Lutfi Bihar b. Abd.

Latif JPK SK Seri Perdana FAIL MEJA KETUA PANITIA

1.

LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan

utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem

kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti.

Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di SekolahSekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

1

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA

2.1.

OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

2.2.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains.

2

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

2.2.4

Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) (ii) (iii) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv) Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains

AHLI JAWATANKUASA PANITIA

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1

: : : :

Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar 3

1.2.2 PENGURUSAN 5.1.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 5.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 5. 5.1.14 Memberi kursus dalaman 5.2.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 5.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.9 Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 5.8 5.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 5.3 5.1.1 5.2.13 Menyemak buku latihan pelajar 5.2.2.8 5.2 5.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 5.1.2.6 5.2.1.1.2.1.7 5.2.7 5.4 5.5 5.1.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 5.2.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 4 .6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 5. Abd.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 5.

3 KO-KURIKULUM 5.3 5.4.3 5.Lutfi Bihar b.4.3.2 5. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar 5 .5 5.1 5.6 5.2 5. Latif JPK SK Seri Perdana 5.4 5.2.8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG. Abd.3.4.3.3.4.5 5.6 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains 5.4.2.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal 5.3.4.4 5.3.1 5.7 5.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.4 TUGAS-TUGAS LAIN 5.4.4.

2 5.1 5.5.3 5. Latif JPK SK Seri Perdana 5.5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah 5.5.6.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG.1 5.5.6. PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 6 .6 TUGAS-TUGAS LAIN 5.5.6.6.Lutfi Bihar b.4 5.5. Abd.3 5.2 5.5 KO-KURIKULUM 5.

Latif JPK SK Seri Perdana 7.Lutfi Bihar b. Abd. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. KURIKULUM ii. TUGAS-TUGAS LAIN 7 . KO-KURIKULUM iv. PENGURUSAN iii.

Latif JPK SK Seri Perdana 8. Penolong Kanan/GKMP GKMP 3. 4. Abd.1 KURIKULUM 8.Lutfi Bihar b. 8 . Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar Pengetua 2.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 .

3. Abd.Lutfi Bihar b. 6. 4. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN 1. 5. Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 10 . 2.

Abd. Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min 6 3. Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min 6 4.Lutfi Bihar b. Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran 30 min 2. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA BIL JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar 15 min 6 11 .

Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku 12 Ketua Panitia 2. Latif JPK SK Seri Perdana 8. .1. 3. Abd.Lutfi Bihar b.

Abd. Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia CARTA ALIRAN Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama Menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga Tidak Arah buat pindaan Puashati? 13 . Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana rekod pengajaran guru. 4. Ketua Panitia 5. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan.

5. Tindakan Tandakan (/) Catatan Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan 14 . 3. 6. 4.Lutfi Bihar b. 2. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Guru mengajar ikut rancangan Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan SENARAI SEMAK Bil 1.

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA 15 . Abd.

Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa 120 min 60 min 3.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA 16 . 240 min 20 min 1 6 5. 6. Berterusan Jika ada 8.1.Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1 1. 4. 2.

Mengadakan mesyuarat 4. Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli 6.Lutfi Bihar b. Abd.1 Menyusun rancangan pengajaran 5. 4. 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3. 17 . Latif JPK SK Seri Perdana PROSES KERJA BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN 1.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu 2. Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.

Membawa bersama rancangan pengajaran lepas . Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat . Abd.Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat .Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia 18 .Lutfi Bihar b.

Lutfi Bihar b. 4. 2. Abd. 3. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.menaip .mencetak 6. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat .rancangan pengajaran lepas . Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan 19 . Mengadakan mesyuarat Percetakan .masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3.

5. 6. 20 . 4. Latif JPK SK Seri Perdana 8.Lutfi Bihar b. 2.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA BIL PROSES KERJA Kenal pasti kaedah-kaedah P &P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia SEKSYEN PERATURAN 1. Abd. 3. 7.1.

Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya Lengkap? Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian Berkesan Sediakan laporan keberkesanan Hantar laporan kepada GPK & GKMP 21 . Abd.Lutfi Bihar b.

Tindakan Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P Tandakan (/) Catatan 22 . 5. 4. 2. 5. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 3. Abd.Lutfi Bihar b.

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 23 . Abd.

Latif JPK SK Seri Perdana BIL PROSES KERJA PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang UNDANGUNDANG/ PERATURAN 1. Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia 4. Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran. Guru Kanan Mata Pelajaran 3.Lutfi Bihar b. 6. 5. 24 . Penolong Kanan dan Pengetua 2. Abd.

Penolong Kanan dan Pengetua 25 . Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan Menetapkan tarikh mesyuarat Memanggil mesyuarat panitia Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik Membina modul Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan Laporan kepada Ketua Panitia. Abd.Lutfi Bihar b.

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan

Tandakan (/)

Catatan

26

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari

27

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 8.1.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengedarkan laporan

2.

Penolong Kanan

3.

Penolong Kanan / Guru Kanan

4.

5.

6. 7.

Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

8. 9.

28

Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN - Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program . Abd.Bagi Tingkatan 3 .Lutfi Bihar b. Menilai keberkesanan program Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan? 29 .

Pengkayaan Pemulihan 4. Cemerlang Lemah Tandakan (/) Catatan 3. Penolong Kanan. Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru. b. 2. 6. Pengetua. b.Lutfi Bihar b. Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 30 . Abd. 8. Program-program : a. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 6. Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. 5.

4.Lutfi Bihar b. 5. Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit 31 . Abd. 7. 3. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 6. 2.

Penolong bahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kanan guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahanbahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod 32 Penolong Kanan 5. Abd. Hebahkan senarai bahan. Penolong Kanan/Guru Kanan .Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia 2. 6. 4. 3.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan 1.1.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana tempatan penggunaan bahan PSS SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. 3. 5. Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan Tandakan (/) Catatan 6. 33 . 2. 4.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan 34 .

10 minit 4. 30 minit 3. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah 2.Lutfi Bihar b. 10 minit 35 . Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil 1. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia. 10 minit 5. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. Abd. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber.

Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guruguru panitia. 3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. . 3. Latif JPK SK Seri Perdana 8.1.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI). 36 2.Lutfi Bihar b. 3. Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. 3.7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang & Peraturan 1. Abd.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru.

Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel.3.3.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen.4 3. . 5. Bemgkel diadakan seperti dirancang. 7. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia.3. Abd.5 4. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang.Lutfi Bihar b. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.3.3. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang & Peraturan 3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3. 37 6. Latif JPK SK Seri Perdana 3. 3.

Lutfi Bihar b. CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat 10 Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh. Abd. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama. Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat Tentukan fasilitator Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina 38 . 9. Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Latif JPK SK Seri Perdana 8. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman.

5. Tindakan Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. Abd.4 3.5 4.Lutfi Bihar b. 2. 3. 6.3 3.1 3.2 3. Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh. 7. Latif JPK SK Seri Perdana Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil 1. tempat dan masa bengkel Tandakan (/) Catatan Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap 39 .

Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3. Abd. Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM 2 – 3 jam 10 minit 40 .Lutfi Bihar b. menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. 5 minit 3. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 5. 9. tempat masa bengkel 5 minit 2. Latif JPK SK Seri Perdana kepada guru panitia 8. 60 minit 4.2 3.1 3. 10. Meminta.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh.3 3.

Latif JPK SK Seri Perdana 6. Pita Video Transparensi Slaid Lain Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada 41 . Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia 7.Lutfi Bihar b. Unit BBM Sedia ada Tajuk Tajuk Ting. 8. 9. Abd. Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM 10 minit 10 minit Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :…………………………………………………….

Latif JPK SK Seri Perdana 8.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia.Lutfi Bihar b.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA Bil 1. Abd. 3. Penolong Kanan Penolong Kanan .1. Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3. 2. 42 Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Saksi UndangUndang/Peraturan 2.

Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. 7. 4.Lutfi Bihar b. Abd. Menerima BBM yang dibeli.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan. 6. K. Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS. Bidang dan semua guru panitia. Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua 43 . ALIRAN KERJA Mendapatkan peruntukan wang Pengetua/PK 5. Latif JPK SK Seri Perdana 3.

Abd. Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan Tindakan Tandakan ( / ) 2. 3. 5. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM. Latif JPK SK Seri Perdana Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Catatan 1.2 4. Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada.Lutfi Bihar b. Menyediakan senarai 3.1 3. Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli 44 .

Lutfi Bihar b. Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan 7. Abd. Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit 45 . 7. NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Latif JPK SK Seri Perdana 6. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam 2. Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit 3. 9.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid 46 .Lutfi Bihar b.

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 8.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN PROSES KERJA 47 . Abd.1.

Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua 3. 5. 7. Abd. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. 4. Pengetua Penolong Kanan 2. Penolong Kanan Guru Kanan 48 . Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guruguru yang mengajar kelas dalam tingkatan yang sama. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan UndangUndang /Peraturan a) Ujian Bulanan 1. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis.Lutfi Bihar b.

Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas (menggubal. menaip dan membina skima dan soalan) Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual 49 .Lutfi Bihar b. Abd.

3. Abd. 7. 4. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 5.Lutfi Bihar b. 6. Tindakan Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan Tandakan ( / ) Catatan 50 . 2.

Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 3. 5. 2.Lutfi Bihar b. Abd. 6. Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan 51 . 4.

Lutfi Bihar b. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA) 52 . Abd.1. Latif JPK SK Seri Perdana 8.9.

Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Abd. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. 53 . 6. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Pengetua Penolong Kanan 2. 5. 4. 7.Lutfi Bihar b. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP 3. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan b) Peperiksaan Penggal 1. Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki.

10. Abd. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.Lutfi Bihar b. Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan 8. 9. 54 .

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan 55 . Abd.

4. 10. Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian 56 . Abd. 5. 3. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. 2. Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) 6. 7. 9. 8.

2. 4. 5. Abd. 3. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil 1.Lutfi Bihar b. 6. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 57 .

Latif JPK SK Seri Perdana POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN PROSES KERJA Bil 1.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula 6. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia.9 2. Menjalankan program pemulihan : 5. Proses Kerja Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. 4.1. Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan 5.1 Guru membuat pelan bertindak 5. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. 8. Abd.Lutfi Bihar b. 3.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan . 7. Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK Guru Kanan Guru Kanan 58 .

Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan Menerima laporan analisis peperiksaan Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua Memuaskan Ya Buat laporan Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 59 . Abd.Lutfi Bihar b.

12. 4. Tindakan Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Tandakan ( / ) Catatan 60 .Lutfi Bihar b. 2. 5. 9. 6. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 10. 3. Abd. 7. 11. 8.

8. 5. Guru Kanan Mata Pelajaran 14. 2. 6. 10 jam 1 ½ jam 2 jam 5 minit . Latif JPK SK Seri Perdana 13. Abd.Lutfi Bihar b. Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua. 10 . 4. Failkan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 9. Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 61 3 jam 2 jam 1 hari 3. 7.

Latif JPK SK Seri Perdana 8.1. 4.Lutfi Bihar b. Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan 2. . Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) 62 6.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan 1. 3. Abd. 5.

Latif JPK SK Seri Perdana (Bahagian 8) CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku 63 .Lutfi Bihar b. Abd.

Abd. 3. 2. 5. 6.Lutfi Bihar b. 4. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia Tandakan ( / ) Catatan 64 . 7.

Menyemak buku latihan 5. Menyediakan laporan 6.Lutfi Bihar b. Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru 7. Menyediakan jadual pemeriksaan 2. Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 65 . Mengedarkan jadual kepada guru-guru 3. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan 4. Abd.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan 66 .Lutfi Bihar b.

Nama:………………………………………………. ……………………………. 6. 3.Lutfi Bihar b. 4.14 MEMBERI KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang Peraturan 1. 5. Jawatan:……………………………………………. Abd..) …………………………… (Nama: Jawatan: Disahkan oleh : . Latif JPK SK Seri Perdana Tandatangan Penyemak : ………………………….. . Pengetua dan Guru Kanan 67 2. Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan.

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Mata Pelajaran 7. Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman

Membuat laporan

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

68

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Fail dan rekod panitia

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Tandakan ( / ) Catatan

2.

3. 4. 5.

69

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 6. Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran

7.

Fail dan rekod panitia

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia

1 hari

70

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran 1 hari 7. Latif JPK SK Seri Perdana 4. 2. Menjalankan kursus dalaman 2 jam 5. 1. Kursus yang dihadiri : 71 . Mata Pelajaran Diajar : ……………………………………….Lutfi Bihar b. 3. Abd. Nama Guru : …………………………………………………. Fail dan rekod panitia 1 hari BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. Membuat laporan kursus dalaman 2 jam 6..

Latif JPK SK Seri Perdana Bil Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat 4.Lutfi Bihar b. Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) ……………………………………………………………………………………… ………..1.. Abd. 8..15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong UndangUndang/ Peraturan 1. b) ……………………………………………………………………………………… ………. Berbincang dengan guru berkenaan 72 . c) ……………………………………………………………………………………… ……….. d) ……………………………………………………………………………………… ……….

GKMP 5. Abd. rancangan tahunan. buku rekod. pengurusan kelas dan lain-lain 2.Lutfi Bihar b. 6. Latif JPK SK Seri Perdana tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran. Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Kanan GKMP GKMP 3. Penolong Kanan CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 73 . GKMP 4.

Lutfi Bihar b. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Mencerap Perbincangan selepas pencerapan Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua YA SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 74 .

5.lain Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan 2. 4. buku rekod. 6. pengurusan kelas dan lain.rancangan tahunan.Lutfi Bihar b. 8. 3.16 PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA BELAJAR 75 . Latif JPK SK Seri Perdana 1. Abd.1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran.

Abd. 6 7. Pengetua Pengetua CARTA ALIRAN Menerima kursus dalaman KB umum 76 . 5. 8. 4. Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan 3. Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan Pengetua 2.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.

Latif JPK SK Seri Perdana Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua.Lutfi Bihar b. Abd. Penolong Kanan dan GKMP NORMA KERJA 77 .

Penilaian dan Pencerapan 30 jam 6. Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 5. Penyediaan bahan KB panitia 2 jam 4. Latif JPK SK Seri Perdana Bil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Lutfi Bihar b. Kursus Dalam KB (KP) 2 jam 2 jam 2. Bengkel KB (KP) 3 jam 3. Membuat laporan pelaksanaan KB 78 . Abd.

4. 5. Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua. 79 . 6. 2. 8. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Penolong Kanan dan GKMP 7.Lutfi Bihar b. 3.

2 PENGURUSAN 8. Pengetua 4.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1. Abd. Pengetua 5.Lutfi Bihar b. Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua 2. Latif JPK SK Seri Perdana 8. 3.2. Pengetua 80 .

Lutfi Bihar b. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks. Guru 2. Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja 81 .

5.Lutfi Bihar b. Abd. 3. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. 82 . 6 7. 4. Mendapatkan contoh buku teks. rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan 1. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. Memungut wang daripada pelajar. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. Memesan buku daripada pembekal. 2.

3. Abd. 83 . 1minggu 2. 20 minit Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Lutfi Bihar b. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun 4. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks. buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.

Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. 8. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan 6.2. Guru Kanan Pengetua 5. 4. Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata Pengetua pelajaran dalam panitia. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. 9. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang/ Peraturan 1. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Latif JPK SK Seri Perdana 8. 10. . Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. 2. Membuat jadual waktu pencerapan. 7. Abd. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. 84 Pengetua 3.Lutfi Bihar b.2 PENCERAPAN PROSES KERJA Bil.

Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana CARTA ALIRAN Mendapatkan jadual waktu guru Merangka jadual pencerapan Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan? Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan 85 .

Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1. 4. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 2. 86 . Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. 9. 8. Abd. 7. 5 6. 3.

3. Terima jadual waktu guru mata pelajaran Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 2. 2 jam 1 hari 4.Lutfi Bihar b. Abd. 7. Simpan rekod pencerapan NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 2 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. 6. ½ jam 1 jam 1 jam 20 minit 87 . 5. Latif JPK SK Seri Perdana 10.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 8.2. Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran 5.2 Bil MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan 1. Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Pengetua ii. Memastikan tindakan susulan dilakukan 88 Penolong . Salinan kepada:i.Lutfi Bihar b. Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah 2. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan MP Guru Kanan MP 3. PK/PK HEM iii.

Lutfi Bihar b. Pengetua 89 . Abd. Latif JPK SK Seri Perdana mengikut kehendak minit. Penolong Kanan 4. Kanan Guru Kanan CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat Membuat surat panggilan mesyuarat Mesyuarat Siapkan minit dalam satu minggu Ketua Panitia sahkan minit Edarkan minit kepada:1. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Guru-guru 2.

Latif JPK SK Seri Perdana Tindakan hasil mesyuarat SENARAI SEMAK Bil 1. Abd. Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan 3. 6. 4.Lutfi Bihar b. 2. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit 90 . 5.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1.Lutfi Bihar b. Menerima jadual mesyuarat panitia 1 minggu selepas penggal persekolahan bermula 2. Menghantar minit mesyuarat kepada 91 1 hari . Mesyuarat 2 jam 4. Menyediakan minit mesyuarat 2 hari 5. Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari 3.

………………………………. Pemantauan/tindakan susulan Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat Sekolah Menengah Kebangsaan Agama……………. 2. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ………………………………………. Masa : ………………………. ………………………………. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:92 .. Hari : ………………………. ………………………………. Abd. Tempat: ………………………. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas.. 3.. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ……………………….Lutfi Bihar b.. Latif JPK SK Seri Perdana Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran 6..

...............2 3......... Hari : ……………………… Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 1........ (Sebab) Minit Mesyuarat 93 ......... Abd........ 4..... KALI KE ……………………………….....5 3......................Lutfi Bihar b.......... . ……………………………………………………….... ( ) Ketua Panitia …………………….. Latif JPK SK Seri Perdana 3.... 3.. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama . terima kasih..........6 Hal-hal lain Kehadiran adalah diwajibkan............4 3............... 3........3 3. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama .. Yang benar …………………………………….. ……………………………………………………….. (Pengerusi) (Setiausaha) Tidak Hadir: 1.......200 Tarikh : …………………….. Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN …………………………………………….1.. ………………………………………………………............... ………………………………………………………..... 2. ............... Sekian........... ……………………………………………………….........

4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang / Peraturan 1 .2.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2. Menentukan kelas/waktu 4. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan 3.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3.1 Perkara Tindakan 8.1 1. Abd. Menyusun jadual kelas team teaching 94 Penolong Kanan . Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia 2.

Abd. Latif JPK SK Seri Perdana Penolong Kanan 5. Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP 6.Lutfi Bihar b. Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan 95 .

Latif JPK SK Seri Perdana SENARAI SEMAK Bil 1.Lutfi Bihar b. Abd. 4. 2. Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching 96 Tandakan ( / ) Catatan . Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3.

2. Latif JPK SK Seri Perdana 5. Penolong Kanan 3. Abd. Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti 97 Penolong Kanan 2.Lutfi Bihar b.5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. Penolong Kanan . Perbincangan keberkesanan 8.

7. CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk Pengetua SETUJU? Merangka jadual waktu guru ganti 98 .Lutfi Bihar b. Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Pengetua 5. Abd. Latif JPK SK Seri Perdana 4. Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan 6.

4. 3. Abd. . Latif JPK SK Seri Perdana Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul? SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan 99 Tandakan ( / ) Catatan 2.Lutfi Bihar b.

7. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas 100 .2. 3.Lutfi Bihar b. Menetapkan tarikh mesyuarat Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan 2.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan 1. 6. Latif JPK SK Seri Perdana 5. Abd. Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod 8.

Latif JPK SK Seri Perdana 4. Abd. 6. 5. 7.Lutfi Bihar b. Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat Edarkan surat pangilan mesyuarat Adakan mesyuarat Terima minit/keputusan mesyuarat 101 . 8. 9.

Latif JPK SK Seri Perdana Menerima senarai semak perseidaan kursus Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan? Jalankan kursus Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan SENARAI SEMAK Bil 1. 4. 5. 3. Abd. Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus 102 Tindakan ( / ) Catatan . 2.Lutfi Bihar b.

8. 7. Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Diambil Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu 1. Penyediaan minit mesyuarat 103 1 jam . Abd.Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana a) b) c) d) e) f) g) h) 6. Mesyuarat 1 jam 2.

Laporan dan penilaian 1 jam .Lutfi Bihar b. Latif JPK SK Seri Perdana 3. Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan 104 Penolong Kanan . Kursus 2 jam 4. Abd.6 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan 1.

4.Lutfi Bihar b. 6. Latif JPK SK Seri Perdana 2. Abd. 105 . 5. Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful