Anda di halaman 1dari 9

w 

‘ w  

  
  
    
 


 
 
  
‘    
   

   
 


 
‘ 
 

   
‘  
  
   
 


   
 
 

   


 
   


  


 
‘   
 

‘ 
‘ !     
 

 

 """"
‘   

 

 


 
   


 


‘ 
 

   
 
    


‘ 
     
!   

  
   
 
  


   

‘ 


# 

 

   
  
  # 


j 
 

 
ë  

     
 

‘   #


 

 
  

‘ ! $ : Aku diutus hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-
akhlak yang mulia

‘    #


  
 
 

 
‘ % &ielah dikatakan Ya Rasulullah, mukmin manakah paling afdhal imannya,
Rasulullah s.a.w bersabda , orang yang paling baik akhlaknya antara mereka

‘    
  
 
  
  
 ‘ % : Perkara yang lebih berat diletakkan dalam neraca hari akhirat ialah takwa
kepada Allah dan akhlak yang baik

‘ #  


  
 #  
 
 $   

  
$  


 
 


 
‘ % &Yang paling aku kasihi diantara kamu dan yang paling dekat kedudukannya
padaku di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu
‘   

 '() 

 

‘   
   
 $ 
&Apakah Addin itu "! $ akhlak yang baik.
  

  
  
 
 
  (  %# 


‘  $ : Haji itu (amal haji) ialah wukuf di Padang Arafah, Wukuf di
padang Arafah adalah dianggap sebagai salah satu rukun amal haji,
demikian juga keadaannya pada akhlak.

‘ # # 


 

  
 

 
  * 
   
‘  $   
  


 $ & Ôngkau sipulanah sentiasa berpuasa di siang hari dan
bangun malam untuk sembahyang sunat tetapi beliau jahat akhlaknya,
beliau sentiasa menyakiti jirannya
‘ $  : iiada kebaikan padanya, dia tergolong dalam
golongan ahli neraka
‘ ë 
       
  
    

# 


   
   
ë 
 


‘ 
  # # 

 
#  
 

  *
 

 
 


‘
   

  
  


     


   
  
  

 

#

‘
 
 

   
   
 
  

 
   

 


#

‘


   
 

 
 
  
 #  ‘

  
     
 

‘   


 

  
 
   
  
  

‘
    w 

   
 
  
 


  
 

  

  !  
     

  


 


 ‘


     
#

 
    
  

 
  
      

 

‘
  

  
 
 +  
,
   #  

‘

   


    
 #  
w 
‘ (

    

  


 

 


 

   

 # 
  

‘ (

 

   

‘ (

   
    


‘ (

 #