JAHILIYAH DAN KESANNYA KEPADA MASYARAKAT

Disediakan oleh : 1. Nadia Nursyahirah Binti Noor Shiam 2. Siti Normelati Binti Md Isa

KONSEP JAHILIYAH

MASA JAHILIYAH

KESAN JAHILIYAH

JAHILIYAH
PERBEZAAN HIDAYAH & JAHILIYAH CIRI-CIRI MASYARAKAT JAHILIYAH

Pengertian Jahiliyah
‡ Asal maknanya : bodoh ‡ Jahil masyarakat jahiliyah, menurut Al-Quran : ± Sikap mental yang menolak pedoman dan petunjuk daripada Allah. ± Mencipta undang-undang yang berlawanan daripada hukum yang diturunkan Allah. ‡ Jahiliyah tidak berlawanan dengan ilmu bertamadun dan ilmu kemajuan.

‡ Konsep jahil bagi masyarakat Jahiliyah berlawanan dengan marifatullah dan tidak berpandukan hidayah Allah. ‡ Menurut Al-Quran, masyarakat Arab itu jahiliyah bukanlah kerana mereka tidak pandai dalam ilmu duniawi seperti falak, kimia, kedokotoran dan macammacam lagi. ‡ Mereka dianggap jahiliyah kerana mereka berhakimkan hawa nafsu dan menolak hukum-hukum Allah.

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang yang yakin..." (Surah al-Maa idah:50)
Maksud ayat : Masyarakat jahiliyah tidak merujuk pada masyarakat bodoh dalam pengertian tiada mempunyai ilmu pengetahuan tetapi masyarakat yang melanggari perintah Allah dan mereka undang-undang mereka sendiri yang bertentangan dengan hukum Allah

MASA JAHILIYAH 
Masa permulaan : TIDAK DITENTUKAN  Namun menurut www.wikipedia.com, masyarakat Jahiliyah wujud 1500 tahun dahulu. Boleh berulang pada bila-bila masa dan tidak akan berkesudahan seperti contoh zaman sekarang

Perbezaan Hidayah dan Jahiliyah
HIDAYAH
Berpunca dari makrifatullah. MAKRIFATULLAH = mengengal Allah Mempunyai pegangan hidup yang seimbang. Melahirkan masyarakat Islam.

JAHILIAH
Berpunca dari kejahilan terhadap Allah dan keengganan menurut perintah. Mempunyai pegangan hidup yang negatif dan tidak seimbang. Melahirkan masyarakat Jahiliyah.

TIDAK BERIMAN KEPADA ALLAH
-Asas perkembangan jahiliyah - Penyelewengan konsep, tingkah laku - Kepincangan hidup manusia terbina sama ada berhubung dengan perasaan atau fikiran pemikiran.

TIDAK MENJALANKAN HUKUM ALLAH
- Menolak hukum Allah -Menolak peraturan Allah - Menurut hawa nafsu

CIRICIRI- CIRI MASYARAKAT JAHILIYAH
WUJUD THAGUT DALAM MASYARAKAT
-Maksud taghut : kepercayaan dan amalan yang menyesatkan manusia - Berusaha menyelewengkan manusia daripada beribadah kepada Allah dan beribadah dengan hukum yang dicipta sendiri berlandaskan hawa nafsu

MENURUT HAWA NAFSU TANPA BIMBINGAN HIDAYAT ALLAH -Jauh dari petunjuk Allah - Tenggelam dalam dunia hawa nafsu - Nafsu menjadi tidak terkawal dan tanpa bimbingan.

KESAN JAHILIYAH
o o o o o MEROSAKKAN TASAWWUR MANUSIA MENYIMPANGKAN SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA PEMESONGAN FALSAFAH PEMIKIRAN MANUSIA BERSIKAP MATERIALISTIK MANUSIA MEMINDAHKAN HAK ALLAH KEPADA HAK MANUSIA (hak hakimiah, hak membuat hukum, hak melepaskan nilai-nilai kehidupan) BANYAK PEPERANGAN TERCETUS AKIBAT DARIPADA DIRACUNI FAHAMAN NASIONALISME MENJALANKAN PERNIAGAAN SEMATA-MATA UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN KETIDAKSEIMABANGAN KEHIDUPAN MANUSIA PENGABAIAN ASPEK ROHANIAH

o o o o

o MELAHIRKAN WARGA NEGARA YANG BAIK BUKAN SOLEH AKIBAT DARIPADA LAHIRNYA FAHAMAN DUA LISMA IAITU PENEKANAN ASPERK AKHLAK DAN MORAL. o MELAHIRKAN SIKAP KEBENDAAN. o FAHAMAN ATISME LAHIR. o KERUNTUHAN AKHLAK

CONTOH JAHILIYAH ZAMAN SEKARANG

TERIMA KASIH