BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN / SUKAN : DAERAH / NEGERI : JANTINA : KUMPULAN UMUR :
Nama Pemain : sediakan 2 keping gambar ukuran passport, No. Kad Pengenalan : Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah : Angka Giliran Peperiksaan : No. Telefon ( rumah) : No.Pendaftaran Pelajar : 1 keping lekatkan di sini

Alamat Pemain :

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA
Nama ibubapa / penjaga : No. Telefon ( Pejabat ) : No.Telefon bimbit : No.KP :

Saya bapa / Penjaga kepada pelajar diatas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan bersetuju mematuhi Perlembagaan,undang-undang,peraturan-peraturan,pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang kejohanan tersebut.

Tandatangan :

Tarikh : AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN

Nama Pengetua / Guru Penolong Kanan : Alamat Sekolah :

No. Telefon Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.

( Tandatangan dan cop Rasmi )
Nama No. KP : :

Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai kejohanan/pertandingan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia dan sepanjang pengetahunan saya semua maklumat yang diberi adalah benar .

Pengurus Pasukan Nama No.KP : :

Setiausaha Agung MSSM Negeri / Ketua Unit Sukan Negeri

Cop Rasmi

:

Jawatan : Tarikh : Tarikh : .