BPSSeM/A11

PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE SEKOLAH SENI MALAYSIA KPM

KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN SATU
SEKOLAH SENI MALAYSIA, JOHOR BAHRU (untuk murid dari Semenanjung Malaysia sahaja) SEKOLAH SENI MALAYSIA, KUCHING (untuk murid dari Sabah, Sarawak & Labuan sahaja)

BIDANG PILIHAN:

(Sila Pilih Satu Bidang Sahaja) Bidang Kesenian Seni Visual Seni Teater Seni Tari Seni Muzik (Tandakan √ )

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
► Warganegara Malaysia; ► Berbakat dan berpotensi dalam mana-mana bidang kesenian berikut ( seni visual/seni tari/seni muzik/seni teater ); ► Lulus Uji Bakat peringkat Negeri dan Kebangsaan. ► Lulus Ujian Aptitud ► Memperoleh keputusan dengan minimum 3B atau setara* dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun 2010 * Setara bermaksud setiap gred keputusan UPSR diberikan markah seperti jadual dibawah: A = 20 markah B = 15 markah C = 10 markah D = 05 markah E = 01 markah Contoh 1A 1B 1C = 45 Markah. Markah ini adalah setara dengan keputusan minimum iaitu 3B. Hanya keputusan 3 mata pelajaran yang terbaik sahaja diambil kira.

BAHAGIAN A - MAKLUMAT MURID
1. Nama Murid

2 3 4.

No. Sijil Lahir No. Kad Pengenalan jika ada No. Angka Giliran UPSR 2010

1

Faks ( P ) Pekerjaan ibu bapa/ penjaga Bandar 19. 15. Telefon ( R ) Bandar BAHAGIAN B .mel ibu bapa / Penjaga : * ( R ) = Rumah. ( P ) = Pejabat 2 . 18. Alamat E . Hubungan / Pertalian No. Telefon (P) 22. Keturunan Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain nyatakan. 20. Telefon (B) No. 21. Tinggi : Berat : kg sm 9.MAKLUMAT KELUARGA Nama ibu bapa / penjaga 13. 8. Tarikh Lahir Jantina Lelaki Perempuan 6.BPSSeM/A11 H H B B T T T T 5. 7. Telefon (R) No.11) Poskod Negeri 17. 10. Alamat surat menyurat Poskod Negeri 12. No. ( B ) = Bimbit. 16. No. No. 11. 14. Kad Pengenalan Alamat Tetap (Jika berlainan daripada no.

MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM 24. ( Sila isi aktiviti Badan Beruniform. Faks Bandar 3 . 28. Aktiviti Seni Tahun Peringkat Pencapaian BAHAGIAN D . ( Sila isi mengikut pencapaian/ penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Kelab/Persatuan. No. Aktiviti Kokurikulum Jawatan Disandang Peringkat Penglibatan Tertinggi BAHAGIAN E . Telefon No. Jawatan Disandang BAHAGIAN F .MAKLUMAT SEKOLAH 26.Sukan/Permainan Mengikut Pencapaian/Penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Nama dan alamat sekolah: Poskod Negeri 27.MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KESENIAN 23.MAKLUMAT MURID DALAM PENCAPAIAN KEPIMPINAN 25.BPSSeM/A11 BAHAGIAN C .

Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak permohonan ini. Ulasan permohonan : disokong / tidak disokong ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tandatangan dan cop jawatan Cop Sekolah: …………………………………………….. Tandatangan Nama : No Kad Pengenalan : Tarikh : BAHAGIAN H .PERAKUAN IBU BAPA / PENJAGA 29. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar. …………………………………………………….. Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya didapati ada maklumat yang yang tidak benar. Tandatangan dan cop jawatan ……………………………………………………… Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : 4 . Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : Kod Sekolah UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENGESAHAN JABATAN PELAJARAN NEGERI ( Sektor Pengurusan Kemanusiaan ) Pengesahan dari Jabatan Pelajaran Negeri untuk dipanjangkan permohonan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. 31.PENGESAHAN DAN SOKONGAN GURU BESAR 30.BPSSeM/A11 BAHAGIAN G .

BPSSeM/A11 SENARAI SEMAK ( Tandakan √ pada kotak yang berkenaan ) Bersama-sama ini disertakan dokumen yang telah disahkan : 1. Salinan sijil-sijil berkaitan * Sila susun sijil mengikut senarai semak 5 . Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) 2. Salinan kad pengenalan ibu bapa/ penjaga 5. Salinan surat beranak murid 3. Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) 4.

8884 1002 Faks : 03 . 9. Penghulu/Pegawai dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret/ Peguam. 7. Bahagian Sukan. Tel : 03 . a) Pengarah. Kompleks E. 5. Borang yang telah lengkap dengan salinan sijil yang telah disahkan perlu mengikut susunan berikut. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Jawatan dan Jabatan pihak yang mengesahkan.8884 1016 ii. Hanya murid yang layak sahaja akan dipanggil/dihubungi untuk uji bakat.8884 1034 Pegawai Meja i. 10. a) b) c) Tidak disertakan dengan salinan dokumen yang berkaitan (lampiran senarai semak) Salinan dokumen tidak disahkan. a) b) c) d) e) Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) Salinan sijil kelahiran murid Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) Salinan kad Pengenalan ibubapa/penjaga Salinan sijil-sijil yang berkaitan 4. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Blok E13. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Kemasukan Murid ke Sekolah Seni Malaysia (SSeM/BPKM/10). yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.BPSSeM/A11 TATACARA PERMOHONAN 1. 2. Sebarang pertanyaan sila hubungi. Rahman) Tel: 03 . En Abdul Haleem bin A. Sila kemukakan semua salinan sijil yang telah disahkan benar oleh pegawai kerajaan Kumpulan A. Permohonan akan ditolak sekiranya. Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatankuasa Penduduk. 62604 Putrajaya. Keputusan panel pemilihan adalah muktamad. Seni dan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 & 7. 8. 3. 6. Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga/ujibakat adalah tanggungjawab pemohon sendiri. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Sektor Pengurusan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum 30 Jun 2010.8884 1020 b) 6 . En Shamsudin bin Redza Tel: 03 . Setiap pengesahan hendaklah dicop Nama. Guru Besar.