Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni Bapak ibu guru ingkang

dhahat kinurmatan Para wali murid kelas VI kuta kinurmatan ugi Kanca-kanca ingkang kula tresnani

Kaping setunggal, sumangga sesarengan ngunjukaken puja pudyastuti katur dumateng ngarsanipungusti Allah ingkang maha Agung ingkang sampun paring rahmat saha hidayah dhumateng kita sedaya. Saenggah kita dipun paring kesehatan kangge ngempal sesarengan ing wonten dinten punika. Dinten punika kita sedaya saget ngempal wonten ing acara perpisahan ugi kalian acara perayaan kelulusan murid kelas VI. Para guru ugi kanca-kanca sedaya. Saestu nipun wedal mlampah ngantos mboten kraos. Sampun enem taun kita para siswa kelas VI belajar ugi nyuwun paring ilmu wonten ing sekolah punika. Kathah sanget pelajaran ugi pengetahuan ingkang saget kita pendet, ingkang manfaat kangge para siswa sedaya.

kula minangka wakil siswa siswi kelas VI ngaturaken matur suwun ingkang sanget dhumateng para guru ingkang kita tresnani mugi sedaya ilmu lan wejangan saking bapak lan ibu guru ingkang kita trami badhe kula inget-inget. Wasono cekap semantem atur kula menawi wonten leres lepetipun atur kula. Badhe kita inget-inget wonten ing sekolah ingkang kita tresnani. Salami kita sekolah wonten ing mriki. lan ingkang paring pitutur ugi dorongan supados kita saget berhasil lan saget ngrayakaken kelulusan ing dinten punika. sedih.Wedal punika wanci nipun kelulusan sampun dugisak sampun nipun enem taun kita lampahi sedaya kathah nimbi ilmu saking bapak ibu guru. Kangge kanca-kanca sedaya ingkang kita lampahi wonten ing sekolahan seneng. Tumrap keluarga masyarakat bangsa lan Negara. nyuwun gunging pangaksani Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh NAMA: NABILA IHZA ALMAWADDAH KELAS: 6 UMAR BIN KHATTAB NO ABS: 27 . Sak sampun nipun punika kita kedah tetep rajin nimbi ilmu supados kita sageto dados tiang ingkang sahe lan migunani. lan bahagia. Kula lan sak kanca nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng bapak saha ibu guru ingkang kita tresnani. mboten langkung kula ngaturaken matus suwun dumateng tiang sepuh kula ingkang kula tresnani ing wedal punika ugi rawuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful