Anda di halaman 1dari 3

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN

/ MASA PEMBELAJARAN
KATA TANYA KAD-KAD
SET INDUKSI 1. GURU MEMAPARKAN KAD -KAD YANG IMBASAN
( 4 MINIT ) KATA TANYA BERKAITAN DENGAN KATA TANYA YANG
AYAT TUNGGAL ADA
2. MURID - MURID MEMBACA AYAT HUBUNGAN
1. SIAPAKAH TANYA DENGAN
NAMA KAMU ? KATA
3. MURID MENUNJUKKAN SIMBOL BAGI TANYA
2. BERAPAKAH KATA TANYA.
UMUR AWAK?
4. GURU MEMINTA MURID MEMBEZAKAN
3. MENGAPAKAH AYAT TANYA DAN AYAT PENYATA.
KAMU LEWAT?

4. BAGAIMANAKAH
BENTUK BOLA?

5. APAKAH
MAKSUD AWAK ?

LANGKAH 1 LATIHAN NYANYIAN 1. MURID MENDENGAR BAHAN RADIO DAN


( 20 MINIT) MENDENGAR DAN BERAKAM DENGAN TELITI PITA
BERTUTUR RAKAMAN
TENTANG KATA 2. MENYANYIKAN LAGU ITU SECARA KERTAS
TANYA. BERKUMPULAN DAN MENGGUNAKAN GULUNG
TEKNIK ULANGAN.

3. MURID DIKEHENDAKI
MENGELUARKAN KATA TANYA DARI .
LAGU TERSEBUT

4. MURID MEMBACA SEMULA AYAT .


TANYA
LANGKAH 2 LATIHAN LISAN DAN 1.GURU MEMBERI DAN MENGEDARKAN
(14 MINIT) BERTULIS BAHAN BERCETAK DAN MEMINTA
IAITU MENGISI MURID-MURID MENGISIKAN TEMPAT
TEMPAT KOSONG KOSONG DENGAN KATA NAMA YANG
DALAM AYAT-AYAT TERSEDIA DI DALAM KOTAK.
DENGAN KATA
TANYA YANG 2. MURID-MURID DIMINTA MEMBACA
TERSEDIA AYAT - AYAT YANG TELAH
DISEMPURNAKAN DENGAN BACAAN
YANG KUAT SECARA INDIVIDU DAN.
BERKUMPULAN

3. GURU MEMBIMBING MURID-MURID


MENYEBUT KATA TANYA DENGAN
INTONASI YANG BETUL.

LANGKAH 3 LATIHAN SIMULASI 1.GURU MENGARAHKAN 2 ORANG MURID ANAK


(20 MINIT) DAN MEMBENTUK MEMEGANG DUA ANAK PATUNG. PATUNG
KATA TANYA BER TEKS
DASARKAN DIALOG 2. KEDUA-DUA MURID ITU MELAKONKAN DIALOG
WATAK BERADA DI TALIAN TELEFON
DAN MENGGUNAKAN KATA TANYA. BUKU
TULIS

3.MURID MENCATAT EMPAT


BENTUK KATA TANYA DARI DIALOG
YANG TELAH DIBACA.

4. MURID-MURID DIMINTA MENYALIN AYAT


AYAT KE DALAM BUKU TULIS.

PENUTUP AKTIVITI MURID-MURID DIMINTA MEMBUAT AKTIVITI


( 2 MINIT) PENGUKUHAN PENGUKUHAN ATAU PENGAYAAN
ATAU PENGAYAAN
CATATAN