----------------------- Page 1--------------------------------------------- Page 2----------------------DRAF

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Komponen Pengurusan Diri
Tajuk:
1. Urus Diri
2
2. Kebersihan Diri
9
3. Peralatan kebersihan diri
12
4. Penggunaan tandas
16
5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah
22
Komponen Pengurusan Tingkah Laku
Tajuk:
1. Disiplin Diri
24
3. Keselamatan Diri
27
4. Tatasusila / Adab
30
5. Emosi
34
Komponen Kemahiran Manipulatif
Tajuk:
1. Motor Kasar
37
2. Motor Halus
45
3. Pengamatan
51
----------------------- Page 3----------------------DRAF
KOMPONEN
PENGURUSAN DIRI
1
----------------------- Page 4-----------------------

DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

Masa

: 30 minit

Tunjang Utama

: Keterampilan Diri

Standard Kandungan

: 1.1 Mengenal anggota badan

Standard

: 1.1.2 Menamakan bahagian badan

Pembelajaran

Tunjang yang disepadukan

: Fizikal dan Estetika
Kemanusiaan
Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran:
1. Murid dapat menunjukkan tiga darip

ada lima anggota badan di bahagian
tengah badan seperti tangan, jari, p
erut, pinggang dan dada
2. Murid dapat menamakan tiga daripada
lima anggota badan di bahagian tengah badan
seperti tangan, jari, perut, pinggan
g dan dada
Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH

AKTIVITI
BBM

Set Induksi
MP3 lagu Mana Ibu Jari

CATATAN
1. Murid mendengar lagu mana ibu jari.
Rujuk Kad 1
2. Murid menyanyi bersama guru.

Langkah 1
MP3 lagu Mana Ibu Jari
1. Murid menamakan nama jari yang telah
dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari'.
2. Murid menyebut nama jari yang telah
2
----------------------- Page 5----------------------DRAF
LANGKAH
BBM

AKTIVITI
CATATAN

dinyanyikan dalam lagu
Langkah 2

Mana Ibu Jari'.

1. Murid melihat gambar anggota tengah

Carta

badan seperti tangan, jari, perut, pinggang

Kad gam

bar
dan dada.
2. Murid menyebut nama anggota badan
tersebut.
Kad gam
bar
Langkah 3

1. Latih tubi menyebut nama anggota tengah
badan.
2. Murid bersoal jawab mengenai nama
anggota tengah badan.
1. Murid menunjukkan gambar anggota tengah

Langkah 4
bar

Kad gam
badan yang disebut oleh guru.
Puzzle
2. Murid mengambil gambar anggota tengah
badan yang diarah oleh guru.
3. Murid mencantum semula gambar anggota
badan (puzzle).
3

----------------------- Page 6----------------------DRAF
LANGKAH
BBM
Penutup

AKTIVITI
CATATAN
Murid menyanyikan lagu berkaitan anggota
Rujuk Kad 2
tengah badan rentak lagu Mana Ibu Jari'
4

----------------------- Page 7----------------------DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

. Apa khabar awak.? Khabar baik saya.sini saya.sembunyi.. Kad 1 Kad 2 5 Mana Manis.sembunyi. Sini saya..1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.... Sembunyi..? Mana tangan? Mana tangan? Sini saya.. Khabar baik saya.? Mana Pinggang? Mana Pinggang.Standard Kandungan : 1..sini saya..Goyangkan .sembunyi. Mana Hantu.. Khabar baik saya..? Apa khabar awak...? Apa khabar awak..sini saya.Kenyangnya . Khabar baik saya..? Sini saya.? Mana Perut? Mana Perut? .. Sini saya. Ini dia Ini dia ..? Mana Hantu....sembunyi. Mana Telunjuk.................2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Tajuk lagu: Mana Ibu Jari Tajuk lagu: Mana Anggota Badan Mana Ibu....? Sini saya. . Apa khabar awak. Sembunyi....? Khabar baik saya..? Khabar baik saya..? Apa khabar awak...sini saya.1. Sembunyi.? Mana Telunjuk.? Mana Ibu... Kenyangnya . Goyangkan . Ini dia Ini dia . Sembunyi.. Sini saya. Apa khabar awak..sini saya..sini saya.? Mana Manis.

2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Puzzle Anggota Tubuh Manusia 7 ----------------------.1.Page 9----------------------DRAF Tajuk : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.Apa khabar awak.Page 10----------------------DRAF Tajuk : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.. Urus Diri Standard Kandungan : 1.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Carta Anggota Tubuh Manusia 6 ----------------------.1.Page 8----------------------DRAF Tajuk : 1.? ----------------------. Urus Diri Standard Kandungan : 1.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid. BELUM BIL MENGUASAI KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI .1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.

..........................1 Menunjuk tangan 2 Menunjuk jari 3 Menunjuk perut 4 Menunjuk pinggang 5 Menunjuk dada Refleksi: ............................................................ .1............................................................. .. ........................... Tandatangan guru: .........1 Mengamalkan penjagaan kebersihan dir Standard Pembelajaran adan : 2.1 Menjaga kebersihan setiap anggota b Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif tangan dengan cara yang betul : Pada akhir pelajaran.................................................................................................... Kebersihan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan i : 2..... .............................................. ........................ 8 ----------------------......... murid dapat mencuci Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN .................................................................................................................Page 11----------------------- Tajuk DRAF : 2........... ................................................................................................ ........................................

Murid melihat tunjukcara langkah-langkah Car mencuci tangan dengan betul oleh guru. ii. men 2. Potongan sabun diberikan kepada murid Langkah 1 Carta langkah-langkah 1. Air Tua la kecil Langkah 3 gambar 1. Murid melihat carta cara-cara mencuci tangan dengan betul.Set Induksi Sabun mandi 1. Murid mencuci tangan mengikut langkah- Sab cuci tangan un langkah yang betul dengan bimbingan guru. 9 ----------------------. Murid memegang. Murid menyusun gambar langkah-langkah Kad mencuci tangan dengan betul. Murid bersoal jawab mengenai gambar tersebut. Penutup anan seperti Murid diberi ganjaran berbentuk makanan setelah tangan dicuci dengan cara yang eping biskut. menghidu dan meneka i.Page 12----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 ta langkah-langkah CATATAN 1. betul. Mak sek . mencuci tangan 2. Mata murid ditutup benda yang diberikan oleh guru.

................ . ................................. ............................................10 ----------------------..........................................................Page 13----------------------DRAF Tajuk : 2................................................... Kebersihan Diri Standard Kandungan : 2............................ ............................. ................................................................................................. ......................................1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri Standard Pembelajaran : 2.................1.................................................. .....................1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid............................. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat membasahkan tangan dengan air 2 Murid dapat mencuci tangan dengan sabun 3 Murid membilas tangan dengan bersih 4 Murid mengelap tangan sehingga kering dengan tuala kecil Refleks: ...................

........ syampu........ syampu..... Tandatangan guru: 11 ----------------------. berus gigi Langkah 1 Sikat.. Ajaib 2.. syampu... Murid meneka nama peralatan tersebut...... sabun...... 1....pengetip kuku........1. berus gigi berus gigi.. murid dapat menam akan tiga daripada lima peralatan kebersihan diri dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi Kotak Ajaib yang mengandungi sikat. sabun. kuku dan pengetip kuku... CATATAN 1.1 Standard Pembelajaran ri : 3. Murid melihat peralatan kebersihan diri seperti sikat.. Peralatan kebersihan diri Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan diri : 3..... Murid memegang satu peralatan kebersihan Permainan Kotak diri dari dalam Kotak Ajaib..1 Menamakan peralatan kebersihan di Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan peralatan kebersihan Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran.... sabun... ...Page 14----------------------- Tajuk DRAF : 3..........

Page 15----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 gambar dan benda CATATAN 1. sabun. pengetip yang baru dipelajari. mauj ud. 13 ----------------------. sabun.sikat. syam pu. Murid menyebut nama peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan. 3. 12 ----------------------.2. Guru menutup lima peralatan tersebut dengan kain. Murid menyebut nama gambar peralatan syam kebersihan diri yang ditunjukkan. 2.Page 16----------------------- .sikat. Kad mauj ud. Murid memadankan benda maujud dengan Kad gambar peralatan kebersihan diri. kuku dan berus gigi 2. dan pu. Permainan Kim'- Benda 1. Murid bersoal jawab mengenai peralatan kebersihan diri tersebut. pengetip kuku dan berus gigi Langkah 3 gambar dan benda 1. pengetip kuku berus gigi Penutup maujud-sikat. syampu. Murid menyebut kembali peralatan kebersihan diri yang telah dilihat. Murid melihat lima peralatan kebersihan diri sabu n.

.1 Menamakan peralatan kebersihan diri 14 ----------------------.................................................... ......................1 Menamakan peralatan kebersihan diri SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid.............................................................. ............................................................................Page 17----------------------- Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3.1.......................1................................. ...... .......... BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat menamakan peralatan diri-sikat 2 Murid dapat menamakan peralatan diri-sabun 3 Murid dapat menamakan peralatan diri-syampu 4 Murid dapat menamakan peralatan diri-pengetip kuku 5 Murid dapat menamakan peralatan diri-berus gigi Refleksi: ...................................... ...... Peralatan Kebersihan Diri : 3............1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3.............................. .......... ....................Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3...........................................................................1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3. Peralatan Kebersihan Diri : 3.........................................................

. Murid menyebut nama simbol tandas lelaki rempuan dan simbol tandas perempuan.......... 3.. Murid bersoal jawab mengenai gambar... Murid melihat gambar tandas duduk dan tandas cangkung....Page 18----------------------- Tajuk DRAF : 4...... Ka ca ngkung dan tandas 2.......... Murid menunjuk simbol tandas lelaki dan pe ..... murid dapat mengecam perempuan dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM Set Induksi d gambar tandas AKTIVITI CATATAN 1....................... du 1.. Tandatangan guru: 15 ----------------------...1 Mengecam simbol tandas Tunjang lain yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan kemudahan di dalam tand Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif simbol tandas lelaki dan tandas : Pada akhir pelajaran...1 Standard Pembelajaran : 4. Murid melihat simbol tandas lelaki dan Ka duk Langkah 1 d simbol tandas lelaki simbol tandas perempuan....1. Penggunaan Tandas Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan as : 4.... da n kad simbol tandas 2..

16 ----------------------. 17 ----------------------.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ . Murid menampal simbol tandas lelaki dan Beberapa set simbol tandas perempuan di ruang yang tandas lelak i dan kad disediakan.Page 21----------------------DRAF Tajuk : 4.Page 19----------------------DRAF LANGKAH M Langkah 2 kad simbol AKTIVITI BB CATATAN 1.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Tandas cangkung Tan das duduk 18 ----------------------. Murid mewarna simbol tandas lelaki dan Lembaran ker tandas perempuan.Page 20----------------------DRAF Tajuk : 4. simbol tanda s perempuan Langkah 3 ja 1.tandas perempuan.1. Penutup Murid dibawa ke tandas untuk melihat simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.

1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ Simbol Tandas Perempuan 20 ----------------------.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai tingkah laku murid.1.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.Page 23----------------------DRAF Tajuk : 4. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI 1 Murid dapat menunjuk simbol tandas lelaki 2 Murid dapat menunjuk tandas perempuan 3 Murid dapat menyebut nama simbol tandas lelaki 4 Murid dapat menyebut nama simbol tandas perempuan simbol MENGUASAI berdasarkan pemer .Simbol Tandas Lelaki 19 ----------------------. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.Page 22----------------------DRAF Tajuk : 4.

.......................................................................................................................................... ....................Page 25----------------------DRAF : 5.................... ........................................................................ murid dapat menam akan empat dari enam peralatan di dalam bilik darjah dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN ................... .................1 Menamakan alatan dalam bilik darj Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Penjagaan dalam dan luar bilik da Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran............................................Refleksi: ............. Tandatangan guru: 21 ----------------------........1 Standard Pembelajaran ah : 5................................Page 24----------------------DRAF 22 ----------------------....... Pengurusan dalam dan luar bilik darj Tajuk ah Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan rjah : 5.......... ........................................................................ .................................................................................................. ... ..........................1.

Langkah 3 embaran kerja 1. pemadam papan kad gambar peralatan di putih. Murid memegang kad gambar sambil berjalan di hadapan kelas. meja. Latih tubi menyebut. 2. papan putih.Set Induksi Kad gambar peralatan di 1. Murid meneka nama kad gambar yang papan putih.Page 26----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 2. penyapu dan bakul dalam bilik darjah sampah yang diarah oleh guru. 23 ----------------------. pemadam dilihat. meja. Murid menyebut nama peralatan di dalam ad gambar peralatan di K d alam bilik darjah bilik darjah berdasar kad gambar yang ditunjukkan. dalam bilik darjah seperti 2. kerusi. kerusi. Murid menyebut nama peralatan di dalam bilik darjah dengan bimbangan guru. Murid menampal kad gambar peralatan di dalam bilik darjah pada peralatan sebenar. Murid menunjuk kad gambar peralatan di dalam bilik darjah yang disebut oleh guru. 3. Murid memadankan gambar yang sama L . Langkah 2 1. 2. Murid menyentuh peralatan di dalam bilik darjah seperti papan putih. penyapu dan bakul sampah Langkah 1 Peralatan sebenar dan 1.

penyapu dan bakul sampah 2 Murid dapat menyebut nama peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih. pemadam Murid dibimbing membersihkan kelas papan P dengan menggunakan peralatan di dalam p utih.pada lembaran kerja.1. meja. meja. pemadam papan putih. pemadam papan putih. 4 Murid dapat suaikan gambar yang sama di lembaran kerja . kerusi. bakul sampah bilik darjah. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 1 Murid dapat menunjuk peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih. 24 ----------------------.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid. Penutup enyapu. Pengurusan dalam dan luar blik darjah Standard Kandungan : 5.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah Standard Pembelajaran : 5. kerusi. penyapu dan bakul sampah 3 Murid dapat memadankan kad gambar dengan peralatan sebenar.Page 27----------------------DRAF Tajuk : 5.

..... ...2 Standard Pembelajaran beri : 1.................Page 29----------------------DRAF Tajuk : 1..........................2.................... Disiplin Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1.....................Page 28----------------------DRAF KOMPONEN TINGKAH LAKU 23 ----------------------.............. .....1 Mendengar arahan lisan yang di Mematuhi arahan yang diterima 1..........2.................... Tayangan klip video kawad kaki......................... Murid mendengar ulasan guru tentang klip video ................ Sikap dan Nilai Objektif atuhi arahan yang diterima : Pada akhir pelajaran.. .Refleksi: ......................................2 Melaksanakan arahan yang diberi Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kerohanian........... Tandatangan guru: 25 ----------------------. murid dapat mem Nilai : Bertanggungjawab.............. 2............................................................ toleransi LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi VCD CATATAN 1..

Langkah 3 aw puzzle 1. Bangun c. Langkah 1 1. Duduk 24 ----------------------. Setiap murid dibekalkanjigsaw puzzle yang mudah. Murid diminta mengambil sebiji bola di dalam bakul Bola mengikut warna yang disebutkan oleh guru. Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira dengan bimbingan guru. Angkat tangan kanan / kiri b.Page 30----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN 2. Murid diminta mencantumkanjigsaw puzzle. 25 ----------------------. 2. Angkat tangan kanan/ kiri b. Baku 2. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru secara individu: a.Page 31----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan : 1. Disiplin Diri : 1. Duduk Langkah 2 kecil 1. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru: a. Bangun c.kawad kaki.1 Mematuhi arahan yang diterima Jigs . Murid diminta memasukan bola tersebut di dalam Kota l k berwarna kotak mengikut warna yang telah ditetapkan.

Refleksi: . B angun b...........2 Melaksanakan arahan yang diberi ________________________________________________________________________________ _____________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid...2 Mendengar arahan lisan yang diberi 1..2.... BELU CAT B TAR MENG M KEMAHIRAN DIUJI ATA IL IKH UASAI MENG N UASAI 1 Memahami dan mematuhi arahan guru a...1..... A ngkat tangan kanan 2 Memahami dan melaksanakan arahan guru ........ D uduk c................................. A ngkat tangan d..................................................Standard Pembelajaran : 1........... . ..............

........1..... murid dapat melakuk an perbuatan yang betul di sekolah Nilai : Bertanggungjawab dan toleransi LANGKAH BBM Set Induksi VCD AKTIVITI CATATAN 1............................................................ Keselamatan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan sekolah : 3......................... Langkah 1 gambar 1...... Murid melihat simbol kawasan larangan ................. .... Murid diberikan penjelasan tentang fungsi simbol Kad . Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton............ ............................................................... .............................................................................2 Tidak berlari di kawasan sekolah Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kemanusiaan Kerohanian................... Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran........................................... .......... 2........ Tayangan VCD sketsa situasi di sekolah..............1 Berjalan mengikut laluan yang telah Mengamalkan perbuatan yang betul di 3.... ................. 2....1 Standard Pembelajaran ditetapkan : 3..1..............................................Page 32----------------------DRAF Tajuk : 3..... 26 ----------------------. Tandatangan guru: ...

Page 33----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Langkah 2 1.1.1 Berjalan mengikut laluan yang ditetapkan 3.1. 28 ----------------------. Langkah 3 Penutup 1. : 3.1 Mengamalkan perbuatan yang betul di sekolah. 2.tersebut. Keselamatan Diri : 3. Murid diberi penerangan tentang kawasan larangan dan bukan larangan. BE LUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGU ASAI 1. Tidak memasuki kawasan larangan . 1. Murid mewarna gambar situasi di sekolah. Murid dibawa melawat kawasan persekitaran sekolah. Tidak memijak rumput 3. 27 ----------------------. Hasil kerja murid dipamerkan.Page 34----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Berjalan di laluan betul 2. Penerangan tentang hasil kerja murid.2 Tidak berlari di kawasan sekolah SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. 2.

..............1 Memberikan ucapan yang sesuai Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melafazkan ucapan bertatasusila Kerohanian............................. ............. murid boleh melaf az dan membalas 4 ucapan bertatasusila yang sesuai Nilai : Hemah tinggi.................................. ..................... hormat menghormati LANGKAH BBM Set Induksi AKTIVITI CATATAN 1............................................... 2...............1 Standard Pembelajaran : 4...................... Tayangan VCD lagu Budi Bahasa Budaya Kita .... Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton..... Langkah 1 Kad gambar 1. Tidak berlari di kawasan sekolah Refleksi: ...................................4.................. Tandatangan guru: ....... Murid diperkenalkan dengan ucapan bertatasusila VCD ................................ Sikap dan Nilai Objektif : Padai akhir pelajaran..................................... ............... ................................. 29 ----------------------............................................................. .. ..................................................................Page 35----------------------DRAF Tajuk : 4....................... Tatasusila / Adab Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 4..................... ............1....................

2.Page 36----------------------DRAF LANGKAH BBM Langkah 2 AKTIVITI CATATAN 1. Murid menyanyikan lagu bersama-sama dengan klip video. Murid meniru ucapan bertatasusila yang dilafazkan oleh guru.1.Page 37----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Murid melafazkan semula ucapan-ucapan bertatasusila yang telah diajar secara individu. Murid menjawab ucapan salam dengan bimbingan guru. 2.1 Memberikan ucapan yang sesuai SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ VCD . 2. Murid menonton dan mendengar CD interaktif CD Ucapan Bertatasusila . Tatasusila/ Adab : 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila. Murid melafazkan ucapan salam dengan bimbingan guru. Murid melafazkan ucapan-ucapan tersebut berulangulang. 3. : 4. 2.berpandukan gambar. Langkah 3 1. Penutup 1. 31 ----------------------. Murid mendengar lagu nasyid Assalamualaikum . 30 ----------------------.

Melafazkan ucapan terima kasih Refleksi: ...................... ............... Emosi Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 5............................. Menjawab salam 3........................... Melafazkan ucapan salam 2.......1...........................1 Menunjukan aksi gembira Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Kemanusiaan Kerohanian............ Sikap dan Nilai ....... ........... 32 ----------------------...................................... ................................................... ............................................................. Tandatangan guru: ............................................................... Melafazkan ucapan selamat pagi 4......................... .................. ...................................................... .....1 Mengenal emosi asas Standard Pembelajaran : 5...Page 38----------------------Tajuk : 5................................................................................... BELU M BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUAS AI 1..................Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid........

murid boleh menunjuk Nilai : Kerjasama dan hemah tinggi LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set Induksi 1. Mewarnakan gambar ekspresi wajah gembira. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar secara individu. VCD Langkah 1 1. 34 ----------------------.Page 41----------------------Tajuk : 1. Murid ditunjukan kad-kad gambar ekspresi wajah gembira. Murid meneka ekspresi wajah yang di tayang. 35 ----------------------.1 Mengenal bahagian anggota ba . Langkah 3 1. Motor Kasar Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1.Objektif kan aksi gembira dan aksi sedih : Pada akhir pelajaran.Page 40----------------------KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF 36 ----------------------.Page 39----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira bersama guru. Kad gambar 2. Tayangan slaid ekspresi wajah. 2. Langkah 2 Kad gambar 1.

Carta lirik lagu Mendengar lagu Kiri dan Kanan' yang Kiri dan Kanan dimainkan melalui kaset/ CD.1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan beberapa bahagian anggota badan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran. Menyanyi mengikut kaset/ CD yang Kaset/CD dipasangkan. 37 ----------------------. keberanian. toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM Set Induksi Kaset/CD 1. murid dapa t melakukan pergerakan tangan dan kaki secara berpandu Nilai : Kerjasama.1. Angkatlah tangan kanan Carta lagu Angkatlah tangan kiri Goyanglah tangan kanan Goyanglah tangan kiri Tunjukkan kaki kanan Tunjukkan kaki kiri Hentakkan kaki kanan Hentakkan kaki kiri Langkah 1 3.dan Standard Pembelajaran : 1.Page 42----------------------LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN .

mendepa ke hadapan dan ke sisi. 2.Page 43----------------------LANGKAH BBM Langkah 5 AKTIVITI CATATAN 1. Memerhati guru bermain permainan Air Pasang Pagi' secara berpasangan. 3. Membuat pergerakan mendepa ke hadapan dan ke sisi dalam jarak yang selamat. Penutup 1. Mengenal tangan kanan dan kiri. Seorang murid dipanggil ke hadapan dan diminta mengangkat tangan ke atas dan ke bawah bersama guru. Murid membuat pergerakan dalam kumpulan dengan bimbingan guru. Langkah 3 1. Menyatakan fungsi tangan kanan dan kiri. 2. 2. 3. Meniru pergerakan guru mengangkat tangan ke atas. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. 38 ----------------------. Murid yang bermasalah mengikut arahan dibawa berdiri di sebelah guru dan membuat pergerakan dengan bimbingan guru. Mengenal kaki kanan dan kiri. Contoh: .tangan kanan untuk makan Langkah 4 1. ke bawah.Langkah 2 1. Murid lain mengikut pergerakan yang sama. 3. 5. 4. 2. Membuat pergerakan secara individu dengan bimbingan guru dan rakan. Memilih pasangan masing-masing untuk . Menyanyi sambil membuat pergerakan tangan dan kaki.

................................ . Bermain permainan Air Pasang Pagi' berpasangan mengikut kreativiti muridmurid............... 39 ----------------------..bermain permainan Air Pasang Pagi' dengan bimbingan guru. 3......... BEL UM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUA SAI 1 Mengangkat tangan kanan dan menjatuhkannya 2 Mengangkat tangan kiri dan menjatuhkannya 3 Mendepa tangan ke hadapan dan menjatuhkannya 4 Mendepa tangan ke sisi dan menjatuhkannya Refleksi: ..................1 Mengenal bahagian anggota badan Standard Pembelajaran : 1........................................................ ................... Motor Kasar Standard Kandungan : 1..................................................................................Page 44----------------------Tajuk : 1......1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan be berapa bahagian anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid................................ ..................... .....1.......

....... Motor Kasar Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan ian tangan : 1...... Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara bergilir atau serentak dalam kiraan empat.......................... ..........................4 Memusingkan pergelangan tangan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Fizikal dan Estetika Objektif melakukan pergerakan asas : Pada akhir pelajaran....Page 45----------------------Tajuk : 1.......3............ Langkah 1 1..................... murid dapat pergelangan tangan dengan arahan guru.................. . Nilai : Kerjasama........................... LANGKAH AKTIVITI BBM Set induksi CATATAN 1......... Murid bermain Lat Tali Lat bersama guru dan kawan- kawan.................................... Tandatangan guru: 40 ----------------------............ Murid meniru guru membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan dan pantas........................ keberanian dan toleransi...................3 Melakukan pergerakan asas bahag Standard Pembelajaran mengikut arah dan lawan jam : 1................................. 2...... ................. 41 .

Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya dengan pantas mengikut pusingan jam dalam kiraan empat. Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan Penutup iringan muzik. Murid memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat. 2.Page 46----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 3. 2. Murid memegang reben sambil memusing dengan pantas mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat. Murid memegang reben sambil memusing secara perlahan mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat. Motor Kasar Standard Kandungan : 1.Page 47----------------------Tajuk : 1. Langkah 3 Reben 1. Langkah 2 Sapu tangan 1.3 Melakukan pergerakan asas bahagian tangan Standard Pembelajaran : 1.----------------------. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya secara perlahan mengikut pusingan jam dalam kiraan empat.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan lawan jam ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan pemerhatian tingkah laku murid. 42 ----------------------.3. Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan . 3.

............Page 48----------------------BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 8 Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan iringan muzik Refleksi: .......................................... .................BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUASAI 1 2 Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara pantas 3 4 Membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat Memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas 5 6 Memegang sapu tangan sambil memusingkannya mengikut pusingan jam Memegang sapu tangan sambil memusing mengikut arah lawan jam 7 Memegang sapu tangan sambil memusing dengan perlahan dan pantas mengikut pusingan jam dan lawan jam 43 ----------------------............. .......... ............................................................................................. ...............................................................................................................

.......... ... Sekeping surat khabar lama diberikan kepada S urat khabar lama setiap orang murid....................... Setiap murid diberikan sekeping span.................2. Langkah 1 2............ Tandatangan guru: 44 ----------------------........ 2.................. ........... S pan 1................ . Langkah 2 1.............. .. kerajinan....... Murid dibimbing merenyuk span tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.......................................... Seorang murid diminta menarik keluar perca kain K otak Set Induksi ain perca K melalui kotak yang berlubang..... murid dapat meng gerakkan anggota motor halus melalui aktiviti merenyuk Nilai nggungjawab LANGKAH BBM : Kerjasama......Page 49----------------------Tajuk : 2......................... Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2........... Seorang murid lagi diminta memasukkan semula perca kain tersebut melalui lubang pada kotak..................................1 Merenyuk menggunakan kedua-dua t Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Objektif : Pada akhir pelajaran.. toleransi.........2 Melakukan pergerakan merenyuk Standard Pembelajaran angan : 2............................... berta AKTIVITI CATATAN 1........

Kertas warna Langkah 3 2.Page 50----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 2. Aktiviti ini dilakukan oleh murid berulang kali. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kertas mahjong yang dilukis gambar Langkah 4 2.4 Standard Pembelajaran ua belah tangan : 2. Murid diminta merenyuk surat khabar tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.4. 1. Gam 3. Setiap kumpulan diberikan lukisan gambar pokok pokok bersaiz besar.Page 51----------------------Tajuk : 2. 1. Setiap murid diberikan sekeping kertas warna. 46 ----------------------. Semua hasil kerja murid yang telah siap Penutup dipamerkan.45 ----------------------. murid dapat menggerakkan anggota motor halus melalui aktiviti meramas . 3.2 Meramas menggunakan kedua-d Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melakukan pergerakan meramas Objektif : Pada akhir pelajaran. Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2. Murid diminta merenyuk kertas warna tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Murid diminta melekatkan kertas warna yang telah direnyuk tadi pada gambar lukisan pokok dengan bimbingan guru.

Langkah 1 1. keberanian. 3. 2. Murid mengaul timbunan pasir menggunakan pelbagai saiz kedua-dua belah tangan dengan bimbingan guru. 2. Murid melihat gambar atau tayangan video tentang Set Induksi VCD Tayangan video kanak-kanak yang sedang berkelah di tepi pantai. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. Setiap murid diberikan segelas air dan dituangkan Gelas Langkah 3 ke atas longgokan pasir.Page 52----------------------LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir. 1. toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 1. Murid diminta meniru guru melakukan aktiviti membuka dan menggengam tangan dalam 47 ----------------------. 1. 3. Murid memberitahu guru mengenai aktiviti yang dapat dilihat di dalam gambar tersebut. 2. Murid dibimbing oleh guru meramas pasir . Murid diminta meramas longgokan pasir menggunakan kedua-dua belah tangan. Air Bekas plastik 2.Nilai : Kerjasama. Murid duduk dalam bentuk bulatan kecil di depan Pasir Langkah 2 longgokan pasir. Murid beratur dalam barisan dan berjalan keluar dari bilik darjah.

Murid memasukkan pasir ke dalam bekas plastik pelbagai saiz dan bentuk. 2.menggunakan jari dengan pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir.Page 54----------------------Tajuk : 2. Murid beratur dan masuk ke dalam kelas. Motor Halus Standard Kandungan : 2. Murid bekerjasama membina istana pasir mengikut kreativiti kumpulan dengan bimbingan guru. Murid menceritakan semula pengalaman mereka membina istana pasir. B ELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENG UASAI 1 Mendengar arahan guru 2 Mematuhi peraturan . 4. 5. 1. Murid mengemas tempat kerja dan membasuh Penutup tangan.Page 53----------------------LANGKAH BM AKTIVITI B CATATAN 3.4 Melakukan pergerakan meramas Standard Pembelajaran : 2.4. 49 ----------------------.2 Meramas menggunakan kedua-dua belah tangan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. 48 ----------------------.

keberanian LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set induksi 1........................... biru...... kuning) Nilai : Kerjasama..............................3 Standard Pembelajaran : 3...........3 Membuka dan menggengam jari 4 Meniru guru melakukan aktiviti meramas 5 Menggaul menggunakan kedua-dua belah tangan Refleksi: ......................................................3... ........................................2 Mengasingkan objek melalui Mendiskriminasikan objek melalui ii..................................................................... Pengamatan Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan pengamatan penglihatan : 3............................................................................. ...................................... ... hijau..................................... ....... ............................... ............... warna Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran......................................... toleransi.................. Murid membuat binaan menggunakan bongkah kayu Bongkah kayu ....................Page 55----------------------Tajuk : 3........................ murid dapat meng asingkan dua daripada empat warna asas (merah........................... ......................... Tandatangan guru: 50 ----------------------...

51 ----------------------. Setiap kumpulan murid diminta mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna masing-masing. Murid diminta mengasingkan bongkah mengikut w arna dengan bimbingan guru. Langkah 1 1. Bongkah kayu 2. bilik darjah 2. warna ________________________________________________________________________________ . 2. Penutup Bakul Murid mengasingkan objek mengikut warna dan dimasukkan ke dalam empat bakul yang disediakan.pelbagai warna bersama rakan dan guru.2 Mengasingkan objek melalui: ii. Langkah 3 1. Murid menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan oleh guru. 52 ----------------------. Murid mengikut guru menyebut warna-warna bong kah tersebut satu persatu.Page 57----------------------Tajuk Standard Kandungan englihatan Standard Pembelajaran : : 3. 3. Pengamatan : : 3. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan mengikut Barang-barang di dalam warna yang ditetapkan oleh guru. Murid diperkenalkan warna yang terdapat pada bongkah-bongkah tersebut.3 Mendiskriminasikan objek melalui pengamatan p : : 3. Murid menunjukkan bongkah mengikut warna yang Langkah 2 disebut oleh guru.3.Page 56----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Bongkah kayu 1.

.......................................... . .................................Page 58----------------------- ............................................................................................................................ .................... ..................................................... 53 ----------------------.............................................................................................________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid................. Tandatangan guru: ........................................................................................... BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MEN GUASAI 1 2 3 4 Mengasingkan bongkah mengikut warna Menunjukkan bongkah mengikut warna yang disebut oleh guru Menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan Mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna Refleksi: ................. .