Borang Kemasukan Ke Sekolah Seni

BPSSeM/A11

PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE SEKOLAH SENI MALAYSIA KPM

KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN SATU
SEKOLAH SENI MALAYSIA, JOHOR BAHRU (untuk murid dari Semenanjung Malaysia sahaja) SEKOLAH SENI MALAYSIA, KUCHING (untuk murid dari Sabah, Sarawak & Labuan sahaja)

BIDANG PILIHAN:

(Sila Pilih Satu Bidang Sahaja) Bidang Kesenian Seni Visual Seni Teater Seni Tari Seni Muzik (Tandakan √ )

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
► Warganegara Malaysia; ► Berbakat dan berpotensi dalam mana-mana bidang kesenian berikut ( seni visual/seni tari/seni muzik/seni teater ); ► Lulus Uji Bakat peringkat Negeri dan Kebangsaan. ► Lulus Ujian Aptitud ► Memperoleh keputusan dengan minimum 3B atau setara* dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun 2010 * Setara bermaksud setiap gred keputusan UPSR diberikan markah seperti jadual dibawah: A = 20 markah B = 15 markah C = 10 markah D = 05 markah E = 01 markah Contoh 1A 1B 1C = 45 Markah. Markah ini adalah setara dengan keputusan minimum iaitu 3B. Hanya keputusan 3 mata pelajaran yang terbaik sahaja diambil kira.

BAHAGIAN A - MAKLUMAT MURID
1. Nama Murid

2 3 4.

No. Sijil Lahir No. Kad Pengenalan jika ada No. Angka Giliran UPSR 2010

1

14. 10. Telefon (R) No. 18. Telefon (B) No. ( B ) = Bimbit. Alamat surat menyurat Poskod Negeri 12. 21. 16.BPSSeM/A11 H H B B T T T T 5. 8. Telefon (P) 22. Keturunan Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain nyatakan. No.11) Poskod Negeri 17. No.MAKLUMAT KELUARGA Nama ibu bapa / penjaga 13. 7. Tinggi : Berat : kg sm 9. Hubungan / Pertalian No. 20. Kad Pengenalan Alamat Tetap (Jika berlainan daripada no. Faks ( P ) Pekerjaan ibu bapa/ penjaga Bandar 19. 11. ( P ) = Pejabat 2 . Tarikh Lahir Jantina Lelaki Perempuan 6. Telefon ( R ) Bandar BAHAGIAN B . Alamat E .mel ibu bapa / Penjaga : * ( R ) = Rumah. No. 15.

Faks Bandar 3 . ( Sila isi mengikut pencapaian/ penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Aktiviti Seni Tahun Peringkat Pencapaian BAHAGIAN D . Nama dan alamat sekolah: Poskod Negeri 27. ( Sila isi aktiviti Badan Beruniform.MAKLUMAT MURID DALAM PENCAPAIAN KEPIMPINAN 25.MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM 24. Jawatan Disandang BAHAGIAN F .BPSSeM/A11 BAHAGIAN C . Aktiviti Kokurikulum Jawatan Disandang Peringkat Penglibatan Tertinggi BAHAGIAN E .MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KESENIAN 23. No.Sukan/Permainan Mengikut Pencapaian/Penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi.MAKLUMAT SEKOLAH 26. Telefon No. 28. Kelab/Persatuan.

PENGESAHAN DAN SOKONGAN GURU BESAR 30. Tandatangan Nama : No Kad Pengenalan : Tarikh : BAHAGIAN H .PERAKUAN IBU BAPA / PENJAGA 29. Ulasan permohonan : disokong / tidak disokong ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tandatangan dan cop jawatan Cop Sekolah: ……………………………………………..BPSSeM/A11 BAHAGIAN G . 31. Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya didapati ada maklumat yang yang tidak benar.. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar. ……………………………………………………. Tandatangan dan cop jawatan ……………………………………………………… Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : 4 . Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : Kod Sekolah UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENGESAHAN JABATAN PELAJARAN NEGERI ( Sektor Pengurusan Kemanusiaan ) Pengesahan dari Jabatan Pelajaran Negeri untuk dipanjangkan permohonan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak permohonan ini.

Salinan sijil-sijil berkaitan * Sila susun sijil mengikut senarai semak 5 . Salinan kad pengenalan ibu bapa/ penjaga 5. Salinan surat beranak murid 3.BPSSeM/A11 SENARAI SEMAK ( Tandakan √ pada kotak yang berkenaan ) Bersama-sama ini disertakan dokumen yang telah disahkan : 1. Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) 2. Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) 4.

6. 8. Tel : 03 . a) b) c) Tidak disertakan dengan salinan dokumen yang berkaitan (lampiran senarai semak) Salinan dokumen tidak disahkan. Permohonan akan ditolak sekiranya. 3. Bahagian Sukan. Blok E13. a) Pengarah. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Kemasukan Murid ke Sekolah Seni Malaysia (SSeM/BPKM/10). 2. Setiap pengesahan hendaklah dicop Nama. 10. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Sektor Pengurusan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum 30 Jun 2010. yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 62604 Putrajaya. Keputusan panel pemilihan adalah muktamad. Borang yang telah lengkap dengan salinan sijil yang telah disahkan perlu mengikut susunan berikut. Sila kemukakan semua salinan sijil yang telah disahkan benar oleh pegawai kerajaan Kumpulan A. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.8884 1034 Pegawai Meja i. Seni dan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 & 7. Sebarang pertanyaan sila hubungi.8884 1020 b) 6 . Jawatan dan Jabatan pihak yang mengesahkan. Guru Besar. Rahman) Tel: 03 . En Abdul Haleem bin A. 9.BPSSeM/A11 TATACARA PERMOHONAN 1.8884 1002 Faks : 03 . Kompleks E. Hanya murid yang layak sahaja akan dipanggil/dihubungi untuk uji bakat. Penghulu/Pegawai dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret/ Peguam. En Shamsudin bin Redza Tel: 03 . Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatankuasa Penduduk. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. a) b) c) d) e) Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) Salinan sijil kelahiran murid Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) Salinan kad Pengenalan ibubapa/penjaga Salinan sijil-sijil yang berkaitan 4. Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga/ujibakat adalah tanggungjawab pemohon sendiri.8884 1016 ii. 7. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful