BPSSeM/A11

PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE SEKOLAH SENI MALAYSIA KPM

KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN SATU
SEKOLAH SENI MALAYSIA, JOHOR BAHRU (untuk murid dari Semenanjung Malaysia sahaja) SEKOLAH SENI MALAYSIA, KUCHING (untuk murid dari Sabah, Sarawak & Labuan sahaja)

BIDANG PILIHAN:

(Sila Pilih Satu Bidang Sahaja) Bidang Kesenian Seni Visual Seni Teater Seni Tari Seni Muzik (Tandakan √ )

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
► Warganegara Malaysia; ► Berbakat dan berpotensi dalam mana-mana bidang kesenian berikut ( seni visual/seni tari/seni muzik/seni teater ); ► Lulus Uji Bakat peringkat Negeri dan Kebangsaan. ► Lulus Ujian Aptitud ► Memperoleh keputusan dengan minimum 3B atau setara* dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun 2010 * Setara bermaksud setiap gred keputusan UPSR diberikan markah seperti jadual dibawah: A = 20 markah B = 15 markah C = 10 markah D = 05 markah E = 01 markah Contoh 1A 1B 1C = 45 Markah. Markah ini adalah setara dengan keputusan minimum iaitu 3B. Hanya keputusan 3 mata pelajaran yang terbaik sahaja diambil kira.

BAHAGIAN A - MAKLUMAT MURID
1. Nama Murid

2 3 4.

No. Sijil Lahir No. Kad Pengenalan jika ada No. Angka Giliran UPSR 2010

1

Kad Pengenalan Alamat Tetap (Jika berlainan daripada no. 21. 7. 16.mel ibu bapa / Penjaga : * ( R ) = Rumah. Tarikh Lahir Jantina Lelaki Perempuan 6. 14. ( P ) = Pejabat 2 .11) Poskod Negeri 17. No. Faks ( P ) Pekerjaan ibu bapa/ penjaga Bandar 19. No. Hubungan / Pertalian No.MAKLUMAT KELUARGA Nama ibu bapa / penjaga 13. 10. Alamat surat menyurat Poskod Negeri 12. Keturunan Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain nyatakan. 18. 8. Telefon (R) No.BPSSeM/A11 H H B B T T T T 5. ( B ) = Bimbit. Tinggi : Berat : kg sm 9. 15. Telefon (B) No. 11. Telefon ( R ) Bandar BAHAGIAN B . Telefon (P) 22. 20. No. Alamat E .

Sukan/Permainan Mengikut Pencapaian/Penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Faks Bandar 3 . Aktiviti Seni Tahun Peringkat Pencapaian BAHAGIAN D .MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM 24. Jawatan Disandang BAHAGIAN F . ( Sila isi mengikut pencapaian/ penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Nama dan alamat sekolah: Poskod Negeri 27.MAKLUMAT SEKOLAH 26.MAKLUMAT MURID DALAM PENCAPAIAN KEPIMPINAN 25. ( Sila isi aktiviti Badan Beruniform. 28. Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. No. Aktiviti Kokurikulum Jawatan Disandang Peringkat Penglibatan Tertinggi BAHAGIAN E .MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KESENIAN 23. Kelab/Persatuan. Telefon No.BPSSeM/A11 BAHAGIAN C .

BPSSeM/A11 BAHAGIAN G . Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak permohonan ini. Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : Kod Sekolah UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENGESAHAN JABATAN PELAJARAN NEGERI ( Sektor Pengurusan Kemanusiaan ) Pengesahan dari Jabatan Pelajaran Negeri untuk dipanjangkan permohonan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. 31. Tandatangan Nama : No Kad Pengenalan : Tarikh : BAHAGIAN H .PERAKUAN IBU BAPA / PENJAGA 29.. ……………………………………………………. Tandatangan dan cop jawatan ……………………………………………………… Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : 4 .. Ulasan permohonan : disokong / tidak disokong ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tandatangan dan cop jawatan Cop Sekolah: ……………………………………………. Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya didapati ada maklumat yang yang tidak benar. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar.PENGESAHAN DAN SOKONGAN GURU BESAR 30.

Salinan sijil-sijil berkaitan * Sila susun sijil mengikut senarai semak 5 . Salinan surat beranak murid 3.BPSSeM/A11 SENARAI SEMAK ( Tandakan √ pada kotak yang berkenaan ) Bersama-sama ini disertakan dokumen yang telah disahkan : 1. Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) 4. Salinan kad pengenalan ibu bapa/ penjaga 5. Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) 2.

Borang permohonan hendaklah dihantar ke Sektor Pengurusan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum 30 Jun 2010. 7. Blok E13. Keputusan panel pemilihan adalah muktamad. Rahman) Tel: 03 . Tel : 03 . En Shamsudin bin Redza Tel: 03 . Penghulu/Pegawai dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret/ Peguam. 62604 Putrajaya. Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatankuasa Penduduk. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Kemasukan Murid ke Sekolah Seni Malaysia (SSeM/BPKM/10). 10. 2. yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 8. Sila kemukakan semua salinan sijil yang telah disahkan benar oleh pegawai kerajaan Kumpulan A.8884 1034 Pegawai Meja i. 3. a) b) c) Tidak disertakan dengan salinan dokumen yang berkaitan (lampiran senarai semak) Salinan dokumen tidak disahkan. Kompleks E. a) Pengarah. 9. Seni dan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 & 7.BPSSeM/A11 TATACARA PERMOHONAN 1.8884 1020 b) 6 . Sebarang pertanyaan sila hubungi. En Abdul Haleem bin A. Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga/ujibakat adalah tanggungjawab pemohon sendiri. a) b) c) d) e) Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) Salinan sijil kelahiran murid Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) Salinan kad Pengenalan ibubapa/penjaga Salinan sijil-sijil yang berkaitan 4. 6. 5. Bahagian Sukan.8884 1016 ii.8884 1002 Faks : 03 . Permohonan akan ditolak sekiranya. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Guru Besar. Hanya murid yang layak sahaja akan dipanggil/dihubungi untuk uji bakat. Borang yang telah lengkap dengan salinan sijil yang telah disahkan perlu mengikut susunan berikut. Jawatan dan Jabatan pihak yang mengesahkan. Setiap pengesahan hendaklah dicop Nama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful