----------------------- Page 1--------------------------------------------- Page 2----------------------DRAF

KANDUNGAN
MUKA SURAT
Komponen Pengurusan Diri
Tajuk:
1. Urus Diri
2
2. Kebersihan Diri
9
3. Peralatan kebersihan diri
12
4. Penggunaan tandas
16
5. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah
22
Komponen Pengurusan Tingkah Laku
Tajuk:
1. Disiplin Diri
24
3. Keselamatan Diri
27
4. Tatasusila / Adab
30
5. Emosi
34
Komponen Kemahiran Manipulatif
Tajuk:
1. Motor Kasar
37
2. Motor Halus
45
3. Pengamatan
51
----------------------- Page 3----------------------DRAF
KOMPONEN
PENGURUSAN DIRI
1
----------------------- Page 4-----------------------

DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

Masa

: 30 minit

Tunjang Utama

: Keterampilan Diri

Standard Kandungan

: 1.1 Mengenal anggota badan

Standard

: 1.1.2 Menamakan bahagian badan

Pembelajaran

Tunjang yang disepadukan

: Fizikal dan Estetika
Kemanusiaan
Kerohanian Sikap dan Nilai

Objektif

: Pada akhir pelajaran:
1. Murid dapat menunjukkan tiga darip

ada lima anggota badan di bahagian
tengah badan seperti tangan, jari, p
erut, pinggang dan dada
2. Murid dapat menamakan tiga daripada
lima anggota badan di bahagian tengah badan
seperti tangan, jari, perut, pinggan
g dan dada
Nilai

: Kerjasama dan bertanggungjawab
LANGKAH

AKTIVITI
BBM

Set Induksi
MP3 lagu Mana Ibu Jari

CATATAN
1. Murid mendengar lagu mana ibu jari.
Rujuk Kad 1
2. Murid menyanyi bersama guru.

Langkah 1
MP3 lagu Mana Ibu Jari
1. Murid menamakan nama jari yang telah
dinyanyikan dalam lagu Mana Ibu Jari'.
2. Murid menyebut nama jari yang telah
2
----------------------- Page 5----------------------DRAF
LANGKAH
BBM

AKTIVITI
CATATAN

dinyanyikan dalam lagu
Langkah 2

Mana Ibu Jari'.

1. Murid melihat gambar anggota tengah

Carta

badan seperti tangan, jari, perut, pinggang

Kad gam

bar
dan dada.
2. Murid menyebut nama anggota badan
tersebut.
Kad gam
bar
Langkah 3

1. Latih tubi menyebut nama anggota tengah
badan.
2. Murid bersoal jawab mengenai nama
anggota tengah badan.
1. Murid menunjukkan gambar anggota tengah

Langkah 4
bar

Kad gam
badan yang disebut oleh guru.
Puzzle
2. Murid mengambil gambar anggota tengah
badan yang diarah oleh guru.
3. Murid mencantum semula gambar anggota
badan (puzzle).
3

----------------------- Page 6----------------------DRAF
LANGKAH
BBM
Penutup

AKTIVITI
CATATAN
Murid menyanyikan lagu berkaitan anggota
Rujuk Kad 2
tengah badan rentak lagu Mana Ibu Jari'
4

----------------------- Page 7----------------------DRAF
Tajuk

: 1. Urus Diri

. Mana Hantu...? Mana tangan? Mana tangan? Sini saya..sini saya.sini saya... Sini saya. Sembunyi. Sembunyi..Goyangkan ..sini saya..sini saya....? Apa khabar awak.sembunyi.? Khabar baik saya. Sembunyi...sembunyi.? Khabar baik saya. Ini dia Ini dia . Khabar baik saya....sini saya...? Mana Hantu.? Sini saya..? Mana Perut? Mana Perut? . Mana Telunjuk..Standard Kandungan : 1.. Kenyangnya ..... Khabar baik saya...? Apa khabar awak. Goyangkan .? Mana Telunjuk.? Mana Ibu.? Khabar baik saya....2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Tajuk lagu: Mana Ibu Jari Tajuk lagu: Mana Anggota Badan Mana Ibu.? Sini saya. Khabar baik saya... Apa khabar awak..sembunyi....? Mana Pinggang? Mana Pinggang.? Mana Manis.. Sembunyi. Ini dia Ini dia .... Apa khabar awak.. Sini saya.sini saya. Sini saya..... Apa khabar awak.... Kad 1 Kad 2 5 Mana Manis.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1.. .? Apa khabar awak.Kenyangnya ...sembunyi.

2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid.Page 10----------------------DRAF Tajuk : 1.1. BELUM BIL MENGUASAI KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI .1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.Page 9----------------------DRAF Tajuk : 1.1..2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Puzzle Anggota Tubuh Manusia 7 ----------------------.? ----------------------.1 Mengenal anggota badan Standard Pembelajaran : 1.2 Menamakan bahagian badan ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Carta Anggota Tubuh Manusia 6 ----------------------.1. Urus Diri Standard Kandungan : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.Apa khabar awak.Page 8----------------------DRAF Tajuk : 1. Urus Diri Standard Kandungan : 1.

............................. Tandatangan guru: ..................................................... Kebersihan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan i : 2............................Page 11----------------------- Tajuk DRAF : 2....................... ..............1 Menunjuk tangan 2 Menunjuk jari 3 Menunjuk perut 4 Menunjuk pinggang 5 Menunjuk dada Refleksi: .........................................................................1......................................................1 Mengamalkan penjagaan kebersihan dir Standard Pembelajaran adan : 2............................ ....................................................... 8 ----------------------.................... ......... ................................................. murid dapat mencuci Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN ..................... .................................................... ..........................................................................1 Menjaga kebersihan setiap anggota b Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif tangan dengan cara yang betul : Pada akhir pelajaran........................................ .........

Murid melihat carta cara-cara mencuci tangan dengan betul. betul. Murid menyusun gambar langkah-langkah Kad mencuci tangan dengan betul. Penutup anan seperti Murid diberi ganjaran berbentuk makanan setelah tangan dicuci dengan cara yang eping biskut. Air Tua la kecil Langkah 3 gambar 1. Mata murid ditutup benda yang diberikan oleh guru. men 2. Potongan sabun diberikan kepada murid Langkah 1 Carta langkah-langkah 1. Murid memegang.Set Induksi Sabun mandi 1. mencuci tangan 2.Page 12----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 ta langkah-langkah CATATAN 1. Murid melihat tunjukcara langkah-langkah Car mencuci tangan dengan betul oleh guru. ii. Murid mencuci tangan mengikut langkah- Sab cuci tangan un langkah yang betul dengan bimbingan guru. Mak sek . 9 ----------------------. menghidu dan meneka i. Murid bersoal jawab mengenai gambar tersebut.

...... ............................ ............................................. .....................10 ----------------------............1 Menjaga kebersihan setiap anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid...................................................... .................................................. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat membasahkan tangan dengan air 2 Murid dapat mencuci tangan dengan sabun 3 Murid membilas tangan dengan bersih 4 Murid mengelap tangan sehingga kering dengan tuala kecil Refleks: ................................................................................................... ..... Kebersihan Diri Standard Kandungan : 2................1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri Standard Pembelajaran : 2.................................................................. ............................................................................Page 13----------------------DRAF Tajuk : 2.......1................................. .............

sabun. CATATAN 1..... 1.1 Standard Pembelajaran ri : 3.. .. sabun.........Page 14----------------------- Tajuk DRAF : 3.... Murid meneka nama peralatan tersebut... sabun................... Peralatan kebersihan diri Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan diri : 3. syampu.. Murid memegang satu peralatan kebersihan Permainan Kotak diri dari dalam Kotak Ajaib.. murid dapat menam akan tiga daripada lima peralatan kebersihan diri dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi Kotak Ajaib yang mengandungi sikat......... Ajaib 2...pengetip kuku.... berus gigi berus gigi.. syampu. Murid melihat peralatan kebersihan diri seperti sikat...1 Menamakan peralatan kebersihan di Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan peralatan kebersihan Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran..1. berus gigi Langkah 1 Sikat... kuku dan pengetip kuku... Tandatangan guru: 11 ----------------------.... syampu......

Murid memadankan benda maujud dengan Kad gambar peralatan kebersihan diri. pengetip kuku dan berus gigi Langkah 3 gambar dan benda 1. sabun. Murid menyebut nama peralatan kebersihan diri yang ditunjukkan. dan pu. Guru menutup lima peralatan tersebut dengan kain. kuku dan berus gigi 2. Permainan Kim'- Benda 1. 2.2. pengetip yang baru dipelajari.sikat. syam pu. Murid menyebut kembali peralatan kebersihan diri yang telah dilihat.sikat.Page 15----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI BBM Langkah 2 gambar dan benda CATATAN 1. mauj ud. 3. 13 ----------------------. pengetip kuku berus gigi Penutup maujud-sikat. syampu. Murid bersoal jawab mengenai peralatan kebersihan diri tersebut. sabun. Murid melihat lima peralatan kebersihan diri sabu n.Page 16----------------------- . 12 ----------------------. Kad mauj ud. Murid menyebut nama gambar peralatan syam kebersihan diri yang ditunjukkan.

............................................................................. ................ ........................................................ Peralatan Kebersihan Diri : 3.1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3.........1.................... BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI M ENGUASAI 1 Murid dapat menamakan peralatan diri-sikat 2 Murid dapat menamakan peralatan diri-sabun 3 Murid dapat menamakan peralatan diri-syampu 4 Murid dapat menamakan peralatan diri-pengetip kuku 5 Murid dapat menamakan peralatan diri-berus gigi Refleksi: ............................................................................ .......Page 17----------------------- Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3............................. ...............1 Menamakan peralatan kebersihan diri SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid................1 Menamakan peralatan kebersihan diri 14 ----------------------.......................................... .Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran DRAF : 3....................1 Menggunakan Alat Kebersihan Diri : 3........ Peralatan Kebersihan Diri : 3............ ...................................................1....................... ........................................................

. Murid bersoal jawab mengenai gambar...... da n kad simbol tandas 2....... du 1.Page 18----------------------- Tajuk DRAF : 4........1 Mengecam simbol tandas Tunjang lain yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Menggunakan kemudahan di dalam tand Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif simbol tandas lelaki dan tandas : Pada akhir pelajaran...... 3............... Murid menunjuk simbol tandas lelaki dan pe ......1. Penggunaan Tandas Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan as : 4....1 Standard Pembelajaran : 4.......... Murid melihat gambar tandas duduk dan tandas cangkung.. Ka ca ngkung dan tandas 2... Murid menyebut nama simbol tandas lelaki rempuan dan simbol tandas perempuan... murid dapat mengecam perempuan dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH BBM Set Induksi d gambar tandas AKTIVITI CATATAN 1..... Murid melihat simbol tandas lelaki dan Ka duk Langkah 1 d simbol tandas lelaki simbol tandas perempuan.... Tandatangan guru: 15 ----------------------..

Murid mewarna simbol tandas lelaki dan Lembaran ker tandas perempuan.tandas perempuan. 16 ----------------------.1. Penutup Murid dibawa ke tandas untuk melihat simbol tandas lelaki dan tandas perempuan. simbol tanda s perempuan Langkah 3 ja 1. 17 ----------------------.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ .Page 20----------------------DRAF Tajuk : 4.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.Page 21----------------------DRAF Tajuk : 4. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4. Murid menampal simbol tandas lelaki dan Beberapa set simbol tandas perempuan di ruang yang tandas lelak i dan kad disediakan. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.Page 19----------------------DRAF LANGKAH M Langkah 2 kad simbol AKTIVITI BB CATATAN 1.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ____________________________________ Tandas cangkung Tan das duduk 18 ----------------------.

1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ Simbol Tandas Perempuan 20 ----------------------.Simbol Tandas Lelaki 19 ----------------------.Page 22----------------------DRAF Tajuk : 4. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI 1 Murid dapat menunjuk simbol tandas lelaki 2 Murid dapat menunjuk tandas perempuan 3 Murid dapat menyebut nama simbol tandas lelaki 4 Murid dapat menyebut nama simbol tandas perempuan simbol MENGUASAI berdasarkan pemer . Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.Page 23----------------------DRAF Tajuk : 4.1 Menggunakan Kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1 Mengecam simbol tandas ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai tingkah laku murid.1 Menggunakan kemudahan dalam tandas Standard Pembelajaran : 4.1. Penggunaan Tandas Standard Kandungan : 4.1.

..................... .......................................1 Menamakan alatan dalam bilik darj Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Penjagaan dalam dan luar bilik da Komunikasi Kerohanian Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran.Page 24----------------------DRAF 22 ----------------------............ ............................................................................................................ murid dapat menam akan empat dari enam peralatan di dalam bilik darjah dengan betul Nilai : Kerjasama dan bertanggungjawab LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN ................................1 Standard Pembelajaran ah : 5....................................................... ...........................................................Page 25----------------------DRAF : 5........................................... ....... Pengurusan dalam dan luar bilik darj Tajuk ah Masa : 30 Minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan rjah : 5.....1....... Tandatangan guru: 21 ----------------------............. .......Refleksi: ................................................................................................. ..................................................... .........................................

meja. Murid menampal kad gambar peralatan di dalam bilik darjah pada peralatan sebenar. pemadam papan kad gambar peralatan di putih. Murid menyentuh peralatan di dalam bilik darjah seperti papan putih. Murid menyebut nama peralatan di dalam bilik darjah dengan bimbangan guru. Latih tubi menyebut. Langkah 2 1. 2. papan putih. dalam bilik darjah seperti 2. 2. Murid meneka nama kad gambar yang papan putih. Murid memegang kad gambar sambil berjalan di hadapan kelas.Page 26----------------------DRAF LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 2. Murid menyebut nama peralatan di dalam ad gambar peralatan di K d alam bilik darjah bilik darjah berdasar kad gambar yang ditunjukkan. 3. meja. penyapu dan bakul dalam bilik darjah sampah yang diarah oleh guru. pemadam dilihat. 23 ----------------------. Murid memadankan gambar yang sama L . Langkah 3 embaran kerja 1. kerusi. penyapu dan bakul sampah Langkah 1 Peralatan sebenar dan 1. kerusi. Murid menunjuk kad gambar peralatan di dalam bilik darjah yang disebut oleh guru.Set Induksi Kad gambar peralatan di 1.

penyapu dan bakul sampah 3 Murid dapat memadankan kad gambar dengan peralatan sebenar. bakul sampah bilik darjah.1. meja. kerusi.pada lembaran kerja. pemadam Murid dibimbing membersihkan kelas papan P dengan menggunakan peralatan di dalam p utih. BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 1 Murid dapat menunjuk peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih. Pengurusan dalam dan luar blik darjah Standard Kandungan : 5. Penutup enyapu.1 Menamakan alatan dalam bilik darjah ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid. penyapu dan bakul sampah 2 Murid dapat menyebut nama peralatan sebenar di dalam bilik darjah seperti papan putih. kerusi. 4 Murid dapat suaikan gambar yang sama di lembaran kerja . meja.1 Penjagaan dalam dan luar bilik darjah Standard Pembelajaran : 5. pemadam papan putih. 24 ----------------------.Page 27----------------------DRAF Tajuk : 5. pemadam papan putih.

..............................2 Standard Pembelajaran beri : 1............ Sikap dan Nilai Objektif atuhi arahan yang diterima : Pada akhir pelajaran............2............. toleransi LANGKAH AKTIVITI BBM Set Induksi VCD CATATAN 1.1 Mendengar arahan lisan yang di Mematuhi arahan yang diterima 1...Page 29----------------------DRAF Tajuk : 1..2 Melaksanakan arahan yang diberi Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kerohanian..........2..... Disiplin Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1............................... Tandatangan guru: 25 ----------------------.. ........................... .....................Refleksi: ...... murid dapat mem Nilai : Bertanggungjawab.... Tayangan klip video kawad kaki................. 2.... Murid mendengar ulasan guru tentang klip video .............................................................Page 28----------------------DRAF KOMPONEN TINGKAH LAKU 23 ----------------------.............................................. ....

Langkah 3 aw puzzle 1. Murid diminta mencantumkanjigsaw puzzle. Langkah 1 1. 2. Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira dengan bimbingan guru. Bangun c. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru secara individu: a. 25 ----------------------. Bangun c. Murid diminta mengambil sebiji bola di dalam bakul Bola mengikut warna yang disebutkan oleh guru. Murid diminta melakukan arahan lisan yang disebut oleh guru: a. Angkat tangan kanan/ kiri b.Page 31----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan : 1.kawad kaki. Murid diminta memasukan bola tersebut di dalam Kota l k berwarna kotak mengikut warna yang telah ditetapkan. Setiap murid dibekalkanjigsaw puzzle yang mudah. Baku 2. Duduk 24 ----------------------. Disiplin Diri : 1.1 Mematuhi arahan yang diterima Jigs .Page 30----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN 2. Angkat tangan kanan / kiri b. Duduk Langkah 2 kecil 1.

.............................1..................2.... BELU CAT B TAR MENG M KEMAHIRAN DIUJI ATA IL IKH UASAI MENG N UASAI 1 Memahami dan mematuhi arahan guru a..... A ngkat tangan d.......Standard Pembelajaran : 1..2 Mendengar arahan lisan yang diberi 1........ A ngkat tangan kanan 2 Memahami dan melaksanakan arahan guru .... D uduk c.. ................... Refleksi: ........................... ......2 Melaksanakan arahan yang diberi ________________________________________________________________________________ _____________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid........ B angun b.......

....................... ...1 Standard Pembelajaran ditetapkan : 3.................. Sikap dan Nilai Objektif : Pada akhir pelajaran......................... Murid melihat simbol kawasan larangan ................ 26 ----------------------.......................... murid dapat melakuk an perbuatan yang betul di sekolah Nilai : Bertanggungjawab dan toleransi LANGKAH BBM Set Induksi VCD AKTIVITI CATATAN 1............................................. ....................... Langkah 1 gambar 1. ................. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton............................1.......................2 Tidak berlari di kawasan sekolah Tunjang yang disepadukan : Fizikal dan Estetika Kemanusiaan Kerohanian.. Murid diberikan penjelasan tentang fungsi simbol Kad ............... .............................. .......................1 Berjalan mengikut laluan yang telah Mengamalkan perbuatan yang betul di 3.................................. Tayangan VCD sketsa situasi di sekolah...Page 32----------------------DRAF Tajuk : 3........ Keselamatan Diri Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan sekolah : 3........ Tandatangan guru: .. 2........................................... 2....................1..................

Murid mewarna gambar situasi di sekolah.tersebut. 27 ----------------------. Keselamatan Diri : 3. Langkah 3 Penutup 1.1 Berjalan mengikut laluan yang ditetapkan 3. Berjalan di laluan betul 2. Murid diberi penerangan tentang kawasan larangan dan bukan larangan. 2. 28 ----------------------. : 3.Page 33----------------------DRAF LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Langkah 2 1.1.1. Hasil kerja murid dipamerkan. 1. Tidak memijak rumput 3. Penerangan tentang hasil kerja murid.Page 34----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. BE LUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGU ASAI 1. Tidak memasuki kawasan larangan . 2.1 Mengamalkan perbuatan yang betul di sekolah. Murid dibawa melawat kawasan persekitaran sekolah.2 Tidak berlari di kawasan sekolah SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

...... 2.................. .................. Murid diperkenalkan dengan ucapan bertatasusila VCD ............ ........................1 Standard Pembelajaran : 4....... Sikap dan Nilai Objektif : Padai akhir pelajaran..................................................................................... ........................ Tidak berlari di kawasan sekolah Refleksi: ....................... hormat menghormati LANGKAH BBM Set Induksi AKTIVITI CATATAN 1........................ .......................... Langkah 1 Kad gambar 1. Tatasusila / Adab Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 4... .........4...............................1...............1 Memberikan ucapan yang sesuai Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melafazkan ucapan bertatasusila Kerohanian......................................... murid boleh melaf az dan membalas 4 ucapan bertatasusila yang sesuai Nilai : Hemah tinggi.......... ............. ............. Murid mendengar ulasan guru tentang sketsa yang ditonton...... Tayangan VCD lagu Budi Bahasa Budaya Kita ......................................................................................... Tandatangan guru: ............ 29 ----------------------.............Page 35----------------------DRAF Tajuk : 4................................................................

3.1. 2.1 Memberikan ucapan yang sesuai SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ VCD . Murid menyanyikan lagu bersama-sama dengan klip video. Murid mendengar lagu nasyid Assalamualaikum . 30 ----------------------. Murid melafazkan ucapan-ucapan tersebut berulangulang. Langkah 3 1. 2. Murid meniru ucapan bertatasusila yang dilafazkan oleh guru. 31 ----------------------. 2.berpandukan gambar.Page 36----------------------DRAF LANGKAH BBM Langkah 2 AKTIVITI CATATAN 1. Murid menjawab ucapan salam dengan bimbingan guru. Murid melafazkan semula ucapan-ucapan bertatasusila yang telah diajar secara individu.1 Melafazkan ucapan bertatasusila. 2. Murid melafazkan ucapan salam dengan bimbingan guru. Murid menonton dan mendengar CD interaktif CD Ucapan Bertatasusila . Tatasusila/ Adab : 4.Page 37----------------------DRAF Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 4. Penutup 1. : 4.

..........................1........................... Tandatangan guru: .......Page 38----------------------Tajuk : 5................................. ................. ...................................................Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid....................... Melafazkan ucapan salam 2.............................................. ...................1 Menunjukan aksi gembira Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Kemanusiaan Kerohanian............................................................................................................................. Menjawab salam 3............................ Melafazkan ucapan selamat pagi 4................ BELU M BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUAS AI 1................. Emosi Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 5................1 Mengenal emosi asas Standard Pembelajaran : 5............................ Sikap dan Nilai ..... ................. .......... 32 ----------------------................. Melafazkan ucapan terima kasih Refleksi: .............. ............................ ..............

Murid meneka ekspresi wajah yang di tayang. Langkah 3 1. Murid ditunjukan kad-kad gambar ekspresi wajah gembira. Kad gambar 2. Tayangan slaid ekspresi wajah. murid boleh menunjuk Nilai : Kerjasama dan hemah tinggi LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set Induksi 1. VCD Langkah 1 1.1 Mengenal bahagian anggota ba . Langkah 2 Kad gambar 1.Objektif kan aksi gembira dan aksi sedih : Pada akhir pelajaran. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar. Mewarnakan gambar ekspresi wajah gembira.Page 39----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Penutup Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira bersama guru.Page 41----------------------Tajuk : 1.Page 40----------------------KOMPONEN KEMAHIRAN MANIPULATIF 36 ----------------------. 2. Motor Kasar Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 1. 35 ----------------------. 34 ----------------------. Murid diminta meniru aksi gembira yang terdapat di dalam kad gambar secara individu.

dan Standard Pembelajaran : 1. Angkatlah tangan kanan Carta lagu Angkatlah tangan kiri Goyanglah tangan kanan Goyanglah tangan kiri Tunjukkan kaki kanan Tunjukkan kaki kiri Hentakkan kaki kanan Hentakkan kaki kiri Langkah 1 3. 37 ----------------------. toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM Set Induksi Kaset/CD 1. keberanian. Carta lirik lagu Mendengar lagu Kiri dan Kanan' yang Kiri dan Kanan dimainkan melalui kaset/ CD. Menyanyi mengikut kaset/ CD yang Kaset/CD dipasangkan.1. murid dapa t melakukan pergerakan tangan dan kaki secara berpandu Nilai : Kerjasama.1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan beberapa bahagian anggota badan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran.Page 42----------------------LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN .

Penutup 1. Seorang murid dipanggil ke hadapan dan diminta mengangkat tangan ke atas dan ke bawah bersama guru.Langkah 2 1. 3. Contoh: . Menyatakan fungsi tangan kanan dan kiri.tangan kanan untuk makan Langkah 4 1. 2. mendepa ke hadapan dan ke sisi. ke bawah. Meniru pergerakan guru mengangkat tangan ke atas. 38 ----------------------. Membuat pergerakan secara individu dengan bimbingan guru dan rakan. Murid yang bermasalah mengikut arahan dibawa berdiri di sebelah guru dan membuat pergerakan dengan bimbingan guru. 3. Murid lain mengikut pergerakan yang sama. 4. 2. Membuat pergerakan mendepa ke hadapan dan ke sisi dalam jarak yang selamat. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. 5. Mengenal kaki kanan dan kiri. 2. 2.Page 43----------------------LANGKAH BBM Langkah 5 AKTIVITI CATATAN 1. Mengenal tangan kanan dan kiri. Memerhati guru bermain permainan Air Pasang Pagi' secara berpasangan. Menyanyi sambil membuat pergerakan tangan dan kaki. Memilih pasangan masing-masing untuk . Langkah 3 1. Murid membuat pergerakan dalam kumpulan dengan bimbingan guru. 3.

................... BEL UM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUA SAI 1 Mengangkat tangan kanan dan menjatuhkannya 2 Mengangkat tangan kiri dan menjatuhkannya 3 Mendepa tangan ke hadapan dan menjatuhkannya 4 Mendepa tangan ke sisi dan menjatuhkannya Refleksi: .............1 Mengenal bahagian anggota badan Standard Pembelajaran : 1... ..................................... Motor Kasar Standard Kandungan : 1........................... ...........Page 44----------------------Tajuk : 1...1 Melakukan pergerakan bebas yang melibatkan be berapa bahagian anggota badan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.......................1................. ................................bermain permainan Air Pasang Pagi' dengan bimbingan guru..................................................... .................................. 39 ----------------------..................... Bermain permainan Air Pasang Pagi' berpasangan mengikut kreativiti muridmurid. 3............

........................... Langkah 1 1.....4 Memusingkan pergelangan tangan Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Fizikal dan Estetika Objektif melakukan pergerakan asas : Pada akhir pelajaran.... Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara bergilir atau serentak dalam kiraan empat............... Motor Kasar Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan ian tangan : 1.... LANGKAH AKTIVITI BBM Set induksi CATATAN 1.. keberanian dan toleransi........................................................ Nilai : Kerjasama.. Tandatangan guru: 40 ----------------------..... ...........................Page 45----------------------Tajuk : 1........................... Murid meniru guru membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan dan pantas................................. Murid bermain Lat Tali Lat bersama guru dan kawan- kawan........................ murid dapat pergelangan tangan dengan arahan guru... .................. 2..............3........3 Melakukan pergerakan asas bahag Standard Pembelajaran mengikut arah dan lawan jam : 1.................... ......... 41 .........

Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan . Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya secara perlahan mengikut pusingan jam dalam kiraan empat. Langkah 2 Sapu tangan 1.3. Langkah 3 Reben 1. Murid membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat. Murid memegang sapu tangan sambil memusingkannya dengan pantas mengikut pusingan jam dalam kiraan empat. Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan Penutup iringan muzik.3 Melakukan pergerakan asas bahagian tangan Standard Pembelajaran : 1.4 Memusingkan pergelangan tangan mengikut arah dan lawan jam ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan pemerhatian tingkah laku murid. 42 ----------------------. 3. Motor Kasar Standard Kandungan : 1. Murid memegang reben sambil memusing dengan pantas mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat.----------------------. 2.Page 47----------------------Tajuk : 1. Murid memegang reben sambil memusing secara perlahan mengikut arah lawan jam dalam kiraan empat.Page 46----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 3. Murid memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas. 2.

. ............................................... ....................................................................... ................................ .......................................................................................................................................BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENGUASAI 1 2 Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara perlahan Membuat pergerakan memusingkan pergelangan tangan di udara secara pantas 3 4 Membuat pergerakan memusing tangan kanan dan kiri secara serentak dalam kiraan empat Memegang sapu tangan dan memusingnya secara bebas 5 6 Memegang sapu tangan sambil memusingkannya mengikut pusingan jam Memegang sapu tangan sambil memusing mengikut arah lawan jam 7 Memegang sapu tangan sambil memusing dengan perlahan dan pantas mengikut pusingan jam dan lawan jam 43 ----------------------..........Page 48----------------------BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI ME NGUASAI 8 Membuat aktiviti gimrama menggunakan reben dengan iringan muzik Refleksi: ..

Langkah 1 2. 2.2 Melakukan pergerakan merenyuk Standard Pembelajaran angan : 2.......1 Merenyuk menggunakan kedua-dua t Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Objektif : Pada akhir pelajaran. Seorang murid diminta menarik keluar perca kain K otak Set Induksi ain perca K melalui kotak yang berlubang.Page 49----------------------Tajuk : 2.... toleransi.......... Tandatangan guru: 44 ----------------------..............2.. Seorang murid lagi diminta memasukkan semula perca kain tersebut melalui lubang pada kotak........... Sekeping surat khabar lama diberikan kepada S urat khabar lama setiap orang murid........................... berta AKTIVITI CATATAN 1........ ... murid dapat meng gerakkan anggota motor halus melalui aktiviti merenyuk Nilai nggungjawab LANGKAH BBM : Kerjasama.............................................................. Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2........................... ........... Murid dibimbing merenyuk span tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan................. ............... S pan 1................................. Langkah 2 1. Setiap murid diberikan sekeping span............................................ ............. kerajinan...

Murid diminta melekatkan kertas warna yang telah direnyuk tadi pada gambar lukisan pokok dengan bimbingan guru. Aktiviti ini dilakukan oleh murid berulang kali. 3. Gam 3. Murid diminta merenyuk surat khabar tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.2 Meramas menggunakan kedua-d Tunjang yang disepadukan : Kemanusiaan Melakukan pergerakan meramas Objektif : Pada akhir pelajaran. 46 ----------------------.4 Standard Pembelajaran ua belah tangan : 2. 1. murid dapat menggerakkan anggota motor halus melalui aktiviti meramas . Setiap murid diberikan sekeping kertas warna. Kertas mahjong yang dilukis gambar Langkah 4 2. Motor Halus Masa : 60 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan : 2. Setiap kumpulan diberikan lukisan gambar pokok pokok bersaiz besar. 1.4. Semua hasil kerja murid yang telah siap Penutup dipamerkan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Murid diminta merenyuk kertas warna tersebut dengan menggunakan kedua-dua belah tangan.Page 51----------------------Tajuk : 2. Kertas warna Langkah 3 2.45 ----------------------.Page 50----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN 2.

Murid mengaul timbunan pasir menggunakan pelbagai saiz kedua-dua belah tangan dengan bimbingan guru. Murid diminta meramas longgokan pasir menggunakan kedua-dua belah tangan. Murid beratur dalam barisan dan berjalan keluar dari bilik darjah. Murid-murid lain membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat. 3. 2.Page 52----------------------LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir.Nilai : Kerjasama. 3. keberanian. Murid duduk dalam bentuk bulatan kecil di depan Pasir Langkah 2 longgokan pasir. Murid dibimbing oleh guru meramas pasir . Langkah 1 1. 1. Setiap murid diberikan segelas air dan dituangkan Gelas Langkah 3 ke atas longgokan pasir. 1. Murid diminta meniru guru melakukan aktiviti membuka dan menggengam tangan dalam 47 ----------------------. Murid memberitahu guru mengenai aktiviti yang dapat dilihat di dalam gambar tersebut. Murid melihat gambar atau tayangan video tentang Set Induksi VCD Tayangan video kanak-kanak yang sedang berkelah di tepi pantai. 2. Air Bekas plastik 2. 2. toleransi LANGKAH AKTIVITI CATATAN BBM 1.

B ELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MENG UASAI 1 Mendengar arahan guru 2 Mematuhi peraturan .Page 54----------------------Tajuk : 2. 48 ----------------------.menggunakan jari dengan pergerakan perlahan dan laju secara bergilir-gilir. 4. 49 ----------------------.4. 5. Murid beratur dan masuk ke dalam kelas. 1. Murid menceritakan semula pengalaman mereka membina istana pasir. Murid mengemas tempat kerja dan membasuh Penutup tangan. Murid bekerjasama membina istana pasir mengikut kreativiti kumpulan dengan bimbingan guru.4 Melakukan pergerakan meramas Standard Pembelajaran : 2. 2.2 Meramas menggunakan kedua-dua belah tangan ________________________________________________________________________________ ________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid. Murid memasukkan pasir ke dalam bekas plastik pelbagai saiz dan bentuk. Motor Halus Standard Kandungan : 2.Page 53----------------------LANGKAH BM AKTIVITI B CATATAN 3.

.........................................3 Membuka dan menggengam jari 4 Meniru guru melakukan aktiviti meramas 5 Menggaul menggunakan kedua-dua belah tangan Refleksi: .............. warna Tunjang yang disepadukan : Komunikasi Objektif : Pada akhir pelajaran......................................................3 Standard Pembelajaran : 3....................... murid dapat meng asingkan dua daripada empat warna asas (merah............... ..... ................. Murid membuat binaan menggunakan bongkah kayu Bongkah kayu ................... kuning) Nilai : Kerjasama...........3.. Tandatangan guru: 50 ----------------------.............. ..................................................................................................................... hijau........ keberanian LANGKAH BBM AKTIVITI CATATAN Set induksi 1................ ..................................2 Mengasingkan objek melalui Mendiskriminasikan objek melalui ii................................................... .... biru....................................................... ..Page 55----------------------Tajuk : 3................ ........... Pengamatan Masa : 30 minit Tunjang Utama : Keterampilan Diri Standard Kandungan pengamatan penglihatan : 3...................................................... toleransi.......................

Murid diminta mengasingkan bongkah mengikut w arna dengan bimbingan guru. Langkah 3 1. Bongkah kayu 2. Setiap kumpulan murid diminta mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna masing-masing.Page 56----------------------LANGKAH AKTIVITI BBM CATATAN Bongkah kayu 1.2 Mengasingkan objek melalui: ii. Murid diperkenalkan warna yang terdapat pada bongkah-bongkah tersebut. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan mengikut Barang-barang di dalam warna yang ditetapkan oleh guru. 3. Pengamatan : : 3. Murid menunjukkan bongkah mengikut warna yang Langkah 2 disebut oleh guru. 52 ----------------------. Murid mengikut guru menyebut warna-warna bong kah tersebut satu persatu. Langkah 1 1.Page 57----------------------Tajuk Standard Kandungan englihatan Standard Pembelajaran : : 3.3 Mendiskriminasikan objek melalui pengamatan p : : 3.pelbagai warna bersama rakan dan guru. Murid menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan oleh guru. warna ________________________________________________________________________________ . Penutup Bakul Murid mengasingkan objek mengikut warna dan dimasukkan ke dalam empat bakul yang disediakan. 51 ----------------------. 2. bilik darjah 2.3.

........... Tandatangan guru: .. ....................................................... ......................................................................................... BELUM BIL KEMAHIRAN DIUJI CATATAN TARIKH MENGUASAI MEN GUASAI 1 2 3 4 Mengasingkan bongkah mengikut warna Menunjukkan bongkah mengikut warna yang disebut oleh guru Menyebut warna-warna bongkah yang ditunjukkan Mencari barang-barang yang terdapat di dalam bilik darjah mengikut kumpulan warna Refleksi: ..________________________ SENARAI SEMAK Nama Murid :________________________________________________ Kelas :________________________________________________ Arahan : Tandakan (v) pada ruangan hatian Menguasai atau Belum Menguasai berdasarkan pemer tingkah laku murid.............................................................................. 53 ----------------------.................................................. .......................................................... ................Page 58----------------------- .................................................... ...............................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful