Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PRASEKOLAH CERDIK

Minggu : 11 Hari : Khamis

Tema : Makanan Berkhasiat dan Tidak Berkhasiat Tarikh : 7.4.211

MASA TUNJANG STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN/


UTAMA KANDUNGAN BBM
Rutin Berbaris, menyanyikan lagu Sekolah, lagu Negeri Selangor dan lagu Negaraku serta berikrar.
7.30 – 7.40 pagi
Morning Circle Perbualan : Bertanyakan khabar, bercerita tentang tema minggu ini dan guru mengambil kedatangan.
7.40 – 8.00 pagi
Aktiviti 1 Aktiviti Luar (PFK 2.3) (PFK 2.3.5) Menyambut objek lembut dengan - Guru memperkenalkan objek - Belon
8.00 – 8.20 pagi Melakukan kemahiran menggunakan dua tangan. yang digunakan.(belon) - Gelung rotan
koordinasi mata dan - Guru memberikan arahan bagi - Skitel
tangan dalam permainan ‘Lari bawa belon - Baldi
perkembangan berganti-ganti’.
kemahiran motor kasar. - Murid akan dibahagikan mengikut
kumpulan masing-masing.
- Guru akan membimbing
sepanjang permainan.
Aktiviti 2 Bahasa (BM 3.4) (BM3.4.1) - Guru akan memperkenalkan suku - Kad sukukata
8.20 – 8.50 pagi Melayu Membina dan membaca Membunyikan sukukata hasil gabungan huruf kata terbuka – kv (u)
sukukata. konsonan dan huruf vokal dengan bimbingan. - Murid akan membunyikan suku
(BM3.4.2) kata dengan bimbingan.
Membunyikan dua sukukata dengan - Murid akan diberikan latihan
bimbingan. dengan bimbingan guru.
Aktiviti 3 Agama - Kelas diambil alih oleh ustazah.
8.50 – 9.50 pagi
Rehat Kudapan
9.50 –10.20pagi

Aktiviti 4 Matematik (ST 7.1) (ST 7.2.2)Menyebut sifar - Guru akan menerangkan maksud - Persembahan
10.20 – 10.40 pagi Mengetahui sifar (ST 7.2.3)Mengetahui maksud sifar sifar kepada murid. power point.
(sifar adalah kosong/tiada nilai) - Murid akan berinteraksi dengan
guru dengan menyebut serta
memahami maksud sifar.
Modul Bertema Bahasa (BI 1.3) (BI1.3.2) - Pupils talk about their favourite - Pictures of
10.40 – 11.20 pagi Inggeris Acquire and use simple Talk about familiar things and experiences, food with teacher’s guidance. different types
phrases and favourite things and activities with guidance. - Teacher drills a few sentences of food
statements. with the pupils.
-Teacher ask pupils to pick up
pictures which they like and say
out the sentences.
- Pupils draw their favourite food.
Penutup Refleksi – Guru membuat refleksi terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang dibuat.
11.20 – 11.30 pagi Membuat persediaan untuk pulang, membaca doa dan mengucap salam.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

.................................... ....................................

( ) ( )