Anda di halaman 1dari 4

NAMA :

TINGKATAN :

KUIZ TEKA SILANG KATA GEOGRAFI

L K S B C B B E N A N G C M J

R S O S I O E K O N O M I P A

D T E N G G A R A B G Z N E N

L R S G R E R N W I R H S T G

R A J A H K I T A R A N Y A K

T A B U R A N N N E F L O M A

X N P I L L G T A N G E T I T

K E P A D A T A N U A E A N O

X T Q U B S E M P A R A F D L

W A H R A A F O D R I A S A O

Z A C P B S T E V A S L I O K

P E M B A R I S D L A U R A F

J O L T P K K W Z D N Z A I K

K A T I M U R L A U T Q N U A
RAJAH KITARAN PETA MINDA

BEARING KOMPAS

TIMUR LAUT KEPADATAN

TENGGARA GRAF GARISAN

BENANG PEMBARIS

JANGKA TOLOK TAFSIRAN

SOSIOEKONOMI TABURAN
SELAMAT MENCUBA =)

~ORANG CEMERLANG MENUNJUKKAN HASIL, ORANG GAGAL MEMBERI


ALASAN~
NAMA :
TINGKATAN :
KUIZ TEKA SILANG KATA GEOGRAFI

L K S B C B B E N A N G C M J

R S O S I O E K O N O M I P A

D T E N G G A R A B G Z N E N

L R S G R E R N W I R H S T G

R A J A H K I T A R A N Y A K

T A B U R A N N N E F L O M A

X N P I L L G T A N G E T I T

K E P A D A T A N U A E A N O

X T Q U B S E M P A R A F D L

W A H R A A F O D R I A S A O

Z A C P B S T E V A S L I O K

P E M B A R I S D L A U R A F

J O L T P K K W Z D N Z A I K

K A T I M U R L A U T Q N U A
RAJAH KITARAN PETA MINDA

BEARING KOMPAS

TIMUR LAUT KEPADATAN

TENGGARA GRAF GARISAN

BENANG PEMBARIS

JANGKA TOLOK TAFSIRAN

SOSIOEKONOMI TABURAN
SELAMAT MENCUBA =)

~ORANG CEMERLANG MENUNJUKKAN HASIL, ORANG GAGAL MEMBERI


ALASAN~