Anda di halaman 1dari 39

----------------------- Page 1-----------------------

----------------------- Page 2-----------------------

DRAF
KANDUNGAN
MUKA SURAT
Komponen Pengurusan Diri
Tajuk:
1. Urus Diri
2
2. Kebersihan Diri
9
3. Peralatan kebersihan diri
12
4. Penggunaan tandas
16
5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah
22
Komponen Pengurusan Tingkah Laku
Tajuk:
1. Disiplin Diri
24
3. Keselamatan Diri
27
4. Tatasusila / Adab
30
5. Emosi
34
Komponen Kemahiran Manipulatif
Tajuk:
1. Motor Kasar
37
2. Motor Halus
45
3. Pengamatan
51
----------------------- Page 3-----------------------
DRAF
KOMPONEN
PENGURUSAN DIRI
1
----------------------- Page 4-----------------------
DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Kemanusiaan
Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran:
1. Murid dapat menunjukkan tiga darip
ada lima anggota badan di bahagian
tengah badan seperti tangan, jari, p
erut, pinggang dan dada
2. Murid dapat menamakan tiga daripada
lima anggota badan di bahagian tengah badan
seperti tangan, jari, perut, pinggan
g dan dada
Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid mendengar lagu mana ibu jari.
MP3 lagu Mana Ibu Jari Rujuk Kad 1
2. Murid menyanyi bersama guru.
Langkah 1
MP3 lagu Mana Ibu Jari
1. Murid menamakan nama jari yang telah
dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari'.
2. Murid menyebut nama jari yang telah
2
----------------------- Page 5-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari'.
Langkah 2 1. Murid melihat gambar anggota tengah Carta
badan seperti tangan, jari, perut, pinggang Kad gam
bar
dan dada.
2. Murid menyebut nama anggota badan
tersebut.
Kad gam
bar
Langkah 3 1. Latih tubi menyebut nama anggota tengah
badan.
2. Murid bersoal jawab mengenai nama
anggota tengah badan.
1. Murid menunjukkan gambar anggota tengah
Langkah 4 Kad gam
bar
badan yang disebut oleh guru.
Puzzle
2. Murid mengambil gambar anggota tengah
badan yang diarah oleh guru.
3. Murid mencantum semula gambar anggota
badan (puzzle).
3
----------------------- Page 6-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Penutup Murid menyanyikan lagu berkaitan anggota
Rujuk Kad 2
tengah badan rentak lagu Mana Ibu Jari'
4
----------------------- Page 7-----------------------

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri
Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Tajuk lagu: Mana Ibu Jari
Tajuk lagu: Mana Anggota Badan
Mana Ibu..? Mana Ibu..?
Mana tangan? Mana tangan?
Sini saya..sini saya..
Ini dia Ini dia ..
Apa khabar awak..?
Apa khabar awak..?
Khabar baik saya..
Khabar baik saya..
Sembunyi...sembunyi...
Sembunyi...sembunyi...
Mana Telunjuk..? Mana Telunjuk..?
Mana Pinggang? Mana Pinggang.?
Sini saya..sini saya..
Ini dia Ini dia ..
Apa khabar awak..?
Apa khabar awak..?
Khabar baik saya..
Khabar baik saya..
Sembunyi...sembunyi...
Goyangkan .Goyangkan ..
Mana Hantu..? Mana Hantu..?
Mana Perut? Mana Perut? .
Sini saya..sini saya..
Sini saya..sini saya..
Apa khabar awak..?
Apa khabar awak..?
Khabar baik saya..
Khabar baik saya..
Sembunyi...sembunyi...
Kenyangnya .Kenyangnya ..
Kad 1
Kad 2
5
Mana Manis..? Mana Manis..?
Sini saya..sini saya..
Sini saya..sini saya..
Apa khabar awak..?
----------------------- Page 8-----------------------

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri
Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan
________________________________________________________________________________
____________________________________
Carta Anggota Tubuh Manusia
6
----------------------- Page 9-----------------------

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri
Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan
________________________________________________________________________________
____________________________________
Puzzle Anggota Tubuh Manusia
7
----------------------- Page 10-----------------------

DRAF
Tajuk : 1. Urus Diri
Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menamakan bahagian badan
________________________________________________________________________________
____________________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer
hatian
tingkah laku murid.

BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MENGUASAI
1 Menunjuk tangan
2 Menunjuk jari
3 Menunjuk perut
4 Menunjuk pinggang
5 Menunjuk dada
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:
................................
8
----------------------- Page 11-----------------------

DRAF
Tajuk : 2. Kebersihan Diri
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan dir
i
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menjaga kebersihan setiap anggota b
adan
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Komunikasi
Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat mencuci
tangan dengan cara yang betul
Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid memegang, menghidu dan meneka
Sabun mandi i. Mata murid ditutup
benda yang diberikan oleh guru.
ii. Potongan sabun

diberikan kepada

murid
Langkah 1 1. Murid melihat carta cara-cara mencuci
Carta langkah-langkah
tangan dengan betul.
mencuci tangan
2. Murid bersoal jawab mengenai gambar
tersebut.
9
----------------------- Page 12-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Langkah 2 1. Murid melihat tunjukcara langkah-langkah Car
ta langkah-langkah
mencuci tangan dengan betul oleh guru. men
cuci tangan
2. Murid mencuci tangan mengikut langkah- Sab
un
langkah yang betul dengan bimbingan guru. Air

Tua
la kecil
Langkah 3 1. Murid menyusun gambar langkah-langkah Kad
gambar
mencuci tangan dengan betul.
Penutup Murid diberi ganjaran berbentuk makanan Mak
anan seperti
setelah tangan dicuci dengan cara yang sek
eping biskut.
betul.
10
----------------------- Page 13-----------------------

DRAF
Tajuk : 2. Kebersihan Diri
Standard Kandungan : 2.1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri
Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan
________________________________________________________________________________
________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer
hatian
tingkah laku murid.

BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
M
ENGUASAI
1 Murid dapat membasahkan
tangan dengan air
2 Murid dapat mencuci tangan
dengan sabun
3 Murid membilas tangan
dengan bersih
4 Murid mengelap tangan
sehingga kering dengan tuala
kecil
Refleks:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:

11
----------------------- Page 14-----------------------

DRAF
Tajuk : 3. Peralatan kebersihan diri
Masa : 30 Minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 3.1 Menggunakan peralatan kebersihan
diri
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Menamakan peralatan kebersihan di
ri
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Komunikasi
Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat menam
akan tiga daripada lima peralatan kebersihan diri
dengan betul
Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid memegang satu peralatan kebersihan
Kotak Ajaib yang Permainan Kotak
diri dari dalam Kotak Ajaib.
mengandungi sikat, Ajaib
2. Murid meneka nama peralatan tersebut.
sabun, syampu,pengetip

kuku, berus gigi


Langkah 1 1. Murid melihat peralatan kebersihan diri
Sikat, sabun, syampu,
seperti sikat, sabun, syampu, kuku dan
pengetip kuku, berus gigi
berus gigi.
2. Murid bersoal jawab mengenai peralatan
kebersihan diri tersebut.
12
----------------------- Page 15-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Langkah 2 1. Murid memadankan benda maujud dengan Kad
gambar dan benda
gambar peralatan kebersihan diri. mauj
ud- sikat, sabun,
syam
pu, pengetip kuku
dan
berus gigi
Langkah 3 1. Murid menyebut nama peralatan kebersihan Kad
gambar dan benda
diri yang ditunjukkan. mauj
ud- sikat, sabun,
2. Murid menyebut nama gambar peralatan syam
pu, pengetip kuku
kebersihan diri yang ditunjukkan. dan
berus gigi
Penutup Permainan Kim'- Benda
maujud-sikat,
1. Murid melihat lima peralatan kebersihan diri sabu
n, syampu, pengetip
yang baru dipelajari. kuku
dan berus gigi
2. Guru menutup lima peralatan tersebut
dengan kain.
3. Murid menyebut kembali peralatan
kebersihan diri yang telah dilihat.
13
----------------------- Page 16-----------------------
DRAF
Tajuk : 3. Peralatan Kebersihan Diri
Standard Kandungan : 3.1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Menamakan peralatan kebersihan diri
14
----------------------- Page 17-----------------------

DRAF
Tajuk : 3. Peralatan Kebersihan Diri
Standard Kandungan : 3.1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Menamakan peralatan kebersihan diri
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer
hatian
tingkah laku murid.

BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
M
ENGUASAI
1 Murid dapat menamakan
peralatan diri-sikat
2 Murid dapat menamakan
peralatan diri-sabun
3 Murid dapat menamakan
peralatan diri-syampu
4 Murid dapat menamakan
peralatan diri-pengetip kuku
5 Murid dapat menamakan
peralatan diri-berus gigi
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:

15
----------------------- Page 18-----------------------

DRAF
Tajuk : 4. Penggunaan Tandas
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan kemudahan di dalam tand
as
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas
Tunjang lain yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Komunikasi
Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat mengecam
simbol tandas lelaki dan tandas
perempuan dengan betul
Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid melihat gambar tandas duduk dan Ka
d gambar tandas
tandas cangkung. ca
ngkung dan tandas
2. Murid bersoal jawab mengenai gambar. du
duk
Langkah 1 1. Murid melihat simbol tandas lelaki dan Ka
d simbol tandas lelaki
simbol tandas perempuan. da
n kad simbol tandas
2. Murid menyebut nama simbol tandas lelaki pe
rempuan
dan simbol tandas perempuan.
3. Murid menunjuk simbol tandas lelaki dan
tandas perempuan.
16
----------------------- Page 19-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI BB
M CATATAN
Langkah 2 1. Murid menampal simbol tandas lelaki dan Beberapa set
kad simbol
simbol tandas perempuan di ruang yang tandas lelak
i dan kad
disediakan. simbol tanda
s
perempuan
Langkah 3 1. Murid mewarna simbol tandas lelaki dan Lembaran ker
ja
tandas perempuan.
Penutup Murid dibawa ke tandas untuk melihat
simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.
17
----------------------- Page 20-----------------------

DRAF
Tajuk : 4. Penggunaan Tandas
Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas
________________________________________________________________________________
____________________________________
Tandas cangkung Tan
das duduk
18
----------------------- Page 21-----------------------

DRAF
Tajuk : 4. Penggunaan Tandas
Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas
________________________________________________________________________________
________________________
Simbol Tandas Lelaki
19
----------------------- Page 22-----------------------

DRAF
Tajuk : 4. Penggunaan Tandas
Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas
________________________________________________________________________________
________________________
Simbol Tandas Perempuan
20
----------------------- Page 23-----------------------

DRAF
Tajuk : 4. Penggunaan Tandas
Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas
________________________________________________________________________________
________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer
hatian
tingkah laku murid.

BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MENGUASAI
1 Murid dapat menunjuk simbol
tandas lelaki
2 Murid dapat menunjuk simbol
tandas perempuan
3 Murid dapat menyebut nama
simbol tandas lelaki
4 Murid dapat menyebut nama
simbol tandas perempuan
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:
21
----------------------- Page 24-----------------------
DRAF

22
----------------------- Page 25-----------------------

DRAF
Tajuk : 5. Pengurusan dalam dan luar bilik darj
ah
Masa : 30 Minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik da
rjah
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik darj
ah
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Komunikasi
Kerohanian Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat menam
akan empat dari enam peralatan di dalam bilik
darjah dengan betul
Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Murid memegang kad gambar sambil
Kad gambar peralatan di
berjalan di hadapan kelas.
dalam bilik darjah seperti
2. Murid meneka nama kad gambar yang
papan putih, pemadam
dilihat.
papan putih, meja, kerusi,

penyapu dan bakul sampah


Langkah 1 1. Murid menyentuh peralatan di dalam bilik
Peralatan sebenar dan
darjah seperti papan putih, pemadam papan
kad gambar peralatan di
putih, meja, kerusi, penyapu dan bakul
dalam bilik darjah
sampah yang diarah oleh guru.
23
----------------------- Page 26-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
2. Murid menyebut nama peralatan di dalam
bilik darjah dengan bimbangan guru.
3. Latih tubi menyebut.
Langkah 2 1. Murid menyebut nama peralatan di dalam K
ad gambar peralatan di
d
alam bilik darjah
bilik darjah berdasar kad gambar yang
ditunjukkan.
2. Murid menunjuk kad gambar peralatan di
dalam bilik darjah yang disebut oleh guru.
Langkah 3 1. Murid menampal kad gambar peralatan di L
embaran kerja
dalam bilik darjah pada peralatan sebenar.
2. Murid memadankan gambar yang sama
pada lembaran kerja.
Penutup Murid dibimbing membersihkan kelas P
enyapu, pemadam papan
dengan menggunakan peralatan di dalam p
utih, bakul sampah
bilik darjah.
24
----------------------- Page 27-----------------------

DRAF
Tajuk : 5. Pengurusan dalam dan luar blik darjah
Standard Kandungan : 5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah
________________________________________________________________________________
________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer
hatian
tingkah laku murid.

BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
ME
NGUASAI
1 Murid dapat menunjuk peralatan
sebenar di dalam bilik darjah
seperti papan putih, pemadam
papan putih, kerusi, meja,
penyapu dan bakul sampah
2 Murid dapat menyebut nama
peralatan sebenar di dalam bilik
darjah seperti papan putih,
pemadam papan putih, kerusi,
meja, penyapu dan bakul sampah
3 Murid dapat memadankan kad
gambar dengan peralatan
sebenar.
4 Murid dapat suaikan gambar yang
sama di lembaran kerja
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:

25
----------------------- Page 28-----------------------
DRAF
KOMPONEN
TINGKAH LAKU
23
----------------------- Page 29-----------------------

DRAF
Tajuk : 1. Disiplin Diri
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.2 Mematuhi arahan yang diterima
Standard Pembelajaran : 1.2.1 Mendengar arahan lisan yang di
beri
1.2.2 Melaksanakan arahan yang diberi

Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika


Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat mem
atuhi arahan yang diterima
Nilai : Bertanggungjawab, toleransi
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Tayangan klip video kawad kaki.
VCD
2. Murid mendengar ulasan guru tentang klip video
kawad kaki.
Langkah 1 1. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut
oleh guru:
a. Angkat tangan kanan / kiri
b. Bangun
c. Duduk
24
----------------------- Page 30-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
2. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut
oleh guru secara individu:
a. Angkat tangan kanan/ kiri
b. Bangun
c. Duduk
Langkah 2 1. Murid diminta mengambil sebiji bola di dalam bakul Bola
kecil
mengikut warna yang disebutkan oleh guru. Baku
l
2. Murid diminta memasukan bola tersebut di dalam Kota
k berwarna
kotak mengikut warna yang telah ditetapkan.
Langkah 3 1. Setiap murid dibekalkanjigsaw puzzle yang mudah. Jigs
aw puzzle
2. Murid diminta mencantumkanjigsaw puzzle.
Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira
dengan bimbingan guru.
25
----------------------- Page 31-----------------------

DRAF
Tajuk : 1. Disiplin Diri
Standard Kandungan : 1.1 Mematuhi arahan yang diterima
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Mendengar arahan lisan yang diberi
1.2.2 Melaksanakan arahan yang diberi
________________________________________________________________________________
_____________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
pemerhatian tingkah laku murid.

BELU
CAT
B TAR
MENG M
KEMAHIRAN DIUJI
ATA
IL IKH
UASAI MENG
N
UASAI
1 Memahami dan mematuhi arahan guru
a.
B
angun
b.
D
uduk
c.
A
ngkat tangan
d.
A
ngkat tangan kanan
2 Memahami dan melaksanakan arahan guru
.
Refleksi:
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
Tandatangan guru:
................................
26
----------------------- Page 32-----------------------

DRAF
Tajuk : 3. Keselamatan Diri
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul di
sekolah
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Berjalan mengikut laluan yang telah
ditetapkan
3.1.2 Tidak berlari di kawasan sekolah
Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika
Kemanusiaan
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat melakuk
an perbuatan yang betul di sekolah
Nilai : Bertanggungjawab dan toleransi
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Tayangan VCD sketsa situasi di sekolah.
VCD
2. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang
ditonton.
Langkah 1 1. Murid melihat simbol kawasan larangan . Kad
gambar
2. Murid diberikan penjelasan tentang fungsi simbol
tersebut.
27
----------------------- Page 33-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Langkah 2 1. Murid dibawa melawat kawasan persekitaran sekolah.
2. Murid diberi penerangan tentang kawasan larangan
dan bukan larangan.
Langkah 3 1. Murid mewarna gambar situasi di sekolah.
Penutup 1. Hasil kerja murid dipamerkan.
2. Penerangan tentang hasil kerja murid.
28
----------------------- Page 34-----------------------

DRAF
Tajuk : 3. Keselamatan Diri
Standard Kandungan : 3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul di sekolah.
Standard Pembelajaran : 3.1.1 Berjalan mengikut laluan yang ditetapkan
3.1.2 Tidak berlari di kawasan sekolah
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
pemerhatian tingkah laku murid.
BE
LUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MENGU
ASAI
1. Berjalan di laluan betul
2. Tidak memijak rumput
3. Tidak memasuki
kawasan larangan
4. Tidak berlari di kawasan
sekolah
Refleksi:
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
Tandatangan guru:
................................
29
----------------------- Page 35-----------------------

DRAF
Tajuk : 4. Tatasusila / Adab
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Padai akhir pelajaran, murid boleh melaf
az dan membalas 4 ucapan bertatasusila yang
sesuai
Nilai : Hemah tinggi, hormat menghormati
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Tayangan VCD lagu Budi Bahasa Budaya Kita . VCD
2. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang
ditonton.
Langkah 1 1. Murid diperkenalkan dengan ucapan bertatasusila
Kad gambar
berpandukan gambar.
2. Murid meniru ucapan bertatasusila yang dilafazkan
oleh guru.
30
----------------------- Page 36-----------------------

DRAF
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Langkah 2 1. Murid menonton dan mendengar CD interaktif CD

Ucapan Bertatasusila .
2. Murid melafazkan ucapan salam dengan bimbingan
guru.
3. Murid menjawab ucapan salam dengan bimbingan
guru.
Langkah 3 1. Murid melafazkan ucapan-ucapan tersebut berulang-
ulang.
2. Murid melafazkan semula ucapan-ucapan
bertatasusila yang telah diajar secara individu.
Penutup 1. Murid mendengar lagu nasyid Assalamualaikum . VCD
2. Murid menyanyikan lagu bersama-sama dengan klip
video.
31
----------------------- Page 37-----------------------

DRAF
Tajuk : 4. Tatasusila/ Adab
Standard Kandungan : 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila.
Standard Pembelajaran : 4.1.1 Memberikan ucapan yang sesuai
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
pemerhatian tingkah laku murid.
BELU
M
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MENGUAS
AI
1. Melafazkan ucapan
salam
2. Menjawab salam
3. Melafazkan ucapan
selamat pagi
4. Melafazkan ucapan
terima kasih
Refleksi:
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
................................................................................
.......................................................
Tandatangan guru:
................................
32
----------------------- Page 38-----------------------
Tajuk : 5. Emosi
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 5.1 Mengenal emosi asas
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menunjukan aksi gembira
Tunjang yang disepadukan : Komunikasi
Kemanusiaan
Kerohanian, Sikap dan Nilai
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid boleh menunjuk
kan aksi gembira dan aksi sedih
Nilai : Kerjasama dan hemah tinggi
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set Induksi 1. Tayangan slaid ekspresi wajah.
2. Murid meneka ekspresi wajah yang di tayang.
VCD
Langkah 1 1. Murid ditunjukan kad-kad gambar ekspresi wajah
gembira.
Kad gambar
2. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di
dalam kad gambar.
Langkah 2 1. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di
Kad gambar
dalam kad gambar secara individu.
Langkah 3 1. Mewarnakan gambar ekspresi wajah gembira.
34
----------------------- Page 39-----------------------
LANGKAH AKTIVITI BBM
CATATAN
Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira
bersama guru.
35
----------------------- Page 40-----------------------
KOMPONEN
KEMAHIRAN MANIPULATIF
36
----------------------- Page 41-----------------------
Tajuk : 1. Motor Kasar
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.1 Mengenal bahagian anggota ba
dan
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan bebas
yang melibatkan beberapa bahagian anggota badan
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan
Komunikasi
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapa
t melakukan pergerakan tangan dan kaki secara berpandu
Nilai : Kerjasama, keberanian, toleransi

LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN

Carta lirik lagu


Set Induksi 1. Mendengar lagu Kiri dan Kanan' yang
Kaset/CD Kiri dan Kanan
dimainkan melalui kaset/ CD.
Carta lagu Angkatlah tangan kanan

Angkatlah tangan kiri

Goyanglah tangan kanan

Goyanglah tangan kiri

Tunjukkan kaki kanan

Tunjukkan kaki kiri

Hentakkan kaki kanan

Hentakkan kaki kiri


Langkah 1 3. Menyanyi mengikut kaset/ CD yang
Kaset/CD
dipasangkan.

37
----------------------- Page 42-----------------------
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Langkah 2 1. Mengenal tangan kanan dan kiri.
2. Mengenal kaki kanan dan kiri.
3. Menyanyi sambil membuat pergerakan
tangan dan kaki.
Langkah 3 1. Menyatakan fungsi tangan kanan dan kiri.
Contoh: - tangan kanan untuk makan
Langkah 4 1. Seorang murid dipanggil ke hadapan dan
diminta mengangkat tangan ke atas dan ke
bawah bersama guru.
2. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif
untuk mengumpul maklumat.
3. Murid lain mengikut pergerakan yang sama.
4. Murid yang bermasalah mengikut arahan
dibawa berdiri di sebelah guru dan membuat
pergerakan dengan bimbingan guru.
5. Membuat pergerakan mendepa ke hadapan
dan ke sisi dalam jarak yang selamat.
38
----------------------- Page 43-----------------------
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Langkah 5 1. Murid membuat pergerakan dalam kumpulan
dengan bimbingan guru.
2. Meniru pergerakan guru mengangkat tangan
ke atas, ke bawah, mendepa ke hadapan
dan ke sisi.
3. Membuat pergerakan secara individu
dengan bimbingan guru dan rakan.
Penutup 1. Memerhati guru bermain permainan Air
Pasang Pagi' secara berpasangan.
2. Memilih pasangan masing-masing untuk
bermain permainan Air Pasang Pagi'
dengan bimbingan guru.
3. Bermain permainan Air Pasang Pagi'
berpasangan mengikut kreativiti murid-
murid.
39
----------------------- Page 44-----------------------
Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.1 Mengenal bahagian anggota badan
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan be
berapa bahagian anggota badan
________________________________________________________________________________
________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
pemerhatian tingkah laku murid.
BEL
UM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MENGUA
SAI
1 Mengangkat tangan kanan
dan menjatuhkannya
2 Mengangkat tangan kiri dan
menjatuhkannya
3 Mendepa tangan ke
hadapan dan
menjatuhkannya
4 Mendepa tangan ke sisi dan
menjatuhkannya
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:

40
----------------------- Page 45-----------------------
Tajuk : 1. Motor Kasar
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 1.3 Melakukan pergerakan asas bahag
ian tangan
Standard Pembelajaran : 1.3.4 Memusingkan pergelangan tangan
mengikut arah dan lawan jam
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan
Fizikal dan Estetika
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat
melakukan pergerakan asas pergelangan tangan dengan
arahan guru.
Nilai : Kerjasama, keberanian dan toleransi.

LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set induksi 1. Murid bermain Lat Tali Lat bersama guru dan kawan-
kawan.
Langkah 1 1. Murid meniru guru membuat pergerakan memusingkan
pergelangan tangan di udara secara perlahan dan
pantas.
2. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan
dan kiri secara bergilir atau serentak dalam kiraan

empat.
41
----------------------- Page 46-----------------------
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
3. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan
dan kiri secara serentak dalam kiraan empat.
Langkah 2 1. Murid memegang sapu tangan dan memusingnya
Sapu tangan
secara bebas.
2. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya
secara perlahan mengikut pusingan jam dalam kiraan
empat.
3. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya
dengan pantas mengikut pusingan jam dalam kiraan
empat.
Langkah 3
Reben
1. Murid memegang reben sambil memusing secara
perlahan mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat.
2. Murid memegang reben sambil memusing dengan
pantas mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat.
Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan
Penutup
iringan muzik.
42
----------------------- Page 47-----------------------
Tajuk : 1. Motor Kasar
Standard Kandungan : 1.3 Melakukan pergerakan asas bahagian tangan
Standard Pembelajaran : 1.3.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan
lawan jam
________________________________________________________________________________
________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
pemerhatian tingkah laku murid.
BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MENGUASAI
1 Membuat pergerakan
memusingkan pergelangan
tangan di udara secara
perlahan
2 Membuat pergerakan
memusingkan pergelangan
tangan di udara secara
pantas
3 Membuat pergerakan
memusing tangan kanan
dan kiri secara serentak
dalam kiraan empat
4 Memegang sapu tangan dan
memusingnya secara bebas
5 Memegang sapu tangan
sambil memusingkannya
mengikut pusingan jam
6 Memegang sapu tangan
sambil memusing mengikut
arah lawan jam
7 Memegang sapu tangan
sambil memusing dengan
perlahan dan pantas
mengikut pusingan jam dan
lawan jam
43
----------------------- Page 48-----------------------

BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
ME
NGUASAI
8 Membuat aktiviti gimrama
menggunakan reben dengan
iringan muzik
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:

44
----------------------- Page 49-----------------------
Tajuk : 2. Motor Halus
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 2.2 Melakukan pergerakan merenyuk
Standard Pembelajaran : 2.2.1 Merenyuk menggunakan kedua-dua t
angan
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat meng
gerakkan anggota motor halus melalui aktiviti merenyuk
Nilai : Kerjasama, kerajinan, toleransi, berta
nggungjawab
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
1. Seorang murid diminta menarik keluar perca kain K
otak
Set Induksi K
ain perca
melalui kotak yang berlubang.
2. Seorang murid lagi diminta memasukkan semula
perca kain tersebut melalui lubang pada kotak.
S
pan
1. Setiap murid diberikan sekeping span.
Langkah 1
2. Murid dibimbing merenyuk span tersebut dengan
menggunakan kedua-dua belah tangan.
Langkah 2 1. Sekeping surat khabar lama diberikan kepada
S
urat khabar lama
setiap orang murid.
45
----------------------- Page 50-----------------------
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
2. Murid diminta merenyuk surat khabar tersebut
dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.
3. Aktiviti ini dilakukan oleh murid berulang kali.
1. Setiap murid diberikan sekeping kertas warna.
Kertas warna
Langkah 3 2. Murid diminta merenyuk kertas warna tersebut
dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
Kertas mahjong
yang dilukis gambar
Langkah 4 2. Setiap kumpulan diberikan lukisan gambar pokok
pokok
bersaiz besar.
Gam
3. Murid diminta melekatkan kertas warna yang telah
direnyuk tadi pada gambar lukisan pokok dengan
bimbingan guru.
Semua hasil kerja murid yang telah siap
Penutup
dipamerkan.
46
----------------------- Page 51-----------------------
Tajuk : 2. Motor Halus
Masa : 60 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 2.4 Melakukan pergerakan meramas

Standard Pembelajaran : 2.4.2 Meramas menggunakan kedua-d


ua belah tangan
Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat
menggerakkan anggota motor halus melalui aktiviti meramas
Nilai : Kerjasama, keberanian, toleransi
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
1. Murid melihat gambar atau tayangan video tentang
Set Induksi
VCD Tayangan video
kanak-kanak yang sedang berkelah di tepi pantai.
2. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk
mengumpul maklumat.
3. Murid memberitahu guru mengenai aktiviti yang
dapat dilihat di dalam gambar tersebut.
Langkah 1 1. Murid beratur dalam barisan dan berjalan keluar dari

bilik darjah.
2. Murid diminta meniru guru melakukan aktiviti
membuka dan menggengam tangan dalam
47
----------------------- Page 52-----------------------
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir.
1. Murid duduk dalam bentuk bulatan kecil di depan
Pasir
Langkah 2
longgokan pasir.
2. Murid diminta meramas longgokan pasir
menggunakan kedua-dua belah tangan.
1. Setiap murid diberikan segelas air dan dituangkan
Gelas
Langkah 3
ke atas longgokan pasir.
Air
Bekas plastik
2. Murid mengaul timbunan pasir menggunakan
pelbagai saiz
kedua-dua belah tangan dengan bimbingan guru.
3. Murid dibimbing oleh guru meramas pasir
menggunakan jari dengan pergerakan perlahan
dan laju secara bergilir-gilir.
4. Murid memasukkan pasir ke dalam bekas plastik
pelbagai saiz dan bentuk.
5. Murid bekerjasama membina istana pasir mengikut
kreativiti kumpulan dengan bimbingan guru.
1. Murid mengemas tempat kerja dan membasuh
Penutup
tangan.
2. Murid beratur dan masuk ke dalam kelas.
48
----------------------- Page 53-----------------------
LANGKAH AKTIVITI B
BM CATATAN
3. Murid menceritakan semula pengalaman mereka
membina istana pasir.
49
----------------------- Page 54-----------------------
Tajuk : 2. Motor Halus
Standard Kandungan : 2.4 Melakukan pergerakan meramas
Standard Pembelajaran : 2.4.2 Meramas menggunakan kedua-dua belah tangan
________________________________________________________________________________
________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan
pemerhatian tingkah laku murid.
B
ELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MENG
UASAI
1 Mendengar arahan guru
2 Mematuhi peraturan
3 Membuka dan menggengam
jari
4 Meniru guru melakukan
aktiviti meramas
5 Menggaul menggunakan
kedua-dua belah tangan
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:

50
----------------------- Page 55-----------------------
Tajuk : 3. Pengamatan
Masa : 30 minit
Tunjang Utama : Keterampilan Diri
Standard Kandungan : 3.3 Mendiskriminasikan objek melalui
pengamatan penglihatan
Standard Pembelajaran : 3.3.2 Mengasingkan objek melalui
ii. warna
Tunjang yang disepadukan : Komunikasi
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat meng
asingkan dua daripada empat warna asas
(merah, biru, hijau, kuning)
Nilai : Kerjasama, toleransi, keberanian
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN
Set induksi 1. Murid membuat binaan menggunakan bongkah kayu
Bongkah kayu
pelbagai warna bersama rakan dan guru.
Langkah 1 1. Murid diminta mengasingkan bongkah mengikut w
arna
dengan bimbingan guru.
Bongkah kayu
2. Murid diperkenalkan warna yang terdapat pada
bongkah-bongkah tersebut.
3. Murid mengikut guru menyebut warna-warna bong
kah
tersebut satu persatu.
51
----------------------- Page 56-----------------------
LANGKAH AKTIVITI
BBM CATATAN

Bongkah kayu
1. Murid menunjukkan bongkah mengikut warna yang
Langkah 2
disebut oleh guru.
2. Murid menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan
oleh guru.
Langkah 3 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan mengikut
Barang-barang di dalam
warna yang ditetapkan oleh guru.
bilik darjah
2. Setiap kumpulan murid diminta mencari barang-barang
yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan
warna masing-masing.
Penutup Murid mengasingkan objek mengikut warna dan
Bakul
dimasukkan ke dalam empat bakul yang disediakan.
52
----------------------- Page 57-----------------------
Tajuk : : 3. Pengamatan
Standard Kandungan : : 3.3 Mendiskriminasikan objek melalui pengamatan p
englihatan
Standard Pembelajaran : : 3.3.2 Mengasingkan objek melalui:
ii. warna
________________________________________________________________________________
________________________
SENARAI SEMAK
Nama Murid :________________________________________________
Kelas :________________________________________________
Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer
hatian
tingkah laku murid.

BELUM
BIL KEMAHIRAN DIUJI TARIKH MENGUASAI
CATATAN
MEN
GUASAI
1 Mengasingkan bongkah
mengikut warna
2 Menunjukkan bongkah
mengikut warna yang
disebut oleh guru
3 Menyebut warna-warna
bongkah yang ditunjukkan
4 Mencari barang-barang
yang terdapat di dalam bilik
darjah mengikut kumpulan
warna
Refleksi:
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
................................................................................
....................................................................
Tandatangan guru:
.............................................
53
----------------------- Page 58-----------------------