Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah

2011

SMK FELDA BESOUT (Sekolah Bestari Luar Bandar) 35600 SUNGKAI, PERAK ««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. PANDUAN PERLAKSANAAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 PMR 2011 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber; i. Buku - Nama pengarang - Tahun terbit - Tajuk buku - Tempat terbit - Penerbit ii. Jurnal - Nama pengarang - Tajuk - Bilangan - Tahun iii. Akhbar - Nama akhbar - Tarikh - Halaman iv. Majalah - Nama majalah - Tarikh - Halaman - Penerbit v. Ensiklopedia - Tajuk - Jilid - Tahun vi. Orang sumber - Nama - Umur - Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 1 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.

SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar

1

Televisyen .Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 Bil Elemen Aspek vii. Kaedah kajian Markah 4 Kriteria Penskoran i.Tarikh . Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Nama tempat/ bangunan . Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 2 . VCD/DVD .Terbitan xii. Internet . Melawat tempat kajian . Sumber-sumber lain . mentafsir.Jenis sumber .Tajuk program .Masa . menganalisis.Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi. ii. Senarai kandungan iii. Penghargaan iv.Alamat/punca sumber Markah Kriteria Penskoran Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas.Tarikh . Tajuk kajian ii.Alamat viii.Alamat laman web ix.Tajuk program . Objektif kajian v. mensintesis.Tajuk program .Masa .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x. Radio . merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i.

Hasil kajian . Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai 2 i. Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian. ii.Iktibar kepada diri. Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme. Rumusan . Rujukan 3 i. Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai 1 i. Lampiran .Temu ramah .Audio visual vi.Melayari internet .Penyelidikan perpustakaan . Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian. Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme.Subtajuk vii.Gambar .Lawatan dan pemerhatian .Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji .Dokumen . ix. ii. Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme. Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme.Analisis dokumen .Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen.Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 . 3 2 1 SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 3 .Peta . Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian. ii. bangsa dan negara viii.Tajuk .

.................................................................. : .... : .............. : .......................................................................................................................................««« ( Tandatangan Guru SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 4 .............................. : ...............................................................................................................................................Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:- : .............................................................. Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotism Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah «................................................................................. : ..... : ........................................................................

Orang Sumber y Encik Ismail bin Mohd Kassim. y Ishak bin Tadin.htm http://www. y Lofti Ismail. 45 Jalan Tun Ismail. Kunak. Tingkat 17. masa. Sabah. alamat/punca sumber. Taman Sri Gombak. Jalan Duta. Menara Dato¶ Onn.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman. 43 tahun. Jurnal y Ahmad Masjidin. rangkaian. y Puan Hamidah binti Daudshah. Akhbar y Utusan Malaysia. Internet y y http://cikgu.Bhd. Vol 1. 50568 Kuala Lumpur. tarikh. Kuala Lumpur:DBP. Jalan SG 1/ 30.Mac 1960. rangkaian. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. ³Dato¶ Onn and Malay Nationalism 1946-1951´. Pusat Dagangan Dunia Putra. 57 tahun. VCD y Tajuk. Majalah y Nama majalah. y y 2011 Arkib Negara Malaysia. No 7. Bil 8. 2003. 50480 Kuala Lumpur. masa.geocities. Ridzuan Hasan. program. Televisyen y Tajuk program. tahun.Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah RUJUKAN Buku y Masariah Mispari. tarikh. ³Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara´ dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Radio y Tajuk program.htm SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 5 . Tapak Ekskavasi Tingkayu. Sejarah Tingkatan 2. jilid dan tahun. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur.1960.php3. 17 Jun 1992. Johara Abdul Wahab. tarikh.net/edisimerdeka/sejarah. halaman 5. Ensiklopedia y Tajuk. Melawat Tempat Kajian y Pejabat Pelancongan Malaysia. Sumber lain: y Jenis sumber. No 21. terbitan. Jalan Lundu 7. April 1979. dalam JSEAH. Sejarah Malaysia 1400-1963. 68100 Selangor.1988.

menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .bersefahaman dan bermuafakat .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara . bertatasusila dan berhemah tinggi .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .berdikari .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .bersifat amanah dan jujur .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .bekerjasama dan tolong-menolong .mematuhi peraturan dan undang-undang .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .bertolak ansur dan bertoleransi .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 6 .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara . dan jata negara) .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .cinta akan bangsa dan negara .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .menghormati raja dan pemimpin negara .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.hormat-menghormati .tabah menghadapi cabaran .bertindak wajar .berkelakuan sopan.muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .bersatu padu dan berharmoni .rajin dan gigih . lagu kebangsaan.Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 Eleman 3 : Esei UNSUR-UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilainilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .berganding bahu membangunkan negara .

................. Senarai Semak Bil................««..... ......... ............................Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 ELEMEN 1 Tajuk : .................... i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) ..............................................................« ( Tandatangan Guru ) SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 7 .....................................««««........................................................................................................................................................

............................................... ( Tandatangan Guru ) SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 8 ................................................................ .................Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 ELEMEN 2 Tajuk : ......................... ....................................................................................................................................... i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) .................... Senarai Semak Bil................................................................

........Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 ELEMEN 3 Tajuk : ... Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) «««««««............................................................. ..................................................................................................................................« ( Tandatangan Guru ) SELAMAT MELAKSANAKAN TUGASAN SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 9 ......................................................................... ..................................................................