Anda di halaman 1dari 24

SMK BATU SEPULUH, LEKIR

32020 SITIAWAN,

PERAK DARUL RIDZUAN

SASARAN KERJA TAHUNAN 2011

HAJI SHAIFUDDIN BIN HAJI MASDUKI

PENGETUA CEMERLANG
SMK BATU SEPULUH, LEKIR

1
STRATEGI : MEMBUDAYAKAN HEADCOUNT

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN

Meningkatkan prestasi Program Peningkatan Kedudukan Ke-59 Ke- 30 PK/GKS


PMR 2011. Prestasi PMR 2011 pencapaian PMR
diperingkat negeri
:

1. Kualiti 2.33% 6.00%

2. Kuantiti 60.00% 75.00%

3. GPS 2.70 2.40


(PMR 2010)
Meningkatkan prestasi Program Peningkatan Kedudukan Ke- PK / GKVT
Ke-
SPM 2011. Prestasi SPM 2011 pencapaian SPM di
peringkat
kebangsaan :

1. Kualiti 0% 1.60%

2. Kuantiti 86.18% 100%

3. GPS 5.58 (SPM 5.30


2009)

1. Kualiti PK / GK
Meningkatkan prestasi Program Peningkatan 0% Min 5% K.P
Peperiksaan Dalaman 2011. Prestasi Peperiksaan Dalaman
2011 (menengah rendah) 2. Kuantiti
30% Min 60%
3. GPS
4.0 Mak 3.5
Menengah Atas
Kualiti
0% Min 5%
Kuantiti
87% Min 90%
GPS
7.0 6.0

2
STRATEGI : MEMBUDAYAKAN HEADCOUNT

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN
Data asrama dapat
280 280 penghuni asrama
Memantapkan pengurusan Data Sistem Maklumat diisi dengan
penghuni PK HEM
data asrama sekolah Asrama (SMA) sempurna dalam
asrama
SMA

Perkhemahan Akademik Bilangan murid dari


Melonjakkan
Sekolah kalangan pelajar 32 murid 32 murid PK/GK
Kecemerlangan Akademik
cemerlang

Bilangan murid
Perkhemahan Jati Diri Sekolah yang
Membina jati diri murid 0 murid 100 murid PK HEM
Sekolah mengikuti
perkhemahan jati diri

Menghidupkan Keberkatan
Bulan Ramadhan & Bilangan murid 1000 murid
Program Ehya Ramadhan 1000 murid Islam PK HEM
membimbimbing beragama Islam Islam
iman,akidah & akhlak Islam

Melatih aspek kepimpinan Kem Kepimpinan Sekolah Bilangan pemimpin


80 murid 100 murid PK HEM
dalam kalangan pelajar. persatuan /
pengawas

3
STRATEGI : MENINGKATKAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN TRANSFORMASIONAL

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN
Meningkatkan
keberkesanan pengurusan Pelaksanaan Mesyuarat Bilangan Mesyuarat 4 kali
4 kali PK
kurikulum sekolah. Kurikulum Sekolah Setahun

Memberi bimbingan khas Bilangan Ketua


Pengurusan Kurikulum pengurusan akademik Panitia yang diberi -
15 orang ketua panitia PK
yang berkesan di sekolah kepada Ketua Ketua Panitia bimbingan

Meningkatkan Program LADAP Bilangan guru dan


92 orang
profesionalisme staf 92 orang pegawai PK / GKK
keguruan

Memastikan pengurusan
Penerangan Literasi Peratus bilangan
disiplin di sekolah
Undang- Undang dan 100% 100% PK HEM
berteraskan Akta
Peraturan- Peraturan
guru
Pendidikan 1996.
disiplin murid.
Program Perkongsian Pintar :

a. Kelab Pencegahan
Jenayah Bilangan aktiviti di 10 kali 10 kali PK HEM
sekolah
Menyelaraskan aktiviti b. Permuafakatan bersama
perkongsian pintar dengan PDRM – pegawai Bilangan aktiviti 2 kali 2 kali
agensi luar perhubungan sekolah bersama PDRM

c. Permuafakatan bersama Bilangan aktiviti


S/U PIBG
PIBG bersama PIBG 1 kali 1 kali

4
STRATEGI : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITI GURU

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN
• Program Lesson Study.
• Program Pemanduan Peningkatan band
Meningkatkan kualiti Band 3
Guru Cemerlang sekolah Band 4 PK
pengajaran dan
Menggunakan School
pembelajaran guru
Improvement Specialists
Coaches (SISC).

Meningkatkan prestasi Bilangan guru yang


Program Guru Cemerlang 92 orang
P&P guru ke arah sekolah dibantu 92 orang guru PK
Membantu sekolah guru
berprestasi tinggi

Bilangan guru
Memantapkan Program peningkatan
Bahasa Melayu
profesionalisme guru profesionalisme guru-guru 10 orang 10 orang PK / GKB
Sekolah Menengah
Bahasa Melayu Bahasa Melayu
yang dilatih

Meningkatkan kualiti guru-


Program Pendedahan Bilangan guru
guru Bahasa Inggeris
Komponen Sastera Bahasa Bahasa Inggeris 8 orang 8 orang PK / GKB
Inggeris (KOMSAS).

Meningkatkan 10 orang guru mata


Bilangan guru Sains
keberkesanan P&P guru Pelaksanaan Lesson Study - pelajaran Sains Teras & PK /GKS
yang terlibat
Sains. Elektif

- 2 orang moderator dan 50


Bilangan guru
orang guru
Meningkatkan kualiti P&P Program Penggerak Amalan dilatih
guru Strategi Asas Kualiti (PASAK PK / GC
100)

5
STRATEGI : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITI GURU

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN

Meningkatkan Bilangan 7 hari


Pengurusan LDP School
keberkesanan Program pelaksanaan Ladap 7 hari PK / GKK
Based (berasaskan sekolah)
LDP di sekolah.

Membina sahsiah murid Program pemantapan Bilangan murid yang 50 50 PK HEM


yang cemerlang sahsiah berisiko

Peratus peralatan
- 100 %
mencukupi.
Mempastikan Program Peralatan yang lengkap,
Integrasi Pendidikan Khas melaksanakan kursus PK.PK
Peratus guru
melaksanakan MBMMBI. MBMMBI pada guru.
MBMMBI Pendidikan
- 100 %
Khas dilatih.
1. Memberi khidmat Bilangan sesi
Sesi kaunseling / bimbingan 120 sesi
psikologi dan kaunseling kes 100 sesi
dan konsultasi :
kaunseling yang rujukan
berkesan.
• Kes-kes rujukan
Bilangan sesi PK HEM /
2. Memberi khidmat 60 sesi 80 sesi Kaunselor
• Sukarela kaunseling sukarela
Psikologi dan
Kaunseling secara Bilangan sesi
sistematik • Kelompok 20 sesi 40 sesi
kaunseling kelompok

Memastikan PBS Kekerapan


Pemantauan pelaksanaan
dilaksanakan di sekolah 3 kali 3 kali PK / GK
mengikut prosedur
PBS di sekolah pemeriksaan fail

6
STRATEGI : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITI GURU

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN

Mendedahkan Sistem
In-house Sistem
Pentaksiran Pendidikan Peratus guru yang
Pentaksiran Pendidikan 100 % 100% PK / GK
Kebangsaan kepada guru mengikuti in-house
Kebangsaan
terlibat

Memastikan petugas Peratus Taklimat


Taklimat pengendalian
peperiksaan menguruskan Pengendalian 100% 100% SPPP
peperiksaan dalaman
peperiksaan dengan cekap. Peperiksaan
dalaman

Program Peningkatan
Meningkatkan tahap Profesionalisme : Bilangan peserta
1 orang 1 orang
profesionalisme personel Program PK / Guru ICT
ICT a) Juruteknik Komputer Profesionalisme ICT
1 orang 1 orang
b) Guru Data

Meningkatkan
Bilangan Guru
profesionalisme keilmuan Taklimat Orientasi
Bimbingan dan
dalam Perkhidmatan Perkhidmatan Bimbingan dan 3 3 PK HEM
Kaunseling.
Bimbingan dan Kaunseling
Kaunseling

Taklimat Dasar dan Prosedur PK HEM


Meningkatkan kejelasan Pelajar tingkatan 350 orang 340 orang
Kemasukan ke IPTA dan
halatuju murid untuk 4&5
kerjaya / belajar Program Pendidikan Lepasan
SPM

Memastikan aspek
Bilangan manual
keselamatan menjadi Menyediakan Manual Arahan
umum dan SOP 1 1 PK HEM
keutamaan dalam sesuatu Pentadbiran.
aktiviti sekolah
program.

7
STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN


PENCAPAIAN

Mengekalkan prestasi Program Pelaksanaan Prestasi Pencapaian Pelajar 100% lulus 100% PK 1
pencapaian pelajar dalam Kerja Projek Matematik dalam Matematik Tambahan sekurang-kurang Panitia Matematik
pelaksanaan Kerja Projek Tambahan D Tambahan
Matematik Tambahan

Perlaksanaan Dasar Program Bimbingan Khas Peningkatan kadar penyertaan


60 : 40 di sekolah dasar 60 :40 ke aliran S & T peringkat 54% 60 % PK 1
negeri GK Sains Matematik

Menjadikan SMK Batu Program SisPA- NKRA Mendapat kedudukan 5 Menerima 1


Sepuluh sebagai penanda teratas dalam Daerah Manjung - anugerah PK 1
aras. peringkat daerah

Berusaha memenuhi criteria Program Bilangan program PK 1


ke arah SBT dalam pengantarabangsaan pengantarabangsaan Tiada 1 program PK HEM
melaksanakan program PK Koku
pengantarabangsaan Kaunselor

Menawarkan lebih banyak Kelas tambahan Bahasa Bilangan kelas yang


pilihan kepada ibubapa dan Arab menawarkan kelas tambahan 6 kelas 6 kelas PK 1
penjaga pelajar bagi bahasa kedua. GK Bahasa
penguasaan bahasa kedua.

Memperkasakan Kelas Program-program Bilangan program yang 2 Akademik 6 Unit Bimbingan


Rancangan Khas Peningkatan Akademik, dilaksanakan 2 Koku kaunseling
Kokurikulum dan Sahsiah. 2 Kepimpinan Penyelaras KRK & KAA

8
STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN


PENCAPAIAN

Meningkatkan prestasi Program Peningkatan Peratus semua A


kecemerlangan akademik Prestasi Kecemerlangan Peperiksaan Awam 2.3% PMR 60 % PMR PK 1
kelas KRK dan KAA Akademik. PMR 0% SPM 10% SPM Semua GK
SPM ( Kelas PI )

Menghasilkan bahan dakwah Risalah Bilangan risalah yang diedar.


sempena Hari Kebesaran 1053 1100 PK HEM
Islam Panitia Pendidikan Islam

Meningkatkan rasa syukur Program Penghayatan Bilangan aktiviti yang


sempena Sambutan Bulan Islam: dilaksanakan 2 2 PK HEM
Kemerdekaan a. Bacaan Tahlil dan Panitia Pend Islam
Yassin Panitia Sivik
b. Kerja social Kewarganegaraan
PIBG

Mewujudkan suasana Program Iklim Dini di Bilangan program yang


kondusif di sekolah sekolah dilaksanakan 3 5 PK HEM
Panitia pendidikan Islam
a. Budaya Salam Panitia Sivik
b. Budaya Sayang Kewarganegaraan
c. Budaya Senyum Kaunselor
d. Budaya Selamat

9
STRATEGI : MEMANTAPAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN


PENCAPAIAN

Mengukuhkan Penghayatan Program Sambutan hari Bilangan program yang


nilai-nilai Islam Kebesaran Islam dilaksanakan 4 5 PK HEM
Panitia pendidikan Islam
a. Maulidul Rasul AJK Asrama
b. Israk Mikraj PIBG
c. Maal Hijrah
d. Ihya Ramadan
e. Ibadah Qurban

Memakmurkan surau sekolah Program Surau Lima


Bintang Memenuhi kriteria 80% Panitia Pendidikan Islam
AJK Surau Asrama
Unit Bimbingan Dan
Kaunseling

Meningkatkan kualiti Program Nadwah Bilangan pelajar yang terlibat Penyelaras KRK dan
kepimpinan murid Kepimpinan Iskam 53 60 KAA
Unit Bimbingan
a. KRK Kaunseling
b. KAA

Meningkatkan penyertaan Program Majlis Ihtifal peserta yang terlibat Penyelaras KAA
murid dalam aktiviti KAA 100 120 Guru kelas
kokurikulum Pendidikan Islam

STRATEGI : MEMANTAPAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

10
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN
PENCAPAIAN

Menggalakkan penyertaan Majlis Tadarus Al-Quran Bilangan murid yang Guru KKQ
murid dalam Majlis Tadarus sekolah-sekolah Daerah menyertai (MTQSS) 2 4 Panitia Pendidikan Islam
Al- Quran Sekolah-sekolah Manjung
(MTQSS)

Meningkatkan pencapaian Program Kecemerlangan


akademik Bahasa Arab dan Akademik PMR: Peratus pencapaian B. Arab 80.0 % 90 % PK 1
Pendidikan Islam a. Latihtubi GK Bahasa
b. Program Halus Peratus pencapaian P. Islam 94.9 % 100 % Panitia Bahasa Arab
c. Gempur 1000
d. SOLAR
e. Tahbib Al-Lughah
f. Kanz Al- Mufradat
g. Soalan Selaras
h. BAJA
Meningkatkan pencapaian Program Kecemerlangan
akademik Bahasa Arab dan Akademik SPM: Peratus pencapaian B. Arab 88.2 % 95 % PK 1
Pendidikan Islam a. Latihtubi GK Bahasa
b. Program Halus Peratus pencapaian P. Islam 87.2 % 95 % Panitia Bahasa Arab
c. Gempur 1000
d. SOLAR
e. Tahbib Al-Lughah
f. Kanz Al- Mufradat
g. Soalan Selaras

Meningkatkan bilangan Program Inovasi P & P Bilangan inovasi


inovasi pengajaran dan Pendidikan Islam 2 4 Panitia Pendidikan Islam
pembelajaran di sekolah

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

11
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN
PENCAPAIAN

Menguruskan perkhidmatan Pengemaskinian Buku Peratus BRP dikemaskini 50% 100% PK 1


personel yang cekap mengikut Rekod Perkhidmatan KPT
prosedur yang telah (BRP) PT
ditetapkan
Menguruskan Laporan Kew 8 diluluskan dalam Menepati masa 100%
Perubahan (Kew 8) sebulan

Menguruskan permohonan
cuti Peratus permohonan 100% 100%
diluluskan dalam tempoh 1
bulan

Menguruskan pengesahan Bilangan guru dan staf 100% 100% PK 1


dalam perkhidmatan KPT
(PDP) PT

Menguruskan pemberian Bilangan PTB diuruskan dalam 100% 100%


taraf berpencen (PTB) tempoh 1 tahun

Meningkatkan tahap Penyediaan Anggaran Tempoh dikemukakan pada Feb 2010 Sebelum Mac 2011 PK 1
pengurusan perjawatan Belanja Mengurus (ABM) PPD dan JPN Guru data
mengikut prosedur yang Perjawatan bagi tahun
ditetapkan 2011

Memastikan perkhidmatan Penyelia Asrama


Kebersihan, keselamatan & Pemantauan Bilangan pemantauan Setiap hari Setiap hari Warden bertugas
makanan bermasak dilaksana PK HEM
mengikut prosedur KPT
PK 1

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

12
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN
PENCAPAIAN
TINDAKAN

Meningkatkan tahap Pengurusan aset: Bilangan permohonan 2 2 PK 1


pengurusan aset sekolah pelupusan asset
a. Pelupusan aset KPT
b. Hapuskira aset Bilangan permohonan 2 2
c. Laporan Tahunan hapuskira asset PT
aset ke......
Bilangan Penghantaran 1 1
laporan tahunan asset
Memastikan semua kes Pengurusan kes tatatertib Peratus kes tatatertib yang
tatatertib diuruskan mengikut diproses 100% 100% PK 1
prosedur

Menguruskan permohonan Pengisytiharan harta Peratus permohonan


pengisytiharan harta semua pegawai awam pengisytiharan harta 100% 100% PK 1
pegawai dan staf sokongan KPT
PT
Memastikan kewangan dan Pemantauan Akaun Kekerapan menerima Laporan
perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Audit Berteguran Tiada Laporan Tiada Laporan PK 1
Sekolah berada dalam Audit Berteguran Audit Berteguran KPT
keadaan teratur dan baik pada 2010 PT

Meningkatkan tahap Kursus – kursus latihan Peratus peserta yang


kecekapan modal insan personel mengikuti kursus latihan 100% 100% PK 1
kalangan anggota kumpulan personel KPT
sokongan

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS


13
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN
PENCAPAIAN

Pengurusan Data dan Pemantauan Peratus pengisian data-data


Teknikal HRMIS yang cekap Pengemaskinian Data: yang diisikan 60 % 100 % PK 1
KPT
a. Modul Rekod PT
Peribadi
b. Modul Profil
Perkhidmatan
Meningkatkan peratus Penarafan kendiri sekolah Melaksanakan penarafan
penarafan kendiri sekolah SKPM kendiri 100% 100% PK 1
menggunakan insnstrumen PK HEM
Standard Kualiti Pelajaran PK Koku
Malaysia (SKPM)

Meningkatkan kualiti Sistem Pengurusan Kualiti Penurunan Laporan


penyampaian perkhidmatan MS ISO 9001: 2008 Ketakakuran (NCR) Tiada NCR Tiada NCR PK 1
dengan mematuhi manual dan Bahagian Pengurusan
prosedur kualiti MS 9001 : Sekolah Harian, Jabatan
2008 Pelajaran Negeri dan
Pejabat Pelajaran Daerah

Memperkemaskan Manual Prosedur kerja dan Menyediakan MPK dan FM


dokumentasi penyampaian Fail Meja mengikut format PKPA Bil Ada Ada PK 1
perkhidmatan secara 8/1991 KPT
bersistematik berdasarkan
PKPA Bil.8/1991

Memastikan maklumat Maklumat Dasar-Dasar Bilangan dasar-dasar baru


lengkap mengenai dasar- Baru KPM KPM yang dikumpul dan Tiada Semua maklumat PK 1
dasar baru KPM dikumpul dan didokumentasikan dasar-dasar baru PK HEM
didokumentasikan KPM dikumpul dan PK Koku
didokumentasikan Semua GK

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

14
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN
PENCAPAIAN TINDAKAN

Memastikan penyampaian Program ‘ System Star Bilangan mesyuarat 1


perkhidmatan mematuhi Rating ‘ (SSR) penyelarasan Tiada Mesyuarat Pk 1
pekeliling yang ditetapkan penyelarasa PK HEM
Bilangan perlaksanaan audit n PK Koku
dalam KPT
1 Audit dalam
Mewujudkan system Perancangan strategic Perancangan Strategik Ada Perancangan Pk 1
penyampaian perkhidmatan sekolah sekolah memenuhi criteria Strategik sekolah PK HEM
secara bersistem standard memenuhi criteria PK Koku
standard KPT
Memastikan sekolah a. Program Olahraga Peratus murid yang terlibat
melaksanakan Dasar 1 Murid Sekolah dengan aktiviti sukan 60 % 100 % PK Koku
1 Sukan sepanjang tahun
b. Pertandingan
sukan di peringkat
dalaman

c. Penyertaan
sekolah dalam
pertandingan di
pelbagai peringkat

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

15
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN
PENCAPAIAN
TINDAKAN

Memastikan pelajar tingkatan Program PSICER Bilangan pelajar tingkatan lima


lima mempunyai halatuju 20 % 100% Kaunselor
pendidikan dan kerjaya yang
jelas

Mengenalpasti murid Kajian dan Profil Murid Bilangan pelajar cemerlang


cemerlang SPM Cemerlang SPM SPM 2 orang 5 orang Kaunselor

Membantu calon-calon Personaliti Unggul dan Peratus pelajar yang terlibat


Sekolah Berprestasi Tinggi Sahsiah murid 70% 100% PK HEM
melonjakkan kecemerlangan
personaliti dan sahsiah murid

Membantu calon-calon
Sekolah Berprestasi Tinggi Kecemerlangan Bilangan pelajar yang dibantu 2 5 PK Koku
melonjakkan kecemerlangan kokurikulum Peringkat
dalam bidang kokurikulum Kebangsaan

Memastikan pemberian
biasiswa memenuhi syarat Pemberi Biasiswa BKP Peratus penerima biasiswa 100% 100 % PK HEM
yang ditetapkan

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

16
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN
PENCAPAIAN

Memberi pendedahan
mengenai bahaya dadah, Kem Waja Diri Bilangan murid lelaki yang 0 2 PK HEM
HIV/AIDS (bahaya seks positif urin
rambang) inhalan, alcohol dan Program Ihya’ Ramadhan
rokok. PPDa Peringkat Negeri
( Program susulan Waja
Menerapkan asas-asas Diri)
keagamaan kepada murid

Memberi keinsafan kepada Program Curahan Kasih Bilangan penyertaan murid 0 5 Kaunselor
murid-murid berisiko PPDa lelaki yang berisiko Guru Kelas
PK HEM

Mengenalpasti murid yang Gerak Gempur PPDa Bilangan murid yang terlibat 0 20 Kaunselor
berpotensi risiko pelajar-pelajar yang dengan gerak gempur Guru Kelas
berisiko PK HEM

Memantapkan perkongsian Program Intervensi Pelajar Bilangan murid yang membuat


pintar dengan agensi luar ( PIP ) pengakuan pernah mengambil 0 0 Kaunselor
dadah dan positif kertas jalur
melalui ujian air kencing

Bilangan murid yang


Ujian urin ( Pengesanan dikenalpasti oleh jawatakuasa
awal ) disiplin sekolah
10 12 kaunselor
Menambah bilangan Program sahabat PPDa- Bilangan murid yang menjadi
pembimbing rakan sebaya Petronas sahabat PPDa- Petronas 0 5 Kaunseling

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN


PENCAPAIAN
17
Memastikan murid sifar dadah Pemantauan susulan Kes Bilangan murid positif urin 0 0 PK HEM
Positif Urin Kaunselor

Meningkatkan kesedaran dan


kefahaman bahaya dan kesan Sambutan hari Anti Dadah Bilangan Program Sambutan 1 kali 1 kali Kaunseling
dadah Hari Anti Dadah

Memastikan sekolah Program pemantapan Bilangan pelajar yang terlibat


melaksanakan program Bimbingan Dan Kaunseling 50% 90% Kaunselor
pemantapan kaunseling a. Pembimbing rakan
sebaya
Kaunseling berfokus

Mengurus permohonan Bantuan Kumpulan wang Peratus permohonan yang


bantuan murid mengikut Pelajar Miskin ( KWAMP ) diurus 100% 100% Kaunselor
syarat yang ditetapkan

1. Mencari atlet Program Gold Search Bilangan atlet bawah 14 tahun 5 atlet 10 atlet perempuan PK koku
berbakat untuk Peringkat Daerah bawah perempuan 10 atlet lelaki S/U Sukan
mewakili Daerah 14 dan 16 tahun. 5 atlet lelaki
Manjung Bilangan pingat emas lari 7
Penyediaan pasukan lari berganti-ganti 0
2. Mendapat 75% berganti-ganti yang mantap
pungutan pingat
Latihan terancang Bilangan atlet yang dilatih 15 atlet perempuan
emas dalam acara 10 atlet 15 atlet lelaki PK koku
lari berganti-ganti perempuan S/U Sukan
yang 10 atlet lelaki
dipertandingkan

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN


18
PENCAPAIAN
3. Mencari atlet Program Olahraga Bilangan atlet olahraga
berbakat secara terancang yang terlibat 15 atlet 20 atlet PK koku
berterusan perempuan perempuan S/U Sukan
15 atlet lelaki 20 atlet lelaki

Menyelaraskan sebaran Skim Takaful Peratus muris yang


maklumat kepada murid Sekolah-sekolah mencarum 95% 100% PK HEM
mengenai keperluan Malaysia ( TPSM ) Guru Kelas
caruman insurans PT
Takaful

Memastikan semua Penentuan keperluan Bilangan pelajar yang PK HEM


pelajar menerima Buku Teks memerlukan Buku Teks 1053 pelajar 1053 pelajar Guru Penyelaras
bekalan buku teks Buku teks
mengikut keperluan

Memastikan sekolah Pelupusan Buku Teks Bilangan Buku teks yang


dapat melaksanakan dilupuskan 10% 10% PK HEM
pelupusan Buku Teks Guru Penyelaras
mengikut prosedur Buku teks

Menyalurkan bantuan Memastikan setiap Peratus murid yang


kewangan Elaun Murid pemohon yang layak menerima bayaran 100% 100% GK Kemanusiaan
Khas menerima bayaran Penyelaras Pend.
Elaun Murid Khas Khas
dalam tahun semasa

STRATEGI : MEMANTAPKAN PELAKSANAAN PROGRAM KECEMERLANGAN DAN PROGRAM KHAS

OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN TINDAKAN

19
PENCAPAIAN

Menyediakan kelas Memastikan kemudahan Peratus kemudahan dan


Pendidikan khas yang dan prasarana Program prasarana di Program 100% 100% GK Kemanusiaan
kondusif Pendidikan Khas sentiasa pendidikan Khas mencukupi Penyelaras Pend.
mencukupi Khas

Melaksanakan kajian Kajian kes kaunseling Bilangan kajian ke kaunseling 0 2 PK HEM


berkaitan perkhidmatan Kaunselor
psikologi dan kaunseling Kajian Lapangan Bilangan kajian lapangan 0 1

Meningkatkan kualiti Program selenggaraan Kekerapan penyelenggaraan


selenggaraan peralatan ICT pencegahan (PM ) berkala pencegahan 0 2 kali setahun PK 1

STRATEGI : PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN
20
Memastikan dasar PPSMI Program bimbingan khas dan
Peningkatan bilangan
dilaksanakan oleh guru di khidmat bantu pelaksanaan Semua guru Mats & Sc
pemantauan P&P 1 X seoramg PKP & GK Sc.
sekolah PPSMI
guru

Memastikan PBS
Pemantauan pelaksanaan Semua PBS di
dilaksanakan di sekolah 100% 100% PKP & Semua GK
PBS di sekolah sekolah dipantau
mengikut prosedur

Memastikan kantin sekolah


Pemantauan
dalam keadaan bersih Pemantauan berfokus 80% 100% PK Hem
Laporan Kendiri
setiap masa
Kantin Sekolah

Pengunaan
Meningkatkan prestasi Pemantauan SKPM Dan
instrument SKPM
sekolah Pemantauan Tindakikut
yang perlu 100% 100% Pengetua &
Laporan Jemaah Nazir
dipantau Semua PK
Sekolah

Pemantauan dan
Melaksanakan pengurusan Penyeliaan
pemantauan perkhidmatan Pemantauan perkhidmatan pelaksanaan
10 kali 10 kali Pengetua & PK Hem
psikologi dan kaunseling kaunseling perkhidmatan
secara terancang kaunseling

STRATEGI : PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

21
SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN

Pengisian
Pengurusan pemantauan
Instrument 100% 100% PK Hem , Waden &
asrama
Memantapkan penghasilan Piawai Kualiti Penyelia Asrama
‘Budaya Cemerlang di Asrama Harian
asrama (PKAH)
Analisis
Kajian Pencapaian Akademik pencapaian 100%
100% PK Hem , Waden &
Murid Asrama dalam Penyelia Asrama
PPT,PAT, PMR
& SPM

Melahirkan pengurusan Bertanding


Pertandingan Kantin Terbaik 50% 100% PK Hem, JK Kantin
kantin terbaik dalam
sekolah & Pengusaha
Pertandingan
Kantin Terbaik.

Memastikan maklumat Pengunaan


Penggunaan Sistem
kantin sekolah yang kemas instrument 100% 100% PK Hem &
Maklumat Kantin (sisMAKAN)
kini sisMAKAN JK Kantin.

Program Kepimpinan Dan


Memantapkan kepimpinan Kemahiran Pengurusan Bilangan Pengawas
80 orang 80 orang PK Hem
pengawas sekolah Pengawas Sekolah Peringkat Sekolah meningkat
Badan Pengawas.
Negeri

Memastikan pengurusan Sekolah


dan pelaksanaan program melaksanakan 100 % 100%
Pemantauan Perkhidmatan
Perkhidmatan Bimbingan perkhidmatan Pengetua, PK Hem
Bimbingan dan Kaunseling
dan kaunseling bimbingan dan & Kaunselor.
kaunseling

22
STRATEGI : PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN
Memastikan semua
sekolah menggunapakai Penggunaan
Sistem Maklumat Murid 100%
perisian sistem maklumat Sepenuhnua SMM 100% PK Hem &
(SMM) Versi 4.0
murid terkini Versi 4.0 JK SMM

Memastikan sekolah Program 3K –


melaksanakan elemen Penggunaan
(Kebersihan,Kesihatan,Kesel 100% 100% PK Hem & JK 3K.
3K. sepenuhnya 3K
amatan)
di sekolah.

Mencapai 100&
Pertandingan 3K 100% PK Hem & JK 3K
penanda aras 3K

PK
Program Anti Ponteng: Peratus penurunan Hem
kes ponteng 5% 2.5% PIBG

Memastikan kadar
ponteng dalam kalangan Pengurusan Data Disiplin:
Peratus sekolah
murid sekolah menurun a. SSDM 100 % 100 %
menghantar data
SSDM
PK Hem & Japsad
Peratus sekolah
b. Data Pengurusan 100 % 100 %
menghantar data
Disiplin (BPD)
BPD.
STRATEGI : PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

SASARAN
OBJEKTIF PELAN TINDAKAN KPI TOV TINDAKAN
PENCAPAIAN

23
Memastikan keselamatan Sekolah dalam
Penarafan Keselamatan
sekolah berada pada tahap keadaan 85 % 100 % PK Hem
Sekolah
tertinggi selamat

Belaku aktiviti RIMUP PK Hem


Memupuk perpaduan Rancangan Intergrasi Murid
di sekolah dalam 2 6
dalam kalangan murid Untuk Perpaduan (RIMUP)
kelompok A

Program Kecemerlangan
Sahsiah:
50 orang 100 orang
a. Program Jati Diri Murid Bilangan murid yang
Berisiko (Lekaki & terlibat dalam PK Hem
Memupuk kecemerlangan
sahsiah murid
Perempuan). program Kaunselor
kecemerlangan
sahsiah

24

Anda mungkin juga menyukai