BPSSeM/A11

PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE SEKOLAH SENI MALAYSIA KPM

KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN SATU
SEKOLAH SENI MALAYSIA, JOHOR BAHRU (untuk murid dari Semenanjung Malaysia sahaja) SEKOLAH SENI MALAYSIA, KUCHING (untuk murid dari Sabah, Sarawak & Labuan sahaja)

BIDANG PILIHAN:

(Sila Pilih Satu Bidang Sahaja) Bidang Kesenian Seni Visual Seni Teater Seni Tari Seni Muzik (Tandakan √ )

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
► Warganegara Malaysia; ► Berbakat dan berpotensi dalam mana-mana bidang kesenian berikut ( seni visual/seni tari/seni muzik/seni teater ); ► Lulus Uji Bakat peringkat Negeri dan Kebangsaan. ► Lulus Ujian Aptitud ► Memperoleh keputusan dengan minimum 3B atau setara* dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) tahun 2010 * Setara bermaksud setiap gred keputusan UPSR diberikan markah seperti jadual dibawah: A = 20 markah B = 15 markah C = 10 markah D = 05 markah E = 01 markah Contoh 1A 1B 1C = 45 Markah. Markah ini adalah setara dengan keputusan minimum iaitu 3B. Hanya keputusan 3 mata pelajaran yang terbaik sahaja diambil kira.

BAHAGIAN A - MAKLUMAT MURID
1. Nama Murid

2 3 4.

No. Sijil Lahir No. Kad Pengenalan jika ada No. Angka Giliran UPSR 2010

1

mel ibu bapa / Penjaga : * ( R ) = Rumah. 21. ( B ) = Bimbit. Telefon (R) No. 15. Keturunan Agama Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain nyatakan. Tinggi : Berat : kg sm 9.11) Poskod Negeri 17.MAKLUMAT KELUARGA Nama ibu bapa / penjaga 13. ( P ) = Pejabat 2 . Tarikh Lahir Jantina Lelaki Perempuan 6. 14. No. 11. 20. Kad Pengenalan Alamat Tetap (Jika berlainan daripada no. Faks ( P ) Pekerjaan ibu bapa/ penjaga Bandar 19. No. Telefon ( R ) Bandar BAHAGIAN B . 8. Alamat E . No. Telefon (P) 22. Alamat surat menyurat Poskod Negeri 12. Telefon (B) No. 16. 10.BPSSeM/A11 H H B B T T T T 5. 7. 18. Hubungan / Pertalian No.

No. Aktiviti Seni Tahun Peringkat Pencapaian BAHAGIAN D .MAKLUMAT SEKOLAH 26. Nama dan alamat sekolah: Poskod Negeri 27. ( Sila isi aktiviti Badan Beruniform. Aktiviti Kokurikulum Jawatan Disandang Peringkat Penglibatan Tertinggi BAHAGIAN E . ( Sila isi mengikut pencapaian/ penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Bil 1 2 3 4 5 6 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi. Telefon No.Sukan/Permainan Mengikut Pencapaian/Penglibatan tertinggi ) Bil 1 2 3 4 5 * Sila buat lampiran sekiranya tidak mencukupi.BPSSeM/A11 BAHAGIAN C .MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KESENIAN 23.MAKLUMAT MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM 24. Kelab/Persatuan.MAKLUMAT MURID DALAM PENCAPAIAN KEPIMPINAN 25. 28. Jawatan Disandang BAHAGIAN F . Faks Bandar 3 .

Ulasan permohonan : disokong / tidak disokong ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tandatangan dan cop jawatan Cop Sekolah: …………………………………………….. Tandatangan Nama : No Kad Pengenalan : Tarikh : BAHAGIAN H . Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak permohonan ini. Tandatangan dan cop jawatan ……………………………………………………… Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : 4 .PERAKUAN IBU BAPA / PENJAGA 29. ……………………………………………………. Nama : No Kad Pengenalan: Tarikh : Kod Sekolah UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENGESAHAN JABATAN PELAJARAN NEGERI ( Sektor Pengurusan Kemanusiaan ) Pengesahan dari Jabatan Pelajaran Negeri untuk dipanjangkan permohonan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya mengaku semua maklumat yang diberikan adalah benar dan sekiranya didapati ada maklumat yang yang tidak benar. Saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar. 31.PENGESAHAN DAN SOKONGAN GURU BESAR 30.BPSSeM/A11 BAHAGIAN G ..

Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) 2.BPSSeM/A11 SENARAI SEMAK ( Tandakan √ pada kotak yang berkenaan ) Bersama-sama ini disertakan dokumen yang telah disahkan : 1. Salinan sijil-sijil berkaitan * Sila susun sijil mengikut senarai semak 5 . Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) 4. Salinan kad pengenalan ibu bapa/ penjaga 5. Salinan surat beranak murid 3.

Borang permohonan hendaklah dihantar ke Sektor Pengurusan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum 30 Jun 2010. Tel : 03 . Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Kemasukan Murid ke Sekolah Seni Malaysia (SSeM/BPKM/10). a) Pengarah. Sila kemukakan semua salinan sijil yang telah disahkan benar oleh pegawai kerajaan Kumpulan A. En Shamsudin bin Redza Tel: 03 . a) b) c) d) e) Borang permohonan kemasukan (BPSSeM/A11) Salinan sijil kelahiran murid Salinan kad pengenalan murid (Jika ada) Salinan kad Pengenalan ibubapa/penjaga Salinan sijil-sijil yang berkaitan 4. Hanya murid yang layak sahaja akan dipanggil/dihubungi untuk uji bakat. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Keputusan panel pemilihan adalah muktamad. Permohonan akan ditolak sekiranya. 8. 6. Kompleks E. Bahagian Sukan. En Abdul Haleem bin A.8884 1002 Faks : 03 . Sebarang pertanyaan sila hubungi. 7. Rahman) Tel: 03 . Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. 9. 62604 Putrajaya. Borang yang telah lengkap dengan salinan sijil yang telah disahkan perlu mengikut susunan berikut. Guru Besar. Seni dan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1 & 7. 5. a) b) c) Tidak disertakan dengan salinan dokumen yang berkaitan (lampiran senarai semak) Salinan dokumen tidak disahkan. 10.8884 1020 b) 6 . Blok E13.8884 1016 ii. Penghulu/Pegawai dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret/ Peguam. Setiap pengesahan hendaklah dicop Nama. 2. Jawatan dan Jabatan pihak yang mengesahkan. Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatankuasa Penduduk.BPSSeM/A11 TATACARA PERMOHONAN 1. Segala perbelanjaan untuk menghadiri temuduga/ujibakat adalah tanggungjawab pemohon sendiri. yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 3.8884 1034 Pegawai Meja i.