PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN 2010

• • 3. Meminimumkan bilangan calon yang mendapat gred D dan F dalam mata pelajaran bahasa Melayu. • • • 4. Menyediakan modal insan yang mempunyai pengetahuan tinggi berkaitan aspek bahasa Melayu. Membantu mencapai kelulusan 100% dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Menyediakan pelajar yang berkualiti untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang berkaitan bahasa Melayu ke peringkat pencapaian tertinggi. Menambah bilangan pencapaian gred A dalam mata pelajaran di bawah bidang bahasa Melayu. MATLAMAT SEKOLAH Melahirkan kemenjadian pelajar dari aspek kecemerlangan akademik. VISI SEKOLAH Visi Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Temenggung ialah ”Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Temenggung akan menjadi sekolah cemerlang peringkat Negeri Kedah pada tahun 2010”. VISI PERSATUAN BAHASA MELAYU Persatuan Bahasa Melayu akan menjadi persatuan terunggul di SMK Tunku Temennggung dan Daerah Pendang Tahun 2010. MISI PERSATUAN BAHASA MELAYU • • Menyediakan pendidikan bahasa Melayu berkualiti tinggi kepada pelajar. melaksanakan dan menyelia/memantau program-program akademik mengikut jadual yang ditetapkan. 2. Merancang. Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh untuk pelajar melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi.1. OBJEKTIF PERSATUAN BAHASA MELAYU SMKTT • • Membantu mencapai visi sekolah iaitu Cemerlang Peringkat Negeri Kedah 2010. sosial . disiplin dan kokurikulum. .

ISU STRATEGIK 1: PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU SASARAN ISU STRATEGIK Tahap pengurusan panitia bagi persatuan bahasa Melayu kurang memuaskan MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan pengurusan persatuan bahasa Melayu OBJEKTIF 1. Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013. semua pengurusan berkaitan Persatuan Bahasa Melayu mencapai tahap melebihi 80%. pengurusan Persatuan Bahasa Melayu mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang dirancang.Aktiviti bulan bahasa mendapat sambutan pelajar Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010.Meningkatkan jumlah penglibatan dan kualiti untuk program koakademik peringkat daerah 4. .Mesyuarat persatuan menepati tarikh dan jumlah serta bersistematik 3.Meningkatkan pengurusan fail persatuan KPI TOV Kualiti pengurusan fail meningkat Peratus ketepatan tarikh meningkat Minit mesyuarat disiapkan dalam tempoh seminggu Penglibatan dalam aktiviti bertambah Kualiti meningkat Peratus penyertaan pelajar bertambah 18 70 60 % 60% 65% 70% 2009 18 80 70% 70% 75% 80% 2010 18 90 80% 80% 85% 90% 2011 18 100 90% 90% 95% 100% 2012 18 100 100% 100% 100% 100% 2013 18 100 100% 100% 100% 100% 2.

89 3 100 900 100 3 100 900 100 3 100 Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010.Meningkatkan pengurusan fail PBM 2.78 3 100 750 83. tahap pengurusan PBM adalah melebihi 70%. Meningkatkan pemantauan prestasi pelajar (minima 1 kali setahun) 6.Meningkatkan pelaksanaan aktiviti 4.ISU STRATEGIK 2: PENGURUSAN AKTIVITI SASARAN ISU STRATEGIK Perancangan dan pelaksanaan aktiviti persatuan Bahasa Melayu di tahap sederhana MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Pemantauan aktiviti untuk mencapai tahap pelaksanaan yang lebih berkesan OBJEKTIF 1.Meningkatkan pemeriksaan buku penilaian aktiviti kokurikulum 5. pengurusan PBM mencapai tahap 100% bagi semua objektif yang dirancang.Meningkatkan pemantauan program/aktiviti yang dibuat 3.78 3 100 700 77. . Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013. Meningkatkan pemantauan fail persatuan (minima 2 kali setahun) KPI TOV Peratus pengurusan PBM Bilangan pemantauan Peratus pemantauan Bilangan aktiviti Peratus pelaksanaan Peratus buku disemak Bilangan pelajar dipantau Peratus pelajar dipantau Bilangan fail dipantau Peratus fail dipantau 75 18 50 15 70 2009 80 10 60 10 50 2010 90 15 70 12 60 2011 95 18 80 14 70 2012 100 20 90 15 80 2013 100 20 100 15 100 70 40 50 80 100 100 600 66.33 3 100 800 88.

bilangan pelajar mencapai A dalam bahasa Melayu bertambah 5% Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013.SPM DAN STPM) SASARAN ISU STRATEGIK Pencapaian Akademik bagi bidang bahasa Melayu kurang memuaskan MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan tahap kecemerlangan akademik bidang bahasa Melayu melalui aktiviti PBM OBJEKTIF KPI MP/ TOV Pada tahun 2010.ISU STRATEGIK 3: AKADEMIK (PENCAPAIAN AKADEMIK BAHASA MELAYU PMR. SPM dan STPM Peratus pelajar mencapai A dalam mata pelajaran bahasa Melayu PMR Peratus pelajar mendapat A dalam mata pelajaran bahasa Melayu SPM Peratus pelajar mendapat A dalam mata pelajaran bahasa Melayu STPM Peratus pelajar lulus mata pelajaran Bahasa Melayu 40% 2009 30% 2010 35% 2011 40% 2012 45% 2013 45% 30% 20% 25% 30% 35% 40% 20% 10% 12% 14% 16% 20% 90% 95% 96% 97% 100% 100% Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010. pencapaian pelajar meningkat dari segi kualiti dan kuantiti bagi subjek bahasa Melayu peringkat PMR. sekurang-kurangnya 45% pelajar mencapai gred A dalam mata pelajaran bahasa Melayu. .

Semua guru komited dalam menjalankan aktiviti diperingkat sekolah dan daerah S5 Terdapat 2 orang Kaunselor Sekolah yang komited S6 Kemudahan asrama dan sekolah yang selamat memudahkan aktiviti dilaksanakan. O4. PELUANG ( O ) O1. Segelintir waris tidak ambil peduli masalah disiplin anaknya dan membela anak yang bermasalah disiplin . 35% murid mempunyai jati diri rendah W6. Masyarakat masih menganggap kegiatan kokurikulum tidak begitu penting berbanding akademik T2. Kebanyakan ahli persatuan tidak menjelaskan yuran W4. T4. Kerjasama dan hubungan yang baik antara sekolah dengan komuniti setempat S2 Terdapat guru-guru Bahasa Melayu yang berwibawa S3.PPD dan JPN O2. Segelintir waris tidak mengambil tahu tentang aktiviti kokurikulum sekolah T5. Terdapat seorang guru pakar Bahasa Melayu S4. Hubungan baik pihak sekolah dengan PIBG. Kedudukan ekonmi persatuan yang tidak kukuh menghalang perjalanan aktiviti persatuan W3. Pengaruh persekitaran yang tidak baik untuk pelajar T3. Bilangan pelajar yang menjadi ahli terlalu sedikit W2. Beban perkeranian guru membataskan komitment guru untuk aktiviti membentuk budaya integrasi pelajar. W5. ANCAMAN ( T ) T1. Hubungan baik pihak sekolah dengan sekolah-sekolah berdekatan dalam daerah yang sama untuk menambah maklumat. Hubungan baik antara guru-guru di sekolah dengan guru-guru yang arif dalam bidang ko-akademik dari sekolah-sekolah dalam daerah KELEMAHAN ( W ) W1. Tiada kemudahan pengangkutan menyebabkan ramai ahli tidak dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan di peringkat daerah dan negeri untuk mencungkil pengalaman.ANALISIS SWOT KEKUATAN ( S ) S1. 65 % waris pelajar berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah. Sokongan moral dan kewangan daripada PIBG dan agensi Luar O3.

Kedudukan ekonmi persatuan yang tidak kukuh menghalang perjalanan aktiviti persatuan W3.O4 Pemantauan aktiviti pelajar oleh semua guru penasihat persatuan. O4.O2. W5. ST S5. Tiada kemudahan pengangkutan menyebabkan ramai ahli tidak dapat mengikuti aktiviti yang dijalankan di peringkat daerah dan negeri untuk mencungkil pengalaman. WO W3.S6.TOWS MATRIKS KEKUATAN ( S ) S1.T1. W1.O3 Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum akademik sehingga ke peringkat kebangsaan . KELEMAHAN ( W ) W1. Hubungan baik pihak sekolah dengan sekolah-sekolah berdekatan dalam daerah yang sama untuk menambah maklumat. JPN dan agensi luar. Meningkatkan kesedaran untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam kegiatan kokurikulum akademik dari peringkat WT W3.O3 Mendapatkan kemudahan pengangkutan semasa aktiviti dengan menggunakan perhubungan baik di antara sekolah dengan PIBG. Bilangan pelajar yang menjadi ahli terlalu sedikit W2.T2.T2 Majlis Perjumpaan Waris Pelajar Bermasalah dan Aku Janji PELUANG ( O ) O1.O2.W6.O3 Menggunakan perhubungan baik dengan agensi berkaitan bagi membantu melaksanakan aktiviti persatuan. Hubungan baik antara guru-guru di sekolah dengan guru-guru yang arif dalam bidang koakademik dari sekolah-sekolah dalam ANCAMAN ( T ) T1.W6.O2.S5.W5. Kebanyakan ahli persatuan tidak menjelaskan yuran W4. Hubungan baik pihak sekolah dengan PIBG. Pengaruh persekitaran yang tidak baik untuk SO S4. Terdapat seorang guru pakar Bahasa Melayu S4.O2.W5.W6. 35% murid mempunyai jati diri rendah W6.O3.PPD dan JPN O2.O1. Semua guru komited dalam menjalankan aktiviti diperingkat sekolah dan daerah TOWS MATRIKS S5 Terdapat 2 orang Kaunselor Sekolah yang komited S6 Kemudahan asrama dan sekolah yang selamat memudahkan aktiviti dilaksanakan.O1. W5. PPD. Sokongan moral dan kewangan daripada PIBG dan agensi Luar O3. Beban perkeranian guru membataskan komitment guru untuk aktiviti membentuk budaya integrasi pelajar. Kerjasama dan hubungan yang baik antara sekolah dengan komuniti setempat S2 Terdapat guru-guru Bahasa Melayu yang berwibawa S3. Masyarakat masih menganggap kegiatan kokurikulum tidak begitu penting berbanding akademik T2.

T5 Meningkatkan kesedaran waris tentang kepentingan kegiatan kokurikulum untuk masa depan anak . W2.T4.W6. Segelintir waris tidak ambil peduli masalah disiplin anaknya dan membela anak yang bermasalah disiplin sekolah sehingga peringkat kebangsaan.T1. T4. Segelintir waris tidak mengambil tahu tentang aktiviti kokurikulum sekolah T5.pelajar T3. 65 % waris pelajar berada pada tahap sosio ekonomi yang rendah.

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (Salah satu) MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI & SASARAN (Jangka Panjang) OBJEKTIF (Jangka Pendek) STRATEGI BIL PROGRAM / PROJEK PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat AJK PBM TEMPOH MULA Jan 2010 Jan Apr Jun Ogos Feb Mac Jun Jul Jun Mac Sept AKHIR Nov 2010 KOS/ SUMBER OUTPUT/ OUTCOMES PETUNJUK KEJAYAAN (KPI) Fail lengkap dan bersistematik Minit mesyuarat lengkap dan menepati masa Penyelarasan Aktiviti bersama PELAN KONTIGENSI Bantuan daripada guru mata penasihat Pengendalian mesyuarat oleh Guru Penasihat Guru Penasihat mewakili PK Kokurikulum Bulan Bahasa Tahap pengurusan Persatuan Bahasa Melayu kurang memuaskan Meningkatkan pengurusan persatuan Bahasa Melayu Pengurusan Persatuan Bahasa Melayu mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang dirancang. Semua pengurusan berkaitan Persatuan Bahasa Melayu mencapai tahap melebihi 80%. 1 Mengemaskini semua sistem fail persatuan Mengadakan mesyuarat PBM sekurang-kurangnya empat kali setahun Mengadakan kerjasama di antara persatuan lain Melaksanakan bulan bahasa Melaksanakan aktiviti bahasa 2 - 3 Guru Penasihat AJK PBM - 4 Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat PBM AJK PBM Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat RM650 RM400 Pelajar yang berjaya diberikan hadiah Peningkatan penguasaan Bahasa Melayu 5 Ahli jawatankkuasa Terbabit dan Persatuan Bahasa Melayu .

akademik bahasa Perancangan dan pelaksanaan aktiviti persatuan Bahasa Melayu di tahap sederhana Meningkatkan pemantauan aktiviti untuk mencapai tahap pelaksanaan yang lebih baik Pengurusan aktiviti Persatuan Bahasa Melayu mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang dirancang.PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN AKTIVITI VISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (Salah satu) MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI & SASARAN (Jangka Panjang) OBJEKTIF (Jangka Pendek) STRATEGI BIL PROGRAM / PROJEK Meningkatkan pemantauan fail persatuan (Minima 2 kali setahun) Meningkatkan pemantauan aktiviti yang dilaksanakan Meningkatkan pemeriksaan Buku Penilaian Kokurikulum Melaksanakan aktiviti bahasa Melaksanakan aktiviti ko. PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB PK Kokurikulum TEMPOH MULA Jan 2010 AKHIR Nov 2010 KOS/ SUMBER - OUTPUT/ OUTCOMES PETUNJUK KEJAYAAN (KPI) Fail lengkap dan bersistematik PELAN KONTIGENSI Bantuan daripada guru penasihat 1 2 Guru Penasihat AJK PBM Jan Apr Jun Ogos Feb Mac Jun Jul Jun Mac Sept - Laporan aktiviti yang lengkap dan menepati masa Menandatangani dan merekod pencapaian pelajar Pelajar yang berjaya diberikan sijil dan hadiah Pelajar yang berjaya diberikan sijil dan hadiah Pengendalian aktiviti oleh Guru Penasihat Guru Penasihat mewakili PK Kokurikulum NILAM 3 Guru Penasihat AJK PBM - 4 Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat PBM AJK PBM Guru Kanan Bahasa Guru Penasihat RM650 RM400 5 Ahli jawatankkuasa Terbabit dan Persatuan Bahasa Melayu . Semua pengurusan aktiviti Persatuan Bahasa Melayu mencapai tahap melebihi 80%.

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (AKADEMIK) Nama Projek VISI/ MISI/ ISU 1 : Bengkel Penulisan Karangan PMR Objektif : Meningkatkan kemahiran pelajar dalam dan pembelajaran Bahasa Melayu di tahap sederhana. Tarikh dan (Salah satu) Tempoh Pelaksanaan: Mei 2010 (1 hari) Sasaran : Pelajar-pelajar tingkatan 3 SMK Tunku Temenggung. SASARAN (Jangka LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH Panjang) OBJEKTIF (Jangka Pendek) Kualiti 1 Mesyuarat JK RIMUP pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah mencapai tahap cemerlang. STRATEGIK Tahap pengurusan pengajaran penulisan karangan. Pengetua 1 hari STRATEGI • Penetapan tarikh • Agihan tugas PEGAWAI • PROGRAM /Anggaran Kos BIL BERTANGGUNG PROJEK JAWAB 2 Urusan surat menyurat kepada : • AJK RIMUP 1 Pemeriksaan Buku Pengetua dan • Persatuan B.Melayu Rekod Mengajar Penolong Kanan • AJK Program 2 3 Pemantauan Pengetua dan Taklimat Pengajaran dan pelaksanaan program Penolong Kanan Pembelajaran Pemantauan Prestasi program 4 Pelaksanaan Pengetua dan Pelajar Penolong Kanan 5 Menyediakan dokumentasi dan laporan Pemantauan Buku Pengetua dan Latihan Penolong Kanan Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah Laporan PKB PK HEM PK HEM AJK RIMUP OUTPUT/ TEMPOH Persatuan B.Melayu KOS/ OUTCOMES SUMBER MULA AKHIR Setiausaha Jan Nov PETUNJUK KEJAYAAN (KPI) 1 minggu Semua BRM disemak setiap miunggu STATUS PELAKSANAAN Taklimat Pembentangan Kertas Cadangan PELAN KONTIGENSI Pemberitahuan kepada: • AJK RIMUP Guru Kanan • PIBG • Persatuan BM • PK Kok Jan Nov PK HEM- Minima seorang Guru Kanan dan 2 minggu sebelum Edaran memo/ Kertas guru 2 kali Ketua Panitia program Kerja Program setahun 1 hari Minima sekali setahun 1 minggu Minima sekali setiap pelajar Guru Penulisan BengkelKanan dan Guru Mata Karangan PMR Pelajaran Jun Guru Kanan dan Ketua Panitia Guru Kanan dan Guru Bertugas Mingguan Guru Kanan Bahasa 3 Jan Nov Jawatankuasa Kerja Nov JK Dokumentasi 4 Jan 5 Jan Nov Minima sekali setiap hari RM30 3 kali setahun 6 Penolong Kanan Kurikulum Jan Nov . MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan proses P&P Bahasa Melayu supaya lebih berkesan INDIKATOR PRESTASI & Semua guru berjaya melakasanakan proses P&P dengan mencapai kualiti terbaik.

.

6 Julai. September April.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif : Sambutan Bulan Bahasa : Dapat mingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti bahasa. Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan: Sepanjang bulan Mac Sasaran : Semua guru dan pelajar LANGKAH 1 PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat AJK PBM • Penetapan tarikh dan aktiviti • Agihan tugas • Anggaran kos Urusan surat menyurat kepada : • AJK Program TANGGUNG JAWAB Guru Kanan Bahasa PK Kokurikulum AJK PBM TEMPOH 1 hari STATUS PELAKSANAAN Februari 2010 2 2 Setiausaha 1 hari 1 hari minggu kedua bulan Januari Februari 2010 3 Semua Guru Kanan Jan – Nov 2010 4 Semakan BRM setiap minggu Pengetua. Kanan. Julai. Mempelbagai aktiviti peringkat sekolah. September . Pen. Semua Guru Kanan GKK (Setiausaha PKB) GKK (Setiausaha PKB) 1 hari setiap Khamis Jan – Nov 2010 5 6 Mengumpul semua borang maklumat BRM Membuat laporan dan hantar ke PPD 1 minggu 6 April. 6 September Mac. Jun.

PELAKSANAAN PROGRAM (CARTA GANTT) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mesyuarat Agung Perjumpaan ahli Kemaskini Papan Kenyataan Sambutan Bulan Bahasa Bengkel Penulisan Karangan PMR Pidato Pertandingan Menulis Esei Forum Remaja Deklamasi Sajak Bahas Pantun Kursus Pengurusan Kelab Lawatan Sambil Belajar / / / / / / / / / / / / / / / / / PROGRAM JAN / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS .