Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah

2011

SMK FELDA BESOUT (Sekolah Bestari Luar Bandar) 35600 SUNGKAI, PERAK ««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. PANDUAN PERLAKSANAAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 PMR 2011 PENENTUAN SKOR ELEMEN Penentuan skor setiap elemen berdasarkan kriteria yang dihuraikan di bawah. Elemen 1 Mengumpul fakta sejarah Bil 1 Elemen Mengumpul fakta sejarah Aspek Mengumpul fakta sejarah daripada pelbagai jenis sumber; i. Buku - Nama pengarang - Tahun terbit - Tajuk buku - Tempat terbit - Penerbit ii. Jurnal - Nama pengarang - Tajuk - Bilangan - Tahun iii. Akhbar - Nama akhbar - Tarikh - Halaman iv. Majalah - Nama majalah - Tarikh - Halaman - Penerbit v. Ensiklopedia - Tajuk - Jilid - Tahun vi. Orang sumber - Nama - Umur - Alamat (Sertakan transkripsi perbualan) Markah 4 Kriteria Penskoran Mengumpul fakta sejarah daripada empat jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada empat orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 3 Mengumpul fakta sejarah daripada tiga jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada tiga orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 2 Mengumpul fakta sejarah daripada dua jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada dua orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan. 1 Mengumpul fakta sejarah daripada satu jenis sumber. ATAU Mengumpul fakta sejarah daripada satu orang sumber sekiranya calon mengkaji tajuk yang belum diterbitkan.

SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar

1

Alamat viii. Laporan kajian mengandungi sembilan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Tarikh .Masa . Tajuk kajian ii. merumus dan merekod fakta sejarah mengikut format berikut: i. Kaedah kajian Markah 4 Kriteria Penskoran i.Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 Bil Elemen Aspek vii. Sumber-sumber lain .Tajuk program . Objektif kajian v. ii.Alamat/punca sumber Markah Kriteria Penskoran Bil 2 Elemen Merekod fakta sejarah Aspek Mengelas. Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 2 .Alamat laman web ix. Penghargaan iv.Terbitan xii.Tarikh . Internet . Radio . Melawat tempat kajian . VCD/DVD .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) xi. mentafsir. menganalisis.Nama tempat/ bangunan . Senarai kandungan iii.Jenis sumber .Televisyen .Masa .Tajuk program . mensintesis.Tajuk program .Rangkaian (Sertakan transkripsi rancangan) x.

Markah 4 Kriteria Penskoran Menulis esei yang mengandungi empat unsur patriotisme.Unsur patriotisme tentang tajuk yang dikaji . Menulis esei yang mengandungi dua unsur patriotisme.Audio visual vi. Lampiran . 3 2 1 SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 3 . Rujukan 3 i. Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai 2 i. bangsa dan negara viii. Laporan kajian mengandungi tujuh hingga lapan daripada aspek format termasuk hasil kajian.Sumber rujukan Tulis kapsyen atau penerangan di bawah gambar/peta/dokumen. Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai Elemen 3 Bil 3 Elemen Penerapan unsur patriotisme Penerapan unsur patriotisme Aspek Menulis esei yang menunjukkan pengamalan unsur patriotisme.Analisis dokumen .Penyelidikan perpustakaan . Laporan kajian mengandungi lima hingga enam daripada aspek format termasuk hasil kajian.Temu ramah . Laporan kajian mengandungi tiga hingga empat daripada aspek format termasuk hasil kajian. Hasil kajian lengkap mengikut tajuk mengikut urutan yang sesuai 1 i.Dokumen . ix.Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 . Menulis esei yang mengandungi tiga unsur patriotisme.Melayari internet .Lawatan dan pemerhatian . ii.Peta .Iktibar kepada diri.Gambar . Hasil kajian .Tajuk . Menulis esei yang mengandungi satu unsur patriotisme. ii. Rumusan . ii.Subtajuk vii.

...................... : ....... : ......................................................................................................................................................... : ....................................««« ( Tandatangan Guru SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 4 . : ............................................................................................. : ................................................ Elemen Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 Mengumpul fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotism Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah «........................................................................................................................................................................................ : .............................Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 HALAMAN HADAPAN KERJA KURSUS SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah Tajuk Kerja Kursus Nama Guru Skor:- : .......................................

Sejarah Tingkatan 2. Menara Dato¶ Onn. tarikh. alamat/punca sumber. 2003. Jalan Lundu 7. masa. masa.Mac 1960. Televisyen y Tajuk program. Sabah.net/edisimerdeka/sejarah. terbitan. y Puan Hamidah binti Daudshah. jilid dan tahun. dalam JSEAH. program. Vol 1. Internet y y http://cikgu. 57 tahun. y Ishak bin Tadin. Kuala Lumpur:DBP.geocities. Jalan Duta. 43 tahun. Pusat Dagangan Dunia Putra. Melawat Tempat Kajian y Pejabat Pelancongan Malaysia. y Lofti Ismail. tahun. Akhbar y Utusan Malaysia.1960. Tingkat 17. Sejarah Malaysia 1400-1963. tarikh. 50568 Kuala Lumpur. Tapak Ekskavasi Tingkayu. ³Dato¶ Onn and Malay Nationalism 1946-1951´. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. No 7. Bil 8.htm SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 5 . 45 Jalan Tun Ismail. y y 2011 Arkib Negara Malaysia. Sumber lain: y Jenis sumber. rangkaian. Jurnal y Ahmad Masjidin. Taman Sri Gombak. halaman 5. Ridzuan Hasan. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. VCD y Tajuk. Jalan SG 1/ 30.1988. No 21. Ensiklopedia y Tajuk. ³Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara´ dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Johara Abdul Wahab. Majalah y Nama majalah. rangkaian. April 1979. tarikh.Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah RUJUKAN Buku y Masariah Mispari. 68100 Selangor. Orang Sumber y Encik Ismail bin Mohd Kassim.htm http://www. Radio y Tajuk program.php3.com/tokoh agung/TokohPMTunkuAbdul Rahman. 17 Jun 1992. Kunak.Bhd. 50480 Kuala Lumpur.

bersefahaman dan bermuafakat .bertolak ansur dan bertoleransi .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .berkelakuan sopan.bekerjasama dan tolong-menolong .berdikari .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .rajin dan gigih .menghormati raja dan pemimpin negara .cinta akan bangsa dan negara .berbangga dengan sejarah negara Bersemangat Setia Negara .tabah menghadapi cabaran . bertatasusila dan berhemah tinggi .bersyukur sebagai warganegara Malaysia Bersemangat Kekitaan .mematuhi peraturan dan undang-undang .bertindak wajar .berlaku adil dan bertimbang rasa Berusaha dan Produktif .bersatu padu dan berharmoni .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .muhibah atau semangat bermasyarakat Berdisiplin .mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .hormat-menghormati .berilmu dan berketrampilan 2 3 4 5 SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 6 .berganding bahu membangunkan negara .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 Eleman 3 : Esei UNSUR-UNSUR PATRIOTISME Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat patriotik yang memupuk nilainilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang: 1 Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .bersifat amanah dan jujur .menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera. lagu kebangsaan.bertanggungjawab kepada bangsa dan negara . dan jata negara) .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .

......................................................................................................................................................Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 ELEMEN 1 Tajuk : ................... Senarai Semak Bil..................................« ( Tandatangan Guru ) SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 7 ..............................««««............................««............. i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Sumber Buku ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Internet Televisyen Radio VCD/DVD Sumber lain Markah Tandakan ( / ) .................... .................................................. ..

............... ( Tandatangan Guru ) SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 8 ............... ..................................................................................... i ii iii iv v vi vii viii ix Perkara Tajuk kajian Senarai kandungan Penghargaan Objektif kajian Kaedah kajian Hasil kajian Rumusan Lampiran Rujukan Markah Tandakan ( / ) ............Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 ELEMEN 2 Tajuk : .................................................................................................................................................................................... Senarai Semak Bil............................................... ..................

........................... ...................................... Senarai Semak Unsur Patriotisme 1 2 3 4 5 Markah Tandakan ( / ) «««««««..................................................................................................................« ( Tandatangan Guru ) SELAMAT MELAKSANAKAN TUGASAN SMK Felda Besout | Sekolah Bestari Luar Bandar 9 .............................................. ..................................Panduan Perlaksanaan dan Penentuan Skor Kerja Kursus Sejarah 2011 ELEMEN 3 Tajuk : ..................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful