SMJK SAM TET IPOH No.

5, Jalan Gereja, 30300 Ipoh, Perak Darul Ridzuan Tel:05-2545457 __________________________________________________________________________

No. Responden

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN TINGKATAN 3 (PMR) 2011

*minimum 20 orang responden.

Makluman kepada responden: Soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan kajian geografi sahaja. Segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan dan ianya hanya untuk kepentingan kajian sahaja. Adalah diharapkan para responden dapat memberikan jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan. Kerjasama anda didahului dengan ucapan terima kasih. TAJUK KAJIAN : PENCEMARAN ALAM SEKITAR

SOAL SELIDIK UNTUK MENGENALPASTI JENIS, PUNCA, SERTA KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR YANG BERLAKU DI KAWASAN
JENIS PENCEMARAN TANDAKAN ……………………………………………... ( √ ) JIKA BERLAKU KAWASAN TERLIBAT (NAMA JALAN)

1. PENCEMARAN UDARA 2. PENCEMARAN AIR 3. PENCEMARAN TANIH 4. PENCEMARAN BUNYI 5. PENCEMARAN BAU

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN 1. PERKILANGAN 2. KENDERAAN 3. PERLOMBONGAN 4. PEMBAKARAN TERBUKA 5. RACUN SERANGGA/RUMPAI 6. PENTERNAKAN 7. PERNIAGAAN

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN 8. BAJA KIMIA 9. SAMPAH SARAP 10. SISA TOKSIK 11. SISA DOMESTIK (DARI RUMAH) 12. PENEBANGAN HUTAN 13. PELANCONGAN 14. PETEMPATAN

KESAN AKIBAT PENCEMARAN 1. HUJAN ASID 2. JEREBU 3. PENYAKIT 4. SUHU MENINGKAT 5. AIR TERCEMAR 6. HIDUPAN DALAM AIR TERANCAM 7. KESUBURAN TANIH TERJEJAS

KESAN AKIBAT PENCEMARAN 8. UDARA TERCEMAR 9. BAU BUSUK 10. LAIN-LAIN : (NYATAKAN)