----------------------- Page 1--------------------------------------------- Page 2----------------------DRAF

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Komponen Pengurusan Diri
Tajuk:
1. Urus Diri
2
2. Kebersihan Diri
9
3. Peralatan kebersihan diri
12
4. Penggunaan tandas
16
5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah
22
Komponen Pengurusan Tingkah Laku
Tajuk:
1. Disiplin Diri
24
3. Keselamatan Diri
27
4. Tatasusila / Adab
30
5. Emosi
34
Komponen Kemahiran Manipulatif
Tajuk:
1. Motor Kasar
37
2. Motor Halus
45
3. Pengamatan
51
----------------------- Page 3----------------------DRAF
KOMPONEN
PENGURUSAN DIRI
1
----------------------- Page 4-----------------------

DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

Masa

: 30 minit

Tunjang Utama

: Keterampilan Diri

Standard Kandungan

: 1.1 Mengenal anggota badan

Standard

: 1.1.2 Menamakan bahagian badan

Pembelajaran

Tunjang yang disepadukan

: Fizikal dan Estetika
Kemanusiaan
Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran:
1. Murid dapat menunjukkan tiga darip

ada lima anggota badan di bahagian
tengah badan seperti tangan, jari, p
erut, pinggang dan dada
2. Murid dapat menamakan tiga daripada
lima anggota badan di bahagian tengah badan
seperti tangan, jari, perut, pinggan
g dan dada
Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH

AKTIVITI
BBM

Set Induksi
MP3 lagu Mana Ibu Jari

CATATAN
1. Murid mendengar lagu mana ibu jari.
Rujuk Kad 1
2. Murid menyanyi bersama guru.

Langkah 1
MP3 lagu Mana Ibu Jari
1. Murid menamakan nama jari yang telah
dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari'.
2. Murid menyebut nama jari yang telah
2
----------------------- Page 5----------------------DRAF
LANGKAH
BBM

AKTIVITI
CATATAN

dinyanyikan dalam lagu
Langkah 2

Mana Ibu Jari'.

1. Murid melihat gambar anggota tengah

Carta

badan seperti tangan, jari, perut, pinggang

Kad gam

bar
dan dada.
2. Murid menyebut nama anggota badan
tersebut.
Kad gam
bar
Langkah 3

1. Latih tubi menyebut nama anggota tengah
badan.
2. Murid bersoal jawab mengenai nama
anggota tengah badan.
1. Murid menunjukkan gambar anggota tengah

Langkah 4
bar

Kad gam
badan yang disebut oleh guru.
Puzzle
2. Murid mengambil gambar anggota tengah
badan yang diarah oleh guru.
3. Murid mencantum semula gambar anggota
badan (puzzle).
3

----------------------- Page 6----------------------DRAF
LANGKAH
BBM
Penutup

AKTIVITI
CATATAN
Murid menyanyikan lagu berkaitan anggota
Rujuk Kad 2
tengah badan rentak lagu Mana Ibu Jari'
4

----------------------- Page 7----------------------DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

.. Apa khabar awak..sini saya. Ini dia Ini dia ...? Sini saya. Khabar baik saya.? Apa khabar awak. .Kenyangnya .....? Sini saya.. Kad 1 Kad 2 5 Mana Manis..? Khabar baik saya.. Sembunyi...sini saya.....? Apa khabar awak. Sini saya..sini saya.. Kenyangnya .sini saya.. Mana Hantu. Sembunyi..sini saya.sembunyi.? Mana Telunjuk.? Mana Hantu.... Apa khabar awak.sembunyi. Sini saya.? Mana tangan? Mana tangan? Sini saya... Khabar baik saya.? Apa khabar awak..? Mana Manis..sembunyi. Mana Telunjuk.? Mana Pinggang? Mana Pinggang..1.....? Mana Perut? Mana Perut? . Sini saya.? Mana Ibu.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Tajuk lagu: Mana Ibu Jari Tajuk lagu: Mana Anggota Badan Mana Ibu..? Khabar baik saya.. Apa khabar awak..? Khabar baik saya. Ini dia Ini dia .sini saya....sembunyi... Sembunyi. Khabar baik saya....1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.. Sembunyi.Standard Kandungan : 1.Goyangkan . Goyangkan .......

1. Urus Diri Standard Kandungan : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.Page 8----------------------DRAF Tajuk : 1.1.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Puzzle Anggota Tubuh Manusia 7 ----------------------.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.Apa khabar awak.1.Page 9----------------------DRAF Tajuk : 1.. BELUM BIL MENGUASAI KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI . Urus Diri Standard Kandungan : 1.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Carta Anggota Tubuh Manusia 6 ----------------------.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid.Page 10----------------------DRAF Tajuk : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.? ----------------------.

................................................................................................1 Menunjuk tangan 2 Menunjuk jari 3 Menunjuk perut 4 Menunjuk pinggang 5 Menunjuk dada Refleksi: ........ Tandatangan guru: .................. ................. 8 ----------------------.............Page 11----------------------- Tajuk DRAF : 2........ ............................................ Kebersihan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan i : 2........................... ....................................................................1........1 Menjaga kebersihan setiap anggota b Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif tangan dengan cara yang betul : Pada akhir pelajaran.......................................................... ......................................1 Mengamalkan penjagaan kebersihan dir Standard Pembelajaran adan : 2......... ............................................... ................................. murid dapat mencuci Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN . ..........................................................................................................................................

ii.Set Induksi Sabun mandi 1. Murid melihat carta cara-cara mencuci tangan dengan betul. Murid melihat tunjukcara langkah-langkah Car mencuci tangan dengan betul oleh guru. Potongan sabun diberikan kepada murid Langkah 1 Carta langkah-langkah 1. Mak sek . Mata murid ditutup benda yang diberikan oleh guru. betul. 9 ----------------------. men 2. Penutup anan seperti Murid diberi ganjaran berbentuk makanan setelah tangan dicuci dengan cara yang eping biskut.Page 12----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 ta langkah-langkah CATATAN 1. Air Tua la kecil Langkah 3 gambar 1. Murid bersoal jawab mengenai gambar tersebut. Murid mencuci tangan mengikut langkah- Sab cuci tangan un langkah yang betul dengan bimbingan guru. mencuci tangan 2. Murid menyusun gambar langkah-langkah Kad mencuci tangan dengan betul. menghidu dan meneka i. Murid memegang.

.........................1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid........... Kebersihan Diri Standard Kandungan : 2................................ .....Page 13----------------------DRAF Tajuk : 2...............10 ----------------------................................ BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat membasahkan tangan dengan air 2 Murid dapat mencuci tangan dengan sabun 3 Murid membilas tangan dengan bersih 4 Murid mengelap tangan sehingga kering dengan tuala kecil Refleks: ........................................ .. ......................................................1................................................................................. ......................................................................... ....................... ......... ..........................................................................................................................1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri Standard Pembelajaran : 2.......

. CATATAN 1.. sabun........ Tandatangan guru: 11 ----------------------......... .... murid dapat menam akan tiga daripada lima peralatan kebersihan diri dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi Kotak Ajaib yang mengandungi sikat. 1. berus gigi berus gigi..... berus gigi Langkah 1 Sikat.. kuku dan pengetip kuku... Murid meneka nama peralatan tersebut......1 Standard Pembelajaran ri : 3.... Murid memegang satu peralatan kebersihan Permainan Kotak diri dari dalam Kotak Ajaib...... Ajaib 2.. syampu.1 Menamakan peralatan kebersihan di Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan peralatan kebersihan Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran.........1... Murid melihat peralatan kebersihan diri seperti sikat...... syampu..Page 14----------------------- Tajuk DRAF : 3.. syampu...pengetip kuku... sabun. Peralatan kebersihan diri Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan diri : 3....... sabun.

pengetip kuku dan berus gigi Langkah 3 gambar dan benda 1.sikat. kuku dan berus gigi 2. syampu. mauj ud. Murid menyebut kembali peralatan kebersihan diri yang telah dilihat. Murid menyebut nama peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan. Guru menutup lima peralatan tersebut dengan kain. 13 ----------------------. Kad mauj ud. pengetip kuku berus gigi Penutup maujud-sikat.Page 16----------------------- .2. sabun. Permainan Kim'- Benda 1. 3. 12 ----------------------. syam pu. pengetip yang baru dipelajari. Murid menyebut nama gambar peralatan syam kebersihan diri yang ditunjukkan. Murid bersoal jawab mengenai peralatan kebersihan diri tersebut. 2. dan pu. sabun. Murid melihat lima peralatan kebersihan diri sabu n. Murid memadankan benda maujud dengan Kad gambar peralatan kebersihan diri.Page 15----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 gambar dan benda CATATAN 1.sikat.

........1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3.....Page 17----------------------- Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3............................................... ....................................... Peralatan Kebersihan Diri : 3............................ ..................1 Menamakan peralatan kebersihan diri 14 ----------------------........ ...........1 Menamakan peralatan kebersihan diri SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid.............1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3................................................................................................ ..............................Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3.............................................................. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat menamakan peralatan diri-sikat 2 Murid dapat menamakan peralatan diri-sabun 3 Murid dapat menamakan peralatan diri-syampu 4 Murid dapat menamakan peralatan diri-pengetip kuku 5 Murid dapat menamakan peralatan diri-berus gigi Refleksi: ............................................................................... Peralatan Kebersihan Diri : 3.............................................. ....1................1................. ........

. Murid menyebut nama simbol tandas lelaki rempuan dan simbol tandas perempuan. 3. Penggunaan Tandas Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan as : 4............. Ka ca ngkung dan tandas 2......1. Murid bersoal jawab mengenai gambar....Page 18----------------------- Tajuk DRAF : 4.. murid dapat mengecam perempuan dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM Set Induksi d gambar tandas AKTIVITI CATATAN 1.. Murid menunjuk simbol tandas lelaki dan pe ...... Tandatangan guru: 15 ----------------------......... da n kad simbol tandas 2......1 Standard Pembelajaran : 4........... du 1......... Murid melihat gambar tandas duduk dan tandas cangkung... Murid melihat simbol tandas lelaki dan Ka duk Langkah 1 d simbol tandas lelaki simbol tandas perempuan........1 Mengecam simbol tandas Tunjang lain yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan kemudahan di dalam tand Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif simbol tandas lelaki dan tandas : Pada akhir pelajaran.

1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ . Murid mewarna simbol tandas lelaki dan Lembaran ker tandas perempuan.Page 19----------------------DRAF LANGKAH M Langkah 2 kad simbol AKTIVITI BB CATATAN 1.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Tandas cangkung Tan das duduk 18 ----------------------. Murid menampal simbol tandas lelaki dan Beberapa set simbol tandas perempuan di ruang yang tandas lelak i dan kad disediakan.tandas perempuan. 17 ----------------------.1.1.Page 20----------------------DRAF Tajuk : 4.Page 21----------------------DRAF Tajuk : 4. Penutup Murid dibawa ke tandas untuk melihat simbol tandas lelaki dan tandas perempuan. 16 ----------------------. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4. simbol tanda s perempuan Langkah 3 ja 1.

Page 23----------------------DRAF Tajuk : 4.Page 22----------------------DRAF Tajuk : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.Simbol Tandas Lelaki 19 ----------------------.1.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai tingkah laku murid.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ Simbol Tandas Perempuan 20 ----------------------. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI 1 Murid dapat menunjuk simbol tandas lelaki 2 Murid dapat menunjuk tandas perempuan 3 Murid dapat menyebut nama simbol tandas lelaki 4 Murid dapat menyebut nama simbol tandas perempuan simbol MENGUASAI berdasarkan pemer .

............................1..................................... .....................................1 Standard Pembelajaran ah : 5................................... Tandatangan guru: 21 ----------------------.....................................................................................Page 24----------------------DRAF 22 ----------------------.................................................... ................................................................. Pengurusan dalam dan luar bilik darj Tajuk ah Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan rjah : 5................................................. murid dapat menam akan empat dari enam peralatan di dalam bilik darjah dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN .....................................Page 25----------------------DRAF : 5.. ................................................ ..................... .......................Refleksi: ................. ...................... .........................................1 Menamakan alatan dalam bilik darj Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Penjagaan dalam dan luar bilik da Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran.

Murid menunjuk kad gambar peralatan di dalam bilik darjah yang disebut oleh guru. kerusi. meja. 3. Murid meneka nama kad gambar yang papan putih. penyapu dan bakul dalam bilik darjah sampah yang diarah oleh guru. meja. 2. Murid menampal kad gambar peralatan di dalam bilik darjah pada peralatan sebenar. Murid memadankan gambar yang sama L . Murid menyebut nama peralatan di dalam bilik darjah dengan bimbangan guru. Murid menyebut nama peralatan di dalam ad gambar peralatan di K d alam bilik darjah bilik darjah berdasar kad gambar yang ditunjukkan. Murid menyentuh peralatan di dalam bilik darjah seperti papan putih. Latih tubi menyebut. kerusi. Langkah 3 embaran kerja 1. 23 ----------------------. 2. Langkah 2 1. penyapu dan bakul sampah Langkah 1 Peralatan sebenar dan 1. pemadam papan kad gambar peralatan di putih. dalam bilik darjah seperti 2.Set Induksi Kad gambar peralatan di 1. pemadam dilihat. papan putih.Page 26----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 2. Murid memegang kad gambar sambil berjalan di hadapan kelas.

Penutup enyapu.1. pemadam papan putih. 24 ----------------------. penyapu dan bakul sampah 2 Murid dapat menyebut nama peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah Standard Pembelajaran : 5. 4 Murid dapat suaikan gambar yang sama di lembaran kerja . kerusi.pada lembaran kerja. Pengurusan dalam dan luar blik darjah Standard Kandungan : 5. pemadam Murid dibimbing membersihkan kelas papan P dengan menggunakan peralatan di dalam p utih.Page 27----------------------DRAF Tajuk : 5. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 1 Murid dapat menunjuk peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih. meja. pemadam papan putih.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid. kerusi. bakul sampah bilik darjah. penyapu dan bakul sampah 3 Murid dapat memadankan kad gambar dengan peralatan sebenar. meja.

.....................2........... ....................... toleransi LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi VCD CATATAN 1........ ........... Sikap dan Nilai Objektif atuhi arahan yang diterima : Pada akhir pelajaran.............. ............Page 28----------------------DRAF KOMPONEN TINGKAH LAKU 23 ----------------------...... 2................2 Melaksanakan arahan yang diberi Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kerohanian.......... Disiplin Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1...................... Tandatangan guru: 25 ----------------------............. murid dapat mem Nilai : Bertanggungjawab.................. Tayangan klip video kawad kaki............1 Mendengar arahan lisan yang di Mematuhi arahan yang diterima 1............Refleksi: ...2 Standard Pembelajaran beri : 1.......Page 29----------------------DRAF Tajuk : 1..2............................................................. Murid mendengar ulasan guru tentang klip video .............................

Duduk 24 ----------------------. Setiap murid dibekalkanjigsaw puzzle yang mudah. 25 ----------------------. Angkat tangan kanan/ kiri b. Angkat tangan kanan / kiri b.kawad kaki. Murid diminta memasukan bola tersebut di dalam Kota l k berwarna kotak mengikut warna yang telah ditetapkan. Baku 2. Duduk Langkah 2 kecil 1.Page 30----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN 2. Murid diminta mencantumkanjigsaw puzzle.Page 31----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan : 1. 2. Langkah 3 aw puzzle 1. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru secara individu: a. Langkah 1 1. Bangun c. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru: a. Bangun c.1 Mematuhi arahan yang diterima Jigs . Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira dengan bimbingan guru. Murid diminta mengambil sebiji bola di dalam bakul Bola mengikut warna yang disebutkan oleh guru. Disiplin Diri : 1.

.............. ................... ..........2 Mendengar arahan lisan yang diberi 1............ A ngkat tangan kanan 2 Memahami dan melaksanakan arahan guru ........ D uduk c...2 Melaksanakan arahan yang diberi ________________________________________________________________________________ _____________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid..1........ Refleksi: ..........................Standard Pembelajaran : 1.. B angun b................2....... BELU CAT B TAR MENG M KEMAHIRAN DIUJI ATA IL IKH UASAI MENG N UASAI 1 Memahami dan mematuhi arahan guru a...... A ngkat tangan d.............

......Page 32----------------------DRAF Tajuk : 3...............1.. 2..... Murid diberikan penjelasan tentang fungsi simbol Kad ............................................... Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran......1 Berjalan mengikut laluan yang telah Mengamalkan perbuatan yang betul di 3.... murid dapat melakuk an perbuatan yang betul di sekolah Nilai : Bertanggungjawab dan toleransi LANGKAH BBM Set Induksi VCD AKTIVITI CATATAN 1............................................. Keselamatan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan sekolah : 3.................2 Tidak berlari di kawasan sekolah Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kemanusiaan Kerohanian........................................ ........... Langkah 1 gambar 1....................1 Standard Pembelajaran ditetapkan : 3........................................... Tandatangan guru: ......... ............................ .............................. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton...................... ................ . 2.......1....... Murid melihat simbol kawasan larangan . 26 ----------------------................................................ Tayangan VCD sketsa situasi di sekolah........................

Murid mewarna gambar situasi di sekolah.1.Page 33----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Langkah 2 1.1. 1. Langkah 3 Penutup 1. Tidak memijak rumput 3.Page 34----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Berjalan di laluan betul 2.1 Berjalan mengikut laluan yang ditetapkan 3. Tidak memasuki kawasan larangan . 27 ----------------------. BE LUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGU ASAI 1.1 Mengamalkan perbuatan yang betul di sekolah. Murid diberi penerangan tentang kawasan larangan dan bukan larangan. 28 ----------------------. : 3. Hasil kerja murid dipamerkan. 2.tersebut. Penerangan tentang hasil kerja murid.2 Tidak berlari di kawasan sekolah SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. 2. Murid dibawa melawat kawasan persekitaran sekolah. Keselamatan Diri : 3.

............. Tidak berlari di kawasan sekolah Refleksi: ...... Tatasusila / Adab Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 4.......................................................................................................................................4............. murid boleh melaf az dan membalas 4 ucapan bertatasusila yang sesuai Nilai : Hemah tinggi..................................... Murid diperkenalkan dengan ucapan bertatasusila VCD ...1..........Page 35----------------------DRAF Tajuk : 4............................................. .............. Langkah 1 Kad gambar 1... Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton..... 2........1 Memberikan ucapan yang sesuai Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melafazkan ucapan bertatasusila Kerohanian......................... Sikap dan Nilai Objektif : Padai akhir pelajaran............................... ............ Tandatangan guru: ........... ..................................1 Standard Pembelajaran : 4................................................. ......................... ................................. 29 ----------------------............ ...................... hormat menghormati LANGKAH BBM Set Induksi AKTIVITI CATATAN 1....................... Tayangan VCD lagu Budi Bahasa Budaya Kita . .................

Murid menonton dan mendengar CD interaktif CD Ucapan Bertatasusila .Page 36----------------------DRAF LANGKAH BBM Langkah 2 AKTIVITI CATATAN 1. Murid mendengar lagu nasyid Assalamualaikum . Murid melafazkan ucapan-ucapan tersebut berulangulang. Tatasusila/ Adab : 4. 2.1 Memberikan ucapan yang sesuai SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ VCD .berpandukan gambar. Murid melafazkan ucapan salam dengan bimbingan guru. 2. 2. Murid menyanyikan lagu bersama-sama dengan klip video. 31 ----------------------.1. Murid meniru ucapan bertatasusila yang dilafazkan oleh guru.1 Melafazkan ucapan bertatasusila. Langkah 3 1.Page 37----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Murid menjawab ucapan salam dengan bimbingan guru. : 4. Penutup 1. 30 ----------------------. Murid melafazkan semula ucapan-ucapan bertatasusila yang telah diajar secara individu. 3. 2.

....... BELU M BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUAS AI 1................................................................................................................................. .1 Menunjukan aksi gembira Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Kemanusiaan Kerohanian............................... Sikap dan Nilai ......... ...1 Mengenal emosi asas Standard Pembelajaran : 5...................... Tandatangan guru: ....... .......... Menjawab salam 3......................... ....... 32 ----------------------....... Melafazkan ucapan salam 2..................................................... Melafazkan ucapan selamat pagi 4.... ............... Emosi Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 5..........................................................1................................................................................................... ............Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. Melafazkan ucapan terima kasih Refleksi: .................................. .......Page 38----------------------Tajuk : 5...........................................

VCD Langkah 1 1. Motor Kasar Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1. Kad gambar 2.Page 39----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira bersama guru. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar secara individu. Murid ditunjukan kad-kad gambar ekspresi wajah gembira. murid boleh menunjuk Nilai : Kerjasama dan hemah tinggi LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set Induksi 1.Objektif kan aksi gembira dan aksi sedih : Pada akhir pelajaran. 2. 34 ----------------------. Langkah 2 Kad gambar 1. Tayangan slaid ekspresi wajah.Page 40----------------------KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF 36 ----------------------.Page 41----------------------Tajuk : 1.1 Mengenal bahagian anggota ba . Langkah 3 1. Mewarnakan gambar ekspresi wajah gembira. 35 ----------------------. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar. Murid meneka ekspresi wajah yang di tayang.

murid dapa t melakukan pergerakan tangan dan kaki secara berpandu Nilai : Kerjasama. Angkatlah tangan kanan Carta lagu Angkatlah tangan kiri Goyanglah tangan kanan Goyanglah tangan kiri Tunjukkan kaki kanan Tunjukkan kaki kiri Hentakkan kaki kanan Hentakkan kaki kiri Langkah 1 3. Menyanyi mengikut kaset/ CD yang Kaset/CD dipasangkan.dan Standard Pembelajaran : 1. 37 ----------------------. Carta lirik lagu Mendengar lagu Kiri dan Kanan' yang Kiri dan Kanan dimainkan melalui kaset/ CD.1. keberanian.1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan beberapa bahagian anggota badan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran.Page 42----------------------LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN . toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM Set Induksi Kaset/CD 1.

Langkah 3 1. Menyanyi sambil membuat pergerakan tangan dan kaki. Memilih pasangan masing-masing untuk . Membuat pergerakan secara individu dengan bimbingan guru dan rakan. ke bawah.tangan kanan untuk makan Langkah 4 1. Penutup 1. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. 2. Memerhati guru bermain permainan Air Pasang Pagi' secara berpasangan. Menyatakan fungsi tangan kanan dan kiri. Murid lain mengikut pergerakan yang sama. Meniru pergerakan guru mengangkat tangan ke atas. 2. 38 ----------------------. 3. Contoh: . 2. 2. Membuat pergerakan mendepa ke hadapan dan ke sisi dalam jarak yang selamat. 3. 5. Mengenal kaki kanan dan kiri. mendepa ke hadapan dan ke sisi. Murid membuat pergerakan dalam kumpulan dengan bimbingan guru. 3. Mengenal tangan kanan dan kiri. Murid yang bermasalah mengikut arahan dibawa berdiri di sebelah guru dan membuat pergerakan dengan bimbingan guru.Langkah 2 1. 4.Page 43----------------------LANGKAH BBM Langkah 5 AKTIVITI CATATAN 1. Seorang murid dipanggil ke hadapan dan diminta mengangkat tangan ke atas dan ke bawah bersama guru.

...................bermain permainan Air Pasang Pagi' dengan bimbingan guru...........1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan be berapa bahagian anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.................... Motor Kasar Standard Kandungan : 1..........................................1 Mengenal bahagian anggota badan Standard Pembelajaran : 1............................ .. BEL UM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUA SAI 1 Mengangkat tangan kanan dan menjatuhkannya 2 Mengangkat tangan kiri dan menjatuhkannya 3 Mendepa tangan ke hadapan dan menjatuhkannya 4 Mendepa tangan ke sisi dan menjatuhkannya Refleksi: ................ Bermain permainan Air Pasang Pagi' berpasangan mengikut kreativiti muridmurid..... 3......... ........................................................Page 44----------------------Tajuk : 1........................................ ........ ............................................1.. 39 ----------------------....

............ ....................... Nilai : Kerjasama.. Motor Kasar Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan ian tangan : 1............................. Tandatangan guru: 40 ----------------------........3 Melakukan pergerakan asas bahag Standard Pembelajaran mengikut arah dan lawan jam : 1........... Murid bermain Lat Tali Lat bersama guru dan kawan- kawan.............Page 45----------------------Tajuk : 1........................3.. 41 ........... keberanian dan toleransi... murid dapat pergelangan tangan dengan arahan guru..... Murid meniru guru membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan dan pantas..................................................... 2............................4 Memusingkan pergelangan tangan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Fizikal dan Estetika Objektif melakukan pergerakan asas : Pada akhir pelajaran. LANGKAH AKTIVITI BBM Set induksi CATATAN 1....................................... ........... Langkah 1 1.......... ......... Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara bergilir atau serentak dalam kiraan empat..................

Page 46----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 3. Murid memegang reben sambil memusing secara perlahan mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat.3.Page 47----------------------Tajuk : 1. Langkah 2 Sapu tangan 1. Langkah 3 Reben 1. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya dengan pantas mengikut pusingan jam dalam kiraan empat. Motor Kasar Standard Kandungan : 1.----------------------. Murid memegang reben sambil memusing dengan pantas mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat. 2.3 Melakukan pergerakan asas bahagian tangan Standard Pembelajaran : 1. 3. Murid memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan lawan jam ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan pemerhatian tingkah laku murid. 2. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya secara perlahan mengikut pusingan jam dalam kiraan empat. Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan . Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan Penutup iringan muzik. 42 ----------------------.

....................................... ......................... ...................... .................Page 48----------------------BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 8 Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan iringan muzik Refleksi: ...................................................BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUASAI 1 2 Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara pantas 3 4 Membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat Memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas 5 6 Memegang sapu tangan sambil memusingkannya mengikut pusingan jam Memegang sapu tangan sambil memusing mengikut arah lawan jam 7 Memegang sapu tangan sambil memusing dengan perlahan dan pantas mengikut pusingan jam dan lawan jam 43 ----------------------..................................................................................... ...........................................................

. murid dapat meng gerakkan anggota motor halus melalui aktiviti merenyuk Nilai nggungjawab LANGKAH BBM : Kerjasama. ........... Sekeping surat khabar lama diberikan kepada S urat khabar lama setiap orang murid.......... kerajinan............. berta AKTIVITI CATATAN 1......... Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2..2...... Seorang murid diminta menarik keluar perca kain K otak Set Induksi ain perca K melalui kotak yang berlubang..................................1 Merenyuk menggunakan kedua-dua t Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Objektif : Pada akhir pelajaran....... toleransi. ............ Tandatangan guru: 44 ----------------------......... .............. Langkah 1 2... Langkah 2 1..................Page 49----------------------Tajuk : 2.................... Murid dibimbing merenyuk span tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan............................ .......................... 2................................. Seorang murid lagi diminta memasukkan semula perca kain tersebut melalui lubang pada kotak.................. S pan 1.......................... Setiap murid diberikan sekeping span..2 Melakukan pergerakan merenyuk Standard Pembelajaran angan : 2............

2 Meramas menggunakan kedua-d Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melakukan pergerakan meramas Objektif : Pada akhir pelajaran.45 ----------------------.4 Standard Pembelajaran ua belah tangan : 2. 46 ----------------------. Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2.4. murid dapat menggerakkan anggota motor halus melalui aktiviti meramas .Page 50----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 2. 3. Semua hasil kerja murid yang telah siap Penutup dipamerkan. Aktiviti ini dilakukan oleh murid berulang kali. 1. Kertas warna Langkah 3 2. Murid diminta melekatkan kertas warna yang telah direnyuk tadi pada gambar lukisan pokok dengan bimbingan guru. Setiap kumpulan diberikan lukisan gambar pokok pokok bersaiz besar. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap murid diberikan sekeping kertas warna. Kertas mahjong yang dilukis gambar Langkah 4 2. Murid diminta merenyuk surat khabar tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. 1. Murid diminta merenyuk kertas warna tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Gam 3.Page 51----------------------Tajuk : 2.

Murid dibimbing oleh guru meramas pasir . 1. Murid diminta meramas longgokan pasir menggunakan kedua-dua belah tangan. Murid melihat gambar atau tayangan video tentang Set Induksi VCD Tayangan video kanak-kanak yang sedang berkelah di tepi pantai. 2. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 1. Air Bekas plastik 2. Murid memberitahu guru mengenai aktiviti yang dapat dilihat di dalam gambar tersebut. Murid duduk dalam bentuk bulatan kecil di depan Pasir Langkah 2 longgokan pasir. keberanian. Murid beratur dalam barisan dan berjalan keluar dari bilik darjah.Nilai : Kerjasama. Murid mengaul timbunan pasir menggunakan pelbagai saiz kedua-dua belah tangan dengan bimbingan guru. 2. Langkah 1 1. Murid diminta meniru guru melakukan aktiviti membuka dan menggengam tangan dalam 47 ----------------------. 3.Page 52----------------------LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir. 1. Setiap murid diberikan segelas air dan dituangkan Gelas Langkah 3 ke atas longgokan pasir. 2. 3.

Murid menceritakan semula pengalaman mereka membina istana pasir.4 Melakukan pergerakan meramas Standard Pembelajaran : 2.2 Meramas menggunakan kedua-dua belah tangan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.Page 54----------------------Tajuk : 2. Murid memasukkan pasir ke dalam bekas plastik pelbagai saiz dan bentuk. Murid mengemas tempat kerja dan membasuh Penutup tangan.Page 53----------------------LANGKAH BM AKTIVITI B CATATAN 3. 4. B ELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENG UASAI 1 Mendengar arahan guru 2 Mematuhi peraturan . 1. 2. 49 ----------------------. Murid beratur dan masuk ke dalam kelas.menggunakan jari dengan pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir. Murid bekerjasama membina istana pasir mengikut kreativiti kumpulan dengan bimbingan guru. 48 ----------------------. Motor Halus Standard Kandungan : 2. 5.4.

............................. .................. .................................................................... ...... ................. Murid membuat binaan menggunakan bongkah kayu Bongkah kayu ........2 Mengasingkan objek melalui Mendiskriminasikan objek melalui ii.....3 Standard Pembelajaran : 3.... Pengamatan Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan pengamatan penglihatan : 3................................3.... ........................ toleransi................. hijau........................................................ ...................... murid dapat meng asingkan dua daripada empat warna asas (merah. biru......3 Membuka dan menggengam jari 4 Meniru guru melakukan aktiviti meramas 5 Menggaul menggunakan kedua-dua belah tangan Refleksi: ..........Page 55----------------------Tajuk : 3................................................................................................................. ...... keberanian LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set induksi 1....................................... warna Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran.................. Tandatangan guru: 50 ----------------------......................................................................................... kuning) Nilai : Kerjasama..............

Langkah 1 1. Murid menunjukkan bongkah mengikut warna yang Langkah 2 disebut oleh guru. Langkah 3 1. Penutup Bakul Murid mengasingkan objek mengikut warna dan dimasukkan ke dalam empat bakul yang disediakan. Setiap kumpulan murid diminta mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna masing-masing. Bongkah kayu 2.2 Mengasingkan objek melalui: ii.pelbagai warna bersama rakan dan guru. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan mengikut Barang-barang di dalam warna yang ditetapkan oleh guru. Murid menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan oleh guru. 3. warna ________________________________________________________________________________ . Murid mengikut guru menyebut warna-warna bong kah tersebut satu persatu.3.3 Mendiskriminasikan objek melalui pengamatan p : : 3. bilik darjah 2. 51 ----------------------.Page 57----------------------Tajuk Standard Kandungan englihatan Standard Pembelajaran : : 3. Murid diperkenalkan warna yang terdapat pada bongkah-bongkah tersebut. 52 ----------------------. Pengamatan : : 3. 2. Murid diminta mengasingkan bongkah mengikut w arna dengan bimbingan guru.Page 56----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Bongkah kayu 1.

..................................................... ..........................Page 58----------------------- . .............................................................................................. ....... ............................................... ................................................................................................. 53 ----------------------........................ BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MEN GUASAI 1 2 3 4 Mengasingkan bongkah mengikut warna Menunjukkan bongkah mengikut warna yang disebut oleh guru Menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan Mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna Refleksi: ...........................................________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid............................................................................................... Tandatangan guru: .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful