa : 12.50-12.10
Kelas :2
TARIKH: 31.3.2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang:aqidah
Tajuk:allah bersifat al wahid, al rahman, dan al rahim

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menyatakan maksud allah swt bersifat al wahid, al rahman dan al rahim
2.menyebut tanda-tanda allah bersifat al wahid, al rahman dan al rahim
3.menjelaskan tentang kesan beriman kepada sifat allah yang tiga tersebut
4.menjelaskan ciri-ciri yang bertentangan dengan konsep al wahid, al rahman dan al
rahim

AKTIVITI
1.GURU MEMBERIKAN TUGAS KEPADA PELAJAR DENGAN MENYALIN NOTA
YANG DIBERIKAN
2.MELAKUKAN DISKUSI BERSAMA PELAJAR
3.SEsI SOAL JAWAB GURU DAN PELAJAR

NILAI
-mengamalkan sifat al rahman dan al rahim dalam kehidupan
-

REFLEKSI
PADA HARI INI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KELAS INI telah dapat
menyelesaikan tiga tajuk dalam satu waktu iaitu dengan cara tugasan dibahagikan kepada
3 kelompok. kemudian kelompok yang pertama yang telah siap boleh menyalin nota
kelompok yang lain pula.
hari: jumaat
Masa : 8.20-7.40
Kelas : 3
TARIKH: 1. april .2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: sirah
Tajuk: piagam madinah

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1. menjelaskan maksud piagam madinah
2. menyatakan tentang isi kandungan piagam
3. menghuraikan latar belakang piagam madinah

aktiviti
1.pelajar menyalin nota yang diberikan oleh guru.
2. pelajar membuat latihan yang diberikan guru untuk melihat kemampuan pelajar dalam
memahami cerita piagam madinah

nilai
-kerjasama
-berakhlak mulia seperti baginda rasul

refleksi
pengajaran dan pembelajaran pada hari ini telah dapat melihat pemahaman pelajar kelas
ini yang belum mengenal sejarah perjanjian piagam madinah

hari: jumaat
Masa : 9.00-8.20
Kelas : 2
TARIKH: 1.april. 2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: ulang kaji pelajaran
Tajuk: semua tajuk pelajaran yang telah diajar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.membuat persediaan untuk menghadapi ujian bulanan 2 (UB2)
2. Bertanya kepada guru tentang tajuk yang tidak difahami

aktiviti :
.1pelajar membaca setiap tajuk yang akan dijangka keluar dalam soalan UB2.
2. PELAJAR dan guru bersama berbincang berkenaan teknik menjawab soalan
nilai
-kerjasama
-jujur terhadap diri sendiri

refleksi
pengajaran dan pembelajaran hari ini telah dapat berbincang bersama pelajar mengenai
tajuk yang sukar dipahami dan dipelajari.

hari: jumaat
Masa : 10.20-9.40
Kelas : 2
TARIKH: 1.april. 2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: ulang kaji pelajaran
Tajuk: semua tajuk pelajaran yang telah diajar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.membuat persediaan untuk menghadapi ujian bulanan 2 (UB2)
2. Bertanya kepada guru tentang tajuk yang tidak difahami
3. menyiapkan nota yang belum siap.

aktiviti :
.1pelajar membaca setiap tajuk yang akan dijangka keluar dalam soalan UB2.
2. PELAJAR dan guru bersama berbincang berkenaan teknik menjawab soalan
3.pelajar yang belum menyalin nota yang ketinggalan menggunakan waktu ini menulis
nota yang ketinggalan.

nilai
-kerjasama
-jujur terhadap diri sendiri

refleksi
pengajaran dan pembelajaran hari ini telah dapat berbincang bersama pelajar mengenai
tajuk yang sukar dipahami dan dipelajari sekaligus menyiapkan nota yang ketinggalan
oleh sebahagian pelajar.

hari: jumaat
Masa : 11.30-10.50
Kelas : 1
TARIKH: 1.april. 2011
Mata pelajaran:PENDIDIKAN ISLAM
Bidang: ulang kaji pelajaran
Tajuk: semua tajuk pelajaran yang telah diajar

Hasil Pengajaran Dan Pembelajaran


pada akhir pembelajaran pelajar dapat :
1.membuat persediaan untuk menghadapi ujian bulanan 2 (UB2)
2. Bertanya kepada guru tentang tajuk yang tidak difahami

aktiviti :
.1pelajar membaca setiap tajuk yang akan dijangka keluar dalam soalan UB2.
2. PELAJAR dan guru bersama berbincang berkenaan teknik menjawab soalan

nilai
-kerjasama
-jujur terhadap diri sendiri

refleksi
pengajaran dan pembelajaran hari ini telah dapat berbincang bersama pelajar mengenai
tajuk yang sukar dipahami dan dipelajari