Anda di halaman 1dari 13

KOLEJ MARA KUALA NERANG

06300 Kuala Nerang


Kedah Darul Aman
http://www.kmkn.edu.my

BUKU PANDUAN
PELAJAR
SESI 2011/2012

‘SELAMAT DATANG KE KMKN’


No Tel:
04-7867250
04-7867255
No Fax:
04-7867254

“KEUNGGULAN BUDAYA KITA”


1
1.0 PENDAFTARAN

1.1 BUTIR-BUTIRAN PENDAFTARAN


Tarikh : 15 Mei 2011 (Ahad)
Masa Aktiviti Tempat
8.00-10.00 Pendaftaran – Pelajar. Dataran Pengarah, KMKN.
10.00-11.00 Mesyuarat Agung MUAFAKAT bersama Dewan Badlishah, KMKN.
waris pelajar.
11.15 – 1.00 Sesi bersama pihak pengurusan Kolej, Dewan Badlishah, KMKN.
Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA dan
pihak UniKL dengan ibu bapa / waris.

1.2 PENAMPILAN SEMASA PENDAFTARAN

Lelaki Perempuan
1. Memakai baju kemeja lengan panjang 1. Baju kurung bertudung.
(kemas dan bersih). 2. Kasut hitam bertutup.
2. Seluar “slacks”. 3. Sarung kaki.
3. Kasut kulit atau PVC hitam dan sarung kaki.

4. Rambut :
- Depan (tidak melepasi kening)
- Belakang (tidak melebihi kolar
baju)
- Sisi (tidak menutup cuping telinga)

2
2.0 YURAN PENGAJIAN

PROGRAM FOUNDATION IN SCIENCE & TECHNOLOGY (FiST) SESI 2011/2012

YURAN PENDAFTARAN SEMESTER 1


Jumlah
Bil. Perkara
(RM)
1. Pakej pendaftaran dan Minggu Pengurusan Pelajar Baru
(sepasang pakaian sukan, t- shirt, topi, cadar, sarung
130 00
bantal & bantal, tali leher (L), sanitary bin (P), kad matrik
dan kad keluar kampus)
2. EMR 50 00
3. Yuran IT 50 00
4. Insuran Kelompok Takaful Malaysia 12 00
5. MUAFAKAT (PIBG) 70 00
6. Keahlian & Saham Koperasi 32 00
7. Dobi (RM 10 sebulan) 50 00
8. Yuran Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 20 00
9. Majlis Kecemerlangan 36 00
10. Modul Pembelajaran 50 00
Jumlah 500 00

Bayaran Pendaftaran
Yuran pendaftaran hendaklah dijelaskan pada hari pendaftaran secara:
i) TUNAI atau
ii) “MONEY ORDER” atau “BANK DRAF” atas nama “PENGARAH KOLEJ MARA KUALA
NERANG”.

Wang tunai sebanyak RM 150.00 disediakan untuk pembelian buku rujukan. Pihak Kedai
Koperasi akan menguruskan pembelian buku teks ini selepas Minggu Pengurusan Pelajar Baru.

JIKA PELAJAR MENARIK DIRI DARI PROGRAM, ATAU DITAMATKAN PENGAJIAN, SEMUA
YURAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN
3
3.0 VISI, MISI & SLOGAN KMKN

VISI
Peneraju Keunggulan Pendidikan dan Keusahawanan

MISI
Menjadi Institusi Pendidikan Terunggul Untuk
Melahirkan Pelajar yang Berkemampuan Dan
Berpotensi Tinggi Dalam Bidang Sains, Teknologi dan
Keusahawanan

SLOGAN
“KEUNGGULAN BUDAYA KITA”

4
4.0 PROGRAM DI KMKN
Kolej MARA Kuala Nerang menawarkan Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia bermula
dari Jun 2002 sehinggalah ke hari ini. Bermula sesi 2000 hingga 2007, pihak kolej hanya menempatkan
pelajar Jurusan Perakaunan. Mulai sesi 2007/2008, kolej menjalankan Program Matrikulasi Sains Hayat
dan Sains Fizikal. Tempoh pengajian untuk kesemua program tersebut ialah selama setahun. Jumlah
pelajar matrikulasi terkini ialah 682 orang pelajar (angka pada sesi 2009/2010).

Pada tahun 2008, Kolej MARA Kuala Nerang telah diamanahkan untuk menjalankan program Skim
Pelajar Cemerlang (SPC MARA) dengan kerjasama Universiti Kuala Lumpur (UniKL). Pelajar akan
melanjutkan pelajaran mereka ke universiti luar negara setelah memenuhi syarat – syarat yang telah
ditetapkan oleh UniKL dan MARA. Program yang ditawarkan ialah Foundation in Science & Technology
(FiST) UK , Australia dan RCMP.

Foundation in Science & Technology (FiST) Australia / United Kingdom


Program yang ditawarkan ini dahulunya dikenali sebagai Foundation in Engineering and Technology
(FET). Pengambilan pertama pelajar terdiri daripada 78 orang pelajar cemerlang MRSM yang
dikenalpasti berdasarkan keputusan peperiksaan percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2007 dan
berjaya di dalam temuduga oleh Bahagian Penganjuran Pelajaran dan Bahagian Pendidikan Tinggi
MARA.

Pelajar – pelajar ini telah mengikuti program “Foundation” selama 10 bulan telah berakhir pada 19
Disember 2008. Mereka akan menyambung pengajian di kampus UniKL selama setahun sebelum
berlepas ke Universiti of Cardiff, Sheffield, Brunel dan Queens di England yang menawarkan kursus di
peringkat Ijazah dalam bidang Kejuruteraan Elektrikal, Mekanikal dan Kimia di United Kingdom.

Perubahan tersebut menyaksikan satu perkembangan positif dengan penambahan tempat pengajian
yang bukan sahaja tertumpu pada universiti – universiti di UK namun telah dikembangkan pula ke
universiti – universiti terkemuka di Australia. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 80 orang pelajar
telah menamatkan pengajian di Kolej MARA Kuala Nerang pada 25 November 2009. Kumpulan yang
pertama ini sedang mengikuti pengajian di UniKL selama setahun sebelum melanjutkan pelajaran ke
universiti-universiti di Australia yang terpilih iaitu New South Wales, Adelaide, Western Australia,
Queensland dan Tasmania.

Dengan pencapaian akademik dan kokurikulum yang membanggakan semasa mengikuti program FiST
Australia di Kolej MARA Kuala Nerang, adalah diharapkan para pelajar yang bakal menjadi warga FiST
yang baru akan meneruskan kecemerlangan ini dan membawa perubahan ke arah pembangunan
ekonomi dan sosial Malaysia masa hadapan.

Foundation in Science & Technology - FiST UniKL


Kolej MARA Kuala Nerang telah diberikan kepercayaan oleh MARA untuk melaksanakan satu program
baru FiST UniKL. Program SKIM PELAJAR TERBUKA ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei 2010.
Kecemerlangan KMKN dalam melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti akan diteruskan dengan
pendaftaran seramai 500 orang pelajar yang mengikuti jurusan Fizikal dan Hayat. Pelajar-pelajar ini
akan mengikuti program FiST selama 10 bulan di KMKN dan seterusnya menyambung pelajaran mereka
di Kampus UniKL sehingga tamat pengajian.

5
5.0 PEMBANGUNAN HAL EHWAL AKADEMIK

5.1 KEHADIRAN KULIAH


Pelajar wajib menghadiri semua kuliah, tutorial, amali, aktiviti Kokurikulum dan semua
aktiviti rasmi kolej mengikut masa dan jadual yang ditetapkan.
Setiap pelajar bertanggungjawab menepati masa ketika menghadiri aktiviti – aktiviti di
dalam kolej atau di luar kolej.
Hanya pelajar yang sakit dan dapat mengemukakan sijil cuti sakit yang sah atau
mendapat kebenaran khas bertulis daripada Pengarah, Timbalan Pengarah HEA atau
HEP dibenarkan meninggalkan kuliah dan aktiviti kokurikulum.

5.2 PENILAIAN
Penilaian terhadap mata pelajaran dilakukan secara berkala dan berterusan berdasarkan
tugasan dan tutorial yang dibuat dalam minggu perkuliahan sesuatu semester mengikut kaedah
– kaedah yang dibenarkan.
Penilaian terhadap mata pelajaran dinilai seperti berikut :

Kerja Kursus dan Peperiksaan Akhir 100% Kerja Kursus


Kerja Kursus terdiri daripada Ujian
Ujian Kuiz
Kuiz Tugasan / kajian / projek / tutorial
Tugasan / kajian / projek / tutorial Amali (Pendidikan Agama Islam dan
Amali (Fizik, Kimia dan Biologi) Kemahiran Dinamika

Peratusan peperiksaan akhir tidak melebihi 50% daripada markah keseluruhan mata pelajaran

5.2.1 JAM KREDIT


Jam kredit bagi setiap kursus berdasarkan waktu pertembungan antara pelajar dan pensyarah.
Penetapan jam kredit bagi setiap kursus seperti berikut:
a. 1 jam kuliah seminggu dalam satu semester biasa = 1 jam kredit atau
b. 1 kelas amali (2-3 jam) seminggu dalam satu semester biasa = 1 jam kredit

5.2.2 BAHASA PENGANTAR


Bahasa pengantar yang digunakan semasa ialah Bahasa Inggeris kecuali Pendidikan
Islam dan Kemahiran Dinamika.
Semua kerja kursus yang dilakukan mestilah dalam Bahasa Inggeris kecuali subjek
Pendidikan Islam dan Kemahiran Dinamika.

6
5.3 JADUAL SESI PENGAJIAN

KALENDAR AKADEMIK PROGRAM FOUNDATION UniKL


FIST UniKL
SESI 2011/2012

SEMESTER I
AKTIVITI BILANGAN MINGGU TARIKH
Pendaftaran 1 hari 15/05/11
Minggu Silaturrahim 1 minggu 15/05/11 – 19/05/11
Kuliah 8 minggu 22/05/11 – 14/07/11
Cuti Pertengahan Semester 1 minggu 15/07/11 – 23/07/11
Kuliah 8 minggu 24/07/11 – 15/09/11
Minggu Ulangkaji 1 minggu 18/09/11 – 22/09/11
Peperiksaan 1 minggu 25/09/11 – 29/09/11
Cuti Akhir Semester 5 minggu 30/09/11 – 05/11/11
SEMESTER II
AKTIVITI BILANGAN MINGGU TARIKH
Kuliah 8 minggu 06/11/11 – 29/12/11
Cuti Pertengahan Semester 1 minggu 30/12/11 – 07/01/12
Kuliah 8 minggu 08/01/12 – 01/03/12
Minggu Ulangkaji 1 minggu 04/03/12 – 08/03/12
Peperiksaan 1 minggu 11/03/12 – 15/03/12
Cuti Akhir Semester 5 minggu 16/03/12 - 19/04/12
SEMESTER III
Latihan Teknikal 8 minggu 22/04/12- 13/06/12
TAMAT PROGRAM

Tertakluk kepada perubahan

7
6.0 PEMBANGUNAN HAL EHWAL PELAJAR

6.1 SISTEM “MENTOR – MENTEE”


Sistem Mentor merupakan suatu proses interaksi antara individu atau kumpulan yang
melibatkan mentor membimbing, menyokong, memberi nasihat dan bimbingan
terhadap mentee.
Setiap kumpulan mempunyai 11 – 15 orang pelajar dan dikendalikan oleh mentor yang
terdiri daripada pensyarah.
Memberi nasihat yang berkaitan hal ehwal akademik dan perkara – perkara lain yang
berkaitan peningkatan kecemerlangan pelajar

6.2 KOKURIKULUM
Aktiviti kokurikulum telah diberi pengiktirafan sebagai sebahagian mata pelajaran
akademik. Setiap pelajar diwajibkan lulus mata pelajaran kokurikulum sebagai salah satu
syarat penganugerahan sijil tamat pengajian.

6.3 UNIT KAUNSELING DAN KERJAYA


Untuk membantu pelajar dalam usaha menyokong perkembangan pelajar untuk
menghasilkan pelajar yang berkualiti dan seimbang

7.0 ETIKA BERPAKAIAN

7.1 KETIKA WAKTU AKDEMIK


PELAJAR LELAKI PELAJAR PEREMPUAN
Baju kemeja tanpa corak berlengan Baju kurung
panjang. Tudung berwarna cerah tanpa corak
Seluar “slacks” Kasut
Kasut kulit atau PVC berwarna hitam dan  bertutup dan berwarna hitam serta
bersarung kaki bersarung kaki
Tali leher  ketinggian 1 inci.

7.2 KETIKA AKTIVITI DI LUAR WAKTU AKADEMIK


PELAJAR LELAKI PELAJAR PEREMPUAN
Sepasang pakaian kebangsaan (baju Baju Kurung lengkap bertudung
melayu) lengkap bersamping serta Sepasang kasut sukan, sarung kaki, ‘track-
songkok hitam untuk sembahyang Jumaat. bottom’, baju – T berlengan panjang
Sepasang kasut sukan, sarung kaki, ‘track- (sebarang warna tanpa corak)
bottom’, baju –T berkolar (sebarang warna Sepasang sandal
tanpa corak) Telekung (pelajar Islam)
Sepasang sandal

8
Contoh penampilan diri pelajar lelaki dan perempuan

9
8.0 KEMUDAHAN-KEMUDAHAN DI KMKN

KEBAJIKAN PELAJAR

Rawatan di Hospital Kerajaan bagi Pelajar – Pelajar UniKL


Semua pelajar diberi rawatan percuma sebagai pesakit luar dan dikenakan caj tertentu
oleh pihak hospital sekiranya dimasukkan ke wad. Hospital terdekat ialah Hospital Kuala
Nerang dan Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar.

Penginapan / Makanan dan Minuman


Sepanjang sesi pengajian, penginapan disediakan di Kolej Kediaman manakala makanan
dan minuman disediakan secara percuma kepada pelajar oleh pihak MARA di Dewan
Selera Kolej MARA Kuala Nerang.

PRASARANA

 Blok Akademik Menempatkan 3 blok bangunan akademik iaitu Blok


Cemerlang, Blok Gemilang dan Blok Unggul yang
menempatkan bilik tutoran dan 8 Dewan Kuliah iaitu Dewan
Seri Nilam, Dewan Seri Zamrud, Dewan Seri Intan, Dewan
Seri Delima, Dewan Seri Mutiara, Dewan Sri Belian, Dewan
Bitara, Dewan Bestari dan 5 Makmal Komputer.
 Gimnasium Terdapat 2 gimnasium untuk pelajar lelaki dan perempuan
terletak di blok Cemerlang.
 Senam Riang Kemudahan untuk melakukan aktiviti fizikal.
 Dewan Utama Dewan Badlishah digunakan untuk pelbagai majlis rasmi dan
aktiviti pelajar
 Dewan selera Pelajar menikmati hidangan di dewan selera dan boleh
membeli makanan di Kafeteria KMKN
 Pengangkutan Bas dan Van disediakan untuk aktiviti di luar kolej
 Kolej Kediaman Terdapat 5 Blok Kolej Kediaman iaitu Ikhlas, Ihsan, Iman dan
Iltizam untuk pelajar lelaki serta Blok Insaniah untuk pelajar
perempuan.

10
 Kedai Koperasi Kedai Koperasi menjual barangan kegunaan harian dan
perkhidmatan fotokopi
 Surau Surau Al-Huda
 Pusat Dobi Pusat dobi menyediakan perkhidmatan dobi
 Rumah Hijau & Taman Sains Pelajar
Taman Herba
 Kemudahan ICT Web e-learning (http://e-learning.kmkn.edu.com.my)
 Pustaka Pustaka Budiman menyediakan pelbagai kemudahan seperti
Budiman buku rujukan, bahan bacaan ringan, Internet, Bilik Tayangan
dan Bilik Multimedia.
 Prasarana Sukan Gelanggang Permainan:-
& Permainan Tenis Bola Tampar
Bola Jaring Futsal
Sepak Takraw Mini Futsal
Bola Keranjang
Padang Ragbi, Padang Bola Baling dan Padang Bola Sepak.

9.0 WAKTU MELAWAT

Pelawat dikehendaki melapor diri di Balai Pengawal Kolej MARA Kuala Nerang
Waktu melawat adalah seperti berikut:
o Khamis - 5.00 ptg – 6.30 ptg
o Jumaat - 10.00 pg – 6.30 ptg
o Sabtu - 8.00 pg – 6.30 ptg
(Waktu lawatan juga dibenarkan atas kes – kes kecemasan dengan kebenaran
Pengarah Kolej MARA Kuala Nerang
Tempat berjumpa pelajar adalah di Pejabat Felo Kolej Kediaman (PFKK)

11
10.0 PANDUAN PERJALANAN KE KMKN

12
11.0 SENARAI LOKASI PENGINAPAN

Hotel Seri Malaysia - 32KM Hotel Holiday Villa - 33KM


Lot 005127, Mukim Alor Malai, Daerah Kota Setar, Bangunan City Plaza, Jalan Kolam Air, 05100 Alor
Jalan Stadium, 05100 Alor Setar, Kedah. Setar, Kedah.
No. Telefon: 04-7308737 No. Telefon: 04-7349999
Online booking: http://www.serimalaysia.com.my Online booking:
http://www.holidayvillahotelalorstar.com
Hotel Regency - 32KM StarCity Hotel - 31KM
Lot 134-141, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor No. 88, Jalan Pintu Sepuluh, 05100 Alor Setar,
Setar, Kedah. Kedah.
No. Telefon: 04-7335917 No. Telefon: 04-7355888
Online booking: http://www.starcity.com.my
Hotel Grand Crystal - 31KM Hotel Regent - 30KM
40, Jalan kampung Perak,05100 Alor Setar, Kedah. 1536G, Jalan Sultan Badlishah, 05000 Alor Setar,
No. Telefon: 04-7313333 Kedah.
No.Telefon: 04-7311900

Hotel Royale - 31KM Hotel Sentosa Regency - 31KM


97, Jalan Putra, 05100 Alor Setar, Kedah. 250, Jalan Putra, 05100 Alor Setar, Kedah.
No. Telefon: 04-7330922 No. Telefon: 04-7303999
Online booking:
http://www.sentosaregencyhotel.com.my
Terap Inn (Hak Milik Majlis Daerah Padang Terap) Dusun Resort Pusat Minda - 8 KM
- 2KM KM4-5, Jalan Padang Sanai, 06300 Kuala Nerang,
Jalan Bukit Gedung, 06300 Kuala Nerang, Kedah. Kedah.
No. Telefon: 04-7901222 / 019-4052878 (En. No. Telefon: 04-7864388
Kamal) Online searching: http://www.dusunresort.com
Sudin Homestay - 1KM Motel Homestay - 10KM
Taman Pelangi, 06300 Kuala Nerang, Kedah. No. 3 & 4, Taman Desa Ilmu, 06400 Pokok Sena,
No. Telefon: 019-4108948 (En. Halim) / 019- Kedah.
4809300 (En. Din) / 04-7869169 No. Telefon: 04-7821294/04-7824304/012-
52921290
D'Simple - 1KM Homestay Mat -1KM
Taman Cengal, 06300 Kuala Nerang, Kedah. Taman Pelangi, 06300 Kuala Nerang, Kedah.
No. Telefon: 016-4050989 / 017-4809818 No. Telefon: 04-7864977 / 016-4809818
Pokok Sena Homestay - 12-18 KM
Lot 1956-1959, Batu 9, Jalan Pokok Sena, 06400
Pokok Sena, Kedah.
No. Telefon: 012-4273120 (Hjh. Hartini) / 012-
4123120 (En. Harzley)

13

Anda mungkin juga menyukai