BPSSeM/A11

PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE SEKOLAH SENI MALAYSIA KPM

KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN SATU
SEKOLAH SENI MALAYSIA, JOHOR BAHRU (untuk murid dari Semenanjung Malaysia sahaja) SEKOLAH SENI MALAYSIA, KUCHING (untuk murid dari Sabah, Sarawak & Labuan sahaja)

BIDANG PILIHAN:

(Sila Pilih Satu Bidang Sahaja) Bidang Kesenian Seni Visual Seni Teater Seni Tari Seni Muzik (Tandakan √ )

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
► Warganegara Malaysia; ► Berbakat dan berpotensi dalam mana-mana bidang kesenian berikut ( seni visual/seni tari/seni muzik/seni teater ); ► Lulus Uji Bakat peringkat Negeri dan Kebangsaan. ► Lulus Ujian Aptitud ► Memperoleh keputusan dengan minimum 3B atau setara* dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun 2010 * Setara bermaksud setiap gred keputusan UPSR diberikan markah seperti jadual dibawah: A = 20 markah B = 15 markah C = 10 markah D = 05 markah E = 01 markah Contoh 1A 1B 1C = 45 Markah. Markah ini adalah setara dengan keputusan minimum iaitu 3B. Hanya keputusan 3 mata pelajaran yang terbaik sahaja diambil kira.

BAHAGIAN A - MAKLUMAT MURID
1. Nama Murid

2 3 4.

No. Sijil Lahir No. Kad Pengenalan jika ada No. Angka Giliran UPSR 2010

1

Tinggi : Berat : kg sm 9. No. Faks ( P ) Pekerjaan ibu bapa/ penjaga Bandar 19. Kad Pengenalan Alamat Tetap (Jika berlainan daripada no. Hubungan / Pertalian No.11) Poskod Negeri 17. No. Keturunan Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain nyatakan. 16. Alamat surat menyurat Poskod Negeri 12. 15. No. 14. 20. 11.BPSSeM/A11 H H B B T T T T 5. Telefon (P) 22. Telefon (B) No. 10. 7.MAKLUMAT KELUARGA Nama ibu bapa / penjaga 13. Alamat E . Telefon ( R ) Bandar BAHAGIAN B . ( B ) = Bimbit. Telefon (R) No. 18. Tarikh Lahir Jantina Lelaki Perempuan 6. 8.mel ibu bapa / Penjaga : * ( R ) = Rumah. 21. ( P ) = Pejabat 2 .

( Sila isi aktiviti Badan Beruniform. ( Sila isi mengikut pencapaian/ penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Aktiviti Seni Tahun Peringkat Pencapaian BAHAGIAN D . Kelab/Persatuan.MAKLUMAT MURID DALAM PENCAPAIAN KEPIMPINAN 25.MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM 24. Faks Bandar 3 .BPSSeM/A11 BAHAGIAN C .Sukan/Permainan Mengikut Pencapaian/Penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Nama dan alamat sekolah: Poskod Negeri 27. Jawatan Disandang BAHAGIAN F . Telefon No. Aktiviti Kokurikulum Jawatan Disandang Peringkat Penglibatan Tertinggi BAHAGIAN E . No.MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KESENIAN 23.MAKLUMAT SEKOLAH 26. 28.

PERAKUAN IBU BAPA / PENJAGA 29. …………………………………………………….. Tandatangan dan cop jawatan ……………………………………………………… Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : 4 .BPSSeM/A11 BAHAGIAN G . Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya didapati ada maklumat yang yang tidak benar. Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : Kod Sekolah UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENGESAHAN JABATAN PELAJARAN NEGERI ( Sektor Pengurusan Kemanusiaan ) Pengesahan dari Jabatan Pelajaran Negeri untuk dipanjangkan permohonan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Tandatangan Nama : No Kad Pengenalan : Tarikh : BAHAGIAN H . Ulasan permohonan : disokong / tidak disokong ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tandatangan dan cop jawatan Cop Sekolah: ……………………………………………. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar.. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak permohonan ini. 31.PENGESAHAN DAN SOKONGAN GURU BESAR 30.

Salinan sijil-sijil berkaitan * Sila susun sijil mengikut senarai semak 5 . Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) 4. Salinan surat beranak murid 3.BPSSeM/A11 SENARAI SEMAK ( Tandakan √ pada kotak yang berkenaan ) Bersama-sama ini disertakan dokumen yang telah disahkan : 1. Salinan kad pengenalan ibu bapa/ penjaga 5. Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) 2.

8884 1020 b) 6 . Jawatan dan Jabatan pihak yang mengesahkan. 8. Tel : 03 . 7. En Abdul Haleem bin A. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Kemasukan Murid ke Sekolah Seni Malaysia (SSeM/BPKM/10).8884 1016 ii. yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang yang telah lengkap dengan salinan sijil yang telah disahkan perlu mengikut susunan berikut. Sebarang pertanyaan sila hubungi. Blok E13. a) b) c) Tidak disertakan dengan salinan dokumen yang berkaitan (lampiran senarai semak) Salinan dokumen tidak disahkan. Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatankuasa Penduduk. Seni dan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 & 7. Bahagian Sukan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Borang permohonan hendaklah dihantar ke Sektor Pengurusan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum 30 Jun 2010. Guru Besar. Setiap pengesahan hendaklah dicop Nama. Sila kemukakan semua salinan sijil yang telah disahkan benar oleh pegawai kerajaan Kumpulan A. Keputusan panel pemilihan adalah muktamad. 2. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.BPSSeM/A11 TATACARA PERMOHONAN 1. a) b) c) d) e) Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) Salinan sijil kelahiran murid Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) Salinan kad Pengenalan ibubapa/penjaga Salinan sijil-sijil yang berkaitan 4. a) Pengarah. Kompleks E. 3. 10. Penghulu/Pegawai dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret/ Peguam.8884 1002 Faks : 03 . Permohonan akan ditolak sekiranya. 5. 9.8884 1034 Pegawai Meja i. Hanya murid yang layak sahaja akan dipanggil/dihubungi untuk uji bakat. 6. 62604 Putrajaya. Rahman) Tel: 03 . Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga/ujibakat adalah tanggungjawab pemohon sendiri. En Shamsudin bin Redza Tel: 03 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful