Anda di halaman 1dari 4

Kelas : 4 Uranus

Bilangan Murid : 33

Tarikh : 02.07.2009

Masa : 10.00 pagi – 11.00 pagi

Mata Pelajaran : Pendidikan Muzik

Aspek : Pengalaman Muzikal

1.0 Nyanyian

Item : 1.1.1 Membuat latihan solfa so dan mi.

1.1.2 Menggunakan isyarat tangan Curwen bagi so dan mi.

Objektif eksplisit : (1) Murid-murid dapat menyanyikan solfa so dan mi dengan betul dan tepat secara

(2) (2) Murid-murid dapat mengaplikasi isyarat tangan Curwen dalam latihan solfa

Pengetahuan Sedia
Ada : 1.1 Murid-murid telah mempelajari pic tinggi dan rendah.

1.2 Murid-murid juga telah didedahkan menepuk irama.

1.3 Murid-murid telah mempelajari notasi-notasi muzik dengan nilai notasi tersebut

Penerapan Nilai : Memupuk kerjasama murid-murid, berdisiplin, memberi perhatian


sepenuhnya kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah serta mematuhi arahan guru.

Langkah Kemahiran Aktiviti Guru dan Murid Catatan

Guru memainkan CD
Track lagu Negaraku

Set Induksi
(1) Guru meminta murid-murid menyanyikan Skor lagu Negaraku
(5 minit) Nyanyian
lagu Negaraku.
(1) Guru menunjukkan carta yang mengandungi
contoh corak irama mudah untuk pembelajaran
murid.
Langkah 1 Menepuk
irama (2) Kemudian, guru meminta murid-murid
(10 minit)
menepuk corak irama notasi lidi dan menyebut
not francis ta dan te berdasarkan carta
tersebut.

(1) Guru memperdengarkan not G (so) dan not


E (mi) satu persatu. Murid-murid dikehendaki
Langkah 2 Nyanyian mengikut pic not G (so) dan not E (mi) secara
(20 minit) solfa berpandu dengan menyebut la.

Langkah Kemahiran Aktiviti Guru dan Murid Catatan

(2) Kemudian, guru mengarahkan murid-


murid menyebut so dan mi dengan 4 kiraan
iaitu :

(a) so – 4 kiraan

(b) mi – 4 kiraan
Langkah 2 Nyanyian
(20 minit) solfa
(3) Guru menunjukkan solfa so dan mi pada
setiap notasi lidi pada carta tersebut.

(4) Murid-murid dikehendaki menyebut so dan


mi mengikut corak irama yang betul dan tepat
berpandukan pada carta.

(1) Guru menunjukkan isyarat tangan Curwen


so dan mi kepada murid-murid.
Langkah 3 Isyarat
tangan (2) Murid-murid dikehendaki menyebut so dan
(10 minit) Curwen mi berpandukan carta yang diberi sambil
menunjukkan isyarat tangan Curwen so dan
mi.

Langkah 4 Menyebut (1) Guru menunjukkan lirik bagi setiap notasi


perkataan lidi.
(10 minit)
berpandukan
(2) Murid-murid perlu menyebut perkataan
solfa so dan
yang terdapat pada carta dengan nyanyian
mi
solfa dengan betul dan tepat bersama isyarat
tangan Curwen.
Penutup (1) Guru mengadakan perbincangan bersama
Perbincanga
murid-murid mengenai pelajaran yang telah
(5 minit) n
disampaikan oleh guru tadi.