----------------------- Page 1--------------------------------------------- Page 2----------------------DRAF

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Komponen Pengurusan Diri
Tajuk:
1. Urus Diri
2
2. Kebersihan Diri
9
3. Peralatan kebersihan diri
12
4. Penggunaan tandas
16
5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah
22
Komponen Pengurusan Tingkah Laku
Tajuk:
1. Disiplin Diri
24
3. Keselamatan Diri
27
4. Tatasusila / Adab
30
5. Emosi
34
Komponen Kemahiran Manipulatif
Tajuk:
1. Motor Kasar
37
2. Motor Halus
45
3. Pengamatan
51
----------------------- Page 3----------------------DRAF
KOMPONEN
PENGURUSAN DIRI
1
----------------------- Page 4-----------------------

DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

Masa

: 30 minit

Tunjang Utama

: Keterampilan Diri

Standard Kandungan

: 1.1 Mengenal anggota badan

Standard

: 1.1.2 Menamakan bahagian badan

Pembelajaran

Tunjang yang disepadukan

: Fizikal dan Estetika
Kemanusiaan
Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran:
1. Murid dapat menunjukkan tiga darip

ada lima anggota badan di bahagian
tengah badan seperti tangan, jari, p
erut, pinggang dan dada
2. Murid dapat menamakan tiga daripada
lima anggota badan di bahagian tengah badan
seperti tangan, jari, perut, pinggan
g dan dada
Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH

AKTIVITI
BBM

Set Induksi
MP3 lagu Mana Ibu Jari

CATATAN
1. Murid mendengar lagu mana ibu jari.
Rujuk Kad 1
2. Murid menyanyi bersama guru.

Langkah 1
MP3 lagu Mana Ibu Jari
1. Murid menamakan nama jari yang telah
dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari'.
2. Murid menyebut nama jari yang telah
2
----------------------- Page 5----------------------DRAF
LANGKAH
BBM

AKTIVITI
CATATAN

dinyanyikan dalam lagu
Langkah 2

Mana Ibu Jari'.

1. Murid melihat gambar anggota tengah

Carta

badan seperti tangan, jari, perut, pinggang

Kad gam

bar
dan dada.
2. Murid menyebut nama anggota badan
tersebut.
Kad gam
bar
Langkah 3

1. Latih tubi menyebut nama anggota tengah
badan.
2. Murid bersoal jawab mengenai nama
anggota tengah badan.
1. Murid menunjukkan gambar anggota tengah

Langkah 4
bar

Kad gam
badan yang disebut oleh guru.
Puzzle
2. Murid mengambil gambar anggota tengah
badan yang diarah oleh guru.
3. Murid mencantum semula gambar anggota
badan (puzzle).
3

----------------------- Page 6----------------------DRAF
LANGKAH
BBM
Penutup

AKTIVITI
CATATAN
Murid menyanyikan lagu berkaitan anggota
Rujuk Kad 2
tengah badan rentak lagu Mana Ibu Jari'
4

----------------------- Page 7----------------------DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

Ini dia Ini dia . Kenyangnya ... Sembunyi. Sini saya.sini saya...sini saya. Sembunyi.? Apa khabar awak..? Khabar baik saya.... Mana Hantu. Apa khabar awak.....sini saya. .sembunyi..? Apa khabar awak...sembunyi..Goyangkan . Sembunyi... Sembunyi....? Mana Perut? Mana Perut? .? Mana tangan? Mana tangan? Sini saya..? Khabar baik saya.. Mana Telunjuk..sembunyi.sini saya.? Mana Manis. Ini dia Ini dia .? Mana Pinggang? Mana Pinggang. Khabar baik saya.sini saya... Khabar baik saya.. Khabar baik saya.? Mana Ibu....? Sini saya......? Mana Telunjuk..sini saya...sembunyi.... Sini saya. Sini saya.. Apa khabar awak....? Mana Hantu..2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Tajuk lagu: Mana Ibu Jari Tajuk lagu: Mana Anggota Badan Mana Ibu.? Sini saya.. Goyangkan .1..? Apa khabar awak..Kenyangnya .? Khabar baik saya.Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1. Apa khabar awak... Kad 1 Kad 2 5 Mana Manis..

2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Puzzle Anggota Tubuh Manusia 7 ----------------------.? ----------------------. Urus Diri Standard Kandungan : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Carta Anggota Tubuh Manusia 6 ----------------------.1.Page 8----------------------DRAF Tajuk : 1.1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.Page 10----------------------DRAF Tajuk : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.. BELUM BIL MENGUASAI KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI .1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.Page 9----------------------DRAF Tajuk : 1.Apa khabar awak.

........................................................... 8 ----------------------.......................................................................................................1 Mengamalkan penjagaan kebersihan dir Standard Pembelajaran adan : 2......Page 11----------------------- Tajuk DRAF : 2........................ Kebersihan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan i : 2..............1 Menjaga kebersihan setiap anggota b Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif tangan dengan cara yang betul : Pada akhir pelajaran........................................................................ murid dapat mencuci Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN ............................................ ......1 Menunjuk tangan 2 Menunjuk jari 3 Menunjuk perut 4 Menunjuk pinggang 5 Menunjuk dada Refleksi: ....1............... ......... ..... ......................................... .......... Tandatangan guru: .................................................................................. ...... ...................................................................................................................................

betul. Potongan sabun diberikan kepada murid Langkah 1 Carta langkah-langkah 1. Mak sek . 9 ----------------------. Murid melihat tunjukcara langkah-langkah Car mencuci tangan dengan betul oleh guru.Page 12----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 ta langkah-langkah CATATAN 1. Mata murid ditutup benda yang diberikan oleh guru. menghidu dan meneka i. mencuci tangan 2. ii.Set Induksi Sabun mandi 1. Murid menyusun gambar langkah-langkah Kad mencuci tangan dengan betul. men 2. Murid bersoal jawab mengenai gambar tersebut. Murid mencuci tangan mengikut langkah- Sab cuci tangan un langkah yang betul dengan bimbingan guru. Murid memegang. Murid melihat carta cara-cara mencuci tangan dengan betul. Air Tua la kecil Langkah 3 gambar 1. Penutup anan seperti Murid diberi ganjaran berbentuk makanan setelah tangan dicuci dengan cara yang eping biskut.

............................. .....................................................................................................................................1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid...............................................10 ----------------------........... .........................................................1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri Standard Pembelajaran : 2.......Page 13----------------------DRAF Tajuk : 2................. ............... Kebersihan Diri Standard Kandungan : 2.......... .................................................................. ....................... BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat membasahkan tangan dengan air 2 Murid dapat mencuci tangan dengan sabun 3 Murid membilas tangan dengan bersih 4 Murid mengelap tangan sehingga kering dengan tuala kecil Refleks: ................... .................................................. ..............................1.................

....pengetip kuku.1 Menamakan peralatan kebersihan di Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan peralatan kebersihan Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran... Murid melihat peralatan kebersihan diri seperti sikat... berus gigi berus gigi. sabun. CATATAN 1... Murid meneka nama peralatan tersebut... ..............Page 14----------------------- Tajuk DRAF : 3.1 Standard Pembelajaran ri : 3......... kuku dan pengetip kuku..... murid dapat menam akan tiga daripada lima peralatan kebersihan diri dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi Kotak Ajaib yang mengandungi sikat...... syampu. sabun... sabun... 1........ syampu. Peralatan kebersihan diri Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan diri : 3. Ajaib 2...1.... Tandatangan guru: 11 ----------------------. Murid memegang satu peralatan kebersihan Permainan Kotak diri dari dalam Kotak Ajaib........ syampu. berus gigi Langkah 1 Sikat....

sikat. Murid menyebut nama gambar peralatan syam kebersihan diri yang ditunjukkan. pengetip kuku dan berus gigi Langkah 3 gambar dan benda 1.sikat. 13 ----------------------. Murid menyebut kembali peralatan kebersihan diri yang telah dilihat. sabun. 3. Guru menutup lima peralatan tersebut dengan kain.2. Murid melihat lima peralatan kebersihan diri sabu n.Page 15----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 gambar dan benda CATATAN 1. sabun. dan pu.Page 16----------------------- . 12 ----------------------. 2. Murid memadankan benda maujud dengan Kad gambar peralatan kebersihan diri. syampu. pengetip yang baru dipelajari. kuku dan berus gigi 2. Permainan Kim'- Benda 1. Kad mauj ud. mauj ud. Murid bersoal jawab mengenai peralatan kebersihan diri tersebut. pengetip kuku berus gigi Penutup maujud-sikat. Murid menyebut nama peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan. syam pu.

............. ................1................. Peralatan Kebersihan Diri : 3........................................... .................1 Menamakan peralatan kebersihan diri 14 ----------------------... Peralatan Kebersihan Diri : 3..............................................................Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3................................................ BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat menamakan peralatan diri-sikat 2 Murid dapat menamakan peralatan diri-sabun 3 Murid dapat menamakan peralatan diri-syampu 4 Murid dapat menamakan peralatan diri-pengetip kuku 5 Murid dapat menamakan peralatan diri-berus gigi Refleksi: ........ .................................1......................................1 Menamakan peralatan kebersihan diri SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid..1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3....... .......................... .............................. ............................. .................................................................................................1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3.......................Page 17----------------------- Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3.......................

..Page 18----------------------- Tajuk DRAF : 4......1... Tandatangan guru: 15 ----------------------.................... Murid menunjuk simbol tandas lelaki dan pe .. Murid menyebut nama simbol tandas lelaki rempuan dan simbol tandas perempuan.1 Mengecam simbol tandas Tunjang lain yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan kemudahan di dalam tand Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif simbol tandas lelaki dan tandas : Pada akhir pelajaran...1 Standard Pembelajaran : 4... Murid melihat simbol tandas lelaki dan Ka duk Langkah 1 d simbol tandas lelaki simbol tandas perempuan................. Ka ca ngkung dan tandas 2... da n kad simbol tandas 2... Murid melihat gambar tandas duduk dan tandas cangkung. Murid bersoal jawab mengenai gambar....... du 1. Penggunaan Tandas Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan as : 4.... murid dapat mengecam perempuan dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM Set Induksi d gambar tandas AKTIVITI CATATAN 1..... 3...

1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ .1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4. 16 ----------------------. 17 ----------------------. Murid mewarna simbol tandas lelaki dan Lembaran ker tandas perempuan. simbol tanda s perempuan Langkah 3 ja 1.1.Page 19----------------------DRAF LANGKAH M Langkah 2 kad simbol AKTIVITI BB CATATAN 1.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.tandas perempuan.1.Page 20----------------------DRAF Tajuk : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4. Murid menampal simbol tandas lelaki dan Beberapa set simbol tandas perempuan di ruang yang tandas lelak i dan kad disediakan.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Tandas cangkung Tan das duduk 18 ----------------------. Penutup Murid dibawa ke tandas untuk melihat simbol tandas lelaki dan tandas perempuan.Page 21----------------------DRAF Tajuk : 4.

1. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI 1 Murid dapat menunjuk simbol tandas lelaki 2 Murid dapat menunjuk tandas perempuan 3 Murid dapat menyebut nama simbol tandas lelaki 4 Murid dapat menyebut nama simbol tandas perempuan simbol MENGUASAI berdasarkan pemer . Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.Page 22----------------------DRAF Tajuk : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ Simbol Tandas Perempuan 20 ----------------------.Page 23----------------------DRAF Tajuk : 4.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai tingkah laku murid.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.Simbol Tandas Lelaki 19 ----------------------.

.......................Page 25----------------------DRAF : 5.................................... ......... ............................................... ..................................................................................................................1 Menamakan alatan dalam bilik darj Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Penjagaan dalam dan luar bilik da Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran..... Tandatangan guru: 21 ----------------------................................................................................... ......... Pengurusan dalam dan luar bilik darj Tajuk ah Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan rjah : 5.............. ...........................................................1................................................... .................................................1 Standard Pembelajaran ah : 5... ................................Refleksi: ...........................................................Page 24----------------------DRAF 22 ----------------------..... murid dapat menam akan empat dari enam peralatan di dalam bilik darjah dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN ..

Murid menyebut nama peralatan di dalam bilik darjah dengan bimbangan guru. Murid menyentuh peralatan di dalam bilik darjah seperti papan putih. papan putih. 2. pemadam papan kad gambar peralatan di putih. meja.Set Induksi Kad gambar peralatan di 1. Murid menyebut nama peralatan di dalam ad gambar peralatan di K d alam bilik darjah bilik darjah berdasar kad gambar yang ditunjukkan. 3. meja. Murid memegang kad gambar sambil berjalan di hadapan kelas. pemadam dilihat. Latih tubi menyebut. Langkah 3 embaran kerja 1. 2. penyapu dan bakul sampah Langkah 1 Peralatan sebenar dan 1. penyapu dan bakul dalam bilik darjah sampah yang diarah oleh guru. kerusi. Langkah 2 1. kerusi. 23 ----------------------. dalam bilik darjah seperti 2. Murid memadankan gambar yang sama L .Page 26----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 2. Murid menunjuk kad gambar peralatan di dalam bilik darjah yang disebut oleh guru. Murid meneka nama kad gambar yang papan putih. Murid menampal kad gambar peralatan di dalam bilik darjah pada peralatan sebenar.

24 ----------------------. pemadam papan putih.1. kerusi.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah Standard Pembelajaran : 5.pada lembaran kerja.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid. meja. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 1 Murid dapat menunjuk peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih. bakul sampah bilik darjah.Page 27----------------------DRAF Tajuk : 5. meja. pemadam papan putih. 4 Murid dapat suaikan gambar yang sama di lembaran kerja . Penutup enyapu. kerusi. penyapu dan bakul sampah 2 Murid dapat menyebut nama peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih. Pengurusan dalam dan luar blik darjah Standard Kandungan : 5. pemadam Murid dibimbing membersihkan kelas papan P dengan menggunakan peralatan di dalam p utih. penyapu dan bakul sampah 3 Murid dapat memadankan kad gambar dengan peralatan sebenar.

...2.............................................2 Melaksanakan arahan yang diberi Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kerohanian............ .......... Sikap dan Nilai Objektif atuhi arahan yang diterima : Pada akhir pelajaran.. murid dapat mem Nilai : Bertanggungjawab.. Disiplin Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1...... ......2 Standard Pembelajaran beri : 1.......................Page 29----------------------DRAF Tajuk : 1.................................. ....................... Murid mendengar ulasan guru tentang klip video .... Tayangan klip video kawad kaki.......... toleransi LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi VCD CATATAN 1................. Tandatangan guru: 25 ----------------------................ 2.........................................Page 28----------------------DRAF KOMPONEN TINGKAH LAKU 23 ----------------------............1 Mendengar arahan lisan yang di Mematuhi arahan yang diterima 1.........Refleksi: ..........................2..........

Page 31----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan : 1. Langkah 1 1. Duduk 24 ----------------------. Angkat tangan kanan/ kiri b. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru secara individu: a. Murid diminta mencantumkanjigsaw puzzle.1 Mematuhi arahan yang diterima Jigs . Langkah 3 aw puzzle 1. Murid diminta memasukan bola tersebut di dalam Kota l k berwarna kotak mengikut warna yang telah ditetapkan. 25 ----------------------. Bangun c. Setiap murid dibekalkanjigsaw puzzle yang mudah. 2. Bangun c. Disiplin Diri : 1. Murid diminta mengambil sebiji bola di dalam bakul Bola mengikut warna yang disebutkan oleh guru. Baku 2. Duduk Langkah 2 kecil 1.Page 30----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN 2. Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira dengan bimbingan guru.kawad kaki. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru: a. Angkat tangan kanan / kiri b.

.........2........... A ngkat tangan kanan 2 Memahami dan melaksanakan arahan guru ...2 Melaksanakan arahan yang diberi ________________________________________________________________________________ _____________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. B angun b...................... ....................1.................................... ....... A ngkat tangan d.Standard Pembelajaran : 1...... BELU CAT B TAR MENG M KEMAHIRAN DIUJI ATA IL IKH UASAI MENG N UASAI 1 Memahami dan mematuhi arahan guru a... Refleksi: .....2 Mendengar arahan lisan yang diberi 1................. D uduk c.....

....... Tandatangan guru: ............. ........... Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton.. Murid diberikan penjelasan tentang fungsi simbol Kad ................................................. .........................................1 Berjalan mengikut laluan yang telah Mengamalkan perbuatan yang betul di 3. Tayangan VCD sketsa situasi di sekolah.............. Keselamatan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan sekolah : 3....... 26 ----------------------............... 2...........................1...................... Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran....... 2......1... ...............................................................................Page 32----------------------DRAF Tajuk : 3.......2 Tidak berlari di kawasan sekolah Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kemanusiaan Kerohanian..................... .............. murid dapat melakuk an perbuatan yang betul di sekolah Nilai : Bertanggungjawab dan toleransi LANGKAH BBM Set Induksi VCD AKTIVITI CATATAN 1...1 Standard Pembelajaran ditetapkan : 3.............................................................. Langkah 1 gambar 1.... Murid melihat simbol kawasan larangan ........................... ............

Penerangan tentang hasil kerja murid. 1.Page 33----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Langkah 2 1. Berjalan di laluan betul 2.1. 28 ----------------------.tersebut. Murid mewarna gambar situasi di sekolah. Murid diberi penerangan tentang kawasan larangan dan bukan larangan. : 3.2 Tidak berlari di kawasan sekolah SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. 2. Tidak memijak rumput 3. Hasil kerja murid dipamerkan.1 Mengamalkan perbuatan yang betul di sekolah. 27 ----------------------. Murid dibawa melawat kawasan persekitaran sekolah. Keselamatan Diri : 3.Page 34----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. BE LUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGU ASAI 1.1 Berjalan mengikut laluan yang ditetapkan 3. Langkah 3 Penutup 1. 2.1. Tidak memasuki kawasan larangan .

....................................................... .. murid boleh melaf az dan membalas 4 ucapan bertatasusila yang sesuai Nilai : Hemah tinggi........................ ............. .....................................Page 35----------------------DRAF Tajuk : 4............................................ ...................................... Murid diperkenalkan dengan ucapan bertatasusila VCD ................................................1.................................................1 Standard Pembelajaran : 4. Langkah 1 Kad gambar 1....... ........... Tidak berlari di kawasan sekolah Refleksi: ............... Tatasusila / Adab Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 4..............................4.............................. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton....................................... Tayangan VCD lagu Budi Bahasa Budaya Kita ..................................... hormat menghormati LANGKAH BBM Set Induksi AKTIVITI CATATAN 1.................................. Sikap dan Nilai Objektif : Padai akhir pelajaran........................ 2. ....................... ................. 29 ----------------------.. Tandatangan guru: ....1 Memberikan ucapan yang sesuai Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melafazkan ucapan bertatasusila Kerohanian..

Page 36----------------------DRAF LANGKAH BBM Langkah 2 AKTIVITI CATATAN 1.berpandukan gambar. Murid melafazkan ucapan-ucapan tersebut berulangulang. Murid menjawab ucapan salam dengan bimbingan guru.1 Memberikan ucapan yang sesuai SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ VCD . Murid menyanyikan lagu bersama-sama dengan klip video.Page 37----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4.1 Melafazkan ucapan bertatasusila. Murid menonton dan mendengar CD interaktif CD Ucapan Bertatasusila . Murid melafazkan semula ucapan-ucapan bertatasusila yang telah diajar secara individu. Langkah 3 1. 2.1. 2. 30 ----------------------. 3. 31 ----------------------. Penutup 1. : 4. Murid mendengar lagu nasyid Assalamualaikum . Murid meniru ucapan bertatasusila yang dilafazkan oleh guru. 2. Murid melafazkan ucapan salam dengan bimbingan guru. Tatasusila/ Adab : 4. 2.

........ 32 ----------------------................................................................................................ Menjawab salam 3......... Melafazkan ucapan salam 2.............. Emosi Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 5................ Melafazkan ucapan selamat pagi 4............................................. ..................... Melafazkan ucapan terima kasih Refleksi: ............... ...... .1 Menunjukan aksi gembira Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Kemanusiaan Kerohanian......................................................................................................... .......Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid..........1.... Sikap dan Nilai ........................................................ .............Page 38----------------------Tajuk : 5..................... ..........1 Mengenal emosi asas Standard Pembelajaran : 5........................................... .............................................................. Tandatangan guru: ............ BELU M BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUAS AI 1..........

2.1 Mengenal bahagian anggota ba . Motor Kasar Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1. Tayangan slaid ekspresi wajah. Murid meneka ekspresi wajah yang di tayang.Objektif kan aksi gembira dan aksi sedih : Pada akhir pelajaran. Langkah 2 Kad gambar 1. 35 ----------------------. Langkah 3 1. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar secara individu. Mewarnakan gambar ekspresi wajah gembira. Kad gambar 2. 34 ----------------------.Page 41----------------------Tajuk : 1.Page 40----------------------KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF 36 ----------------------.Page 39----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira bersama guru. murid boleh menunjuk Nilai : Kerjasama dan hemah tinggi LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set Induksi 1. VCD Langkah 1 1. Murid ditunjukan kad-kad gambar ekspresi wajah gembira.

Angkatlah tangan kanan Carta lagu Angkatlah tangan kiri Goyanglah tangan kanan Goyanglah tangan kiri Tunjukkan kaki kanan Tunjukkan kaki kiri Hentakkan kaki kanan Hentakkan kaki kiri Langkah 1 3.1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan beberapa bahagian anggota badan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran.Page 42----------------------LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN . Menyanyi mengikut kaset/ CD yang Kaset/CD dipasangkan.1. 37 ----------------------. Carta lirik lagu Mendengar lagu Kiri dan Kanan' yang Kiri dan Kanan dimainkan melalui kaset/ CD.dan Standard Pembelajaran : 1. murid dapa t melakukan pergerakan tangan dan kaki secara berpandu Nilai : Kerjasama. toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM Set Induksi Kaset/CD 1. keberanian.

Langkah 2 1. Memilih pasangan masing-masing untuk . 5. 2. 3. Meniru pergerakan guru mengangkat tangan ke atas. Murid yang bermasalah mengikut arahan dibawa berdiri di sebelah guru dan membuat pergerakan dengan bimbingan guru. Mengenal kaki kanan dan kiri. Memerhati guru bermain permainan Air Pasang Pagi' secara berpasangan.Page 43----------------------LANGKAH BBM Langkah 5 AKTIVITI CATATAN 1. Langkah 3 1. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. Mengenal tangan kanan dan kiri. Menyanyi sambil membuat pergerakan tangan dan kaki. mendepa ke hadapan dan ke sisi. ke bawah. 4. Seorang murid dipanggil ke hadapan dan diminta mengangkat tangan ke atas dan ke bawah bersama guru. Membuat pergerakan mendepa ke hadapan dan ke sisi dalam jarak yang selamat. Menyatakan fungsi tangan kanan dan kiri. 2. 2. 2. 3. 38 ----------------------. Murid membuat pergerakan dalam kumpulan dengan bimbingan guru.tangan kanan untuk makan Langkah 4 1. Contoh: . Penutup 1. 3. Membuat pergerakan secara individu dengan bimbingan guru dan rakan. Murid lain mengikut pergerakan yang sama.

.... ....................... 3......................................................1. ..... Motor Kasar Standard Kandungan : 1..........................................1 Mengenal bahagian anggota badan Standard Pembelajaran : 1............................................. BEL UM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUA SAI 1 Mengangkat tangan kanan dan menjatuhkannya 2 Mengangkat tangan kiri dan menjatuhkannya 3 Mendepa tangan ke hadapan dan menjatuhkannya 4 Mendepa tangan ke sisi dan menjatuhkannya Refleksi: ...............................................bermain permainan Air Pasang Pagi' dengan bimbingan guru......................1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan be berapa bahagian anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. ...... 39 ----------------------........ . Bermain permainan Air Pasang Pagi' berpasangan mengikut kreativiti muridmurid.........Page 44----------------------Tajuk : 1......................................

.................... keberanian dan toleransi........... Motor Kasar Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan ian tangan : 1...........3 Melakukan pergerakan asas bahag Standard Pembelajaran mengikut arah dan lawan jam : 1..................................... Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara bergilir atau serentak dalam kiraan empat................................ Murid meniru guru membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan dan pantas.......................... LANGKAH AKTIVITI BBM Set induksi CATATAN 1.........3............................. 41 .......................... Nilai : Kerjasama...Page 45----------------------Tajuk : 1. 2......................................................... Langkah 1 1...4 Memusingkan pergelangan tangan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Fizikal dan Estetika Objektif melakukan pergerakan asas : Pada akhir pelajaran. ............... .... Murid bermain Lat Tali Lat bersama guru dan kawan- kawan.... Tandatangan guru: 40 ----------------------... ......... murid dapat pergelangan tangan dengan arahan guru...........

Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan . 2.3 Melakukan pergerakan asas bahagian tangan Standard Pembelajaran : 1. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya secara perlahan mengikut pusingan jam dalam kiraan empat. 2. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya dengan pantas mengikut pusingan jam dalam kiraan empat.Page 47----------------------Tajuk : 1. 3. 42 ----------------------. Langkah 3 Reben 1. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan lawan jam ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan pemerhatian tingkah laku murid. Motor Kasar Standard Kandungan : 1. Murid memegang reben sambil memusing dengan pantas mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat. Murid memegang reben sambil memusing secara perlahan mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat. Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan Penutup iringan muzik.Page 46----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 3.----------------------.3. Murid memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas. Langkah 2 Sapu tangan 1.

.................................................................................................................BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUASAI 1 2 Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara pantas 3 4 Membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat Memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas 5 6 Memegang sapu tangan sambil memusingkannya mengikut pusingan jam Memegang sapu tangan sambil memusing mengikut arah lawan jam 7 Memegang sapu tangan sambil memusing dengan perlahan dan pantas mengikut pusingan jam dan lawan jam 43 ----------------------................................................. ..................................... ..........Page 48----------------------BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 8 Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan iringan muzik Refleksi: ........................ ... ..............................................................

.. Tandatangan guru: 44 ----------------------.... Langkah 2 1.. Langkah 1 2............ S pan 1......... Seorang murid lagi diminta memasukkan semula perca kain tersebut melalui lubang pada kotak......... ...... murid dapat meng gerakkan anggota motor halus melalui aktiviti merenyuk Nilai nggungjawab LANGKAH BBM : Kerjasama..................... .................. toleransi. Sekeping surat khabar lama diberikan kepada S urat khabar lama setiap orang murid............... ....................... Setiap murid diberikan sekeping span...2....................... Murid dibimbing merenyuk span tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan...................................................................... berta AKTIVITI CATATAN 1.. 2....... ...................2 Melakukan pergerakan merenyuk Standard Pembelajaran angan : 2.........Page 49----------------------Tajuk : 2....... kerajinan.... Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2............................ Seorang murid diminta menarik keluar perca kain K otak Set Induksi ain perca K melalui kotak yang berlubang.1 Merenyuk menggunakan kedua-dua t Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Objektif : Pada akhir pelajaran.....................

Setiap kumpulan diberikan lukisan gambar pokok pokok bersaiz besar.Page 50----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 2. Murid diminta merenyuk kertas warna tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Kertas warna Langkah 3 2. 1.4 Standard Pembelajaran ua belah tangan : 2.45 ----------------------.Page 51----------------------Tajuk : 2. murid dapat menggerakkan anggota motor halus melalui aktiviti meramas . Kertas mahjong yang dilukis gambar Langkah 4 2. Semua hasil kerja murid yang telah siap Penutup dipamerkan. Aktiviti ini dilakukan oleh murid berulang kali. Murid diminta melekatkan kertas warna yang telah direnyuk tadi pada gambar lukisan pokok dengan bimbingan guru. 46 ----------------------.2 Meramas menggunakan kedua-d Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melakukan pergerakan meramas Objektif : Pada akhir pelajaran. Gam 3. Murid diminta merenyuk surat khabar tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. 3. Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2. 1. Setiap murid diberikan sekeping kertas warna. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.4.

toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 1. Murid duduk dalam bentuk bulatan kecil di depan Pasir Langkah 2 longgokan pasir. Murid memberitahu guru mengenai aktiviti yang dapat dilihat di dalam gambar tersebut. Murid melihat gambar atau tayangan video tentang Set Induksi VCD Tayangan video kanak-kanak yang sedang berkelah di tepi pantai. 2. 2. Murid beratur dalam barisan dan berjalan keluar dari bilik darjah. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. keberanian. Setiap murid diberikan segelas air dan dituangkan Gelas Langkah 3 ke atas longgokan pasir.Page 52----------------------LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir. Murid mengaul timbunan pasir menggunakan pelbagai saiz kedua-dua belah tangan dengan bimbingan guru. 1. Murid diminta meramas longgokan pasir menggunakan kedua-dua belah tangan. 1. Langkah 1 1. 2. Air Bekas plastik 2. 3. Murid dibimbing oleh guru meramas pasir . 3.Nilai : Kerjasama. Murid diminta meniru guru melakukan aktiviti membuka dan menggengam tangan dalam 47 ----------------------.

49 ----------------------. 48 ----------------------. B ELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENG UASAI 1 Mendengar arahan guru 2 Mematuhi peraturan . Murid beratur dan masuk ke dalam kelas. Motor Halus Standard Kandungan : 2. 2.2 Meramas menggunakan kedua-dua belah tangan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. Murid mengemas tempat kerja dan membasuh Penutup tangan.4. 5.4 Melakukan pergerakan meramas Standard Pembelajaran : 2.Page 53----------------------LANGKAH BM AKTIVITI B CATATAN 3. Murid memasukkan pasir ke dalam bekas plastik pelbagai saiz dan bentuk.Page 54----------------------Tajuk : 2. Murid bekerjasama membina istana pasir mengikut kreativiti kumpulan dengan bimbingan guru.menggunakan jari dengan pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir. 1. 4. Murid menceritakan semula pengalaman mereka membina istana pasir.

............... kuning) Nilai : Kerjasama........................................ hijau.....Page 55----------------------Tajuk : 3....... Pengamatan Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan pengamatan penglihatan : 3......................................... Tandatangan guru: 50 ----------------------............................... toleransi......................................................3 Membuka dan menggengam jari 4 Meniru guru melakukan aktiviti meramas 5 Menggaul menggunakan kedua-dua belah tangan Refleksi: ............................................................................................................................................ ........... ..............3 Standard Pembelajaran : 3.................. warna Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran.. biru.............................. ................................... .................2 Mengasingkan objek melalui Mendiskriminasikan objek melalui ii............................................. ............. keberanian LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set induksi 1..... ......3... ................................................ Murid membuat binaan menggunakan bongkah kayu Bongkah kayu ................ murid dapat meng asingkan dua daripada empat warna asas (merah..........

3. Murid menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan oleh guru. Langkah 3 1. Murid diminta mengasingkan bongkah mengikut w arna dengan bimbingan guru. Pengamatan : : 3.3 Mendiskriminasikan objek melalui pengamatan p : : 3.2 Mengasingkan objek melalui: ii. Penutup Bakul Murid mengasingkan objek mengikut warna dan dimasukkan ke dalam empat bakul yang disediakan.Page 57----------------------Tajuk Standard Kandungan englihatan Standard Pembelajaran : : 3. Langkah 1 1.pelbagai warna bersama rakan dan guru. Bongkah kayu 2. 2. warna ________________________________________________________________________________ . 51 ----------------------. Setiap kumpulan murid diminta mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna masing-masing. Murid mengikut guru menyebut warna-warna bong kah tersebut satu persatu. 3. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan mengikut Barang-barang di dalam warna yang ditetapkan oleh guru. bilik darjah 2. Murid menunjukkan bongkah mengikut warna yang Langkah 2 disebut oleh guru. Murid diperkenalkan warna yang terdapat pada bongkah-bongkah tersebut.Page 56----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Bongkah kayu 1. 52 ----------------------.

..................................... 53 ----------------------................ .................................................... BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MEN GUASAI 1 2 3 4 Mengasingkan bongkah mengikut warna Menunjukkan bongkah mengikut warna yang disebut oleh guru Menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan Mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna Refleksi: ........... ....................................................................... ................................................................................................................ ................................................ Tandatangan guru: .....................________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid...................... ...........................................................Page 58----------------------- ...........................................